Ședințe de judecată: Martie | | 2023
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia Penală

Decizia nr. 235/A/2017

Şedinţa publică din data de 28 iunie 2017

 

Deliberând asupra apelurilor penale de faţă constată şi reţine următoarele:

Prin Sentinţa penală nr. 44/F din 8 martie 2016 Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală a dispus:

În temeiul art. 386 C. proc. pen. a admis, în parte, cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii, formulată de PÎCCJ - DNA şi a dispus schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi instigare la uz de fals reţinute în sarcina inculpaţilor A., B., C. şi D., în sensul reţinerii pentru fiecare dintre aceste infracţiuni a dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000.

În temeiul art. 386 C. proc. pen. a respins, ca nefondată, cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii, formulată de PÎCCJ - DNA, în sensul reţinerii dispoziţiilor art. 7 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 78/2000 în cazul fiecăreia dintre infracţiunile de dare de mită, luare de mită, trafic de influenţă, cumpărare de influenţă sau de complicitate la una dintre aceste infracţiuni astfel cum acestea au fost reţinute în sarcina inculpaţilor.

1. În temeiul art. 386 alin. (1) C. proc. pen. a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute prin actul de sesizare al instanţei în sarcina inculpatului A. din infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat, cumpărare de influenţă (două infracţiuni), dare de mită (două infracţiuni), folosirea în orice mod de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii în scopul obţinerii pentru sine de foloase necuvenite, în formă continuată (3 acte materiale), instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare la uz de fals, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 292 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969, cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 290 C. pen. 1969, cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 291 C. pen. 1969, cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b)) C. pen. 1969 în infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, cumpărare de influenţă în formă continuată, dare de mită în formă continuată, folosirea în orice mod de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii în scopul obţinerii pentru sine de foloase necuvenite, în formă continuată (3 acte materiale), instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare la uz de fals, prev. de art. 7 din Legea 39/2003, art. 61 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969, art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969, art. 255 alin. (1) C. pen. 1968, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1968, art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 290 C. pen. 1969, cu aplicarea dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000 şi a art. 5 alin. (1) C. pen., art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 291 C. pen. 1969, cu aplicarea dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000 şi a art. 5 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b)) C. pen. 1969.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul A. la pedeapsa de 6 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 61 C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a dispus revocarea beneficiului liberării condiţionate a inculpatului din executarea pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 27/P din 15 aprilie 2011 a Curţii de Apel Constanţa, definitivă prin decizia penală nr. 1300 din 25 aprilie 2012 a ÎCCJ, şi a contopit restul de pedeapsa neexecutat de 389 de zile cu pedeapsa de 6 ani închisoare şi a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare.

În baza art. 61 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1968 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat pe A. la pedeapsa de 3 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 61 C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a dispus revocarea beneficiului liberării condiţionate a inculpatului din executarea pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 27/P din 15 aprilie 2011 a Curţii de Apel Constanţa, definitivă prin Decizia penală nr. 1300 din 25 aprilie 2012 a ÎCCJ, şi a contopit restul de pedeapsa neexecutat de 389 de zile cu pedeapsa de 3 ani închisoare şi a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

În baza art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 şi a art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul A. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 61 C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a dispus revocarea beneficiului liberării condiţionate a inculpatului din executarea pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 27/P din 15 aprilie 2011 a Curţii de Apel Constanţa, definitivă prin Decizia penală nr. 1300 din 25 aprilie 2012 a ÎCCJ, şi a contopit restul de pedeapsă neexecutat de 389 de zile cu pedeapsa de 2 ani închisoare şi a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

În baza 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. de la 1969, a art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 şi a art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul A. la pedeapsa de 3 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) (dreptul de a mai ocupa vreo funcţie în cadrul vreunei societăţi comerciale) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 61 C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a dispus revocarea beneficiului liberării condiţionate a inculpatului din executarea pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 27/P din 15 aprilie 2011 a Curţii de Apel Constanţa, definitivă prin Decizia penală nr. 1300 din 25 aprilie 2012 a ÎCCJ, şi a contopit restul de pedeapsa neexecutat de 389 de zile cu pedeapsa de 3 ani închisoare şi a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

În baza art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 290 C. pen. 1968, cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000 şi cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen. a condamnat pe inculpatul A. la pedeapsa de 8 luni închisoare

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 61 C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a dispus revocarea beneficiului liberării condiţionate a inculpatului din executarea pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 27/P din 15 aprilie 2011 a Curţii de Apel Constanţa, definitivă prin Decizia penală nr. 1300 din 25 aprilie 2012 a ÎCCJ, şi a contopit restul de pedeapsa neexecutat de 389 de zile cu pedeapsa de 8 luni închisoare şi a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 389 zile închisoare.

În baza art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 291 C. pen. 1968, cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000 şi cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen. a condamnat pe inculpatul A. la pedeapsa de 7 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 61 C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a dispus revocarea beneficiului liberării condiţionate a inculpatului din executarea pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 27/P din 15 aprilie 2011 a Curţii de Apel Constanţa, definitivă prin Decizia penală nr. 1300 din 25 aprilie 2012 a ÎCCJ, şi a contopit restul de pedeapsa neexecutat de 389 de zile cu pedeapsa de 7 luni închisoare şi a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 389 zile închisoare.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 lit. b) C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a contopit pedepsele aplicate anterior inculpatului şi a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare sporita cu 6 luni închisoare, inculpatul executând în final o pedeapsa rezultanta de 6 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 35 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a aplicat pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) (dreptul de a mai ocupa vreo funcţie în cadrul vreunei societăţi comerciale) C. pen. din 1969 pentru o durata de 5 ani.

În baza art. 72 C. pen. a dedus din pedeapsă durata reţinerii, arestului la domiciliu şi a arestului preventiv de la data de 28 ianuarie 2014 până la data de 12 februarie 2015 şi de la data de 12 mai 2015 până la data de 3 noiembrie 2015.

În temeiul art. 399 C. proc. pen. a menţinut măsura controlului judiciar impusă inculpatului prin încheierea de şedinţă din data de 29 octombrie 2015 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală.

2. În temeiul art. 386 C. proc. pen. a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului E. din infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat, luare de mită (două infracţiuni), trafic de influenţă (două infracţiuni), permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii care nu sunt destinate publicităţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, în formă continuată (3 acte materiale), abuz în serviciu contra intereselor publice contra intereselor publice, care a avut ca urmare obţinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit, instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice,care a avut ca urmare obţinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 289 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 6 şi 7 din Legea nr. 78/2000 şi a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 291 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 6 Legea nr. 78/2000 şi a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 şi a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. 1969, cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 25 C. pen. 1968 raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 249 C. pen. 1969, cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) C. pen. 1969 în infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat, luare de mită în formă continuată, trafic de influenţă în formă continuată, permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii care nu sunt destinate publicităţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, în formă continuată (3 acte materiale), abuz în serviciu contra intereselor publice contra intereselor publice, care a avut ca urmare obţinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit, instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice, care a avut ca urmare obţinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. (1) C. pen. de la 1969 cu aplicarea dispoziţiilor art. 6 şi 7 din Legea nr. 78/2000 şi cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969, art. 257 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 6 Legea nr. 78/2000 şi cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C.pen de la 1969, art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969, de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. 1969, art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. 1969, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) C. pen. 1969.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen. de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul E. la pedeapsa de 4 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durata de 5 ani.

În baza art. 254 alin. (1) C. pen. de la 1969 cu aplicarea dispoziţiilor art. 6 şi 7 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. c) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul E. la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1968 pentru o durata de 5 ani ca pedeapsa complementară.

În baza art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 şi a art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul E. la pedeapsa de 8 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza 257 alin. (1) C. pen. de la 1969, cu aplicarea dispoziţiilor art. 6 Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 şi a art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul E. la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. 1969 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. c) C. pen. de la 1969 şi a art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul E. la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. 1969 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. c) C. pen. de la 1969 şi a art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul E. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 lit. b) C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a contopit pedepsele aplicate anterior inculpatului şi a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare, sporită cu 6 luni închisoare, inculpatul executând în final o pedeapsă rezultantă de 4 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 35 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a aplicat pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 72 C. pen. a dedus din pedeapsă durata reţinerii, arestului la domiciliu şi a arestului preventiv de la data de 28 ianuarie 2014 până la data de 22 august 2014.

3. În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen. a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului F. din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., influenţarea declaraţiilor (11 infracţiuni), aflate în concurs real, prev. de art. 272 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen., favorizarea făptuitorului, în formă continuată, prev. de art. 269 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 35 C. pen. (39 acte materiale), folosirea influenţei de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obţinerii pentru altul de foloase necuvenite, prev. art. 13 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. 1968 în infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, favorizarea infractorului prev. de art. 264 alin. (1) C. pen. de la 1969, folosirea influenţei de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obţinerii pentru altul de foloase necuvenite, prev. art. 13 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. 1969.

În baza art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. a achitat pe inculpatul F. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 5 C. pen.

În baza art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. a achitat pe inculpatul F. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de favorizare a infractorului prev. de art. 264 alin. (1) C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen.

În baza art. 16 alin. (1) lit. b) C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. a achitat pe inculpatul F. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de folosire a influenţei de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obţinerii pentru altul de foloase necuvenite, prev. art. 13 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 C. pen.

A constatat că inculpatul F. a fost reţinut, arestat preventiv şi arestat la domiciliu de la data de 25 februarie 2014 până la data de 26 februarie 2014 şi de la data de 4 martie 2014 până la data de 8 septembrie 2014.

4. În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen. a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului B. din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la dare de mită (două infracţiuni), complicitate la luare de mită (două infracţiuni), complicitate la cumpărare de influenţă (două infracţiuni), complicitate la folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii în vederea obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, uz de fals, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 26 C. pen. 1968 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1968, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 26 C. pen. 1968 raportat la art. 289 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 6 şi 7 din Legea nr. 78/2000 şi dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 26 C. pen. 1968 raportat la art. 292 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., de art. 26 C. pen. 1968 raportat la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, art. 291 C. pen. 1968, cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b)) C. pen. 1968 în infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la dare de mită în formă continuată, complicitate la luare de mită în formă continuată, complicitate la cumpărare de influenţă în formă continuată, complicitate la folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii în vederea obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, uz de fals, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 26 C. pen. 1968 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1968, art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 254 alin. (1) C. pen. de la 1969, cu aplicarea dispoziţiilor art. 6 şi 7 din Legea nr. 78/2000 şi dispoziţiilor art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969, art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 61 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969, de art. 26 C. pen. 1968 raportat la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, art. 291 C. pen. 1969 cu aplicarea art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b)) C. pen. 1968.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen. de la 1968 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul B. la pedeapsa de 3 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durata de 5 ani.

În baza 26 C. pen. de la 1969 raportat la art. 61 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.pen din 1968, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen. de la 1968 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat B. la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 26 C. pen. de la 1969 raportat la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul B. la pedeapsa de 8 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. e) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969 şi a art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul B. la pedeapsa de 5 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durata de 5 ani.

În baza art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 254 alin. (1) C. pen. de la 1968, cu aplicarea dispoziţiilor art. 6 şi 7 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. c) C. pen. de la 1969, şi a dispoziţiilor art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969 cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen. a condamnat pe inculpatul B. la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durata de 5 ani.

În baza art. 291 C. pen. 1969, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. e) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000 şi cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen. a condamnat pe inculpatul B. la pedeapsa de 2 luni închisoare

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 lit. b) C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a contopit pedepsele aplicate anterior inculpatului şi a aplicat pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, sporită cu 6 luni închisoare, inculpatul executând în final o pedeapsă rezultantă de 3 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 35 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a aplicat pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 72 C. pen. a dedus din pedeapsa durată reţinerii de la data de 28 ianuarie 2014 până la data de 29 ianuarie 2014.

5. În temeiul art. 386 alin. (1) C. proc. pen. a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatei C. din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la dare de mită, complicitate la luare de mită şi complicitate la cumpărare de influenţă, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată (2 infracţiuni), prev. de art. prev. de art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 26 C. pen. 1968 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1968, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 26 C. pen. 1968 raportat la art. 289 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 6 şi 7 din Legea nr. 78/2000 şi dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 26 C. pen. 1968 raportat la art. 292 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen.; 25 raportat la art. 290 din C. pen. 1968 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen. (2 infracţiuni), art. 291 Codul penal din 1968 cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. şi art. 290 C. pen. 1968 cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b)) C. pen. 1968 în infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la dare de mită, complicitate la luare de mită şi complicitate la cumpărare de influenţă, uz de fals, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 26 C. pen. 1968 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000, art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 254 alin. (1) C. pen. de la 1969, cu aplicarea dispoziţiilor art. 6 şi 7 din Legea nr. 78/2000, art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 61 din Legea nr. 78/2000; art. 25 raportat la art. 290 din C. pen. 1969 cu aplicarea disp. art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969 şi a art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000, art. 291 Codul penal din 1969 cu aplicarea art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000 toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b)) C. pen. 1969.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen. de la 1968 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpata C. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 a interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza 26 C. pen. de la 1969 raportat la art. 61 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpata C. la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. e) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpata C. la pedeapsa de 2 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 a interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 254 alin. (1) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. c) C. pen. de la 1969, cu aplicarea dispoziţiilor art. 6 şi 7 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen. a condamnat pe inculpata C. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 a interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 291 C. pen. 1969, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. e) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000 şi cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen. a condamnat pe inculpata C. la pedeapsa de 2 luni închisoare

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 25 raportat la art. 290 din C. pen. 1969 cu aplicarea disp. art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. e) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000 şi a art. 5 alin. (1) C. pen. a condamnat pe inculpata C. la pedeapsa de 2 luni închisoare

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 lit. b) C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a contopit pedepsele aplicate anterior inculpatei şi a aplicat inculpatei pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 35 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a aplicat pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 861 C. pen. din 1969 a dispus suspendarea executării pedepsei închisorii sub supravegherea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Sibiu şi a stabilit un termen de supraveghere de 6 ani, conform dispoziţiilor art. 862 C. pen din 1969.

A dispus ca pe perioada termenului de supraveghere inculpata să respecte următoarele măsuri de supraveghere prev. de art. 863 alin. (1) lit. a) - d) C. pen. din 1969:

a) să se prezinte la serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Sibiu, la datele fixate de acesta;

b) să anunţe în prealabil schimbarea a domiciliului, a reşedinţei sau locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. de la 1969 a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării pedepsei principale

În baza art. 404 alin. (2) C. proc. pen. a atras atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 864 alin. (1) şi alin. (2) C. pen din 1969.

6. În temeiul art. 386 alin. (1) C. proc. pen. a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatei G. din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la dare de mită, complicitate la cumpărare de influenţă, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 26 C. pen. 1968 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1968, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b)) C. pen. 1968 în infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la dare de mită, complicitate la cumpărare de influenţă, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b)) C. pen. 1969.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen. de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpata G. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 a interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durata de 5 ani.

În baza art. 26 C. pen. de la 1969 raportat la art. 61 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen. de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpata G. la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 26 C. pen. 1968 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. e) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpata G. la pedeapsa de 2 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 a interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durata de 5 ani.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 lit. b) C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a contopit pedepsele aplicate anterior inculpatei şi a aplicat inculpatei pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 35 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a aplicat pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 861 C. pen. din 1969 a dispus suspendarea executării pedepsei închisorii sub supravegherea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Braşov şi a stabilit un termen de supraveghere de 6 ani, conform dispoziţiilor art. 862 C. pen din 1969.

A dispus ca pe perioada termenului de supraveghere inculpata să respecte următoarele măsuri de supraveghere prev. de art. 863 alin. (1) lit. a) - d) C. pen. din 1969:

a) să se prezinte la serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Braşov, la datele fixate de acesta;

b) să anunţe în prealabil schimbarea a domiciliului, a reşedinţei sau locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. de la 1969 a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării pedepsei principale

În baza art. 404 alin. (2) C. proc. pen. a atras atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 864 alin. (1) şi alin. (2) C. pen din 1969.

7. În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen. a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatei H. prin actul de sesizare al instanţei din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat şi abuz în serviciu contra intereselor publice, contra intereselor publice, care a avut ca urmare obţinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen.; art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. 1968, cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) C. pen. 1968 în infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat şi abuz în serviciu contra intereselor publice, contra intereselor publice, care a avut ca urmare obţinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 şi art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. de la 1969, toate cu aplicarea art. 33 - 34 C. pen. de la 1969.

În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. a achitat pe inculpata H. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 5 C.pen

În baza art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. c) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpata H. la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 81 C. pen. de la 1969 a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale pe un termen de încercare de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 82 C. pen. de la 1969.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. de la 1969 a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării pedepsei principale.

În baza art. 404 alin. (2) C. proc. pen. a atras atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 alin. (1) C. pen din 1969.

8. În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen. a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului D. din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen. şi art. 290 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b)) C. pen. 1969 în infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, şi art. 290 alin. (1) C. pen. 1969, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b)) C. pen. 1968.

În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. a achitat pe inculpatul D. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 5 C. pen.

În baza art. 290 alin. (1) C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. e) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul D. la pedeapsa de 2 luni închisoare.

În baza art. 81 C. pen. de la 1969 a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale pe un termen de încercare de 2 ani şi 2 luni, conform dispoziţiilor art. 82 C. pen.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. de la 1969 a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării pedepsei principale.

În baza art. 404 alin. (2) C. proc. pen. a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 alin. (1) C. pen din 1969.

9. În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen. a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului I. prin actul de sesizare al instanţei din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la dare de mită, complicitate la cumpărare de influenţă, complicate la folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii în vederea obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 292 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 26 C. pen. 1968 raportat la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 şi a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) C. pen. 1969 în infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la dare de mită, complicitate la cumpărare de influenţă, complicate la folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii în vederea obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, în formă continuată, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000, art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 61 din Legea nr. 78/2000, art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. (2) C. pen. 1969, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b)) C. pen. 1969.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen. de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul I. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza 26 C. pen. de la 1969 raportat la art. 61 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen. de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul I. la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. e) C. pen. de la 1969 şi a art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul I. la pedeapsa de 5 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 26 C. pen. de la 1969 raportat la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen. de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul I. la pedeapsa de 10 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 lit. b) C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a contopit pedepsele aplicate anterior inculpatului şi a aplicat acestuia pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 35 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a aplicat pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 861 C. pen. din 1969 a dispus suspendarea executării pedepsei închisorii sub supravegherea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi a stabilit un termen de supraveghere de 6 ani, conform dispoziţiilor art. 862 C. pen din 1969.

A dispus ca, pe perioada termenului de supraveghere inculpatul să respecte următoarele măsuri de supraveghere prev. de art. 863 alin. (1) lit. a) - d) C. pen. din 1969:

a) să se prezinte la serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, la datele fixate de acesta;

b) să anunţe în prealabil schimbarea a domiciliului, a reşedinţei sau locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. de la 1969 a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării pedepsei principale.

În baza art. 404 alin. (2) C. proc. pen. a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 alin. (1) şi alin. (2) C. pen din 1969.

10. În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen. a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului J. prin actul de sesizare al instanţei din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat şi abuz în serviciu contra intereselor publice, contra intereselor publice,care a avut ca urmare obţinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen.; art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. 1969, cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) C. pen. 1969 în infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat şi abuz în serviciu contra intereselor publice, contra intereselor publice, care a avut ca urmare obţinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 şi art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 alin. (1) C. pen. de la 1969, toate cu aplicarea art. 33 C. pen. de la 1969.

În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. a achitat pe inculpatul J. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 5 C.pen

În baza art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. c) C. penal de la 1969, cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul J. la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 81 C. pen. de la 1969 a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale pe un termen de încercare de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 82 C. pen. de la 1969.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. de la 1969 a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării pedepsei principale.

În baza art. 404 alin. (2) C. proc. pen. a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 alin. (1) C. pen din 1969.

11. În baza art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. a achitat pe inculpatul K. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 5 C. pen.

În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. a achitat pe inculpatul K. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de folosire a influenţei de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obţinerii pentru altul de foloase necuvenite, prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000.

12. În baza art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. a achitat pe inculpatul L. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 5 C. pen.

În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. a achitat pe inculpatul L. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la infracţiunea de folosire a influenţei de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obţinerii pentru altul de foloase necuvenite, prev. de art. 48 C. pen. raportat la art. 13 din Legea nr. 78/2000.

13. În temeiul art. 386 alin. (1) C. proc. pen. a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei SC M. SA din infracţiunile de cumpărare de influenţă (două infracţiuni) şi dare de mită (două infracţiuni), prev. de art. 292 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen. şi art. 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) C. pen. 1969 în infracţiunile de cumpărare de influenţă în formă continuată şi dare de mită în formă continuată prev. de art. 61 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi art. 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) C. pen. 1969.

În baza art. 61 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpata SC M. SA la o pedeapsă de 300.000 RON amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă în formă continuată.

În baza art. 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi a art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpata SC M. SA la o pedeapsă de 500.000 RON amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă continuată.

În temeiul art. 531 C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatei persoană juridică pedeapsa complementară a obligării acesteia la afişarea sau difuzarea hotărârii de condamnare în condiţiile art. 717 C. pen. de la 1969.

În temeiul art. 717 alin. (5) C. pen. de la 1969 a dispus ca difuzarea hotărârii de condamnare să fie efectuată prin intermediul presei scrise, în publicaţii de largă circulaţie, sau prin intermediul presei audiovizuale, prin intermediul unui număr de 10 apariţii.

În baza art. 401 C. penal de la 1969 a contopit pedepsele aplicate anterior şi a aplicat inculpatei persoană juridică pedeapsa cu amenda în cuantumul cel mai ridicat, respectiv 500.000 RON, pe care a sporit-o cu suma de 100.000 RON, inculpata persoană juridică SC M. SA executând pedeapsa rezultantă constând în amendă penală în cuantum de 600.000 RON.

În temeiul art. 531 C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatei persoană juridică pedeapsa complementară a obligării acesteia la afişarea sau difuzarea hotărârii de condamnare în condiţiile art. 717 C. pen. de la 1969.

În temeiul art. 717 alin. (5) C. pen. de la 1969 a dispus ca difuzarea hotărârii de condamnare să fie efectuată prin intermediul presei scrise, în publicaţii de largă circulaţie, sau prin intermediul presei audiovizuale, prin intermediul unui număr de 10 apariţii.

În baza art. 19 din Legea nr. 78/2000 a confiscat de la inculpatul E. suma de 8.937,5 euro şi autoturismul marca ...., culoare Gri.

În temeiul art. 163 C. proc. pen. şi art. 165 alin. (1) C. proc. pen., art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare a dispus menţinerea măsurii sechestrului asigurător dispusă prin Ordonanţa din 13 februarie 2014 a Parchetului de pe Lângă Înalta Curte Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, asupra sumei de 8.937,5 euro, ridicată de la inculpatul E.

În temeiul art. 163 C. proc. pen. şi art. 165 alin. (1) C. proc. pen., art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare a dispus menţinerea măsurii sechestrului asigurător, dispusă prin Ordonanţa din 3 februarie 2014 a Parchetului de pe Lângă Înalta Curte Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, până la concurenţa sumei de 81.370 euro, asupra autoturismului marca ..., culoare Gri, aparţinând inculpatului E.

În temeiul art. 25 alin. (3) C. proc. pen. a dispus desfiinţarea înscrisurilor false aflate la dosarul cauzei, respectiv, contractul de vânzare-cumpărare al autoturismului marca ... datat, în fals, la data 20 mai 2013, Raportul de expertiză extrajudiciară de evaluare cu nr. 4134046 din 29 mai 2013 întocmit de inculpatul D., factura fiscală seria ASIG nr. 2, datată 22 mai 2013 emisă de SC M. SA şi chitanţa emisă în baza acestei facturi ce reprezenta plata avansului ce a fost înregistrată în contabilitatea SC M. SA cu data de 7 iunie 2013.

În baza art. 275 alin. (2) C. proc. pen. a obligat pe fiecare inculpat, cu excepţia inculpaţilor F., L. şi K., la plata a câte 7.500 RON cheltuieli judiciare avansate de stat.

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa de fond a avut în vedere următoarea situaţie de fapt:

Astfel cum rezultă din actele aflate la dosar, la data de 5 mai 2012 între SC M. SA în calitate de beneficiar şi SC N. SRL reprezentată de inculpatul B., în calitate de consultant, a fost încheiat un contract de consultanţă care prevedea mai multe obligaţii contractuale în sarcina societăţii administrate de inculpatul B., iar în schimbul serviciilor prestate consultantul urma să primească lunar suma de 12.000 euro, plus TVA. În actul adiţional la contractul sus menţionat, încheiat la data de 18 februarie 2013 s-a stipulat o valoare a contractului în cuantum de 20.000 euro/lună, plus TVA, la care se adăuga, în baza unui contract de administrare încheiat la data de 13 august 2012, plata unei prime de 2.000 euro inculpatului B. şi includea, în esenţă, obligaţia acestuia de a lua măsuri aferente managementului societăţii, cu informarea Consiliului de Administraţie, asupra operaţiunilor întreprinse şi asupra celor avute în vedere, precum şi obligaţia de a redresa situaţia financiară a societăţii, prin acordarea de consultanţă în vederea: „stopării scăderii vânzării produselor, ameliorarea stării de profitabilitate şi îmbunătăţirea imaginii în faţa clienţilor”.

Prin minuta de negociere încheiată în data de 28 noiembrie 2012, între A. şi B., s-a prevăzut o prelungire a contractului de consultanţă până în anul 2015 şi plata către inculpatul B., după vânzarea companiei de asigurări în anul 2015, a unei sume variabile, al cărei plafon maxim era de 10,5 milioane de euro iar, la rândul său, A., se obliga să permită introducerea în structura de conducere a SC M. SA a inculpaţilor G. şi E. Aceste prevederi au fost menţionate şi în cuprinsul Contractului privind plata bonusului nr. 64118 din 28 iunie 2013, încheiat între SC N. SRL şi SC O. SRL, în calitate de acţionar majoritar la SC M. SA SA. Din echipa inculpatului B. făcea parte şi inculpatul I., acesta fiind asociat în cadrul SC N. SRL, revenindu-i practic jumătate din veniturile realizate de această societate.

Aceste demersuri au fost realizate pe fondul situaţiei financiare dificile în care se afla SC M. SA, inculpatul B. şi echipa sa fiind aduşi datorită renumelui pe care şi-l creaseră în perioada în care lucraseră la P.

De asemenea, inculpatul A., a întocmit Contractul cu nr. 9 din data de 1 noiembrie 2012, prin intermediul Întreprinderii Individuale A., cu SC M. SA, prin care păstra, în calitate de consultant, un anumit control în ceea ce priveşte deciziile importante ale societăţii solicitând în mod expres ca toate hotărârile Consiliului de Administraţie să-i fie aduse la cunoştinţă anterior luării unor decizii. În baza acestui contract, orice măsură, de la angajare de personal, până la implementarea unui sistem IT, putea fi luată, doar cu acordul prealabil al inculpatului A. Inculpatul a încheiat astfel de contracte de consultanţă cu toate societăţile din holdingul pe care îl deţinea, fiind astfel informat cu privire la deciziile importante ce se adoptau în cadrul firmelor şi asigurându-se că are un control decizional asupra managementului acestor societăţi.

Inculpatul participa la majoritatea şedinţelor Consiliului de Administraţie cât şi dădea dispoziţii scrise adresate tuturor angajaţilor şi avizând cu putere rezolutivă măsurile propuse în cadrul Consiliului şi adoptate în vederea implementării acestora. De altfel, inculpata G. a arătat că recomandările domnului A. erau practic obligatorii, iar, în măsura în care acestea nu se realizau benevol, prin rezoluţia Consiliului de Administraţie, acestea dobândeau şi oficial caracterul obligatoriu pentru angajaţi.

Nevoia de control a inculpatului se manifesta, inclusiv, prin organizarea unei adevărate reţele informative, prin orchestrarea unor supravegheri operative ale angajaţilor în legătură cu viaţa privată a acestora, cât şi prin impunerea unor obligaţii angajaţilor de a întocmi „note informative” cu privire la activităţile profesionale şi extraprofesionale. Inculpatul A. era cunoscut de către toţi angajaţii SC M. SA drept „patronul”, „şeful” sau „domnul inginer”, ca autoritate ultimă în cazul soluţionării unor conflicte sau adoptării unor măsuri radicale.

De altfel, nevoia de control a inculpatului asupra acestor societăţi comerciale a fost probată cu prisosinţă şi pe parcursul procesului penal prin acţiunile inculpatului ce au condus în două rânduri la înlocuirea unor măsuri preventive prin nerespectarea obligaţiilor fixate în sarcina acestuia de a nu lua legătura în nici un mod cu M. şi de a nu îndeplini atribuţiile unui administrator de fapt al societăţilor comerciale.

Conform declaraţiilor date de inculpatul B. şi de martorii cu funcţii de decizie în cadrul societăţii inculpate, existau practic două modalităţi de redresare a societăţii inculpate, acestea fiind o infuzie masivă de capital sau încheierea unui contract de reasigurare, pe modelul celui încheiat în cazul P. Infuzia de capital nu a fost posibilă datorită faptului că acţionarul majoritar, inculpatul A. nu a putut sau nu a dorit să o ia.

Astfel, noul management al societăţii s-a orientat spre identificarea unui reasigurător care, contra unor prime substanţiale, să preia o parte din riscurile SC M. SA. În acest context, inculpatul B. a prezentat ca o soluţie salvatoare pentru societate încheierea unui contract de reasigurare cu firma Q. din Germania, o societate cu o puternică imagine în ceea ce priveşte credibilitatea şi capabilităţile financiare. Contractul de reasigurare a fost negociat, prin intermediul numitului R., broker în cadrul S. Londra şi semnat în data de 20 decembrie 2012, la Q., Germania, respectiv, 21 decembrie 2012, la Sibiu, de către reasigurătorul Q., respectiv, de către SC M. SA, prin director general, E. Contractul este considerat de către inculpaţi ca o performanţă a echipei de conducere, aceştia susţinând că, în baza acestui contract multianual de reasigurare, cotă - parte pentru întregul cont (contract quota-share), reasigurătorul, în baza unor prime totalizând 1.260.000 euro, ar fi preluat, în procent de 40% riscurile societăţii şi ar fi exonerat-o de efectuarea unei majorări de capital, de la suma care ajunsese în decembrie 2012, la 15.000.000 euro.

Referitor la acest aspect, martora T., actuar în cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară a declarat la data de 28 ianuarie 2014 următoarele: „începând cu luna octombrie 2012, am fost desemnată de consiliul C.S.A. să fac parte din echipa de control ce urma să efectueze verificări la SC M. SA După efectuarea verificărilor la societatea de asigurări, aspect ce a presupus verificarea întregii activităţi pe ultimii doi ani, am constatat o serie de nereguli în ceea ce priveşte înregistrările contabile aferente unuia dintre contractele de reasigurare încheiat de către societate începând cu 1 iulie 2012, respectiv, cu firma germană Q. Astfel, am constatat că în evidenţele contabile s-au înregistrat eronat prevederile contractului de reasigurare, în sensul în care nu s-a înregistrat cedarea în reasigurare, conform clauzelor contractuale, aspect ce a implicat diminuarea faţă de valoarea reală a obligaţiilor către asiguraţi. Acest aspect a condus la o marjă de solvabilitate conform legii, însă în realitate, societatea nu îndeplinea condiţiile legale referitoare la marja de solvabilitate, iar acest aspect implica, din partea societăţii, o majorare de capital de circa 12.000.000 euro… ”

În faţa instanţei de judecată martora a arătat că în urma controlului efectuat în anul 2012 la SC M. SA SA, a descoperit un contract de reasigurare care fusese înregistrat în contabilitatea societăţii în alte condiţii decât acelea pe care le prevedea respectivul contract. A constatat că această modalitate de lucru a creat un beneficiu pentru societate mărind marja de solvabilitate a societăţii prin creşterea artificială a profitului acesteia. A estimat că această creştere de solvabilitate se situa în jurul sumei de peste 12 milioane de euro. De regulă societatea era reprezentată în discuţiile cu echipa de control de domnul E. şi domnul B. Reprezentanţii SC M. au fost, în mod unitar, de părere că, înregistrarea în contabilitate a acelui contract, a fost una corectă, bazându-şi afirmaţia pe acordul exprimat fără rezerve de auditul societăţii pentru înregistrarea în acea formă a contractului în contabilitate. A arătat că în raportul de control există explicaţiile sale pe larg cu privire la înregistrarea respectivului contract şi justificarea opiniei pe care a exprimat-o în legătură cu această înregistrare şi că au existat mai multe discuţii în cadrul ASF cu privire la această problemă. Martora a arătat că şeful echipei de control i-a spus că raţionamentul pentru care nu s-a introdus constatarea sa în nota înaintată consiliului ASF a fost acela că instituţia ar fi putut fi dată în judecată de societate în cazul în care opinia martorei ar fi fost introdusă în acea notă. Martora a arătat că citind contractul de reasigurare se putea determina modalitatea în care trebuiau cedate daunele sau rezervele către reasigurător, iar, procedeul urmat în acest sens, de către SC M., era unul diferit faţă de cel menţionat în contract.

Referitor la acelaşi contract de reasigurare, martora U. a declarat la data de 28 ianuarie 2014, următoarele: „…în legătură cu contractul multianual quota-share, încheiat în decembrie 2012, între SC M. SA şi Q., privind reasigurarea, precizez că şi pentru mine clauzele acestuia sunt interpretabile şi discutabile …”.

De altfel, Autoritatea de Supraveghere Financiară, a luat măsuri de reverificare a contractului de reasigurare încheiat de SC M. SA SA cu societatea de reasigurare Q. AG, iar în urma verificărilor, aspectele constatate, consemnate în cuprinsul Notei din data de 13 martie 2014 a Direcţiei de Supraveghere şi Stabilitate Financiară au relevat faptul că activul contabil al societăţii la data de 31 decembrie 2012 înregistra o denaturare netă de 68.475.852 RON iar impactul înregistrării eronate a rezervelor tehnice cedate în reasigurarea, primelor cedate, a daunelor în sarcina reasigurătorului, precum şi a comisionului de cedare în asigurare pentru contractul multianual cotă-parte încheiat cu Q. Re în marja de solvabilitate disponibilă raportat de societate pentru datele de 31 decembrie 2012 şi 31 decembrie 2013 este de 109.125.945 RON. Astfel, înregistrarea eronată a condus la denaturarea situaţiei financiare în sensul creşterii activului contabil şi al rezultatului financiar, suma de 100.715.697 RON reprezentând necesarul de capital estimat la data de 31 decembrie 2013.

Concluzia ce derivă din aceste mijloace de probă este aceea că acest contract nu prelua de fapt riscurile societăţii, iar înregistrarea lui în contabilitatea SC M SA a reprezentat o modalitate de eludare a normelor ASF privind reglementarea pieţei asigurărilor din România.

În ceea ce priveşte susţinerile inculpaţilor, în sensul că acest contract a existat şi a produs efecte, iar Q. a fost verificată sub acest aspect nefiind descoperite probleme cu privire la acest contract, Curtea a constatat că acestea sunt reale dar sunt relevante în cauză. Astfel, nu s-a susţinut nici un moment că acest contract ar fi avut un caracter fictiv, mai ales în condiţiile în care la dosar se află corespondenţa purtată de ASF cu Q., ci doar faptul că acest contract nu a îndeplinit practic rolul pentru care a fost încheiat, ci rolul de a evita o infuzie de capital şi în acelaşi timp de a crea aparenţa de îndeplinire de către M. a normelor ASF privind reglementarea pieţei asigurărilor din România. De asemenea, nu s-a pus niciodată la îndoială buna reputaţie a reasigurătorului german sau corectitudinea înregistrărilor contabile ale acestuia, problema fiind localizată doar în contabilitatea societăţii inculpate în prezenta cauză. De asemenea, nici faptul că au mai existat sau există astfel de contracte s-a apreciat că nu are relevanţă, din moment ce legea nu interzice încheierea unor asemenea convenţii ci doar prevede norme privind înregistrarea lor în contabilitatea societăţilor contractante, norme nerespectate în acest caz.

În ceea ce priveşte infracţiunile de corupţie şi cele conexe referitoare la remiterea către inculpatul E. a autoturismului, Curtea a constatat că de la data de 24 aprilie 2013 inculpatul E. deţinea calitatea de membru neexecutiv al Autorităţii de Supraveghere Financiară şi avea la dispoziţie 30 zile, cu obligaţia ca până la termenul în 24 mai 2013 să lichideze orice raport contractual cu SC M. SA.

La data de 29 mai 2013, în cadrul unei şedinţe ordinare a Consiliului de Administraţie al SC M. SA, la care au participat preşedintele Consiliului de Administraţie martora U., precum şi membri Consiliului de Administraţie, inculpaţii B., C. şi martora V., s-a aprobat vânzarea către inculpatul E. a unui autoturism marca ...., an fabricaţie 2011, aparţinând SC M. SA, la preţul de 31.000 de euro, sumă ce urma a fi plătită în 40 de rate lunare până în anul 2016.

Martora U. s-a abţinut de la exprimarea votului, în sensul înstrăinării acestui autoturism către inculpatul E. Inculpaţii B. şi C. au aprobat împreună cu martora V. această înstrăinare, având acordul inculpatului A.

Din înregistrările audio ale şedinţei consiliului de administraţie al M. din data de 29 mai 2013 şi redarea în formă a scrisă a discuţiilor purtate de către membrii consiliului cu acel prilej a rezultat că martora U. s-a abţinut de la exprimarea votului, în sensul înstrăinării acestui autoturism către inculpatul E.:

Astfel, dialogul pe această temă a fost următorul:

“U.: Bun…trecem la al doilea punct de pe ordinea de zi. Există o solicitare din partea domnului E. privind achiziţionarea autoturismului .... .

G.: Vreţi să rămân şi eu?

U.: Nu…aflat în proprietatea M. Autoturismul acesta a fost achiziţionat în ianuarie 2013 cu suma de 50.000 euro de către societate, la momentul de faţă este evaluat la 31.000 euro conform unui raport de expertiză pe care-l aveţi ataşat în dosar, iar condiţiile în care se doreşte achiziţionarea acestui autoturism sunt 5.000 euro la semnarea contractului, 500 de euro lunar timp de 40 luni şi 6.000 euro ca ultima rată…Deci va trebui să ne pronunţăm.

V.: Sunt propuse de dumnealui astea?

U.: Da.

B.: Da … e propunerea dânsului.

V.: Eu le-aş fi îmbunătăţit, în sensul în care i-aş fi mărit perioada de plătit rate, adică nu 40 de luni, poate 50 sau 60, că e în interesul nostru să-l ţinem aproape.(râde)

B.: 50 de luni cât însemnă? 4 ani? (râde)

V.: Să nu ne uite după 40 de luni. (râde)

U.: Da. Aşa deci …

C.: Vreţi să aranjaţi relaţia pe termen lung?

B.: Păi … cât are mandat. (râde)

U.: Bun. atuncea votaţi dvs. prima. Sunteţi de acord cu vânzarea în condiţiile specificate?

V.: Sunt de acord, cu posibilitatea îmbunătăţirii.

U.: Bun.

B.: De acord.

U.: Domnul B.?

U.: Eu mă abţin vis a vis de această solicitare. Doamna C.?

C.: Eu ce să zic … Domnul inginer o văzut solicitarea? Ştie despre ea?

U.: Da.

C.: Da.

U.: Bun, deci se aprobă vânzarea în condiţiile specificate. Da?..”

De asemenea, din acest dialog rezultă că membri consiliului de administraţie, s-au asigurat înainte de a proceda la atribuirea autoturismului că există acordul inculpatului A.

De asemenea, afirmaţiile „Să nu ne uite după 40 de luni” sau „Vreţi să aranjaţi relaţia pe termen lung. Păi… cât are mandat” conduc la concluzia că preţul ales şi mai ales modalitatea de plată a acestuia erau o garanţie că pe parcursul derulării mandatului de membru neexecutiv în cadrul consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, inculpatul E. nu va „uita” interesele SC M. SA

Martora U., preşedintele Consiliului de Administraţie, a arătat că s-a abţinut de la acest vot, atât datorită unor motive de natură personală, cât şi datorită unor dubii privind corectitudinea preţului cu care a fost vândut autoturismul, considerând că autoturismul ar fi putut fi subevaluat.

La solicitarea inculpaţilor E. şi A., inculpatul D., în calitate de expert în cadrul Biroului Local de Expertize Judiciare de pe lângă Tribunalul Sibiu, a întocmit Raportul de evaluare, înregistrat la SC M. SA, privind autoturismul ...., cu număr de înmatriculare .... . În cuprinsul acestui act s-au menţionat unele date neconforme realităţii, cu privire la anul fabricaţiei, respectiv 2001 în loc de 2011, şi existenţa unor defecte sau avarii care în realitate nu existau, stabilindu-se valoarea autoturismului la preţul subevaluat de 31.000 de euro. S-a stabilit că autoturismul .... care rulase la momentul evaluării un număr de 59.653 km, prezenta mers neuniform al motorului şi pierderi de ulei la cutia de viteze. În acelaşi raport, însă, expertul tehnic a precizat că nu se poate exprima o opinie despre starea tehnică a părţilor componente ale subansamblelor autoturismului, întrucât nu s-a procedat la demontarea acestora şi nu s-a efectuat nicio investigaţie şi nici nu s-au inspectat acele părţi care nu erau vizibile sau accesibile.

Faptul că, de la data întocmirii raportului de evaluare până la data efectuării raportului de expertiză în prezentul dosar, autoturismul nu a fost supus vreunei reparaţii în vederea remedierii defecţiunilor majore presupus a fi constatate cu ocazia primei evaluări efectuate de către inculpatul D. nu este contestat.

În cauză s-a dispus şi s-a întocmit o expertiză tehnică judiciară de evaluare auto din 8 aprilie 2014, întocmită de către expertul desemnat W. şi la care au participat experţi parte. Prin concluziile acestui raport de expertiză s-a arătat că valoarea de piaţă reală a autoturismului la momentul evaluării de către inculpatul D., respectiv în luna mai 2013 se situa în jurul sumei de 44.500 euro, că autoturismul nu prezenta defecţiuni la motor sau la cutia de viteză, aşa cum reţinuse inculpatul D..

Inculpatul D., a susţinut că ar fi depistat pete de ulei la cutia de viteze a autoturismului, fără a efectua verificări fizico-chimice pe simplele examinări empirice. Pe de altă parte, dacă aceste defecţiuni ar fi existat, nu ar fi putut să le constate întrucât ar fi trebuit să dezmembreze subansamblele autoturismului pentru a putea examina părţile ascunse şi neaccesibile în mod normal, lucru pe care inculpatul a arătat că l-a făcut.

Expertul W. a arătat, în esenţă, că inculpatul D. nu era obligat la a dezmembra vehiculul dar că în cazul în care se observau pete de ulei, acestea trebuia menţionate ca atare în raportul de evaluare nefiind însă posibilă tragerea unei concluzii automate cu privire la provenienţa acestor scurgeri de ulei fără o analiză mai minuţioasă. De asemenea, expertul a explicat în faţa instanţei motivele obiective pentru care a modificat concluziile menţionate iniţial în raportul de expertiză.

Inculpatul a arătat că nu era obligat de normele ce reglementează activitatea sa să dezmembreze subansamblele autoturismului ci doar să se limiteze la a face o verificare vizuală a vehiculului, acest aspect fiind confirmat şi de către expertul W. cu ocazia audierii sale. Totuşi, acceptând această susţinere, Curtea a arătat că nu poate înţelege raţiunea logică pentru care inculpatul D. şi-a arogat competenţa de a constata avarii pe care chiar el susţine că nu era obligat la a le evalua şi nu le putea constata decât cu depăşirea atribuţiilor pe care era obligat să le respecte cu ocazia întocmirii raportului de evaluare.

În realitate, deşi nu era obligat la a efectua verificări cu privire la motorul sau cutia de viteze ale autoturismului şi nici nu a făcut astfel de verificări, inculpatul D. a menţionat, intenţionat, în raportul de evaluare faptul că aceste piese de bază şi extrem de scumpe ale vehicolului prezentau defecţiuni care de fapt nu existau

Chiar dacă petele de ulei pe care inculpatul susţine că le-ar fi constatat ar fi existat, nu era posibil ca acesta să determine natura acestora ca fiind de o natură sau alta sau ansamblul de la care proveneau aceste pete, fără o verificare foarte minuţioasă a vehiculului.

În ceea ce priveşte faptul că inculpatul A. este cel care a solicitat întocmirea raportului de evaluare, martorul X., directorul Direcţiei daune din cadrul SC M. SA, a declarat că în cursul lunilor mai - iunie 2013, a venit la biroul său, D., care i-a înmânat o lucrare nesigilată, respectiv o evaluare extrajudiciară a unui autoturism ...., aflat în parcul auto al SC M. SA Martorul a arătat că în prezenţa lui D. l-a sunat pe A., şi i-a explicat că D. adusese un raport de evaluare privind autoturismul .... aparţinând SC M. SA În continuare martorul a arătat că inculpatul A. i-a comunicat „da, du la contabilitate”.

De asemenea, în susţinerea ideii că inculpatul A. avea cunoştinţă de vânzarea autoturismului .... rezultă şi din înregistrarea convorbirii telefonice purtată la data de 29 mai 2013, ora 14.21.34. Totodată, A. a fost informat şi de către preşedintele Consiliului de Administraţie al SC M. SA SA, martora U. cu privire la intenţia inculpatului E. de a achiziţiona autoturismul, sens în care la data de 28 mai 2013, ora 17.18, aceasta i-a transmis pe adresa de mail inculpatului A. solicitarea de cumpărare a autoturismului.

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul B. în ziua de 28 mai 2013, la ora 15:51:06, B. ia legătura cu E. cu care are următorul dialog:

„E.: Da B.

B.: Salutare! W., e convocat Consiliul de Administraţie mâine, pentru nominalizarea lui G., şi mai e pe ordinea de zi aprobarea înstrăinării autovehiculului. Te rog să trimiţi tu o notă că vrei să îl cumperi. Aicea.

E.: Ă .. păi da, da nu ştiu .. Da ..

B.: Fără preţ fără nimic. Pune doar intenţia: subsemnatul cutărică.. îmi exprim dorinţa de a achiziţiona autoturismul ......

E.: O să trimit pe un mail la..

B.: Aşa, un mail, la secretariatul CA, la .. ”

În ceea ce priveşte declaraţiile date de către inculpaţi, care au precizat, în esenţă, că autoturismul menţionat a fost vândut, respectiv cumpărat, în condiţiile legii, Curtea a considerat că acestea nu sunt sincere, neexistând o justificare obiectivă sau credibilă din partea vreunuia dintre inculpaţi cu privire la antedatarea contractului de vânzare-cumpărare.

Astfel, inculpata C. a devansat şi întocmit, în fals, toate actele de înstrăinare în intervalul 20 mai 2013 - 22 mai 2013, când inculpatul E. era încă, teoretic, directorul general al SC M. SA, deşi aşa zisa înstrăinare a autoturismului s-a aprobat în data de 29 mai 2013, când inculpatul E. era deja membru al Consiliului de conducere al Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Inculpatul E., la rândul său, a semnat, cu bună ştiinţă, în calitate de cumpărător contractul de vânzare-cumpărare datat, în fals, la data 20 mai 2013.

Martorul Y., director economic în cadrul SC M. SA a declarat că ulterior încetării mandatului de director general a inculpatului E., undeva în prima săptămână din luna iulie 2013, acesta i-a solicitat să întocmească o factură fiscală cu privire la vânzarea autoturismului marca ...., spunându-i să o dateze în intervalul 20 mai 2013 - 22 mai 2013. Martorul a arătat că inculpatul E. i-a spus că intenţiona să achite suma de 5.000 euro, reprezentând un avans. Martorul i-a explicat că îi este imposibil să antedateze o factură fiscală şi că va cere acordul conducerii, respectiv, al inculpatei C., care la acel moment, era director general cu delegaţie. Martorul a arătat că a mers în biroul doamnei C., i-a adus la cunoştinţă solicitarea formulată de E., precum şi punctul său de vedere legat de antedatarea facturii, motivându-i faptul că facturile sunt înregistrate în ordine cronologică şi că nu poate da un număr de factură deja existent. În urma acestor aprecieri ale martorului, inculpata C. i-a solicitat să fie întocmită factura, conform solicitării lui E., i-a prezentat contractul de vânzare-cumpărare în care se specifica valoarea avansului de 5.000 euro. Totodată, inculpata C. i-a solicitat să menţionez primirea avansului într-un facturier nou. Martorul a mai arătat că în baza contractului pe care l-a primit de la C. şi a indicaţiilor primite de la aceasta, i-a solicitat numitei Z., angajată în cadrul Departamentului financiar-contabil, să întocmească factura fiscală nr. 2, din 22 mai 2013, privind vânzarea autoturismului ..... De asemenea, inculpatului E. i-a fost eliberată şi o chitanţă ce atesta plata avansului, chitanţă ce se elibera în format electronic şi era automat înregistrată în sistemul de contabilitate primară. Drept consecinţă, chitanţa ce reprezenta plata avansului este înregistrată în contabilitate cu data de 7 iunie 2013. Martorul a mai relatat că la aceeaşi dată, şefa Departamentului IT a solicitat aprobare inculpatei C. pentru a muta scriptic încasarea sumei menţionate în baza chitanţei ce reprezenta plata avansului din data de 7 iunie 2013, în data de 22 mai 2013.

În finalul declaraţiei sale, martorul a mai arătat şi faptul că pe parcursul derulării atribuţiilor sale în cadrul societăţii inculpate nu s-a mai procedat niciodată în acest mod.

În acelaşi sens, martora AA., directorul direcţiei IT din cadrul SC M. SA, a declarat că în data de 7 iunie 2013, se afla în biroul său, moment în care, în birou a intrat Y., care i-a prezentat o fotocopie a unei facturi fiscale, datată de 22 mai 2013, în care se atesta că la aceeaşi dată SC M. SA, prin casier Z., a încasat de la E. suma de 5.000 euro, reprezentând o parte din contravaloarea unui ...., din valoarea în cuantum de 31.000 euro şi i-a solicitat să efectuez modificări în sistemul electronic de contabilitate, în sensul înregistrării acesteia cu data de 22 mai 2013.

Martora a arătat că întrucât luna contabilă se încheiase la 1 iunie 2013, a solicitat o aprobare specială din partea directorului general al SC M. SA, loc pe care îl ocupa provizoriu, la acea dată, inculpata C. Martora a arătat că menţiunea scrisă „se cere mutarea acestei încasări pe data de 22 mai 2013, rog dispuneţi” datat în stânga jos „7 iunie 2013” şi semnat în partea dreaptă jos, îi aparţine şi că menţiunea scrisă din colţul dreapta sus al facturii „da, 10 iunie 2013”, semnătură indescifrabilă, aparţine inculpatei C. Ca urmare a aprobării primite din partea inculpatei C., martora a operat modificări în sistemul electronic de contabilitate, în sensul celor solicitate de martorul Y.

Audiată în cursul urmării penale, inculpata C. a declarat că nu are cunoştinţă despre eventuale antedatări ale actelor de vânzare-cumpărare, aspect contrazis însă de celelalte mijloace de probă expuse anterior.

În ceea ce priveşte cumpărarea de către inculpatul E. a acestui autoturism, martorul BB. a arătat că la acel moment era director comercial al SC M. SA şi ştie că domnul E. a achiziţionat de la SC M. un autoturism .... cu o vechime de doi ani, neştiind preţul pe care-l plătise societatea pe acest autoturism, dar cunoscând că domnul E. l-a achiziţionat cu plata în mai multe tranşe, plătind aproximativ 50.000 euro pentru acest autoturism, respectiv un preţ foarte bun la acel moment. Din câte îşi aduce aminte, societatea cumpărase autoturismul cu aproximativ 30.000 euro. De asemenea, a arătat că nu ştie un alt caz în M. în care să fi fost acordat unui fost angajat dreptul de a cumpăra un astfel de autoturism în rate.

În legătură cu acordarea în data de 26 august 2013, în cadrul şedinţei consiliului de administraţie al SC M. SA a sumei de 8.937,5 euro, cu titlu de mită, inculpatului E., instanţa a constatat că potrivit Contractului de mandat nr. 413155 încheiat la 5 mai 2012, cu valabilitate de 3 ani, pe durata derulării acestuia singurele beneficii contractuale acordate au fost stipulate în art. 4 alin. (4.1. ), lit. a), respectiv: să primească o indemnizaţie lunară, netă de 5.500 euro; să primească în folosinţă un autoturism de serviciu şi să beneficieze de o locuinţă de serviciu în localitatea Sibiu; să i se deconteze cheltuielile legate de cazare, diurnă şi transport, pentru deplasările în interes de serviciu efectuate în ţară şi în străinătate;

În data de 16 mai 2012, la Contractul de mandat a fost încheiată anexa cu nr. 4131556 prin care inculpatului E. i se acorda, exclusiv pentru anul 2012, un bonus de performanţă în funcţie de atingerea unor obiective.

În cursul anului 2013, nu s-a mai încheiat o anexă aferentă anului 2013 privind plata bonusului de performanţă.

După încheierea şedinţei consiliului de administraţie al M. din data de 26 august 2013, inculpata G. care deţinea la acea dată funcţia de director general, a înaintat o solicitare înregistrată la SC M. SA sub nr. 4155854 din 28 august 2013.

Prin solicitarea sus-menţionată inculpata G. pretindea că inculpatul E. are dreptul să încaseze un bonus de performanţă, aferent activităţii pentru primele cinci luni din anul 2013, în cuantum de 8.937,5 euro şi a ataşat în susţinerea cererii o anexă justificativă întocmită de către inculpatul I.

Martora U. a arătat că în ziua respectivă au avut loc două şedinţe ale C.A., una lunară la care a participat ca şi preşedinte, iar cea de-a doua, ulterioară primei şi care a avut loc la iniţiativa directorului general al SC M. SA, doamna G., prin care se solicita bonificarea domnului E. pentru activitatea desfăşurată în perioada 1 ianuarie 2013 - 20 mai 2013. Martora a menţionat că la cea de-a doua şedinţă nu a participat întrucât a fost solicitată de domnul A. să poarte o discuţie cu acesta legată de problemele societăţii.

Martora a arătat că bonificaţia acordată domnului E., în cuantum de aproximativ 9.000 euro, a fost nelegală întrucât contractul de mandat între acesta şi SC M. SA prevedea bonificarea într-un act adiţional doar pentru anul 2012.

Practic, având în vedere poziţiile adoptate anterior de martora U. cu privire la vânzarea autoturismului către inculpatul E., sub pretextul continuării unor discuţii, martora a fost chemată de către inculpatul A. într-un alt birou, iar desfăşurarea şedinţei de aprobare a bonusului a avut loc în absenţa acesteia.

Cu privire la această situaţie, martora CC., secretara consiliului de administraţie, a declarat că şedinţa din 26 august 2013, a fost una ordinară, iar la aceasta au participat doamna U., domnul B., doamna V. şi doamna DD., doamna C. fiind în concediu la acea dată. De asemenea, a participat la şedinţă şi doamna G., ca director general la SC M. SA.

Martora a arătat că după epuizarea punctului de pe ordinea de zi, a încheiat un proces-verbal semnat de toate persoanele prezente, astfel cum se întâmpla după orice şedinţă a consiliului de administrare, după care doamna U. a părăsit sala de şedinţă.

După acest moment, inculpata G. a prezentat membrilor consiliului rămaşi o nouă solicitare, cerând aprobarea acesteia, iar solicitarea prevedea acordarea unui bonus de performanţă inculpatului E., pentru activitatea desfăşurată în 2013 şi se invocau nişte clauze contractuale. Solicitarea era semnată de doamna G. Membrii consiliului rămaşi au aprobat în unanimitate acea solicitare.

Martora a arătat că a fost o situaţie neobişnuită cu privire la această solicitare, situaţie care nu s-a mai întâmplat nici anterior şi nici ulterior acelei date.

Faptul că inculpatul A. avea cunoştinţă despre remiterea bonusului inculpatului E., rezultă şi din e-mailul din data de 7 septembrie 2013, transmis de la adresa de e-mail (........) aparţinând directorului economic adjunct al SC M. SA, EE., către A., la căsuţa de poştă electronică (........): „bună dimineaţa, domnule preşedinte doresc să vă informez că am primit pentru efectuare plată o decizie a CA din 26 august 2013 şi o solicitare a doamnei dir. general, privind achitare bonus pentru 5 luni de activitate în 2013 a d-lui E. în sumă de 8.937.5 euro: În săptămâna 9 septembrie 2013 - 13 septembrie 2013, programăm efectuarea acestei plăţi. Dacă aveţi alte dispoziţii de transmis aşteptăm dispoziţiile dv. Menţionez că transmit acest e-mail pentru informarea dv întrucât mi se pare normal să vă informăm având în vedere că decizia CA este luată cu 3 voturi din 5 fără a fi semnată de preşedinte CA)”

Cu privire la modul de calcul al acestui bonus salarial inculpatul I. a declarat că, de pe o zi pe alta B. şi G., care se aflau împreună în birou cu mine, i-au solicitat să facă un calcul pentru plata unui bonus de performanţă în raport cu primele 5 luni din 2013, lucrate de E., ca director la M. S.A. Inculpatul a arătat că i s-a solicitat acest lucru, întrucât şi în 2012, atât lui E., cât şi lui BB., el le calculase valoarea bonusurilor de performanţă, dar la cererea lui E. şi a lui BB. Inculpatul a mai arătat că documentul în care a calculat cuantumul acestui bonus nu avea un caracter oficial, nefiind ştampilat, înregistrat sau semnat de către el.

Inculpatul a mai arătat faptul că acest calcul l-a transmis doamnei G. pe e-mail şi că nu a avut la dispoziţie cu ocazia efectuării acestui calcul vreun act adiţional aferent contractului de mandat pentru anul 2013, privindu-l pe E.

Inculpatul a mai arătat că potrivit clauzelor încheiate între N. şi M. SA, N. avea printre responsabilităţi asigurarea consultanţei, în privinţa managementului societăţii, însă nu cunoaşte dacă una dintre atribuţiile N.-ului era întocmirea acestui calcul, el fiind oricum un simplu tehnician în cadrul N.-ului. Astfel cum am arătat anterior în considerentele prezentei sentinţe, inculpatul I. nu era nici pe departe un simplu tehnician în cadrul N.-ului fiind partener cu beneficii egale cu inculpatul B.

Martorii FF. şi BB. au arătat că bonusul care a fost acordat domnului E. pentru anul 2013 este unul prea mic, în raport de activitatea pe care acesta a desfăşurat-o şi de rezultatele obţinute şi că acest bonus salarial avea caracter anual şi era stabilit pe baza criteriilor de performanţă, fiind achitat nu doar în primul an, ci în fiecare an pe durata contractului

Însă, chiar martorul BB. arată că anexele la contract prevedeau acordarea unor bonusuri salariale anuale, nu doar pentru anul 2012 şi erau calculate în funcţie de nivelul de performanţă. Prin actul adiţional încheiat la contract în anul 2013 se schimbaseră criteriile de performanţă ce fuseseră valabile pentru anul 2012. Prin negocierile acestor anexe din anul 2013, nu s-a negociat dreptul de a primi bonus ci doar natura criteriilor de performanţă. Prin urmare, acordarea unui bonus salarial pentru inculpatul E., în condiţiile în care acesta a fost calculat de inculpatul I., era condiţionată de încheierea unei anexe pentru anul 2013, din moment ce aceasta era modalitatea prin care se puteau fixa noile criterii de performanţă.

S-a arătat că susţinerea inculpaţilor în sensul că, în cursul anului 2013 la fel ca în orice altă perioadă, li s-au acordat bonusuri şi altor persoane din conducerea SC M. SA, este nerelevantă atâta vreme cât, fie au existat prevederi contractuale exprese în acest sens, fie s-au încheiat acte adiţionale la contractul de mandat, cum a fost cazul martorilor BB. sau U. De asemenea, s-a apreciat că nu este relevant nici aspectul că suma de bani era una relativ mică în raport de cuantumul obişnuit al bonusurilor salariale ce se plătesc în cadrul societăţilor de asigurare. Inculpaţii au arătat în mod constant că inculpatul E. a avut o conduită profesională deosebit de bună în cadrul M., fapt ce justifica acordarea unor bonusuri salariale. Fără a pune la îndoială veridicitatea acestor susţineri, Curtea a arătat că problema pusă în discuţie este nu competenţa profesională a inculpatului E. ci acordarea discreţionară şi lipsită de fundament juridic către acesta a unor sume de bani, după ce acesta ocupase deja funcţia de membru neexecutiv al consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi, în consecinţă, obţinerea unui folos material necuvenit de către inculpatul E.

De asemenea, s-a mai arătat de către martori şi inculpaţi faptul că aceste bonusuri salariale au fost acordate tuturor celor ce lucrau în cadrul SC M. SA chiar dacă pentru unii dintre ei nu se încheiau acte adiţionale. Lăsând de o parte faptul că martorii au arătat că în 2013 criteriile de performanţă se schimbaseră faţă de 2012, acestea fiind stabilite tocmai prin actele adiţionale la contractele angajaţilor, aspect ce contrazice din punct de vedere logic susţinerilor menţionate anterior, Curtea a reţinut că situaţia domnului E. era una deosebită. Chiar dacă ar fi existat cazuri de acordare a unor astfel de bonusuri salariale fără acte adiţionale, acestea au fost acordate angajaţilor societăţii iar unor membrii ai consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, instituţie menită a supraveghea activitatea societăţilor de asigurare. De asemenea, doar în cazul inculpatului E. s-a simţit nevoia folosirii metodei antedatării unor înscrisuri justificative sau a evitării implicării în deciziile luate a unor persoane ce erau factori de decizie şi puteau contesta aceste măsuri, iar aceste modalităţi de acţiune sunt justificate exclusiv de faptul că inculpatul E. ocupa o funcţie ce nu îi mai permitea să aibă nici un fel de beneficiu financiar din partea societăţii unde anterior lucrase.

Astfel, atribuţiile membrilor neexecutivi ai consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară sunt reglementate prin O.U.G. nr. 93/2012, aprobată prin Legea nr. 113/2013, fiind stipulate, în mod expres, şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Printre atribuţiile membrilor consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, în domeniul asigurărilor/reasigurărilor, se numără dispunerea efectuării de controale periodice la sediile operatorilor din piaţa de asigurări şi dispunerea de măsuri şi aplicarea de sancţiuni operatorilor din domeniul asigurărilor pentru încălcarea prevederilor legale.

La data de 21 august 2013, ora 20 ianuarie 2014, într-una dintre discuţiile purtate cu inculpata H., inculpatul E. menţionează că a reuşit să stopeze un control pe care numitul GG., vicepreşedinte al ASF la acea dată, pe domeniul asigurărilor, intenţiona să-l demareze la SC M. SA:

„E.: A vrut să bage şi M., s-o termine iar, săptămâna trecută.

H.: A, nu, de M. nu ştiu nimic.

E.: A vrut s-o bage în control. I-am spus: termină.

H.: A, control, a.

E.: Da, i s-a pus pata pe mine şi a vrut s-o .. aşa.

