Ședințe de judecată: Martie | | 2023
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia I civilă

Decizia nr. 2223/2014

Ședința din camera de consiliu de la 18 septembrie 2014

Asupra cauzei de față, prin raportare la dispozițiile art. 499 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, constată următoarele:

Prin Decizia civilă nr. 428 din 27 mai 2014 pronunțată de Curtea de Apel Pitești, secția I civilă, s-a admis apelul declarat de pârâta Casa Județeană de Pensii Argeș, în contradictoriu cu reclamantul D.I. împotriva Sentinței civile nr. 10599 din 10 decembrie 2013 a Tribunalului Argeș, s-a schimbat în parte sentința, în sensul că s-a stabilit un stagiu complet de cotizare de 32 de ani și o vârstă standard de pensionare de 63 de ani și 6 luni, menținând restul dispozițiilor sentinței în ce privește obligarea pârâtei de a plăti reclamantului diferențele de drepturi de pensie, începând cu data de 26 februarie 2010 și respingerea cererii reclamantului privind acordarea cheltuielilor de judecată.

Împotriva acestei hotărâri definitive a declarat recurs reclamantul D.I., ce a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel Pitești la data de 11 iunie 2014 și înaintat de această instanță, la data de 19 iunie 2014, Înaltei Curți de Casație și Justiție, spre soluționare.

Învestită cu soluționarea căii de atac, Înalta Curte de Casație și Justiție, secția I civilă a procedat, la data de 23 iunie 2014, la întocmirea raportului asupra admisibilității în principiu a recursului, prin raport s-a apreciat că recursul nu este admisibil.

Completul de filtru C4, la data de 23 iunie 2014, constatând că raportul întrunește condițiile art. 493 alin. (3) C. proc. civ., a dispus comunicarea acestuia, pentru ca părțile să își exprime punctele de vedere, astfel cum prevăd dispozițiile art. 493 alin. (4) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

Potrivit dovezilor aflate la dosarul de recurs, raportul asupra admisibilității în principiu a recursului a fost comunicat părților. La data de 3 iulie 2014 a fost primit la dosarul cauzei punctul de vedere al recurentului D.I., în termenul de 10 zile de la comunicare, prevăzut de art. 493 alin. (4) C. proc. civ.

Constatându-se încheiată această etapă a procedurii de filtru, dosarul a fost înaintat completului de judecată în vederea stabilirii termenului pentru soluționarea căii de atac.

S-a fixat termen pentru judecarea recursului la data de 18 septembrie 2014, în temeiul art. 493 alin. (5) din Legea nr. 134/2010 privind Cod de procedură civilă, fără citarea părților.

Analizând recursul formulat, Înalta Curte constată că este inadmisibil, pentru următoarele considerente:

În speță, hotărârea atacată cu recurs, respectiv Decizia nr. 428 din 27 mai 2014 a Curții de Apel Pitești, secția I civilă, a fost pronunțată în soluționarea apelului declarat de pârâta Casa Județeană de Pensii Argeș împotriva Sentinței civile nr. 10599 din 10 decembrie 2013 a Tribunalului Argeș, ce a fost admis, s-a schimbat în parte sentința apelată, în sensul că s-a stabilit un stagiu complet de cotizare de 32 de ani și o vârstă standard de pensionare de 63 de ani și 6 luni, menținând restul dispozițiilor sentinței în ce privește obligarea pârâtei de a plăti reclamantului diferențele de drepturi de pensie, începând cu data de 26 februarie 2010 și respingerea cererii reclamantului privind acordarea cheltuielilor de judecată.

Potrivit art. 634 alin. (1) pct. 4 din C. proc. civ., sunt hotărâri definitive, hotărârile date în apel, fără drept de recurs, precum și cele neatacate cu recurs.

Potrivit art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Noul Cod de Procedură Civilă, hotărârile pronunțate în cererile privitoare la conflictele de muncă și de asigurări sociale, nu sunt supuse recursului.

Legalitatea căilor de atac presupune faptul că o hotărâre judecătorească nu poate fi supusă decât căilor de atac prevăzute de lege.

Așa fiind, în afară de căile de atac prevăzute de lege, nu se pot folosi alte mijloace procedurale în scopul de a se obține reformarea sau retractarea unei hotărâri judecătorești.

Această regulă are valoare de principiu constituțional, dispozițiile art. 129 din Constituție arătând că mijloacele procesuale prin care poate fi atacată o hotărâre judecătorească sunt cele prevăzute de lege, dar și că exercitarea acestora trebuie făcută în condițiile legii, cu respectarea acesteia.

Obiectul prezentului dosar îl reprezintă un litigiu de asigurări sociale, respectiv recalculare drepturi pensie.

Față de natura pretenției dedusă judecății, cauza se circumscrie dispozițiilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013.

În raport de dispozițiile legale anterior menționate, Decizia civilă nr. 428 din 27 mai 2014 pronunțată de Curtea de Apel Pitești, secția I civilă, ce a fost atacată cu recurs, nu este supusă prin lege, cenzurii acestei căi de atac.

În consecință, Înalta Curte urmează să respingă, ca inadmisibil, recursul declarat de reclamantul D.I.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca inadmisibil, recursul declarat de reclamantul D.I. împotriva Deciziei nr. 428 din 27 mai 2014 a Curții de Apel Pitești, secția I civilă.

Fără cale de atac.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 18 septembrie 2014.

Procesat de GGC - LM