Ședințe de judecată: Iunie | | 2023
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal

Decizia nr. 1615/2014

Ședința camerei de consiliu de la 27 martie 2014

Asupra conflictului negativ de competență de față;

Din examinarea lucrărilor din dosar constată următoarele:

I. Circumstanțele cauzei

1. Obiectul acțiunii și procedura derulată în fața primei instanțe sesizate

Prin plângerea contravențională înregistrată pe rolul Judecătoriei sectorului 2 București la data de 26 iulie 2011, petentul G.B.M., asistat de mama sa G.V., a formulat în contradictoriu cu intimata S.N.T.F.C, C.F.R.C. SA plângere contravențională împotriva procesului-verbal de contravenție din data de 26 iunie 2011.

În motivarea plângerii, a arătat că este elev la Colegiul Național M.V., iar la data de 26 iunie 2011 călătorea cu trenul din direcția C.-B., fiind sancționat cu ocazia efectuării controlului biletelor.

A susținut că a fost sancționat pentru că nu a avut asupra sa carnetul de elev.

2. Hotărârile care au generat conflictul negativ de competență

Prin sentința civilă nr. 6381 din data de 26 aprilie 2012, Judecătoria sectorului 2 București, secția civilă, a admis excepția necompetenței teritoriale și a declinat competența de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Constanța.

Pentru a se dispune astfel s-a reținut că petentul a fost sancționat pentru că a călătorit pe distanța C.-M., iar la controlul efectuat de conductorul de tren a prezentat biletul de călătorie cu 50% reducere fără a prezenta și actul doveditor din care să rezulte că avea dreptul la această facilitate.

Procesul-verbal a fost întocmit de un agent constatator din cadrul S.N.T.F.C., C.F.R.C. SA Constanța, localitate ce se află în raza de competență teritorială a Judecătoriei Constanța.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanța sub nr. 27223/300/2011 în data de 12 iulie 2012.

La termenul din data de 1 octombrie 2012 instanța a invocat din oficiu excepția necompetenței teritoriale a Judecătoriei Constanța iar prin sentința civilă nr. 16793 din 29 octombrie 2012 s-a admis excepția și s-a declinat competența de soluționare în favoarea Judecătoriei Fetești.

La termenul din data de 27 ianuarie 2014 instanța a invocat din oficiu excepția de necompetență teritorială a Judecătoriei Fetești.

Prin sentința nr. 364 din 27 ianuarie 2014, Judecătoria Fetești a admis excepția de necompetență teritorială a Judecătoriei Fetești invocată din oficiu și a declinat competența de soluționare a cauzei privind pe contestatorul G.B.M., în contradictoriu cu intimata S.N.T.F.C., C.F.R.C. SA, în favoarea Judecătoriei Constanța.

Ivindu-se conflictul negativ de competență a fost sesizată, în baza art. 20 alin. (2) coroborat cu art. 22 alin. (3) C. proc. civ., Înalta Curte de Casație și Justiție, secția contencios administrativ și fiscal pentru soluționarea acestuia.

II. Considerentele Înaltei Curți asupra conflictului negativ de competență

Prin procesul-verbal de contravenție din data de 26 iunie 2011, petentul G.B.M. a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 125 RON, reținându-se în sarcina sa comiterea faptei prevăzută de art. 2 alin. (7) din H.G. nr. 203/1994.

S-a constatat că la data de 26 iunie 2011 ora 12:10 a călătorit cu trenul rapid, la clasa a II-a, pe distanța C.-M., fără a face dovada reducerii de elev la legitimația de călătorie.

Potrivit adresei emisă de intimată la data de 6 ianuarie 2014, (dosar Judecătoria Fetești), trenul se afla în data de 26 iunie 2011 ora 12:10 în stația Constanța iar la 12:20, ora întocmirii procesului-verbal de contravenție, se afla în perimetrul stației P.

Potrivit art. 32 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, în forma în vigoare la data înregistrării plângerii contravenționale, competența de soluționare a plângerilor contravenționale aparține judecătoriei în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.

Astfel, având în vedere mențiunile din cuprinsul adresei amintite, contravenția a fost săvârșită pe raza localității P., județul Constanța, care se află în circumscripția Judecătoriei Constanța, instanță căreia îi revine competența de soluționare a cauzei conform dispozițiilor citate anterior.

3. Temeiul legal al regulatorului de competență

Având în vedere considerentele expuse, în temeiul art. 22 alin. (5) C. proc. civ., Înalta Curte va stabili în favoarea Judecătoriei Constanța competența de soluționare a cauzei privind pe petentul G.B.M. în contradictoriu cu intimata S.N.T.F.C., C.F.R.C. SA.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Stabilește competența de soluționare a cauzei privind pe petentul G.B.M., în contradictoriu cu intimata S.N.T.F.C., C.F.R.C. SA, în favoarea Judecătoriei Constanța.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 27 martie 2014.