H.: Păi da', ce, el dispune control? Ce putere are de dispune control? ”

De asemenea, într-o discuţie telefonică inculpatul E. i-a comunicat în data de 31 iulie 2013 inculpatului B. că, în consiliul ASF, s-a luat decizia amânării dezbaterii unor norme care, dacă ar fi fost adoptate, ar fi impus un regim mai sever de control asupra activităţii SC M. SA, lăsând de înţeles că a avut o contribuţie importantă în acest sens, fapt ce-l determină pe B. să remarce că: „…e bine pentru noi, rău pentru voi”.

Demersurile inculpatului E. de a proteja, folosindu-se de prerogativele funcţiei sale, SC M. SA, sunt confirmate şi de martorul HH. în declaraţia sa, dar şi de dialogul purtat în data de 16 septembrie 2013, între inculpaţii E. cu B., referitor la tergiversarea dispunerii unui control.

„…E.: Na..Dar se bătea din picior să se dea drumul azi.

B.: A! Şi, pân’ la urmă ?

E.: Păi, pân’ la urmă am zis, stai mă, un pic, că nici capacitate n-au şi nici nu ştim pe cât .. ce principii mergem?

B.: Păi, da, trebe o tematică.

E.: Da, şi nici capacitatea nu e. Şi, până miercuri să facă un plan. Deci, va veni săptămâna viitoare sau asta.

B.: Da. Deci, numai aşa .. mergem pe o treabă.

E.: Ă .. da. Tre' făcut un plan.

B.: Da. Asta e clar….”

S-au apreciat ca fiind elocvente în a releva intenţia inculpatului E. de a proteja interesele SC M. SA, sunt mesajele expediate la data de 7 august 2013 între inculpat şi inculpatul I. având ca temă verificările demarate la nivelul societăţii de asigurări cu privire la un contract încheiat de E., aspect ce va fi analizat ulterior.

Astfel, în ziua de 7 august 2013, la ora 21:44:25, E. a trimis lui I. următorul mesaj:

„Daaaa. Au făcut mişto de mine.." tu le ţii partea şi ei te bagă în anchete"..”

S-a arătat că aceste interceptări ale convorbirilor purtate de către inculpatul E. vin să susţină declaraţia dată de martorul cu identitate protejată HH., care a arătat că are cunoştinţă de faptul că au existat luări de poziţii din partea domnului E., care a încercat şi a reuşit, sub pretextul aglomerării de controale, să tergiverseze controale către SC M. SA, ştiindu-se de către toţi membrii consiliului că are un interes direct. Acesta a mai arătat că numitul GG. a apelat la unul dintre vicepreşedinţii A.S.F, domnul II., pentru a avea susţinerea acestuia, în vederea luării unei decizii cu privire la efectuarea de controale, ca urmare a numărului mare de reclamaţii înregistrate de societatea de asigurări SC M. SA

Chiar dacă în declaraţiile date de către inculpatul K. şi martorii II. sau JJ. s-a menţionat că nu au existat astfel de luări de poziţie ale inculpatului E. în cadrul şedinţelor consiliului de administraţie al ASF, interceptările convorbirilor purtate de inculpaţi dovedesc că inculpatul E. a efectuat totuşi demersuri în vederea amânării efectuării unor controale de M. sau în vederea protejării acestei societăţi.

Totuşi, în data de 23 octombrie 2013, a fost emisă Decizia nr. 939 a preşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară privind efectuarea unui control inopinat, ca urmare a unei note întocmită de către Direcţia Control din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară, din cuprinsul căreia rezulta că un număr de patru societăţi de pe piaţa asigurărilor R.C.A., printre care şi SC M. SA, prezintă vulnerabilităţi. Această notă a avut la bază mai multe verificări efectuate de Direcţia analiză studii şi publicaţii, care au fundamentat propunerea de declanşare a unui control inopinat.

Inculpatul E., conform propriilor declaraţii, a avut acces la aceste date şi informaţii pe care le-a transmis în perioada premergătoare declanşării controlului, prin intermediul inculpaţilor I. şi B., conducerii SC M. SA şi, implicit, inculpatului A. Informaţiile furnizate au permis inculpatului A. ca, în raport de tematica controlului inopinat, respectiv, verificarea modalităţilor de instrumentare, finalizare şi evidenţiere a dosarului de daune, verificarea modului de constituire a rezervelor tehnice aferente, precum şi verificarea modului de respectare a procedurii de soluţionare a petiţiilor, să ia măsuri în vederea, fie a remedierii acestor deficienţe, lipsind de eficienţă controlul inopinat dispus.

În ceea ce priveşte transmiterea acestor informaţii, Curtea a reţinut că, în data de 16 septembrie 2013, la ora, 13:29:54, E. îi trimite următorul SMS lui B. „Vedeţi că o să vină controale!!”

La data de 16 septembrie 2013, la ora, 13:31:02, E. primeşte următorul SMS de la B., „Pe ce şi când? le a-ţi dat drumul la ăia?”

În ziua de 16 septembrie 2013, la ora, 13:34:10, E. îi trimite următorul SMS lui B.: „Nu. Am amânat. Şi urmează controale la toate soc. care fac RCA şi au cotă mare de piaţă..”

În ziua de 16 septembrie 2013, la ora, 13:35:26, E. primeşte următorul sms de la B. „Deci ce se vb de brokeri şi am auzit aseară se confirmă..”

În ziua de 16 septembrie 2013, la ora, 13:37:03, E. îi trimite următorul sms lui B.: „Păi au zis că nu doar la ăştia sunt probleme. mai sunt is alţii..de M. a zis că e în revenire îs acolo lucrurile se mişcă spre bine..”

În ziua de 16 septembrie 2013, la ora, 13:38:20, E. primeşte următorul sms de la B.: „Păi să verifice şi să se convingă că aşa stau lucrurile”

În ziua de 16 septembrie 2013, la ora, 13:39:25, E. îi trimite următorul sms lui B.:„Tudor n a fost..a minţit că vine is nu a mai venit..pregătiţi va!!!”

De asemenea, în ziua de 16 septembrie 2013, la ora 15:06:21, B. a primit de la postul telefonic 0723xxxx utilizat de I. următorul mesaj: "Vine controlul miercuri"

În ziua de 16 septembrie 2013, la ora 16:50:46, E. îl contactează pe B. şi poartă următorul dialog:

B.: Salutare!

E.: Salut! Ce faceţi? La treabă?

B.: Da. Pe-aicea.

E.: P-acolo?

B.: Îhî.

E.: Ă .. făceţi şi voi şi uitaţi-vă, în funcţie de cota de piaţă, pe ce loc suntem noi pe RCA.

B.: Aşa. Cred că suntem pe trei sau patru.

E.: A! Deci e cotă mare? Cât e?

B.: Da, da, da. E cotă mare, da. Vreo 20% cred că e, sau 18. Nu ştiu exact. De ce?

E.: Păi am .. am vorbit, dup-aia, exact pe tema asta şi ne-am con .. mă rog, să vedem care, cum. Şti? Şi mi-a zis că: ia vezi ce cotă aveţi acolo..

B.: A şi .. da, da, da, da. Ca s-o ia în ordine, sau cum?

E.: Ca să ia în ordine şi .. să nu-i ia pe toţi, da m-a-ntrebat pe mine cam ce cotă e acolo, e mică sau e mare, ca să stabilim o limită să nu intre peste tot. Dar e mare.

B.: Îhî.

E.: Deci, asta-i bine. Şi, ideea e că trebuie exact pe ce au ăştia pe dosar. Şti?

B.: Adică pe reclamaţii, pe servicii la clienţi, pe..

E.: Nu. Pe dosare de daună şi pe rezerve.

B.: A, da? Deci e mai profundă.

E.: Îhî. Păi e exact .. că de-acolo .. că de la asta o pornit tot scandalu’, că mii, zeci de mii de dosare nebăgate, rezerve la nu ştiu ce şi ..

B.: Am înţeles. Stai o clipă ca să mă uit exact. G., tu ai materialul cu piaţa la şase luni? Să vedem care-i cota de piaţă a lu’ M.. În procente? Ăla care ni l-a tipărit. Aşa. Stai un pic. Deci, M. e pe locu’ 3, cu o cotă de piaţă de .. cotă de piaţă de ..

E.: Da. Nu mai contează!

B.: 15%.

E.: Nu mai contează! Dacă-i pe locu 3, e clar!

B.: Da.

E.: Va fi .. deci asta e tema: dosarele, rezervele, să fie toate băgate, să fie toate dosarele. Şi la reclamaţii, pe ce loc e acuma?

B.: După socotelile noastre, pe 6.

E.: Pe 6. Îhî. Am înţeles.

B.: Deci stăm mai bine faţă de cota de piaţă.

E.: Ă .. da nu, că vrea să facă un calcul, să fie, să pondereze, să nu ştiu ce. Da oricum se va lua pe cota de piaţă. Şi, dacă suntem pe 3, e clar că nu. Asta-i tema: toate dosarele să fie rezervă ..

B.: Da. Am înţeles. Şi când asta .. faceţi, discuţia asta, miercuri, nu?

E.: Miercuri se va stabili, da. Şi probabil că o să vină hârtiile pe joi, vineri, luni.

B.: Joi, vineri, da, şi se prezintă luni, săptămâna viitoare.

E.: Da. Bine.

B.: OK.

E.: În altă ordine de idei, m-a sunat ăl bătrân, al vostru, de dinainte.

B.: Da? Cu ce ocaziune?

E.: Da. Cu ocaziunea că vrea şi el să mă vadă două minute. Zic: domne, nu ştiu, că-s puţin cam ocupat. Te rog frumos! Şi la 12 noaptea. Zic: să văd ce program am.

B.: Mda. Păi, a aflat, cred că a aflat de chestia aia.

E.: Abia acuma? Da. Nu ştiu, dar se întâmplă lucruri. Şi cred că de bine.

B.: Nu de bine, sigur, că nu te căuta de bine, îţi garantez!

E.: Nu la el, în general vorbind. La el nu, că doar nu mă cheamă să mă-ntrebe ce mai fac io.

B.: Îhî. Se-ntâmplă lucruri şi nu de bine, adică nu de bine ..

E.: Ba nu! Nu, nu! Şi cred că de bine, într-un final.

B.: A! De bine? De bine.

E.: Cred.

B.: E foarte dubios ce s-a-ntâmplat astăzi. Foarte dubios.

E.: Mă, io am zis că urmează, că ăia tot bâţâie: să se facă, să se dreagă, să se nu ştiu ce, şti? Dar, n-am crezut că.. Bine, acuma s-au folosit toţi de chestia asta că .. stai domne, că tonu discuţiei a fost aşa: domne, e o problemă! Şi nu-i normal pe-ăştia să-i .. aşa, când mai sunt şi alţii. Adică dacă tratăm, tratăm cu aceeaşi unitate de măsură! Şti? Zic: hai să-i vedem pe toţi.

B.: Da, da uni-s mai inflamaţi alţii mai puţin inflamaţi.

E.: E, da.

B.: Şi ce legătură avea situaţia de la aia cu .. în altă parte?

E.: Păi, au zis că asta nu-i o problemă care-i doar acolo. E o problemă care e la mai mulţi.

B.: Păi şi de-asta ai lăsat să fiarbă în suc propriu mai mulţi?

E.: Şi-acuma ..păi nu. Păi nu. Păi nu. Tocmai, şi asta s-a şi spus: nu, domne, adică, nu-i normal. Pentru că, deja, au apărut discuţii în piaţă că nu facem decât să favorizăm pe alţii prin faptul că pe ei tot îi ţinem. Şti?

B.: Aşa. Şi ce facem? Hai să le stingem lumina pe rând!

E.: Nu. Şi a zis: hai să vedem care e problema! Că lumea era oarecum dispusă să se dea drumu dar tre’ să tratăm problema în ansamblu ei.

B.: Da mă, e corect, da ăla, da omu’ ăla care a generat problema, cum să faceţi asta?

E.: Aia e altceva. Aia .. da să vedem cum să facem, probabil că miercuri, da, ideea e că .. ă .. ce p.. mă-sii vroiam să zic că nici nu mai vorbesc, morţii mă-sii .. ă .. că vroia să se dea drumu da .. aşa. Mă rog, că s-ar fi discutat p-acolo, s-a luat cuvântu’, s-a spus, s-a nu ştiu ce, s-a nu ştiu cum. Io am zis: domne, problema e una mai groasă şi de ansamblu. În primul rând că e vorba de tarif şi atâta timp cât nu se ajunge la un tarif normal se vor întâmpla probleme de genu ăsta. Adică, trebuie să ajungem undeva cu tarifu’ unde să fie normal şi toată lumea să vândă la nişte tarife normale, nu aşa, că unu vrea să vândă cu doi RON ş-atuncea asta e, că de-asta s-a ajuns aici. Şi doi: mai e o altă problemă, mai e problemă cu daunele morale, pe care tre s-o rezolvăm. Că, indiferent ce tarif pui tu, dacă vine un .. are cere un milion ..

B.: Dacă ăla .. te cred(?) .. exact, da.

E.: Da, vine un d-ăla şi .. I-am zis, zic: vreau să vă spun că io, anu trecut, am fost şi fac tratatu’ de reasigurare. Pentru că asigurătorii din lume au fugit şi au zis: plecaţi de aicea că ce e la voi acolo e dezastru! Vreau să vă spun că a fost foarte greu să fac tratatu’ de reasigurare şi a costat o grămadă de bani. Deci tre să intervenim şi noi. E o problemă. Nu e problemă numai la societăţi dar e o problemă şi la noi! Da, domne, că tre să discutăm. Aşa e. Aicea-mi dădea şi Biro dreptate: da, că io n-am zis decât de tarife dar uite, într-adevăr, aşa e. Ai dreptate şi tu. Asta nu ..

B.: Materialu’ îi făcut, trebuie doar promovat.

Ulterior, la data de 25 septembrie 2013, la ora 12:13:35, E., de la postul telefonic cu nr. 0735xxxx îi transmite numitului I. utilizator al postului telefonic 0723xxxx: "Control să vedem dacă a reglementat problemele şi nota la sed de miercurea viitoare! Să renunţe şi la fransiza!:)"

În ziua de 27 august 2013, la ora 13:27:59, B. este contactat de I. cu care are următorul dialog:

B.: Alo?

I.: Auzi? Da şedinţa a fost astăzi, la ăştia, cu ASF-ul?

B.: Mâine.

I.: Că nota a intrat să o vadă(?) ăla, am înţeles.

B.: Da? De unde?

I.: Propunere şi semnată de toată lumea.. hai.. ştiu.

B.: Da!?

I.: Mhî..

B.: Semnată de toată lumea de executivi.

I.: Nu, nu, nu. De OO., RR. şi ăia de la control.

B.: Păi da, de executivi deci.

I.: Da, da, da.

B.: Aha. Mâine e, mâine de la 11 şi a rămas că mă văd cu, cu el dimineaţă.

I.: Da, bine. Bine, vezi ce faci.

B.: Da, văd, da dă-i şi tu un telefon. E nasoală!

I.: Cui?

B.: Păi, vorbeşte cu Marian.

I.: Ei.. vorbeşte tu, ce să fac io..

B.: Bine, vorbesc eu.

I.: Da, bine.

B.: Oricum.. da. Bine, te-ai uitat pe ăla? Pe vreme?

I.: Nu, nu, te sun, mă uit şi te sun.

B.: Mhî.. bine.

I.: Bine, pa.

B.: Pa.

În ziua de 25 octombrie 2013, la ora 10:52:16, B. primeşte următorul SMS de la E.: „Luni se duc aia la Sb. Sunt 4”,

În ziua de 25 octombrie 2013, la ora 10:53:23, B. primeşte următorul sms de la E.: „Te interesează cine sunt?”

În ziua de 25 octombrie 2013, la ora 10:53:39, B. trimite următorul lui E.: Da; eşti la birou?

În ziua de 25 octombrie 2013, la ora 10:57:25, B. primeşte următorul SMS de la E. ghita ctin (actuar), ....”.

Aceste patru persoane sunt şi cei patru membri ai echipei de control desemnaţi de către ASF pentru a efectua controlul la M.

După ce B. a fost informat cu privire la efectuarea controlului de către E., la data de 25 octombrie 2013, la ora 14:46:20, B. şi A., poartă un dialog telefonic prin care A. este înştiinţat cu privire la iminenţa sosirii echipei de control:

„B.: Încă ceva: luni sunteţi în Sibiu?

A.: Sigur că da.

B.: Da. Noi o să stăm pe-aci, prin Bucureşti, că sunt nişte treburi săptămâna viitoare..

A.:..bine.

B.:..dar nu-i nici o problemă: vine G., o să fie acolo, la datorie, de luni.

A.: Sigur. Da. Foarte bine. Aşa trebuie, că doară v-am zis de ce trebuie!

B.: E, şi nu numai: mai e un motiv pentru săptămâna viitoare, care-l ştiţi!

A.: Nu ştiu.

B.: Păi mai vin câteodată, pe-acolo, oaspeţi.

A.: Aha! Da, da, da. Da, da, da. Am înţeles.

B.: Da.

A.: Am înţeles.

B.: Dar totu este.. Vin ăia acolo..

A.:..bine. Am înţeles domnu' director general.

B.:..la primire.

A.: Să ne trăiţi!

Curtea a reţinut că, deşi inculpaţii au invocat, în faza de cameră preliminară, nelegalitatea acestor interceptări, conţinutul propriu-zis al acestora nu a fost contestat.

Din declaraţiile pe care le-a dat inculpatul E. rezultă că acesta recunoaşte faptul că a furnizat inculpatului B. sau inculpatului I. informaţii cu privire la controlul ce urma a se desfăşura la M. Însă, inculpatul E. a susţinut faptul că aceste informaţii nu au fost obţinute în calitatea de membru neexecutiv al consiliului ASF ci doar întâmplător, auzind discuţii pe care le purtau pe această temă alţi colegii de ai săi. Chiar dacă inculpatul încearcă în acest mod să acrediteze ideea că nu şi-a folosit funcţia pe care o deţinea pentru a favoriza societatea inculpată, Curtea a constatat că nu are nici o relevanţă modul în care informaţiile despre aceste controale îi parveneau inculpatului. Singurele aspecte relevante în cauză sunt că inculpatul deţinea aceste informaţii confidenţiale din cadrul ASF şi le-a comunicat către M. cu nerespectarea obligaţiilor pe care le avea în virtutea funcţiei pe care o deţinea.

Prin nerespectarea acestor obligaţii de serviciu, printre care şi aceea de păstrare a confidenţialităţii, inculpatul E. a reuşit să confere un avantaj pentru M., lipsindu-se practic de eficienţă controlul ce urma a se efectua la această societate. Chiar dacă acest control nu a fost unul foarte riguros, astfel cum rezultă din redarea convorbirilor purtate de unul dintre cei patru inspectori, demersurile inculpatului E. au avut în mod evident relevanţă sub aspectul posibilităţii reale ca acel control să conducă la constatarea unor deficienţe la societatea inculpată. În egală măsură, chiar dacă membrii echipei de control, martorii KK. sau LL., au arătat că nu au rămas cu senzaţia că angajaţii M. ar fi ştiut despre controlul ce urma a se efectua precum şi faptul că acest control a decurs în mod normal, s-a apreciat că aceste declaraţii trebuie privite în contextul în care inculpatul E. furnizase deja informaţii privind data la care urma a se desfăşura controlul, dând posibilitatea celor de societate să se pregătească.

În egală măsură, declaraţiile martorului BB. în care s-a menţionat că la acel moment în piaţa asigurărilor RCA se putea anticipa un control din partea ASF, încercând să se acrediteze ideea unei lipse de importanţă a informaţiilor furnizate de către inculpatul E. prin inculpatul I. sau direct inculpatului B., sunt irelevante din moment ce aceste informaţii erau extrem de importante sub aspectul datei la care urma să aibă loc acest control. Altfel spus, chiar dacă ar fi putut anticipa posibilitatea unui control al ASF, M. a beneficiat din plin de poziţia domnului E. prin aceea că inculpatul a confirmat existenţa acestui control şi a indicat perioada în care urma să aibă loc, lipsind de eficienţă controlul efectuat.

Rămânând în sfera largă a activităţilor inculpatului E. în cadrul ASF-ului, Curtea a constatat că inculpata H. deţinea în luna iunie 2013 funcţia de director al Direcţiei autorizări şi avizări din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Aceasta avea conform fişei postului, printre altele, următoarele responsabilităţi: coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii Direcţiei autorizare şi avizare; coordonarea întocmirii documentaţiei în vederea acordării autorizaţiilor pentru constituirea şi funcţionarea societăţilor de asigurări; repartizarea lucrărilor şi exercitarea controlului asupra lucrărilor întocmite de persoanele din cadrul Serviciului autorizări, activitate de asigurare şi reasigurare.

Inculpata H. a convocat o comisie de intervievare, în urma căreia urma a se aprecia asupra avizării inculpatei G., pentru funcţia de director general al SC M. SA.

În ceea ce priveşte modul în care trebuia să fie convocată această comisie şi componenţa acesteia, martora MM. a arătat că există o Hotărâre a Consiliului General prin care s-a decis ca la avizarea directorilor societăţilor de asigurări să participe, atât ea, cât şi ceilalţi directori ai direcţiilor din cadrul instituţiei. Martora arată că existau şi situaţii în care, la aceste interviuri, participau directorii adjuncţi, sau chiar şeful de serviciu. De asemenea, aceasta a arătat că, de fiecare dată, convocarea avea loc prin e-mail.

În ceea ce priveşte participarea direcţiei juridice din cadrul ASF la aceste interviuri, atât martora QQ. cât şi martora NN. au arătat că această direcţie nu participa întotdeauna la aceste interviuri.

Martora OO. a arătat că participa la aceste comisii în baza Deciziei nr. 1056/2011, act ce indică nominal persoanele ce ocupau anumite funcţii la acel moment, aceste funcţii fiind determinante pentru participarea la interviu, fără a fi nevoie de o nouă decizie cu caracter nominal dacă interveneau schimbări în ceea ce priveşte persoana care ocupa o astfel de funcţie. Martora a arătat că situaţiile în care nu a participat la interviuri au fost acelea în care era plecată, iar atunci ruga un coleg să participe în locul său, însă nu are cunoştinţă directă despre situaţia în care domnul PP. să fi participat în locul său la acest interviu. Arăt că, în situaţiile în care nu participa la interviu, trimitea un e-mail către Direcţia avizare prin care le aducea la cunoştinţă persoana ce urma a participa la interviu în locul său. În afară de Direcţia de supraveghere mai participau la interviu Direcţia juridică, Direcţia reclamaţii, Direcţia asigurări obligatorii şi Direcţia de autorizare. De regulă, participau toate direcţiile ce aveau legătură cu activitatea ce urma să o desfăşoare persoana intervievată. A mai menţionat că Direcţia juridică participa la majoritatea interviurilor, mai ales atunci când acestea priveau conducătorii unei societăţi, dar nu participau întotdeauna la cele ce priveau personalul de specialitate.

Martora QQ. a arătat că documentele în baza cărora participam la aceste interviuri erau, pe de o parte, o decizie din anul 2011 şi o altă decizie din anul 2012 a Consiliului CSA, care era consemnată într-un extras de şedinţă prin care se stabilea ca la intervievarea candidaţilor pentru postul de director al societăţilor de asigurare să participe cei ce conduceau toate departamentele din cadrul CSA sau ASF.

Martora RR.a arătat că în calitatea pe care o deţinuse de director al Direcţiei juridice a participat la interviuri similare cu cel organizat pentru doamna G. şi, din câte îşi aminteşte, temeiul în baza căruia participa era o decizie a preşedintelui instituţiei prin care se stabileau componenţa acestor comisii, însă, nu îşi aminteşte dacă a existat şi o altă decizie care o revoca pe prima.

Inculpata H. a arătat că în ceea ce priveşte componenţa Comisiei de intervievare, în anul 2011 printr-o decizie al fostul Preşedinte al CSA au fost nominalizate persoanele care urmau să ia parte la aceste interviuri, fiind indicate acestea, precum şi funcţiile pe care le ocupau. Această decizie nu mai putea fi aplicată datorită faptului că, unele dintre aceste persoane, nu mai lucrau în cadrul ASF, sau nu mai ocupau respectivele funcţii. Arăt că a adus la cunoştinţă acest aspect martorului GG., însă nu a fost luată nicio măsură, neexistând practic o dispoziţie regulamentară care să prevadă componenţa comisiei. Având în vedere acest aspect, a stabilit ca, la aceste interviuri, să participe directorii acelor Direcţii care aveau atribuţii în zona de asigurări. Arăt că a întâmpinat, de mai multe ori, probleme în ceea ce priveşte participarea acestor persoane, existând mai multe ocazii în care unii dintre aceştia, refuzau să ia parte la aceste interviuri şi le-a solicitat acestora să desemneze alte persoane care să participe în locul lor în cazul în care acestea nu se prezentau. De observat din acest punct de vedere că inculpata a ales singură persoanele care să participe la acest interviu fără a verifica în prealabil dacă directorii ce trebuiau să participe ar fi vrut sau ar fi putut să ia parte la acest interviu.

De asemenea, inculpata a arătat şi faptul că şeful de departament l-a nominalizat pe domnul PP. în locul Directorului de Direcţii şi că motivul pentru care nu au fost chemate la acest interviu Direcţia Juridică şi Direcţia de Control este acela că aceste Direcţii se aflau sub subordonarea directă a preşedintelui ASF, ca, de altfel, şi alte direcţii, precum cea economică, IT, etc, iar la aceste interviuri nu participau decât persoane din cadrul Sector de Asigurări. S-a arătat că afirmaţiile inculpatei nu pot fi considerate ca fiind veridice din moment ce acestea sunt contrazise în mod evident de martorii audiaţi, precum SS. sau OO., care au menţionat că direcţia juridică participa în mod uzual la aceste interviuri, iar din conţinutul convorbirilor purtate de inculpată rezultă cu claritate, că cea care l-a ales pe martorul PP. pentru a lua parte la acest interviu a fost chiar inculpata. De altfel, în cuprinsul aceleiaşi declaraţii aceasta arată că l-a ales pe martor pentru deosebitele sale competenţe profesionale.

În legătură cu acest interviu, martora cu identitate protejată TT. a relatat că în conformitate cu Decizia nr. 1056/2011 a preşedintelui C.S.A., în vigoare până la data de 28 octombrie 2013, când decizia a fost abrogată prin Decizia nr. 954/2013 a preşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară, în urma convocării de către Direcţia Autorizări şi Avizări din cadrul ASF, directorii direcţiilor implicate aveau obligaţia de a participa în comisia întrunită pentru aprobarea persoanelor semnificative din cadrul societăţii. Conform Deciziei nr. 1056/2011, în cadrul unei societăţi de asigurări sau reasigurări erau convocaţi, un membru din consiliul C.S.A., respectiv, ASF, desemnat de către preşedinte, secretarul general al C.S.A./ASF, directorul sau directorul adjunct al Direcţiei autorizări şi avizări, directorul sau directorul adjunct al Direcţiei stabilitatea pieţei, supraveghere şi control/Direcţia control, directorul/şeful serviciului din cadrul Direcţiei contencios, documentare legislativă şi relaţia cu Parlamentul/Direcţia Juridică. Menţionez că, în conformitate cu O.U.G. 93/2012, privind înfiinţarea ASF, deciziile date de către preşedintele C.S.A. rămâneau în vigoare până la data modificării sau revocării de către membrii Consiliului ASF Directorii direcţiilor menţionate în decizie erau înştiinţaţi, prin e-mail, cu privire la organizarea evaluării profesionale, menţionându-se data, locul, membrii comisiei şi persoana ce urma a fi evaluată.

Martora a arătat că în cazul interviului organizat pentru doamna G., nici Direcţia juridică, nici Direcţia control nu au fost convocate în vederea participării la constituirea acelei comisii. Aceasta a mai arătat că în condiţiile în care directorul direcţiei nu putea participa la astfel de comisii, era desemnat directorul adjunct, pentru a participa la aceste comisii, iar în cazul în care era în concediu, prin cererea de concediu, menţiona persoana care prelua, inclusiv, această atribuţie pe perioada concediului.

Martora a arătat că inculpata H. a procedat contrar normelor menţionate anterior cu ocazia convocării persoanelor ce trebuiau a fi prezente la interviul inculpatei G. şi că inculpata H. îşi exercita în mod discreţionar atribuţiile de serviciu.

Cu privire la aceleaşi aspecte, martora cu identitate protejată UU. a arătat că, are cunoştinţă de faptul că în cazul autorizării inculpatei G., nominalizarea şi informarea tuturor persoanelor care urmau să facă parte din comisia de autorizare nu s-a făcut prin e-mail, aşa cum era obişnuit şi cum se proceda, de regulă. Martora a arătat că avizarea doamnei G. a avut loc la sediul ASF iar martorul PP. ar fi relatat unor apropiaţi că l-a sunat doamna H., chiar în dimineaţa aceea, solicitându-i să se deplaseze în str. ...., pentru a participa la intervievarea doamnei G. De asemenea, se arată că membrii comisiei au fost selectaţi de inculpata H. care a urmărit să nu participe la interviu membrii incomozi mai ales că din câte ştie au existat situaţii în care au fost date avize negative unor persoane cu funcţii de conducere în cadrul unor companii de asigurări.

Faptul că inculpata H. s-a ocupat personal de stabilirea componenţei comisiei a fixat data la care a avut loc interviul şi a avizat personal documente necesare desfăşurării acestuia, rezultă şi din depoziţia martorului NN., lucrător însărcinat, în fapt, cu completarea dosarului de avizare.

Această martoră a arătat că în luna mai 2013 H., i-a repartizat un dosar privind o solicitare venită din partea SC M. SA de aprobare a directorului general. Martora a purtat o corespondenţă cu SC M. SA solicitându-le documente întrucât dosarul era incomplet. După ce dosarul a fost complet, l-a transmis Serviciului juridic din cadrul direcţiei împreună cu o notă şi după ce a fost avizată pentru legalitate, dosarul a fost transmis inculpatei H. Martora a mai arătat că, în principiu, data la care are loc interviul era stabilită, de comun acord, cu persoana intervievată, însă în acest caz martora nu a discutat direct cu G., pentru a stabili data interviului, ci în privinţa acestui dosar a comunicat doar cu H. După ce a fost stabilită data interviului, a discutat cu H. despre necesitatea convocării direcţiilor ai căror directori urmau să facă parte din comisie. Înainte de a transmite convocarea, i-a prezentat inculpatei H. draftul de convocare şi direcţiile la care urma să transmită e-mailul, printre direcţiile pe care le menţionase aflându-se şi Direcţia supraveghere şi stabilitate al cărei director era martora OO.

H. i-a cerut să transmită prin e-mail convocarea tuturor direcţiilor, cu excepţia Direcţiei stabilitate şi control, unde a spus că o să vorbească ea personal, fără a-i preciza cu cine. A doua zi, inculpata H. i-a comunicat că din partea Direcţiei stabilitate şi supraveghere o să participe domnul PP., drept pentru care l-a trecut în draftul de minută pe domnul PP. Martora a arătat că doamna H. nu i-a sugerat să o favorizeze în vreun fel pe doamna G. I-a pus acesteia mai multe întrebări, iar la final i-a acordat calificativul „foarte bine”.

S-a apreciat că aceste declaraţii ale martorilor se coroborează cu interceptările convorbirilor telefonice dintre inculpata H. şi inculpatul E., precum şi dintre inculpatul E. şi inculpatul B., care au avut loc în perioada premergătoare datei interviului, dar şi de convorbirile telefonice dintre inculpatul E. şi inculpata G. care au avut loc după finalizarea interviului.

Astfel, în data de 10 iunie 2013, la ora 11:12:33, E. primeşte următorul sms de la B.: „nr asf 9885/10 iulie 2013 - vb cu H. sa urgentam avizarea pentru G.”

În ziua de 18 iunie 2013, la ora 16:21:26, E. este contactat de H., care îi comunică cum a reuşit să organizeze selecţia membrilor comisiei, astfel încât avizarea inculpatei G. să nu întâmpine dificultăţi:

„…H.: Auzi, uite, şti de ce te-am sunat? Am .. am vorbit pentru mâine, că mâine, la zece, vine aia de la Sibiu ..

E.: Da.

H.: Şi, am vorbit cu PP., i-am zis să nu-i zică nimic lu' băbăciunea aia şi ..

E.: Da.

H.: Pentru că aia e o ciufută şi o nebună şi spune şi peste tot şi pune şi nişte întrebări idioate. N-are rost să te complici cu proasta aia.

E.: Da. Aşa şi ..

H.: Şi i-am zis lu' Y a zis că vrea să vină, da' o să-i spună lu' aia că: domne, m-a sunat acum dimineaţă şi nu eraţi aici şi trebuia repede şi m-am dus io. Săracu-i era frică, îţi dai seama.

E.: Mhâ.

H.: Şi că dacă mă-ntreabă pe mine aia, să ştiu ce să-i spun.

E.: Păi aia ..

H.: Şi zic: tu nu mă vezi pe mine? Dobitoaca aia nu mă-ntreabă nimic, că dacă mă-ntreabă, io o trosnesc imediat, io nu vorbesc cu aia. Ştii?

E.: Mhâ.

H.: Adică io pe aia numai în plesneală o ţin.

E.: Da ea, chiar şi acuma, în condiţiile astea, ea mai e cu tupeu?

H.: Păi dacă e cu GG. ..

E.: Da mă .. lasă ..

H.: Cum să nu fie cu tupeu? Hai mă ..,

E.: Hai că am mai avut ..

H.: E cu un tupeu maxim!

E.: Păi da, da ea n-o să mai fie la control. Sau unde e?

H.: Păi no să fie la control, da la control. No să mai fie, da o să fie mâna ..

E.: No să mai fie ..

H.: Păi da, da o să fie mâna dreaptă a lu GG., nu? Ce dacă n-o să mai fie .. ?

E.: Păi da mă, da GG. n-o să aibe …

H.: N-o să spună totul din direcţie …

E.: Da, da …

H.: Bine măi, da n-o să spună totul din direcţie? Nu tre să ..

E.: O să spună, o să spună. Da' G. n-o să aibe nimic de făcut, ca nici pân-acuma. Ca şi pân-acuma adică.

……………

H.: Mhâ. Aşa şi .. asta, că, d-asta de fapt te sunasem. Ţi-am zis că vine ....., mă rog, cu frică, cu nu ştiu ce ..

E.: Da.

H.: Săracu a vrut, a fost super drăguţ, dar, şti care e problema? Noi ţineam interviurile sus, la şase.

E.: Păi, sala s-a golit.

H.: Şi la şase, sala e ocupată.

E.: Nu.

H.: Păi mi-a zis că mâine.

E.: Păi mâine se eliberează.

H.: Păi da, mâine se eliberează.

E.: Eu am vorbit cu ..

H.: Aşa mi-a zis şi mie, dar eu am la zece interviu şi nu ştiu dac-o fi liberă că, dacă nu, fetele mele le-am zis să-l ţină la noi în birou, îţi dai seama că unde să duc femeia şi plus cu patru directori care-ţi vin ..

E.: Păi ..

H.: Şi plus că dacă e la mine vede dobitoaca aia, că, ţi-am zis, aia urmăreşte tot ..

E.: Nu. Nu, nu, nu.

H.: Şi aia-i dă mesaj atunci şi zice uite, e asta aici, nu ştiu ce. Şi d-asta nu ştiu ce să fac. Mă gândeam .. da nici în birou la J. nu pot, că vine SS., vine MM., d-asta. Şi nu ştiu ce să fac. D-asta te-am sunat.

E.: Păi, păi stai un pic. Eu când am vorbit cu J., că noi avem şedinţa mâine şi nu ştiam unde-o ţinem, la CNVM, la CSA ..

H.: Păi da, da nu ştie ..

E.: J. mi-a zis că mâine sala este liberă şi-a ..

H.: Eu ştiu că eram la el, eram la el, da ..

E.: Păi da, nu, păi nu, da el mi-a zis că ..

H.: Da nu ştie dacă e mâine.

E.: Păi nu, nu, da oricum mi-a zis că dacă nu, este liber biroul lu VV.. Şi se poate ţine la VV.

H.: A .. super atunci.

E.: Hai că vedem mâine dimineaţă cum facem că mâine ..

H.: Păi tu la cât ajungi?

E.: Păi la nouă vin şi eu la birou mâine, vin şi eu la nouă.

H.: A, vi la nouă?

E.: Nouă.

H.: Mhâ. Eu pe la nouă jumate ajung.

E.: Sau, mă rog, nouă jumate ajung şi eu şi vedem unde-o ţinem. Ori îl ..

H.: Mhâ. Păi da, că nu vreau s-o ţin la mine ..

E.: Na, mie J. mi-a zis că e liber biroul lui VV. ..

H.: Nu vreau s-o ţin la mine.

E.: Nu, nu. Nu cu alte persoane de faţă, normal.

H.: Păi da, păi la mine eu .. sunt zece acolo, ce să fac!

E.: Sau chiar dac-o fi, îi scoatem p-ăia din .. sus, din sala de consiliu, îi scoatem p-ăia afară pentru o oră, cât o dura povestea asta, da, oricum, las că mă ocup eu mâine dimineaţă.

H.: Ce o oră fată (?), o oră .. îţi dai seama că .. juma de oră că .. sper să nu se-apuce ăsta la povestit. Adică, eu sper să dureze puţin.

E.: Da ..

H.: Păi da de asta vreau să-ţi zic, să şti şi tu. Eu ajung pe la nouă jumate, dar, dacă e, să şti şi tu că am nevoie de-o sală.

E.: Mă ocup eu mâine H., când ajung acolo, şi ..

H.: Da? OK.

E.: Crezi c-ar fi bine să bag şi eu capul p-acolo, pe la comisie? Nu cred.

H.: Păi, da. Păi de ce să nu bagi, ce-are?

E.: Păi nu …

H.: Că vi să saluţi, doar nu …

E.: Da, da, comisia …

H.: Păi vi să saluţi, ce …

E.: Da.

H.: Hai mă că, ţi-am zis, e ..

E.: Şi intru şi eu un pic p-acolo.

H.: Exact, e fata de la mine care e inspector, deci .. îţi dai seama .. aşa, e PP. care-l ştii, e QQ ..

E.: SS.

H.: SS.

E.: O, aia mai e .. şi capra aia de TT. ..

H.: Păi, dobitoaca aia vine în locul lu' WW., că WW. e plecat din ţară, că io l-am chemat pe WW., da' WW. e plecat din ţară şi vine ea. O trimite pe ea, că ea, mai proastă .. îţi dai seama, o trimite pe ea.

E.: Da.

H.: Da, ea e o bătută-n cap, n-are ce întrebări să pună, că ea, pe juridic, ce întrebări să pună?

E.: Da. E nu, nu ..

H.: Aşa, e SS. şi ..

E.: Şi?

H.: MM.. Asta e de la reclamaţii, e una la vreo ..

E.: Da.

H.: 50 de ani, nu, sunt ok, nu ştiu. Nu .. sper să nu fie agresivă, şti?

E.: Deci e la zece, nu?

H.: La zece, la zece.

E.: Hai, că eu la nouă o să fiu p-acolo ..

H.: Mhâ.

E.: Şi mă ocup eu de sală.

H.: Şi poţi să bagi capu, îţi dai seama ..

E.: Păi, mă duc şi eu p-acolo să .. na ..

H.: Mhâ, mhâ. Bine.

E.: Am calitate oficială, na.

H.: Normal .. nu sunt alţii care să te spună. Bine, probabil SS. o să se ducă să spună. Şti? Că SS. e cuplată cu GG.

E.: Ştiu.

H.: Păi da, d-asta zic, da şi dacă ..

E.: Cuplată la ce?

H.: Cuplată adică .. aşa, că-i dă informaţii. Nu, nu ..

E.: A, că-i dă informaţii, da.

H.: Că-i dă informaţii, Da. Da, da, da.

E.: Da, ştiu. Lasă că .. oricum eu cu el .. se ştie foarte clar şi e pe faţă relaţia mea cu el. Aşa că, să se mai ducă unu, să-i spună nu ştiu ce, chiar nu mă afectează absolut deloc.

H.: Da, da eu n-am vrut s-o chem pe ....

E.: Eu i-am spus astăzi cum mă lupt să-l dau jos de-acolo, aşa că .. Da, mă rog, n-am .. n-am probleme d-astea eu cu el.

H.: Bine. Mhâ. Bine.

E.: Bine H.

H.: Hai că vorbim mâine atunci.

E.: Sigur, hai. Bine.

………………….…,

În data de În ziua de 19 iunie 2013, la ora 11:04:43, E. este contactat de G., şi poartă următorul dialog:

E.: Da G.

G.: Salutare.

E.: Bonjour. Ce faci, ai terminat?

G.: Bine. Am terminat, da. Au fost super O.K. oamenii.

E.: Da, păi..

G.: Da.

E.: Mhî.. şi ai plecat?

G.: Au făcut ce au fost..

E.: Sfătuiţi să facă.

G.: Da. Am plecat, da.. am întrebat cam când cred că obţin aprobarea şi au zis că nu ştiu data următorului consiliu să-mi zică.

E.: Mhî.. Păi încerc io s-o bag astăzi..

G.: Da?

E.: Că avem azi şedinţă, da.

G.: A.. super.

E.: Şi mă duc să modific ordinea de zi, ca s-o pun azi.

G.: Mhî.. Bun.

E.: Ca s-o ai mâine, mhî..

G.: Săru' mâna. Mersi.

E.: Hai. N-ai de ce.

G.: Te pup.

E.: Hai.. baftă.

G.: Merci, merci.

E.: Să duci drapelul în continuare.

G.: (râde) Greu, după tine.

E.: Hai, lasă.

G.: Hai.. te pup.

Astfel cum rezultă din dialogul menţionat anterior purtat între inculpaţii E. şi H., pentru a se asigura că interviul va decurge în mod favorabil inculpatei G., H. şi E. au convenit ca în timpul desfăşurării interviului acesta din urmă să intre în sala în care avea loc pentru a exercita un plus de presiune asupra membrilor comisiei.

Astfel, martora NN. a arătat că spre finalul interviului, în sala de şedinţă a intrat şi domnul E., care a salutat pe cei prezenţi, după care a plecat. Martora a arătat că toţi membrii comisiei ştiau faptul că E. lucrase anterior la SC M. SA, acest lucru fiind consemnat şi în nota aflată la dosarul doamnei G.

Martorul PP. a declarat că în după-amiaza zilei de 18 iunie 2013, a fost contactat, în jurul orei 17:00, de doamna H., care i-a solicitat să participe la o comisie de evaluare ce urma a avea loc a doua zi dimineaţa. I-a comunicat faptul că este disponibil, dar trebuie să-i comunice şi OO., care era directorul direcţiei şi şeful său direct. Doamna H. a replicat că nu poate să o sune, întrucât este certată cu ea şi i-a mai spus, totodată, că nu ar vrea să vină OO. la interviu. Martorul a arătat că nu a sunat-o pe doamna OO. să o informeze cu privire la această discuţie, întrucât a crezut că doamna H., în urma cererii mele, o va suna ea. Din acest punct de vedere trebuie observat că explicaţia dată de martor pentru a nu a încunoştinţa pe martora OO. cu privire la acest interviu este evident una neplauzibilă din moment ce acesta a arătat că inculpata H. îi spusese clar că nu va vorbi cu şefa sa.

În continuare, martorul a arătat că în dimineaţa respectivă, doamna OO., nu se afla la birou sau dacă doamna OO. îşi dăduse acceptul să participe el la acel interviu. A arătat că a mai participat la foarte multe astfel de comisii şi au mai fost situaţii cum a fost acesta în care nu era convocat nimeni prin e-amil din cadrul direcţiei unde lucra. În urma participării la comisia de evaluare, a constatat că doamna G. a răspuns foarte bine la întrebările sale şi i-a acordat calificativul „foarte bine”. De asemenea, a precizat că, în timpul interviului, când doamna G. era încă evaluată, a intrat, la un moment dat, domnul E., el ştiind faptul că, anterior, E. ocupase funcţia de director general la SC M. SA.

Martora SS. a arătat şi că în sala de consiliu îşi mai desfăşurau activitatea şi o persoană de la Secretariatul tehnic, care nu avea alt birou. De asemenea, în aceeaşi sală mai erau cel puţin două persoane de la Direcţia informatică, care discutau. Martora a precizat că domnul E., în momentul în care a intrat în sala de consiliu, practic, a deschis uşa, a făcut un pas şi s-a adresat membrilor comisiei cu formula „Bună ziua şi ce faceţi?”, nu s-a adresat celorlalte persoane de la IT sau de la secretariat existente în sală.

Martora QQ., membru al comisiei, a arătat că la finalul interviului, a intrat domnul E. care a întrebat „ce facem” şi dacă interviul a decurs corespunzător. Ea a înţeles de la această întrebare că inculpatul E. s-a referit la faptul dacă doamna G. a răspuns corespunzător la întrebările adresate de ei.

Inculpaţii au arătat că modul în care s-a desfăşurat interviul nu a fost viciat în nici un fel iar martorii care au făcut parte din acea comisie au arătat că nu au fost influenţaţi de către inculpaţii E. şi H. în luarea deciziei privind pe inculpata G.

Însă, persoanele care au format comisia de interviu au fost alese practic de către inculpata H., fiind exclusă singura persoană care era cunoscută ca fiind „dificilă”, respectiv martora OO., în locul acesteia fiind prezent martorul PP., care era agreat de inculpata H., aceasta acţionând în acest mod de comun acord cu martorul PP.

De asemenea, din dialogul dintre inculpaţii E. şi H. se observă că aceştia au analizat competenţa profesională a celor ce urmau a face parte din comisia de interviu constatând practic că unii membrii sunt convenabili pentru că nu pot pune întrebări care să o pună în dificultate pe inculpata G., iar alţii sunt persoane pe care le agreau datorită legăturilor personale pe care le aveau cu aceştia. De asemenea, inculpata H. arată că nu poate ţine acest interviu la „mine”, inculpatul E. replicând că nu se poate ţine acest interviu de faţă cu alte persoane.

În plus, inculpatul E. o întreabă pe inculpata H. dacă este în regulă sau nu să îşi facă apariţia în timpul interviului, mai ales că are o „calitate oficială”, iar H. îl asigură că poate face acest lucru, datorită faptului că cei din comisie fuseseră selectaţi chiar de ea şi ştia că se poate baza pe discreţia acestora, asigurându-l pe inculpatul E. că „nu sunt alţii care să te spună”.

În dialogul purtat de E. cu inculpata G., după ce aceasta atestă faptul că membrii comisiei au tratat-o foarte bine, aceasta spune „Au făcut ce au fost..”, E. terminând fraza cu replica „Sfătuiţi să facă”.

Aceste discuţii pe care cei doi inculpaţi le-au purtat au fost explicate de inculpata H. ca fiind,,la nivel de bârfă,, neavând nici o influenţă asupra deciziilor pe care le-a luat. Însă, la o simplă lectură a acestor conversaţii se poate observa că cerinţele pe care inculpatul E. le avea, cu privire la modul în care urma să se desfăşoare acest interviu, au avut relevanţă în modul în care inculpata H. a procedat, aceasta având o evidentă disponibilitate de a îl ajuta pe inculpat să organizeze interviul astfel încât acesta să decurgă fără nici o problemă, astfel încât inculpata G. să poată „duce drapelul mai departe” cât mai repede.

Prin urmare, analizând toate aceste aspecte, deşi martorii ce au făcut parte din comisie nu au recunoscut că ar fi fost influenţaţi cu privire la modul de intervievare a inculpatei G., Curtea a constatat că este evident că între martori şi inculpaţii E. sau H. au existat discuţii în care inculpaţii au „sfătuit” martorii, membrii ai comisiei, cu privire la modul în care trebuia să decurgă şi să se finalizez acest interviu.

În acest context, s-a apreciat că susţinerile inculpaţilor legate de competenţa profesională a inculpatei G. nu au nici o relevanţă în cauză din moment ce comisia ce a intervievat-o pe aceasta a fost aleasă într-un mod discreţionar şi incorect, respectiv contrar dispoziţiilor aplicabile în interiorul ASF şi contrar uzanţelor, de către inculpata H. la cererea inculpatului E.

Tot legată de situaţia şi acţiunile inculpatului E. este şi partea din actul de sesizare al instanţei care îl priveşte pe inculpatul J.

Conform fişei postului inculpatul J. ocupa în data de 1 august 2013 postul de secretar general al Autorităţii de Supraveghere Financiară, fiind subordonat direct preşedintelui ASF Această calitate are drept obligaţie corelativă de a organiza mapa preşedintelui ASF, sens în care centraliza toate cererile sau documentele care ajungeau la registratura ASF-ului şi le prezenta preşedintelui sau prim-vicepreşedintelui, spre rezoluţionare.

În data de 1 august 2013, în urma unei cereri venite din partea inculpatului E., inculpatul J. a procedat la ştergerea din evidenţa electronică a numărului de înregistrare atribuit unui document transmis de către SC M. SA, prin fax, la registratura ASF, şi-a însuşit documentul sus-menţionat şi i l-a înmânat ulterior inculpatului E.

Respectivul document privea o anchetă finalizată de către organele de control intern ale SC M. SA, care dezvăluiau practici ilicite ale inculpatului E. pe parcursul ocupării calităţii de director general la societatea sus-menţionată, practici care au produs o pagubă de aproximativ 104.000 RON.

Cu privire la modalitatea de transmitere şi natura documentului care a ajuns, din eroare, prin fax, la registratura ASF, martorului XX., angajat, la acea dată, la SC M. SA, a declarat că în luna iulie 2013, i s-a adus la cunoştinţă de către martora CC., că a fost nominalizată să fac parte dintr-o comisie ce urma să analizeze contractul încheiat de societatea de asigurări cu SC YY., ce viza parcul auto şi bunuri aparţinând SC ZZ. Se analizau realizările, comparativ cu planificatul din contract şi s-a constatat că existau diferenţe între ceea ce s-a promis la începutul contractului şi ceea ce s-a realizat efectiv. Nu îşi aminteşte de ce a fost vehiculat numele E. în cadrul analizei făcute, dar este posibil ca dumnealui să fi propus încheierea contractului cu ZZ.

Analiza efectuată, după ce a fost semnată de toţi membri comisiei, a rămas în mapa martorei şi, din greşeală, aceasta a expediat documentele către Autoritatea de Supraveghere Financiară la data de 31 iulie 2013, în jurul orei 19:00. În data de 1 august 2013, U. împreună cu un angajat de la compartimentul IT i-au luat faxul de la birou, după care a fost chemată şi i s-a reproşat transmiterea documentului către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Martora U. a declarat că urmare a unei şedinţe a C.A., a iniţiat constituirea unei comisii formate din cinci persoane care să analizeze contractul încheiat de SC M. SA cu SC ZZ., prin intermediul YY., iar raportul comisiei a evidenţiat faptul că existau condiţii contractuale în defavoarea societăţii şi că acel contract a fost perfectat fără aprobarea C.A., deşi intra în competenţa acestuia. În concluzie, se specifica că domnul E. nu a respectat normele interne şi a avut un comportament abuziv. Acest raport a fost trimis prin fax, din greşeală, către ASF

Martora CC. arată că în ceea ce priveşte documentul trimis către registratură ASF, că acesta era un document intern, ce a fost trimis la registratura ASF, din greşeală de doamna martoră XX. Documentul respectiv a fost întocmit în urma unei anchete interne determinată de faptul că brokerul care intermedia relaţiile cu clientul ZZ. înregistra restanţe în plăţile pe care le avea de efectuat. În urma anchetei respective s-a stabilit că anumite sume de bani ce trebuiau să fie subscrise nu erau subscrise în realitate, iar, respectivul contract fusese încheiat cu depăşirea limitelor de competenţă ale directorului general care, la acel moment era domnul E. Având în vedere că raportul respectivei comisii concluzionase că nerespectarea acestor reguli de competenţă şi lipsa sumelor de bani ce trebuiau subscrise, au fost determinate din culpa domnului E., trimiterea acestui document la ASF, i-ar fi creat acestuia posibile prejudicii. Arătă că a solicitat restituirea documentului de la ASF, iar documentul i-a fost trimis înapoi pe fax, acesta nefiind înregistrat la ASF, dar purtând asupra sa, urmele unei ştampile, care era, însă, puţin vizibilă.

Rezultatul anchetei interne efectuată în acest sens, aflat în volumul 15, filele 1-107 al actului de sesizare, confirmă afirmaţiile martorei U.

În data de 1 august 2013, la ora 14:11:03, E. îl contactează pe B.:

„…B.: Salutare!

E.: Salut. Ce faceţi, aţi plecat?

B.: Încă n-am plecat, mai avem nişte treabă pe-aicea, dar vrem să te vedem neapărat înainte de a pleca. Te sunăm când plecăm.

E.: Păi da, că şi eu aş vrea să vorbesc cu voi, că, am înţeles că s-a-ntâmplat ceva.

B.: Nu ştiu de unde ai înţeles tu atât de repede, dar e real.

E.: Legat de ZZ.?

B.: Da, da.

E.: Hm, că ce? Că au făcut reclamaţie la ASF?

B.: Nu. Nu, nu, nu, nu, nu. De unde ai informaţia, de acolo?

E.: Nu. Mi-a dat altcineva de, de-acolo de unde sunteţi .. de la .. mi-a dat informaţia că s-a făcut o informare către ASF.

B.: Nu e către ASF, era internă, şi a ajuns acolo din greşeală.

E.: Ei, sanki, la mişto.”

În ziua de 1 august 2013, la ora 15:34:14, E. este contactat de J., ocazie cu care cei doi poartă următorul dialog:

„…E.: Salutare!

J. Era către doamna U., uite!

E.: Ce? Da. Ai luat-o?

J. Informarea. Cum dracu .. Da, e la mine, am luat-o eu.

E.: Da? Ea .. îi dăduse număr de înregistrare?

J. Da, da, da, da. Da, îi dăduse, da, l-am ..

E.: L-ai..l-ai..

J. Hă?

E.: L-ai rezolvat?

J. L-am delete.

E.: L-ai delete?

J. L-am delete.

E.: Bine. Ok.

J. E la mine, ţi-o dau când vii.

E.: Hai că-ţi explic eu care-i treaba.

J. Da, bine, da', ştiu cum îi cu tanga banga(?)

E.: Da, bine. Păi .. vin alegerile, da, mă rog.

J. Da?

E.: Bine. Hai. Merci. Ceao.

J. Hai. Cele bune. Pa.

E.: Pa, pa. Pa. Pa”

În ceea ce priveşte acest înscris, martorul AAA. a arătat că îşi aminteşte că a primit la registratura ASF un document care să fi fost emis de către SC M. în atenţia ASF. Arată că nu îşi aminteşte absolut nimic despre un telefon pe care l-ar fi primit de la cineva care era angajat la SC M. în legătură cu restituirea acestui înscris. De asemenea, a arătat că s-a mai întâmplat să aplice din greşeală ştampila pe un document după care să aplice pastă corectoare, însă, nu îşi aminteşte nimic cu privire la acel înscris.

Martora BBB., angajată a Autorităţii de Supraveghere Financiară, a declarat că în luna august 2013 a fost sunată de dl. B. pe nr. de apel 0728.xxxx, care a rugat-o să se interesez dacă la registratura ASF-ului a venit un fax de la M. şi dacă acesta a plecat pe circuit, respectiv dacă a intrat la mapa cu documente. Martora a întrebat la registratură dacă au primit acel fax şi dacă a plecat pe circuit. Aceştia i-au spus că ştiau deja de această situaţie deoarece fuseseră sunaţi anterior de o angajată de la M. care era foarte speriată pentru că preciza că putea fi dată afară pentru greşeala pe care a făcut-o trimiţând acel fax acolo. Colegii martorei i-au spus că au înregistrat faxul în evidenţe şi că o să îl ţină la ei pentru situaţia în care îl va cere cineva, ea înţelegând că nu or să bage acel înscris la mapă. După aceasta l-a sunat pe dl. B. şi i-a spus cele constatate, respectiv că a venit acel fax la registratură de la M., a fost înregistrat şi că acei colegi îl vor ţine acolo pentru situaţia în care îl va cere cineva.

Martora a mai arătat că toate documentele care vin la registratură intră la mapa preşedintelui sau vicepreşedintelui chiar dacă un înscris este adresat unei anumite persoane sau direcţii din cadrul instituţiei.

Audiat în cursul urmăririi penale inculpatul J. a arătat că pe domnul E. l-a cunoscut în anul 2002, în condiţiile în care eu deţineam temporar funcţia de director general la P., iar dumnealui fusese desemnat consilier, în perioada în care acesta din urmă negocia cu A.P.A.P.S. cumpărarea pachetului majoritar de acţiuni. Din 2002, nu s-a mai văzut cu domnul E. până în mai 2013, când s-au reîntâlnit la ASF

Inculpatul a arătat că la un moment dat, în vara anului 2013, domnul E. l-a sunat şi i-a spus că de la M. s-a trimis un fax din greşeală la ASF l-a rugat să se intereseze de acest fax pentru ca acesta să retransmis societăţii expeditoare.

Nu ştie dacă faxul a fost retransmis sau dacă domnul E. l-a luat din registratura instituţiei.

Din câte îşi aminteşte, acest fax fusese înregistrat în registrul de intrări al ASF dar nu a putut preciza dacă această înregistrare a fost sau nu ştearsă din registru. De asemenea, a arătat că nu cunoaşte care era conţinutul acestui fax.

Fiind audiat în cursul judecăţii, inculpatul a declarat că în data de 1 august 2013 la ora 15.18 minute a fost sunat de domnul E. care i-a spus că la Registratura ASF-ului se poate să fi fost trimis un înscris din partea SC M. rugându-l să verifice acest aspect, iar, în cazul în care acesta se confirmă să ia respectivul înscris şi să i-l dea inculpatului E. Arată că nu a sustras în nici un mod respectivul înscris şi nu a şters numărul de înregistrare al acestuia. Având în vedere că nu l-a putut găsi pe domnul CCC. şi la momentul respectiv nici şefa de la cabinet nu putea coborî la registratură, inculpatul a decis să coboare, având de rezolvat şi alte probele administrative lângă biroul registratură. În momentul în care a ajuns la registratură, a discutat cu domnul AAA. despre acest înscris, acesta spunându-i că ştia despre expedierea eronată a înscrisului pentru că fusese sunat de la Secretariatul SC M. şi rugat să restituie respectivul înscris deoarece era un document intern al SC M. şi să şteargă numărul de înregistrare de la ASF.

Având în vedere aceste aspecte, domnul AAA. i-a spus că a şters numărul de înregistrare de pe cuprinsul respectivului înscris şi din evidenţele ASF-ului şi l-a transmis către Preşedintele Consiliului de Administraţie al SC M.

Inculpatul arată că martorul AAA. i-a înmânat o copie a respectivului înscris şi, în momentul în care a ajuns înapoi în biroul său a dat înscrisul şefei de cabinet pentru a-l pune în mapa de corespondenţă a domnului E. În jurul orelor 15.40 minute, l-a sunat pe domnul E. să îi spună că respectivul document se afla în mapa sa de corespondenţă şi că a fost şters din registratură.

Inculpatul susţine că a luat respectivul înscris de la registratura instituţiei cu acordul domnului AAA., precum şi că din fişa postului său era prevăzută obligaţia mea de a mă asigura de comunicarea către membrii neexecutivi a întregii corespondenţe ce era lăsat acestuia.

Inculpatul mai arată că întregul proces de comunicare şi de transmitere a acestui înscris a avut loc în intervalul 31 iulie 2013, ora 19.00, respectiv 1 august 2013, ora 10.14 minute. Arătă că prima discuţie purtată cu domnul E. în legătură cu acest înscris a avut loc la data de 1 august 2013, ora 15.18 minute.

A mai arătat inculpatul că motivul pentru care, în cuprinsul discuţiei cu domnul E., a folosit expresia "informare,, este acela că domnul AAA. îi spusese că respectivul înscris este o informare către martora U.. De observat totuşi că inculpatul a afirmat de asemenea şi că „nu am văzut ce cuprindea respectivul înscris şi nu am citi nimic din cuprinsul acestuia”.

Ulterior inculpatul a arătat în faţa instanţei de judecată că declaraţiile date în faza de urmărire penală au fost rezultatul surescitării şi temerii sub imperiul căreia s-a aflat la momentul la care a fost audiat.

Analizând declaraţiile date de către inculpat dar şi declaraţiile date de martorul AAA., Curtea a constatat că declaraţiile date de inculpat cuprind foarte multe neconcordanţe şi că acestea nu reflectă adevărul.

De asemenea, ideea acreditată de inculpat, în sensul că, acel înscris ar fi fost deturnat de la circuitul normal şi i s-ar fi şters numărul de înregistrare de către martorul AAA., Curtea a arătat că nu poate fi acceptată, fiind contrazisă nu doar de către martor ci în primul rând de conţinutul convorbirilor purtate de inculpat cu inculpatul E.

În acest sens, conţinutul acestor convorbiri reflectă fără dubiu că inculpatul J. este cel ce a luat „informarea” de la departamentul registratură şi tot el este cel care, la cererea inculpatului E., a şters numărul de înregistrare al acestuia.

În ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunilor de folosire a influenţei de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de foloase necuvenite reţinute în sarcina inculpaţilor F. şi K., respectiv complicitate la această faptă a inculpatului L., Curtea a reţinut în primul rând că la acel moment inculpatul F. era preşedintele ASF, inculpatul K. era vicepreşedinte al acestei instituţii, iar inculpatul L. era acţionar majoritar al unei societăţi de asigurare ce avea drept de vot în alegerea preşedintelui BAAR.

Din transcrierea convorbirilor telefonice purtate între B. şi E., în intervalul 11 decembrie 2013 - 17 decembrie 2013, rezultă că cel dintâi i-a solicitat celui de-al doilea să intervină pe lângă preşedintele, respectiv, vicepreşedintele ASF, pentru ca, la rândul lor, aceştia să-i convingă pe asigurătorii cu drept de vot să direcţioneze voturile pentru alegerea preşedintelui BAAR din data de 19 decembrie 2013, în favoarea inculpatului B. Din aceleaşi convorbiri rezultă că E. îi transmite inculpatului B. rezultatul demersurilor, faptul că a intervenit pe lângă „bătrânul”, despre care acuzarea susţine că ar fi inculpatul F. şi pe lângă K., care la rândul lor, au contactat anumiţi asigurători în acest scop.

Astfel, în data de 11 decembrie 2013, ora 16:06:58, B. este apelat de E.:

„…B.: Ce mai e nou p-acolo?

E.: Bă.. nimic. Uite, păi d-aia nu ţi-am răspuns, că eram la el acolo.

I-am povestit că am fost pe la.. sus pe la K. N-am deschis subiectu’ deloc. Dar.. am vrut să văd dacă n-a mai zis nimic, ceea ce înseamnă că nu.. i-a trecut prin cap să-l cheme.

B.: Aha.

E.: Şi când m-ai sunat tu, eram jos la.. şefu’. I-am explicat. Şi a pus mâna pe telefon ..[neinteligibil].. acum.. Şi să-l chem şi pe E..

B.: Aha.

E.: .. să-şi creeze şi el o obligaţie..

B.: Aşa.

E.: Să nu mai fie doar obligaţia ..[neinteligibil].. să fie sau.. Şi dacă vrei, îi spunem că e şi obligaţia mea. ..[neinteligibil].. Ia vorbeşte, vorbiţi cu el!

B.: Aha.

E.: Îhî.

B.: Deci a frecat-o toată ziua şi nu l-a sunat?

E.: Nu. Păi, eu asta am şi spus. Zic: „Stai liniştit că nici n-o să-l cheme!” Şi a pus mâna pe telefon şi i-a zis: „Cheamă-l acum!”.

B.: A şi acum..

E.: Să vedem dacă l-o chema.

B.: Şi acum eşti în aşteptări.

E.: Da. Eu stau şi aştept. Între timp am primit un tembelefon. M-am dus înapoi la el să-i dau o veste.. interesantă.

B.: Aha. Bună? Da?

E.: [râde - n.n.] Na, nasoală. Cum că fostu’ meu prieten.. ă.. se vrea director general la ..[neinteligibil].. Cică.. va fi pus..

B.: Fostu’ tău prieten?

E.: Îhî. Al tău, mai exact.

B.: A, ăla al.. nostru?

E.: Da. Da. [râde - n.n.]

B.: Foarte tare!

E.: Exact.

B.: Păi, cine îl susţine?

E.: Păi, cine? Ă, şefu’ firmei.

B.: Păi da, da’ trebuie să .. [râde - n.n.]

E.: Ce mişto! Da’ trebuie să vrea şi ceilalţi.. acţionari.

B.: E.

E.: Din consiliu. Adică.. GOTHAER-ul. Ă.. cine mai e acolo? Cu pondere.

B.: ..[neinteligibil]..

E.: E. Şi astăzi am avut confirmarea. Acum că m-a sunat şi vezi că.. e nasol acolo. M-a sunat altcineva. Că cică vor să-l pună p-ăsta. Ceea ce mi se pare corect la.. na!

B.: Da. Deci, ei aveau un plan împreună, mă!

E.: Păi, da. Şi..

B.: Ei au un plan împreună şi vor să-l urmeze.

E.: Îhî.

B.: Păi, şi doamna care e acum?

E.: Adjunctă! Că ziceam eu: „Şefu’, acum trebuie să vorbească cu bărbatu-său! Zic, în calitatea mea de [limbaj licenţios - n.n.]. Nici nu-l cunosc pe..bărbatu-său! Du-te matale, că ai fost coleg cu el! Vedeţi?” [limbaj licenţios - n.n.] eu am zis să-i dau informaţii.

B.: Da’ eu cred că are o relaţie bună cu bărbatu-său. Nu tu, nu ţii minte că la.. ă, sau n-ai fost acolo când a fost.. ă..

E.: Ba da. Păi, ştiu eu ce.

B.: Aşa. Şi a venit şi bărbatu-său atunci la deschidere.

E.: ..[neinteligibil]..

B.: A şi cuvântat.

E.: E, păi probabil că se înţeleg, na! I-o fi zis: „Lasă, mă! O punem mai jos, îi măresc salariul. Care-i problema?”

B.: Da, da, da. Da! Bă, ce să zic? Aici e ceva care.. în controlul.. nostru nu este. În controlul vostru este, da’ e greu să zici că nu corespunde..

E.: Mda.

B.: Foarte dificil va fi.. şi [limbaj licenţios - n.n.] Nu ştiu! Pân’ la urmă poate că.. se va adeveri ce tot ziceaţi voi de.. trebuie închis.

E.: [limbaj licenţios - n.n.] N-am nici..

B.: Mda. Foarte..

E.: Nu prea i-a picat bine şefului azi. M-a întreba de trei ori: „E verificată? Cât de?” Zic că [limbaj licenţios - n.n.] na, nu ştiu! Zic: „Eu ştiu că am.. e a.. acum e a doua.. dată când vine ca informaţie.” Mult mai caldă.

B.: Mda. O să mai întreb şi eu.

E.: Îhm?

B.: Dacă se vorbeşte. Din piaţă ai auzit-o sau din.. surse politice?

E.: De la.. politice. Nu din piaţă.

B.: Atunci e.. e credibilă, dar nu, nu neapărat realizabilă.

E.: Nu ştiu. Bine tu l-a.. nu are sens să.. bagi ..[neinteligibil]..

B.: Nu! Da. Evident că..

E.: Las-o aşa! [limbaj licenţios - n.n.]

B.: O să mai.. mai aflăm. Da.

E.: Îhî.

B.: Bine. Păi atunci stau în stand by. Să-mi spui ce..

E.: Mda. Da’..

B.: .. ce se va mai întâmpla.

E.: Da’ ce-au făcut alea cu candidaturile? Le-au validat sau care-i treaba?

B.: N-am nicio.. nicio veste.

E.: Da’ când trebuia să te duci?

B.: Nici nu ştiu la.. la ce oră e.. Nu ştiu, n-am întrebat.

E.: ..[neinteligibil]..

B.: Da’ bănuiesc că pân’la ora asta.. trebuia să se întâmple ceva şi n-am primit nici o informaţie. Nu, da’ a vorbit ieri sau alaltăieri acolo şi nu vedea nimeni nici o problemă privind la validări.

E.: Am înţeles.

B.: Nu cred că îşi permite vreo mişcare d-asta. Că asta ar fi prea pe faţă.. Şi dacă, oricum dacă a început să vorbească pe la VIENA, p-acolo, deci nu şi-a pus problema să facă.. Sau şi-a dat seama că nu are sens să facă aşa ceva.

E.: Da. Corect.

B.: Mda.

E.: Dacă era.. tare pe picioare, te..

B.: Da. Nu mai vorbea cu nimeni.

E.: Da. Nu mai suna pe acolo.

B.: Da, exact. Sau suna, dacă nu se putea altfel, după ce se..

E.: Mda.

B.: Da’ el a sunat înainte.

E.: Mda. OK. Tu să-i mai iei pe ăilalţi la rând.

B.: Păi, o să-i iau.

E.: ..[neinteligibil]..

B.: Deci eu mâine seară în primul rând e.. asta a UNSICAR-ului, unde o să fie toţi..

E.: Îhî.

B.: Şi îi mai iau o dată la o tură.. Ă, am confirmare din nou pentru ..... din altă sursă.. Ă.. mâine mai iau din nou. Da’ ce e important, e ..[neinteligibil].. Asta e important acum.

E.: Păi da.

B.: Dacă nu, dacă nu reuşim să avem vot favorabil, măcar să nu facă nimic. Adică să anuleze.

E.: Aha.

B.: Şi asta este o soluţie.

E.: Mda.

B.: Să nu zică da nici pentru unu’, nici pentru altul, să fie neutri.

E.: Îhî! Mda.

B.: Şi atunci ar ieşi.

E.: Îhî.

B.: Cu ..... şi cu .....-ul şi cu .....-ul.

E.: Păi da, da’ mai vorbeşti o dată cu .....-ul să vezi că ăla a zis că să vorbească cu nu ştiu cine.

B.: Mâine! Da, da, da, da. Mâine, mâine. Mâine îl iau din nou pe III.

E.: Că dacă nu, îl chemăm noi pe.. ăla încoa.

B.: Păi mâine îmi dau seama în ce ape se scaldă, mâine seară şi..

E.: Mda.

B.: Mai e, oricum mai sunt câteva zile săptămâna viitoare.”

În data de 11 decembrie 2013, ora 19:12:18 E. îl apelează pe B.:

„…B.: Vorbirăţi?

E.: Da, a venit, a vorbit el sus, acolo, m-a chemat şi pe mine, nu ştiu ce, şi după aia am coborât jos, la omu’.. ne-a băgat acolo, în spate, am stat toţi..

B.: Aha..

E.: Mi-a zis că-l roagă el să ne ajute..

B.: Aşa..

E.: A zis: „Da, domn’e, aşa..”, şi am vorbit la ..[neinteligibil].. facem, cu aia.

B.: Aşa..

E.: Şi a zis: „Domn’e, da, eu o să vorbesc cu ai mei, să le spun să-i zică şi lu’ aia, da’ se pare că aia are o afiliaţie pentru..”

B.: Aşa mi-a zis şi mie, da’..

E.: Păi, nu ştiu, aşa a zis şi ăsta bătrân al meu.

B.: Da, ştia, aşa-i?

E.: Că, da, aşa e.

B.: Îhâm..

E.: „Da, a zis, şi mie mi se pare că aşa e, şi..” Da’, mă rog, a zis K. (c-o s-o cheme el să vorbească cu ea, oricum a zis că se duce şi el să vorbească, şi-mi zicea şi mie: „Du-te şi tu să vorbeşti cu ea.” Zic: „Aia, e o acră, o.. n-am ce să vorbesc eu cu ea.” Nici n-am schimbat multe cuvinte în viaţă cu ea. Da..

B.: Nu-i atât de importantă dacă o înlocuim cu altcineva.

E.: Da, mă rog, fii atent! După aia, după ce a plecat el, nu ştiu ce, m-a chemat din nou şi m-am dus cu el în spate, acolo, cu lista aia care i-ai dat-o tu, şi a zis: „Hai să numărăm!” Deci, e foarte important să nu se întâmple nimic, acum, pentru că..

B.: Păi, da.

E.: E ambiţu’ lui acum.

B.: E ambiţu’ lui, da’.. am priceput.

E.: Şi mi-a zis că dacă e ceva să-i spun, ca să vorbească.

B.: ....., ca să.. să fim siguri.

E.: Păi, mai vorbeşte şi tu o dată..

B.: Eu mâine seară vorbesc cu ăsta, din nou.. Eu sper că a înţeles şi mesaju’ tău, şi..

E.: Şi dacă e nevoie să-mi spui.. ca luni să sun.

B.: Dacă e nevoie să-l butonăm săptămâna viitoare.

E.: Că mi-a zis că.. ne-am uitat pe alea, acolo, sunt patru sute şi ceva şi a zis că trebuie să ai neapărat trei sute, că să nu fie niciun fel de problemă.

B.: Eu am zis două sute cincizeci.

E.: Ei, şi nu zici fiecare

B.: Da..

E.: Mai e ăla de la .....?

B.: E fezandat, e ok!

E.: Atunci mai rămâne, doar ăsta, III.

B.: .....!

E.: Da, mai vorbeşte şi tu, şi dacă e nevoie să spună: Bă, oricum, mi-a zis el că se ocupă şi el acum, pe alte.. diverse, probleme..

B.: Aha!

E.: Mi-a zis că îi rămâi dator.

B.: Absolut!

E.: Şi că speră să aibă o colaborare bună cu tine.

B.: Bă, să dea Dumnezeu! Să.. să aibă ce să fie, hm, pe partea asta.

E.: Nu, în sensu’ să nu te trezeşti şi tu cu avioane în cap, la un moment dat.

B.: A!

E.: Ăsta a zis-o!

B.: Cine?

E.: El, mă!

B.: A, el, am înţeles.

E.: Să nu te trezeşti tu că…

B.: Da’ nu i-ai zis: „Domn’e, ăsta a mai trecut el prin chestii de astea, nu e de ăla care-l apucă ameţeala, când se vede sus.”

E.: Da. Îhâm.. Da’ acum e foarte important..

B.: Bun! Veşti bune!

E.: Da.

B.: Candidaturile au fost confirmate..

E.: Îhâm..

B.: Da. Mâine seară o să vorbesc din nou cu ăsta, şi săptămâna viitoare o să-l fezandăm din nou, dacă-l simt că.. Eu pot să folosesc chestia asta, să-i zic că: „Domn’e, am şi eu susţinere..”?

E.: Nu, alte lucruri care.. mi-a mai sus, să nu cumva să.. da? Noi am făcut o greşeală că l-am chemat pe X., ieri. Nu trebuie să apară..

B.: Pe cine, pe?

E.: Pe X., să-i spunem de astea.. că mi-a zis că nu cumva să spui tu pe undeva că.. noi..

B.: Care X.? A!

E.: Că te sprijinim noi.

B.: A!

E.: Nu trebuie să ştie oamenii.

B.: Bun! Ăsta oricum nu e.. ăsta ştie şi-şi ţine gura.

E.: Păi, nu, da’ să nu se ducă să spună: „Domn’e, uite ăsta trebuie să iasă că aşa vor ăia de acolo.”

B.: Nu, mă, nu..

E.: Da..

B.: El o să.. nu.. şi eu am grijă să-i spun să-ţi ţină gura. I-am şi spus când am plecat de acolo, „Băi..”

E.: Să nu a.. el mi-a zis să nu cumva să apară că ne-am implicat noi şi că vrem..

B.: Păi, normal că n-aveţi de ce să faceţi chestia asta.

E.: Da.. Că noi vorbim cu unu’, cu altu’, şi ăla spune aia e altceva, da’.. nu să spui tu, că..

B.: Da, bun, am înţeles! OK.

E.: Da?

B.: Îhâm..

E.: Mă rog.

B.: Da, bine.

E.: Îhâm..

B.: Ok! Hai că se îndreaptă înspre direcţia bună.”

În data de 11 decembrie 2013, ora 19:40:54, E. îl apelează pe B.:

„…B.: Salutare!

E.: Da, domnu’ HH., salut!

B.: Vroiam să zic că m-a sunat .... să-mi spună că a fost acolo.

E.: Da?

B.: Da, da, a raportat.

E.: Da? E de bine atunci.

B.: E de bine, da. Da’ a zis că să… s-o chemaţi pe aia aşa cum aţi vorbit.

E.: A zis el aşa?

B.: Da, aşa a zis.

E.: Păi, atunci să-i zic lu’…

B.: Că a rămas în cadrul discuţiei, că mâine-poimâine… Nu, mâine parcă a zis, că o chemaţi pe aia, că el are nu ştiu ce întâlnire vineri cu ea. O să-i zică dacă.. aşa cum s-a înţeles, să o chemăm şi pe aia. Chiar dacă zice toată lumea că are ea ceva special, să le chemaţi.

E.: Da. Păi, să-i zic lu’ K. s-o cheme.

B.: Îhâm, da. Să.. să insişti.. sau să-i spui sau eu ştiu cum să.. cum v-aţi înţeles voi?

E.: Îhâm..

B.: Mi-a zis că e cam şovăielnic K.

E.: Da, păi aşa..

B.: Şi cam ofticos, că..

E.: Da!

B.: Că s-a băgat ăla mare pe treaba asta.

E.: Da!

B.: Şi am zis „Băi, eu prima dată cu el am vorbit, da’ dacă el n-a.. nu s-a mişcat, ce era să fac?”

E.: Da, păi şi eu i-am spus lu’ ăsta, zic „Nu contaţi pe el că.. nu, astăzi dacă nu-l presaţi, nu-l chem.” Deci, nu..

B.: Da, şi aşa.. aşa era.

E.: Şi, oricum, acum a luat-o invers. A luat-o invers..

B.: Păi..

E.: Lu’ ăsta trebuie să-i spui pe invers ca să facă ceva. Să-i spui „nu” ca să facă.

B.: Da’ nu ştiu ce de, ce dracu-i cu el. Nu ştiu dacă nu cumva o avea BIRO vreo influenţă pe tema asta.

E.: Păi, BIRO are sigur. Nu, nu, şi BIRO e omu’ lu’ ăla.

B.: Păi da, cred că aia e.

E.: Că eu azi am ..[neinteligibil].. i-am zis, zic „Ori K., ori BIRO sunt oamenii lu’ ăla.”.. „Nu cred, K. nu, în niciun gen, da’ BIRO mai mult ca sigur.” Mie K. ..[neinteligibil].. nu, prin faptul că a zis că ăla nu-i aşa şi nu-i aşa.. Da, aşa e, nu i-a convenit deloc, chiar. Lu’ K... Da’ asta-i viaţa.

B.: Asta-i viaţa, na! Surprize, surprize!

E.: Mda..

B.: Mda.. OK. Mai eşti la birou?

E.: Nu, nu, păi, şi când te-am sunat prima dată eram acasă, tocmai ajunsesem acasă.

B.: Da? OK.

E.: Am plecat.

B.: Bine, hai!

E.: Hai, pa!

B.: O seară bună, pa-pa!

E.: La fel!..”

În data de 16 decembrie 2013, ora 08:12:20, E. este apelat de B.:

„…E.: Îhî! Ceva nou?

B.: Bă, am auzit că l-ar fi chemat miercuri pe III., acolo.

E.: Da. Îhî!

B.: Eu am o confirmare de acolo, de la ei dinăuntru, că nouăzeci şi nouă la sută merg cu mine.

E.: Îhî!

B.: Mai întreabă şi tu pe ăsta ce a mai vorbit cu ăla şi dacă a vorbit şi cu aia, cu ....

E.: Da. Mda! Da. Îhî! Păi, îl întreb azi.

B.: Da.

E.: Îhî!

B.: Da. Şi treaba e clară atunci.

E.: Îhî!

B.: Şi, eu ştiu, mâine voi aveţi cu SIMA întâlnire, nu?

E.: Nu. S-a modificat. Astăzi aveam una de urgenţă şi după aia miercuri.

B.: Am înţeles.

E.: Mda! Aşa mi-a zis.

B.: Păi, ce.. Vezi să ţi-o pui şi tu mai târziu atunci, că dacă mâine seară ne vedem..

E.: M! E! Păi, o pun eu?!

B.: Da.

E.: E la unsprezece, oricum.

B.: A! Unsprezece e OK.

E.: Mda! Îhî!

B.: Păi, a rămas că ne vedem mâine seară, oricum, nu?

E.: Păi, da. Aşa rămăsese. Adică, mă rog, au apărut alea: ori mâine seară, ori joi. Eu joi nu pot, am zis de la bun început şi..

B.: Păi, eu ziceam joi că..

E.: Ştiu. Dai de băut.

B.: Era după şi puteam.. dădeam de băut.

E.: Păi, m-am prins după. Aia. Da.

B.: E! Da’ nu-i nimic. Faci..

E.: Chiar n-am cum.

B.: Faci..

E.: Lasă. Avem timp să bem.

B.: Avem şi timp după. Aşa e.

E.: Îhî!

B.: Bine.”

În data de 17 decembrie 2013, ora 09:54:36, de către E. este apelat de B.:

„…B.: Te-ai văzut cu unchiul?

E.: Nu.

B.: Aha! Ăă..am vorbit aseară din nou.

E.: Îhî!

B.: De fapt nu, stai că am vorbit cu tine după. Dar am mai vorbit cu cineva şi..de acolo dinăuntru. Şi mi-a zis că a avut o discuţie cu madam.

E.: Îhî!

B.: Şi că ea aşteaptă de la austrieci, dar dacă nu vine de la austrieci, o să ia hotărârea aicea local şi că o ia în consecinţă. Ăsta cu care am vorbit, e reprezentantul lor acolo şi mi-a cerut sprijinul ca să-şi ţină şi el locul acolo în comitet.

E.: Îhî!

B.: Deci înclină spre mine. Treaba e, că tre’să i se dea direcţia. Şi ea dacă aşteaptă de la austrieci, e temătoare. Adică e clar, femeia e de asta..

E.: Îhî!

B.: Care..[neinteligibil]..până se fac. Ori austriecii i-au zis lui ....:,, Băi, faci ce vrei, dacă ai zis B., B. să fie.” Şi n-o să se bage.

E.: Îhî! Dar..

B.: Ţi-am zis c-am vorbit şi cu ...., cu L.? Şi a zis că-mi dă şi votul..[neinteligibil]..

E.: Da, că are zece şi el, da.

B.: Are şi el zece, da’ am făcut socoteala, dacă toţi care au zis până acuma ferm,, da”..

E.: Bun şi de la ..... ştii sigur?

B.: Şi de la ....., da. Mi-a zis ăla:,, Da”

E.: Sigur, sigur?

B.: El aşa a zis: da..[foloseşte cuvinte obscene-n.n]..Sigur, sigur! Fără ..... şi fără .... şi tot îmi ajung voturile. Dar sigur că trebuie siguranţă.

E.: Îhî!

B.: Şi mai era chestie, când cineva înainte vroia să impună ceva, trimitea un reprezentant al Supravegherii, acolo la Adunarea Generală, să stea ca invitat. Şi-l suna pe şef şi spunea:,, Băi, mâine când aveţi Adunarea Generală, vreau să participe şi cutărescu din partea noastră, observator.” Că ridică bugetul, sunt alegeri, să fie acolo şi un reprezentant al autorităţii. Dar să nu-l trimită pe BIRO, dacă vrea să facă asta.

E.: Păi eu nu pot..[foloseşte cuvinte obscene-n.n]..

B.: Da, tu ai fi fost cel mai potrivit. Un consilier de-al lui în care are încredere.

E.: Da. O să mă duc să vorbesc cu el. Acuma aştept pe cineva, vine până la mine şi după aia mă duc să vorbesc cu el.

B.: Îhî!

E.: Şi să văd dacă..mai pune-l pe K. s-o mai.. s-o cheme pe aia.

B.: Cel mai bine ar fi. Şi mâine dacă..mâine, joi dacă şi trimite un consilier acolo.. Da’ asta înseamnă un.. cum să zic eu, o chestie directă. Dar să ştii că se practica înainte fără probleme, nu zice absolut nimeni nimic.

E.: Vedem, nu ştiu. Mai vorbesc şi cu el şi vedem ce şi cum.

B.: Da, spune-i şi de chestia asta.

E.: Îhî!

B.: Că e din practica pieţii desprinsă.

E.: Îhî!..”

În data de 16 decembrie 2013, la ora 17:36:28, K. este contactat de domnul L.:

„…K.: Alo?

L.: Alo?

K.: Da?

L.: Ăă.. L. sunt.

K.: K., da o.., da, domnul L.. Vă rog.

L.: Ah, bună ziua. Ăă.. vroiam să vă întreb.. există vreo preferinţă din partea ASF-ului relativ la BAAR? Adică o persoană cu care lucrează mai uşor, cu care are o comunicare mai bună?

K.: Cât aveţi acolo? Câte voturi?

L.: Joi.

K.: Şi câte.. asta-i în funcţie de RCA, nu?

L.: Da.

K.: Păi, şi câte aveţi?

L.: Câte vreţi dumneavoastră.

K.: Nu, cât aveţi, notă de.. cota de piaţă, câte voturi aveţi?

L.: Deci, am cota de piaţă a lu' ....., ..... şi a mea. Şi, dacă vă trebuie, şi a .....-ului.

K.: Da, s-ar putea să trebuiască şi a .....-ului. ĂĂ.. io nu m-aş fi băgat în chestia asta, mai ales că fac nu, da' am zis să.. domnul F. l-ar vrea pe ăsta.. vrea să schimbe acolo şi l-ar vrea pe B..

L.: Aşa.

K.: Ar fi bine dacă aţi putea să votaţi aşa.

L.: Bun. Io m-am gândit că vă trebuie cineva cu care să colaboraţi cât se poate de bine. Asta era ăă.. şi de-aia m-am gândit să vă-ntreb ăă.. ca să.. să nu iasă o persoană cu care ASF-ul ar lucra mai dificil, cu care ar exista probleme..

K.: Ah, nu era cazul cu nici unul din ei. Dar.. e chestie de schimbare, nu ştiu, în fine. Dar dumneavoastră cum de aveţi voturile .....-ului sau de ce credeţi că le-aveţi?

L.: Ăă.. pentru că aşa cred eu.

K.: (râde) Da. Nu, s-a vorbit deja cu .....-ul, cu .....-ul n-am vorbit, dar am înţeles că vorbeşte ăsta, Radu B., şi nu e cazul să.. vorbim noi.

L.: El vorbească cu cine vrea el, că dacă nu vreţi să iasă, nu iese. Vă spun eu din start.

K.: Cât.. ştiu, da'.. nu e cazul. N-am nici o.. io n-aş fi vrut să mă bag, da'.. domnul F. vrea să schimbe acolo.

L.: Îhm, îhm. Bun.

K.: Bine. Hai să vorbim. Mulţumesc pentru..

L.: Nu, m-am gândit pur şi simplu, c-am zis "Dom'le, e normal să-ntrebi Autoritatea de Supraveghere ce-şi doreşte, pentru că ăă.. colaborarea va trebui să existe cu.. ăă.. persoanele respective. Şi atuncea, dacă Autoritatea zice "Dom'le, noi considerăm că lucrăm mai bine cu ăsta."". Ăă.. cum să vă spun.. aşa am fi procedat pentru că, din punctul meu de vedere, nu.. noi cu BAAR-ul, societăţile, avem mai puţin de lucru, mai ales cele care n-au probleme.

K.: Da, bine, da' sunt unele, în schimb, care au foarte multe probleme. Aţi văzut cum e .....-ul şi lucrează.. (?) de la BAAR, aşa că.. da.

L.: Da, dacă aveţi vreo problemă cu.. .....-ul, ăă.. vă rog să-mi spuneţi..

K.: Da.

L.: .. că.. îi.. îi aduc io la ordine.

K.: Bine, ei sunt într-un proces de monitorizare, acuma avem control la ei, o să vedem ce.. cum o să se încheie.

L.: Da, din păcate, el va fi victimă colaterală.

K.: .. (?)

L.: Dar.. asta nu depinde de.. de mine, depinde de dumneavoastră..

K.: Da.

L.: .. când şi cum şi în ce fel. Dar.. ei şi l-au dorit din cauza pedigree-ului. Ştiţi cel puţin la fel de bine ca mine..

K.: Da, da.

L.: .. că atunci când te numeşti "Nimenea" şi mergi cum mergi, e mare brânză să iei pe cineva care a fost numărul unu la un lider.. (?), nu? Ei, dă altfel.

K.: Da. Bine, domnul L.. Mulţumesc frumos de telefon..

L.: Bun.

K.: .. şi atuncea rămâne aşa. O să vă rog să-l votaţi pe ăsta, pe B..

L.: Da, da. Da, da. Cum spuneţi, aşa procedăm. Ok.

K.: Bine.

L.: E-n regulă.”

Inculpatul F. a declarat că BAAR-ul este o asociaţie profesională, independentă şi autofinanţată. A arătat că s-a întâlnit cu domnul B. o singură dată timp de 3-4 minute la el în birou, discuţie în cadrul căreia, acesta i-a spus că va candida la funcţia de Preşedinte al BAAR-ului şi i-a expus planul pe care îl avea cu această instituţie pentru următorii 5 ani. La câteva zile distanţă, a purtat o discuţie cu domnul K. şi l-a întrebat pe acesta de cât timp este în funcţie preşedintele de la acea vreme al BAAR-ului. I s-a spus că acesta, respectiv martorul DDD., ocupa funcţia de preşedinte de 11 ani şi practic 3 mandate, perioadă care i s-a părut foarte lungă şi a considerat că alegea acestuia pentru încă un mandat de 5 ani ar fi absolut exagerată. I-a spus inculpatului K. că din punctul său de vedere, ar fi normal să fie ales un om mai tânăr în această funcţie cu menţiunea că, la acel moment, era convins de faptul că ASF-ul are un vot în alegerea Preşedintelui BAAR şi nici nu ştia că pentru această funcţie se vor înscrie doar două persoane. Probabil din acest motiv a înţeles şi domnul K. că eu se referea la domnul B.. A mai arătat că nu l-a mandatat pe domnul K. să facă vreun demers în a pune presiuni, a convinge într-un mod sau altul societăţile de asigurări să-l aleagă pe domnul B. în funcţia de Preşedinte BAAR. De asemenea, a arătat că prin nicio modalitate, fie direct, fie indirect, nu a făcut nici un fel de demers pentru a facilita alegerea domnului B.. A arătat că la data discuţiei dintre el şi domnul K., lista de înscrieri pentru funcţia de Preşedinte BAAR era deschisă. Inculpatul menţionează că atât ASF-ul, cât şi BAAR-ul desfăşoară o activitate comună, în sensul că acestea reprezintă interesele asigurătorilor în cadrul relaţiilor cu organismele internaţionale şi de acea este necesar ca cele două organisme să aibă poziţii comune cu privire la probleme ce se pot ivi. De asemenea, a arătat că între cele două organisme nu există nici un raport de subordonare sau control reciproc şi în mod normal, la conducerea BAAR-ului trebuia să fie o persoană care să faciliteze colaborarea între cele două instituţii.

Inculpatul K. a arătat că nu a avut mandat sau un alt ordin direct sau indirect din partea domnului F. în a sprijini candidatura domnului B. pentru funcţia de preşedinte BAAR. De asemenea, a arătat că nu putea adera sau sprijini un grup infracţional al cărui scop ar fi fost alegerea domnului B. în funcţia de Preşedinte BAAR, mai ales, în condiţiile în care el credea că mai potrivit pentru acest rol era fostul Preşedinte BAAR, martorul DDD. De asemenea, a arătat că nu a avut nici un fel de discuţie cu inculpatul E. cu privire la alegerile preşedintelui BAAR, precum şi faptul că a fost contactat de către inculpatul B. care a venit la el şi i-a prezenta planul de acţiune pe care dorea să-l pună în practică dacă ar fi câştigat alegerile. I-a spus acestuia că, în opinia mea, ASF-ul nu are competenţe în această materie şi că nu dorea să se implice în aceste alegeri. Cu domnul inculpat F. a purtat două discuţii cu privire la aceste alegeri, în prima dintre acestea, domnul F. spunând că i se pare prea lungă durata de timp în care martorul DDD. ar fi îndeplinit această funcţie dacă ar fi fost reales. A doua discuţie a purtat-o în biroul domnului F., la discuţie participând şi martorul Biro. Argumentul domnului F. cu privire la domnul DDD. a fost acela că acesta era angajat al SC P., iar în acea perioadă SC P. era supusă unor verificări ASF, constatându-se nereguli majore. A arătat că domnul F. nu cunoştea activitatea domnului DDD. în integralitatea ei, ci doar în ultimele 6 luni, timp în care, probabil, fără să fie vinovat, acesta a fost sancţionat de două ori de către ASF pentru neregulile din cadrul SC P.. Inculpatul a mai arătat că el însă îl cunoştea pe domnul DDD. de mai mult timp şi ştia că este un om foarte capabil. Arătă că i-a recomandat domnului B. să ia legătura personal cu reprezentanţii asigurătorilor pentru a le prezenta planul său pentru activitatea BAAR. Nu i-a cerut domnului L. să voteze o anumită persoană şi nici nu i-a indicat cu cine să voteze rezumându-mă doar la a-i comunica acestuia opinia pe care o avea în această privinţă domnul inculpat F., precum şi propria mea opinie. În ceea ce priveşte activitatea pe care o desfăşoară în comun ASF-ul şi BAAR-ul, arătă că există anumite paliere de activitate în care atribuţiile celor două instituţii se întrepătrund. Spre exemplu, ASF-ul nu poate acorda autorizaţie către asigurătorii poliţei RCA, fără ca, în prealabil, să existe un acord în acest sens din partea BAAR-ului. Au fost cel puţin două situaţii în care BAAR-ul a dispus suspendarea activităţii unor societăţi de asigurare, după care s-a dispus sesizarea ASF-ului, la acel moment denumită CSA, instituţie care, la rândul ei, a luat alte măsuri de sancţionare. De asemenea, BAAR-ul poate desfăşura propria sa activitate de monitorizare, cum a fost de exemplu SC ...... Arătă că Preşedintele BAAR nu este necesar a fi autorizat de către ASF, dar, având în vedere competenţele pe care acesta le are cu piaţa asigurărilor din străinătate, este normal ca ASF-ul să dorească ca această funcţie să fie ocupată de o persoană care se bucură de toate garanţiile unei bune reputaţii. Arătă că era cutumiară efectuarea unei campanii electorale de către cei care candidau la funcţia de Preşedinte al BAAR, însă acesta era efectuată în raport de societăţile de asigurări cu drept de vot şi faţă de ASF, care nu avea nicio legătură cu decizia ce urma a fi luată. Întâlnirile pe care le-a avut cu domnul B. sau cu domnul DDD. reprezintă, în realitate, gesturi de curtoazie instituţională.

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul B., acesta a arătat faptul că s-a întâlnit în cadrul informal, anterior desfăşurării alegerilor, cu inculpaţii F. şi K. cărora, le-a prezentat planul managerial, în cazul în care urma să fie ales preşedinte al BAAR. Deşi acuzarea reţine că susţinerea acestuia este total lipsită de logică având în vedere că la momentul în care susţine că le-ar fi prezentat planul managerial inculpatul nu deţinea funcţia de preşedinte al BAAR şi conducerea Autorităţii de Supraveghere Financiară nu avea drept de vot, Curtea a considerat că interesul inculpatului B. consta tocmai în aceea de convinge ASF-ul că alegerea sa ca preşedinte BAAR era în interesul ASF-ului ca partener al BAAR. Chiar dacă ASF-ul nu avea drept de vot în aceste alegeri, această instituţie, având în vedere rolul său pe piaţa asigurătorilor, avea dreptul de a îşi forma o opinie proprie cu privire la viitorul partener de dialog.

Martorul EEE. a declarat că este director general la ... din anul 1998, compania fiind deţinută de o companie la care acţionar majoritar direct este L. Cu aproximativ o lună înainte de data alegerilor a fost sunat de unul dintre candidaţii la preşedinţia BAAR-ului DDD. căruia i-a precizat că dintre cei doi candidaţi eu îl voi susţine pe el. A fost sunat şi de B. însă nu i-am răspuns la telefon. Ulterior, a avut o discuţie cu L., care i-a transmis să îl votăm pe B., întrucât ar fi mai bine, întrucât a primit un telefon, fără a-mi da alte detalii. I-a transmis la rândul meu numitului FFF., şeful Departamentului de Asigurări Auto, persoană delegată să participe la vot, să îl voteze pe B.

Martorul GGG. a declarat că în calitatea sa de director general la societatea de asigurări ..... şi reprezentant al societăţii în consiliul director al BAAR a acordat cele 82 de voturi, în totalitate, candidatului B. Această decizie s-a luat în urma consultării cu acţionariatul societăţii, după ce, în aceeaşi perioadă, a avut discuţii cu HHH., director în cadrul ..... şi cu L., acţionar la .... L. i-a transmis că a discutat „cu Autoritatea de Supraveghere Financiară şi persoana cu care a discutat i-ar fi recomandat să îl voteze pe B. Martorul a arătat că decizia luată a fost una care a aparţinut acţionariatului societăţii, nefiind influenţată de alte argumente decât cele ce ţineau de competenţa candidaţilor.

Martorul OOOO. a arătat că decizia de a vota cu domnul B. i-a aparţinut, spunându-i domnului GGG. să voteze în acest mod la alegerile BAAR. Decizia a fost determinată de faptul că domnul DDD. nu a avut un comportament pe deplin profesionist în conducerea acestei instituţii. Arătă că îl ştie foarte bine pe domnul F., dar nu-şi aminteşte să fi discutat vreodată cu acesta despre alegerile BAAR. Arătă că îl cunoaşte pe domnul K., dar nici cu acesta nu a discutat niciodată asupra deciziilor noastre sau cu privire la alegerile BAAR. Arătă că nu am discutat nici cu domnul L. despre alegerile de la BAAR.

Martorul a arătat că motivul pentru care ..... a votat cu domnul B. a fost determinat de relaţia pe care societatea o avea cu P. şi SC M., precum şi de istoricul domnului DDD. din cadrul companiei ...... Arătă că nu a fost influenţat sau presat în nici un mod de vreo persoană din cadrul ASF cu privire la votul pe care urma să-l exprime şi chiar dacă ar fi fost contactat oricum votul său nu putea fi influenţat. La martor nu a ajuns vreo informaţie din partea ASF-ului, în sensul că ar fi existat o persoană preferată de către această instituţie pentru funcţia de preşedinte al BAAR. De asemenea, a arătat că nu a discutat niciodată cu domnul L.

Martorul a arătat că a votat în cadrul acestor alegeri cu domnul DDD., în urma dispoziţiei date de către directorul general. Arătă că i-a propus acestuia să voteze cu domnul DDD. având în vedere că i-a apreciat într-un mod pozitiv activitatea acestuia pe toată durata cât a ocupat funcţia de director al BAR-ului. Arătă că nu a fost presat sau influenţat în niciun mod direct sau indirect de vreo persoană din cadrul ASF-ului pentru a vota cu domnul B. Nu are cunoştinţă ca ASF-ul să fi preferat pe unul dintre candidaţi în detrimentul celorlalţi.

Fără a mai relua declaraţiile date de către martorii EEE., III., JJJ. sau KKK., Curtea a constatat că aceştia au avut poziţii similare celorlalţi martori, arătând că modul în care societăţile de asigurări au votat preşedintele BAAR a fost bazat pe convingerea proprie a acţionariatului acestor societăţi. Fără excepţie, aceşti martori au arătat că nu s-a încercat sau reuşit o influenţare a votului de către persoane din cadrul ASF sau de către inculpatul L.

În urma votului exprimat B. a fost ales în data de 19 decembrie 2013 preşedinte al BAAR.

În data de 19 decembrie 2013, ora 13:29:52, B. transmite lui K. următorul S.M.S:

„De astăzi aveţi un alt partener de dialog la BAAR. Va asigur de toata colaborarea mea!”

În data de 19 decembrie 2013, ora 13:58:34, K. către B. transmite următorul S.M.S.:

„Felicitări, vb. Tb să dai o bere.”

Curtea, analizând aceste mijloace de probă, a reţinut că în cazul inculpaţilor F., K. sau L., deşi a existat o intenţie a acestora în a-l ajuta pe inculpatul B. să devină preşedinte BAAR, aceasta nu a derivat din dorinţa inculpaţilor de a proteja interesele M. şi nici nu au determinat în vreun fel rezultatul alegerilor. Inculpaţii au efectuat demersurile analizate anterior în scopul susţinerii unuia dintre candidaţi din motive obiective ce ţineau de buna desfăşurare a relaţiilor dintre BAAR şi ASF sau din considerente de competenţă profesională.

În cazul Infracţiunii ce li se impută inculpaţilor latura subiectivă este caracterizată, de intenţia directă calificată de scopul cu care trebuie să acţioneze subiectul activ atunci când săvârşeşte fapta care defineşte elementul material al laturii obiective şi că aceasta rezultă neîndoielnic din litera legii - care prevede că subiectul activ trebuie să acţioneze în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Pe de altă parte, ca element al laturii obiective, influenţa pe care ar fi folosit-o inculpaţii pentru a realiza scopul propus trebuie înţeleasă în sensul de aptitudine, capacitate a persoanei care exercită o funcţie de conducere într-o persoana juridică fără scop lucrativ de a avea trecere, de a înrâuri asupra cuiva pentru a-i schimba atitudinea, concepţia, hotărârea, decizia, datorită funcţiei pe care o deţine.

S-a arătat că, în cazul de faţă, scopul pe care şi l-au produs inculpaţii nu a fost acela de ajuta pe inculpatul B. în virtutea funcţiei sale la M. ori în virtutea afilierii acestuia la această societate sau chiar în considerarea relaţiilor pe care acesta le avea în piaţa asigurărilor, ci de a-i susţine candidatura pentru că acesta era considerat, datorită unor criterii obiective, ca fiind un mai bun partener în relaţia cu ASF-ul, colaborarea celor două instituţii fiind atât inevitabilă cât şi importantă pentru ambele părţi. De asemenea, chiar dacă infracţiunea nu este una de rezultat, din declaraţiile date de martorii audiaţi nu rezultă că ar fi existat presiuni sau influenţe exercitate asupra celor ce urmau a vota pentru a le schimba atitudinea sau hotărârea asupra votului, ci doar au fost anumite discuţii sau au fost emise păreri cu privire la cei doi candidaţi lucru care era absolut normal.

În ceea ce priveşte aceste alegeri, Curtea a constatat că şi în ipoteza în care implicarea în procedura de alegere a preşedintelui BAAR a unor factori de decizie din cadrul ASF ar fi fost probată, ceea ce nu este cazul, această implicare nu ar fi întrunit elementele constitutive ale vreunei infracţiuni.

Astfel, din declaraţiile date atât de inculpaţi cât şi de către martori, dublate de înscrisurile aflate la dosar, respectiv statutul BAAR aflat la dosar instanţă, rezultă că BAAR-ul este o asociaţie a asigurătorilor, fiind o organizaţie privată, nefiind sub controlul ASF sau al oricărui alt organism de stat. De asemenea, în funcţie de locul ocupat în topul de piaţă, fiecare asigurător are un număr de voturi pentru alegerea preşedintelui BAAR. Astfel de asocieri există şi în alte state europene.

Deşi BAAR-ul nu este sub controlul, coordonarea sau supravegherea ASF, cele două instituţii conlucrează în anumite proiecte menite a proteja interesele asigurătorilor emitenţi ai poliţelor RCA atât pe plan intern dar mai ales pe plan extern. Reprezentanţi ai celor două entităţi participă la întâlniri sau negocieri derulate la nivel european pentru protejarea intereselor asigurătorilor emitenţi ai poliţelor RCA.

Inculpatul L. a arătat că o parte din atribuţiile BAAR-ului, se asemănau cu cele al ASF-ului şi că interesul său, ca asigurător, era acela de a numi în funcţia de Preşedinte BAAR o persoană capabilă din punct de vedere profesional şi care putea asigura o relaţie normală cu ASF-ul. Arătă că, în marea majoritate a cazurilor, Preşedintele BAAR lucrează în mod direct cu direcţiile din cadrul ASF, iar nu cu Preşedintele ASF sau Consiliul ASF. Interesându-se la nivelul Direcţiilor ASF cu cine anume ar prefera să lucreze dintre cei doi candidaţi, toată lumea mi-a spus că-l preferă pe B.. Arăt că l-a susţinut pe domnul B. în funcţia de Preşedinte BAR datorită acestor considerente fără a se exercita asupra mea nici un fel de presiune sau influenţă din partea membrilor ASF.

Din declaraţia martorului DDD. LIVIU, care susţine afirmaţiile inculpaţilor F., K. şi L., rezultă că ASF-ul şi BAAR-ul sunt instituţii total independente una faţă de cealaltă. Cele două nu desfăşoară activităţi comune, iar ASF-ul nu are nici un fel de posibilitatea de reglementare a activităţii BAAR. Această entitate este practic biroul de legătură cu toate entităţile similare din statele europene. A mai arătat martorul că, în opinia sa, este necesar ca între BAAR şi ASF să existe o bună relaţie, pentru că ambele îşi desfăşoară activitatea pe aceeaşi piaţă, iar reglementările legislative în această piaţă se pot realiza doar cu ajutorul ASF-ului.

În ceea ce priveşte declaraţiile date de către acest martor cu privire la influenţarea alegerilor pentru preşedinţia BAAR, Curtea a constatat că acestea sunt contrazise de declaraţiile date în cauză chiar de către cei ce au exercitat votul prezumtiv influenţat de către inculpaţii din cauză. De altfel, martorul nu a putut indica modalităţile propriu-zise de influenţare a modului în care reprezentanţii societăţilor au votat în cadrul acestor alegeri.

În ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunilor de favorizarea făptuitorului şi influenţarea declaraţiilor reţinute în sarcina inculpatului F., Curtea a reţinut că în cadrul ASF-ului au fost semnate angajamente de confidenţialitate ce, conţineau următorul text:

„…mă oblig să respect procedura de furnizare a informaţiilor cu caracter confidenţial şi anume, transmiterea acestora după obţinerea acordului scris al preşedintelui ASF sau a persoanelor împuternicite în acest sens, numai după deliberarea în şedinţă de consiliului ASF în următoarele situaţii: a) în cadrul unor proceduri judiciare prin dispoziţie a procurorului sau a instanţelor de judecată după caz….”

„….să nu dezvălui la solicitarea reprezentanţilor unui organ al puterii de stat, în lipsa unei autorizări a ASF, informaţii confidenţiale sau să III.t documente care conţin asemenea informaţii……”

„….am luat la cunoştinţă faptul că nerespectarea prevederilor acestui angajament atrage după sine aplicarea de sancţiuni disciplinare, mergând până la încetarea contractului de muncă, contravenţionale, civile sau penale, după caz”.

În actul de sesizare al instanţei s-a reţinut faptul că inculpatul F. a dat dovadă de planificare infracţională prin introducerea acestuia, aşa-zis angajament de confidenţialitate în cursul anului 2013, ca anexă la contractul colectiv de muncă, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti.

Acest angajament de confidenţialitate este o anexă la contractul colectiv de muncă, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti în anul 2013. Contractul colectiv de muncă a fost negociat de reprezentanţi ai angajatorului, desemnaţi prin decizia preşedintelor ASF şi reprezentanţi ai angajaţilor astfel cum rezultă din înscrisurile aflate la dosarul instanţei.

Inculpatul F. a declarat că aceste angajamente de confidenţialitate erau o anexă la contractul colectiv de muncă, una dintre cele 4 anexe. La formarea ASF-ului, acesta a contopit trei instituţii, printre care, CSSPP (comisia de supraveghere a sistemului de pensii private), CNVM (comisia naţională de valori mobiliare) şi CSA (comisia de supraveghere a asigurărilor). În aceste instituţii, a existat obligativitatea semnării angajamentului de confidenţialitate, modelul acestui angajament datând de mai bine de 4 ani. Dintre angajaţii ASF-ului, aproximativ 550 de persoane trebuiau să semneze acest angajament, iar 100 nu aveau această obligaţie, neavând acces la informaţii de interes public. Până la data de 31 decembrie 2013, toate persoanele erau obligate să semneze aceste angajamente împreună cu contractul colectiv de muncă, acest demers fiind unul obligatoriu şi supus verificării ITM. Până la data de 27 ianuarie 2014, 489 de persoane semnaseră aceste angajamente.

Inculpatul a mai arătat şi faptul că în cazul ASF, contractul colectiv de muncă a fost negociat într-o perioadă de aproximativ 10 zile de către o comisie formată din reprezentanţi ai patronatului condusă de martorul II., precum şi de către reprezentanţi ai angajaţilor. Forma finală a contractului, inclusiv anexa cu angajamentul de confidenţialitate a fost rezultatul acestor negocieri, contractul fiind înregistrat la ITM şi postat pe site-ul oficial al ASF-ului şi votat în unanimitate de Consiliul de Administraţie. Inculpatul arată că nu a avut nicio legătură cu modul în care a fost redactat acest angajament, precum şi faptul că, la fel ca ceilalţi membri ai Consiliului ASF, nu avea obligativitatea semnării acestui angajament, neştiind practic despre acesta până la momentul la care am fost întrebat de acest aspect de către DNA. Arătă faptul că atunci când a aprobat în cadrul Consiliului contractul colectiv de muncă, a studiat conţinutul acestuia, numai în ceea ce priveşte aspectele pecuniare şi care ţineau de bugetul instituţiei, precum drepturi salariale, plăţi compensatorii, etc. Inculpatul mai arată că nu a cerut, nu a sugerat şi nici nu a impus angajaţilor ASF să semneze acele angajamente de confidenţialitate. Arătă că semnarea acestora era o pură formalitate şi nu intra în atribuţiile sale să se ocupe de acest lucru, ci în cele ale vicepreşedinţilor ASF sau ale şefilor de direcţie. Arătă că nici măcar nu ştia care dintre cei aproximativ 550 angajaţi ai ASF nu semnaseră aceste angajamente şi nu avea o evidenţă cu privire la acest aspect şi nu ştia cine erau cei 50 de angajaţi care au semnat angajamentele în perioada menţionată în rechizitoriu.

Martora T. a declarat că în data de 28 ianuarie 2014, a fost condusă cu mandat de aducere la DNA pentru a da prima declaraţie din prezenta cauză. Ulterior, la data de 29 ianuarie 2014, fusese căutată insistent de către persoane care lucrau în cadrul Direcţiei de Resurse Umane a ASF şi a fost chemată pentru a semna mai multe acte printre care era inserat şi angajamentul de confidenţialitate. Arată că printre acele acte era o declaraţie prin care renunţa la sporul de confidenţialitate, ceea ce era ilogic, având în vedere că tocmai semnasem un angajament de confidenţialitate. Arată că nu s-au exercitat în mod direct presiuni asupra mea pentru a semna respectivul angajament, însă, în cuprinsul actului respectiv se menţiona că nesemnarea acelui angajament ar fi atras, după sine, încetarea contractului de muncă. Arătă că nu a antedatat respectivul înscris şi că a semnat respectivul act cu anumite obiecţiuni solicitând practic să i se aducă la cunoştinţă condiţiile pe care trebuia să le respecte în baza acestuia. Ulterior, a aflat că acest angajament de confidenţialitate era o anexă la contractul colectiv de muncă. Arată că, la fiecare modificare a condiţiilor contractuale, a semnat diferite acte şi acte adiţionale la contractul iniţial. Arătă că, datorită faptului că semnase angajamentul, menţionând anumite obiecţiuni, doamna ..., a încercat să îi dea un răspuns la obiecţiunile pe care le formulasem şi a întrebat-o dacă nu doreşte să semnez un alt angajament care să nu mai cuprindă acele obiecţiuni. Arătă că a refuzat acest lucru şi că actul care a rămas valabil a fost cel în care se menţionau obiecţiunile sale. Martora declară că la Biroul Resurse Umane, a purtat o discuţie destul de lungă cu privire la acest angajament, doamnele de acolo explicându-i că nu se poate să nu semneze acest angajament, datorită faptului că toată lumea se conformase acestei obligaţii şi că, fiind funcţionari publici pe statut special, era normal să semnăm un astfel de angajament. S-a insistat ca ea să semnez acel angajament, nu i s-au adresat ameninţări, însă, a perceput atitudinea celor de la resurse umane ca fiind o insistenţă, o presiune la adresa sa.

Referitor la data semnării angajamentului, martora a arătat că i s-a spus că poate să îl dateze cu data de 29 ianuarie 2014, dar, cu toate acestea, angajamentul intrase în vigoare din data de 01 august 2013.

Martora LLL. a declarat că în data de 28 ianuarie 2014, a fost contactată de cineva de la Resurse Umane, fiind chemată să semneze un act adiţional la contractul individual de muncă şi angajamentele de confidenţialitate. După ce a primit respectivele documente, le-a luat pentru a le citi în birou. După ce le-a citit, le-a semnat şi le-a dus înapoi de unde le primise. Martora a arătat că a fost de acord cu acel angajament din moment ce a semnat, însă consideră un paragraf nu ar fi trebuit să facă parte din acest angajament. Acest paragraf se referea la punerea la dispoziţie a organelor competente a unor documente solicitate. A considerat necesar să semnez acest angajament având în vedere că refuzul semnării sale ar fi dus la încetarea contractului individual de muncă, conform prevederilor din regulamentul intern al ASF şi pentru că acel paragraf nu interzicea în totalitate, ci doar condiţiona de acordul conducerii punerea la dispoziţie a documentelor care ar fi putut fi solicitate.

Martora MMM. arată că a semnat un angajament de confidenţialitate şi nu i s-a pus în vedere că ar exista un termen în care să semneze acel angajament. Nu a exercitat nimeni presiuni asupra sa pentru a semna acel angajament. Arătă că menţiunea de la punctul a din acest angajament de confidenţialitate i s-au părut ciudate, dar nu a perceput acest lucru că ar fi un impediment pentru ea de a da declaraţii în faţa organelor de cercetare penală. Arătă că nu a mai semnat un astfel de angajament de confidenţialitate anterior.

Martora NNN. a arătat că a făcut parte din cadrul comisie de negociere a contractului colectiv de muncă şi a arătat că nu au existat presiuni excitate cu privire la cuprinsul angajamentului de confidenţialitate. Conţinutul acestui angajament a fost preluat de la CSSPP. A semnat un angajament de confidenţialitate în anul 2014. Nu au fost exercitate presiuni asupra sa pentru a semna acest angajament şi nici nu i s-a solicitat să antedateze acest înscris. Nu i s-a părut nimic în neregulă în conţinutul angajamentului de confidenţialitate.

Martora LL. a arătat că a semnat angajamentul de confidenţialitate, la data de 27 ianuarie 2014. Arătă că a semnat această anexă fără să fie presată în nici un mod de către absolut nimeni şi a datat respectivul înscris menţionând data reală a semnării acestuia. Arătă că instituţia se afla în procesul de mutare în alt sediu, aceasta fiind raţiunea pentru care data la care a semnat ea acest angajament este diferită de data la care au semnat alţi colegi de-ai săi.

Martora OOO. a arătat că după aprobarea contractului colectiv de muncă şi înregistrarea sa la ITM, atât contractele cât şi anexele la contract, inclusiv acordul de confidenţialitate, au fost scanate şi trimise prin e-mail fiecărui angajat al ASF-ului. Aprobarea şi comunicarea acestor documente au avut loc în luna august 2013, însă nu reţine exact data la care s-a făcut comunicarea. Arătă că alături de ea, au semnat şi alţi angajaţi ai ASF-ului angajamentele de confidenţialitate, însă, datorită faptului că nu exista o procedură anume sau un termen limită de semnare, au fost şi angajaţi care nu au semnat aceste angajamente. Arată că a ocupat funcţia de director adjunct al Direcţiei Resurse Umane şi dacă ar fi existat o dispoziţie din partea conducerii ASF-ului de semnare a acestor angajamente, ar fi cunoscut-o, însă, din cunoştinţele sale, o asemenea dispoziţie nu a existat. Arătă că, spre finalul lunii ianuarie 2014, au fost mai mulţi angajaţi care au dorit să vină să completeze acest angajament de confidenţialitate, însă, consideră că această atitudine a fost determinată de apariţia în presă a unor informaţii privind salariul din cadrul ASF-ului. Direcţia Resurse Umane nu a presat angajaţii ASF-ului să semneze aceste angajamente ci doar a spus că persoanele care trebuiau să mai semneze actul, ar fi trebuit să semneze toate de la dosarul fiecăruia dintre ei. Arătă că existenţa unui angajament de genul acesta era absolut normal, având în vedere natura informaţiilor ce se prelucrau în cadrul instituţiilor, cu atât mai mult cu cât, această practică a existat şi în cadrul celor trei structuri care s-au unificat la momentul formării ASF-ului. Domnul F. nu a făcut parte din comisia care a negociat contractul colectiv de muncă. Arătă că inculpatul F. nu s-a implicat în redactarea acestui angajament, dispunând doar ca mai mulţi reprezentanţi ai ASF-ului să participe la aceste negocieri pentru a proteja interesele ASF. Nu are cunoştinţă despre faptul că, angajaţii ASF-ului, odată cu semnarea angajamentului de confidenţialitate, semnau şi o declaraţie de renunţare la sporul de confidenţialitate. Arătă că, acest spor de confidenţialitate, fusese negociat şi cuprins în contractul colectiv de muncă, însă, a fost suspendat în luna decembrie, ca urmare a unor informaţii de la Curtea de Conturi, fiind probleme cu privire la acordarea directă a unui asemenea spor. Ca urmare, a fost modificat salariul de bază al angajatorilor prin inserarea echivalentului acelui spor, renunţându-se la acordarea distinctă a sporului de confidenţialitate.

Martorul PPP. a arătat că semnarea acelor angajamente de confidenţialitate a fost o problemă iniţial de natură economică, având în vedere că sporul de 5% acordat fiecărui angajat nu putea fi susţinut de bugetul ASF. S-a căutat o soluţie diferită, iar, în urma dispoziţiei preşedintelui ASF a fost constituită o comisie de negociere cu angajaţii, în urma acestor negocieri fiind încheiat contractul colectiv de muncă care avea ca anexă şi acest angajament de confidenţialitate.

Martorul QQQ. a arătat că în cadrul comisiei de negociere a contractului colectiv de muncă s-a analizat modelele de angajamente de confidenţialitate ce se foloseau în cadrul celor trei entităţi ce s-au reunit sub denumirea de ASF şi a fost ales, de comun acord, unul dintre acestea. Arată că inculpatul F. nu a dat nici o dispoziţie ca aceste angajamente să fie semnate ci semnarea acestora a fost o consecinţă normală a unor modificări de ordin salarial ce intraseră în vigoare la începutul anului 2014.

Martora RRR. a arătat că aceste angajamente de confidenţialitate au fost elaborate în urma negocierilor purtate cu sindicatele, iar echipa de negocieri desemnată de domnul F. era formată de vicepreşedintele II. şi alte persoane care activau în domeniul resurse umane. Angajamentul era preluat după cel elaborat de sectorul de supraveghere a sistemului de pensii private, în angajamentul de confidenţialitate preluat în cadrul ASF nefiind inserate alte modificări faţă de cel din CSSPP cu excepţia titulaturii celor două instituţii. Arată că a semnat angajamentul în cursul anului 2013 fără a fi presată în nici un mod de către nimeni. În opinia martorei, conţinutul acestui angajament era parţial interpretabil, însă, în niciun caz acesta nu putea fi interpretat în sensul că ar fi fost opozabil organelor de cercetare penală sau că ar fi permis vreunui angajat al ASF să refuze a da declaraţii în faţa organelor de cercetare penală. Arătă că direcţia ce era responsabilă de completarea acestor angajamente era direcţia de resurse umane şi că motivul pentru care mai multe angajamente de acest gen au fost semnate al începutul anului 2014 a fost acela că această direcţie avea nevoie de o perioadă de timp pentru a procesa dosarele de personal ale angajaţilor. Mai arătă martora că inculpatul F. nu ar fi putut să ceară altcuiva decât ei, fiind directorul la Departamentul juridic, să impună cuiva semnarea acestui angajament, însă domnul F. nu a făcut niciodată acest lucru.

Martora SSS. a arătat că din luna iulie până la jumătatea lunii decembrie 2013, a ocupat funcţia de director adjunct în cadrul direcţiei juridice a ASF şi a fost unul dintre membrii comisiei de negociere a contractului colectiv de muncă. Arătă că nu au fost exercitate presiuni asupra sa cu privire la conţinutul angajamentului de confidenţialitate, angajamentul fiind preluat din Regulamentul şi după modelul folosit în cadrul Comisiei de Supraveghere a sistemului de pensii private. Arătă că cele două erau identice ca şi conţinut. Arătă că şi ea a semnat acest angajament, nefiind exercitate presiuni asupra sa pentru a-l semna şi că nu i s-a părut cu privire la conţinutul acestui angajament.

Martora RR. arătat că a semnat şi ea un angajament de confidenţialitate la sfârşitul lunii ianuarie 2014. Arătă că într-o zi de vineri a fost chemată la Direcţia de resurse umane, unde i s-au înmânat mai multe acte inclusiv acest angajament. A solicitat un termen pentru a studia înscrisurile, semnându-le şi predându-le în cursul zilei de luni. Arătă că nu a fost influenţată şi nu s-au exercitat presiuni asupra sa pentru a semna acest angajament de confidenţialitate, însă cunoştea faptul că Regulamentul intern al ASF-ului, nesemnarea acestor angajamente constituia abateri disciplinare. Arătă că nu au fost excitate presiuni asupra sa pentru a semna acest angajament. Arătă că nu i-a solicitat nimeni să nu datez acest înscris, data fiind completată de către dânsa. Nu a auzit niciodată ca domnul F. să fi dispus semnarea acestor angajamente.

Martora TTT. arată că a semnat un angajament de confidenţialitate în cursul anului 2014, fără a exista presiuni de orice formă asupra sa pentru semnarea acestuia. Nu i s-a cerut să antedateze acest înscris. Arătă că anterior a lucrat la CNVM şi a semnat şi acolo astfel de angajamente de confidenţialitate.

Martorul PP. a arătat că nu s-au exercitat presiuni din partea conducerii ASF, nici în mod direct, nici în mod indirect pentru semnarea angajamentelor de confidenţialitate şi nici nu a resimţit că ar fi existat vreo presiune exercitată în acest scop.

Martorul UUU. a declarat că a semnat un acord de confidenţialitate în cursul anului 2014 şi că nu a fost exercitată vreo presiune asupra sa pentru a semna acest angajament de confidenţialitate. Arătă că nu am avut obiecţiuni cu privire la cuprinsul acestui angajament, precum şi faptul că a mai semnat astfel de angajamente anterior în cadrul CSSPP, unde a lucrat încă din anul 2007.

Fără a mai detalia declaraţiile date de martorii audiaţi de către instanţă ce au fost sau sunt angajaţi ai ASF, precum KK., VVV. sau WWW., XXX., TTT., YYY. etc., Curtea reţine că se poate constata că aceşti martori au semnat un angajament de confidenţialitate, însă nu au fost exercitate presiuni asupra lor nici direct şi nici indirect de către domnul F. sau de către alte persoane pentru semnarea acestuia, nu au fost rugaţi să antedateze aceste acorduri şi nu au perceput conţinutul acestui angajament ca fiind un impediment de a colabora cu organele de cercetare penală.

În actul de sesizare al instanţei se reţine că în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, unora dintre martori li s-a sugerat să nu dateze angajamentele luate, inculpatul F. urmărind astfel să se pună la adăpost de o eventuală răspundere penală prin datarea acestor înscrisuri cu o dată anterioară celei la care martorilor li s-a solicitat să semneze angajamentele, pentru a demonstra, astfel, că semnarea acestor angajamente nu era o reacţie la ancheta desfăşurată de Direcţia Naţională Anticorupţie.

Martorul ZZZ. a declarat că i s-a sugerat de către şefa departamentului de comunicare să nu dateze acest angajament şi că a perceput semnarea acestui angajament ca o necesitate de bun simţ şi o continuitate firească a precedentului angajament de confidenţialitate pe care îl avusese, nefiindu-i sugerate eventuale repercursiuni în cazul în care ar fi refuzat să semneze.

Chiar dacă martorul confirmă existenţa unei sugestii de a antedata înscrisul, Curtea a apreciat că teza acuzării nu poate fi reţinută din moment ce martorul a declarat că a semnat angajamentul la data de 24 ianuarie 2014, deci anterior momentului la care angajaţii ASF, printre care şi inculpatul F., au luat cunoştinţă de dosarul aflat pe rolul DNA.

De asemenea, martorul AAAA. a arătat că nu a datat acest act la recomandarea unei persoane din cadrul direcţiei Resurse Umane. Această afirmaţie este însă una care este lipsită de logică în contextul în care acelaşi martor arată în aceeaşi declaraţie faptul că nu i-a fost pus la dispoziţie angajamentul de confidenţialitate la acel moment ci abia la data de 4 martie 2014. Ori, era imposibil pentru martor să insereze data semnării pe un înscris pe care nu îl avea. De asemenea, a arătat că mai semnase anterior un alt angajament de confidenţialitate şi că nu i-au fost sugerate eventuale repercursiuni în cazul în care ar fi refuzat să semneze.

În afara declaraţiilor analizate anterior, din cuprinsul declaraţiilor date de angajaţii ASF atât în faza de urmărire penală şi aflate în dosar cât şi în faţa instanţei, rezultă că aceştia au semnat angajamentele de confidenţialitate, fără a li se cere antedatarea acestora dar şi faptul că nu a considerat că exista vreo presiune exercitată de oricine asupra lor pentru a semna acest act.

În urma analizei declaraţiilor persoanelor ce au fost prezumtiv influenţate de către inculpatul F., Curtea a constatat că rezultă că aceştia s-au prezentat în faţa organului de cercetare penală şi au dat declaraţii, nu au resimţit nici o presiune de a nu da aceste declaraţii, nu au fost obligaţi să semneze aceste acorduri de confidenţialitate ci, dimpotrivă, marea majoritate a martorilor a arătat că li s-a părut un demers normal. De asemenea, tot din declaraţiile analizate anterior rezultă că majoritatea angajaţilor ASF semnaseră în cursul anului 2013 aceste angajamente, iar o parte a martorilor menţionaţi în actul de sesizare semnaseră deja aceste angajamente înainte de data de 28 ianuarie 2014. În acest sens, Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis Adresa nr. 1431 din 27 februarie 2014, întocmită de către directorul Direcţiei Resurse Umane din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară, QQQ. şi semnată de către prim-vicepreşedintele instituţiei, martorul BBBB., din cuprinsul căreia rezultă că, în intervalul 1 august 2013 - 27 ianuarie 2014, au fost întocmite şi semnate un număr de 489 angajamente de confidenţialitate.

În plus, Curtea a apreciat că nu există nici un mijloc de probă, direct sau indirect, care să ateste că inculpatul F. ar fi fost persoana care a dispus ca aceste angajamente de confidenţialitate să fi fost semnate. Dimpotrivă, astfel cum s-a arătat anterior, martorii audiaţi care conduceau direcţia de resurse umane a ASF au arătat că nu au cunoştinţă ca o astfel de dispoziţie să fi provenit de la inculpatul F. precum şi că dacă o astfel de dispoziţie ar fi existat, datorită funcţiilor pe care le ocupau, le-ar fi fost adusă în mod cert la cunoştinţă.

În condiţiile în care instanţa şi-ar putea baza concluzia că inculpatul a dispus, datorită percheziţiilor DNA, semnarea acestor angajamente doar pe baza unei supoziţii de legătură de cauzalitate directă între cele două evenimente, presupunere care este contrazisă de probele directe administrate în cauză, Curtea a considerat că unica concluzie ce poate fi adoptată în cauză este aceea că o astfel de manifestare din partea inculpatului F. nu a existat.

În ceea ce priveşte existenţa unui grup infracţional organizat, Curtea a reţinut că în actul de sesizare al instanţei se reţine că scopul acestui grup infracţional a fost protejarea intereselor economice ale SC M. SA.

În ceea ce îl priveşte faptul că organele de urmărire au constatat cu ocazia efectuării actelor de urmărire penală, o interdependenţă financiară şi mişcări de capital între cele 42 de firme ale inculpatului A. şi că în aceste condiţii intrarea în insolvenţă a SC M. SA ar fi putut avea un efect de domino asupra întregului lanţ de companii controlate de către inculpat, Curtea a apreciat că aceste aspecte nu fac obiectul prezentei cauze şi că nu au fost probate în nici un mod.

Însă, instanţa a apreciat ca fiind relevant faptul că inculpatul A. este acţionar majoritar al SC M. SA şi beneficiar real al acestei societăţi şi era în mod evident interesat de situaţia financiară a acesteia.

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul B. interesul major în funcţionarea, în continuare, a SC M. SA, îl constituia menţinerea contractului de consultanţă încheiat de firma acestuia, N. SRL cu SC M. SA şi, implicit, obţinerea unor venituri de aproximativ 30.000 euro, lunar, plus alte beneficii care rezultau din funcţiile deţinute. Considerentele menţionate în cazul inculpatului B. sunt valabile şi în cazul inculpatului I., acesta beneficiind în mod similar de pe urma contractului de consultanţă, executarea acestuia fiind condiţionată de bunul mers al societăţii M.

În ceea ce priveşte interesul inculpatului E. buna funcţionare a SC M. SA, era o situaţie de fapt care îi aducea anumite beneficii financiare personale precum cele analizate anterior în prezenta sentinţă.

În ceea ce o priveşte pe inculpata C., ocuparea de către aceasta a funcţiei din cadrul M. a determinat-o pe inculpată să ajute la demersurile efectuate de ceilalţi inculpaţi pentru a facilita buna desfăşurare a activităţilor societăţii.

Din punctul de vedere al întrunirii cerinţelor legale pentru existenţa unui grup infracţional organizat, Curtea a constatat că pentru existenţa acestei infracţiuni, fiecare dintre cei ce fac parte din acest grup trebuie să fi avut un rol bine determinat în realizarea scopului urmărit, fiecare în activitatea infracţională uzând de calităţile pe care le deţineau, existenţa unui număr minim de membri ai grupului, respectiv trei, să existe o activitate organizată menită să atingă scopul propus, acest grup să funcţioneze pentru o anumită durată de timp.

Din analiza probelor expuse anterior, Curtea a reţinut că scopul constituirii grupului infracţional a fost protejarea intereselor economice ale SC M. SA, sens în care au recurs la comiterea de infracţiuni de corupţie sau asimilate acestora.

Însă, dacă sub aspectul laturii obiective a acestei infracţiuni consumarea infracţiunii poate avea loc prin constituirea grupului, aderarea sau sprijinirea acestui grup, este necesar a se verifica în ce măsură latura subiectivă a acestei infracţiuni este realizată în cauză. Astfel, chiar dacă sub aspect obiectiv există acţiuni ale unor persoane care facilitează obţinerea dezideratelor grupului infracţional nu este obligatoriu ca aceste persoane să fie conştiente că ajută grupul infracţional.

În cauza de faţă, inculpatul A. este finanţatorul, patronul şi beneficiarul societăţii inculpate.

Inculpatul B. era persoana care conducea firma de consultanţă ce avea rolul de redresa societatea de asigurări şi de a menţine la un nivel competitiv pe piaţă. De asemenea, acesta era membru în consiliul de administraţie al societăţii. Având în vedere convorbirile interceptate în cauză şi redate anterior, domnul B. a fost şi intermediarul în relaţia dintre inculpatul A. şi inculpatul E.

Inculpatul E. a fost director în cadrul M. şi apropiat al inculpatului B. prin prisma faptului că lucraseră împreună şi anterior, fiind adus practic în cadrul M. de inculpatul B. De asemenea, inculpatul E. devine persoana cu o funcţie publică, respectiv membru al consiliului ASF imediat după constituirea acestei instituţii. După ocuparea acestei funcţii inculpatul E. păstrează o legătură financiară şi de loialitate faţă de societatea M., concluzie reţinută de instanţă pentru motivele expuse anterior. Din noua sa funcţie, inculpatul are posibilitatea de a ajuta interesele M. prin furnizarea unor informaţii utile către ceilalţi inculpaţi, cum ar fi spre exemplu date cu privire la controalele ce urmau a se desfăşura la această societate. La acest moment Curtea a reiterat faptul că furnizarea acestor informaţii îi era interzisă inculpatului, indiferent că acesta dobândise informaţiile în calitatea sa de membru neexecutiv al consiliului ASF sau în calitatea sa de simplu angajat al ASF-ului.

Din punctul de vedere al instanţei de fond, aceşti trei inculpaţi sunt cei care au avut iniţiativa constituirii grupului infracţional şi cei care au acţionat organizat pentru atingerea obiectivelor sale.

S-a arătat că, grupul infracţional organizat pe care l-au constituit inculpaţii E., B. şi A., îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi întrunită latura obiectivă a infracţiunii, respectiv, acesta a acţionat o perioadă destul îndelungată de timp, fiecare membru având atribuţii specifice, bine determinate şi specializate, în raport de poziţia ocupată în cadrul M. sau ASF.

Aşa cum s-a arătat şi anterior, acest grup a fost sprijinit de către inculpatul I., care avea interesul de a continua colaborarea cu SC M. SA profitând în mod evident de pe urma contractului încheiat de firma de consultanţă cu persoana juridică inculpată. În ceea ce îl priveşte pe acest inculpat se poate observa că acesta a ştiut despre existenţa grupului infracţional constituit de ceilalţi inculpaţi având în vedere că acesta a avut şi rolul de a retransmite unele dintre informaţiile pe care le primea de la inculpatul E. către inculpatul B. Dacă simpla întocmire a notei de calcul pe baza căreia s-a calculat bonusul salarial al inculpatului nu putea fi considerată, în mod singular, o dovadă a implicării inculpatului în grupul infracţional, celelalte acţiuni ale sale, astfel cum acestea rezultă din interceptările efectuate în cauză, conduc la concluzia că inculpatul I. cunoştea pe deplin faptul că acest grup infracţional exista, încerca să sprijine interesele M. la fel cum ştia şi faptul că bonusul salarial acordat inculpatului E. era plătit ca mită pentru realizarea acestui scop. Inculpatul era în relaţii apropiate cu inculpaţii B. şi E., lucrând împreună anterior, a primit mesaje din partea inculpatului E. prin care acesta transmitea informaţii privind controalele ce urmau a se efectua, mesaje pe care le-a retransmis inculpatului B., toate acestea după ce a participat în mod activ la acordarea unei sume de bani către inculpatul E. deşi ştia că aceasta nu i se cuvine şi că reprezenta o mită pentru serviciile acestuia.

În ceea ce o priveşte pe inculpata C., Curtea a constatat, de asemenea, că modul în care aceasta a ajutat acest grup infracţional a fost prin votarea aprobării de vânzare a vehiculului marca .... către inculpatul E. La fel ca în cazul inculpatului I., în cazul acestei inculpate nu este vorba despre un simplu vot exprimat în cadrul unei şedinţe a consiliului de administraţie al M. ci despre mai multe acţiuni ale inculpatei care conduc la concluzia că aceasta ştia foarte clar că scopul acelei vânzări era de fapt acordarea unei mite către inculpatul E. Astfel, din discuţiile purtate de inculpată cu inculpatul A. rezultă că inculpata era o persoană de încredere a inculpatului A. în cadrul societăţii. De asemenea, expresia inculpatei C. la adresa inculpatului B. în legătură cu vânzarea acestui autoturism „Vreţi să aranjaţi relaţia pe termen lung?” sau dialogul purtat ulterior votului cu inculpatul A. în care acesta arată că „e bine dacă-şi ia banii” cu referire la inculpatul E., atestă faptul că inculpata ştia că atât inculpatul B. cât şi inculpatul A. doreau ca acest vehicul să ajungă la inculpatul E. cu titlu de mită.

În plus, Curtea a mai reţinut că activitatea inculpatei nu s-a finalizat la acest moment ci a devansat şi întocmit, în fals, toate actele de înstrăinare în intervalul 20 mai 2013 - 22 mai 2013, când inculpatul E. era încă, teoretic, directorul general al SC M. SA, deşi aşa zisa înstrăinare a autoturismului s-a aprobat în data de 29 mai 2013, când inculpatul E. era deja membru al Consiliului de conducere al Autorităţii de Supraveghere Financiară, fapt pe care inculpata îl cunoştea. Curtea arată încă odată că explicaţiile date de către inculpată cu privire la aceste înscrisuri sunt contrazise într-un mod foarte evident de martorii Y. sau AA.

În ceea ce o priveşte G., Curtea a reţinut că aportul său în cadrul grupului organizat a constat în aceea că în data de 26 august 2013, a înaintat o solicitare a inculpatului E. membrilor consiliului de administraţie pentru acordarea unui bonus salarial ce nu i se cuvenea şi care era de fapt o mită deghizată pentru ca acesta să ajute interesele M. şi a prezentare un calcul nesusţinut de date contractuale al acestui bonus, calcul ce fusese întocmit de inculpatul I.

Inculpata a susţinut cu privire la aceste acţiuni ale sale că au fost determinate, pe de o parte, de faptul că abia fusese angajată la această societate şi nu avea cunoştinţă despre ce drepturi salariale ar fi avut inculpatul E., iar pe de altă parte, că a înaintat respectiva solicitare către consiliul de administraţie la cererea inculpatului B.

Inculpata a arătat că fiind întrebată de domnul B. cu privire la situaţia acestui bonus salarial, i-a spus faptul că nu intra în competenţele ei analiza modului de acordare a acestuia sau cuantumul său. Domnul B. i-a solicitat să întocmesc o notă scrisă care să fie însoţită de referatul întocmit de domnul I., referat pe care l-a primit tot de la inculpatul B., de solicitarea de acordarea a bonusului din partea domnului E. pe care să le înainteze Consiliului de Administraţie pentru a decide asupra acestora. Arătă că fişa postului pentru ea implica şi obligaţia de a înainta Consiliului de Administraţie toate acele acte sau solicitări care nu intrau în competenţa sa de soluţionare, precum şi toate acele informaţii care proveneau de la ceilalţi angajaţi ai societăţii. În ceea ce priveşte calculul acestor bonusuri, ştia că domnul I. era cel care întocmise aceste calcule şi pe anul 2012, aspect care îndreptăţea concluzia că tot dânsul era cel care trebuie să le calculeze şi pentru anul 2013. Arătă că verificarea actelor care stăteau la baza acordării acestor bonusuri salariale sau a oricăror plăţi, era în competenţa departamentului economic, adică a directorului economic sau a directorului economic adjunct. În condiţiile în care aceştia considerau că existau impedimente la efectuarea unor plăţi, aceştia emiteau refuz de plată, chestiune care în această situaţie nu a avut loc, ea primind un e-mail de la directorul economic care atesta plata către domnul E. conform Hotărârii Consiliului de Administraţie, ceea ce a făcut-o să considere că totul era în perfectă legalitate

Inculpatul B. a arătat că el i-a spus inculpatei G. că este necesară acordarea acestui bonus salarial pentru lichidarea raportului de muncă cu inculpatul E., fiind necesară trimiterea propunerii de acordarea a acestui bonus Consiliului de Administraţiei, conform calculului efectuat de inculpatul I.. Acesta a mai arătat că, în opinia sa inculpata G. avea ca şi director general obligaţia de a înainta această propunere către Consiliul de Administraţie.

În ceea ce priveşte desfăşurarea propriu - zisă a şedinţei consiliului de administraţie din data de 26 august 2014, inculpata G. a arătat că a avut loc o şedinţă a plenului, iar, după finalizarea acesteia, a fost convocată în faţa Consiliului de Administrare fără a arăta cine a chemat-o în faţa consiliului.

Curtea a apreciat că această afirmaţie nu este reală, având în vedere că martorele CC., DD. şi V., toate aflate în sala unde avusese loc şedinţa au arătat că inculpata nu a fost convocată ci a intrat pur şi simplu în sală după plecarea martorei U. De altfel, nici inculpatul B. nu susţine că inculpata ar fi fost convocată în faţa consiliului.

Martora CC. arată că după finalizarea ordinii de zi, martora U. a părăsit sala şi că a vrut să părăsească şi ea sala dar a intrat doamna G. care a spus că mai are ceva de adăugat pe ordinea de zi. Nu a văzut documentul prezentat de doamna G., însă, acesta a expus membrilor consiliului solicitarea de acordare a unui bonus salarial către domnul E. A fost deschis după votarea acestui bonus salarial un nou proces-verbal, solicitarea doamnei G. fiind aprobată de către toţi membrii consiliului care erau constituiţi în mod legal chiar şi în absenţa doamnei U. Arătă martora, care era secretara consiliului, fiind prezentă la toate şedinţele, că procesele-verbale se semnează la finalul discuţiei de către membrii consiliului, iar situaţia din data de 26 august, în care a fost încheiat şi semnat un proces-verbal, în lipsa preşedintelui consiliului, a fost una singulară.

Momentul la care inculpata a intrat în sală şi dacă a fost sau nu chemată de cineva este extrem de relevant în cauză având în vedere că după finalizarea şedinţei consiliului şi parcurgerea ordinii de zi, inclusiv capitolul „diverse”, martora U., sub pretextul continuării unor discuţii, a fost chemată de către inculpatul A. într-un alt birou, iar desfăşurarea şedinţei de aprobare a bonusului a avut loc în absenţa acesteia. Având în vedere faptul că atitudinea martorei ridicase probleme cu ocazia vânzării maşinii către inculpatul E., era util ca aceasta să nu fie prezentă în cadrul şedinţei prin care s-a votat asupra acordării bonusului.

De asemenea, asupra susţinerilor inculpatei s-a apreciat ca fiind relevantă şi declaraţia inculpatului I. care arată că de pe o zi pe alta B. şi G., care se aflau împreună în birou cu mine, i-au solicitat să facă un calcul pentru plata unui bonus de performanţă în raport cu primele 5 luni din 2013, lucrate de E., ca director la M. S.A. Prin urmare susţinerile inculpatei în sensul că acel calcul fusese efectuat fără ştirea sa, nu sunt reale.

De asemenea, inculpata a arătat că a primit acel calcul de la inculpatul B., dar inculpatul I. arată că acel calcul l-a transmis doamnei G.

În ceea ce priveşte relaţia dintre inculpată şi inculpatul E., implicit dacă aceasta ştia funcţia ocupată de inculpat atunci când a propus acordarea acelui bonus, Curtea a reţinut că cei doi poartă un dialog după ce inculpata G. a finalizat interviul în faţa comisiei ASF, iar inculpata îi spune domnului E. că membrii comisiei „Au făcut ce au fost..”, inculpatul terminând fraza cu expresia „Sfătuiţi să facă”.

Prin urmare, s-a reţinut că relaţia personală a inculpatei cu inculpatul E. exista, contrar celor susţinute de către inculpată în faţa instanţei, iar aceasta ştia foarte clar că inculpatul reuşise să o ajute să parcurgă cât mai rapid şi fără probleme procedurile de validare.

Prin urmare, din declaraţiile analizate anterior coroborate cu modul în care inculpaţii au procedat în data de 26 august 2014 în ceea ce o priveşte pe martora U., rezultă că inculpata G. a fost implicată de la început în realizarea acestui calcul al bonusului şi în aprobarea sa, pentru a îi da un caracter de aparentă legalitate. De asemenea, aceasta ştia foarte clar că inculpatul E. nu mai putea beneficia de sume de bani din partea societăţii şi că acesta efectua, în cadrul ASF, demersuri care să ajute societatea inculpată şi pe angajaţii acesteia.

De asemenea, deşi a arătat că nu văzuse contractul de muncă al inculpatului E., martora CCCC. a arătat că odată cu susţinerea acordării acestui bonus inculpata a făcut referire şi la clauzele contractuale din acel contract de muncă.

Curtea a apreciat că din toate aceste probe rezultă că inculpata G. a ştiut că scopul acordării acestui bonus salarial era de fapt acordarea unei mite mascate către inculpatul E. şi a făcut demersurile necesare în acest sens împreună cu inculpaţii I. şi B., dar şi cu ajutorul inculpatului A.

În baza acestor argumente, Curtea a considerat că în cazul acestor trei inculpaţi este dovedit, mai presus de orice dubiu rezonabil, că ştiau despre existenţa grupului organizat constituit de inculpaţii A., E. şi B. şi au sprijinit în mod activ acest grup.

În ceea ce îi priveşte pe inculpaţii DDDD., D. sau H., Curtea a considerat necesar a se analiza în ce măsură acţiunile acestora, care au ajutat realizării scopului infracţional, au fost realizate de către inculpaţi pentru realizarea acestui deziderat sau au fost acţiuni ce trebuie privite separat de grupul infracţional constituit în cauză. Cu alte cuvinte, se impune a fi determinat în ce măsură inculpaţii menţionaţi cunoşteau la momentul realizării acestor acţiuni despre existenţa acestui grup infracţional pe care l-ar fi sprijinit. În condiţiile în care atât existenţa unui grup infracţional cât şi aderarea sau sprijinirea acestuia nu se pot realiza în lipsa unei atitudini subiective comune a membrilor faţă de scopul grupului infracţional, infracţiunea necesitând existenţa formei de vinovăţie a intenţiei, este evident că o persoană care nu ştie despre existenţa unui grup preconstituit nu poate adera sau sprijini acel grup în sensul legii penale chiar dacă unele dintre acţiunile sale ajută realizarea scopului grupului infracţional.

În ceea ce o priveşte pe inculpata H., sprijinirea grupului infracţional ar fi constat în organizarea interviului de validare al inculpatei G. în funcţia de director general al M. într-o modalitate ce nu a respectat normele interne al ASF, acţiunile inculpatei fiind o consecinţă a influenţei exercitate asupra sa de către inculpatul E.

În declaraţiile pe care le-au dat inculpaţii E. şi H., aceştia au arătat că au o legătură de prietenie care durează de foarte multă vreme. De asemenea, ambii au arătat că discutau în mod constant despre chestiuni legate de personalul ASF sau de eventuale probleme pe care le întâmpina oricare de ei.

Curtea a reţinut că din dialogurile purtate de către cei doi inculpaţi rezultă, fără dubiu, că de comun acord aceştia au făcut ceea ce era posibil pentru a aranja ca acest interviu să decurgă fără nici o problemă pentru inculpata G. şi pentru ca el să aibă loc cât mai rapid.

Însă, tot din aceste dialoguri rezultă că inculpata H. nu avea cunoştinţă despre situaţia M., („A, nu, de M. nu ştiu nimic” - discuţie purtată la data de 21 august 2013 cu inculpatul E.), singurul aspect pe care îl cunoştea inculpata fiind legat de interesul inculpatului E. faţă de această societate.

S-a mai reţinut că din interceptările convorbirilor celor doi inculpaţi purtate anterior interviului inculpatei G. rezultă că inculpata H. a acţionat în modalitatea expusă pe larg anterior la cererea inculpatului E. şi în scopul de a-i satisface acestuia cerinţele legate de desfăşurarea acestui interviu.

Totuşi, din probele administrate în cauză, s-a apreciat că nu rezultă că inculpata H. ar fi cunoscut existenţa grupului infracţional constituit în cauză pentru a proteja societatea inculpată. Faptul că aceasta ştia că inculpatul E. încerca să „ajute” această societate, fiind anterior angajat al acesteia, sau faptul că interviul era organizat pentru inculpata G., nu pot conduce automat la concluzia că inculpata ştia că exista un grup organizat constituit la nivelul acestei societăţi sau faptul că inculpatul E. îşi folosea funcţia şi contactele pentru a sprijini societatea, fiind şi remunerat pentru această activitate de către conducerea M.

Pentru a se reţine că inculpata H. a acţionat, cu intenţie, alături de ceilalţi inculpaţi era necesar a se proba existenţa unei coeziuni infracţionale şi a unei intenţii clare de sprijinire a acestui grup, respectiv existenţa şi cazul inculpatei a rezoluţiei infracţionale comune celorlalţi inculpaţi, mai precis aceea de a proteja interesele M.

Ori, aşa cum s-a arătat anterior, din declaraţiile date în cauză rezultă că inculpata nu îi cunoştea pe ceilalţi inculpaţi ce făceau parte din grupul infracţional şi nu era la curent cu situaţia sau problemele M.

În realitate, Curtea a considerat că inculpata a realizat demersurile pentru „aranjarea” interviului doamnei G. nu ca o consecinţă a preocupării inculpatei H. pentru bunul mers al M. ci doar ca o consecinţă a relaţiei de prietenie cu inculpatul E. şi pentru a-i face acestuia un serviciu acestuia pe care acesta îl solicitase.

În ceea ce priveşte aspectele menţionate în actul de sesizare referitoare la transmiterea unor sume de bani de către inculpatul E. către inculpata H., prin intermediul fratelui acesteia, Curtea a constatat că în cauză s-a dispus disjungerea cu privire la aceste prezumtive infracţiuni, neputându-se lua în calcul la stabilirea vinovăţiei inculpatei în cauza de faţă aspecte cu privire la care nu s-a dispus o soluţie de către organele judiciare.

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul J., Curtea a arătat că, contribuţia acestuia la grupul infracţional a constat în aceea că a procedat la ştergerea din evidenţa electronică a numărului de înregistrare atribuit unui document transmis de către SC M. SA, prin fax, la registratura ASF, şi-a însuşit documentul sus-menţionat şi i l-a înmânat ulterior inculpatului E.

Astfel cum s-a arătat anterior acest document era unul ce i-ar fi adus evidente prejudicii de imagine inculpatului E. dacă ar fi fost cunoscut de conducerea ASF-ului.

Inculpatul DDDD. a arătat că pe domnul E. l-a cunoscut în cursul anului 2002, cu ocazia procesului de privatizare al SC P., revăzându-se cu acesta în momentul la care inculpatul E. a fost angajat în cadrul ASF-ului. Ca şi în cazul doamnei H. trebuie observată modalitatea foarte relaxată şi familiară în care se desfăşurau dialogurile purtate de inculpaţii DDDD. şi E.

În ceea ce priveşte grupul infracţional organizat, Curtea a constatat că nu există nici un mijloc de probă care să ateste, peste un dubiu rezonabil, că inculpatul DDDD. ştia că acest grup există, modul cum el funcţionează sau scopul pe care acesta îl avea sau că acest inculpat ar fi avut cel mai vag interes cu privire la situaţia M.

Intervenţia inculpatului a avut loc la solicitarea expresă a inculpatului E. şi s-a limitat la ceea ce i se solicitase de către inculpatul E., iar, astfel cum rezultă din redarea interceptărilor efectuate în cauză, inculpatului DDDD. nu i s-au oferit de către inculpatul E. alte date sau informaţii care să îi fi putut crea opinia că ar ajuta un grup infracţional din care făcea parte şi inculpatul E. Curtea a apreciat ca şi în cazul inculpatei H., că acest inculpat nu a participat în mod voit la realizarea scopului grupului infracţional, ci s-a limitat la a interveni, în mod nelegal, pentru apărarea intereselor personale ale inculpatul E. În aceste condiţii, s-a apreciat că o condamnare a inculpatului pentru infracţiunea de sprijinire a unui grup infracţional ar fi într-o evidentă contradicţie cu principiul in dubio pro reo.

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul D., contribuţia acestui inculpat la grupul infracţional ar fi fost aceea că atunci când a întocmit Raportul de evaluare cu nr. 4134046, privind autoturismul ...., din data de 29 mai 2013, a atestat fapte neconforme realităţii, urmărind diminuarea preţului de vânzare a autoturismului sus-menţionat, raport care a fost, ulterior, utilizat şi şi-a produs consecinţe juridice.

Din probele administrate în cauză, astfel cum au fost analizate anterior, Curtea a constatat că inculpatul a menţionat, cu intenţie, date nereale în acest raport de evaluare, date ce au condus la diminuarea preţului de vânzare al autoturismului.

Deşi inculpaţii A. şi B. au arătat că raportul de evaluare a fost întocmit la cererea martorei U., Curtea a arătat că din declaraţiile date de această martoră cât şi de către martorul X. rezultă că inculpatul D. a realizat această evaluare la cererea inculpatului A., aceasta ajungând la martorul Y. tot la cererea inculpatului A. Martorul a mai arătat că inculpatul D. a fost cel care i-a spus să îl contacteze pe inculpatul A. care ştia despre problema acestui raport de evaluare.

De asemenea, deşi inculpatul E. a negat că l-ar fi cunoscut pe inculpatul care i-a evaluat autoturismul, inculpatul D. a arătat că la momentul evaluării propriu-zise a autovehiculului a fost prezent şi inculpatul E., acesta oferindu-i unele date cu privire la această maşină.

Totuşi, Curtea a constatat că deşi există dovada unei acţiuni ilicite din partea inculpatului, nu există nici o probă care să ateste, cu deplină certitudine, faptul că la momentul la care acest inculpat a întocmit raportul de evaluare, acesta ştia ce funcţie urma să ocupe inculpatul E., ce anume se urmărea de către inculpaţi prin diminuarea preţului acelui autoturism sau că exista un grup infracţional constituit de inculpaţii A., E. sau B.

Ceea ce rezultă cu certitudine din probatoriul administrat este aceea că inculpatul a întocmit, la cererea patronului M., firmă pentru care inculpatul D. efectua foarte multe lucrări ce îi aduceau venituri, o evaluare diminuată faţă de realitate a unui autoturism, care a fost ulterior folosit ca modalitate a unei dări de mită.

Curtea a arătat că existenţa, din partea inculpatului D., a unei intenţii de sprijinire a grupului infracţional trebuia să existe la data la care a întocmit şi depus acest raport de evaluare, aspect care însă nu rezultă cu destulă claritate din probatoriul administrat în cauză.

Contrar opiniei exprimate în actul de sesizare al instanţei, Curtea a considerat că acest grup organizat a luat naştere prin conlucrarea inculpaţilor A., E. şi B., fiind determinat de oportunitatea pe care conducerea M. a sesizat-o în numirea în cadrul ASF a inculpatului E.

În ceea ce priveşte numirea în cadrul ASF a inculpatului E., respectiv momentul la care acest grup infracţional a început să funcţioneze, Curtea a constatat că teza acuzării, în sensul că inculpatul F. a avut interesul de a-l promova pe inculpatul E., cunoscând faptul că este o persoană obedientă, iar prin susţinerea acestuia şi, implicit, a grupului de interese pe care îl reprezenta, se urmărea îndatorarea inculpatului E. şi o reacţie de suport pe măsură, în cazurile în care inculpatul F. îşi promova propriile interese în cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară, Curtea a apreciat că aceasta este o simplă speculaţie care nu este dublată de nici un mijloc de probă care să fi fost administrat în cauză.

Din declaraţiile date în cauză de către inculpaţii F. sau E. coroborate cu normele legale ce reglementează activitatea ASF-ului şi modul de alegere al membrilor consiliului de administraţie, rezultă că inculpatul E. a îndeplinit funcţia de membru neexecutiv în Consiliul ASF şi a ocupat această funcţie în urma procedurilor legale, inclusiv aceea de audiere în cadrul Comisiei Buget Finanţe din Parlament fiind desemnat în cadrul ASF prin Hotărârea Parlamentului României nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară. Ori, a accepta teza conform căreia membrii consiliului de administraţie au fost aleşi doar de către inculpatul F. şi impuşi prin influenţa acestuia în cadrul comisiilor parlamentare nu este o variantă logică sau viabilă, din moment ce nu există nici un mijloc de probă care să ateste această supoziţie. Mai mult, din moment ce în cadrul acestui consiliu de administraţie a ajuns să fie numit, conform aceloraşi proceduri parcurse şi de inculpatul E., martorul GG. care, conform chiar acuzării, manifesta o vădită nesupunere faţă de preşedintele ASF şi intereselor acestuia.

În aceeaşi ordine de idei, în actul de sesizare al instanţei se reţine faptul că inculpatul F., cunoscând că inculpatul E. proteja interesele financiare ale SC M. SA, a făcut demersuri, în perioada septembrie - octombrie 2013, în vederea înlăturării din cadrul Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară a numitului GG., care deţinea funcţia de vicepreşedinte pe sectorul de supraveghere a asigurărilor şi înlocuirea acestuia cu inculpatul E., acceptând implicit, astfel, protejarea frauduloasă a intereselor SC M. SA În acest context, acceptând perpetuarea situaţiei de favorizare a SC M. SA şi urmărind, pe de o parte impunerea în cadrul consiliului ASF a unor persoane obediente acestuia, iar, pe de altă parte, întărirea propriei puteri decizionale prin preluarea, în integralitate, a atribuţiilor de a dispune controale asupra societăţilor de asigurări, exclusiv de către preşedintele ASF, F. a efectuat demersuri pentru adoptarea unei ordonanţe de urgenţă de către Guvernul României, care să dea caracter normativ şi obligatoriu a intereselor sale personale şi de grup. Astfel, F. a întocmit, în fapt, prin intermediul funcţionarilor din cadrul Direcţiei Juridice a ASF, aflată în directa subordonarea a acestuia, proiectul ordonanţei de urgenţă pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 93/2013, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea Legii nr. 136/1995, privind asigurările şi reasigurările în România şi a avizat, în calitate de preşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară, proiectul de lege, care a fost ulterior adoptat în şedinţa de guvern din 16 octombrie 2013 şi publicat în M. Of. al României în 18 octombrie 2013 (fără a avea avizele necesare). Pentru atingerea intereselor personale, F., în complicitate cu GG., iniţiatorul de drept al proiectului de lege şi ministru al Finanţelor Publice la data promovării acestuia, s-a prevalat de angajamentele legislative şi instituţionale pe care Autoritatea de Supraveghere Financiară şi le-a asumat cu Fondul Monetar Internaţional şi cu reprezentanţii Comisiei Europene, obţinând introducerea unor modificări în proiectul de ordonanţă de urgenţă, care au constat în interpretarea subiectivă şi părtinitoare privind cerinţele legate de calificările profesionale minime pe care trebuiau să le aibă membrii Consiliului ASF Astfel, cunoscând faptul că GG. nu îşi echivalase studiile efectuate în afara ţării, a impus şi a obţinut modificarea legislaţiei, în sensul introducerii, ca şi condiţie, pentru a ocupa funcţia de membru al Consiliului ASF, experienţa profesională în domeniul financiar a instituţiilor de credit şi/sau a instituţiilor financiare nebancare de minimum 9 ani de la data absolvirii studiilor. O altă prevedere a cărei reglementare a obţinut-o în cadrul şedinţei de guvern din 16 octombrie 2013, a constituit-o concentrarea sub autoritatea exclusivă a preşedintelui ASF a deciziei de declanşare sau nu a unor controale la societăţile de asigurări, inopinate, îngrădind astfel atribuţiile vicepreşedinţilor sectoarelor supravegheate, care se presupune că aveau competenţele profesionale să decidă oportunitatea instituirii unor astfel de controale. În acest mod, F. a urmărit şi a obţinut, în complicitate cu numitul GG., foloase necuvenite, prin încălcarea normelor de drept, aducând vătămări, atât instituţiei Autorităţii de Supraveghere Financiară, care, ca organism administrativ autonom de specialitate, trebuie să funcţioneze, guvernat de principiul transparenţei instituţionale, cât şi numitului GG.

Inculpatul F. a arătat că reducerea numărului membrilor Consiliului ASF a avut loc ca urmare a cerinţelor impuse de FMI, aceştia solicitând ca numărul de membri să fie de cel mult 9 şi fiecare dintre aceştia să aibă studii superioare, o anumită perioadă în care să fi acumulat experienţă şi mai ales să nu fie rude sau afini până în gradul III cu membrii Parlamentului.

Martorul BBBB. a arătat că nu cunoaşte date exacte privind adoptarea O.U.G. nr. 94/2013, dar poate spune că era absolut necesară o refacere a structurii consiliului ASF, faţă de alte structuri similare din alte ţări europene şi potrivit recomandărilor partenerilor externi, numărul de 17 membri ai consiliului sau chiar de 11 membri fiind considerat mult prea mare. De aceea era necesar ca numărul maxim de membri ai consiliului să fie de 9 şi ca aceştia să îndeplinească o gamă largă de criterii profesionale.

Martora EEEE. a declarat că în perioada iulie 2013-decembrie 2014, a ocupat funcţia de director de relaţii internaţionale în cadrul ASF. Arătă că în acea perioadă a participat la majoritatea discuţiilor purtate cu reprezentanţii misiunii FMI în România, precum şi cu cei ai Comisei Europene. Aşa cum rezultă şi din acordul încheiat cu FMI şi Comisia Europeană s-a solicitat în mod expres modificarea legilor pentru a se prevedea anumite condiţii restrictive de experienţă profesională a membrilor Consiliului ASF, precum şi introducerea unor cazuri de incompatibilitate pentru ocuparea acestor funcţii. Arătă că nu-şi aminteşte dacă s-a menţionat un număr maxim de membri ai consiliului, dar, în mod cert, au existat discuţii prin care s-a solicitat reducerea numărului de membri pe care îi avea la momentul respectiv Consiliul ASF. Arătă că discuţiile au privit un număr minim de experienţă în domeniu, precum şi necesitatea existenţei unor studii de specialitate economică sau juridică a celor ce ocupau funcţiile de membrii ai Consiliului ASF. Arătă că ideea acestor discuţii a fost aceea de a modifica forma iniţială a legii, astfel încât aceste incompatibilităţi să fie foarte clar determinate, iar, persoanele ce urmau a ocupa aceste funcţii să aibă un nivel de pregătire foarte ridicat.

Curtea a apreciat că declaraţiile date de către martoră confirmă susţinerile inculpatului F., iar toate aceste declaraţii sunt susţinute de înscrisurile depuse la dosarul cauzei care atestă existenţa unei corespondenţe din partea ASF-ului cu partenerii externi de negociere precum şi existenţa unor cerinţe a acestora privind numărul de membrii ai consiliului ASF.

De altfel, Ordonanţa de urgenţă nr. 94/2013 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ASF, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările arată în mod expres faptul că având în vedere angajamentele legislative şi instituţionale pe care Autoritatea de Supraveghere Financiară şi le-a asumat cu Fondul Monetar Internaţional şi cu reprezentanţii Comisiei Europene, care vizează modificarea cu celeritate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea armonizării cu cele mai bune practici internaţionale, este necesară o reducere a numărului de membrii ai consiliului de administraţie al ASF.

Luând în considerare recomandările Fondului Monetar Internaţional şi ale Comisiei Europene care vizează dimensionarea Consiliului ASF, în sensul reducerii numărului de la 11 la 9 membri, stabilirea calificării profesionale minime pe care trebuie să o aibă membrii Consiliului ASF, stabilitatea personalului din cadrul ASF şi introducerea unor prevederi concrete care să prevadă regimul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese, atât pentru membrii Consiliului ASF cât şi pentru salariaţii ASF

şi întrucât aspectele vizate constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, deoarece nu ar fi respectate termenele asumate de România în urma negocierilor cu organismele internaţionale s-a decis adoptarea O.U.G. nr. 94/2013.

Astfel, Curtea a arătat că teza acuzării expusă anterior nu are susţinere probatorie ci este contrazisă de probatoriul ce a fost administrat în cauză. În aceeaşi ordine de idei, dacă inculpatul F. ar fi exercitat un control atât de riguros asupra instituţiei şi angajaţilor săi sau o putere de decizie aproape absolută, astfel cum declarau martorii cu identitate protejată, acesta ar fi găsit cu siguranţă o modalitate de avansare a inculpatului E., însă acest lucru nu s-a întâmplat.

De asemenea, Curtea a considerat că simpla formare a unei echipe de către o persoană care este numită într-o funcţie de conducere, nu poate fi automat interpretată ca fiind un abuz al acestuia sau o manifestă dorinţă de a controla în mod absolut instituţia pe care o conducea. Dimpotrivă, atât timp cât aceste numiri sunt efectuate în condiţiile legii şi pe anumite criterii de performanţă, este normal pentru conducătorul unei instituţii să îşi promoveze personalul pe care-l consideră atât competent cât şi loial. Astfel, a apreciat că în cauza de faţă nu s-a făcut în nici un mod dovada că inculpatul F. ar fi numit sau angajat personal în cadrul ASF sau că vreunul dintre cei ce au fost angajaţi după numirea în funcţie a inculpatului F. nu îndeplineau criteriile necesare de pregătire profesională ori că aceste angajări au fost efectuate în mod nelegal.

Din punctul de vedere al rolului pe care l-ar fi avut inculpaţii F. şi K. în activitatea grupului infracţional invalidarea acestor teze pe care le-a invocat acuzarea este foarte relevantă, având în vedere că aceste teze erau cele care conduceau logic la un interes al inculpaţilor menţionaţi de a-i sprijini atât pe inculpatul B. cât mai ales pe inculpatul E. şi implicit interesele M..

În ceea ce priveşte presupusa favorizare a inculpatului B. de către cei doi inculpaţi şi de către inculpatul L., Curtea a analizat situaţia de fapt anterior, şi a ajuns la concluzia că aceste acuzaţii sunt contrazise de declaraţiile date în cauză chiar de către cei ce au exercitat votul prezumtiv influenţat de către inculpaţii din cauză, neexistând alte mijloace de probă care să conducă la reţinerea vinovăţiei inculpaţilor cu privire la aceste acuzaţii.

Din punctul de vedere al unei implicări propriu-zise a inculpaţilor F. şi K. în luarea unor decizii favorabile M. în cadrul ASF, Curtea a constatat că nu există nici un mijloc de probă care să ateste o astfel de implicare. Dimpotrivă, toate declaraţiile ce au fost date în cauză de către angajaţii ASF sau de către membrii consiliului ASF atestă că nu au existat luări de poziţie sau acţiuni propriu - zise ale inculpaţilor care să fie menite sau să conducă la favorizarea poziţiei M.. Din acest punct de vedere trebuie observat că în data de 23 octombrie 2013, a fost emisă Decizia nr. 939 a preşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară privind efectuarea unui control inopinat, ca urmare a unei note întocmită de către Direcţia Control din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară, din cuprinsul căreia rezulta că un număr de patru societăţi de pe piaţa asigurărilor R.C.A., printre care şi SC M. SA, prezintă vulnerabilităţi. Astfel, chiar în perioada în care inculpatul F. era preşedintele ASF iar inculpatul K. era vicepreşedinte al ASF, ambii fiind membrii în cadrul consiliului de administraţie, s-a dispus efectuarea unui control la societatea inculpată. În plus, nu au fost aduse mijloace de probă care să ateste că ASF-ul, condus fiind de cei doi inculpaţi, a avut o atitudine părtinitoare sau de favorizare a M. faţă de alte societăţi de asigurare aflate pe piaţă.

De asemenea, susţinerile din actul de sesizare al instanţei privind faptul că din interceptările convorbirilor efectuate de inculpatul E. ar reieşi conlucrarea dintre acesta şi inculpatul F., Curtea a constatat că folosirea de către inculpatul E. a unor expresii de genul „şeful, unchiul, bătrânul” nu poate justifica concluzia automată a existenţei unei relaţii apropiate dintre cei doi inculpaţi, având în vedere că nu există nici un mijloc de probă care să ateste că persoana la care se referea inculpatul E. era chiar inculpatul F..

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul L., Curtea a arătat anterior că acţiunile acestuia în perioada ce a precedat alegerile pentru funcţia de preşedinte BAAR nu întrunesc cerinţele necesare pentru realizarea elementelor constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 13 din Legea nr. 78/2000. Prin urmare, Curtea a apreciat că, contribuţia acestuia la sprijinirea grupului infracţional nu poate fi reţinută ca fiind săvârşită prin comiterea de către inculpat a unei infracţiuni.

În ceea ce priveşte modul în care inculpatul a susţinut candidatura inculpatului B., Curtea a constatat că inculpatul a declarat în mod constant că în urma discuţiilor purtate cu inculpatul K., acesta din urmă considerând că martorul DDD. este mai potrivit pentru funcţia de preşedinte BAAR, a înţeles că preşedintele ASF, inculpatul F. şi ASF-ul ca instituţie îl prefera ca preşedinte al BAAR pe inculpatul B.. Drept consecinţă, inculpatul L. a ales să voteze astfel cum a considerat că este mai oportun pentru buna desfăşurare a relaţiilor dintre BAAR şi ASF, respectiv cu inculpatul B., alegere pe care inculpatul L. a avut-o în mod deschis.

Plecând de la scopul acestui grup infracţional, astfel cum acesta este reţinut în actul de sesizare al instanţei, Curtea a apreciat că nu poate considera ca fiind logică afirmaţia că preşedintele unei companii de asigurare ce era rivala M. în piaţă ar fi putut susţine interesele financiare ale societăţii rivale în detrimentul propriei societăţi şi evident în detrimentul său ca beneficiar, sprijinind în mod intenţionat un grup infracţional menit la a proteja M.

Existenţa unor discuţii dintre inculpatul B. cu inculpaţii F. sau K., discuţii ce s-au dovedit foarte sumare şi care priveau planurile de acţiune ale candidatului la preşedinţia BAAR, sau faptul că inculpatul F. îl prefera pe inculpatul B. în această funcţie din anumite raţiuni de natură obiectivă, nu sunt temeiuri pentru reţinerea acestei infracţiuni.

S-a mai reţinut că nu s-a probat, peste un dubiu rezonabil, că aceşti inculpaţi sau inculpatul L. ar fi influenţat în vreun fel votul sau că ar fi existat vreo înţelegere de orice natură între aceşti inculpaţi şi inculpatul B. De asemenea, în afara faptului necontestat că inculpaţii K., F. şi E. lucrau în acelaşi loc, nu există nici un mijloc de probă care să ateste că inculpaţii K., F. sau L. au acţionat în orice mod pentru favorizarea intereselor M.

Astfel, analizând mijloacele de probă administrate în cauza de faţă, Curtea a considerat că în cazul inculpaţilor F., K. sau L. nu se poate reţine existenţa unei constituiri, aderări sau sprijiniri a grupului infracţional ce fusese creat pentru a proteja interesele M.

În ceea ce priveşte persoana juridică inculpată, aceasta poate răspunde penal pentru infracţiunile săvârşite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice, iar răspunderea acesteia nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit la săvârşirea aceleiaşi fapte.

În cauza de faţă M. este trimisă în judecată pentru că, prin intermediul persoanelor care controlau şi direcţionau activitatea acesteia, a dat mită şi a cumpărat influenţa inculpatului E., acesta fiind la momentul faptelor angajat al ASF.

Cu privire la situaţia de fapt, Curtea a arătat că aceasta a fost analizată anterior în cuprinsul prezentei sentinţe.

În ceea ce priveşte condiţia referitoare la săvârşirea infracţiunilor în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice, Curtea a apreciat că este evident că inculpatului E. i s-au acordat beneficii materiale pentru ca acesta să protejeze, când exista necesitatea sau posibilitatea, interesele M. prin furnizarea unor date confidenţiale sau prin tergiversarea unor controale ce ar fi putut avea repercusiuni negative asupra situaţiei economico-financiare a societăţii.

În ceea ce priveşte persoanele care au săvârşit aceste infracţiuni în interesul persoanei juridice inculpate, acestea au fost inculpatul A. care controla societatea în calitatea sa de patron, beneficiar al activităţii acesteia şi „consultant” al acesteia, inculpatul B. care era membru în consiliul de administraţie şi avea în plus şi atribuţiile de direcţionare a activităţii societăţii prin prisma contractului de consiliere încheiat cu societatea şi inculpatele C. sau G., ambele ocupând funcţii de conducere în societate, fiind un factor decizional în cadrul acesteia. Prin urmare, instanţa de fond a apreciat că acţiunile acestor persoane fizice exprimă, fără dubiu, voinţa societăţii inculpate şi antrenează răspunderea penală a acesteia.

În ceea ce priveşte susţinerile inculpatului A. în sensul că acesta nu a intervenit niciodată în mod direct sau indirect pe lângă consiliul ASF sau că nu a contactat niciodată în mod direct vreun membru al acestui consiliu, Curtea a arătat că această situaţie nu este contestată în nici un mod, dar nici nu are vreo relevanţă sub aspectul răspunderii penale a inculpatului atât timp cât acesta a folosit intermediari precum inculpatul B. sau I. pentru a obţine pentru M. beneficii din partea inculpatului E. şi implicit a ASF-ului.

De asemenea, este adevărat că nu inculpatul A. l-a propulsat pe inculpatul E. în cadrul ASF-ului, dar inculpatul A. a profitat cât a fost posibil de pe urma acestei numiri.

În ceea ce priveşte susţinerile în sensul că acuzarea se întemeiază pe interceptările convorbirilor efectuate de inculpaţi, Curtea a constatat, în primul rând, că potrivit principiului liberei aprecieri a probelor, nici o probă nu are o valoare dinainte stabilită, iar instanţa are vocaţia de a analiza fiecare mijloc de probă în raport de întregul material probatoriu, putând înlătura sau menţine motivat valoarea probatorie al acelei probe. În acest sens, Curtea a analizat materialul probatoriu depus la dosarul cauzei, stabilind că aceste mijloace de probă se coroborează cu celelalte probe aflate la dosar şi sunt utile pentru aflarea adevărului în cauză. În al doilea rând Curtea, în faza de cameră preliminară, a constatat că aceste mijloace de probă au fost administrate cu respectarea normelor legale la momentul dispunerii lor, neexistând nici un motiv pentru care acestea să fie înlăturate din cadrul procesului penal. Atât vechea reglementare procesual penală cât şi cea actuală nu prevăd nici o interdicţie de valorificare ca mijloc de probă a interceptărilor convorbirilor efectuate de inculpaţi atât timp cât acestea sunt obţinute în mod legal, motiv pentru care nu se poate susţine că o astfel de probă ar fi fost efectuată cu nerespectarea dispoziţiilor legale la data administrării ei, cerinţă care este solicitată în mod expres pentru înlăturarea probei conform dispoziţiilor legii de punere în aplicare a noului Cod de Procedură Penală.

În ceea ce priveşte situaţia legalităţii interceptărilor şi înregistrărilor efectuate în cauză, potrivit art. 8 parag. 2 din Convenţie, nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirii faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a moralei ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora

Convorbirile telefonice sau înregistrarea audio a unei persoane fără ştiinţa sa, care sunt cuprinse în noţiunile de „viaţă privată” şi „corespondenţă”, în sensul art. 8 § 1 citat anterior, interceptarea acestora, memorarea datelor astfel obţinute şi eventuala utilizare a acestora în cadrul urmăririi penale declanşate împotriva unei persoane se interpretează ca fiind o „ingerinţă a unei autorităţi publice” în exercitarea dreptului garantat de art. 8 Curtea Europeană a Drepturilor Omului reaminteşte în mod constant că, pentru a fi conformă cu alin. (2) al art. 8 § 2 din Convenţie, o astfel de ingerinţă trebuie să fie prevăzută de lege. Expresia „prevăzută de lege” impune nu numai respectarea dreptului intern, ci se referă, de asemenea, la calitatea legii, care trebuie să fie compatibilă cu principiul supremaţiei dreptului. În cauze precum Dumitru Popescu contra României, Curtea a decis că legislaţia romană încălca rigorile unei „legi” în sensul Convenţiei. De aici rezultă că dreptul intern trebuie să ofere o anume protecţie împotriva încălcărilor arbitrare ale drepturilor garantate de paragraful 1. În urma condamnărilor suferite de către România în cauzele Rotaru sau Dumitru Popescu, legislaţia în materia interceptărilor audio s-a modificat dramatic în sensul respectării jurisprudenţei CEDO sub aspectul previzibilităţii legii, a existenţei unui control a priori şi a posteriori efectuat de o instanţă independentă sau în ceea ce priveşte durata interceptărilor şi necesitatea prelungirii în condiţii de legalitate a acestora. În această cauză, dispoziţiile Codului de procedură penală au fost urmate întocmai, fiind obţinute aceste mijloace de probă atât în conformitate cu legea internă cât şi cu jurisprudenţa CEDO. De asemenea, CEDO a arătat că utilizarea unei înregistrări, chiar şi ilegale şi, pe deasupra, ca element unic de probă, nu este în sine incompatibilă cu principiile de echitate consacrate de art. 6 § 1 din Convenţie, chiar şi atunci când acest mijloc de probă a fost obţinut cu încălcarea cerinţelor Convenţiei, în special cu cele ale art. 8 din Convenţie (cauza J.H împotriva Regatului Unit).

În ceea ce priveşte folosirea în cadrul materialului probatoriu a declaraţiilor date de către martorii cu identitate protejată, normele de procedură penală prevăd că o hotărâre de condamnare nu se poate întemeia în mod determinant pe declaraţiile date de martorii cu identitate protejată. Pe de altă parte, jurisprudenţa CEDO prevede necesitatea de a se pune la dispoziţia părţilor posibilitatea de a pune întrebări în mod nemijlocit şi contradictoriu acestor martori. În cauza de faţă aceşti martori au fost audiaţi în condiţii de nemijlocire şi contradictorialitate de către instanţă iar aceste declaraţii nu reprezintă fundamentul soluţiilor ce se vor pronunţa. Declaraţiile date de martorii cu identitate protejată au fost analizate de către instanţă prin prisma întregului material probatoriu, fiind considerate utile sau veridice doar în parte şi fiind înlăturate sub aspectele ce nu au fost coroborate de restul probelor administrate în cursul judecăţii.

În ceea ce priveşte faptul că ASF nu ar fi o persoană juridică fără scop patrimonial datorită faptului că această instituţie este o persoană juridică de drept public şi doar o persoană juridică de drept privat ar putea fi fără scop patrimonial, Curtea a considerat că nu doar o persoană juridică de drept privat poate fi o persoană juridică fără scop patrimonial.

Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ASF, Autoritatea de Supraveghere Financiară se înfiinţează ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanţată, care îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prin preluarea şi reorganizarea tuturor atribuţiilor şi prerogativelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.). De asemenea, ASF se finanţează integral din venituri proprii extrabugetare.

Contrar susţinerilor inculpaţilor, Curtea a constatat că ASF-ul este autoritate publică, autofinanţată, dar care nu are un scop patrimonial. A avea un scop patrimonial nu înseamnă doar ca instituţia să aibă un buget propriu de cheltuieli sau încasări ci ca în activitatea sa, respectiva instituţie să urmărească realizarea unui profit. Dacă ar fi să acceptăm contrariul, ar însemna că absolut orice instituţie publică este o persoană juridică care are un scop patrimonial indiferent de obiectul activităţii sale, ceea ce este de neconceput. Din actele normative care reglementează activitatea ASF rezultă că această instituţie nu este una care să urmărească realizarea unui profit, fiind deci o instituţie autonomă, autofinanţată, care nu are un scop patrimonial.

În ceea ce priveşte faptul că informaţiile transmise de către inculpatul E. nu ar fi avut caracter confidenţial, Curtea a constatat că principalele atribuţii ale ASF sunt acelea de supraveghere şi control a respectării legislaţiei care reglementează activitatea entităţilor reglementate şi/sau supravegheate de ASF, precum şi a reglementărilor şi a actelor individuale emise în aplicarea acestora şi de sancţionare a eventualelor abateri, ca urmare a exercitării de către direcţiile de specialitate a unui control permanent, periodic sau inopinat.

În aceste condiţii, dispoziţiile privind efectuarea unor controale inopinate, componenţa echipei de control sau alte astfel de informaţii nu pot fi privite decât ca fiind date confidenţiale, menite a fi cunoscute doar de către angajaţii ASF, ca autoritate de supraveghere şi control, în nici un caz de către societăţile de asigurare ce ar fi urmat a fi supuse unui control inopinat.

Aşa cum s-a arătat şi anterior, inculpatul E. a încercat să acrediteze ideea că informaţiile pe care le furniza inculpaţilor B. şi I. nu erau obţinute în calitatea sa oficială de membru al consiliului ASF ci erau doar informaţii din cadrul ASF-ului pe care acesta le primea întâmplător, astfel că s-a apreciat că această distincţie este lipsită de relevanţă.

Mai mult, este evident că genul de informaţie pe care inculpatul E. le-a transmis către M. era confidenţială din moment ce angajaţii ASF aveau obligaţia contractuală de a semna angajamente de confidenţialitate. Deşi membrii consiliului de administraţie al ASF nu aveau o obligaţie expresă de a semna angajamente de confidenţialitate astfel cum erau ceilalţi angajaţi ai ASF-ului fiind numiţi de Parlament, iar angajaţi în baza unui contract de muncă, este de la sine înţeles că şi membrii consiliului de administraţie al ASF aveau obligaţia de a păstra informaţii cu caracter confidenţial şi de a nu le divulga către societăţile de asigurare ce urmau a fi controlate.

Având în vedere argumentele expuse anterior, Curtea a considerat că în cauză sunt întrunite atât sub aspect obiectiv cât şi sub aspect subiectiv elementele constitutive ale infracţiunilor pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii, A., B., E., G., C. sau I., precum şi persoana juridică M. SA.

De asemenea, aceeaşi concluzie este valabilă şi în cazul inculpaţilor H., D. şi J., cu excepţia acuzaţiilor privind sprijinirea grupului infracţional organizat, acuzaţie în raport de care, astfel cum s-a arătat anterior, nu este probată existenţa laturii subiective a acestora, soluţia urmând a fi achitarea inculpaţilor în temeiul art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a C. proc. pen. sub aspectul acestei infracţiuni.

În ceea ce îi priveşte pe inculpaţii F., K. şi L., Curtea a apreciat că se impune aceeaşi soluţie cu privire la infracţiunea de folosire a influenţei de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obţinerii pentru altul de foloase necuvenite, respectiv complicitate la această infracţiune.

În ceea ce priveşte infracţiunea de aderare sau sprijinire a unui grup infracţional, având în vedere considerentele expuse cu ocazia analizei efectuate asupra situaţiei fiecărui inculpat faţă de această infracţiune, Curtea a apreciat că se impune achitarea celor trei inculpaţi în temeiul art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen.

În ceea ce priveşte infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului F. cu privire la semnarea angajamentelor de confidenţialitate, Curtea a susţinut că soluţia trebuie să fie aceeaşi, respectiv achitarea în temeiul art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., având în vedere că nu există probe care să ateste că inculpatul a dat vreo dispoziţie în acest sens.

În ceea ce priveşte încadrarea juridică a faptelor inculpaţilor din prezenta cauză şi legea penală mai favorabilă, Curtea a apreciat că în cauză nu pot fi combinate dispoziţiile din legile succesive considerate mai favorabile cu privire la fiecare instituţie aplicabilă, fiind posibilă doar aplicarea globală a fiecăreia dintre legile în vigoare şi stabilirea în urma acestei operaţiuni a acelei dintre cele două legi care permite o soluţie mai favorabilă situaţiei fiecărui inculpat, în raport de instituţiile concret aplicabile în cauză. Această interpretare corespunde jurisprudenţei Curţii Constituţionale cu privire la crearea unei ”lex tertia”, jurisprudenţă care se regăseşte în considerentele mai multor decizii în care Curtea a analizat constituţionalitatea unor dispoziţii legale noi, de natură a crea o situaţie mai favorabilă. Astfel, în considerentele Deciziei nr. 1740 din 8 noiembrie 2011, Curtea Constituţională a precizat „Cât priveşte determinarea concretă a legii penale mai favorabile, este de observat că aceasta vizează aplicarea legii, şi nu a dispoziţiilor mai blânde, neputându-se combina prevederi din vechea şi din noua lege, deoarece s-ar ajunge la o lex tertia, care, în pofida dispoziţiilor art. 61 din Constituţie, ar permite judecătorului să legifereze”. „Determinarea caracterului „mai favorabil” are în vedere o serie de elemente, cum ar fi: cuantumul sau conţinutul pedepselor, condiţiile de incriminare, cauzele care exclud sau înlătură responsabilitatea, influenţa circumstanţelor atenuante sau agravante, normele privitoare la participare, tentativă, recidivă etc. Aşa fiind, criteriile de determinare a legii penale mai favorabile au în vedere atât condiţiile de incriminare şi de tragere la răspundere penală, cât şi condiţiile referitoare la pedeapsă. Cu privire la aceasta din urmă pot exista deosebiri de natură (o lege prevede ca pedeapsă principală amenda, iar alta închisoarea), dar şi deosebiri de grad sau cuantum privitoare la limitele de pedeapsă şi, evident, la modalitatea stabilirii acestora în mod concret.”

De altfel, în Decizia nr. 265 din 6 mai 2014, Curtea Constituţională a constatat că dispoziţiile art. 5 C. pen. sunt constituţionale în măsura în care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile, reţinând în considerente că interpretarea potrivit căreia legea penală mai favorabilă presupune aplicarea instituţiilor autonome mai favorabile, este de natură să înfrângă exigenţele constituţionale, deoarece, în caz contrar s-ar rupe legătura organică dintre instituţiile de drept penal aparţinând fiecărei legi succesive, cu consecinţa directă a schimbării conţinutului şi sensului actelor normative adoptate de către legiuitor.

Este evident însă că această jurisprudenţă a instanţei de contencios constituţional permit aplicarea principiilor menţionate pentru fiecare dintre inculpaţii trimişi în judecată în parte, situaţia concretă a fiecăruia dintre aceştia putând conduce la identificarea, în mod global evident, a legii penale mai favorabile.

În situaţia în care legea nouă aduce mai multe modificări în afara limitelor de pedeapsă (elementul iniţial în raport de care se stabileşte care dintre cele două legi este mai favorabilă), Curtea urmează să stabilească legea penală mai favorabilă în raport de modificările aplicabile relevante în cauză care conduc la o situaţie juridică concretă favorabilă inculpatului, cu luarea în considerare a tuturor acestor elemente, incluzând şi dispoziţiile legale privind modalitatea executării pedepsei, prescripţia răspunderii penale, ş.a.m.d.

Anterior stabilirii legii penale mai favorabile aplicabile fiecărui inculpat, Curtea a analizat în ce măsură se impune schimbarea încadrării juridice a unora dintre faptele pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată, schimbări de încadrare juridică ce nu sunt determinate de aplicarea legii penale mai favorabile.

Astfel, în ceea ce priveşte cererea de schimbare a încadrării juridice solicitată de Ministerul Public, Curtea a constatat că dispoziţiile art. 7 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 78/2000, precum şi dispoziţiile art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000 au fost abrogate odată cu intrarea în vigoare a Noului C. pen. Însă, în măsura în care se constată că veghea reglementare penală este mai favorabilă inculpaţilor, aceste cauze de agravare ale pedepselor prevăzute de Codul penal pot fi aplicate în virtutea aplicării globale a legii penale mai favorabile.

În ceea ce priveşte reţinerea dispoziţiilor art. 7 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 78/2000 prin prisma calităţii inculpatului E. de funcţionar cu „atribuţii de control”, Curtea a constatat că această sintagmă trebuie interpretată ca fiind o activitate de verificare a respectării unor norme legale sau regulamentare, verificare ce se realizează în baza unor sarcini şi atribuţii concrete pe care le are funcţionarul, menţionate expres în fişa postului sau în lege. Anterior s-a arătat că ASF-ul are atribuţii în verificarea sau controlarea modul în care societăţile de asigurare respectă normele legale. Dar faptul că această instituţie are competenţa de a verifica respectarea legii de către anumite persoane juridice nu conduce la concluzia automată că fiecare dintre angajaţii acestei instituţii este un funcţionar cu atribuţii de control. ASF-ul are o direcţie de control care este controlată şi direcţionată de un director şi de unul dintre vicepreşedinţii ASF. Faptul că efectuarea unor controale se realiza după aprobarea consiliului de administraţie al ASF, din care făcea parte şi inculpatul E. ca membru neexecutiv, nu înseamnă că membrii acestui consiliu sunt funcţionari cu atribuţii de control în sensul legii penale. Inculpatul E. nu a avut atribuţii de efectuare sau supervizare a vreunui control efectuat de ASF şi nu avea în fişa postului său sau în lege atribuţii expres menţionate în acest sens.

Prin urmare, chiar dacă legea penală mai favorabilă ar fi legea veghe, Curtea a considerat că nu este fondată cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor de corupţie reţinute în sarcina inculpaţilor în sensul reţinerii dispoziţiilor art. 7 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 78/2000.

În ceea ce priveşte reţinerea dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000, Curtea a reţinut că potrivit acestui text de lege falsul şi uzul de fals săvârşite în scopul de a ascunde comiterea uneia dintre infracţiunile prevăzute în secţiunile a 2-a şi a 3-a din Legea nr. 78/2000 sau săvârşite în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infracţiune se sancţionează cu pedepsele prevăzute în Codul penal pentru aceste infracţiuni, al căror maxim se majorează cu 2 ani.

În cauza de faţă, în măsura în care legea penală mai favorabilă ar fi considerată vechea reglementare de drept material penal, reţinerea acestor dispoziţii este justificată, având în vedere că în sarcina inculpaţilor se reţine săvârşirea unor infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, respectiv complicitate la aceste infracţiuni, toate acestea fiind comise în scopul de a ascunde o infracţiune de dare de mită.

În ceea ce priveşte reţinerea formei continuate a infracţiunilor de dare de mită, luare de mită, trafic de influenţă şi cumpărare de influenţă, Curtea a reţinut că în cauză există un număr de două acte materiale în cazul fiecăreia dintre aceste infracţiuni. Curtea a mai reţinut că pentru a exista o infracţiune unică continuată este necesar ca fiecare dintre fapte să fi fost săvârşite de către acelaşi autor, fiecare dintre actele materiale întrunind prin el însuşi elementele constitutive ale aceleiaşi infracţiuni, fiecare dintre acestea să fi fost săvârşite în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale şi faptele să fi fost săvârşite la intervale de timp regulate şi aflate la o distanţă care să permită aprecierea acestora ca fiind o infracţiune unică în formă continuată. În cazul acestor inculpaţi şi a faptelor lor, toate cerinţele art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969 sau 35 alin. (1) C. pen. sunt întrunite, impunându-se aplicarea acestui text de lege. Faptele sunt comise de către aceleaşi persoane, în calitate de autor sau complice, întrunesc fiecare în parte elementele constitutive ale infracţiunilor menţionate anterior şi au fost comise în realizarea rezoluţiei infracţionale unice, comune şi continue de a proteja interesele societăţii inculpate, acesta fiind şi scopul grupului infracţional organizat.

În ceea ce priveşte perioada de timp în care aceste acte materiale s-au derulat, Curtea a considerat că intervalul de timp scurs între actele materiale nu este suficient de mare pentru a se considera că în cauză au fost comise infracţiuni distincte, mai ales în condiţiile în care rezoluţia delictuală este în mod evident unică.

În ceea ce priveşte forma continuată a infracţiunii de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată reţinută în sarcina inculpatei C., Curtea a reţinut că aceasta în data de 6 iunie 2013, a dat dispoziţie numitului Y. să emită factura nr. 2, antedatată iar în data de 10 iunie 2013, a dat dispoziţie numitei AA. să opereze factura nr. 2, antedatată, mai sus menţionată, în contabilitatea electronică a societăţii, după încheierea lunii contabile, ca fiind emisă în luna mai 2013, ambele acţiuni fiind menite la a facilita şi ascunde darea de mită către inculpatul E.

Şi în cazul acestei infracţiuni, Curtea a considerat că se impune reţinerea formei continuate, iar nu a două infracţiuni distincte, având în vedere că faptele au fost săvârşite de către acelaşi autor, fiecare dintre actele materiale întrunind prin el însuşi elementele constitutive ale aceleiaşi infracţiuni, fiecare dintre acestea au fost săvârşite în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale şi la un interval de timp care permite aprecierea acestora ca fiind o infracţiune unică.

În ceea ce priveşte infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului F., respectiv influenţarea declaraţiilor (11 infracţiuni), aflate în concurs real, prev. de art. 272 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen. şi favorizarea făptuitorului, în formă continuată, prev. de art. 269 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 35 C. pen. (39 acte materiale), Curtea a constatat că această încadrare juridică a fost reţinută ca urmare a acţiunii inculpatului de a da dispoziţie ca fiecare angajat al ASF să semneze angajamentele de confidenţialitate, scopul fiind acela de a se proteja pe sine sau pe altul împotriva anchetei penale efectuate de DNA.

În primul rând trebuie observat că această încadrare juridică a fost realizată în funcţie de data la care fiecare dintre martorii audiaţi în cauză a semnat angajamentul de confidenţialitate, respectiv anterior sau ulterior datei de 01 februarie 2014, data intrării în vigoare a Noului C. pen.

Însă, Curtea a considerat că în raport de situaţia de fapt expusă în actul de sesizare, prezumtiva faptă comisă de inculpat a constat în a da un ordin ca fiecare angajat al ASF să semneze angajamentele de confidenţialitate. Astfel, acţiunea imputată inculpatului a fost unică, neavând un caracter de repetabilitate. Simplul fapt că semnarea propriu - zisă a acestor angajamente a avut loc într-un interval de câteva zile, nu conduce la concluzia că există în cauză tot atâtea infracţiuni câte acte de semnare au existat. Infracţiunile imputate inculpatului sunt infracţiuni îndreptate împotriva bunei înfăptuiri a justiţiei şi au ca subiect pasiv principal statul, nefiind corectă reţinerea unui număr egal de infracţiuni cu numărul de angajamente de confidenţialitate semnate.

Astfel, acţiunea unică imputată inculpatului a avut loc anterior datei de 01 februarie 2014 şi constituie o singură infracţiune ce poate fi încadrată juridic în funcţie de legea penală mai favorabilă inculpatului. În cauză, având în vedere limitele de pedeapsă şi aplicabilitatea altor instituţii de drept material, precum circumstanţele atenuante, s-a apreciat că legea penală mai favorabilă este legea veche. Prin urmare, singura încadrare juridică posibilă în cauză este aceea de favorizare a infractorului prev. de art. 264 alin. (1) C. pen. de la 1969, fiind vorba despre o singură infracţiune iar nu despre o infracţiune continuată, având în vedere că a existat un singur act de executare din partea inculpatului, indiferent câte persoane au semnat angajamentele de confidenţialitate.

Astfel cum s-a arătat anterior, nu există la dosarul cauzei probe care să ateste că acţiunea imputată inculpatului, respectiv aceea de a da un ordin ca fiecare angajat al ASF să semneze angajamentele de confidenţialitate, a existat în realitate. De asemenea, trebuie observat şi faptul că acceptarea tezei acuzării din punct de vedere teoretic ar conduce la concluzia că o persoană poate comite infracţiunea de favorizare a infractorului, sau de favorizare a făptuitorului, atunci când persoana favorizată este chiar el însuşi, ceea ce nu poate fi acceptat din punct de vedere juridic.

În ceea ce priveşte aplicarea legii penale mai favorabile, Curtea a constatat, în primul rând, că în ceea ce priveşte limitele de pedeapsă prevăzute de vechea reglementare penală şi actuala reglementare penală există diferenţe notabile. Astfel, pedepsele prevăzute de legea veche pentru unele dintre infracţiunile reţinute în sarcina inculpaţilor sunt considerabil mai mari decât cele prevăzute de actuala reglementare penală, exemplul cel mai clar fiind pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea de constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat. Însă, în cazul altor infracţiuni reţinute în cauză, precum infracţiunea de dare de mită sau cea de abuz în serviciu, limitele pedepselor prevăzute de legea nouă sunt mai puţin favorabile inculpaţilor.

Se poate observa că aplicarea dispoziţiilor legale privind concursul de infracţiuni, astfel cum sunt prevăzute de art. 38 Nou C. pen., ar crea automat o situaţie mult mai grea inculpaţilor prin aplicarea obligatorie a sporului de pedeapsă. Astfel, Curtea a avut în vedere numărul mare de infracţiuni ce urmează a fi reţinute în sarcina fiecărui inculpat, iar sporul ce ar urma să fie aplicat conform legii noi faţă de condamnările ce urmează a fi aplicate în cauză ar conduce la limitarea severă a posibilităţilor de individualizare a modului de executare al pedepsei rezultante.

De asemenea, în cazul inculpatului A., datorită reţinerii stării de recidivă postexecutorie, legea penală veche este cea mai favorabilă sub aspectul tratamentului sancţionator.

De asemenea, s-a mai reţinut că un aspect foarte important în stabilirea legii penale mai favorabile este şi posibilitatea reţinerii în beneficiul inculpaţilor a unor circumstanţe atenuante, iar atât gama acestora cât şi efectul produs conduce la concluzia că legea penală veche este mai favorabilă, sub acest aspect, inculpaţilor.

În aceeaşi ordine de idei, vechea reglementare penală prevedea modalităţi mai blânde de individualizare a modului de executare al unei pedepse cu închisoarea, precum şi condiţii mai puţin restrictive pentru aplicarea suspendării sub supraveghere sau al suspendării condiţionate.

Analizând şi incidenta dispoziţiilor legii penale mai favorabile în privinţa fiecăruia dintre inculpaţi, având în vedere limitele de pedeapsă, tratamentul sancţionator al cauzelor de agravare ale pedepsei, posibilitatea individualizării pedepselor şi al modalităţii de executare precum şi posibilitatea reţinerii unor circumstanţe atenuante, Curtea a conchis că legea penală mai favorabilă inculpaţilor din prezenta cauză este Codul penal de la 1969. Această concluzie nu este însă valabilă pentru inculpaţii K. şi L., în cazul cărora diferenţa dintre limitele de pedeapsă ale infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat, conduc la concluzia că lege penală mai favorabilă este actualul C. pen.

Având în vedere considerentele menţionate anterior, Curtea a dispus în temeiul art. 386 C. proc. pen. schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi instigare la uz de fals reţinute în sarcina inculpaţilor A., B., C. şi D., în sensul reţinerii pentru fiecare dintre aceste infracţiuni a dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000.

În temeiul art. 386 C. proc. pen. a respins, ca nefondată, cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii, formulată de PÎCCJ - DNA, în sensul reţinerii dispoziţiilor art. 7 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 78/2000 în cazul fiecăreia dintre infracţiunile de dare de mită, luare de mită, trafic de influenţă, cumpărare de influenţă sau de complicitate la una dintre aceste infracţiuni astfel cum acestea au fost reţinute în sarcina inculpaţilor.

În temeiul art. 386 alin. (1) C. proc. pen. a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute prin actul de sesizare al instanţei în sarcina inculpatului A. din infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat, cumpărare de influenţă (două infracţiuni), dare de mită (două infracţiuni), folosirea în orice mod de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii în scopul obţinerii pentru sine de foloase necuvenite, în formă continuată (3 acte materiale), instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare la uz de fals, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 292 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 255 alin. (1) C. pen. 1968, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969, cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 290 C. pen. 1969, cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 291 C. pen. 1969, cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b)) C. pen. 1969 în infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, cumpărare de influenţă în formă continuată, dare de mită în formă continuată, folosirea în orice mod de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii în scopul obţinerii pentru sine de foloase necuvenite, în formă continuată (3 acte materiale), instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare la uz de fals, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 61 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969, art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969, art. 255 alin. (1) C. pen. 1968, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1968, art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 290 C. pen. 1969, cu aplicarea dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000 şi a art. 5 alin. (1) C. pen., art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 291 C. pen. 1969, cu aplicarea dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000 şi a art. 5 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b)) C. pen. 1969.

În temeiul art. 386 C. proc. pen. a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului E. din infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat, luare de mită (două infracţiuni), trafic de influenţă (două infracţiuni), permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii care nu sunt destinate publicităţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, în formă continuată (3 acte materiale), abuz în serviciu contra intereselor publice contra intereselor publice, care a avut ca urmare obţinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit, instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice,care a avut ca urmare obţinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 289 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 6 şi 7 din Legea nr. 78/2000 şi a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 291 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 6 Legea nr. 78/2000 şi a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 şi a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. 1969, cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 25 C. pen. 1968 raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 249 C. pen. 1969, cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) C. pen. 1969 în infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat, luare de mită în formă continuată, trafic de influenţă în formă continuată, permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii care nu sunt destinate publicităţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, în formă continuată (3 acte materiale), abuz în serviciu contra intereselor publice contra intereselor publice, care a avut ca urmare obţinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit, instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice,care a avut ca urmare obţinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 254 alin. (1) C. pen. de la 1969 cu aplicarea dispoziţiilor art. 6 şi 7 din Legea nr. 78/2000 şi cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969, art. 257 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 6 Legea nr. 78/2000 şi cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969, art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969, de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. 1969, art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. 1969, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) C. pen. 1969.

În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen. a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului F. din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., influenţarea declaraţiilor (11 infracţiuni), aflate în concurs real, prev. de art. 272 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen., favorizarea făptuitorului, în formă continuată, prev. de art. 269 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 35 C. pen. (39 acte materiale), folosirea influenţei de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obţinerii pentru altul de foloase necuvenite, prev. art. 13 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. 1968 în infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, favorizarea infractorului prev. de art. 264 alin. (1) C. pen. de la 1969, folosirea influenţei de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obţinerii pentru altul de foloase necuvenite, prev. art. 13 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. 1969.

În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen. a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului B. din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la dare de mită (două infracţiuni), complicitate la luare de mită (două infracţiuni), complicitate la cumpărare de influenţă (două infracţiuni), complicitate la folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii în vederea obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, uz de fals, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 26 C. pen. 1968 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1968, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 26 C. pen. 1968 raportat la art. 289 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 6 şi 7 din Legea nr. 78/2000 şi dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 26 C. pen. 1968 raportat la art. 292 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., de art. 26 C. pen. 1968 raportat la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, art. 291 C. pen. 1968, cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b)) C. pen. 1968 în infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la dare de mită în formă continuată, complicitate la luare de mită în formă continuată, complicitate la cumpărare de influenţă în formă continuată, complicitate la folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii în vederea obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, uz de fals, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 26 C. pen. 1968 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1968, art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 254 alin. (1) C. pen. de la 1969, cu aplicarea dispoziţiilor art. 6 şi 7 din Legea nr. 78/2000 şi dispoziţiilor art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969, art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 61 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969, de art. 26 C. pen. 1968 raportat la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, art. 291 C. pen. 1969 cu aplicarea art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b)) C. pen. 1968.

În temeiul art. 386 alin. (1) C. proc. pen. a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatei C. din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la dare de mită, complicitate la luare de mită şi complicitate la cumpărare de influenţă, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată (2 infracţiuni), prev. de art. prev. de art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 26 C. pen. 1968 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1968, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 26 C. pen. 1968 raportat la art. 289 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 6 şi 7 din Legea nr. 78/2000 şi dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 26 C. pen. 1968 raportat la art. 292 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen.; 25 raportat la art. 290 din C. pen. 1968 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen. (2 infracţiuni), art. 291 Codul penal din 1968 cu aplic art. 5 alin. (1) C. pen. şi art. 290 C. pen. 1968 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) C. pen. 1968 în infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la dare de mită, complicitate la luare de mită şi complicitate la cumpărare de influenţă, uz de fals, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 26 C. pen. 1968 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000, art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 254 alin. (1) C. pen. de la 1969, cu aplicarea dispoziţiilor art. 6 şi 7 din Legea nr. 78/2000, art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 61 din Legea nr. 78/2000; art. 25 raportat la art. 290 din C. pen. 1969 cu aplicarea disp. art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969 şi a art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000, art. 291 Codul penal din 1969 cu aplicarea art. a art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000 toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) C. pen. 1969.

În temeiul art. 386 alin. (1) C. proc. pen. a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatei G. din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la dare de mită, complicitate la cumpărare de influenţă, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 26 C. pen. 1968 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1968, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) C. pen. 1968 în infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la dare de mită, complicitate la cumpărare de influenţă, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) C. pen. 1969

În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen. a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatei H. prin actul de sesizare al instanţei din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat şi abuz în serviciu contra intereselor publice, contra intereselor publice, care a avut ca urmare obţinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen.; art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. 1968, cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) C. pen. 1968 în infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat şi abuz în serviciu contra intereselor publice, contra intereselor publice, care a avut ca urmare obţinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 şi art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. de la 1969, toate cu aplicarea art. 33 - 34 C. pen. de la 1969.

În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen. a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului D. din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen. şi art. 290 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) C. pen. 1969 în infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, şi art. 290 alin. (1) C. pen. 1969, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) C. pen. 1968.

În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen. a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului I. prin actul de sesizare al instanţei din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la dare de mită, complicitate la cumpărare de influenţă, complicate la folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii în vederea obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 292 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., art. 26 C. pen. 1968 raportat la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 şi a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) C. pen. 1969 în infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la dare de mită, complicitate la cumpărare de influenţă, complicate la folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii în vederea obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, în formă continuată, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000, art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 61 din Legea nr. 78/2000, art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. (2) C. pen. 1969, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) C. pen. 1969.

În baza art. 386 alin. (1) C. proc. pen. a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului J. prin actul de sesizare al instanţei din infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat şi abuz în serviciu contra intereselor publice, contra intereselor publice,care a avut ca urmare obţinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen.; art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. 1969, cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) C. pen. 1969 în infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat şi abuz în serviciu contra intereselor publice, contra intereselor publice, care a avut ca urmare obţinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit, prev. de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 şi art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 alin. (1) C. pen. de la 1969, toate cu aplicarea art. 33 C. pen. de la 1969.

În temeiul art. 386 alin. (1) C. proc. pen. a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei SC M. SA din infracţiunile de cumpărare de influenţă (două infracţiuni) şi dare de mită (două infracţiuni), prev. de art. 292 alin. (1) C. pen., cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen. şi art. 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b) C. pen. 1969 în infracţiunile de cumpărare de influenţă în formă continuată şi dare de mită în formă continuată prev. de art. 61 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi art. 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) şi b)) C. pen. 1969.

S-a reţinut că, în drept, faptele inculpaţilor A., B. şi E., care începând cu mai 2013, au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii unor infracţiuni prin care se urmărea protejarea intereselor financiare ale SC M. SA, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C. pen.

De asemenea, faptele inculpaţilor I., G. şi C., care au sprijinit prin acţiunile lor grupul infracţional organizat constituit de cei trei inculpaţi menţionaţi anterior, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C. pen.

Faptele inculpaţilor A. şi SC M. SA constând în remiterea către inculpatul E. a unui autoturism subevaluat, cu plata preţului în rate şi în acordarea unui bonus salarial nedatorat, cu scopul ca inculpatul E. să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu care îi reveneau în calitate de membru neexecutiv al consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, legate de exercitarea funcţiilor de supraveghere şi control asupra activităţii SC M. SA, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de dare de mită, prev. de art. 255 alin. (1) C. pen. 1969 cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000, a art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. pen.

De asemenea, faptele inculpaţilor B., I., G. şi C. care au sprijinit pe inculpatul A. şi M. să remită bunurile menţionate anterior inculpatului E. pentru ca acesta să protejeze interesele societăţii prin neîndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la dare de mită, prev. de 26 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1969 cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. pen. În cazul inculpatului B., este necesar a se reţine şi aplicabilitatea dispoziţiilor art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969.

Faptele inculpatului A. şi ale M. care au remis foloasele necuvenite inculpatului E., în două ocazii, cu scopul ca acesta din urmă, în calitate de membru neexecutiv al consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, să-şi folosească influenţa asupra altor funcţionari din cadrul ASF pentru ca aceştia din urmă să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu ori să îndeplinească acte contrare acestor îndatoriri, în legătură cu funcţia de supraveghere şi control asupra activităţii SC M. SA, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de cumpărare de influenţă în formă continuată prev. de art. 61 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969 şi cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen.

De asemenea, faptele inculpaţilor B., I., G. şi C. care au sprijinit pe inculpatul A. şi M. să remită bunurile menţionate anterior inculpatului E. pentru ca acesta să-şi folosească influenţa asupra altor funcţionari din cadrul ASF pentru a proteja interesele societăţii, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la cumpărare de influenţă prev. de 26 C. pen. de la 1969 raportat la art. 61 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen. În cazul inculpatului B., este necesar a se reţine şi aplicabilitatea dispoziţiilor art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969.

Fapta inculpatului A. care, în datele de 16 septembrie 2013, 25 septembrie 2013 şi 25 octombrie 2013 a folosit, indirect, informaţii ce nu erau destinate publicităţii obţinute de la inculpatul E. în legătură cu data desfăşurării unor controale inopinate cu tematica urmărită de către comisia de control a ASF, în scopul obţinerii pentru sine a unor foloase necuvenite, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de folosire în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii în scopul obţinerii de foloase necuvenite, prev. de art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969, cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C. pen.

Faptele inculpaţilor B. şi I., care l-au ajutat pe inculpatul A. să folosească informaţii ce nu erau destinate publicităţii obţinute de la inculpatul E., prin transmiterea acestor informaţii de la inculpatul E. către inculpatul A., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii în scopul obţinerii de foloase necuvenite, prev. de art. 26 C. pen. de la 1969 raportat la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C. pen.

Fapta inculpatului A. care l-a determinat, în cursul lunii mai 2013, pe inculpatul D. să întocmească un raport de evaluare, neconform realităţii, cu privire la autoturismul marca ...., aparţinând SC M. SA, instigare urmată de întocmirea acestui înscris şi folosirea acestuia în cadrul şedinţei consiliului de administraţie al SC M. SA din 29 mai 2013, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 290 C. pen. 1969 cu aplicarea art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000 şi cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen.;

Fapta inculpatului A. de a determina membrii consiliului de administraţie al SC M. SA să utilizeze înscrisul falsificat menţionat la punctul anterior, în cadrul şedinţei din data de 29 mai 2013, fapt ce a avut ca urmare înstrăinarea autoturismului .... către inculpatul E. la un preţ subevaluat, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de instigare la uz de fals, prev. de art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 291 C. pen. 1969 cu aplicarea art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000 şi cu aplicarea disp. art. 5 din C. pen.

În ceea ce priveşte infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului A., s-a constatat că acestea au fost săvârşite în condiţiile stării de recidivă postcondamnatorie, inculpatul fiind anterior condamnat definitiv la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr. 27/P din 15 aprilie 2011 a Curţii de Apel Constanţa, definitivă prin Decizia penală nr. 1300 din 25 aprilie 2012 a ÎCCJ pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită şi cumpărare de influenţă, pedeapsă din executarea căreia a fost liberat condiţionat la 01 octombrie 2012, cu un rest rămas neexecutat de 389 zile, prezentele infracţiuni fiind comise până la considerarea ca executată a pedepsei aplicate anterior.

Fapta inculpatului E. care, în intervalul 25 mai - 10 iunie 2013, a primit, cu titlu de mită, de la inculpatul A. şi de la M. un autoturism subevaluat, cu plata preţului în rate şi un bonus salarial nedatorat, în scopul neîndeplinirii de serviciu care îi reveneau în calitate de membru neexecutiv al consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, legate de exercitarea funcţiilor de supraveghere şi control asupra activităţii SC M. SA, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de luare de mită, prev. de art. 254 alin. (1) C. pen. art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 6 şi 7 din Legea nr. 78/2000 şi a art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. pen.

Fapta inculpatului E. care a primit foloasele necuvenite de la inculpatul A. cu scopul ca, în calitate de membru neexecutiv al consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, să-şi folosească influenţa asupra altor funcţionari din cadrul ASF pentru ca aceştia din urmă să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu ori să îndeplinească acte contrare acestor îndatoriri, în legătură cu funcţia de supraveghere şi control asupra activităţii SC M. SA, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de influenţă, prev. de art. 257 alin. (1) C. pen. de la 1969 cu aplicarea disp. art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. pen.

Fapta inculpatului E. care, în datele de 16 septembrie 2013, 25 septembrie 2013 şi 25 octombrie 2013 a permis, prin intermediul inculpaţilor B. şi I., inculpatului A. accesul la informaţii ce nu erau destinate publicităţii în legătură cu data desfăşurării unor controale inopinate şi în legătură cu tematica urmărită de către comisia de control a ASF, în scopul obţinerii unor foloase necuvenite, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de permiterea accesului, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii în scopul obţinerii de foloase necuvenite, prev. de art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969, cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C. pen.

Fapta inculpatului E. care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în calitate de membru al consiliului ASF, a urmărit şi reuşit tergiversarea efectuării unor controale asupra activităţii SC M. SA, a influenţat rezultatul controalelor dispuse şi a adus la cunoştinţa consiliului situaţia financiară precară a SC M. SA, fapt ce i-a cauzat o tulburare însemnată a Autorităţii de Supraveghere Financiară, prin punerea în incapacitate a acesteia de a-şi exercita prerogativele în sensul asigurării unei pieţi stabile a asigurărilor în România, urmărind prin aceasta obţinerea unor foloase materiale, atât pentru sine, cât şi pentru inculpatul A., a unor foloase necuvenite, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. 1969 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C. pen.;

Fapta inculpatului E. care, în data de 1 august 2013, l-a determinat pe inculpatul J. să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu, în calitatea acestuia din urmă de secretar general al Autorităţii de Supraveghere Financiară, prin solicitarea adresată acestuia din urmă, urmată de executare, de a sustrage un document şi de a şterge numărul de înregistrare al documentului de la registratura ASF, privând, astfel, conducerea Autorităţii de Supraveghere Financiară de a lua la cunoştinţă de practicile ilegale existente în activitatea desfăşurată de SC M. SA, fapt ce a cazat o tulburare însemnată acestei autorităţi prin punerea în incapacitate de a-şi exercita funcţia de supraveghere şi control asupra unui operator important de pe piaţa asigurărilor din România, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de instigare la abuz în serviciu, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, prev. de art. 25 C. pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. 1969 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C. pen.

Fapta inculpatului B. care l-a sprijinit pe inculpatul E., în două ocazii, să obţină foloasele necuvenite cu scopul ca inculpatul E. să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu care îi reveneau în calitate de membru neexecutiv al consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, legate de exercitarea funcţiilor de supraveghere şi control asupra activităţii SC M. SA, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la luare de mită, prev. de art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 254 alin. (1) C. pen. 1969 cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000, art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. proc. pen.

Fapta inculpatului B. care, a utilizat raportul de evaluare nr. 4134046, falsificat de către inculpatul D., cunoscând că înscrisul conţine date neconforme realităţii, în cadrul şedinţei din data de 29 mai 2013, fapt ce a avut ca urmare înstrăinarea autoturismului .... către inculpatul E. la un preţ subevaluat, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de uz de fals, prev. de art. 291 C. pen. 1969 cu aplicarea art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen.

Fapta inculpatei C. care l-a sprijinit pe inculpatul E. să obţină foloasele necuvenite cu scopul ca inculpatul E. să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu care îi reveneau în calitate de membru neexecutiv al consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, legate de exercitarea funcţiilor de supraveghere şi control asupra activităţii SC M. SA, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la luare de mită, prev. de art. 26 C. pen. 1968 raportat la art. 254 alin. (1) C. pen. 1969 cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. proc. pen.

Fapta inculpatei C. care a utilizat raportul de evaluare nr. 4134046, falsificat de către inculpatul D., cunoscând că înscrisul conţine date neconforme realităţii, în cadrul şedinţei din data de 29 mai 2013, fapt ce a avut ca urmare înstrăinarea autoturismului .... către inculpatul E. la un preţ subevaluat, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de uz de fals, prev. de art. 291 C. pen. 1969 cu aplicarea art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen.;

Faptele inculpatei C. care, în data de 06 iunie 2013, a dat dispoziţie numitului Y. să emită factura nr. 2, antedatată factură ce, ulterior, a fost utilizată pentru a da o aparenţă legală înstrăinării autoturismului .... inculpatului E., şi a dat dispoziţie numitei AA. să opereze factura nr. 2, antedatată, mai sus menţionată, în contabilitatea electronică a societăţii, după încheierea lunii contabile, ca fiind emisă în luna mai 2013 întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 25 C. pen. raportat la art. 290 C. pen. 1969, cu aplicarea art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C. pen.;

Fapta inculpatei G. care, în data de 26 august 2013, l-a sprijinit inculpatul A. să remită inculpatului E. suma de 39.141 RON, disimulată în modalitatea acordării unei prime fără acoperire contractuală, cu scopul ca inculpatul E. să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu care îi reveneau în calitate de membru neexecutiv al consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, legate de exercitarea funcţiilor de supraveghere şi control asupra activităţii SC M. SA, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la dare de mită, prev. de art. 26 C. pen. 1969 cu aplicarea art. 255 alin. (1) C. pen. 1969 cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. proc. pen.;

Fapta inculpatei G. care, în condiţiile descrise la pct. III, subpunctul 8.2., cu acelaşi prilej, l-a sprijinit pe inculpatul A. să remită foloasele necuvenite inculpatului E. cu scopul ca acesta din urmă, în calitate de membru neexecutiv al consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, să-şi folosească influenţa asupra altor funcţionari din cadrul ASF pentru ca aceştia din urmă să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu ori să îndeplinească acte contrare acestor îndatoriri, în legătură cu funcţia de supraveghere şi control asupra activităţii SC M. SA, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la cumpărare de influenţă, prev. de art. 26 C. pen. de la 1969 raportat la art. 61 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen.;

Fapta inculpatului J. care, în data de 1 august 2013, l-a instigarea inculpatului E. şi-a îndeplinit, în mod defectuos, atribuţiile de serviciu, în calitatea de secretar general al Autorităţii de Supraveghere Financiară, prin sustragerea unui înscris şi ştergerea numărului de înregistrare al documentului de la registratura ASF, privând astfel, conducerea Autorităţii de Supraveghere Financiară de a lua la cunoştinţă de practicile ilegale existente în activitatea desfăşurată de SC M. SA, fapt ce a cauzat o tulburare însemnată acestei autorităţi prin punerea în incapacitate de a-şi exercita funcţia de supraveghere şi control asupra unui operator important de pe piaţa asigurărilor din România, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. 1969 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C. pen.

Fapta inculpatei H. care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în lunile mai-iunie 2013, a organizat şi dispus constituirea unei comisii de intervievare, cu nerespectarea condiţiilor legale, în vederea favorizării inculpatei G., fapt ce a condus la avizarea pozitivă a acesteia în data de 19 iunie 2013, demersuri infracţionale prin care s-a adus o tulburarea însemnată Autorităţii de Supraveghere Financiară prin decredibilizarea acesteia cu privire la rolul de verificare a competenţelor persoanelor semnificative ce acţionează într-un domeniu nebancar cu impact asupra a milioane de clienţi de pe piaţa asigurărilor din România, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice având ca urmare obţinerea unui folos necuvenit pentru altul, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. 1969 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C. pen.;

Fapta inculpatului D. care, cu ocazia întocmirii raportului de evaluare cu nr. 4134046, privind autoturismul ...., a atestat fapte neconforme realităţii, urmărind diminuarea preţului de vânzare a autoturismului sus-menţionat, raport care a fost, ulterior, utilizat şi şi-a produs consecinţe juridice, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 C. pen. 1969 cu aplicarea art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C. pen.

În ceea ce priveşte infracţiunile reţinute în sarcina inculpaţilor F., K. sau L., instanţa nu a mai analizat întrunirea elementelor constitutive, având în vedere că acestea au fost expuse pe larg cu ocazia analizei situaţiei de fapt.

De asemenea, anterior instanţa a analizat şi în ce măsură este realizată în cauză latura subiectivă a infracţiunii de sprijinire a unui grup infracţional în cazul inculpaţilor Căli, H. şi D., concluzionând că latura subiectivă a acestei infracţiuni nu este întrunită în ceea ce îi priveşte pe cei trei inculpaţi.

În ceea ce priveşte susţinerile inculpaţilor referitoare la dezincriminarea infracţiunii de abuz în serviciu, Curtea a reţinut că actuala reglementare penală prevede că este infracţiunea de abuz în serviciu fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice.

Fosta reglementare penală prevedea că infracţiunea de abuz în serviciu există atunci când există o faptă a funcţionarului public, care, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţă, nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori al unei alte unităţi din cele la care se referă art. 145 sau o pagubă patrimoniului acesteia.

Prin urmare vechiul C. pen. prevedea necesitatea existenţei unei tulburări însemnate a bunului mers al unui organ sau al unei instituţii, pe când actuala reglementare prevede doar necesitatea existenţei unei vătămări a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice fără a mai condiţiona existenţa infracţiunii de o anumită gravitate a acestei vătămări.

Legea penală nu se aplică faptelor săvârşite sub legea veche, dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă. Astfel, în cazul în care o faptă era prevăzută ca fiind infracţiune, iar prin apariţia legii noi aceasta nu se mai regăseşte reglementată sau este incriminată ca fiind faptă contravenţională, nu va mai putea fi atrasă răspunderea penală a persoanelor cercetate pentru săvârşirea acelei fapte. Dezincriminarea unei infracţiuni operează, de obicei, prin abrogarea expresă a dispoziţiilor de incriminare, însă trebuie apreciată in concreto, fiind posibil ca în legea nouă fapta să constituie infracţiune, dar sub o altă denumire sau să fie absorbită de o altă infracţiune.

Astfel, actuala reglementare a abuzului în serviciu este mai permisivă faţă de cea anterioară, neputându-se pune problema unei dezincriminări a acestei infracţiuni odată cu intrarea în vigoare a noului C. pen.

În ceea ce priveşte existenţa unei tulburări însemnate a bunului mers al unui organ sau al unei instituţii, Curtea a constatat că în cazul infracţiunilor de abuz în serviciu săvârşite în cauza de faţă, această cerinţă a legii este îndeplinită.

Astfel, prin acţiunile inculpatei H., care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a organizat şi dispus constituirea unei comisii de intervievare, cu nerespectarea condiţiilor legale, în vederea favorizării inculpatei G., fapt ce a condus la avizarea pozitivă a acesteia în data de 19 iunie 2013, s-a adus o tulburarea însemnată Autorităţii de Supraveghere Financiară prin decredibilizarea acesteia cu privire la rolul de verificare a competenţelor persoanelor semnificative ce acţionează într-un domeniu nebancar cu impact asupra a clienţilor de pe piaţa asigurărilor din România.

De asemenea, prin acţiunile inculpatului DDDD., care, în data de 01 august 2013, l-a instigarea inculpatului E. şi-a îndeplinit, în mod defectuos, atribuţiile de serviciu, în calitatea de secretar general al Autorităţii de Supraveghere Financiară, prin sustragerea unui înscris şi ştergerea numărului de înregistrare al documentului de la registratura ASF, privând astfel, conducerea Autorităţii de Supraveghere Financiară de a lua la cunoştinţă de practicile ilegale existente în activitatea desfăşurată de SC M. SA, acesta a cauzat o tulburare însemnată acestei autorităţi prin punerea în incapacitate de a-şi exercita funcţia de supraveghere şi control asupra unui operator important de pe piaţa asigurărilor din România şi prin punerea în imposibilitate a conducerii ASF de a lua la cunoştinţă aspecte relevante privind activitatea profesională a unui membru neexecutiv din conducerea instituţiei.

În ceea ce priveşte reţinerea, în concurs, a infracţiunilor de complicitate la cumpărarea de influenţă, complicitate la luare de mită şi complicitate la date de mită, Curtea a constatat că fapta de a înlesni atât darea unei sume de bani de către o persoană, cât şi primirea acestei sume de bani de către un funcţionar, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini sau a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, întruneşte elementele constitutive ale complicităţii la infracţiunea de dare de mită prevăzută în art. 26 C. pen. raportat la art. 255 C. pen. şi art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi ale complicităţii la infracţiunea de luare de mită prevăzută în art. 26 C. pen. raportat la art. 254 C. pen. şi art. 6 din Legea nr. 78/2000, în concurs. De asemenea, fapta de a promite şi de a da sume de bani unui funcţionar care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra funcţionarilor din cadrul instituţiei, pentru a-i determina să facă sau să nu facă acte ce intră în atribuţiile lor de serviciu, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de cumpărare de influenţă prevăzută în art. 61 din Legea nr. 78/2000. Reţinerea acestor infracţiuni, în concurs, este justificată atât din punct de vedere obiectiv cât şi subiectiv, fiind consacrată chir prin jurisprudenţa ÎCCJ. (decizia penală nr. 1333/17 aprilie 2013 a ÎCCJ).

 

În ceea ce priveşte individualizarea pedepselor ce urmează a fi aplicate în cauză, Curtea a constatat că inculpatul A. are studii superioare şi este acţionar majoritar al SC M. SA Acesta deţine cetăţenia română, este căsătorit, are stagiul militar satisfăcut, este recidivist ca urmare a unei condamnări suferite tot pentru infracţiuni de corupţie, fiind condamnat, definitiv, în aprilie 2012, la pedeapsa închisorii de un an şi 6 luni, cu executarea acesteia. De asemenea, acesta este cercetat în prezent în stare de arest preventiv într-un alt dosar al PÎÎCJ - DIICOT, în legătură cu săvârşirea altor infracţiuni legate de activitatea M..

Inculpatul E. deţine cetăţenia română, este căsătorit, are stagiul militar satisfăcut, studii superioare, de profesie economist, nu are antecedente penale.

Inculpatul B. este membru în cadrul consiliului de administraţie al SC M. SA, iar în data de 19 decembrie 2013 acesta a fost ales şi preşedinte al Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România Inculpatul are cetăţenia română, este căsătorit, are profesia de inginer şi nu are antecedente penale.

Inculpata C., este membru al consiliului de administraţie al SC M. SA deţine cetăţenia română, este divorţată, nu are antecedente penale şi are studii superioare.

Inculpata G. a deţinut calitatea de director general al SC M. SA, este cetăţean român, este divorţată, are studii superioare şi are profesia de profesor de limba şi literatura română, nefiind cunoscută cu antecedente penale.

Inculpata H. este căsătorită, are studii superioare şi nu este cunoscută cu antecedente penale.

În data de 28 ianuarie 2014, inculpata a încercat să se sustragă urmăririi penale, sens în care, cunoscând faptul că soţul acesteia GG., ministru al finanţelor şi vicepremier la acea dată, avea şi are şi în prezent calitatea de parlamentar şi beneficia de imunitate parlamentară, a refuzat să părăsească domiciliul comun, iar ofiţerii delegaţi în prezenta cauză au fost, temporar, puşi în imposibilitatea de a pune în executare mandatul de aducere, astfel cum rezultă din interceptarea unor comunicări telefonice purtate de inculpata H. cu numitul GG.

Inculpatul D. este expert în cadrul Biroului Local de Expertize Judiciare de pe lângă Tribunalul Sibiu, este căsătorit, are studii superioare, este de profesie inginer şi nu este cunoscut cu antecedente penale.

Inculpatul J. are studii superioare, este de profesie economist şi nu este cunoscut cu antecedente penale;

Inculpatul I. are studii superioare, este de profesie consultant IT şi nu este cunoscut cu antecedente penale.

Curtea a constatat că activitatea de individualizare judiciară a pedepselor aplicate în cazul săvârşirii infracţiunilor de corupţie reprezintă, în contextul socio-politic actual, o responsabilitate deosebită, prin prisma angajamentelor asumate de România, a aşteptărilor societăţii faţă de finalitatea actului de justiţie, dar şi a schimbării unor mentalităţi şi deprinderi.

Pentru individualizarea pedepselor în acest caz Curtea a luat în calcul gradul de pericol social pe care îl prezintă cazul concret şi persoana infractorilor, astfel încât să se asigure scopul ei şi să se realizeze finalitatea răspunderii penale. Curtea a avut în vedere că scopul pedepsei nu poate fi atins decât în măsura în care aceasta corespunde gravitaţii infracţiunii, pericolului social concret al acesteia, situaţiei personale a infractorului, periculozităţii lui etc. Ca atare, au fost avute în vedere dispoziţiile legale referitoare la limitele prevăzute de lege pentru pedepsele aplicabile în raport de infracţiunile comise, gradul de pericol social al faptei şi al autorului ei, împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

În ceea ce priveşte criteriile pe care le enumeră Codul penal, Curtea a constatat că inculpaţii au fost judecaţi pentru comiterea unor infracţiuni de corupţie sau în legătură cu infracţiuni de corupţie, care prin natura şi gravitatea lor, prin organizarea activităţii infracţionale reţinute, prin aceea că a existat o pluralitate de inculpaţi, relevă un grad de pericol concret ridicat, având în vedere şi că acest gen de infracţiuni, prin amploarea lor deosebită, aduc atingere unor importante valori proteguite de legea penală, respectiv prestigiul, autoritatea, credibilitatea organelor, instituţiilor sau serviciilor publice, precum şi corectitudinea, cinstea funcţionarilor care-şi desfăşoară activitatea în cadrul acestora, îndeplinind funcţiile încredinţate. Modul în care inculpaţii au acţionat trebuie să determine aplicarea unor pedepse care să fie proporţionale cu gravitatea acţiunilor inculpaţilor.

S-a apreciat că lipsa antecedentelor penale, faptul că inculpaţii au un grad de instruire sau pregătire profesională peste medie, sunt integraţi în societate şi în mediul familial şi se bucurau de o bună reputaţie trebuie să aibă o pondere în determinarea pedepsei ce trebuie aplicată, iar în cazul tuturor inculpaţilor, cu excepţia inculpatului A. al cărui comportament anterior acestui proces penal dar şi cel avut pe parcursul acestuia nu permite atenuarea răspunderii sale, aceste circumstanţe personale justifică reţinerea circumstanţei atenuante prevăzute de art. 74 alin. (1) lit. a) C. penal de la 1969.

De asemenea, Curtea a considerat că modul în care urmează a fi individualizate pedepsele pentru fiecare dintre aceşti inculpaţi este direct legat de rolul pe care aceştia l-au avut în derularea activităţii infracţionale.

Astfel, inculpatul A. este cel care a controlat de la bun început această acţiune ilicită şi cel care controla şi acţiunile celorlalţi inculpaţi. De asemenea, Curtea a constatat că inculpatul a demonstrat o atitudine de sfidare faţă de actul de justiţie, concluzie ce rezultă din antecedentele sale penale şi atitudinea sa procesuală pe parcursul acestui proces penal. Curtea a apreciat că aplicarea unor pedepse orientate între minimul şi mediul pedepselor prevăzute de legea penala, cu închisoarea în regim de detenţie, satisface scopurile pedepsei, principiului proporţionalităţii pedepsei cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi echitabilitatea procesului penal în ansamblu.

Aceeaşi concluzie, sub aspectul modalităţii de executare, a apreciat că se impune şi în ceea ce îi priveşte pe inculpaţii E. şi B.. Aceştia au fost implicaţi în crearea grupului infracţional organizat şi au avut un rol determinant în activitatea acestuia. Rolul avut de către aceşti inculpaţi a fost unul principal, aceştia stabilind, împreună cu inculpatul A., modul în care activitatea grupului se desfăşura, direcţionând şi activitatea celorlalţi inculpaţi ce au sprijinit activitatea grupului infracţional.

Analizând succesiunea cronologică a evenimentelor din prezenta cauză, Curtea a constatat că rezoluţia infracţională a acestui grup a luat naştere la momentul la care inculpatul E. a fost numit în cadrul ASF. Chiar de la acest moment, inculpaţii au avut reprezentarea faptului că acesta va proteja interesele M. şi că urmează a fi recompensat pentru această activitate, aceste recompense financiare fiind mascate sub forma unor drepturi sau beneficii ce derivau din fostul raport de muncă dintre inculpatul E. şi M.. Din acest punct de vedere, Curtea a constatat că inculpatul E. nu a avut practic nici un moment intenţia de a îşi desfăşura activitatea în cadrul ASF-ului cu probitatea profesională şi morală ce era normală pentru o persoană ce ocupa această funcţie.

De asemenea, Curtea a considerat că modul în care sunt sancţionaţi aceşti inculpaţi trebuie sa reprezinte o ripostă fermă şi dură a societăţii faţă de fenomenul corupţiei precum şi un puternic semnal de alarma în primul rând către orice persoană, în sensul că indiferent de orice factori subiectivi sau de natură personală, săvârşirea unei infracţiuni de acest gen nu trebuie să fie ignorată şi nu va rămâne nepedepsită.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepselor ce se vor aplica acestor inculpaţi Curtea a considerat că executarea acestor pedepse în regim privativ de libertate este singura modalitate de reeducare a inculpaţilor şi constituie singura modalitate în care societatea poate avea o reacţie adecvată în scopul reducerii fenomenelor infracţionale de acest gen. De asemenea, executarea în regim de detenţie este singura măsură ce poate da membrilor societăţii confirmarea că organele ce au ca rol protejarea societăţii reacţionează ferm pentru reprimarea comportamentelor antisociale.

Această concluzie se bazează şi pe faptul că prin activitatea infracţională a inculpaţilor aceştia au perturbat activitatea unei instituţii căreia i s-au acordat atribuţii de control şi supraveghere tocmai a se realiza o obiectivă analiză şi verificare a unei pieţe în care acţionează societăţi comerciale ce au relaţii contractuale cu un număr enorm de beneficiari, fie că vorbim de persoane juridice, fie că vorbim despre un simplu cetăţean. Denaturarea rolului ASF, mai ales în condiţiile în care este vorba despre o companie ce deţine un rol fruntaş în piaţa asigurărilor ce are sute de mii de asiguraţi, creează un pericol deosebit de mare pentru siguranţa financiară a asiguraţilor, aspect ce a fost dovedit şi anterior în cazul altor societăţi de asigurări. Având în vedere că ASF-ul este bugetat prin intermediul societăţilor de asigurare, care la rândul lor, încasează banii de la cetăţean, face ca ASF-ul să fie o instituţie ce trebuie să îşi focalizeze întreaga activitate în scopul protejării consumatorului final, respectiv cetăţeanul care încheie o poliţă de asigurare RCA. Acţiunile inculpaţilor au condus la imposibilitatea de a se realiza acest scop şi reprezintă practic o atingere adusă intereselor fiecărui asigurat, atât al M. cât şi al altor societăţi de asigurare.

În ceea ce îi priveşte pe inculpaţii I., G. sau C., Curtea a constatat că aceşti inculpaţi, deşi s-au implicat în mod activ în activitatea grupului infracţional, au fost persoane implicate datorită poziţiei lor supuse ca simpli executanţi ai dispoziţiilor pe care le primeau din partea inculpaţilor A. sau B., care aveau mijloacele materiale ce le confereau puterea de decizie. Inculpaţii I., G. sau C. nu au fost factori de decizie în procesul infracţional ci au fost simpli executanţi, care însă şi-au asumat această calitate pentru a beneficia de pe urma activităţii infracţionale.

În aceste condiţii Curtea a considerat că modul de sancţionare a acestor inculpaţi, sub aspectul modalităţii de executare al pedepselor ce se vor aplica, trebuie să fie diferit de cel ce se va aplica inculpaţilor care au avut un rol indispensabil, precum şi că prezenţa acestor trei inculpaţi în rândul societăţii este mai utilă decât înlăturarea temporară a acestora prin intermediul unor pedepse privative de libertate. Motivele menţionate anterior dar şi gravitatea faptelor săvârşite, coroborat cu celelalte circumstanţe reale şi personale care derivă din actele depuse la dosar a determinat Curtea să considere necesară stabilirea pentru aceşti inculpaţi a unor pedepse în cuantumuri mai reduse decât în cazul celorlalţi inculpaţi şi a cărei executare să fie suspendată sub supraveghere.

Acelaşi raţionament este valabil şi în cazul inculpaţilor D., H. sau DDDD., iar gravitatea faptelor săvârşite, coroborat cu circumstanţele reale şi personale care derivă din actele depuse la dosar dar şi cu neimplicarea acestora în grupul infracţional, conduc la concluzia că în cazul acestor inculpaţi se justifică aplicarea unor pedepse cu închisoarea, orientate sub minimul special şi cu suspendarea condiţionată a executării acestor pedepse.

Având în vedere activitatea infracţională a inculpaţilor, Curtea a reţinut că se justifică aplicarea unor pedepse complementare în temeiul dispoziţiilor care prevăd aplicarea instituţiilor pedepselor complementare şi accesorii identificate conform disp. art. 5 C. pen., după verificarea în mod prealabil, a incidentei aplicării legii penale mai favorabile în cursul procesului penal. În cazul inculpatului A., având în vedere trecutul infracţional al acestuia, ce a fost legat tot de funcţionarea societăţilor pe care inculpatul le controlează, precum şi activitatea infracţională din acest dosar, Curtea a considerat necesar a se aplica inculpatului şi pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a mai ocupa vreo funcţie în cadrul vreunei societăţi comerciale.

În ceea ce priveşte întinderea pedepsei ce va fi impusă inculpatei persoană juridică, instanţa a considerat că gravitatea faptelor reţinute în sarcina acesteia raportată la scopul grupului infracţional şi la consecinţele pe care acţiunile inculpaţilor le-au avut justifică aplicarea unor pedepse orientate spre maximul prevăzut de vechiul C. pen.

În ceea ce o priveşte pe inculpata persoană juridică precum şi pe cei trei inculpaţi ce au constituit grupul infracţional, instanţa a considerat că este necesară şi aplicarea unui spor de pedeapsă, urmare a contopirii pedepselor ca urmare a reţinerii incidenţei concursului de infracţiuni, având în vedere activitatea infracţională a inculpaţilor, numărul mare de infracţiuni comise, durata activităţii infracţionale şi gravitate sporită a acestora. Aplicarea pedepsei celei mai grele, fără un spor, ar putea crea inculpaţilor impresia de impunitate pentru unele din infracţiunile săvârşite, ceea ce ar contraveni scopului educativ şi preventiv al sancţiunilor penale.

Având în vedere considerentele menţionate anterior, Curtea, în baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul A. la pedeapsa de 6 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 61 C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a dispus revocarea beneficiului liberării condiţionate a inculpatului din executarea pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 27/P din 15 aprilie 2011 a Curţii de Apel Constanţa, definitivă prin Decizia penală nr. 1300 din 25 aprilie 2012 a ÎCCJ, şi a contopit restul de pedeapsa neexecutat de 389 de zile cu pedeapsa de 6 ani închisoare şi a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare.

În baza art. 61 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1968 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat A. la pedeapsa de 3 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 61 C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a dispus revocarea beneficiului liberării condiţionate a inculpatului din executarea pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 27/P din 15 aprilie 2011 a Curţii de Apel Constanţa, definitivă prin Decizia penală nr. 1300 din 25 aprilie 2012 a ÎCCJ, şi a contopit restul de pedeapsa neexecutat de 389 de zile cu pedeapsa de 3 ani închisoare şi a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

În baza art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 şi a art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul A. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 61 C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a dispus revocarea beneficiului liberării condiţionate a inculpatului din executarea pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 27/P din 15 aprilie 2011 a Curţii de Apel Constanţa, definitivă prin Decizia penală nr. 1300 din 25 aprilie 2012 a ÎCCJ, a contopit restul de pedeapsa neexecutat de 389 de zile cu pedeapsa de 2 ani închisoare şi a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

În baza 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. de la 1969, a art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 şi a art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul A. la pedeapsa de 3 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) (dreptul de a mai ocupa vreo funcţie în cadrul vreunei societăţi comerciale) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 61 C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a dispus revocarea beneficiului liberării condiţionate a inculpatului din executarea pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 27/P din 15 aprilie 2011 a Curţii de Apel Constanţa, definitivă prin Decizia penală nr. 1300 din 25 aprilie 2012 a ÎCCJ, a contopit restul de pedeapsa neexecutat de 389 de zile cu pedeapsa de 3 ani închisoare şi a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

În baza art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 290 C. pen. 1968, cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000 şi cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen. a condamnat pe inculpatul A. la pedeapsa de 8 luni închisoare

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 61 C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a dispus revocarea beneficiului liberării condiţionate a inculpatului din executarea pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 27/P din 15 aprilie 2011 a Curţii de Apel Constanţa, definitivă prin Decizia penală nr. 1300 din 25 aprilie 2012 a ÎCCJ, a contopit restul de pedeapsa neexecutat de 389 de zile cu pedeapsa de 8 luni închisoare şi a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 389 zile închisoare.

În baza art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 291 C. pen. 1968, cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000 şi cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen. a condamnat pe inculpatul A. la pedeapsa de 7 luni închisoare

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 61 C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. v a dispus revocarea beneficiului liberării condiţionate a inculpatului din executarea pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 27/P din 15 aprilie 2011 a Curţii de Apel Constanţa, definitivă prin Decizia penală nr. 1300 din 25 aprilie 2012 a ÎCCJ, a contopit restul de pedeapsa neexecutat de 389 de zile cu pedeapsa de 7 luni închisoare şi a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 389 zile închisoare.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 lit. b) C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a contopit pedepsele aplicate anterior inculpatului şi a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare sporita cu 6 luni închisoare, inculpatul urmând să execute în final o pedeapsa rezultanta de 6 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 35 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a aplicat pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) (dreptul de a mai ocupa vreo funcţie în cadrul vreunei societăţi comerciale) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 72 C. pen. a dedus din pedeapsa durata reţinerii, arestului la domiciliu şi a arestului preventiv de la data de 28 ianuarie 2014 până la data de 12 februarie 2015 şi de la data de 12 mai 2015 până la data de 03 noiembrie 2015.

În temeiul art. 399 C. proc. pen. a menţinut măsura controlului judiciar impusă inculpatului prin încheierea de şedinţă din data de 29 octombrie 2015 a Curţii de Apel Bucureşti Secţia a II a Penală.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen. de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul E. la pedeapsa de 4 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 254 alin. (1) C. pen. de la 1969 cu aplicarea dispoziţiilor art. 6 şi 7 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. c) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul E. la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1968 pentru o durată de 5 ani ca pedeapsa complementară.

În baza art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 şi a art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul E. la pedeapsa de 8 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza 257 alin. (1) C. pen. de la 1969, cu aplicarea dispoziţiilor art. 6 Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din C. pen. de la 1969 şi a art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul E. la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. 1969 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. c) C. pen. de la 1969 şi a art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul E. la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. 1969 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. c) C. pen. de la 1969 şi a art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul E. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 lit. b) C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a contopit pedepsele aplicate anterior inculpatului şi a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare, sporita cu 6 luni închisoare, inculpatul executând în final o pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 35 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a aplicat pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 72 C. pen. a dedus din pedeapsa durata reţinerii, arestului la domiciliu şi a arestului preventiv de la data de 28 ianuarie 2014 până la data de 22 august 2014.

În baza art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. a achitat pe inculpatul F. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 5 C. pen.

În baza art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. a achitat pe inculpatul F. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de favorizare a infractorului prev. de art. 264 alin. (1) C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen.

În baza art. 16 alin. (1) lit. b) C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. a achitat pe inculpatul F. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de folosire a influenţei de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obţinerii pentru altul de foloase necuvenite, prev. art. 13 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 C. pen.

A constatat că inculpatul F. a fost reţinut, arestat preventiv şi arestat la domiciliu de la data de 25 februarie 2014 până la data de 26 februarie 2014 şi de la data de 04 martie 2014 până la data de 08 septembrie 2014.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen. de la 1968 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul B. la pedeapsa de 3 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza 26 C. pen. de la 1969 raportat la art. 61 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1968, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen. de la 1968 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat B. la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 26 C. pen. de la 1969 raportat la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul B. la pedeapsa de 8 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. e) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969 şi a art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul B. la pedeapsa de 5 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 254 alin. (1) C. pen. de la 1968, cu aplicarea dispoziţiilor art. 6 şi 7 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. c) C. pen. de la 1969, şi a dispoziţiilor art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969 cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen. a condamnat pe inculpatul B. la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 291 C. pen. 1969, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. e) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000 şi cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen. a condamnat pe inculpatul B. la pedeapsa de 2 luni închisoare

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 lit. b) C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a contopit pedepsele aplicate anterior inculpatului şi a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, sporita cu 6 luni închisoare, inculpatul executând în final o pedeapsa rezultanta de 3 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 35 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a aplicat pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 72 C. pen. a dedus din pedeapsa durata reţinerii de la data de 28 ianuarie 2014 până la data de 29 ianuarie 2014.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen. de la 1968 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpata C. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 a interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza 26 C. pen. de la 1969 raportat la art. 61 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpata C. la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. e) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpata C. la pedeapsa de 2 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 a interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 254 alin. (1) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. c) C. pen. de la 1969, cu aplicarea dispoziţiilor art. 6 şi 7 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen. a condamnat pe inculpata C. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 a interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 291 C. pen. 1969, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. e) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000 şi cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) C. pen. a condamnat pe inculpata C. la pedeapsa de 2 luni închisoare

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 25 raportat la art. 290 din C. pen. 1969 cu aplicarea disp. art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. e) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000 şi a art. 5 alin. (1) C. pen. a condamnat pe inculpata C. la pedeapsa de 2 luni închisoare

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 lit. b) C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a contopit pedepsele aplicate anterior inculpatei şi a aplicat inculpatei pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 35 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a aplicat pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 861 C. pen. din 1969 a dispus suspendarea executării pedepsei închisorii sub supravegherea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Sibiu şi a stabilit un termen de supraveghere de 6 ani, conform dispoziţiilor art. 862 C. pen din 1969.

A dispus ca pe perioada termenului de supraveghere inculpata să respecte următoarele măsuri de supraveghere prev. de art. 863 alin. (1) lit. a) - d) C. pen. din 1969:

e) să se prezinte la serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Sibiu, la datele fixate de acesta;

f) să anunţe în prealabil schimbarea a domiciliului, a reşedinţei sau locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

g) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

h) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. de la 1969 a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării pedepsei principale

În baza art. 404 alin. (2) C. proc. pen. a atras atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 864 alin. (1) şi alin. (2) C. pen din 1969.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen. de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpata G. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 a interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 26 C. pen. de la 1969 raportat la art. 61 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen. de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpata G. la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 26 C. pen. 1968 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. e) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpata G. la pedeapsa de 2 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 a interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 lit. b) C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a contopit pedepsele aplicate anterior inculpatei şi a aplicat inculpatei pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 35 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a aplicat pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 861 C. pen. din 1969 a dispus suspendarea executării pedepsei închisorii sub supravegherea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Braşov şi a stabilit un termen de supraveghere de 6 ani, conform dispoziţiilor art. 862 C. pen din 1969.

A dispus ca pe perioada termenului de supraveghere inculpata să respecte următoarele măsuri de supraveghere prev. de art. 863 alin. (1) lit. a) - d) C. pen. din 1969:

e) să se prezinte la serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Braşov, la datele fixate de acesta;

f) să anunţe în prealabil schimbarea a domiciliului, a reşedinţei sau locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

g) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

h) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. de la 1969 a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării pedepsei principale

În baza art. 404 alin. (2) C. proc. pen. a atras atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 864 alin. (1) şi alin. (2) C. pen din 1969.

În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. a achitat pe inculpata H. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 5 C.pen

În baza art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. c) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpata H. la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 81 C. pen. de la 1969 a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale pe un termen de încercare de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 82 C. pen. de la 1969.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. de la 1969 a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării pedepsei principale.

În baza art. 404 alin. (2) C. proc. pen. a atras atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 alin. (1) C. pen din 1969.

În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. a achitat pe inculpatul D. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 5 C.pen

În baza art. 290 alin. (1) C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. e) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul D. la pedeapsa de 2 luni închisoare.

În baza art. 81 C. pen. de la 1969 a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale pe un termen de încercare de 2 ani şi 2 luni, conform dispoziţiilor art. 82 C. pen.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. de la 1969 a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării pedepsei principale.

În baza art. 404 alin. (2) C. proc. pen. a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 alin. (1) C. pen din 1969.

În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen. de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul I. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza 26 C. pen. de la 1969 raportat la art. 61 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen. de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul I. la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. e) C. pen. de la 1969 şi a art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul I. la pedeapsa de 5 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 26 C. pen. de la 1969 raportat la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen. de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul I. la pedeapsa de 10 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 lit. b) C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a contopit pedepsele aplicate anterior inculpatului şi a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 35 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a aplicat pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 861 C. pen. din 1969 a dispus suspendarea executării pedepsei închisorii sub supravegherea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi a stabilit un termen de supraveghere de 6 ani, conform dispoziţiilor art. 862 C. pen din 1969.

A dispus ca pe perioada termenului de supraveghere inculpatul să respecte următoarele măsuri de supraveghere prev. de art. 863 alin. (1) lit. a) - d) C. pen. din 1969:

e) să se prezinte la serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, la datele fixate de acesta;

f) să anunţe în prealabil schimbarea a domiciliului, a reşedinţei sau locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

g) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

h) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. de la 1969 a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării pedepsei principale.

În baza art. 404 alin. (2) C. proc. pen. a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 alin. (1) şi alin. (2) C. pen din 1969.

În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. a achitat pe inculpatul J. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 5 C.pen

În baza art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. c) C. penal de la 1969, cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpatul J. la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 81 C. pen. de la 1969 a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale pe un termen de încercare de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 82 C. pen. de la 1969.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. de la 1969 a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării pedepsei principale.

În baza art. 404 alin. (2) C. proc. pen. a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 alin. (1) C. pen din 1969.

În baza art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. a achitat pe inculpatul K. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 5 C. pen.

În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. a achitat pe inculpatul K. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de folosire a influenţei de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obţinerii pentru altul de foloase necuvenite, prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000.

În baza art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. a achitat pe inculpatul L. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 5 C. pen.

În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. a achitat pe inculpatul L. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la infracţiunea de folosire a influenţei de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obţinerii pentru altul de foloase necuvenite, prev. de art. 48 C. pen. raportat la art. 13 din Legea nr. 78/2000.

În baza art. 61 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpata SC M. SA la o pedeapsă de 300.000 RON amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă în formă continuată.

În baza art. 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969 şi a art. 5 C. pen. a condamnat pe inculpata SC M. SA la o pedeapsă de 500.000 RON amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă continuată.

Având în vedere poziţia ocupată de această societate în piaţa asigurărilor precum şi necesitatea ca fiecare asigurat actual sau potenţial să ştie situaţia în care se află societatea de asigurări cu care a încheiat sau ar putea încheia o poliţă de asigurare RCA, Curtea a considerat că este necesar ca, în temeiul art. 531 C. pen. de la 1969, să aplice inculpatei persoană juridică pedeapsa complementară a obligării acesteia la afişarea sau difuzarea hotărârii de condamnare în condiţiile art. 717 C. pen. de la 1969.

În temeiul art. 717 alin. (5) C. pen. de la 1969 a dispus ca difuzarea hotărârii de condamnare să fie efectuată prin intermediul presei scrise, în publicaţii de largă circulaţie, sau prin intermediul presei audiovizuale, prin intermediul unui număr de 10 apariţii.

În baza art. 401 C. penal de la 1969 a contopit pedepsele aplicate anterior şi a aplicat inculpatei persoană juridică pedeapsa cu amenda în cuantumul cel mai ridicat, respectiv 500.000 RON, pe care a sporit-o cu suma de 100.000 RON, inculpata persoană juridică SC M. SA executând pedeapsa rezultantă constând în amendă penală în cuantum de 600.000 RON.

În temeiul art. 531 C. pen. de la 1969 a aplicat inculpatei persoană juridică pedeapsa complementară a obligării acesteia la afişarea sau difuzarea hotărârii de condamnare în condiţiile art. 717 C. pen. de la 1969.

În temeiul art. 717 alin. (5) C. pen. de la 1969 a dispus ca difuzarea hotărârii de condamnare să fie efectuată prin intermediul presei scrise, în publicaţii de largă circulaţie, sau prin intermediul presei audiovizuale, prin intermediul unui număr de 10 apariţii.

Având în vedere că în cazul săvârşirii infracţiunilor la care se referă Legea nr. 78/2000, banii, valorile sau orice alte bunuri care au fost date pentru a determina săvârşirea infracţiunii sau pentru a răsplăti pe infractor ori cele dobândite prin săvârşirea infracţiunii, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia, se confiscă, Curtea, în baza art. 19 din Legea nr. 78/2000, a confiscat de la inculpatul E. suma de 8.937,5 euro şi autoturismul marca ...., culoare Gri.

În temeiul art. 163 C. proc. pen. şi art. 165 alin. (1) C. proc. pen., art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare a dispus menţinerea măsurii sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa din 13 februarie 2014 a Parchetului de pe Lângă Înalta Curte Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, asupra sumei de 8.937,5 euro, ridicată de la inculpatul E.

În temeiul art. 163 C. proc. pen. şi art. 165 alin. (1) C. proc. pen., art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare a dispus menţinerea măsurii sechestrului asigurător, dispusă prin Ordonanţa din 3 februarie 2014 a Parchetului de pe Lângă Înalta Curte Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, până la concurenţa sumei de 81.370 euro, asupra autoturismului marca ...., culoare Gri, aparţinând inculpatului E.

În temeiul art. 25 alin. (3) C. proc. pen. a dispus desfiinţarea înscrisurilor false aflate la dosarul cauzei, respectiv, contractul de vânzare-cumpărare al autoturismului marca .... datat, în fals, la data 20 mai 2013, Raportul de expertiză extrajudiciară de evaluare cu nr. 4134046 din 29 mai 2013 întocmit de inculpatul D., factura fiscală datată 22 mai 2013 emisă de SC M. SA şi chitanţa emisă în baza acestei facturi ce reprezenta plata avansului ce a fost înregistrată în contabilitatea SC M. SA cu data de 7 iunie 2013.

În baza art. 275 alin. (2) C. proc. pen. a obligat pe fiecare inculpat, cu excepţia inculpaţilor F., L. şi K., la plata a câte 7.500 RON cheltuieli judiciare avansate de stat.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie şi inculpaţii A., J., H., G., E., K., B., L., D., C., SC M. SA şi I.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie a criticat soluţia primei instanţe sub următoarele aspecte:

În ceea ce priveşte motivul de apel constând în greşita achitare a inculpaţilor sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, fapte încadrate juridic la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2013, a arătat următoarele:

În esenţă, în ceea ce priveşte pe inculpatul D. s-a susţinut în mod greşit că nu ar fi cunoscut existenţa grupului infracţional, funcţia pe care urma să o ocupe inculpatul E., şi scopul urmărit prin diminuarea preţului autovehiculului, însă din declaraţiile inculpatului rezultă că acesta îl cunoştea pe coinculpatul E., care a fost prezent la aşa zisa evaluare şi s-a arătat că acest inculpat a avut reprezentarea că inculpatul E. este beneficiarul preţului redus şi că acest preţ a fost negociat cu inculpatul A..

Contrar celor reţinute de prima instanţă, s-a susţinut că din coroborarea înscrisurilor, rezultă că inculpatul D. nu a întocmit şi depus raportul de evaluare anterior ocupării funcţiei publice de către inculpatul E., ci ulterior acestui moment, astfel încât nu se poate reţine că nu ar fi avut cunoştinţă despre calitatea inculpatului E. în cadrul ASF la data aşa zisei evaluări.

În plus, s-a mai arătat că acesta a avut reprezentarea că autovehiculul aparţine societăţii şi nu coinculpatului A. şi că bunul va fi scos din contabilitatea societăţii la un preţ inferior celui de piaţă şi dat inculpatului E..

S-a considerat că pentru a fi îndeplinită condiţia sprijinirii grupului infracţional, autorul nu trebuie să cunoască numărul exact de membri ai grupului, fiind suficient să aibă reprezentarea că activitatea sa infracţională, în cazul concret, falsul săvârşit, profită mai mult decât unei singure persoane, ori, din împrejurările în care a fost întocmit ad-hoc şi ţinând cont de conţinutul său concret, sunt îndeplinite elementele constitutive ale infracţiunii.

În ceea ce priveşte soluţia de achitare a inculpatei H., s-a arătat că prin fapta de abuz în serviciu săvârşită de aceasta a fost încălcată legislaţia primară - dispoziţiile art. 3 lit. a) şi art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 93/2012 raportat la art. 5 lit. d) din Legea nr. 32/2000 referitoare la activitatea de asigurare şi supraveghere a asigurărilor, respectiv potrivit textului art. 3 lit. a) din O.U.G. nr. 93/2012 supravegherea exercitată de ASF se realizează, printre altele, prin emiterea de avize, iar potrivit art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 93/2012 cu referire la art. 5 lit. d) din Legea nr. 32/2000, atribuţiile şi prerogativele conferite ASF, inclusiv condiţiile de exercitare a acestora, precum şi măsurile şi sancţiunile ce pot fi aplicate de ASF, sunt raportate la probarea sau retragerea aprobării în condiţiile legislaţiei în vigoare şi a normelor emise în aplicarea acesteia pentru persoanele semnificative ale asigurătorilor, reasigurătorilor, brokerilor de asigurare, şi după caz, retragerea titlurilor pentru membrii consiliului director al fondului.

Cu privire la inculpata G., s-a apreciat că aceasta era una dintre persoanele semnificative, în calitatea sa de director general SC M. SA în momentul în care s-a cerut avizarea.

În ceea ce priveşte soluţia de achitare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a grupului infracţional organizat, s-a învederat că în mod greşit prima instanţă a reţinut că inculpata G. nu îi cunoştea pe ceilalţi membri ai grupului, că nu a avut o rezoluţie infracţională comună cu aceştia, de a sprijini interesele SC M. SA şi că nu şi-ar fi încălcat atribuţiile de serviciu doar pentru inculpatul E..

S-a apreciat că inculpata a avut reprezentarea acestor aspecte, că a cunoscut atât împrejurarea că inculpatul E. îşi încalcă propriile atribuţii de serviciu prin intervenţia în favoarea SC M. SA, al cărei director general urma să fie intervievat, dar şi faptul că prin solicitarea ajutorului de către coinculpat, acesta şi-a practicat influenţa asupra sa.

De asemenea, s-a considerat că nu se poate reţine teza instanţei de fond în sensul că inculpata nu avea cunoştinţă despre protejarea intereselor SC M. SA, întrucât această societate a fost menţionată de mai multe ori în discuţiile purtate cu inculpatul E., iar în discuţia al cărui fragment a fost invocat de prima instanţă, inculpatul E. i-a povestit inculpatei cum a protejat SC M. SA în faţa unei intenţii de control din partea şefului de asigurări GG..

S-a apreciat că sintagma „…SC M. SA SA, nu ştiu nimic” din cuprinsul convorbirii, pretins a fi esenţială de prima instanţă, este în sensul că inculpata nu avea cunoştinţă despre înscrierea pe ordinea de zi a unui control care să privească societatea menţionată şi că avizarea favorabilă a inculpatei G. ca director la SC M. SA nu apare ca o simplă favoare făcută coinculpatului E., ci ca o favoare făcută întregii echipe de la SC M. SA

S-a apreciat că din cuprinsul unei discuţii pe care inculpatul E. a purtat-o cu soţia sa la data de 28 mai 2013, înainte de avizarea inculpatei G. ca director general, rezultă că „ar fi vorbit cu Laura” şi că ar fi fost posibilă înlăturarea martorei U. de la conducerea consiliului de administraţie a M..

Prin urmare, a insistat în sensul că inculpata cunoştea despre ce este vorba la societatea M. şi că a mai purtat discuţii despre administrarea acestei societăţi cu inculpatul E., iar înainte de avizarea nelegală menţionată, inculpatul B. a trimis un mesaj coinculpatului E. prin care îi cerea să vorbească cu Laura „pentru organizarea interviului”, context în care folosirea numelui mic al inculpatei sugerează, din punctul său de vedere, că cei trei se cunosc.

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul J., s-a arătat că în contextul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, acesta a încălcat dispoziţiile art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 93/2012 raportat la art. 5 lit. m din Legea nr. 32/2000, text de lege potrivit căruia una dintre atribuţiile ASF este să primească şi să răspundă la toate sesizările şi reclamaţiile privind activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări şi după caz, reasigurări.

Prin urmare, a învederat că atribuţia inculpatului J. era prevăzută în legislaţia primară, iar acesta a încălcat-o prin sustragerea acelei informări şi ştergerea ei din evidenţa electronică a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

În ceea ce priveşte soluţia de achitare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a grupului organizat, s-a precizat că prima instanţă a reţinut că inculpatul DDDD. nu a avut cunoştinţă despre existenţa grupului şi că s-ar fi limitat la ceea ce i s-a solicitat de către inculpatul Mârzac, însă aşa cum rezultă din convorbirea pe care acesta a purtat-o cu inculpatul E. în ziua respectivă, avea cunoştinţă despre conţinutul informării primite, iar prin ştergerea documentului din evidenţă, a favorizat nu numai pe inculpatul E., pe S.C. M. S.A,. dar şi pe broker-ul SRFA ale căror situaţii financiare putea fi verificate în baza documentelor ASF.

S-a apreciat că nu este obligatoriu ca cel care sprijină grupul infracţional să cunoască toţi membrii săi, fiind suficient să aibă reprezentarea că ajutorul său va folosi mai multor persoane iar sprijinul acordat de inculpatul DDDD. a favorizat inclusiv SC M. SA a cărei situaţie financiară a rămas neverificată de ASF în legătură cu preluarea în asigurare a clientului ZZ., menţionat în acea informare.

În ceea ce priveşte motivul de apel constând în greşita achitare a inculpaţilor F., K. şi L., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de folosire a influenţei şi constituire a grupului infracţional organizat, a arătat că menţine solicitarea de schimbare a încadrării juridice, în sensul ca instanţa să reţină dispoziţiile art. 132 raportat la art. 297 C. pen. în sarcina inculpaţilor F. şi K. şi complicitate la această infracţiune în sarcina inculpatului L.

S-a considerat că având în vedere conţinutul normelor legale şi administrative cu caracter normativ indicat în precizările aferente cererii de schimbare de încadrare juridică, prin folosirea influenţei şi prin demersurile efectuate în decembrie 2013, în scopul alegerii inculpatului B. în funcţia de preşedinte ASF, asociaţie profesională independentă constituită să reprezinte interesele asiguraţilor şi emitenţilor RCA, asupra inculpaţilor F. şi K., primul în calitate de preşedinte, al doilea ca vicepreşedinte ASF, încălcarea atribuţiilor de supraveghere şi control fiind prevăzute expres de lege pentru promovarea stabilităţii pieţei de asigurări şi apărarea drepturilor asiguraţilor, iar împreună aceştia au deturnat activitatea ASF în favoarea intereselor inculpatului B. şi ale asigurătorului RCA de la care provenea acesta, în cazul de faţă SC M. SA, cu consecinţa vătămării interesului legitim al autorităţii publice de a exercita o supraveghere obiectivă asupra pieţei asigurărilor şi în favoarea asiguraţilor, sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 132 raportat la art. 297 C. pen.

S-a apreciat că ASF a fost înfiinţată să reprezinte interesele asiguraţilor, context în care nu putea să reprezinte interesele unuia dintre asigurătorii relevanţi în piaţa de asigurări RCA iar prin promovarea inculpatului B. la şefia BAAR, preşedintele şi vicepreşedintele Sectorului de asigurări din ASF şi-au încălcat atribuţiile de serviciu şi au reprezentat interese contrare celor pentru care Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost înfiinţată.

S-a apreciat că influenţarea alegerii inculpatului B. este subordonată unor interese private, incompatibile cu scopul apărării drepturilor asiguraţilor, interesaţi de existenţa unei entităţi care să aibă rol de constatare a situaţiilor în care un asigurător, cum este cazul S.C.M. S.A., nu îndeplinea condiţiile referitoare la marja de probabilitate şi la rezervele tehnice şi că sprijinirea inculpatului B. de către inculpaţii F. şi K. prin demersurile fictive asupra membrilor Adunării generale BAAR şi influenţarea votului acestora, rezultă neechivoc atât din înregistrările convorbirilor dintre inculpaţii B. şi E., precum şi dintre inculpaţii K. şi L.

S-a apreciat că aceste înregistrări se coroborează cu declaraţiile inculpaţilor, care au recunoscut că au avut întâlniri în legătură cu campania electorală, deşi ASF nu avea niciun fel de atribuţii în legătură cu aceasta şi nici dreptul de a se implica în sistemul electoral al unei organizaţii din partea asigurătorilor şi că nu se poate pune problema unui aşa-zis parteneriat sau dialog de tipul celui care rezultă din declaraţiile inculpaţilor F., K. şi B., întrucât rolul ASF este să supravegheze şi să controleze piaţa asigurărilor în favoarea asiguraţilor, nu în favoarea asigurătorilor, între acele categorii existând de multe ori interese contrare, de exemplu, în contextul soluţionării dosarelor de daună.

S-a solicitat, ca în măsura în care instanţa va aprecia că încadrarea corectă a faptelor este cea menţionată în rechizitoriu, respectiv art. 13 din Legea nr. 78/2000, aceasta să aibă în vedere că această infracţiune este una de pericol, nefiind necesar ca voturile să fi fost efectiv influenţate, ci doar să se fi folosit influenţa sau autoritatea pentru dirijarea acestora în favoarea unuia dintre candidate şi că această influenţă sau autoritate a inculpaţilor F. şi K. rezultă din însăşi atribuţia de supraveghere şi control asupra votanţilor, membri ai adunării generale BAAR.

De asemenea, s-a mai susţinut că întrucât influenţa care, prin ipoteză, nu s-ar exercita asupra BAAR ca persoană juridică independentă, ci asupra asigurătorilor, membri ai adunării generale ale acestei asociaţii, nu prezintă relevanţă apărarea inculpaţilor în sensul că aceasta este o asociaţie profesională independentă, întrucât influenţa a fost exercitată asupra acelor persoane care aveau dreptul să voteze în acea asociaţie profesională iar demersurile efective de influenţare a procesului electoral din cadrul BAAR, a susţinut că acesta rezultă din înregistrările discuţiilor aflate la dosar, iar aspectele relatate de inculpatul E., coinculpatului B., au fost confirmate de discuţia dintre inculpaţii K. şi L.

În ceea ce priveşte infracţiunea de constituire de grup infracţional organizat în modalitatea sprijinirii, cu privire la care inculpaţii au fost achitaţi, a arătat că la dosar se află mai multe înregistrări care dovedesc sprijinul acordat de inculpaţii F. şi K. pentru protejarea situaţiei financiare a SC M. SA; inculpatul F., a fost sursa informaţiilor obţinute de inculpatul E. asupra controalelor inopinate la SC M. SA, atât timp cât numai preşedintele ASF era competent să dispună efectuarea acestor controale conform dispoziţiilor art. 212 alin. (3) din O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea şi organizarea ASF.

Din acest punct de vedere, a solicitat instanţei să aibă în vedere poziţia mincinoasă adoptată de inculpatul F. în faţa primei instanţe care a acreditat ideea că vicepreşedintele ASF, martorul GG., putea de asemenea să dispună controale inopinate, întrucât în realitate, vicepreşedintele putea numai să propună astfel de controale, astfel cum rezultă din notele de propunere aflate la dosar, iar datele referitoare la eventualele controale inopinate aduse la cunoştinţa inculpatului E., în concret data, obiectul şi personalul care efectua controlul, au ajuns la inculpatul E. prin intermediul inculpatului F., singurul care avea competenţa să emită decizia de control.

S-a mai subliniat că şedinţele consiliului ASF nu se dezbăteau decât cu controalele permanente şi tematice, iar controalele inopinate nu făceau obiectul discuţiilor în consiliul ASF decât după efectuarea acestora pentru propunerea de motive şi aplicarea de sancţiuni, deci nu s-ar putea susţine nici teza inculpatului E. că ar fi luat cunoştinţă despre informaţia aferentă acestor controale inopinate de pe holul instituţiei ci, din contră, cel care avea competenţa efectivă să dispună cu privire la aceste controale a furnizat informaţiile.

Cu titlu de exemplu în susţinerea tezei acordate de inculpaţii F. şi K. grupului organizat, s-a evidenţiat convorbirea din 30 octombrie 2013 dintre inculpaţii E. şi B. cu referire expresă la persoana inculpatului A. şi la înmânarea de către inculpaţii F. şi K. a dezbaterii unor note care priveau efectiv SC M. SA la cererea inculpatului E.

În ceea ce priveşte soluţia de achitare a inculpatului F. sub aspectul infracţiunii de favorizare a infractorului, acuzarea a reţinut împrejurarea că, prin prisma funcţiei de preşedinte al ASF şi având în subordonare direcţia resurse umane, acesta a determinat angajaţi din ASF să semneze angajamente de confidenţialitate şi s-a solicitat să se aibă în vedere situaţia de fapt aferentă semnării acelor contracte, angajamente de confidenţialitate şi declaraţiile martorilor care au arătat că, prin semnarea acelor angajamente, aveau posibilitatea de a nu face declaraţii în faţa organelor de urmărire penală.

Prin această dispoziţie de semnare a angajamentelor, a considerat că inculpatul F. a avut reprezentarea că o parte dintre angajaţii ASF nu vor mai răspunde chemării organelor judiciare decât cu acordul său iar favorizarea a avut în vedere angajaţii ASF, adică pe inculpaţii care erau şi membri, respectiv E., H. şi J.

În ceea ce priveşte punctul ultim din motivele de apel referitor la individualizarea pedepselor, parchetul a solicitat instanţei, în principal, să stabilească pedepsele ca urmare a înlăturării circumstanţelor atenuante judiciare care au fost reţinute în sarcina inculpaţilor, cu excepţia inculpatului A. întrucât din materialul probator nu rezultă o conduită corectă a inculpaţilor înainte de săvârşirea faptelor care să poată fi valorificată ca şi circumstanţă atenuantă judiciară. şi că interesul concret al acestora a fost de a dobândi un total de 60 - 70 milioane euro, respectiv 6 - 7 milioane euro, de pe urma SC M. SA şi ţinând societatea în stare de dificultate financiară în mod superficial pe piaţa de asigurări.

Astfel, ţinând cont de conduita concretă a inculpaţilor, a apreciat că nu este justificată reţinerea circumstanţelor atenuante în sarcina acestora şi a solicitat instanţei să stabilească pedepsele în limitele speciale prevăzute de lege, ca efect al înlăturării circumstanţelor, având în vedere toate aspectele învederate.

Apelantul intimat inculpat A. prin apărători au criticat soluţia primei instanţe şi au arătat că faţă de cele două motive de nulitate absolută a hotărârii instanţei de fond, în principal, se impune admiterea apelului în baza art. 421 pct. 2 lit. b) teza finală raportat la art. 281 alin. (1) lit. a) C. proc. pen.

S-a susţinut că judecătorul fondului, a procedat în calitate de judecător de drepturi şi libertăţi la certificarea şi admiterea unor solicitări din partea parchetului de emitere a unor mandate de percheziţie informatică şi că este evidentă încălcarea principiului separării funcţiilor judiciare prev. la art. 3 C. proc. pen., precum şi cazul de incompatibilitate prev. de art. 64 alin. (4) C. proc. pen. care arată că judecătorul de drepturi şi libertăţi este incompatibil să judece fondul cauzei.

Cu privire la nulitatea invocată, a apreciat că este una absolută pentru că, în noţiunea de compunere a completului de judecată intră, în primul rând, dispoziţiile privind respectarea separării funcţiilor judiciare şi având în vedere că aceste mandate nu au fost emise asupra inculpatului A., vătămarea fiind prezumată, de iure et de iuris.

A apreciat că un alt motiv de nulitate absolută priveşte aceeaşi greşită compunere a completului de judecată, făcând referire la modalitatea în care judecătorul fondului a fost învestit cu soluţionarea acestei cauze, judecător care a pronunţat soluţia şi nu cel care iniţial a fost desemnat să judece în acest complet.

A menţionat că art. 281 alin. (1) lit. a) C. proc. pen. statuează cazul de nulitate absolută atunci când compunerea completului nu a fost făcută potrivit dispoziţiilor legale, fiind vorba despre norme imperative, care se cer a fi respectate pentru o corectă compunere a completului de judecată şi care se regăsesc şi în Legea nr. 304/2004 a organizării judiciare, precum şi în Hotărârea CSM nr. 387/2005 în vigoare la data repartizării dosarului.

A arătat că dosarul a fost repartizat la data de 24 aprilie 2014, completului C10, prin repartizare aleatorie, însă ulterior, doamna judecător a intrat în concediu prenatal.

Faţă de aceste aspecte, a apreciat ca sunt incidente dispoziţiile art. 11 şi art. 53 din Legea nr. 304/2004 care stipulează că principiul repartizării aleatorii se aplică atât la repartizarea iniţială cât şi la eventuale incidente procedurale, precum şi dispoziţiile art. 95 şi 99 din ROI din Hotărârea CSM nr. 387/2005 care arată că „incidentele procedurale ivite în cursul procesului vor fi soluţionate cu respectarea continuităţii precum şi a normelor privind repartizarea aleatorie în cazul în care nu se poate aplica principiul continuităţii”.

Apărarea a considerat că textele legale la care a făcut trimitere în susţinerea nulităţii ţin de organizarea judiciară, fiind norme de ordine publică şi trebuie respectate sub sancţiunea nulităţii absolute prev. de art. 281 alin. (1) lit. a) C. proc. pen.

A solicitat admiterea acestor excepţii, desfiinţarea soluţiei instanţei de fond cu consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecare în complet compus conform prevederilor legale.

În ceea ce priveşte infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului A., s-a solicitat achitarea inculpatului pentru toate faptele pentru care a fost trimis în judecată.

A arătat că infracţiunile constau în instigare la fals, instigare la uz de fals şi folosirea de informaţii care nu sunt destinate publicităţii.

În ceea ce priveşte infracţiunea de instigare la fals a solicitat, în principal, achitarea în baza art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., în materialitatea ei fapta nu există iar în subsidiar, a solicitat achitarea în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen., considerând că fapta nu este prevăzută de legea penală.

S-a arătat că, poziţia juridică a inculpatului A. ca instigator este dependentă de poziţia autorului, adică a celui care a întocmit raportul presupus a fi fals, însă urmează a se aprecia, raportat la textul de incriminare sub care inculpatul a fost trimis în judecată şi judecat dacă raportul de evaluare a fost sau nu fals şi că deşi instanţa de fond a reţinut că există infracţiunea de fals constând în aceea că raportul de evaluare „a atestat fapte neconforme realităţii cu privire la autoturismul ....”, deci că latura obiectivă a infracţiunii de fals prev. de art. 290 alin. (1) din Vechiul C. pen. este îndeplinită; în vechiul C. pen., art. 290 privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată, se raporta în mod direct la normele prev. de art. 288 din acelaşi cod care, admitea ca modalităţi de comitere doar contrafacerea scrierii, subscrierii, deci o alterare a materialităţii înscrisului şi în nici un caz menţionarea de date nereale într-un înscris sub semnătură privată, care în concepţia vechiului C. pen. nu avea relevanţă penală.

S-a arătat că menţionarea de date nereale avea relevanţă penală în ipoteza în care era vorba de fals intelectual, deci de un înscris oficial, iar numai noul cod a prevăzut că menţionarea de date nereale într-un înscris sub semnătură privată este sancţionabilă şi că sub aspectul legii penale sub care inculpatul a fost condamnat că raportul de evaluare nu poate fi considerat ca fiind fals deoarece îi lipsesc elementele de alterare prev. de art. 288 Vechiul C. pen.

Pe fondul acuzaţiei s-a solicitat să se aibă în vedere că, instigarea în materialitatea ei nu există, iar instanţa de fond nu a reuşit să indice nici un element de fapt care să ateste ideea participaţiei inculpatului A. la întocmirea raportului de evaluare, singurul element pe care apărarea l-a identificat şi care a rezultat şi din dezbaterile din fond şi din apel, elementul de legătură între inculpatul A. şi raportul de evaluare, fiind telefonul pe care l-a primit A. de la martorul X. - director de daune în S.C. M. care a spus că s-a întâlnit cu evaluatorul D., care i-a predat raportul, la care inculpatul a răspuns sec „du-l la contabilitate”, acesta fiind singurul moment ce îl leagă pe A. de inculpatul D., indirect.

S-a solicitat instanţei să aibă în vedere că referitor la declaraţiile acestor martori, doar din cea a martorului X. ar reieşi o poziţie cât mai apropiată de acest eveniment, respectiv fraza: „Domnul A. nu s-a interesat la mine despre acel raport de expertiză niciodată”, prin urmare, raportul de evaluare a fost obţinut în urma unui contract încheiat între SC M. SA şi D., a fost depus la contabilitate, inculpatul A. doar a luat la cunoştinţă despre existenţa acestuia şi a dispus depunerea acestuia la contabilitatea, aceasta fiind procedura în cadrul companiei şi că, faţă de lipsa oricărei dovezi că ar fi existat o activitate de instigare în materialitatea ei, soluţia corectă este cea de achitare cu privire la această faptă.

În ceea ce priveşte infracţiunea de instigare la uz de fals, în principal, a solicitat aceeaşi soluţie de achitare pentru că, în raport de aceleaşi aspecte anterior învederate, activitatea de instigare în materialitatea ei referindu-se nu la fapta principală, cea de uz de fals, ci la instigarea la uz de fals, ori această activitate de instigare nu există.

S-a considerat că argumentaţia juridică „merge în cascadă”, dacă raportul de evaluare, aşa cum a arătat iniţial, nu este unul fals având în vedere dispoziţiile legale din vechiul C. pen. pe care le-a identificat şi având în vedere că îi lipsesc elementele de alterare prevăzute de art. 288 din vechiul C. pen., dacă nu există un fals, nu există nici un uz de fals şi cu atât mai puţin nu există nici activitate de instigare iar sub aspectul stării de fapt se impune constatarea inexistenţei oricărei activităţi de determinare a membrilor consiliului de administraţie să voteze în vreun fel, iar tot sub aspectul probator pe care s-a bazat instanţa de fond, a considerat că niciun martor sau coinculpat nu a demonstrat vreo activitate de instigare a inculpatului A. asupra membrilor de administraţie să voteze sau să uzeze de un raport de evaluare presupus a fi fals.

Activităţile de determinare reţinute în sarcina inculpatului nu sunt confirmate; în acest sens, este importantă şedinţa Consiliului de administraţie în care s-a decis vânzarea autoturismului, din data de 29 mai 2013 şi a solicitat instanţei să aibă în vedere înregistrarea acelei şedinţe în care unul din membrii Consiliului de administraţie a întrebat dacă domnul A. ştia despre această vânzare, întrebarea fiind extrem de importantă pentru că prin reţinerea infracţiunii de instigare se presupune că cel instigat are cunoştinţă la momentul săvârşirii unei fapte că este instigat, de esenţa instigării fiind faptul că este anterioară, nici măcar concomitentă, fiind întotdeauna anterioară cu activitatea la care este instigată persoana şi mai mult decât atât o şi cauzează, însă dacă membrii Consiliului de administraţie nu ştiau nici măcar dacă inculpatul A. ştie despre această vânzare, apărarea apreciază că nu există o activitate de instigare concomitentă sau ulterioară cu activitatea care este instigată.

În ceea ce priveşte infracţiunea de folosire de informaţii care nu sunt destinate publicităţii - art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, a solicitat instanţei să aibă în vedere că atât doctrina pe care a indicat-o în cuprinsul memoriului de apel, dar şi recentele decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt în sensul următor: subiect activ al infracţiunii prev. de art. 12 lit. b) Legea nr. 78/2000 statuează că autor este persoana care în considerarea calităţii sale privilegiate are acces la anumite informaţii care nu sunt destinate publicităţii, pe care le divulgă unui destinatar, destinatar care în niciun caz nu poate avea calitate de autor sau de subiect activ.

A mai arătat că deciziile pe care le-a indicat, respectiv Decizia nr. 1300/2013, 1500/2014, 2902/2014 şi 269/2014, toate pronunţate de Înalta Curte au statuat că destinatarul unor informaţii care nu sunt destinate publicităţii nu poate avea niciodată calitatea de subiect activ sau de autor al acestei infracţiuni, în schimb inculpatul A. a fost trimis în judecată şi condamnat pentru această infracţiune în calitatea sa de autor însă din acest punct de vedere, nu există întrunită condiţia tipicităţii acestei infracţiuni.

S-a mai arătat că inculpatul A. a fost trimis în judecată pentru o infracţiune în formă continuată şi s-au reţinut 3 acte materiale: primire de informaţii, şi anume acte din datele de 16 septembrie 2013, 25 septembrie 2013, 25 octombrie 2013, solicitând instanţei să aibă în vedere că, în realitate, s-au reţinut nişte convorbiri, SMS-uri purtate între coinculpaţii E. şi B., neexistând nici un fel de dovadă că aceste informaţii ar fi ajuns în vreo modalitate la inculpatul A. ci nişte simple discuţii între cei doi coinculpaţi care nu au ajuns la inculpatul A., iar în ceea ce priveşte al doilea moment şi anume cel din 25 septembrie 2013, discuţiile au avut loc între aceeaşi doi coinculpaţi şi coinculpatul I. Ioan fără a se dovedi dacă inculpatul A. a luat la cunoştinţă despre acele informaţii.

Singura informaţie, care a ajuns la inculpatul A. a fost cea din 25 octombrie 2013 atunci când în urma unor SMS-uri între coinculpaţii E. şi B. a urmat şi un telefon scurt pe care l-a primit inculpatul A. de la B. în care i s-a spus: „vor veni musafirii pe care îi ştiţi”, iar inculpatul A. a răspuns: „nu ştiu”, după care a spus: „da, da, bine, bine, bine”.

S-a precizat că nu s-a arătat în ce a constat folosirea de informaţii, care sunt controalele ce au fost împiedicate sau neregulile acoperite prin folosirea acestor informaţii şi că multe dintre aceste informaţii nu erau informaţii nedestinate publicităţii, multe dintre ele erau publice şi nu se arată în cuprinsul sentinţei nici măcar care sunt acţiunile pe care inculpatul A., în considerarea calităţii sale de privilegiat, de detentor al unor informaţii care nu sunt destinate publicităţii, le-a exercitat asupra conducerii SC M. SA pentru a acoperi dificultăţile financiare.

În ceea ce priveşte infracţiunea de grup infracţional organizat, s-a arătat că în mod greşit s-a reţinut că scopul fundamental al constituirii grupului infracţional organizat l-a reprezentat protejarea intereselor economice menţionate de procuror prin prisma a două paliere: primul, acela de eludare a majorării capitalului social al companiei SC M. SA de către inculpatul A., sens în care a indicat pagina 10 din rechizitoriu în care procurorii susţin că era unica măsură de redresare a societăţii ce putea fi adoptată de acesta, dar măsura a fost fie refuzată, fie evitată de către inculpatul A.; iar al doilea îl constituie acela că, în pag. 8-9 ale rechizitoriului se afirmă că în lumina minutei de negociere din 28 noiembrie 2012 încheiată între A. şi B. s-ar crea premisa unei înţelegeri în timp a realizării unei proceduri de vânzare a companiei la nivelul final al anului 2015 în care fiecare ar fi împărţit anumite interese economice rezultate din această minută de negociere.

S-a considerat că nu a existat un scop în sine, respectiv protejarea vreunor interese economice ale SC M. SA ca şi societate de asigurare-reasigurare, elementul fundamental de susţinere şi de încredere a apărării pleacă din evaluarea elementului de bază al acestui dosar şi anume faptul că procurorii au susţinut că prin eludarea mijlocului de majorare a capitalului social în cuantumul prevăzut de 15 milioane de euro s-a creat acest grup infracţional format din cei trei inculpaţi, ducând la încheierea contractului de reasigurare cu compania germană Q., contract care avea, de fapt, un caracter ilicit, o inginerie financiară - potrivit rechizitoriului - un contract care nu avea practic niciun fel de efect, ci doar să mascheze în sine operaţiunile economice ale companiei care erau dezastruoase la acea dată de referinţă, însă acest contract de asigurare-reasigurare are trei elemente care îl exclud din start pe inculpatul A. de orice prezumţie de vinovăţie în reglementarea laturii subiective a constituirii de grup:

Prima este că, aşa cum a declarat şi inculpatul B. prin declaraţia dată în faţa instanţei, inculpatul A. nu are cunoştinţe profesionale în domeniul pieţii de asigurări, fiind astfel cum a afirmat domnul ...: „un inginer auto foarte remarcabil” şi s-a arătat că în această situaţie, contractul cu compania germană Q., a fost negociat, gândit şi realizat urmare a unui raport adoptat tocmai de către inculpatul B. în vederea realizării şi îndeplinirii obiectivelor din contractul german.

S-a apreciat că se exclude implicarea inculpatului A. în legătură cu acoperirea scopului în realizarea contractului pentru că elementul de extraneitate este mai important decât orice voinţă internă, iar elementul de extraneitate este dat de faptul că nemţii, având în vedere şi prestigiul celei mai mari companii de profil cum este Q. în realizarea auditului care a dus la realizarea acestui contract, audit extern, independent atât de voinţa lui A., B., E., dar şi independent de autorităţile române, au concluzionat că acest contract este unul legal, licit, răspunzând tuturor cifrelor analizate la momentul evaluării acestui audit, cifre şi audit care nu răspund argumentelor şi acuzaţiilor formulate de procuror cu privire la situaţia financiară a SC M. SA la momentul semnării contractului.

În al doilea rând, s-a arătat că această companie germană a supus contractul în analiza sa integrală forului german similar ASF-ului românesc, iar numai după primirea aprobării celei mai înalte autorităţi germane, documentaţia a fost trimisă în România la ASF, ASF care a realizat în paralel cu compania germană o întreagă corespondenţă în legătură cu semnarea, interpretarea, executarea, plata acestui contract şi finalitatea sa, aceste corespondenţe având caracter secret, necunoscute de inculpatul A. decât în momentul în care apărarea a luat act de derularea acestui proces şi că acest lucru conduce la o altă concluzie, că orice scop de constituire a grupului între cei trei inculpaţi cu ideea promovării, promulgării şi propulsării unora în ASF pentru acoperirea şi protejarea intereselor SC M. SA nu putea fi realizat, indiferent de calitatea persoanei, caracterul clasificat al corespondenţelor şi informaţiilor între ASF România, partea germană şi compania de asigurare-reasigurare nu au putut fi influenţate, nu au putut fi accesate, datele şi informaţiile nu au putut fi niciodată cunoscute sau folosite în favoarea evidentă a intereselor economice ale inculpatului A.

S-a susţinut că acest contract a fost validat, considerat legal şi oportun chiar de Direcţia Juridică a ASF-ului, în acest sens existând la dosar punctele de vedere ale Direcţiei Juridice cu date diferite ce reflectă caracterul de respectare a normelor de aplicare în vigoare la acea dată cu privire la reasigurare şi nu numai atât, chiar domnul vicepreşedinte audiat, a arătat că în aplicarea şi interpretarea contractului de asigurare-reasigurare cu compania germană era exclusă orice intervenţie a oricărei persoane din România.

A menţionat că la dosar, se observă faptul că norma de aplicare şi de interpretare a contractului conform legislaţiei germane pe regimul de contabilitate german, a fost trimis ASF-ului, iar partea română, respectiv Consiliul de administraţie prin Adela U., director al Direcţiei Juridice din SC M. SA şi cea care superviza executarea şi plăţile ratelor de asigurare către partea germană a pus în aplicare contractual şi că concluziile rapoartelor întocmite ca urmare a controalelor ASF în perioadele indicate şi niciuna de la momentul executării contractului; ASF-ul ca autoritate nu a contestat legalitatea normei aplicabile de înregistrare contabilă a contractului, mai mult martora U., în realizarea operaţiunilor de plăţi externe a cerut prealabil aprobarea ASF-ului acordată tocmai pentru ca deductibilitatea şi acoperirea acestor prime să fie conforme cu norma aplicabilă, iar eroarea constă în aceea că a fost trimisă să realizeze implementarea aşa-zisei cifre de calcul a operaţiunii de înregistrare, ori aceasta a recunoscut că în cariera ei nu a avut cunoştinţă şi nu a mai lucrat cu un asemenea contract atipic, în înregistrările de natura celor pe care Q. le-a avut cu partea română.

S-a mai arătat că martorul audiat în faţa instanţei de fond, are două poziţii în legătură cu implementarea şi efectul contractului din perspectiva normei contabile: a declarat că într-adevăr contractul a respectat forma legală a înregistrării din perspectiva normelor ASF, dar că la ASF erau două curente, două grupuri din cadrul conducerii în care unii susţineau că acest contract îndeplineşte condiţiile legale ale interpretării şi înregistrării contabile iar alţii spuneau că nu le îndeplineşte, iar când apărarea l-a întrebat de partea cui a fost şi cum există această graniţă în cadrul acestei instituţii a spus: „nu mă pot pronunţa, eu spun că eram de partea celor care nu credeam că acest contract trebuie să fie menţinut”; şi în mod greşit s-a considerat că înregistrarea contabilă a fost defectuoasă întrucât înregistrarea implementării plăţilor era una pe care o făcea inculpatul A. în mod direct, nu consiliul şi specialiştii care au fost audiaţi.

S-a mai arătat că nu există în acest moment o clarificare anterioară şi posterioară a constituirii grupului infracţional organizat referitor la perioadă, acte materiale săvârşite de fiecare persoană în parte, care să convingă în mod obiectiv instanţa că cei trei inculpaţi aveau atribuţii bine stabilite, când s-au întâlnit, cum au stabilit condiţiile să facă grupul acesta şi mai ales care au fost actele materiale în timp în succesiunea lor, instanţa având o interpretare globală a unor scopuri economice şi atât, restul decurgând din interpretări, aprecieri, evaluări, fără probe concrete, clare în lămurirea acestei operaţiuni.

În situaţia în care ar fi acceptat ipoteza parchetului, grupului îi mai trebuia o persoană determinată pentru a avea succesul de care era nevoie, şi anume U., având în vedere puterile pe care le avea ca preşedintă a consiliului, director al Direcţiei Juridice şi director general, indiferent de dorinţa inculpatului A., chiar dacă este acţionar majoritar, acţionar semnificativ, chiar dacă are interese economice licite, deşi orice acţionar majoritar are interese licite să-i crească profitul şi compania în derularea activităţii, cei trei aveau nevoie de ajutorul U. pentru a putea să ducă la îndeplinire orice scop economic în interesele pe care ei urmau să le protejeze cu privire la SC M. SA, ori, atât timp cât aceasta lipseşte, atributul semnăturii şi drepturile ei nu pot fi eludate şi nu pot fi înlăturate, astfel că acest grup infracţional nu a existat, nu şi-a asigurat sustenabilitatea şi eficienţa, respectiv toate aceste aprecieri ale legăturii lor este una strict contractuală, de conjunctură, având în vedere şi perioadele în care inculpatul A. era în executarea unor alte pedepse şi în condiţiile contractul cu Q. se derula în lipsa acestuia.

S-a arătat că nu există nicio raţiune pentru a face referire la interese economice protejate atât timp cât situaţiile contabile-financiare aprobate de ASF pe perioada anilor 2012, 2013, 2014 privind evoluţia şi situaţiile financiare ale companiei aveau acoperite toate poliţele de asigurare şi reasigurare în derulare, şi mai mult, un excedent de peste 10 milioane de euro după acoperirea tuturor poliţelor din piaţă, deci argumentele că se înşela populaţia şi că se urmărea artificial creşterea nivelului companiei cu scopul de a păcăli populaţia privind nivelul de solvabilitate al societăţii este unul fals, datele nefiind contestate sau invalidat de ASF sau de altă autoritate.

În legătură cu infracţiunile de dare de mită şi de cumpărarea de influenţă, s-a considerat că A. a fost evaluat în cadrul acestui dosar din două perspective: fie ca acţionar majoritar al companiei SC M. SA, fie ca persoană care avea un contract de consultant prin societatea lui profesională de consultanţă, însă fie că este vorba de poziţia de acţionar majoritar, fie că este vorba de poziţia de consultant prin care era informat, s-a cunoscut prin această natură a informării că exista o cutumă legală, rezultată din aplicarea legii societăţilor comerciale, şi una specială rezultată din deciziile privind contractele de mandat, bonusurile acordate şi deciziile Consiliului de administraţie, o politică economică de susţinere prin bonusuri materiale, financiare a membrilor bordului de conducere pentru dările de mită în condiţiile în care acestea erau deja în executarea lor, în acest sens observându-se lipsa de echilibru şi de echitate în evaluare de către procurori a faptului că şi Adela U. a avut parte de aceeaşi procedură pe care ea personal a solicitat-o privind achiziţia unui autoturism în evaluarea impusă şi acceptată de aceasta, ca membră şi preşedintă a consiliului fără să fie trimisă în judecată în egală măsură cu celălalt beneficiar al acestui autoturism.

S-a arătat că inculpatul Ilie A. nu a avut un rol decisiv şi nu a avut nicio poziţie care să încline balanţa în implementarea unei proceduri care exista, adică nu i se poate imputa o intervenţie efectivă într-o procedură derulată de ani de zile cu acordul membrilor Consiliului de administraţie şi nu a impus o anume politică de vot în legătură cu deciziile Consiliului de administraţie, astfel că niciun efect juridic nu s-a creat din executarea acestui vot cu privire la măsurile implementate pentru bonificări, plăţi, achiziţii de autoturisme.

S-a mai învederat că între inculpatul A. şi Adela U. exista un conflict evident de natură organizatorică, principială, juridică, economică care nu putea fi trecut sub tăcere şi nu putea fi ascuns în condiţiile în care ceilalţi membrii ai Consiliului de administraţie recunoşteau că îl informau pe inculpat, în calitatea sa de acţionar, dar nu a fost primită şi replica reacţiei inculpatului A. cu privire la aceste informări efective, fiind vorba de intervenţia unor acte, decizii, semnături sau alte chestiuni care să determine o modificare a Consiliului de administraţie în optica de proceduri aplicabile.

În raport de cele reţinute prin rechizitoriu şi prin sentinţa atacată, a arătat că Adela U. a recunoscut, fără echivoc, că nu a fost chemată din şedinţa Consiliului de administraţie de inculpatul A. pentru a se putea vota o anume procedură, şedinţa se terminase, după încheierea şedinţei având această discuţie cu inculpatul: „bine, dacă tu ca preşedinte al consiliului şi director al Direcţiei Juridice ai înţeles ulterior că n-a fost corectă procedura, de ce nu ai intervenit în dubla calitate pentru a opri efectele hotărârii?”, răspunsul fiind foarte clar: „nu am făcut-o pentru că eu am crezut că este corectă şi eu nu am mai considerat că este nevoie să se facă nici un fel de atac şi mai mult decât atât, au existat precedente în care ştiu foarte bine că am realizat o asemenea manieră de lucru”, iar în condiţiile în care o asemenea autoritate confirmă că nu e vorba de o intenţie penală, nu e vorba de un interes ilicit al inculpatului A., nu pot fi înlăturate declaraţiile celei mai importante persoane de autoritate, fără a fi evaluate în favoarea inculpatului.

În legătură cu probele în circumstanţierea inculpatului A., a susţinut că este unul dintre cei mai reprezentativi investitori români din toată Transilvania şi România în domeniul bancar - Banca M., în domeniul financiar; că la ora actuală sunt 6.000 de oameni care muncesc în companiile lui, respectiv pentru O., companii de transport sau de orice altă natură şi că există un denunţ valorificat depus la dosar care atestă încă o dată că în executarea şi colaborarea pe care a avut-o cu autorităţile române, inculpatul a ajutat foarte mult, protejându-şi interesele, familia, companiile în legătură cu care apărarea a depus documentele pe care instanţa trebuie să le aibă în vedere în evaluarea generală a circumstanţelor inculpatului şi că restul brevetelor, invenţiilor, activităţilor de cercetare ştiinţifică recunoscute de autorităţile naţionale, cât şi celelalte premii pe care societatea le-a acordat, în opinia apărării, reflectă după mulţi ani o anumită conduită şi un anumit profil al inculpatului.

Apelantul intimat inculpat J. prin apărător a solicitat admiterea apelului formulat de inculpat şi desfiinţarea, în parte, a sentinţei apelate iar pe fondul cauzei, a solicitat pronunţarea unei hotărâri de achitare, în temeiul art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen. - fapta nu există, iar în subsidiar lit. c), respectiv lit. b) - fapta nu este prevăzută de legea penală.

S-a arătat că fapta reţinută în sarcina inculpatului nu există, având în vedere că, astfel cum apare în cronologia relevată de probe, se transmite un fax în data de 31 iulie la ora 18.57 de către martora către ASF, email care se transmite din eroare; această împrejurare este recunoscută de martoră în ambele declaraţii pe care le-a dat atât în faţa organului de urmărire penală, cât şi în faţa instanţei de fond. În dimineaţa zilei următoare, în intervalul orar 08.30 - 10.14, lucrătorii din cadrul Registraturii generale înregistrează documentul respectiv din eroare, după care doamna U., preşedinta Consiliului de administraţie a SC M. SA se sesizează cu privire la această transmitere şi solicită martorei CC. să sune la ASF în vederea restituirii documentului, iar această martoră sună, vorbeşte cu un bărbat, în opinia apărării singurul posibil fiind martorul AAA., pentru că lucrătorii de la ASF erau în număr de doi: AAA. şi FFFF., şi solicită acestuia să şteargă numărul de înregistrare şi să restituie documentul; martorul AAA. dă curs acestei solicitări, şterge numărul de înregistrare prin aplicarea unei paste corectoare şi restituie la numărul de fax al SC M. SA acest document la ora 10:14, toate aceste împrejurări fiind relevate şi de declaraţia martorei CCCC., fiind foarte importantă dovada emisă de fax care demonstrează că la ora 10:14 pe faxul SC M. SA se primeşte acest document, dovada fiind la dosarul cauzei.

S-a arătat că inculpatul B. o contactează pe BBB.. şi îi solicită acesteia să se sesizeze în legătură cu această transmitere din eroare la ora 13:54, iar la ora 14:06 martora BBB. îl sună pe inculpatul B., îi confirmă că acest fax a fost primit, că a fost înregistrat dar că numărul de înregistrare a fost şters, fiind transmis pe fax către SC M. SA; iar în ceea ce priveşte a treia acţiune, a arătat că la ora 15:18, inculpatul E. îl sună pe J., îi spune acestuia că există un document transmis din eroare, îi cere să se intereseze despre acest document fără a oferi detalii de conţinut, natură şi motiv, iar pentru că şefa de cabinet a apelantului inculpat J. era ocupată cu diferite activităţi administrative, acesta coboară personal la Registratura ASF, ia legătura cu martorul AAA., care îi confirmă că documentul respectiv a ajuns, că i-a şters numărul fizic şi implicit, în opinia apărării, l-a şters şi din registrul electronic de intrări-ieşiri atribuind unui alt document acelaşi număr, toate aceste aspecte fiind relatate de către apelantul inculpat J. apelantului inculpat E.

S-a apreciat că deşi martorul AAA., audiat în faţa Curţii de Apel, nu-şi aminteşte această împrejurare, totuşi nu poate fi interpretată în defavoarea inculpatului J., pentru că din cuprinsul declaraţiei acestuia reiese că i s-au mai întâmplat astfel de situaţii, în sensul de a aplica din greşeală ştampila, după care să aplice pastă corectoare, deci nu exclude posibilitatea ca în privinţa acestui document să fi aplicat un tratament asemănător, iar pe de altă parte, răspunsul pe care ASF l-a transmis către instanţa de apel la solicitarea acesteia este mai mult decât relevant.

S-a solicitat să se aibă în vedere că la momentul respectiv, la data de 1 august 2013 nu exista o procedură scrisă cu privire la modul în care circula corespondenţa în cadrul ASF, în schimb potrivit uzanţelor, în situaţia în care un înscris era trimis din eroare, acel înscris era restituit expeditorului în măsura în care era cunoscut, în caz contrar, documentul era clasat; această uzanţă fiind preluată în cele două proceduri ulterioare şi anume procedura privind circuitul corespondenţei din februarie 2014 şi procedura operaţională privind circuitul corespondenţei din 2015 care preiau exact aceleaşi reguli: în situaţia în care un înscris era trimis din eroare era restituit expeditorului sau în măsura în care nu era cunoscut era expediat.

De asemenea, a apreciat că este foarte importantă concluzia la care se opreşte ancheta administrativă internă care a vizat acea împrejurare şi anume că nu s-a putut stabili dacă au existat numere de înregistrare şterse sau radiate în perioada 1 august 2013 - 2 august 2013, că doar salariaţii AAA. şi FFFF. îşi desfăşurau activitatea în acea registratură şi că singurele persoane care au accesat acest program electronic de la registratură pe bază de user şi parolă sunt cei doi salariaţi.

Din perspectiva apărării, în prezenţa acestor concluzii care au fost stabilite, care au fost avute în vedere sau exprimate de către autoritate pe baza unei anchete administrative, acel document transmis din eroare către ASF nu aparţinea acestei autorităţi şi se cuvenea a fi restituit expeditorului doar în măsura în care acest expeditor, ceea ce nu este în cazul de faţă, nu era cunoscut, astfel că ar fi trebuit clasat.

De asemenea, a arătat că din economia dosarului, acuzaţia concretă adusă apelantului inculpat J. vizează împrejurarea că nu se poate stabili cu exactitate dacă au fost şterse sau radiate numere de înregistrare din Registrul electronic, existând probabilitatea ca documentului fax să-i fie alocat un număr de înregistrare în Registrul electronic de intrări-ieşiri şi apoi acest număr să fie alocat altui document, iar singurele persoane care puteau face această modificare, operaţiune, la data de 1 august 2013 sunt AAA. şi FFFF. întrucât doar aceştia erau singurii care puteau accesa acest program electronic pe bază de username şi parolă.

Având în vedere declaraţiile celorlalţi martori, apărarea a apreciat că singura persoană care a putut face această modificare este AAA. şi că modificarea a fost efectuată cel mai târziu la ora 10:14, oră la care documentul a fost reexpediat către SC M. SA; această ipoteză este susţinută şi din vizualizarea înscrisului respectiv sub care se poate vedea numărul 25.958 din 1 august 2013.

Verificând extrasul imprimat fizic al acestui registru de intrări-ieşiri din perioada respectivă, a arătat că se poate vedea că poziţia cronologică 23 din 276 de înregistrări în acea zi este aferentă unui document al cărui conţinut este descris ca fiind raport trimestrul II expediat de ... broker de asigurare SRL efectuată de martorul operator AAA. ce avea ca destinatar Direcţia de Supraveghere financiară.

Având în vedere toate aceste probe a apreciat că fapta nu există şi că în realitate nici din punct de vedere temporal, nu a putut să existe o acţiune de ştergere din partea inculpatului J. a acestui număr de înregistrare din registrul electronic, nu putea să existe o sustragere atât timp cât acest document, pe de o parte, nu aparţinea ASF iar, pe de altă parte, i-a fost solicitat martorului AAA., acesta l-a aşezat într-o mapă inscripţionată CSA şi a fost predată inculpatului E.

Într-o teză subsidiară - respectiv art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen., a arătat că întreaga hotărâre de condamnare se bazează în ceea ce priveşte condamnarea inculpatului J. pe acea interceptare, pe acea convorbire telefonică efectuată la data de 1 august prin care inculpatul E. îi solicită respectivul document, iar inculpatul J. îi răspunde rezumativ poate utilizând în mod greşit acel verb, „l-am delete”.

A apreciat că trebuie avut în vedere că acea probă nu se coroborează cu nicio altă probă din prezenta cauză, în schimb, declaraţia inculpatului pe care a dat-o în prezenta cauză se coroborează atât cu declaraţia martorei de la SC M. SA, cu dovada expedierii faxului şi cu celelalte documente din care reiese că ora la care acest înscris a fost radiat din registrul electronic este mai târziu de 10:14.

Privind teza subsidiară - lit. b, apărarea a apreciat că fapta nu este prevăzută de legea penală dintr-o triplă perspectivă: în primul rând trebuie să se aibă în vedere că nu este săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege - teza a II-a, fiind esenţial a se observa că în fişa postului inculpatului J. avea prevăzută ca şi obligaţie imperativă să predea membrilor neexecutivi toate documentele care interesau activitatea acestora sau care erau solicitate în mod expres.

Având în vedere că inculpatul E. este un membru neexecutiv, fiind în ierarhia ASF superior inculpatului J., a apreciat că existenţa acestei atribuţii în fişa postului, în raport şi de acest ordin al superiorului nu a făcut altceva decât să-şi îndeplinească atribuţiile prevăzute de lege, neavând din modul în care s-a derulat discuţia niciun fel de reprezentare cu privire la caracterul ilicit al acestei solicitări.

În al doilea rând, a apreciat că nu este îndeplinită nici condiţia privind urmarea imediată, respectiv acea tulburare a bunului mers al societăţii M..

Totodată, a precizat că trebuie să se aibă în vedere conţinutul concret al înscrisului respectiv, al informării respective, care sub nicio formă nu ar fi putut să excludă societatea M. de la controlul autorităţii de supraveghere financiară, iar, în al doilea rând, să fie adevărate susţinerile parchetului.

În acest sens, a arătat că nu s-ar fi putut dispune nici un fel de măsură cu privire la E., membru neexecutiv, întrucât numirea acestuia fusese făcută de Parlament şi în conformitate cu dispoziţiile art. 10 raportat la art. 8 din acea Ordonanţă, el putând fi revocat tot de Parlament.

A mai precizat că urmarea imediată trebuie să fie efectivă, nu să vizeze o potenţialitate, lucru care nu s-a întâmplat, motiv pentru care a apreciat că infracţiunea nu îndeplineşte toate condiţiile de tipicitate.

Totodată, a apreciat, faţă de precizările acuzării, că sunt incidente dispoziţiile Deciziei Curţii Constituţionale nr. 405/2016.

A solicitat să se aibă în vedere că prin actul de sesizare a instanţei şi prin sentinţa prin care a fost condamnat, inculpatului J. nu i s-a reţinut nicio încălcare a legii, ci doar s-a apreciat că şi-ar fi îndeplinit necorespunzător atribuţiile de serviciu prin aceea că a dispus ştergerea din registrul electronic şi a sustras înscrisul respectiv, nefiind încălcată vreo prevedere legală.

A mai arătat că acuzarea a indicat încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 93/2012, prin raportare la art. 5 lit. n) din Legea nr. 32/2000, însă această precizare este tardivă, aceasta ar fi trebuit să se regăsească în actul de sesizare a instanţei pentru ca inculpatul să-şi poată face apărările şi în faţa instanţei de fond.

Totodată, a solicitat să se aibă în vedere că între atribuţiile de serviciu ale inculpatului J. DDDD. nu se regăsea şi aceea de a răspunde la orice fel de petiţie, care era adresată fie de societăţi de asigurare, fie de reasigurare, prin urmare, acest aspect nefiind de natură a aprecia că ar fi încălcat legea.

În continuare, a arătat că nu există niciun fel de legătură de cauzalitate între o eventuală încălcare a obligaţiilor de serviciu şi încălcarea dispoziţiilor respective.

Apelanta intimată inculpată H., prin apărător a solicitat admiterea apelului şi achitarea inculpatei în temeiul dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. b) C. proc. pen. întrucât nu a fost încălcată atribuţia de serviciu, astfel cum a fost reinterpretată prin decizia Curţii Constituţionale, în sensul că această dispoziţie de serviciu nu provenea şi nu era reglementată printr-o legislaţie primară, lege sau ordonanţă.

A mai arătat că s-a reţinut în actul de sesizare al instanţei şi în considerentele hotărârii Curţii de Apel că inculpata a încălcat uzanţele ASF-ului în convocarea şi numirea membrilor comisiei de interviu pentru doamna G.; această încălcare se referă doar la neconvocarea doamnei OO. iar singurul temei care reglementa convocarea şi procedura desfăşurării interviului era decizia nr. 1056/2011, astfel cum au susţinut martorii audiaţi atât în faţa instanţei de fond cât şi în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a afirmat că această decizie era inoperabilă şi asta datorită faptului că interviul inculpatei G. a avut loc după înfiinţarea noii entităţi ASF.

A învederat că prin rechizitoriu s-a reţinut faptul că trebuiau convocate nominal persoanele din această decizie, însă astfel cum a susţinut şi martorul GGGG., acele persoane şi direcţii nu mai existau, pentru că au fost comasate şi s-a format o nouă structură prin înfiinţarea acestei noi entităţi ASF şi că acele uzanţe nu încălcau legea deoarece la art. 3 din acea decizie, act normativ intern, se prevede în mod clar că se putea constitui comisia în mod legal doar cu trei membri din cele cinci direcţii şi un aspect foarte important este acela că nu se precizează care din cele trei direcţii.

A adăugat că aşa cum au afirmat toţi martorii, nu exista o procedură clară şi nu exista o uzanţă, au fost diverse persoane care au fost chemate să facă parte în componenţa acestei comisii de intervievare şi de asemenea, aşa cum a afirmat şi martora RR.la termenul anterior, practic, acest interviu era o simplă formalitate pentru că în realitate, astfel cum s-a dovedit prin probele administrate la dosar, ponderea maximă în analiza dosarului pentru avizare o aveau actele care se depuneau la registratura ASF-ului, practic, interviul validând oarecum această procedură care era formată din două etape: cea a dosarului şi cea a interviului.

Cu privire la împrejurarea că inculpata H. ar fi convocat în mod discreţionar membrii comisiei, a precizat că există probe la dosar din care rezultă că această convocare s-a făcut prin e-mail de către NN., existând acel mesaj pe canalul de comunicare intern în care îi spune martorei SS. „ţi-am trimis invitaţia pentru interviu” şi ea spune: „da, ştiu”.

A menţionat că aşa cum se poate observa şi martorul PP., a declarat că obişnuia să participe la astfel de comisii pentru intervievarea persoanelor ce urmau să fie avizate, de asemenea, şi martora RR. şi GGGG., au confirmat acest lucru prin declaraţiile date.

A apreciat că nu a fost săvârşită vreo faptă în legătură cu atribuţiile de serviciu prin convocarea telefonică a dl. PP., şi dacă aceasta s-ar fi făcut într-un anumit scop, aşa cum rezultă din toate probele la dosar şi chiar din decizia nr. 1056, ar fi trebuit ca această validare să se facă cu majoritatea membrilor comisiei care făceau parte la acel moment la interviul dnei G.; dacă doamna OO. ar fi fost convocată şi ar fi votat împotriva avizării inculpatei G., totuşi s-ar fi putut trece, având în vedere că ceilalţi patru membri au votat pentru validarea acesteia. Această validare s-a făcut datorită considerentelor profesionale ale inculpatei G., aşa cum au susţinut majoritatea martorilor.

A solicitat respingerea apelului Parchetului, întrucât astfel cum s-a menţionat şi în hotărârea instanţei de fond, nu a existat o cunoştinţă între membrii conexiunii infracţionale, a scopului urmărit de ceilalţi membrii ai grupului cu atât mai mult cu cât inculpata H. nu cunoştea ceilalţi membrii ai grupului infracţional.

Inculpata G., prin apărător, a solicitat achitarea în temeiul dispoziţiilor art. 16 lit. a) C. proc. pen. cu privire la infracţiunea de grup infracţional organizat pentru care inculpata a fost condamnată în primă instanţă, a solicitat să se constate că piaţa asigurărilor din România este relativ mică, sunt doar 30 de societăţi, inculpata a avut un parcurs profesional plecând de la cel mai mic grad de lucrător în agenţie până la cele mai înalte poziţii astfel încât era practic imposibil să nu se cunoască cu ceilalţi coinculpaţi activând toţi în aceeaşi piaţă mică.

Cu privire la modalitatea în care aceasta a ajuns director general la M., a solicitat să se constate că inculpatul B. a ajuns în luna mai 2012, inculpata G. nu a fost niciodată prima opţiune pentru a o duce să lucreze împreună, primii nominalizaţi fiind inculpatul E. şi martorul FF., că G. a ajuns la societate abia în iunie 2013 când E. a plecat la ASF iar FF., la o altă societate comercială.

Totodată, în ceea ce priveşte nota de negociere pe care inculpatul B. a semnat-o cu inculpatul A. şi în care se făcea referire la majorarea numărului de membrii în CA prin aducerea inculpatei G. şi a lui B., aceasta nu s-a realizat niciodată, niciunul dintre ei neocupând vreo funcţie în Consiliul de Administraţie, fiind doar în mod succesiv directori generali.

A arătat că presupusul mobil este comun pentru toate infracţiunile, deşi legea nu prevede existenţa mobilului, nu se poate susţine că inculpata în mod conştient s-a angajat în săvârşirea de infracţiuni doar pentru a beneficia de salariu şi de locuinţă de serviciu în Municipiul Sibiu în condiţiile în care din probele de la dosarul cauzei rezultă că aceasta îşi păstrase locuinţa pe care o avea în Bucureşti, plătind în continuare chirie, chiar căuta să-şi cumpere o locuinţă, lucru care s-a şi întâmplat.

Tot în ceea ce priveşte grupul, s-a arătat în hotărârea de condamnare că discuţia telefonică pe care aceasta a purtat-o cu inculpatul E. după susţinerea interviului ar contura o înţelegere frauduloasă între ei şi aceasta ar demonstra faptul că este membră a unui grup infracţional organizat.

A precizat că inculpatul E. a recunoscut în cuprinsul declaraţiei pe care a dat-o şi reiese din cuprinsul tuturor convorbirilor telefonice pe care le-a purtat că niciun aspect relatat la telefon nu s-a întâmplat în realitate, astfel încât a apreciat că nu este necesar să se dea o valoare absolută acestei interceptări telefonice întrucât nu reprezintă realitatea.

S-a mai arătat că toţi martorii audiaţi din cadrul ASF-ului au precizat că nu au fost influenţaţi în ceea ce priveşte avizarea G., de altfel, dosarul acesteia era impecabil din punct de vedere profesional, fiind ultima persoană care ar fi avut nevoie de vreo „pilă” pentru a putea fi avizată pe poziţia de director general.

Cu privire la bonus, complicitatea la cumpărare de influenţă şi complicitatea la dare de mită, a arătat că despre acest bonus s-a discutat în cadrul societăţii încă din luna iulie 2013, discuţie între A., U. şi B., lucru dovedit de declaraţiile acestora. Inculpata G. a întocmit referatul la solicitarea inculpatului B., lucru recunoscut de acesta în cuprinsul declaraţiei cât şi de martora U., calculul bonusului a fost făcut de către coinculpatul I., iar emiterea acestui referat de către G. s-a bazat pe modelul contractului de mandat care a fost pus la dispoziţie de către Oficiul Juridic; din cuprinsul acestui model de contract de mandat se observă în mod clar că se vorbeşte de bonus atât pe anul 2012 cât şi pe anul 2013, originalul contractului de mandat al inculpatului E. nu i-a fost pus la dispoziţie motivându-se confidenţialitatea acestuia, însă, ce este cel mai important este că plata acestui bonus a fost aprobată de consiliul de administraţie ori, inculpatul E. şi-a semnat contractul de mandat cu CA, astfel încât membrii consiliului de administraţie în mod cert cunoşteau care sunt prevederile acestui contract, ori aprobând plata bonusului, s-au exprimat şi cu privire la legalitatea sau nu a acestuia.

A apreciat că martora U., care nu a participat la şedinţa consiliului de administraţiei, arată în cuprinsul declaraţiei ulterioare că nu ştie de ce nu s-a opus la plata bonusului, dar că a dispus-o.

Totodată, a menţionat că directoarea EE. care aplica vizele de legalitate şi făcea controlul financiar preventiv, nu a avut nicio obiecţie, dispunând efectuarea plăţii, iar de remarcat este că în aceeaşi zi s-a respins la plată o sumă mult mai mică de bani de către preşedinta consiliului de administraţie, U.

Apelantul intimat inculpat E., prin apărător, a arătat că în ceea ce priveşte infracţiunea de luare de mită în formă continuată, reţinută în sarcina inculpatului E., au fost imputate acestuia două acte materiale, respectiv cel referitor la autoturismul ..., presupus a fi fost subevaluat şi cel referitor la bonusul salarial nemeritat.

A opinat că s-ar impune achitarea inculpatului în baza dispoziţiilor art. 16 lit. b) C. proc. pen., cu privire la autoturism arătând că instanţa de fond a invalidat 12 mijloace de probă esenţiale, enumerate în motivele de apel depuse la dosarul cauzei, din cauza acestei invalidări ajungându-se la conturarea unei premise eronate.

De asemenea, a învederat că autoturismul ... nu a fost subevaluat, la dosarul cauzei există probe din care rezultă că acest autoturism a fost achiziţionat iniţial la preţul de 40.000 de euro, acesta fiind preţul cu care a fost achiziţionat la aproximativ 20.000 de km. Ulterior, a fost folosit un an, perioadă în care a parcurs până la 70.000 de km, fiind apoi vândut inculpatului E. la preţul de 31.000 de euro, apreciindu-se astfel în mod corect că pe parcursul unui an, un autoturism poate să îşi piardă din valoare.

A precizat că raportul de expertiză efectuat în cauză ridică anumite suspiciuni în ceea ce priveşte concluziile şi caracterul său ştiinţific, nu se poate susţine că acest autoturism ar valora la momentul vânzării 44.500 euro pe piaţa liberă în condiţiile în care există documente din care reiese faptul că autoturismul a fost achiziţionat din Germania cu preţul de 40.000 euro cu un an în urmă.

Mai mult, a arătat că, iniţial, a fost trimis un draft de către expertul desemnat de organul de urmărire penală, draft în care valoarea autoturismului era menţionată la aproximativ 38.000 euro, ulterior, acesta schimbându-şi concluziile în sensul aproximării valorii la 44.500 de euro, apărarea presupunând că suma de 38.000 euro este chiar valoarea la care a fost cumpărat autoturismul: 31.000 euro, la care s-a adăugat TVA-ul.

Cu privire la modalitatea de plată în rate, a apreciat că judecătorul fondului, a reţinut în mod greşit modalitatea de plată în rate ca fiind un folos necuvenit pentru a justifica acea mită, plata în rate nu poate fi reţinută a fi un folos necuvenit, fiind o modalitate de plată prevăzută de legea penală, acest autoturism fiind achiziţionat de către M. tot prin plata în rate.

A arătat că judecătorul fondului a menţinut sechestrul asigurător în limita sumei de 81.370 de euro, această sumă reieşind din preţul de catalog al autoturismului, apărarea neputând decela asupra valorii ce se reţine a fi un beneficiu necuvenit în sarcina inculpatului şi că nu s-a dovedit o legătură între primirea acestui autoturism subevaluat şi modalitatea de plată în rate de executarea sau neexecutarea unei atribuţii de serviciu, neputând fi primită explicaţia „nu va uita de interesele M.”, din această perspectivă, arătând că fapta aşa cum a fost analizată şi reţinută în tipicitatea ei nu este una prevăzută de legea penală.

În ceea ce priveşte bonusul primit de inculpat, a învederat că poziţia apărării, diferită de cea a instanţei de fond, este în sensul că dreptul inculpatului izvora din contractul de mandat semnat iniţial, astfel că existenţa sau inexistenţa unei anexe nu este izvorul dreptului de a beneficia de un bonus. Prin acea anexă, se arăta doar o modalitate concretă de calcul bonusului, inexistenţa acesteia nu atrăgea inexistenţa dreptului.

A apreciat că judecătorul fondului nu contestă caracterul meritoriu al acestui bonus, chiar a apreciat că inculpatul E. şi-a îndeplinit foarte bine atribuţiile de serviciu având în vedere vectorul pozitiv al creşterii M., însă arată că dacă nu s-au respectat nişte dispoziţii legale, acest bonus este acordat în mod nelegal.

A susţinut că în cauză se face referire la o societate privată, având fonduri private, la decizia unui consiliu de administraţie care reprezintă lege în dreptul societar privat, astfel că nu se poate reţine situaţia unui fond public, făcându-se referire la scurgerea unor fonduri ce îşi au originea în bugetul general consolidat sau în cel local.

A concluzionat în sensul că se impune astfel achitarea inculpatului în temeiul art. 16 alin. (1) lit. b) C. proc. pen. şi cu privire la acest aspect, întrucât instanţa de fond nu reuşeşte să creeze o legătură credibilă între acest bonus şi prefigurarea unei atitudini viitoare ilegale ca membru neexecutiv al ASF.

În ceea ce priveşte infracţiunea de trafic de influenţă în formă continuată, a arătat că nu poate fi convingătoare suprapunerea a două infracţiuni ce au acelaşi obiect, se referă la acelaşi folos necuvenit, nefăcându-se distincţie între laturile obiective ale celor două infracţiuni, iar descrierea situaţiei de fapt este una comună; reţinerea concursului între luare de mită şi trafic de influenţă relativ la acelaşi folos, fiind discutabilă, în esenţă însemnând că inculpatul E. a primit două foloase necuvenite ca să nu-şi exercite atribuţiile de serviciu, însă luarea de mită este acoperitoare pentru traficul de influenţă, neexistând totodată în sentinţa atacată referiri la latura obiectivă a infracţiunii de trafic de influenţă.

Cu privire la infracţiunea de permitere a accesului la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, a precizat că aceste controale inopinate ar trebui să aibă un element de surpriză, să verifice nişte aspecte care nu ar putea fi surprinse în alt mod, la fel ca un flagrant delict, tematica avută în vedere de aceste controale neavând acest caracter, întrucât prevedeau situaţii juridice anterioare, reflectate în acte.

A adăugat faptul că din punctul de vedere al unei obligaţii de rezervă, într-adevăr ar fi fost aplicabilă o sancţiune disciplinară, morală, dar în niciun caz legală, întrucât norma penală are obiectivul de a proteja informaţiile care au o anumită valoare, aceste informaţii putând fi cuprinse în documente şi discuţii în cadrul organului deliberativ, respectiv consiliul ASF, izvorul informaţiilor comunicate neaflându-se în niciuna dintre acestea, fiind simple păreri ale inculpatului.

Cu privire la infracţiunea de abuz în serviciu, în raport de decizia Curţii Constituţionale, a arătat că nu există în prezent indicată de către acuzare norma juridică primară încălcată, dar existând faptic acuzaţia în sensul că inculpatul a urmărit şi reuşit tergiversarea efectuării unor controale, a influenţat rezultatul controalelor dispuse şi nu a adus la cunoştinţa consiliului situaţia financiară precară a M..

A considerat că această acuzaţie nu este concretizată în niciun fel de rezultat, în sensul că inculpatul ar fi reuşit tergiversarea unor controale, nefiind indicat în materialul de urmărire penală controalele tergiversate de către inculpatul E., societatea vizată sau actele concrete prin care inculpatul E. a tergiversat aceste controale.

A arătat că s-a mai susţinut că inculpatul a influenţat rezultatele controalelor dispuse şi că nu a adus la cunoştinţă ASF-ului situaţia financiară precară a SC M. SA, nefiind însă vorba despre o situaţie precară, premisa fiind falsă, şi mai mult, nu există o obligaţie de serviciu în acest sens.

A considerat că fapta nu se concretizează nici din perspectiva indicării legii încălcate, nici din perspectiva elementului material concret şi mai ales al tulburării însemnate, respectiv de punere în imposibilitate a ASF-ului de a-şi exercita prerogativele, neexistând nicio probă că această tulburare s-ar fi produs în mod efectiv, prejudiciul şi tulburarea însemnată trebuind a fi certe, cu elemente concrete.

Cu privire la fapta de instigare la abuz în serviciu, a arătat că există proba, respectivul înscris care atestă că discuţia între inculpatul E. şi inculpatul J. a avut loc la 5 ore după ce acest înscris a fost radiat şi înapoiat, astfel că fapta se pliază pe dispoziţiile art. 32 alin. (2) C. pen., respectiv tentativă absolut improprie, obiectul infracţiunii era dispărut, în sensul că altcineva comisese fapta înainte.

În ceea ce priveşte infracţiunea de constituire grup infracţional organizat, a arătat că achiesează la concluziile apărătorului ales al inculpatului A., ridicând însă semne de întrebare cu privire la faptul că s-a dispus schimbarea de încadrare juridică a faptei din art. 8 în art. 7 al Legii nr. 39/2003, afirmând că s-au făcut nişte alegaţii care nu-şi află corespondent în realitate, E. nefiind propus şi propulsat de A., B. nefiind propus şi propulsat de către E.

În ceea ce priveşte reindividualizarea pedepselor aplicate şi a modului de executare, în cazul în care instanţa va ajunge la o soluţie de condamnare a inculpatului, a arătat că în ceea ce priveşte presupusul prejudiciu, pe parcursul urmăririi penale, a fost acoperit, în sensul că în mod voluntar inculpatul E., prin familie, a acoperit acea sumă reţinută ca şi bonus, aceasta nefiind sechestrată în mod inopinat, la fel întâmplându-se şi cu maşina, ce a fost restituită după ce s-a efectuat expertiza în faza urmăririi penale.

A învederat că inculpatul E. a plătit pentru această maşină, plata fiind în rate, astfel că obiectul luării de mită nu a existat, iar un eventual prejudiciu a fost acoperit încă din faza urmăririi penale prin atitudinea voluntară a inculpatului.

În ceea ce priveşte circumstanţele personale ale inculpatului, a depus la dosarul cauzei articole din presa vremii, inculpatul E. fiind perceput ca un foarte bun profesionist şi un om care nu poate să dezamăgească, un om apreciat, un om de valoare al comunităţii sale.

În ceea ce priveşte aplicarea art. 19 Legea nr. 682/2002, a arătat că inculpatul a făcut un denunţ, fiind audiat ca martor de către instanţa de judecată, parchetul totuşi neadmiţând că acesta a ajutat la facilitarea identificării şi tragerii la răspundere penală a unor participanţi la alte fapte penale; textul legal nu indică expres că trebuie să fie o mărturie decisivă care să conducă la condamnare, poate să fie şi o mărturie care să sprijine celelalte probe.

A solicitat astfel aplicarea art. 19 Legea nr. 682/2002 faţă de inculpatul E., iar în ceea ce priveşte modalitatea de executare a unei eventuale pedepse, a arătat că nu se impune executarea efectivă a acesteia.

Apelantul intimat inculpat K. a arătat prin apărător că motivele de apel constau în necesitatea corelării dintre motivarea instanţei de fond şi temeiul juridic de drept folosit la achitarea inculpatului, motivarea instanţei fiind temeinică şi legală.

A solicitat admiterea apelului şi desfiinţarea parţială a sentinţei penale doar în ceea ce priveşte cea de-a doua acuzaţie prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000 şi schimbarea temeiului juridic din art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a C. proc. pen., care se referă la inexistenţa vinovăţiei în condiţiile săvârşirii faptei, în art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., respectiv inexistenţa faptei şi în subsidiar, art. 16 alin. lit. b) teza I C. proc. pen., fapta nu este prevăzută de legea penală.

A învederat că prima instanţă a constatat că şi în ipoteza în care implicarea în procedura de alegere a preşedintelui BAAR a unor factori de decizie din cadrul ASF ar fi fost probată, ceea ce înseamnă în optica judecătorului că nu există fapta, întrucât nu avea cum să fie probată o faptă inexistentă, această implicare nu ar fi întrunit elementele constitutive ale unei infracţiuni.

A mai precizat că, în situaţia în care ar fi existat vreo implicare, această implicare nu era o faptă prevăzută de legea penală, nu putea să constituie temei pentru formularea acuzaţiilor penale.

A arătat că tot judecătorul fondului a considerat că nu s-a probat că inculpaţii E., F., K. şi L. ar fi influenţat în vreun fel votul sau că ar fi existat vreo înţelegere de orice natură între aceşti inculpaţi şi inculpatul B., astfel că fapta nu există şi dacă ar exista, nu este prevăzută de legea penală.

A menţionat că deşi s-a avut în vedere de către DNA convorbirea din 16 decembrie 2013 între inculpaţii K. şi L., chiar dacă s-ar reţine că aceea ar fi o faptă în materialitatea ei, se impune reţinerea textului de la art. 16 alin. (1) lit. b) C. proc. pen. - fapta nu este prevăzută de legea penală, întrucât discuţia, conţinutul discuţiei nu este prevăzut de legea penală, în sensul că discuţia este pur colocvială, fără să existe în cuprinsul ei vreo presiune de natura celor prevăzute în textul incriminator.

Cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice formulate de parchet, a arătat că nu subzistă sub nicio formă acuzaţiile iniţiale în privinţa inculpatului raportat la conţinutul incriminator al art. 297 C. pen. şi la Decizia nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale.

A arătat că parchetul se referă la încălcarea mai multor texte de lege din O.U.G nr. 93/2012, respectiv art. 4 şi art. 25 din Legea nr. 32/2000 şi la statutul BAAR.

A solicitat respingerea cererii de schimbare ca neîntemeiată, întrucât potrivit deciziei Curţii Constituţionale menţionate anterior, atunci când se pronunţă o condamnare pentru infracţiunea de abuz în serviciu, este necesar a se explica exact atribuţia încălcată conform textului de lege şi vătămării produse, fără a se face trimitere la texte cu caracter vag, general, abstract, ci la texte concrete, elementul material al îndeplinirii defectuoase a actului trebuind să cuprindă o dispoziţie clară a legii şi prin încălcarea acesteia să se producă o vătămare.

A susţinut că în prezenta cauză, se observă însă faptul că toate textele de lege invocate în cazul schimbării de încadrare juridică a faptelor au caracter general, referindu-se la supravegherea exercitată de ASF în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

A menţionat că BAAR constă într-o organizaţie independentă, aşa cum a stabilit şi judecătorul instanţei de fond, astfel că nu are nici o relevanţă supravegherea exercitată de ASF în ceea ce îl priveşte.

Cu privire la afirmaţia parchetului în sensul că fapta constă în folosirea influenţei şi demersurile efectuate în perioada decembrie 2013 pentru alegerea inculpatului B. cu încălcarea atribuţiilor de supraveghere şi control expres, prevăzute de lege pentru promovarea stabilităţii activităţii de asigurare şi apărare a drepturilor asiguraţilor, a arătat că aceasta are caracter general, vag şi abstract, fără a avea legătură cu presupusele fapte imputate clientului său.

A precizat că analizând activitatea BAAR-ului şi alegerea preşedintelui acestuia, nu are nici o legătură cu atribuţiile de supraveghere şi control în acest domeniu, nefiind probată nici o vătămare a unui interes legitim al asiguraţilor, acuzaţia fiind informă din punctul de vedere al normei incriminatoare prevăzute de art. 297 C. pen. şi de Decizia nr. 405 a Curţii Constituţionale, iar cu privire la conţinutul acesteia, neavând nici o legătură cu pretinsele acte materiale deduse judecăţii în cazul inculpatului K., făcând referire la discuţia din data de 16 decembrie 2013 cu inculpatul L.

A solicitat, având în vedere dispoziţiile art. 421 alin. (1) lit. b) C. proc. pen., respingerea ca nefondată a apelului formulat de către Direcţia Naţională Anticorupţie, acesta reprezentă doar o reiterare a afirmaţiilor din rechizitoriu şi nu o critică reală a hotărârii atacate, aceasta fiind temeinică şi legală cu privire la motivarea şi concluziile trase.

A învederat instanţei că în motivele de apel ale parchetului se afirmă că martorul EEE. a declarat că deşi a fost apelat de B., nu a răspuns la telefon, ulterior decizia sa fiind schimbată de inculpatul L., ce a impus reprezentanţilor societăţii să îl voteze pe B..

Tot cu privire la acest aspect, a arătat că parchetul afirmă că declaraţia acestui martor relevă în mod convingător modul în care votul reprezentanţilor .... a fost modificat faţă de opţiunea iniţială, situaţie explicabilă prin influenţarea exercitată de conducătorul ASF, aşa cum rezultă din convorbirile dintre L. şi K.

A menţionat declaraţia martorului EEE. cu privire la starea de fapt, declaraţie dată în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, astfel: „Nu mi-a spus nimic de ASF referindu-se la discuţia cu L. telefonică, nici de dl. K., în sensul că l-ar fi sunat în legătură cu alegerile BAAR… Discuţia între mine şi dl. L. a fost pur profesională, pe argumente pur tehnice, iar în urma acestor discuţii, l-am împuternicit pe dl. FFF. să ne reprezinte în şedinţa de alegere a preşedintelui BAAR şi să voteze pentru dl. B.”, reieşind inexistenţa vreunei presiuni, iar aşa cum afirmă judecătorul fondului, chiar dacă aceasta ar fi existat, nu ar fi constat într-o faptă penală, conform art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen.

Apelantul intimat inculpat B., prin apărător, a învederat că înţelege a se ralia concluziilor şi motivelor de apel invocate de către apărătorii inculpatului A. în ceea ce priveşte nulitatea hotărârii instanţei de fond, aceasta fiind pronunţată de un judecător ce se afla într-o stare de incompatibilitate, în cauză fiind incidente dispoziţiile art. 281 C. proc. pen.

A arătat că în concluzia exprimată de Comisia pentru Codurile judiciare europene se arată că nicio persoană nu poate fi judecător într-o cauză, dacă există unul sau mai multe motive care îi pun la îndoială imparţialitatea; în legislaţia română, această situaţie este sancţionată cu nulitatea absolută în cuprinsul art. 281 C. proc. pen.

A susţinut că sentinţa instanţei de fond a fost pronunţată de către judecătorul HHHH., care în calitate de judecător de drepturi şi libertăţi prin hotărârea pronunţată în Dosarul nr. x/3/2014 a admis cererea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, dispunând efectuarea unor percheziţii informatice, una dintre părţile vizate fiind SC M. SA.

Cu privire la infracţiunea prevăzută de art. 7 Legea nr. 39/2003 pentru care a fost condamnat inculpatul B., a afirmat că respectiva condamnare pentru această infracţiune s-a dispus cu încălcarea principiului legii penale mai favorabile, respectiv art. 5 C. pen., invocând faptul că în cursul urmării penale, faţă de inculpat, prin Rezoluţia din data de 21 ianuarie 2014, ora 10:00 faţă de inculpatul B., s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracţiunea prevăzută de art. 323 C. pen. cu referire la art. 17 lit. b) Legea nr. 78/2000, ulterior, datorită intrării în vigoare a noii legislaţii, respectiv art. 367 alin. (1) C. pen., parchetul dispunând schimbarea încadrării juridice printr-o ordonanţă, reţinând în sarcina acestuia aceste noi dispoziţii cu referire la infracţiunea de asociere la grup infracţional organizat, faptă ce printr-o decizie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a fost catalogată ca fiind absorbită în conţinutul constitutiv al infracţiunii prevăzute art. 367 alin. (1) C. pen., fiind trimis astfel în judecată.

A arătat că prin încheierea pronunţată de judecătorul instanţei de fond, apreciind asupra legii penale mai favorabile, s-a dispus schimbarea încadrării juridice reţinute în sarcina inculpatului; fără a exista elemente noi faţă de urmărirea penală, extinzând cadrul procesual, a reţinut în sarcina inculpatului dispoziţiile art. 7 Legea nr. 39/2003, deşi etapele urmăririi penale şi ale cercetării judecătoreşti se desfăşuraseră sub imperiul infracţiunii de grup infracţional.

A invocat sub acest aspect nelegalitatea sentinţei instanţei de fond în raport de reţinerea în sarcina inculpatului a unei legi penale mai favorabile, care în realitate i-au agravat acestuia situaţia.

A opinat în raport de elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 7 Legea nr. 39/2003, că acestea nu sunt întrunite, impunându-se achitarea inculpatului în temeiul dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a C. proc. pen., respectiv lipsa vinovăţiei la momentul săvârşirii faptei.

A subliniat faptul că nu există nici o probă care să conducă la susţinerea că întâlnirea inculpaţilor E.-B.-A. a avut ca scop comiterea de infracţiuni; acuzaţia penală vizează faptul că această infracţiune a constat în protejarea intereselor societăţii M., însă rezultând din dispoziţiile prevăzute de legiuitor, scopul asocierii constă în săvârşirea de infracţiuni şi nu de protejarea unor interese.

A apreciat că probele administrate în cursul urmării penale şi în faza de judecată a fondului, nu au demonstrat intenţia de a săvârşi infracţiuni, chiar dacă discuţiile dintre E. şi A. denotau intenţia de a proteja interesele M.

A învederat că acest dosar a fost constituit potrivit procesului-verbal întocmit de către procurorul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pe baza informaţiilor existente la nivelul parchetului, ulterior s-a stabilit o încadrare juridică şi s-a încercat, pe baza probelor administrate, să se confirme acuzaţiile penale aduse inculpaţilor, de altfel parchetul a încercat şi la acest termen să prezinte o situaţie de fapt detaliată şi care să exceadă limitelor ce au fost avute în vedere prin actul de sesizare.

A solicitat cu privire la infracţiunea de grup infracţional organizat achitarea inculpatului B..

În raport de infracţiunile de luare de mită, dare de mită şi cumpărare de influenţă în forma complicităţii reţinute în sarcina inculpatului B., a arătat cu privire la bonusul primit de inculpatul E., că timp de 5 luni, acesta a fost funcţionar şi a lucrat în cadrul SC M. SA, potrivit contractului de mandat pe care îl încheiase cu societatea pentru această perioadă, având dreptul să primească un bonus dacă îşi realiza criteriile de performanţă, acestea fiind prevăzute în anexa cuprinsă în acest contract, care oferea posibilitatea angajatorului să verifice aceşti parametri, calculându-i bonusul.

Astfel, a susţinut că inculpatul B. şi ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie, după încheierea raporturilor contractuale dintre M. şi inculpatul E., au apreciat cu privire la oportunitatea acordării acestui bonus, ce consta într-o remuneraţie fără a putea constitui obiectul material al infracţiunii de luare de mită/cumpărare de influenţă/dare de mită.

A precizat că toate aceste aspecte rezultă din materialul probator administrat în cauză, respectiv actele de la dosar şi declaraţiile inculpaţilor E., B., G., precum şi din declaraţiile martorilor FF. şi BB.

A susţinut că acuzaţia penală constă în faptul că s-au luat nişte decizii în cadrul unei societăţi cu caracter privat, ce nu este supusă controlului de către organele publice ale statului.

În ceea ce priveşte situaţia autoturismului ..., a menţionat că este vorba despre un contract civil încheiat între persoane private, astfel că parchetul, prin încercarea de a interveni şi a stabili dacă preţul este corect sau nu, încalcă principiul libertăţii contractuale, prevăzut de dispoziţiile Codului Civil.

A afirmat că preţul pentru autoturism a fost unul corect, în cadrul expertizei efectuate de către parchet pentru a se ajunge la o sumă cât mai mare şi la afirmaţia că preţul este unul subevaluat, expertul desemnat în cauză, a modificat de două ori în cursul aceleiaşi zile valoarea raportului de expertiză, culminând cu adăugarea TVA-ului la suma fixă, deşi este cunoscut faptul că pentru societăţile de asigurare nu se percepe TVA la vânzarea sau cumpărarea produselor, neavând drept de deducere a acestei sume.

A învederat că scăzând TVA-ul aplicat, se ajunge la o sumă de 34.000 euro, înscrisă în limita de 10% avută în vedere de standardele naţionale atunci când apreciază asupra evaluărilor.

Cu privire la toate infracţiunile de corupţie reţinute, a apreciat că se impune achitarea în temeiul art. 16 lit. b) teza a II-a C. proc. pen.

Referitor la infracţiunea de uz de fals, a afirmat că la nivelul anului 2013, textul de lege nu prevedea posibilitatea considerării unui înscris ca fiind fals, decât modalitatea în care se altera scrisul sau conţinutul.

Astfel, având în vedere că raportul de evaluare întocmit în cauză conţinea concluziile unui expert, inculpatul B. nu avea posibilitatea să aprecieze dacă acest înscris este fals, conţinutul său şi preţul stabilit neputând conduce la concluzia unui fals.

A solicitat achitarea în temeiul art. 16 lit. b) teza a II-a C. proc. pen.

În ceea ce priveşte infracţiunea de permitere a accesului în orice mod, direct sau indirect la informaţiile destinate publicităţii, a apreciat că nu reiese din sentinţa instanţei de fond sau a rechizitoriului, cum s-a stabilit că informaţiile pe care inculpatul E. le-ar fi transmis către ceilalţi inculpaţi din dosar nu sunt destinate publicităţii.

A opinat că atâta vreme cât nu există o dispoziţie legală care să stabilească dacă o informaţie este predestinată publicităţii sau nu, nu se pot face evaluări cu privire la caracterul informaţiilor şi a solicitat astfel achitarea în temeiul art. 16 lit. b) C. proc. pen.

În subsidiar, a solicitat să se aibă în vedere circumstanţele personale ale inculpatului, dispunându-se faţă de acesta o pedeapsă cu aplicarea dispoziţiilor referitoare la suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei.

În ceea ce priveşte aplicarea legii penale mai favorabile, a considerat că legea veche este legea penală aplicabilă iar cu privire la infracţiunea prevăzută de Legea nr. 39/2003, a apreciat că este aplicabil art. 8 şi nu art. 7, cum a fost reţinut în rechizitoriu.

Apelantul intimat inculpat L., prin apărător, a solicitat, în temeiul art. 421 alin. (2) lit. a) C. proc. pen., admiterea apelului formulat, desfiinţarea în parte a sentinţei instanţei de fond şi pronunţarea unei hotărâri legale şi temeinice în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen.

A arătat că actele de complicitate sunt indisolubil legate de cele de autorat, cărora le sunt subordonate, considerent pentru care reţinerea oricărui alt temei atrage nelegalitatea respectivei soluţii şi a a învederat că această calitate atribuită inculpatului L. depinde în mod exclusiv de încadrarea faptelor persoanelor presupuse a fi autori, respectiv inculpaţii F. şi K., astfel că a înţeles să achieseze la concluziile de respingere a apelului parchetului prezentate anterior, opinând în sensul că nu există elementul material al laturii obiective, respectiv materializarea încălcării atribuţiilor de serviciu.

A precizat că actul normativ indicat de către parchet nu cuprinde decât atribuţii generice ale autorităţii ca instituţie, atribuţii ce nu revin preşedintelui sau vicepreşedintelui, putând fi exercitate de compartimente specializate ale ASF şi că ASF nu are printre atribuţiile sale elemente care să permită gestionarea în mod direct fie a alegerilor de la BAAR, fie a activităţii în general a BAAR sau a asigurătorilor.

Cu privire la apelul declarat de inculpatul L., a apreciat că analizând prin analogie situaţia inculpatului F., se observă că judecătorul de fond a dispus achitarea acestuia în temeiul art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen., iar prin raportare la acest inculpat, considerat ca autor, unica soluţie legală în cazul inculpatului L., nu poate fi decât cea prevăzută de 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., respectiv fapta nu există şi că soluţia instanţei de fond este netemeinică, în sensul că lipsesc probe din care să reiasă o aşa zisă activitate infracţională, constând în complicitate şi în absenţa unei fapte a autorului.

Astfel, a afirmat că fapta inculpatului L. de exercitare a unui drept statutar conferit de calitatea de membru al BAAR pentru ..., nu poate fi reţinută ca şi faptă prevăzută de legea penală, întrucât îi lipseşte elementul material, chiar judecătorul fondului arătând că inculpatul L. a ales să voteze astfel cum a considerat că este mai oportun pentru buna desfăşurare a relaţiilor BAAR-ASF, respectiv pe inculpatul B.

Apelantul intimat inculpat D., prin apărător din oficiu, a solicitat admiterea apelului formulat de inculpat, desfiinţarea sentinţei penale nr. 44/2006 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti şi rejudecând, achitarea inculpatului D. cu privire la săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată pentru care acesta a fost condamnat la 2 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere.

A învederat că raportul de evaluare întocmit pentru SC M. SA cu privire la autoturismul ...., s-a realizat la cererea acesteia, pe baza contractului încheiat cu societatea şi că la data întocmirii şi depunerii acestui raport de evaluare, nu a existat din partea inculpatului D. nici un moment intenţia de a prezenta date false în lucrarea sa cu scopul de a diminua valoarea de piaţă a autoturismului, aceasta fiind stabilită în mod corect privind procedura de evaluare pe baza unor elemente care nu au fost infirmate de celelalte rapoarte de expertiză de la dosarul cauzei, astfel că uzura fizică a fost stabilită de 40%, mai mică cu 5% decât cea stabilită în rapoartele de expertiză întocmite ulterior.

A considerat că valoarea de piaţă calculată în raportul de evaluare întocmit de expertul D. la cererea M., contrar speculaţiilor din dosarul cauzei, a fost stabilită corect, respectiv 31.000 euro fără TVA, valoare care coincide cu valoarea pieţii, respectiv 31.100 euro fără TVA, calculată de expertul desemnat de organul de cercetare penală în primul său raport de expertiză.

A precizat că valorile stabilite în cuprinsul raportului de evaluare, întocmit de inculpatul D. şi cele obţinute de expertul desemnat de organul de urmărire penală în rapoartele de expertiză, sunt aproape egale cu o diferenţă de 120 euro, astfel că în cauză nu a existat o acţiune de subevaluare a autovehiculului menţionat, astfel cum a declarat şi expertul W. şi a solicitat achitarea inculpatului în temeiul art. 16 alin. (1) lit. a) C. proc. pen.

Apelanta intimată inculpată C., prin apărător, a solicitat admiterea apelului şi achitarea inculpatei în temeiul art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a C. proc. pen. pentru toate infracţiunile reţinute în sarcina acesteia.

Cu privire la infracţiunile de corupţie şi grup infracţional organizat, a arătat că nu se poate reţine o aderare sau sprijinire a grupului organizat de inculpata C., întrucât nu există anterior lunii mai 2013 nici un indiciu sau probă care să denote o înţelegere, o rezoluţie infracţională sau o intenţie de sprijinire a oricăror persoane cu scopul săvârşirii de infracţiuni sau cu orice alt scop ocult şi nici pe parcursul derulării evenimentelor aşa cum sunt ele reţinute în rechizitoriu; nu au existat şi nu există nici un indiciu că ar fi existat o conivenţă a inculpatei cu oricare dintre persoanele care sunt acuzate de constituirea acestui grup organizat.

A arătat că aceasta nu are nici o legătură cu inculpaţii B. şi E., punându-se problema existenţei unei relaţii în sprijinul grupului organizat cu inculpatul A., însă din înregistrarea şedinţei Consiliului de Administraţie din luna mai 2013 şi a convorbirii telefonice din data de 29 mai 2013 cu inculpatul A., reiese în mod clar surprinderea şi nedumerirea inculpatei C. cu privire la cunoaşterea de către inculpatul A. a vânzării autoturismului cu ocazia şedinţei menţionate, cât şi faptul că nu a existat nici un ordin, nici o dispoziţie şi nu a acţionat ca urmare a vreunei sugestii sau presiuni făcute de inculpatul A., în sensul acestei vânzări către inculpatul E.

A învederat că această sprijinire a grupului infracţional organizat, precum şi complicitatea la oricare dintre infracţiunile de corupţie constă în faptul că după participarea la şedinţa Consiliului de Administraţie, unde a votat şi a fost printre persoanele care au aprobat această vânzare a autoturismului a fost desemnată, ca urmare a intrării în concediu a dnei. director U., ca locţiitor urmând să exercite atribuţiile pe această perioadă.

A apreciat că nu a depins de inculpată şi a fost alegerea sa să exercite asemenea atribuţii în cadrul M., cu atât mai puţin nu avea de unde să prevadă că în perioada următoare acestei şedinţe de Consiliu de administraţie urmează să se şi reglementeze formalităţile de vânzare-cumpărare a autoturismului şi să anticipeze că va avea ocazia în sprijinirea grupului infracţional să rezoluţioneze o factură sau să avizeze încheierea vreunui contract cu altă dată decât cea reală.

A precizat, în ipoteza în care ar fi existat vreo minimă intenţie de sprijinire a grupului infracţional organizat sau de complicitate la infracţiunile de corupţie, că în august, când a avut loc cel de-al doilea Consiliu de administraţie unde s-a acordat bonusul către E., ar fi fost de asemenea prezentă şi nu ar fi fost în concediu, astfel că aceste infracţiuni sunt reţinute în sarcina inculpatei ca urmare a participării la şedinţa Consiliului de Administraţie din luna mai şi a exercitării atribuţiilor directorului general în perioada din iunie 2013.

A menţionat că nici parchetul şi nici instanţa de fond nu au avut în vedere diferenţa între activitatea inculpatei C. şi activitatea doamnei V., care membru în Consiliul de Administraţie, a votat atât în şedinţa din mai, când s-a aprobat vânzarea autoturismului, cât şi în şedinţa din august când s-a aprobat acordarea bonusului, în sarcina acesteia nereţinându-se nici o infracţiune.

A afirmat că din declaraţia martorei DD., care a participat la şedinţa Consiliului de Administraţie din august, reiese faptul că acele decizii au fost luate prin vot, neexistând presiune, solicitare, influenţă, astfel că reţinerea acestor acuzaţii ca fiind valabile este netemeinică şi că având în vedere materialul probator existent la dosarul cauzei, soluţia instanţei de fond este netemeinică în sensul condamnării inculpatei, ca urmare a greşitei interpretări a probatoriului.

A explicat că există declaraţii acuzatoare la adresa inculpatei C., respectiv martorii U., Y. şi AA., existând şi declaraţii care contrazic în totalitate aceste poziţii, respectiv a martorelor IIII., DD. şi V., faţă de aceste contradicţii apreciind că suportul probatoriu trebuie interpretat în mod unitar, astfel încât poziţia inculpatei care a fost constantă pe tot parcursul procesului penal şi care şi-a susţinut nevinovăţia se coroborează cu poziţiile celorlalţi inculpaţi din dosar, dar şi cu un slab probatoriu material în ceea ce priveşte săvârşirea acestor infracţiuni.

S-a învederat tot ca element contradictoriu că s-a susţinut de diverşi martori din această cauză că la convocator şi la dosarul şedinţei Consiliului de administraţie din mai, a existat şi raportul de expertiză, însă prin procesul-verbal de percheziţie se arată că au fost ridicate documente din biroul inculpatei C., inclusiv acest dosar menţionat, ori în acest dosar nu a fost găsit şi raportul de expertiză, astfel că nu a existat posibilitatea obiectivă ca acest raport să fie analizat de inculpata C., iar votul acordat de aceasta în cadrul şedinţei a fost un vot cu privire la aprobarea vânzării şi nu un vot de validare a raportului de expertiză evaluatorie privind autoturismul, astfel că infracţiunea de uz de fals reţinută în sarcina inculpatei nu poate subzista şi nu se poate reţine vinovăţia inculpatei.

În raport de contextul în care a existat acea viză dată de inculpata C., cu menţiunea „Da, 10 iunie 2013” pe factură, a considerat că există contradicţii determinante, neexistând logica pentru care inculpata să rezoluţioneze o aşa zisă mutare a încasării din iunie în mai şi s-o dateze „iunie”, cu atât mai mult cu cât aşa cum reiese din probatoriul administrat, chitanţa era din luna iunie, iar cu privire la aceasta nu s-a făcut nici o obiecţie, nesolicitându-se nici o mutare a încasării într-o altă lună.

A mai arătat că din probatoriul administrat în cauză reiese că în ceea ce priveşte contractul de vânzare-cumpărare a autoturismului, inculpata C. nu a avut nici o implicare, reieşind din declaraţia martorei DD. că adevăratul context în care martorul Y. i-a solicitat inculpatei C. să aprobe o antedatare a facturii se referea la împrejurarea că s-a epuizat facturierul şi trebuie să înceapă unul nou, fapt aprobat de inculpata C..

A apreciat că aceasta nu echivalează cu un acord pentru o antedatare sau mutare a acestei încasări, fiind evident că în cadrul M., faţă de modul informatic în care se ţinea contabilitatea, era necesară redeschiderea lunii ce fusese închisă, acesta fiind singurul motiv pentru care s-ar fi putut solicita o aprobare din partea inculpatei C. pentru a se opera în contabilitate această operaţiune.

S-a precizat că nu se face referire sub nici o formă la folosul material sau interesul direct pe care l-ar fi avut inculpata C. în sprijinirea acestui grup infracţional organizat, apărarea dovedind prin adeverinţele depuse la dosar că veniturile inculpatei C. pe această perioadă nu au fluctuat, nu a beneficiat de nimic din punct de vedere material, nici în considerarea activităţii sale ca şi membru în Consiliu de Administraţie, dar nici nu a fost remunerată pentru poziţia de locţiitor a directorului general al M., pe perioada cât a exercitat această funcţie sau activitate în lipsa dnei. U. şi că la momentul la care s-a motivat scopul cu privire la care inculpata C. ar fi sprijinit grupul infracţional organizat, s-a susţinut că aceasta dorea să se asigure de faima şi succesul grupării infracţionale.

A opinat sub acest aspect că nu sunt întrunite elementele infracţiunii de grup organizat, legea nereferindu-se la sintagmele „sprijin şi faimă”, ci de foloase materiale, care lipsesc din posesia sau averea inculpatei.

S-a considerat că nu sunt coroborate acuzaţiile din perspectiva probatoriului, că această poziţie contradictorie a martorilor cu poziţia inculpaţilor, dar şi lipsa unui probatoriu bine structurat din punct de vedere material şi scriptic, fiind răsturnat principiul in dubio pro reo, că această activitate conjuncturală a inculpatei C. ce reiese din întreaga descriere a faptelor, denotă că nu există niciun indiciu cu privire la o intenţie de săvârşire a unor fapte de care este acuzată inculpata, putând doar să se constate că exercitarea atribuţiilor atât în calitate de membru în Consiliul de Administraţie, dar şi în calitate de locţiitor a dnei. U. au fost reţinute ca şi activitate infracţională, în condiţiile în care acestea au fost doar o simplă exercitare a atribuţiilor pe care le avea.

Apelanta intimată inculpată SC M. SA a solicitat prin apărător achitarea inculpatei în temeiul art. 16 alin. (1) lit. b) C. proc. pen., întrucât referitor la situaţia financiară a societăţii reţinută de parchet, a depus la dosarul cauzei încă din anul 2015 înscrisuri din care rezultă contrariul, atât cu privire la soldurile existente în conturile societăţii la finele anului 2012, cât şi în anul 2013, acestea situându-se între 80 - 90 milioane RON, iar primele brute subscrise în aceeaşi perioadă de referinţă s-au dublat de la circa 240.000 la 450.000 RON, fără a se referi la contractul de reasigurare, care nu face obiectul acuzaţiei.

A mai precizat că faptele imputate societăţii trebuie legate de o anumită persoană fizică, respectiv de inculpatul A., deşi deciziile privind cele două acte materiale sunt luate de Consiliul de Administraţie.

În ceea ce priveşte această legătură, a învederat că judecătorul fondului îl acreditează cu calitatea de acţionar pe inculpatul A., deşi în realitate potrivit înscrisurilor aflate la dosar, acţionarii societăţii erau JJJJ., KKKK., O. şi LLLL.

A precizat că inculpatul A. era în raport cu societatea prin contractul de consultanţă nr. 9/2012 şi că situaţia juridică a societăţii trebuie raportată la actele organelor de conducere, respectiv membrii Consiliului de Administraţie, întrucât potrivit dispoziţiilor legii civile, art. 209 - 219 C. civ. şi a Legii societăţilor comerciale, despre o voinţă a societăţii se poate aprecia numai din perspectiva organelor sale de conducere.

A opinat în sensul că există o imposibilitate obiectivă din perspectiva căreia societatea nu ar putea fi trasă la răspundere penală, întrucât pentru a dispune în mod licit pentru membrii Consiliului de Administraţie, legea şi statutul constitutiv cereau un cvorum de 3/5, însă din perspectivă penală, doar doi din cei cinci membri ai Consiliului de Administraţie sunt inculpaţi persoane fizice, iar doi inculpaţi nu ar putea decide în mod valabil, chiar şi în sens ilicit, astfel încât să atragă răspunderea penală a persoanei juridice şi să poată fi vorba despre o voinţă în sens penal a acesteia.

A menţionat că parchetul şi judecătorul fondului nu au analizat şi descris faptele concrete ale persoanei juridice faţă de faptele persoanelor fizice anterior menţionate.

A susţinut că în măsura în care rămâne valabilă teza potrivit căreia inculpatul A. a acţionat în calitatea sa de acţionar, în cauză s-ar produce o încălcare a principiului „ne bis in idem”, întrucât atât sancţiunea închisorii, cât şi cea a amenzii s-ar răsfrânge în final, în realitate faţă de aceeaşi persoană, respectiv inculpatul A., iar acesta nu ar putea răspunde de două ori pentru aceeaşi faptă penală.

Din perspectiva condiţiilor specifice ce se desprind din conţinutul constitutiv al celor două fapte imputate, a precizat referitor la fapta de luare de mită, că actul pentru care s-ar fi dat această mită, nu făcea parte din sfera atribuţiilor de serviciu ale inculpatului E., care nu avea drept atribuţie de serviciu supravegherea şi controlul societăţii în calitatea sa de membru neexecutiv.

Cu privire la fapta de cumpărare de influenţă, a arătat că nu este îndeplinită cerinţa esenţială constitutivă relativă la scop pentru a-l determina să facă sau să nu facă un act ce nu intră în atribuţiile sale de serviciu, având în vedere faptul şi împrejurarea că 9 martori din cadrul ASF, în frunte cu directorul Direcţiei control de la acea dată, au declarat în faţa instanţei de fond că nu au fost supuşi vreunei imixtiuni şi nu au avut ştiinţă ca alţii să fi fost supuşi vreunor intervenţii din partea inculpatului E.

A opinat în sensul că darea de mită nu poate fi concurentă cu cumpărarea de influenţă, având în vedere modalitatea concursului ideal, nefiind fapte materiale distincte, întrucât aceste norme legale sunt într-o relaţie de specialitate bilaterală a cărei diferenţă este făcută de scopul pentru care se oferă sau se dă ceva, neputând astfel fi reţinută decât una dintre fapte, care ar fi fost conformă cu datele cauzei.

A solicitat instanţei să analizeze în ce măsură dispoziţiile de „favoare” în sarcina inculpatului A., determinate de denunţul confirmat, s-ar putea întinde şi asupra persoanei juridice.

Apelantul intimat inculpat I., prin apărător a solicitat admiterea apelului formulat de inculpat, desfiinţarea sentinţei penale atacate şi rejudecând, achitarea acestuia pentru infracţiunile reţinute în sarcina sa în temeiul art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen., în sensul că fapta nu este prevăzută de legea penală, întrucât îi lipsesc elementele constitutive.

În subsidiar, a înţeles să invoce art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen. cu referire la infracţiunea prevăzută la art. 12 lit. b) Legea nr. 78/2000, însă chiar pe raţionamentul judecătorului de fond, o eventuală achitare cu privire la această infracţiune, ar putea conduce şi la o achitare cu privire la infracţiunea de constituire de grup infracţional, reţinându-se în considerentele sentinţei atacate faptul că infracţiunile de complicitate la dare de mită şi cumpărare de influenţă, nu ar fi putut conduce la concluzia că a şi aderat la grupul infracţional.

Cu privire la fapta de grup infracţional organizat, a arătat că există neconcordanţe, în raport de cele susţinute de parchet, care ar aduce în atenţie un nou scop al grupului infracţional, deşi în actul de sesizare, inculpatul este trimis în judecată cu menţiunea expresă că a aderat la grupul infracţional în luna august 2008, iar în motivarea sentinţei primei instanţe se regăseşte referirea la sprijinul acordat de inculpatul I. grupului, o altă modalitate de săvârşire a infracţiunii.

A învederat că a dovedit cu înscrisuri depuse la dosarul cauzei că în considerentele sentinţei primei instanţe se reţine în mod eronat o poziţie a inculpatului I., pe de o parte în raport de M. şi pe de altă parte, de N. şi inculpatul B., acesta nu s-a aflat niciodată într-un raport juridic direct cu M. şi nici nu a făcut propuneri consiliului de administraţie al acesteia, nu a înaintat documente către M.

A precizat că s-a aflat într-o relaţie contractuală cu N., relaţie contractuală care presupunea efectuarea unor servicii bine delimitate pentru care era remunerat.

De asemenea, a apreciat că reţinerea împrejurării că ar fi fost asociat al inculpatului B. nu este justificată, fiind contrazisă de documentele depuse, respectiv un extras de la Registrul Comerţului cu privire la această societate, care atestă că inculpatul I. nu a deţinut şi nu deţine calitatea de asociat în N., simpla prezumţie plecând de la faptul că sumele pe care le factura pentru prestaţiile efectuate ar fi fost aproximativ jumătatea sumelor pe care inculpatul B. le primea de la M., ori acest aspect nu poate conduce la concluzia că avea calitatea de asociat.

A apreciat că este demonstrat faptul că activitatea acestuia a fost una ce a acoperit un spectru larg de nevoi ale consultantului N., fiind pe deplin justificate sumele încasate prin prestaţiile efectuate.

A menţionat că reorientarea scopului grupului, îndepărtează de la afirmaţiile iniţiale şi de la cele reţinute în faţa primei instanţe, în sensul în care inculpatul I. ar fi fost interesat să sprijine grupul, întrucât aşa îşi asigura obţinerea veniturilor din contractul pe care îl avea cu N.

A susţinut că inculpatul I. este o persoană care a desfăşurat activităţi în această piaţă a asigurărilor, care a ocupat o funcţie de conducere la o societate de asigurări, care la un moment dat s-a aflat pe poziţia nr. 1 pe piaţă, fiind o persoană respectată, care în orice moment dacă nu şi-ar fi continuat activitatea alături de N., ar fi putut să-şi obţină veniturile în aceeaşi piaţă a asigurărilor, astfel că acest scop prezentat nu se justifică.

Cu privire la faptele de complicitate la dare de mită şi la cumpărare de influenţă, a precizat că actul material imputat inculpatului este întocmirea unui calcul, întrucât pe parcursul judecăţii în primă instanţă, acel calcul a primit diverse denumiri, subliniind faptul că acest document nu a calculat bonusul salarial, nicăieri în cuprinsul acestuia neregăsindu-se menţiuni cu privire la aspectul bonusului salarial, calculul fiind cel de verificare a atingerii criteriilor de performanţă, existând şi o altă menţiune olografă care reprezintă calculul veritabil al acestui bonus, folosindu-se de valoarea indicată ca atingere a criteriilor de performanţă; acest calcul nu a fost relevant pentru parchet, nici nu a stabilit persoana care l-a efectuat, nu au făcut cercetări în acest sens, considerându-se că efectuarea acestui calcul este lipsită de relevanţă penală.

A arătat că în măsura în care instanţa va ajunge la concluzia că acordarea acestui bonus salarial s-a făcut cu respectarea legii, ceea ce nu îi mai dă un caracter de folos necuvenit, ar putea conduce la achitarea autorilor infracţiunilor la care se presupune că inculpatul a fost complice.

A învederat că prin sentinţa atacată, nu sunt analizate toate apărările făcute, respectiv aplicarea dispoziţiilor legale în materia interpretării contractului, părţile implicate dând o interpretare diferită, în sensul că parchetul consideră că din interpretarea contractului era necesară o nouă anexă pentru anul 2013 pentru a se plăti bonusul, apărarea afirmând contrariul.

A precizat că dispoziţiile art. 1272 C. civ. statuează faptul că un contract nu obligă numai la ceea ce este expres prevăzut în dânsul, ci la ceea ce legea sau obiceiul dă obligaţiei după natura sa, făcându-se referire şi la practicile statornicite între părţi.

A apreciat că pe parcursul cercetării judecătoreşti s-a demonstrat faptul că în mod obişnuit persoanele care deţin funcţii de conducere în societăţi de asigurări primesc un astfel de bonus salarial anual, întrucât acesta reprezintă o cointeresare directă a managerului de a atinge anumite performanţe.

A menţionat că se contestă faptul că se putea acorda acest bonus salarial în lipsa unei anexe pe anul 2013, însă dacă lipsa anexei ar fi condus la imposibilitatea de plată a bonusului, trebuie analizat contractul şi observat faptul că îndeplinirea criteriilor de performanţă este prevăzută ca obligaţie principală a managerului, inculpatul E., în contractul său, ori dacă se acceptă susţinerea că lipsa unei anexe pe anul 2013 conduce la imposibilitatea de plată a bonusului, ar trebui să se afirme că pe anul 2013 domnul E. nu avea nici o obligaţie contractuală, întrucât obligaţia sa esenţială nu mai era definită în lipsa unei anexe pe anul 2013, ceea ce înseamnă că pentru primele 5 luni cât a lucrat, a fost plătit deşi nu se cuvenea.

Cu privire la infracţiunea prevăzută de art. 12 lit. b) Legea nr. 78/2000, a apreciat că actele materiale reţinute în sarcina inculpatului I., vizează transmiterea unui SMS în data de 16 septembrie 2013, respectiv primirea unui SMS în data de 25 septembrie 2013, punctând faptul că apărarea a susţinut pe parcursul procesului faptul că ceea ce s-a transmis prin sms-ul din data de 16 septembrie 2013 nu reprezenta decât un simplu zvon, nefiind o informaţie, aspect confirmat şi de concluziile parchetului de la acest termen, întrucât este pentru prima dată când parchetul afirmă că informaţiile provin de la domnul F., care în calitate de preşedinte al ASF, era singurul în măsură să dispună efectuarea de controale, domnul E. luând cunoştinţă de la acesta şi transmiţând mai departe.

În raport de decizia cu privire la control şi nota care a stat la baza deciziei, după cum rezultă din actele existente la dosar, acestea s-au întocmit la începutul lunii octombrie 2013, existând inclusiv o convorbire telefonică între domnul GG., preşedinte ASF şi domnul GGGG., secretar, ce a fost audiat ca martor, la începutul lunii octombrie, în care domnul GGGG. este interpelat cu privire la desemnarea unei comisii de control la M., acesta răspunzând că nu a fost încă desemnată o comisie de control. Prin urmare, dacă abia în luna octombrie a apărut această informaţie, care susţine parchetul că ar fi fost transmisă de domnul F. prin inculpatul E., atunci inculpatul I. nu ar fi putut să o transmită în septembrie 2013.

Sub acest aspect, a arătat că acel control nu a venit în septembrie, ci în luna octombrie, iar cu privire la sms-ul din 25 septembrie 2013, primit de la inculpatul E., că nu există nicio probă în sensul în care inculpatul I. ar fi transmis acest sms inculpatului A.; complicitatea reţinută în sarcina inculpatului I., vizează modalitatea de săvârşire a infracţiunilor, în sensul folosirii informaţiei şi nu permitere a accesului, pentru a fi considerat complicele inculpatului E.

A învederat că există un sms ce nu conţine o informaţie, iar cel căruia i-a fost transmis, B., nu era inculpat pentru complicitate la aceeaşi faptă, existând şi un sms primit pe care inculpatul I. l-a transmis mai departe, existând o legătură între această infracţiune şi cea de grup, întrucât chiar judecătorul fondului reţine în considerentele sentinţei, faptul că privită singular, activitatea inculpatului I. constând în efectuarea acelui calcul, nu ar fi putut conduce la concluzia că acesta ar fi sprijinit grupul, iar faptul că acesta ar fi transmis aceste informaţii în luna septembrie, definitivează cumva activitatea sa infracţională.

Astfel, a menţionat faptul că dacă instanţa ar dispune achitarea pentru infracţiunea prevăzută de art. 12 lit. b) Legea nr. 78/2000, s-ar răsfrânge şi asupra participării la grupul infracţional, astfel că a solicitat admiterea apelului şi achitarea inculpatului I..

Analizând apelurile formulate, prin prisma motivelor invocate, Înalta Curte apreciază ca fondate doar apelurile declarate de inculpaţii A., J., H., G., E., B., D., C., SC M. SA SA, I. însă, în raport de următoarele argumente:

Cu caracter prioritar, Înalta Curte, în opinie majoritară, va analiza motivul de apel circumscris aşa zisului caz de nulitate absolută ce vizează în opinia apelanţilor inculpaţi A. şi B. compunerea instanţei, cu consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecare.

În analiza acestui motiv de apel, Înalta Curte apreciază că se impun a fi făcute precizări şi consideraţiuni generale în legătură cu situaţia judecătorului de drepturi şi libertăţi care ulterior a îndeplinit şi funcţia de judecată.

Astfel, art. 3 C. proc. pen. intitulat ”separarea funcţiilor judiciare”, prevede în conţinutul său următoarele dispoziţii:

(1) În procesul penal se exercită următoarele funcţii judiciare:

a) funcţia de urmărire penală;

b) funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei în faza de urmărire penală;

c) funcţia de verificare a legalităţii trimiterii ori netrimiterii în judecată;

d) funcţia de judecată.

(2) Funcţiile judiciare se exercită din oficiu, în afară de cazul când, prin lege, se dispune altfel.

(3) În desfăşurarea aceluiaşi proces penal, exercitarea unei funcţii judiciare este incompatibilă cu exercitarea unei alte funcţii judiciare, cu excepţia celei prevăzute la alin. (1) lit. c), care este compatibilă cu funcţia de judecată.

Aşadar, conţinutul acestor dispoziţii menţionează şi explicitează totodată funcţiile pe care un judecător le poate exercita în cazul unui proces penal şi explică de asemenea care este sancţiunea care intervine în situaţia în care un judecător exercită simultan 2 funcţii judiciare în cadrul aceluiaşi proces penal.

Pentru că apelantul inculpat A. a circumscris situaţia de incompatibilitate a judecătorului fondului, care în cauza supusă judecăţii a emis două autorizări de percheziţie informatică cu privire la alt inculpat; noţiunii de nulitate absolută, Înalta Curte apreciază că se impune a se defini şi explicita termenul de ”incompatibilitate a judecătorului care în cadrul aceluiaşi proces penal exercită două funcţii judiciare şi sancţiunea procesuală ce derivă din această situaţie.

Astfel în opinia majoritară a Înaltei Curţi, incompatibilitatea vizează situaţia în care se află un judecător care pe parcursul aceluiaşi proces penal a îndeplinit mai multe activităţi judiciare, cu încălcarea dispoziţiilor ce reglementează separarea funcţiilor judiciare.

În doctrina de specialitate, incompatibilitatea a fost definită ca fiind imposibilitatea legală în care se află un subiect procesual de a participa într-o cauză penală, spre a nu influenţa caracterul echitabil al procesului penal

După cum se poate observa, incompatibilitatea are o natură preventivă, în sensul că înlătură din timp orice fel de prezumţie cu privire la imparţialitatea şi obiectivitatea unui subiect oficial. Abţinerea şi recuzarea intervin întotdeauna înainte de efectuarea unui anume act procesual/procedural sau, de îndată ce s-a luat la cunoştinţă despre o atare situaţie dar nu mai târziu de termenul instituit în art. 282 C. proc. pen.

Aşadar, incompatibilitatea reprezintă o instituţie procesuală, o situaţie specială în care se află un subiect oficial faţă de o cauză penală şi se referă la activitatea judiciară în procesul penal a unui judecător .

Cu privire la sancţiunea procedurală care intervine în cazul în care un act a fost deja îndeplinit de către un subiect oficial incompatibil, Înalta Curte, în opinie majoritară apreciază că intervine nulitatea relativă, opinia apelantului inculpat A. în sensul că incompatibilitatea se referă la compunerea completului de judecată, fiind incident cazul de nulitate absolută prevăzut de art. 281 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., este nefondată şi în raport de următoarele argumente.

Astfel, dacă legiuitorul ar fi dorit să circumscrie incompatibilitatea judecătorului, cazului de nulitate absolută referitoare la compunerea instanţei nu ar fi dat posibilitatea judecătorului să poată menţine actele îndeplinite sau măsurile dispuse astfel cum este înserat în conţinutul art. 68 alin. (6) C. proc. pen.

Mai mult decât atât legiuitorul reglementând expres cazurile de contestaţie în anulare în conţinutul art. 426 lit. d) C. proc. pen. delimitează clar noţiunea de compunere a instanţei de cea în care a existat un caz de incompatibilitate şi arată când şi în ce condiţii poate fi analizată.

Pornind de la aceste dispoziţii legale, apreciem că în situaţia în care subiectul oficial este incompatibil sancţiunea procedurală aplicabilă respectivului act este nulitatea relativă şi având în vedere cazurile enumerate de art. 64 C. proc. pen., apreciem că incompatibilitatea judecătorului atrage nulitatea relativă a actelor efectuate de acesta de la momentul declanşării stării de incompatibilitate, iar remediul procesual este cel al abţinerii sau re recuzării.

Adoptând principiul stării de inadecvare a respectivului subiect oficial, este mai mult decât evident că va plana o anumită suspiciune de imparţialitate asupra tuturor actelor îndeplinite, începând cu primul moment în care judecătorul respectiv s-a aflat în starea de incompatibilitate iar analiza acestui motiv se apel se impune a fi astfel analizată şi nu prin prisma celei ce vizează compunerea instanţei pentru că incompatibilitatea se referă la „activitatea judiciară” în procesul penal şi, prin urmare, nulitatea absolută prevăzută de art. 281 alin. (1) lit. a) C. proc. pen. nu se aplică, deoarece acest caz ar privi doar modul de organizare al instanţei (din punct de vedere administrativ).

Înalta Curte, în opinie majoritară apreciază că trebuie avut în vedere faptul că împiedicarea prevăzută de lege în cazul unui anumit subiect oficial (în cazul incompatibilităţii) se justifică prin faptul că, în privinţa persoanei respective survin anumite împrejurări personale, de natură a pune sub semnul îndoielii obiectivitatea acestora în soluţionarea cauzei penale şi doar prin prisma acestor aspecte trebuie analizat în ce măsură judecătorul incompatibil a produs o vătămare.

Aşadar, cunoscând că a existat deja o încălcare a dispoziţiilor legale care reglementează desfăşurarea procesului penal (prin starea de incompatibilitate), va trebui să stabilim că s-a adus o vătămare drepturilor părţilor/subiecţilor procesuali principali (nulitate relativă) deoarece ţine chiar de esenţa incompatibilităţii ideea de a fi nevoie să se arate dacă va exista sau nu o vătămare pentru că incompatibilitatea nu trebuie considerată ca o lipsă de pregătire profesională, ci numai o situaţie specială în care se află un subiect oficial faţă de o cauză penală.

Altfel spus, la formularea şi respectiv la soluţionarea cererii de abţinere/recuzare ne interesează dacă va exista sau nu o vătămare în situaţia în care acel subiect oficial va continua să participe la soluţionarea sau judecarea respectivei cauze penale, simpla constatare a stării de incompatibilitate nefiind suficientă pentru ca acesta să se abţină sau să fie recuzat.

Înalta Curte, în opinie majoritară, apreciază că aceeaşi regulă se aplică şi după ce actul a fost efectuat de către un subiect oficial incompatibil întrucât trebuie să existe o simetrie, atât înainte de efectuarea unui act, cât şi ulterior efectuării actului. Astfel, dacă un act procesual/procedural a fost efectuat de un subiect oficial aflat într-unul dintre cazurile de incompatibilitate, vătămarea trebuie dovedită, deoarece ţine chiar de esenţa incompatibilităţii ideea de a fi nevoie să se arate dacă va exista sau nu o vătămare.

În lumina jurisprudenţei constante a Curţii Europene a Drepturilor Omului, imparţialitatea instanţei de judecată, în sensul art. 6 parag. 1, este analizată atât sub aspect subiectiv cât şi sub aspect obiectiv. Prin prisma demersului subiectiv, judecătorii sunt datori să se abţină să manifeste o părere preconcepută, iar prin prisma demersului obiectiv, judecătorul trebuie să ofere suficiente garanţii pentru a exclude orice dubiu că ar putea acţiona părtinitor într-un litigiu dedus judecăţii. Imparţialitatea, conform demersului subiectiv, se prezumă până la proba contrarie, atitudinea părtinitoare a judecătorului într-o anumită cauză urmând a fi dovedită .

Curtea Europeană în practica sa constantă deşi a admis că nu există o delimitare clară între aspectul obiectiv şi cel subiectiv şi că pentru a statua asupra imparţialităţii judecătorului, acelaşi act al unui judecător, acesta poate fi analizat atât prin prisma demersului subiectiv cât şi obiectiv.

Curtea Europeană, analizând potrivit testului obiectiv imparţialitatea instanţei atunci când un judecător s-a pronunţat în cauză într-un stadiu anterior al procedurii, a decis că aceasta nu constituie, în sine, o încălcare a Convenţiei, determinante fiind întinderea şi natura deciziilor pe care instanţa le-a luat şi se arată spre exemplu, că instanţa naţională care decide cu privire la cererea de eliberare formulată de un deţinut nu trebuie să se pronunţe cu privire la vinovăţia acestuia.

Doctrina a precizat că a soluţiona cauza înseamnă a rezolva chestiunile privitoare la existenţa faptei penale, a vinovăţiei sau a nevinovăţiei făptuitorului, iar căile de atac să fie în legătură cu soluţionarea fondului acestora

Limitând analiza numai la latura penală a cauzei, a soluţiona acţiunea penală, potrivit oricăreia dintre posibilităţile legale, implică pronunţarea asupra temeiului şi obiectului acesteia: faptă, făptuitor, răspundere penală. De altfel, soluţionarea în sensul legii presupune o judecată, o operaţiune finală de verificare şi evaluare a materialului probator al cauzei.

Rolul instanţei în caz de incompatibilitate este limitat numai la constatarea existenţei unei suspiciuni cu privire la existenţa faptei săvârşite de inculpat (actus reus), chiar dacă aceasta se va dovedi insuficientă ulterior pentru a dovedi vinovăţia unei persoane dincolo de orice îndoială rezonabilă. Altfel spus, nu trebuie pus semnul egalităţii între suspiciune şi dovedirea vinovăţiei, întrucât rolul judecătorului este limitat numai la constatarea existenţei unei suspiciuni cu privire la existenţa faptei săvârşite de inculpat (actus reus), chiar dacă aceasta se va dovedi insuficientă ulterior pentru a dovedi vinovăţia unei persoane dincolo de orice îndoială rezonabilă.

Într-o altă cauză, Curtea a decis că nu poate fi privit drept imparţial judecătorul care a condamnat anterior un coinculpat într-un alt proces penal, tot pentru faptul că înfăptuise acte de instigare la săvârşirea infracţiunii de furt a unor echipamente din maşini, exprimându-şi părerea asupra existenţei faptei şi a vinovăţiei participanţilor.

În decizia de inadmisibilitate (parţială) din 15 noiembrie 2005 pronunţată în cauza Peter FRYCKMAN and FRYCKMAN-YHTIÖ OY împotriva Finlandei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reiterat faptul că nu poate fi considerat imparţial, atunci când se ia o decizie pe fond asupra unei cauze judecătorul care urmează să soluţioneze o cauză similară. Dimpotrivă, analiza preliminară a informaţiilor disponibile nu înseamnă că are o părere preconcepută cu privire la soluţia finală ce se va pronunţa în ce priveşte fondul cauzei; pentru a dispune condamnarea unei persoane acuzate de săvârşirea unei infracţiuni, judecătorul trebuie să constate, mai presus de orice îndoială rezonabilă, întrunirea conţinutului constitutiv al unei infracţiuni şi imputabilitatea acesteia persoanei acuzate (actus rei, adică fapta şi mens rea, adică latura subiectivă trebuie probate dincolo de orice îndoială rezonabilă).

Toate aceste aspecte, prin raportare la speţa concretă şi prin prisma actelor procedurale îndeplinite de judecătorul fondului şi analizării existenţei unei vătămări, conduc la concluzia că în cauza pendinte judecătorul fondului a respectat standardele de imparţialitate atât potrivit normele dreptului intern cât şi cele stabilite de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Astfel, deşi judecătorul fondului a emis două autorizări de percheziţii informatice în calitate de judecător de drepturi şi libertăţi, analiza actelor şi lucrărilor dosarului nu reliefează nici un aspect în ceea ce priveşte o posibilă atitudine parţială sau subiectivă a acestuia, în sensul că ar fi avut cunoştinţă de acest aspect şi că în mod intenţionat şi-ar fi dorit să rămână pe acest dosar prin neformularea unei cereri de abţinere.

De altfel repartizarea acestuia pe acest dosar a survenit ca urmare a faptului că judecătorul iniţial investit a intrat în concediu de maternitate, iar repartizarea ulterioară a dosarului a avut loc potrivit regulamentului de ordine interioară a instanţelor, aşa cum rezultă şi din procesul-verbal întocmit de preşedintele de secţie şi aflat la dosarul cauzei, în pofida susţinerilor apelantului inculpat A. care a invocat inclusiv încălcarea acestor norme, dar care nu a fost în măsură să expliciteze în ce măsură au fost ele încălcate.

Potrivit dispoziţiilor art. 98 alin. (4) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor, aplicabil la data judecării faptelor „în caz de absenţă, compunerea completului de judecată se va realiza prin participarea judecătorilor din planificarea de permanenţă, desemnaţi conform alin. (4) şi (5), întocmindu-se în acest sens un proces-verbal.”

Analiza actelor dosarului, astfel cum este reliefată în vol. 9 a Curţii de Apel Bucureşti, procesul-verbal încheiat şi ataşat la dosarul cauzei atestă faptul că înlocuirea judecătorului iniţial desemnat s-a dispus din motive obiective iar înlocuirea acestuia s-a dispus cu respectarea normelor legale ce reglementează situaţiile de acest gen, respectiv prin desemnarea judecătorului din planificarea de permanenţă astfel cum s-a consemnat în procesul-verbal.

Susţinerea apărătorului inculpatului A., în sensul în care dosarul ar fi trebuit să fie supus din nou procesului de repartizare aleatorie şi că prin modalitatea folosită s-au încălcat normele legale ce vizează compunerea instanţei este neîntemeiată şi contravine dispoziţiilor legale redate anterior.

Mai mult decât atât, se constată că pe durata judecăţii la instanţa de fond, apărătorii inculpatului A., au formulat mai multe cereri de recuzare, a diferitor judecători, însă cu privire la judecătorul fondului, aflat în stare de incompatibilitate nu a formulat până la terminarea judecăţii pe fond nicio cerere de recuzare, rămânând într-o totală stare de pasivitate.

Invocarea stării de incompatibilitate a judecătorului fondului, pentru considerentele arătate nu va putea fi analizată decât prin prisma unei presupuse vătămări circumscrisă aşa cum s-a arătat unei eventuale imparţialităţi a judecătorului fondului, imparţialitate care nu numai că nu a fost invocată de apelantul inculpat în vreun fel sau contestată sub vreun aspect, ba mai mult decât atât în examenul propriu de imparţialitate, Înalta Curte, în opinie majoritară, apreciază că în analiza modului în care judecătorul fondului a soluţionat cauza nu se regăsesc acele temeiuri cu privire la care există suspiciunea rezonabilă că judecătorul prin măsurile luate a lăsat să se înţeleagă, dincolo de orice dubiu rezonabil, că şi-a creat convingerea cu privire la vinovăţia vreunuia dintre inculpaţi.

Faţă de argumente de fapt şi drept expuse, Înalta Curte în opinie majoritară apreciază că, dincolo de faptul că incompatibilitatea unui judecător nu se circumscrie noţiunii de compunerea instanţei şi că nu poate fi analizată prin raportare la cazul de nulitate absolută invocat; incompatibilitatea judecătorului fondului nu a afectat în vreun mod imparţialitatea sa şi ca atare nu se impune desfiinţarea cauzei şi trimiterea acesteia spre rejudecare.

În ceea ce priveşte acordarea nelegală a bonusului salarial, inculpatului E., apelurile inculpaţilor pe această acuzaţie este nefondat pentru considerentele ce vor fi expuse:

În legătură cu acordarea în data de 26 august 2013, în cadrul şedinţei consiliului de administraţie al SC M. SA a sumei de 8.937,5 euro, cu titlu de mită, Înalta curte, în opinie majoritară constă că s-a făcut dovada implicării infracţionale a inculpaţilor A., E., B. şi G., dincolo de orice dubiu însă doar sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de dare de mită în ceea ce-l priveşte pe inculpatul A., luare de mită în ceea ce-l priveşte pe inculpatul E., complicitate la dare de mită în ceea ce-l priveşte pe inculpatul B. şi complicitate la dare de mită în ceea ce o priveşte pe inculpata G. în raport de următoarele considerente:

Astfel în conţinutul actului de sesizare al instanţei se reţine că fapta inculpatului A. care, în data de 26 august 2013, a remis inculpatului E. suma de 39.141 RON, disimulată în modalitatea acordării unei prime fără acoperire contractuală, cu scopul ca inculpatul E. să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu care îi reveneau în calitate de membru neexecutiv al consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, legate de exercitarea funcţiilor de supraveghere şi control asupra activităţii SC M. SA, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de dare de mită, prev. de art. 255 alin. (1) C. pen. 1968 şi că fapta inculpatului A. care, în condiţiile descrise anterior a remis foloasele necuvenite inculpatului E. cu scopul ca acesta din urmă, în calitate de membru neexecutiv al consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, să-şi folosească influenţa asupra altor funcţionari din cadrul ASF pentru ca aceştia din urmă să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu ori să îndeplinească acte contrare acestor îndatoriri, în legătură cu funcţia de supraveghere şi control asupra activităţii SC M. SA, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de cumpărare de influenţă, prev. de art. 292 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen.;

În sarcina inculpatului E. se reţine că în data de 26 august 2013, a primit de la inculpatul A. suma de 39.141 RON, disimulată în modalitatea acordării unei prime fără acoperire contractuală, în scopul neîndeplinirii atribuţiilor de serviciu care îi reveneau în calitate de membru neexecutiv al consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, legate de exercitarea funcţiilor de supraveghere şi control asupra activităţii SC M. SA, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 6 şi 7 din Legea nr. 78/2000 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. pen. şi că fapta inculpatului E. care, în condiţiile arătate şi cu acelaşi prilej, a primit foloasele necuvenite de la inculpatul A. cu scopul ca, în calitate de membru neexecutiv al consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, să-şi folosească influenţa asupra altor funcţionari din cadrul ASF pentru ca aceştia din urmă să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu ori să îndeplinească acte contrare acestor îndatoriri, în legătură cu funcţia de supraveghere şi control asupra activităţii SC M. SA, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 6 din Legea nr. 78/2000.

Privitor la inculpatul B. se reţine că în data de 26 august 2013, l-a sprijinit inculpatul A. (inclusiv, prin votul exprimat în cadrul şedinţei din data sus-menţionată) să remită inculpatului E. suma de 39.141 RON, disimulată în modalitatea acordării unei prime fără acoperire contractuală, cu scopul ca inculpatul E. să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu care îi reveneau în calitate de membru neexecutiv al consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, legate de exercitarea funcţiilor de supraveghere şi control asupra activităţii SC M. SA, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la dare de mită, prev. de art. 26 C. pen. 1968 cu aplicarea art. 255 alin. (1) C. pen. 1968 cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. proc. pen. şi că fapta inculpatului B. care în condiţiile descrise anterior l-a sprijinit pe inculpatul A. să remită foloasele necuvenite inculpatului E. cu scopul ca acesta din urmă, în calitate de membru neexecutiv al consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, să-şi folosească influenţa asupra altor funcţionari din cadrul ASF pentru ca aceştia din urmă să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu ori să îndeplinească acte contrare acestor îndatoriri, în legătură cu funcţia de supraveghere şi control asupra activităţii SC M. SA, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la cumpărare de influenţă, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 292 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen.;

Totodată se reţine că fapta inculpatului B. care, cu acelaşi prilej, l-a sprijinit pe inculpatul E. să obţină foloasele necuvenite cu scopul ca inculpatul E. să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu care îi reveneau în calitate de membru neexecutiv al consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, legate de exercitarea funcţiilor de supraveghere şi control asupra activităţii SC M. SA, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la luare de mită, prev. de art. 26 C. pen. 1968 raportat la art. 289 alin. (1) C. pen. 1968 cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000.

Cu referire la inculpata G. se reţine că în data de 26 august 2013, l-a sprijinit inculpatul A. (inclusiv, prin solicitarea făcută membrilor consiliului de administraţie şi prezentarea unui calcul nesusţinut de date contractuale)să remită inculpatului E. suma de 39.141 RON, disimulată în modalitatea acordării unei prime fără acoperire contractuală, cu scopul ca inculpatul E. să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu care îi reveneau în calitate de membru neexecutiv al consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, legate de exercitarea funcţiilor de supraveghere şi control asupra activităţii SC M. SA, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la dare de mită, prev. de art. 26 C. pen. 1968 cu aplicarea art. 255 alin. (1) C. pen. 1968 cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. proc. pen. precum şi că fapta inculpatei G. care, în condiţiile arătate cu acelaşi prilej, l-a sprijinit pe inculpatul A. să remită foloasele necuvenite inculpatului E. cu scopul ca acesta din urmă, în calitate de membru neexecutiv al consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, să-şi folosească influenţa asupra altor funcţionari din cadrul ASF pentru ca aceştia din urmă să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu ori să îndeplinească acte contrare acestor îndatoriri, în legătură cu funcţia de supraveghere şi control asupra activităţii SC M. SA, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la cumpărare de influenţă, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 292 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen.

Inculpatei SC M. SA i se reţine faptul că, prin acţionar majoritar A., în data de 26 august 2013, a remis inculpatului E. suma de 39.141 RON, disimulată în modalitatea acordării unei prime fără acoperire contractuală, cu scopul ca inculpatul E. să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu care îi reveneau în calitate de membru neexecutiv al consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, legate de exercitarea funcţiilor de supraveghere şi control asupra activităţii SC M. SA, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de dare de mită, prev. de art. 255 alin. (1) C. pen. 1968 cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. proc. pen. şi că fapta inculpatei SC M. SA care, prin acţionar majoritar A., în condiţiile arătate şi cu acelaşi prilej, a remis foloasele necuvenite inculpatului E. cu scopul ca acesta din urmă, în calitate de membru neexecutiv al consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, să-şi folosească influenţa asupra altor funcţionari din cadrul ASF pentru ca aceştia din urmă să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu ori să îndeplinească acte contrare acestor îndatoriri, în legătură cu funcţia de supraveghere şi control asupra activităţii SC M. SA, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de cumpărare de influenţă, prev. de art. 292 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen.

Premergător analizării situaţiei de fapt reţinută în sarcina inculpaţilor prin prisma acuzaţiilor aduse şi a probelor administrate în cauză, Înalta Curte, în opinie majoritară apreciază că se impun a fi făcute precizări ce ţin de încadrarea juridică dată faptelor pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată:

Astfel pentru reţinerea în concurs atât a infracţiunii de dare de mită şi cumpărare de influenţă cum este situaţia inculpatului A. şi M.; luare de mită şi trafic de influenţă pentru inculpatul E., beneficiarul mitei; complicitate la dare de mită şi cumpărare de influenţă în raport de inculpatul B. (autor, inculpatul A.) şi complicitate la luare de mită în sarcina aceluiaşi inculpat (autor E.) şi complicitate la dare de mită precum şi complicitate la cumpărare de influenţă reţinută în sarcina inculpatei G., trebuiesc îndeplinite anumite condiţii în vederea angajării cumulativ a răspunderii penale.

Diferenţa dintre cumpărarea de influenţă şi darea de mită se produce în ceea ce priveşte subiectul pasiv. Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase se face în cazul infracţiunii de dare de mită către cel care are îndatoririle de serviciu a căror îndeplinire, neîndeplinire, întârziere sau act contrar acestor îndatoriri se solicită.

În cazul infracţiunii de cumpărare de influenţă, actele de promisiune, oferire sau dare de bani, se exercită se exercită către o altă persoană decât funcţionarul ale cărui îndatoriri de serviciu sunt legate de banii sau foloasele în cauză, respectiv actele sunt făcute către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar.

Or, raportându-ne la datele particulare ale prezentei cauze, se constată că strict pe aceeaşi situaţie juridică, s-au reţinut două încadrări juridice în sarcina inculpaţilor A. şi M., fără a se face dovadă vreunei conivenţe infracţionale probată astfel cum cer exigenţele procesual penale în ceea ce priveşte reţinerea şi a infracţiunii de cumpărare de influenţă.

În opinia majoritară a Înaltei Curţi, apreciem că nu s-a făcut dovadă dincolo de orice îndoială că suma de bani cu care a fost bonusat inculpatul E. şi dată cu titlu de mită s-a făcut inclusiv în scopul ca acesta să-şi exercite influenţă şi către o altă persoană decât persoana acestuia ale cărui îndatoriri de serviciu sunt legate de banii sau foloasele în cauză .

Dacă actele cauzei, astfel cum vor fi expuse ulterior, conduc la concluzia certă că inculpatul E. a fost mituit în legătură cu acte ce ţin de propria activitate, situaţia este total diferită în ceea ce priveşte reţinerea şi a infracţiunii de cumpărare de influenţă reţinută în sarcina inculpatului A. corelativ cu reţinerea în sarcina inculpatului E. a infracţiunii de trafic de influenţă.

Simpla prezumţie că prin numirea acestuia în calitate de membru neexecutiv al ASF îşi va încălca atât propriile îndatoriri cât şi faptul că îşi va exercita influenţa asupra altor persoane din conducerea ASF, pentru a proteja interesele financiare ale M., nu poate conduce de plano la condamnarea acestuia pentru ambele infracţiuni.

Nu a fost demonstrat în nici un mod că inculpatul A. şi implicit inculpata persoană juridică M., i-a solicitat inculpatului E. ca în momentul în care va ajunge la ASF va determina sau va face toate demersurile în ceea ce-i priveşte pe ceilalţi membri din conducerea ASF pentru a favoriza într-un mod sau altul M., după cum nu s-a dovedit în niciun mod că inculpatul E. a promis sau s-a angajat în vreun mod să intervină prin prisma noii sale calităţi în favoarea M., pentru a se putea reţine săvârşirea în concurs a celor două infracţiuni.

În mod similar, situaţia juridică este identică şi în cazul inculpatului E., în sarcina căruia se reţin corelativ şi pe aceeaşi situaţie juridică atât infracţiunea de luare de mită cât şi infracţiunea de trafic de influenţă

Deşi ambele infracţiuni aduc atingere aceluiaşi obiect juridic,ele se deosebesc prin faptul că lezarea prestigiului organelor de stat sau publice se realizează în mod direct în cazul infracţiunii de luare de mită şi în mod indirect în cazul infracţiunii de trafic de influenţă, deoarece în acest ultim caz fapta creează impresia că un funcţionar poate fi influenţat în legătură cu atribuţiile sale de serviciu, pe când în primul arată că un funcţionar este corupt.

Cu privire la latura subiectivă a celor două infracţiuni, dacă la infracţiunea de trafic de influenţă subiectul îşi dă seama că discreditează un funcţionar, lăsând impresia nefavorabilă că acesta este influenţabil sau incoruptibil, în cazul infracţiunii de luare de mită, subiectul îşi dă seama că discreditarea funcţiei pe care o îndeplineşte se datorează propriei sale corupţii,

Or, Înalta Curte constată că în mod indubitabil, activitatea infracţională a inculpatului E. a implicat propria sa funcţie şi nu s-a probat faptul că activitatea sa nu s-a limitat numai la această activitate generată de noua sa funcţie şi că s-a prevalat de influenţa pe care i-a conferit-o noua sa funcţie pe lângă alţi funcţionari ai ASF pentru a se putea reţine şi infracţiunea de trafic de influenţă.

Pentru reţinerea în mod corelativ a acestor două infracţiuni, este necesar ca şi cel asupra căruia urmează a se trafica sau după caz cumpăra influenţa să cunoască fie şi în linii mari faptul că urmează sau este angajat în activităţi ce ţin de atribuţiile sale de serviciu de către cel care îşi va trafica influenţa sau i-o va cumpăra, în caz contrar în lipsa oricăror probe care să confere posibilitatea de a demonstra că s-a intervenit în vreun mod apt să angajeze răspunderea penală şi sub acest aspect nu se poate dispune condamnarea.

Acelaşi consideraţiuni juridice sunt valabile şi în ceea ce priveşte pe inculpaţii B. şi G. în ceea ce priveşte reţinerea în sarcina acestora atât a infracţiunii de complicitate la dare de mită cât şi complicitate la cumpărare de influenţă, astfel că pentru argumentele arătate acestea nu vor mai fi reluate.

O abordare distinctă necesită în opinia majoritară a Înaltei Curţi, încadrarea juridică dată faptelor reţinute în sarcina inculpatului B., în sarcina căruia se reţine complicitate atât la infracţiunea de dare de mită (autor A.) cât şi complicitate la infracţiunea de luare de mită (autor E.), respectiv determinarea poziţiei juridice a intermediarului, respectiv dacă acesta este complice la infracţiunea de dare de mită sau la cea de luare de mită.

În acord cu opinia exprimată în doctrină, apreciem că în cazul infracţiunilor bilaterale nedisociate, ne aflăm în prezenţa unei complicităţi unice, indiferent dacă acea persoană a dorit să ajute numai pe unul dintre autori sau pe amândoi, pentru că ar fi inechitabil ca persoana intermediară să fie condamnată pentru un concurs de infracţiuni iar mituitorul şi respectiv persoana mituită să fie condamnaţi doar pentru infracţiunea de dare de mită şi respectiv luare de mită.

În angajarea răspunderii penale, este însă esenţial a se determina cu privire la care din cele două infracţiuni complicele a săvârşit acte de complicitate, respectiv este important a se stabili elementul subiectiv cu care acţionează complicele.

Astfel, trebuie determinat şi delimitat dacă complicele acţionează cu intenţia directă de a-l ajuta pe mituitor sau pe mituit deşi şi-a dat seama că, prin fapta sa îl va ajuta implicit şi pe celălalt (intenţia indirectă) şi în raport de poziţia sa subiectivă, se va reţine complicitate fie la infracţiunea de dare de mită, fie complicitate la infracţiunea de luare de mită.

În determinarea poziţiei subiective a complicelui trebuie de asemenea stabilit în raport de care dintre cele două persoane autori ai infracţiunilor de dare de mită şi respectiv luare de mită, se află complicele în relaţii mai apropiate sau altfel spus interesul cărui autor doreşte acesta în mod prioritar să-l satisfacă.

Pornind de la aceste consideraţiuni tehnice apreciem că, actele dosarului reliefează neechivoc că intenţia inculpatului B., a fost aceea de a satisface prioritar interesele infracţionale ale inculpatului A., persoana de la care acesta beneficia de importante sume de bani astfel că angajarea răspunderii penale pe acest palier se va face doar sub aspectul participaţiei penale la infracţiunea de dare de mită.

Faţă de toate aceste considerente de fapt şi drept expuse şi în raport de argumentele arătate se va dispune achitarea inculpaţilor pentru infracţiunile arătate în temeiul art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen.

Pe fondul cauzei, analiza actelor şi lucrărilor dosarului, reliefează în opinia majoritară a Înaltei Curţi în opoziţie cu apărările inculpaţilor pe acest capăt de acuzare că s-a dovedit neechivoc vinovăţia acestora, înscrisurile aflate la dosarul cauzei coroborate cu declaraţiile inculpaţilor, martorilor audiaţi şi conţinutul convorbirilor telefonice precum şi a procesului-verbal de redare a conţinutului şedinţei consiliului de administraţie conduc indubitabil la stabilirea implicării infracţionale a acestora.

În analiza vinovăţiei inculpaţilor pe acest segment, Înalta Curte va analiza prioritar:

- natura drepturilor ce se cuveneau inculpatului E..

- modul în care acestea i-au fost acordate precum şi

- scopul premierii nejustificate a acestuia.

Analiza Contractului de mandat nr. 413155 încheiat la 5 mai 2012 încheiat cu inculpatul E., cu valabilitate de 3 ani, reliefează că pe durata derulării acestuia singurele beneficii contractuale acordate au fost stipulate în articolul 4 alin. (4.1.), lit. a), respectiv: să primească o indemnizaţie lunară, netă de 5.500 euro; să primească în folosinţă un autoturism de serviciu şi să beneficieze de o locuinţă de serviciu în localitatea Sibiu; să i se deconteze cheltuielile legate de cazare, diurnă şi transport, pentru deplasările în interes de serviciu efectuate în ţară şi în străinătate;

La Contractul de mandat precizat a fost încheiată în data de 16 mai 2012 anexa cu nr. 4131556 prin care inculpatului E. i se acorda, exclusiv pentru anul 2012, un bonus de performanţă în funcţie de atingerea unor obiective iar în cursul anului 2013, nu s-a mai încheiat o anexă aferentă anului 2013 privind plata bonusului de performanţă.

Deşi pentru perioada aferentă anului 2013 nu s-a mai încheiat o anexă care să permit analizarea şi după caz acordarea vreunui bonus de performanţă inculpatului E., în şedinţa consiliului de administraţie al M. din data de 26 august 2013, inculpata G. care deţinea la acea dată funcţia de director general, a înaintat o solicitare înregistrată la SC M. SA sub nr. 4155854 din 28 august 2013 prin care arăta că inculpatul E. are dreptul să încaseze un bonus de performanţă, aferent activităţii pentru primele cinci luni din anul 2013, în cuantum de 8.937,5 euro şi a ataşat în susţinerea cererii o anexă justificativă întocmită de către inculpatul I.

Declaraţiile martorilor audiaţi în cauză reliefează că în ziua respectivă au avut loc două şedinţe ale C.A., una lunară la care a participat ca şi preşedinte, iar cea de-a doua, ulterioară primei şi care a avut loc la iniţiativa directorului general al SC M. SA, doamna G., prin care se solicita bonificarea domnului E. pentru activitatea desfăşurată în perioada 1 ianuarie 2013 - 20 mai 2013. Totodată aşa cum rezultă din declaraţia martorei, bonificaţia acordată domnului E., în cuantum de aproximativ 9.000 euro, a fost nelegală întrucât contractul de mandat între acesta şi SC M. SA prevedea bonificarea într-un act adiţional doar pentru anul 2012 şi că a fost chemată de către inculpatul A. într-un alt birou, iar desfăşurarea şedinţei de aprobare a bonusului a avut loc în absenţa acesteia.

Analiza declaraţiei acestei martore, pe nume U. este confirmată şi susţinută şi de martora CC., secretara consiliului de administraţie, care a declarat că şedinţa din 26 august 2013, a fost una ordinară, iar la aceasta au participat doamna U., domnul B., doamna V. şi doamna DD., doamna C. fiind în concediu la acea dată. De asemenea, a participat la şedinţă şi doamna G., ca director general la SC M. SA şi că după epuizarea punctului de pe ordinea de zi, a încheiat un proces-verbal semnat de toate persoanele prezente, după care doamna U. a părăsit sala de şedinţă.

După momentul plecării martorei U., inculpata G. a prezentat membrilor consiliului rămaşi o nouă solicitare, cerând aprobarea acesteia, iar solicitarea prevedea acordarea unui bonus de performanţă inculpatului E., pentru activitatea desfăşurată în 2013 şi se invocau nişte clauze contractuale. Solicitarea era semnată de doamna G.. Membrii consiliului rămaşi au aprobat în unanimitate acea solicitare.

Totodată martora a arătat că a fost o situaţie neobişnuită cu privire la această solicitare, situaţie care nu s-a mai întâmplat nici anterior şi nici ulterior acelei date.

Analiza corespondenţei electronice aflată la dosarul cauzei, respectiv e-mailul din data de 07 septembrie 2013, transmis de la adresa de e-mail (........) aparţinând directorului economic adjunct al SC M. SA, EE., către A., la căsuţa de poştă electronică (........) : „bună dimineaţa, domnule preşedinte doresc să vă informez că am primit pentru efectuare plată o decizie a CA din 26 august 2013 şi o solicitare a doamnei dir. general, privind achitare bonus pentru 5 luni de activitate în 2013 a d-lui E. în sumă de 8.937.5 euro: În săptămâna 09 septembrie 2013 - 13 septembrie 2013, programăm efectuarea acestei plăţi. Dacă aveţi alte dispoziţii de transmis aşteptăm dispoziţiile dv. Menţionez că transmit acest e-mail pentru informarea dvs. întrucât mi se pare normal să vă informăm având în vedere că decizia CA este luată cu 3 voturi din 5 fără a fi semnată de preşedinte CA”, relevă faptul că inculpatul A. era la curent cu remiterea bonusului inculpatului E., şi aşa cum s-a arătat era informat cu privire la toate activităţile firmei până în cele mai mici detalii.

În declaraţia data inculpatul I., cel care a calculat bonus salarial a arătat că, de pe o zi pe alta B. şi G., care se aflau împreună în birou cu mine, i-au solicitat să facă un calcul pentru plata unui bonus de performanţă în raport cu primele 5 luni din 2013, lucrate de E., ca director la M. S.A. Inculpatul a arătat că i s-a solicitat acest lucru, întrucât şi în 2012, atât lui E., cât şi lui BB., el le calculase valoarea bonusurilor de performanţă, dar la cererea lui E. şi a lui BB. şi că acest calcul l-a transmis doamnei G. pe e-mail şi că nu a avut la dispoziţie cu ocazia efectuării acestui calcul vreun act adiţional aferent contractului de mandat pentru anul 2013, privindu-l pe E.

Declaraţia inculpatului I., reliefează faptul că în mod conştient a acceptat să dea curs unei solicitări despre care ştia că excede cadrului legal, motivarea puerilă a acestuia că el se ocupa doar cu asta, relevă faptul că a preferat să încalce legea pentru a rămâne în graţiile conducerii M.

Deşi martorii FF. şi BB. au arătat că bonusul care a fost acordat domnului E. pentru anul 2013 este unul prea mic, în raport de activitatea pe care acesta a desfăşurat-o şi de rezultatele obţinute şi că acest bonus salarial avea caracter anual şi era stabilit pe baza criteriilor de performanţă, fiind achitat nu doar în primul an, ci în fiecare an pe durata contractului, analiza anexelor la contract prevedeau acordarea unor bonusuri salariale anuale, nu doar pentru anul 2012 şi erau calculate în funcţie de nivelul de performanţă iar prin actul adiţional încheiat la contract în anul 2013 se schimbaseră criteriile de performanţă ce fuseseră valabile pentru anul 2012.

Practic prin negocierile acestor anexe din anul 2013, nu s-a negociat dreptul de a primi bonus ci doar natura criteriilor de performanţă şi prin urmare, acordarea unui bonus salarial pentru inculpatul E., în condiţiile în care acesta a fost calculat de inculpatul I., era condiţionată de încheierea unei anexe pentru anul 2013, din moment ce aceasta era modalitatea prin care se puteau fixa noile criterii de performanţă.

Apărările inculpaţilor din acest punct de vedere sunt nefondate atâta timp cât nu au existat prevederi contractuale exprese care să le permit acordarea unor bonusuri şi nici nu s-au încheiat acte adiţionale la contractul de mandat, cum a fost cazul martorilor BB. sau U.

Nici apărarea ce vizează conduita profesională performantă a inculpatului E. nu se circumscrie unei apărări sustenabile atâta timp cât acordarea discreţionară şi lipsită de fundament legal către acesta a unor sume de bani a avut loc după ce acesta ocupase deja funcţia de membru neexecutiv al consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi, în consecinţă, obţinerea unui folos material necuvenit de către inculpatul E.

Dincolo de faptul că inculpaţii au negat orice implicare infracţională legat de acordarea acestui bonus salarial, Înalta Curte apreciază în consens cu instanţa fondului că acordarea lui s-a dispus în scopul şi pentru a cumpără ”bunăvoinţa inculpatului E.” şi care deşi ocupa o funcţie ce nu îi mai permitea să aibă nici un fel de beneficiu financiar din partea societăţii unde anterior lucrase a acceptat cu bună ştiinţă primirea acestui bonus salarial în pofida faptului că rolul Autorităţii de Supraveghere Financiară, unde îşi desfăşura şi el activitatea era Acela de a supraveghea activitatea societăţilor de asigurare deşi era conştient că ocupa o funcţie ce nu îi mai permitea să aibă nici un fel de beneficiu financiar din partea societăţii unde anterior lucrase.

Atribuţiile membrilor neexecutivi ai consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară sunt reglementate prin O.U.G. nr. 93/2012, aprobată prin Legea nr. 113/2013, fiind stipulate, în mod expres, şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii de Supraveghere Financiară iar printre atribuţiile membrilor consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, în domeniul asigurărilor/reasigurărilor, se numără dispunerea efectuării de controale periodice la sediile operatorilor din piaţa de asigurări şi dispunerea de măsuri şi aplicarea de sancţiuni operatorilor din domeniul asigurărilor pentru încălcarea prevederilor legale.

Că scopul pentru care s-a dat şi respectiv s-a primit acea sumă de bani cu titlu de bonus salarial, cu, contribuţia inculpaţilor G. şi B. care deşi ştiau că nu se poate acorda acest bonus inculpatului au propus, votat şi susţinut aceasta ”premiere” a fost unul care în realitatea asigura SC M. SA, beneficii din noua funcţie în care inculpatul E. se afla, rezultă şi din activitatea ulterioară a acestuia şi care confirmă faptul că din poziţia nouă în care se afla a încercat pe deplin să protejeze interesele financiare ale M. prin furnizarea de informaţii nedestinate publicităţii şi care au avut ca scop avertizarea sau chiar aşa cum rezultă din conţinutul unor convorbiri purtate între B. şi E., chiar împiedicarea efectuării lor.

Fără a mai reda integral aceste convorbiri, ce au fost redate cu fidelitate de către instanţa de fond, Înalta Curte, va reda doar exemplificativ parte din aceste înregistrări care sunt mai mult decât edificatoare:

Astfel în data de 31 iulie 2013, inculpatul E. i-a comunicat inculpatului B. că, în consiliul ASF, s-a luat decizia amânării dezbaterii unor norme care, dacă ar fi fost adoptate, ar fi impus un regim mai sever de control asupra activităţii SC M. SA, lăsând de înţeles că a avut o contribuţie importantă în acest sens, fapt ce-l determină pe B. să remarce că: „…e bine pentru noi, rău pentru voi”.

Demersurile inculpatului E. de a proteja, folosindu-se de prerogativele funcţiei sale, SC M. SA, sunt confirmate şi de martorul HH. în declaraţia sa, dar şi de dialogul purtat în data de 16 septembrie 2013, între inculpaţii E. cu B., referitor la tergiversarea dispunerii unui control.

„…E.: Na.. Dar se bătea din picior să se dea drumul azi.

B.: A! Şi, pân’ la urmă ?

E.: Păi, pân’ la urmă am zis, stai mă, un pic, că nici capacitate n-au şi nici nu ştim pe cât .. ce principii mergem?

B.: Păi, da, trebe o tematică.

E.: Da, şi nici capacitatea nu e. Şi, până miercuri să facă un plan. Deci, va veni săptămâna viitoare sau asta.

B.: Da. Deci, numai aşa .. mergem pe o treabă.

E.: Ă .. da. Tre' făcut un plan.

B.: Da. Asta e clar….”

Elocvente în a releva intenţia inculpatului E. de a proteja interesele SC M. SA sunt mesajele expediate la data de 7 august 2013 între inculpat şi inculpatul I. având ca temă verificările demarate la nivelul societăţii de asigurări cu privire la un contract încheiat de E., aspect ce va fi analizat ulterior.

Astfel, în ziua de 7 august 2013, la ora 21:44:25, E. a trimis lui I. următorul mesaj:

„Daaaa. Au făcut misto de mine.." tu le ţii partea şi ei te bagă în anchete"..”

Aceste interceptări ale convorbirilor purtate de către inculpatul E. vin să susţină declaraţia dată de martorul cu identitate protejată HH., care a arătat că are cunoştinţă de faptul că au existat luări de poziţii din partea domnului E., care a încercat şi aşa cum rezultă din declaraţiile sale a şi reuşit, sub pretextul aglomerării de controale, să tergiverseze controale către SC M. SA.

Totodată şi modul în care inculpatul E. menţionează că a reuşit să stopeze un control pe care numitul GG., vicepreşedinte al ASF la acea dată, pe domeniul asigurărilor, intenţiona să-l demareze la SC M. SA, într-o discuţie amicală cu inculpata H. şi despre care aceasta arată că nu ştie nimică dovedeşte de asemenea preocuparea sa de a ”mulţumi” pentru modul în care a fost răsplătit prin acordarea bonusului.

Toate aceste probe, sunt în opinia Înaltei Curţi, tot atâta argumente de natură să formeze convingerea instanţei că inculpaţii sunt vinovaţi pentru infracţiunile arătate, apărările acestora fiind aprecieri pur subiective, nesustenabile şi făcute cu scopul de a disimula realitatea.

De asemenea, Înalta Curte apreciază că a fost dovedită pe deplin vinovăţia inculpaţilor A., E., B. şi I. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furnizare de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, pentru primii doi reţinându-se forma autoratului iar pentru ultimii doi forma de participaţie penală ce caracterizează complicitate.

Astfel pe acest capăt de acuzaţie, în rechizitoriul parchetului se reţine:

- în sarcina inculpatului A. faptul că, în datele de 16 septembrie 2013, 25 septembrie 2013 şi 25 octombrie 2013 a folosit, indirect, informaţii ce nu erau destinate publicităţii obţinute de la inculpatul E. în legătură cu data desfăşurării unor controale inopinate cu tematica urmărită de către comisia de control a ASF, în scopul obţinerii pentru sine a unor foloase necuvenite

- în sarcina inculpatului E. faptul că, în datele de 16 septembrie 2013, 25 septembrie 2013 şi 25 octombrie 2013 a permis, prin intermediul inculpaţilor B. şi I., inculpatului A. accesul la informaţii ce nu erau destinate publicităţii în legătură cu data desfăşurării unor controale inopinate şi în legătură cu tematica urmărită de către comisia de control a ASF, în scopul obţinerii unor foloase necuvenite

- în sarcina inculpatului B. faptul că, l-a sprijinit în data de 25 octombrie 2013 pe inculpatul A. să utilizeze informaţii care nu erau destinate publicităţii, obţinute de la inculpatul E., în legătură cu declanşarea unui control inopinat al Autorităţii de Supraveghere Financiară la sediul S.C.M. S.A., în scopul obţinerii de către inculpatul A. de foloase necuvenite

- în sarcina inculpatului I. faptul că, l-a sprijinit în datele de 16 septembrie 2013 şi 25 septembrie 2013 pe inculpatul A. să utilizeze informaţii care nu erau destinate publicităţii, obţinute de la inculpatul E., în legătură cu declanşarea unui control inopinat al Autorităţii de Supraveghere Financiară la sediul S.C.M. S.A., în scopul obţinerii de către inculpatul A. de foloase necuvenite.

În acord cu instanţa fondului, Înalta Curte apreciază de asemenea că a fost dovedită pe deplin vinovăţia inculpaţilor, conţinutul convorbirilor telefonice coroborate cu declaraţia inculpaţilor, converg spre soluţia adoptată de prima instanţă.

Analiza conţinutului convorbirilor telefonice din data de 16 septembrie 2013, la ora, 13:29:54, arată că E. îi trimite următorul SMS lui B. „Vedeţi ca o sa vina controale!!”

La data de 16 septembrie 2013, la ora, 13:31:02, E. primeşte următorul SMS de la B., „Pe ce şi când?le a-ţi dat drumul la aia?”

În ziua de 16 septembrie 2013, la ora, 13:34:10, E. îi trimite următorul SMS lui B.: „Nu. Am amânat. Si urmează controale la toate soc care fac RCA şi au cotă mare de piaţă..”

În ziua de 16 septembrie 2013, la ora, 13:35:26, E. primeşte următorul sms de la B. „Deci ce se vb de brokeri şi am auzit aseară se confirmă..”

În ziua de 16 septembrie 2013, la ora, 13:37:03, E. îi trimite următorul sms lui B.: „Păi au zis că nu doar la aştia sunt probleme. mai sunt şi alţii..de M. a zis că e în revenire îs acolo lucrurile se mişcă spre bine..”

În ziua de 16 septembrie 2013, la ora, 13:38:20, E. primeşte următorul sms de la B.: „Păi să verifice şi să se convingă că aşa stau lucrurile”

În ziua de 16 septembrie 2013, la ora, 13:39:25, E. îi trimite următorul sms lui B.:„GG. n a fost..a minţit că vine şi nu a mai venit..pregătiţi-vă!!!”

De asemenea, în ziua de 16 septembrie 2013, la ora 15:06:21, B. a primit de la postul telefonic 0723xxxx utilizat de I. următorul mesaj: "Vine controlul miercuri"

În ziua de 16 septembrie 2013, la ora 16:50:46, E. îl contactează pe B. şi poartă următorul dialog:

B.: Salutare!

E.: Salut! Ce faceţi? La treabă?

B.: Da. Pe-aicea.

E.: P-acolo?

B.: Îhî.

E.: Ă .. făceţi şi voi şi uitaţi-vă, în funcţie de cota de piaţă, pe ce loc suntem noi pe RCA.

B.: Aşa. Cred că suntem pe trei sau patru.

E.: A! Deci e cotă mare? Cât e?

B.: Da, da, da. E cotă mare, da. Vreo 20% cred că e, sau 18. Nu ştiu exact. De ce?

E.: Păi am .. am vorbit, dup-aia, exact pe tema asta şi ne-am con .. mă rog, să vedem care, cum. Şti? Şi mi-a zis că: ia vezi ce cotă aveţi acolo..

B.: A şi .. da, da, da, da. Ca s-o ia în ordine, sau cum?

E.: Ca să ia în ordine şi .. să nu-i ia pe toţi, da m-a-ntrebat pe mine cam ce cotă e acolo, e mică sau e mare, ca să stabilim o limită să nu intre peste tot. Dar e mare.

B.: Îhî.

E.: Deci, asta-i bine. Şi, ideea e că trebuie exact pe ce au ăştia pe dosar. Şti?

B.: Adică pe reclamaţii, pe servicii la clienţi, pe..

E.: Nu. Pe dosare de daună şi pe rezerve.

B.: A, da? Deci e mai profundă.

E.: Îhî. Păi e exact .. că de-acolo .. că de la asta o pornit tot scandalu’, că mii, zeci de mii de dosare nebăgate, rezerve la nu ştiu ce şi ..

B.: Am înţeles. Stai o clipă ca să mă uit exact. G., tu ai materialul cu piaţa la şase luni? Să vedem care-i cota de piaţă a lu’ M.. În procente? Ăla care ni l-a tipărit. Aşa. Stai un pic. Deci, M. e pe locu’ 3, cu o cotă de piaţă de .. cotă de piaţă de ..

E.: Da. Nu mai contează!

B.: 15%.

E.: Nu mai contează! Dacă-i pe locu 3, e clar!

B.: Da.

E.: Va fi .. deci asta e tema: dosarele, rezervele, să fie toate băgate, să fie toate dosarele. Şi la reclamaţii, pe ce loc e acuma?

B.: După socotelile noastre, pe 6.

E.: Pe 6. Îhî. Am înţeles.

B.: Deci stăm mai bine faţă de cota de piaţă.

E.: Ă .. da nu, că vrea să facă un calcul, să fie, să pondereze, să nu ştiu ce. Da oricum se va lua pe cota de piaţă. Şi, dacă suntem pe 3, e clar că nu. Asta-i tema: toate dosarele să fie rezervă ..

B.: Da. Am înţeles. Şi când asta .. faceţi, discuţia asta, miercuri, nu?

E.: Miercuri se va stabili, da. Şi probabil că o să vină hârtiile pe joi, vineri, luni.

B.: Joi, vineri, da, şi se prezintă luni, săptămâna viitoare.

E.: Da. Bine.

B.: OK.

E.: În altă ordine de idei, m-a sunat ăl bătrân, al vostru, de dinainte.

B.: Da? Cu ce ocaziune?

E.: Da. Cu ocaziunea că vrea şi el să mă vadă două minute. Zic: domne, nu ştiu, că-s puţin cam ocupat. Te rog frumos! Şi la 12 noaptea. Zic: să văd ce program am.

B.: Mda. Păi, a aflat, cred că a aflat de chestia aia.

E.: Abia acuma? Da. Nu ştiu, dar se întâmplă lucruri. Şi cred că de bine.

B.: Nu de bine, sigur, că nu te căuta de bine, îţi garantez!

E.: Nu la el, în general vorbind. La el nu, că doar nu mă cheamă să mă-ntrebe ce mai fac io.

B.: Îhî. Se-ntâmplă lucruri şi nu de bine, adică nu de bine ..

E.: Ba nu! Nu, nu! Şi cred că de bine, într-un final.

B.: A! De bine? De bine.

E.: Cred.

B.: E foarte dubios ce s-a-ntâmplat astăzi. Foarte dubios.

E.: Mă, io am zis că urmează, că ăia tot bâţâie: să se facă, să se dreagă, să se nu ştiu ce, şti? Dar, n-am crezut că.. Bine, acuma s-au folosit toţi de chestia asta că .. stai domne, că tonu discuţiei a fost aşa: domne, e o problemă! Şi nu-i normal pe-ăştia să-i .. aşa, când mai sunt şi alţii. Adică dacă tratăm, tratăm cu aceeaşi unitate de măsură! Şti? Zic: hai să-i vedem pe toţi.

B.: Da, da uni-s mai inflamaţi alţii mai puţin inflamaţi.

E.: E, da.

B.: Şi ce legătură avea situaţia de la aia cu .. în altă parte?

E.: Păi, au zis că asta nu-i o problemă care-i doar acolo. E o problemă care e la mai mulţi.

B.: Păi şi de-asta ai lăsat să fiarbă în suc propriu mai mulţi?

E.: Şi-acuma ..păi nu. Păi nu. Păi nu. Tocmai, şi asta s-a şi spus: nu, domne, adică, nu-i normal. Pentru că, deja, au apărut discuţii în piaţă că nu facem decât să favorizăm pe alţii prin faptul că pe ei tot îi ţinem. Şti?

B.: Aşa. Şi ce facem? Hai să le stingem lumina pe rând!

E.: Nu. Şi a zis: hai să vedem care e problema! Că lumea era oarecum dispusă să se dea drumu dar tre’ să tratăm problema în ansamblu ei.

B.: Da mă, e corect, da ăla, da omu’ ăla care a generat problema, cum să faceţi asta?

E.: Aia e altceva. Aia .. da să vedem cum să facem, probabil că miercuri, da, ideea e că .. ă .. ce p.. mă-sii vroiam să zic că nici nu mai vorbesc, morţii mă-sii .. ă .. că vroia să se dea drumu da .. aşa. Mă rog, că s-ar fi discutat p-acolo, s-a luat cuvântu’, s-a spus, s-a nu ştiu ce, s-a nu ştiu cum. Io am zis: domne, problema e una mai groasă şi de ansamblu. În primul rând că e vorba de tarif şi atâta timp cât nu se ajunge la un tarif normal se vor întâmpla probleme de genu ăsta. Adică, trebuie să ajungem undeva cu tarifu’ unde să fie normal şi toată lumea să vândă la nişte tarife normale, nu aşa, că unu vrea să vândă cu doi RON ş-atuncea asta e, că de-asta s-a ajuns aici. Şi doi: mai e o altă problemă, mai e problemă cu daunele morale, pe care tre s-o rezolvăm. Că, indiferent ce tarif pui tu, dacă vine un .. are cere un milion ..

B.: Dacă ăla .. te cred(?) .. exact, da.

E.: Da, vine un d-ăla şi .. I-am zis, zic: vreau să vă spun că io, anu trecut, am fost şi fac tratatu’ de reasigurare. Pentru că asigurătorii din lume au fugit şi au zis: plecaţi de aicea că ce e la voi acolo e dezastru! Vreau să vă spun că a fost foarte greu să fac tratatu’ de reasigurare şi a costat o grămadă de bani. Deci tre să intervenim şi noi. E o problemă. Nu e problemă numai la societăţi dar e o problemă şi la noi! Da, domne, că tre să discutăm. Aşa e. Aicea-mi dădea şi Biro dreptate: da, că io n-am zis decât de tarife dar uite, într-adevăr, aşa e. Ai dreptate şi tu. Asta nu ..

B.: Materialu’ îi făcut, trebuie doar promovat.

Ulterior, la data de 25 septembrie 2013, la ora 12:13:35, E., de la postul telefonic cu nr. 0735.xxx.xxx îi transmite numitului I. utilizator al postului telefonic 0723.xxx.xxx: "Control să vedem dacă a reglementat problemele şi nota la sed de miercurea viitoare! Să renunţe şi la fransiză!:)"

În ziua de 27 august 2013, la ora 13:27:59, B. este contactat de I. cu care are următorul dialog:

B.: Alo?

I.: Auzi? Da şedinţa a fost astăzi, la ăştia, cu ASF-ul?

B.: Mâine.

I.: Că nota a intrat să o vadă(?) ăla, am înţeles.

B.: Da? De unde?

I.: Propunere şi semnată de toată lumea.. hai.. ştiu.

B.: Da!?

I.: Mhî..

B.: Semnată de toată lumea de executivi.

I.: Nu, nu, nu. De OO., Nemeş şi ăia de la control.

B.: Păi da, de executivi deci.

I.: Da, da, da.

B.: Aha. Mâine e, mâine de la 11 şi a rămas că mă văd cu, cu el dimineaţă.

I.: Da, bine. Bine, vezi ce faci.

B.: Da, văd, da dă-i şi tu un telefon. E nasoală!

I.: Cui?

B.: Păi, vorbeşte cu Marian.

I.: Ei.. vorbeşte tu, ce să fac io..

B.: Bine, vorbesc eu.

I.: Da, bine.

B.: Oricum.. da. Bine, te-ai uitat pe ăla? Pe vreme?

I.: Nu, nu, te sun, mă uit şi te sun.

B.: Mhî.. bine.

I.: Bine, pa.

B.: Pa.

În ziua de 25 octombrie 2013, la ora 10:52:16, B. primeşte următorul SMS de la E.: „Luni se duc aia la Sb. Sunt 4”,

În ziua de 25 octombrie 2013, la ora 10:53:23, B. primeşte următorul sms de la E.: „Te interesează cine sunt?”

În ziua de 25 octombrie 2013, la ora 10:53:39, B. trimite următorul lui E.: Da; eşti la birou?

În ziua de 25 octombrie 2013, la ora 10:57:25, B. primeşte următorul SMS de la E. „........”.

Aceste patru persoane sunt şi cei patru membri ai echipei de control desemnaţi de către ASF pentru a efectua controlul la M.

După ce B. a fost informat cu privire la efectuarea controlului de către E., la data de 25 octombrie 2013, la ora 14:46:20, B. şi A., poartă un dialog telefonic prin care A. este înştiinţat cu privire la iminenţa sosirii echipei de control:

„B.: Încă ceva: luni sunteţi în Sibiu?

A.: Sigur că da.

B.: Da. Noi o să stăm pe-aci, prin Bucureşti, că sunt nişte treburi săptămâna viitoare..

A.:..bine.

B.:..dar nu-i nici o problemă: vine G., o să fie acolo, la datorie, de luni.

A.: Sigur. Da. Foarte bine. Aşa trebuie, că doară v-am zis de ce trebuie!

B.: E, şi nu numai: mai e un motiv pentru săptămâna viitoare, care-l ştiţi!

A.: Nu ştiu.

B.: Păi mai vin câteodată, pe-acolo, oaspeţi.

A.: Aha! Da, da, da. Da, da, da. Am înţeles.

B.: Da.

A.: Am înţeles.

B.: Dar totu este.. Vin ăia acolo..

A.:..bine. Am înţeles domnu' director general.

B.:..la primire.

A.: Să ne trăiţi!

Inculpaţii audiaţi în prezenta cauză atât la fond cât şi în apel au contestat modul în care a fost interpretat conţinutul convorbirilor,în pofida situaţiei evidente care rezultă cu prisosinţă din aceste interceptări şi care nu poate interpretat decât în sensul direct şi explicit ce transpare neechivoc din conţinutul lor.

Explicaţiile acestora în sensul în care apreciază că aceste discuţii nu au conotaţii penale sunt în opinia Înaltei Curţi lipsite de orice logică şi sustenabilitate, nesincere şi disimulate tocmai în scopul de a diminua răspunderea lor penală.

Nici susţinerile acestora potrivit cărora, informaţiile erau publice şi că astfel faptele reţinute în sarcina acestora nu îndeplinesc condiţiile de tipicitate sunt nereale.

Inculpaţii au tot încercat să acrediteze ideea că datele controalelor tematice erau dinainte cunoscute, însă apărările acestora se plasează în afara limitelor de investire a instanţei, pentru că în realitate ceea ce li se impută are legătură cu Decizia nr. 939 a preşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară privind efectuarea unui control inopinat, ca urmare a unei note întocmită de către Direcţia Control din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară, din cuprinsul căreia rezulta că un număr de patru societăţi de pe piaţa asigurărilor R.C.A., printre care şi SC M. SA, prezenta vulnerabilităţi iar controlul ce urma să se efectueze la această societate era unul inopinat şi nu tematic, cum au încercat aceştia să acrediteze ideea.

De altfel din declaraţiile pe care le-a dat inculpatul E. rezultă că acesta recunoaşte faptul că a furnizat inculpatului B. sau inculpatului I. informaţii cu privire la controlul ce urma a se desfăşura la M.., însă susţinerea acestuia că aceste informaţii nu au fost obţinute în calitatea de membru neexecutiv al consiliului ASF ci doar întâmplător, auzind discuţii pe care le purtau pe această temă de alţi colegii de ai săi, nu înlătură răspunderea sa penală, acestea informaţii chiar dacă i-au parvenit întâmplător, ele aveau caracter confidenţial şi nu trebuiau divulgate.

De altfel, Înalta Curte a şi arătat că nu s-a dovedit dincolo de orice îndoială rezonabilă că acesta şi-a traficat influenţa, asupra membrilor ASF, însă faptul că a putut afla astfel de informaţii chiar şi întâmplător, s-a datorat neechivoc funcţiei sale iar prin nerespectarea acestor obligaţii de serviciu, printre care şi aceea de păstrare a confidenţialităţii, inculpatul E. a reuşit să confere un avantaj pentru M., lipsindu-se practic de eficienţă controlul ce urma a se efectua la această societate.

Nici apărările inculpatului I. că acele sms-uri din data de 16 septembrie 2013, respectiv primirea unui SMS în data de 25 septembrie 2013, nu reprezenta decât un simplu zvon, nefiind o informaţie, nu sunt în opinia Înaltei Curţi reale, ele se circumscriu unei note ce frizează ridicolul, analiza conţinutului lor reflectă clar, neechivoc şi de necontestat faptul că acesta a transmis clar o informaţie pe care o primise cu un scop determinat şi cu un obiectiv precis.

Înalta Curte, apreciază că informaţiile furnizate de inculpatul E. (ca răsplată pentru bonusul primit) prin inculpatul I. sau direct inculpatului B., acesta din urmă informându-l pe inculpatul A. şi prin care a confirmat existenţa acestui control şi a indicat perioada în care urma să aibă loc a lipsit de eficienţă controlul efectuat chiar dacă nu a fost indicate cu exactitate data efectuării controlului, astfel că soluţia de condamnare a inculpaţilor pe aceste acuzaţii este legală.

În ceea ce priveşte condamnarea inculpaţilor A., E., B., C., D. şi SC M. SA pentru activităţi infracţionale legate de vânzarea autoturismului marca .... cu un preţ subevaluat, inculpatului E., Înalta Curte apreciază că apelurile inculpaţilor sunt întemeiate şi se impune achitarea inculpaţilor în raport de următoarele considerente:

În sarcina inculpatului A. se reţine în actul de acuzare că în intervalul 25 mai - 10 iunie 2013, a remis inculpatului E. un autoturism subevaluat, cu plata preţului în rate, cu scopul ca inculpatul E. să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu care îi reveneau în calitate de membru neexecutiv al consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, legate de exercitarea funcţiilor de supraveghere şi control asupra activităţii SC M. SA, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de dare de mită, prev. de art. 255 alin. (1) C. pen. 1968 cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. proc. pen. şi că în condiţiile descrise mai sus cu acelaşi prilej, a remis foloasele necuvenite inculpatului E. cu scopul ca acesta din urmă, în calitate de membru neexecutiv al consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, să-şi folosească influenţa asupra altor funcţionari din cadrul ASF pentru ca aceştia din urmă să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu ori să îndeplinească acte contrare acestor îndatoriri, în legătură cu funcţia de supraveghere şi control asupra activităţii SC M. SA, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de cumpărare de influenţă, prev. de art. 292 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen.;

Totodată se reţine că inculpatul A. l-a determinat, în cursul lunii mai 2013, pe inculpatul D. să întocmească un raport de evaluare, neconform realităţii, cu privire la autoturismul marca ...., aparţinând SC M. SA, instigare urmată de întocmirea acestui înscris şi folosirea acestuia în cadrul şedinţei consiliului de administraţie al SC M. SA din 29 mai 2013, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 25 C. pen. 1968 raportat la art. 290 C. pen. 1968 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen. şi că a determinat membrii consiliului de administraţie al SC M. SA să utilizeze înscrisul falsificat menţionat la punctul anterior, în cadrul şedinţei din data de 29 mai 2013, fapt ce a avut ca urmare înstrăinarea autoturismului .... către inculpatul E. la un preţ subevaluat, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de instigare la uz de fals, prev. de art. 25 C. pen. 1968 raportat la art. 291 C. pen. 1968 cu aplicarea disp. art. 5 din C. pen.;

În sarcina inculpatului E. se reţine că în intervalul 25 mai - 10 iunie 2013, a primit, cu titlu de mită, de la inculpatul A. un autoturism subevaluat, cu plata preţului în rate, în scopul neîndeplinirii de serviciu care îi reveneau în calitate de membru neexecutiv al consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, legate de exercitarea funcţiilor de supraveghere şi control asupra activităţii SC M. SA, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 6 şi 7 din Legea nr. 78/2000 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. pen.; şi că în condiţiile descrise anterior cu acelaşi prilej, a primit foloasele necuvenite de la inculpatul A. cu scopul ca, în calitate de membru neexecutiv al consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, să-şi folosească influenţa asupra altor funcţionari din cadrul ASF pentru ca aceştia din urmă să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu ori să îndeplinească acte contrare acestor îndatoriri, în legătură cu funcţia de supraveghere şi control asupra activităţii SC M. SA, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. pen.;

În sarcina inculpatului B. se reţine că în intervalul 25 mai - 10 iunie 2013, l-a sprijinit pe inculpatul A. (inclusiv prin votul exprimat prin şedinţa consiliului de administraţie din 29 mai 2013) să îi remită inculpatului E. un autoturism subevaluat, cu plata preţului în rate, cu scopul ca inculpatul E. să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu care îi reveneau în calitate de membru neexecutiv al consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, legate de exercitarea funcţiilor de supraveghere şi control asupra activităţii SC M. SA, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la dare de mită, prev. de art. 26 C. pen. 1968 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1968 cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. proc. pen. şi că, în condiţiile descrise anterior şi cu acelaşi prilej, l-a sprijinit pe inculpatul A. să remită foloasele necuvenite inculpatului E. cu scopul ca acesta din urmă, în calitate de membru neexecutiv al consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, să-şi folosească influenţa asupra altor funcţionari din cadrul ASF pentru ca aceştia din urmă să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu ori să îndeplinească acte contrare acestor îndatoriri, în legătură cu funcţia de supraveghere şi control asupra activităţii SC M. SA, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la cumpărare de influenţă, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 292 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen.;

De asemenea se mai reţine că în acelaşi context inculpatul B., l-a sprijinit pe inculpatul E. să obţină foloasele necuvenite cu scopul ca inculpatul E. să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu care îi reveneau în calitate de membru neexecutiv al consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, legate de exercitarea funcţiilor de supraveghere şi control asupra activităţii SC M. SA, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la luare de mită, prev. de art. 26 C. pen. 1968 raportat la art. 289 alin. (1) C. pen. 1968 cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. proc. pen.;

Iar fapta inculpatului B. care, a utilizat Raportul de evaluare nr. 4134046, falsificat de către inculpatul D., cunoscând că înscrisul conţine date neconforme realităţii, în cadrul şedinţei din data de 29 mai 2013, fapt ce a avut ca urmare înstrăinarea autoturismului .... către inculpatul E. la un preţ subevaluat, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de uz de fals, prev. de art. 2 art. 291 C. pen. 1968 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen.;

În sarcina inculpatului D. s-a reţinut că începând cu luna mai 2013, a sprijinit grupul infracţional organizat, constituit de inculpaţii B., A. şi E., grup realizat în scopul săvârşirii unor infracţiuni prin care se urmărea protejarea intereselor financiare ale SC M. SA, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C. pen. şi că fapta acestuia care cu ocazia întocmirii Raportului de evaluare cu nr. 4134046, privind autoturismul ...., din data de 29 mai 2013, a atestat fapte neconforme realităţii, urmărind diminuarea preţului de vânzare a autoturismului sus-menţionat, raport care a fost, ulterior, utilizat şi şi-a produs consecinţe juridice, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 C. pen. 1968 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C. pen.;

În sarcina inculpatei C. se reţine că, începând cu mai 2013, a aderat la grupul infracţional organizat, constituit de inculpaţii B., A. şi E., grup realizat în scopul săvârşirii unor infracţiuni prin care se urmărea protejarea intereselor financiare ale SC M. SA, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C. pen.; şi că în intervalul 25 mai - 10 iunie 2013, l-a sprijinit pe inculpatul A. (inclusiv prin votul exprimat prin şedinţa consiliului de administraţie din 29 mai 2013) să îi remită inculpatului E. un autoturism subevaluat, cu plata preţului în rate, cu scopul ca inculpatul E. să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu care îi reveneau în calitate de membru neexecutiv al consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, legate de exercitarea funcţiilor de supraveghere şi control asupra activităţii SC M. SA, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la dare de mită, prev. de art. 26 C. pen. 1968 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1968 cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. proc. pen.; şi că în aceleaşi condiţii şi cu acelaşi prilej, l-a sprijinit pe inculpatul A. să remită foloasele necuvenite inculpatului E. cu scopul ca acesta din urmă, în calitate de membru neexecutiv al consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, să-şi folosească influenţa asupra altor funcţionari din cadrul ASF pentru ca aceştia din urmă să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu ori să îndeplinească acte contrare acestor îndatoriri, în legătură cu funcţia de supraveghere şi control asupra activităţii SC M. SA, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la cumpărare de influenţă, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 292 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen.; iar fapta inculpatei C. care, în condiţiile descrise anterior şi cu acelaşi prilej, l-a sprijinit pe inculpatul E. să obţină foloasele necuvenite cu scopul ca inculpatul E. să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu care îi reveneau în calitate de membru neexecutiv al consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, legate de exercitarea funcţiilor de supraveghere şi control asupra activităţii SC M. SA, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la luare de mită, prev. de art. 26 C. pen. 1968 raportat la art. 289 alin. (1) C. pen. 1968 cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. proc. pen.;

De asemenea se reţine că fapta inculpatei C. care a utilizat Raportul de evaluare nr. 4134046, falsificat de către inculpatul D., cunoscând că înscrisul conţine date neconforme realităţii, în cadrul şedinţei din data de 29 mai 2013, fapt ce a avut ca urmare înstrăinarea autoturismului .... către inculpatul E. la un preţ subevaluat, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de uz de fals, prev. de art. 2 art. 291 C. pen. 1968 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen.; iar fapta inculpatei C. care, în data de 06 iunie 2013, a dat dispoziţie numitului Y. (director economic în cadrul SC M. SA) să emită factura nr. 2, antedatată (s-a consemnat, în mod nereal, că ar fi fost emisă în data de 22 mai 2013), factură ce, ulterior, a fost utilizată pentru a da o aparenţă legală înstrăinării autoturismului .... inculpatului E., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 25 C. pen. raportat la art. 290 C. pen. 1968 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C. pen.; iar fapta inculpatei C. care, în data de 10 iunie 2013, a dat dispoziţie numitei AA. (director IT în cadrul SC M. SA) să opereze factura nr. 2, antedatată, mai sus menţionată, în contabilitatea electronică a societăţii, după încheierea lunii contabile, ca fiind emisă în luna mai 2013, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 25 C. pen. raportat la art. 290 C. pen. 1968 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C. pen.;

În sarcina inculpatei i SC M. SA se reţine că prin acţionar majoritar A., în intervalul 25 mai - 10 iunie 2013, a remis inculpatului E. un autoturism subevaluat, cu plata preţului în rate, cu scopul ca inculpatul E. să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu care îi reveneau în calitate de membru neexecutiv al consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, legate de exercitarea funcţiilor de supraveghere şi control asupra activităţii SC M. SA, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de dare de mită, prev. de art. 255 alin. (1) C. pen. 1968 cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. proc. pen.; şi că în condiţiile descrise anterior şi cu acelaşi prilej, a remis foloasele necuvenite inculpatului E. cu scopul ca acesta din urmă, în calitate de membru neexecutiv al consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, să-şi folosească influenţa asupra altor funcţionari din cadrul ASF pentru ca aceştia din urmă să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu ori să îndeplinească acte contrare acestor îndatoriri, în legătură cu funcţia de supraveghere şi control asupra activităţii SC M. SA,faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de cumpărare de influenţă, prev. de art. 292 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen.;

În analiza motivelor de apel ce vizează presupusa vânzarea ilegală a autoturismului marca ..., inculpatului E. cu implicaţiile infracţionale reţinute în actul de acuzare, Înalta Curte, apreciază că se impun a fi făcute preliminar următoarele precizări:

Niciunde în actul de acuzare nu se contestă faptul că autoturismul folosit de inculpatul E. pe perioada cât a fost director la SC M. SA nu putea fi vândut acestuia, ulterior plecării sale.

Ca atare în analiza acuzaţiilor ce se aduc în cauză tuturor inculpaţilor care au avut o legătură cu vânzarea acestui autoturism nu se va face nici un fel comentariu sau critică cu privire la acest aspect neimputat părţilor din acest punct de vedere şi care nu a fost circumscris sferei infracţionale în conţinutul actului de acuzare.

Analiza pe care o va face Înalta Curte, va viza strict modul în care a fost evaluat autovehiculul în prezenta cauză şi scopul în care acesta a fost vândut inculpatului E.

Deşi întreagă construcţie infracţională a acuzării îl are în prim plan pe inculpatul A., la analiza acuzaţiilor pe acest palier, Înalta Curte va analiza prioritar dacă autoturismul ..., obiect al presupusei mite acordată inculpatului E., a fost sau nu subevaluat.

Premergător analizării activităţilor infracţionale, reţinute în sarcina inculpaţilor, Înalta Curte, apreciază că se impune a se arăta parcursul autoturismului, care, din punctul de vedere al Înaltei Curţi, se bazează pe o apreciere eronată că a fost subevaluat(preţul subevaluat reprezentând în opinia acuzării drept mită), cu scopul ca inculpatul E., să nu îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu care îi reveneau în calitate de membru neexecutiv al consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, legate de exercitarea funcţiilor de supraveghere şi control asupra activităţii SC M. SA:

Astfel, actele de puse la dosarul cauzei arată ca factura iniţială a producătorului german aflată la dosar reflectă o valoare iniţială de piaţă de 40.000 euro a acestui autoturism.

Ulterior acest autoturism a fost vândut de către producătorul german conform facturii nr. 0011 din 1 septembrie 2012 cu suma de 179.088 RON cumpărătoarei MMMM., care la rându-i conform contractului de vânzare-cumpărare înregistrat la data de 7 septembrie 2012 l-a vândut SC M. SA cu suma de 50.000 euro plata preţului urmând a fi făcută în rate.

La data de 21 mai 2013 acest autoturism este vândut inculpatului E. la preţul de 31.000 euro de asemenea cu plata preţului în rate.

Analiza preţului iniţial al acestui autoturism conform înscrisurilor aflate la dosarul cauzei şi a modului în care s-a stabilit ulterior valoarea de piaţă a acestuia, conduc la concluzia ca raportul de evaluare întocmit de expertul D., inculpat în prezenta cauză nu a fost subevaluat.

Dincolo de faptul că, este binecunoscut aspectul că valoarea unui autoturism scade considerabil din chiar momentul cumpărării lui, Înalta Curte apreciază că nu a s-a dovedit în cauză existenţa unei conivenţe infracţionale de genul celei susţinute de acuzare în sensul în care inculpatul A. i-a cerut inculpatului D. să subevalueze autoturismul marca ... cu scopul precizat şi că acesta ar fi procedat în consecinţă.

Înalta Curte, în opinie majoritară apreciază că, în susţinerea opiniei că nu poate fi vorba despre un raport de evaluare întocmit fraudulos, stau însăşi rapoartele de expertiză efectuate în cauză.

Astfel, în cursul urmăririi penale, au fost efectuate două rapoarte de expertiză, de expertul desemnat de către organul de urmărire penală, din primul raport rezultând că valoarea de piaţă a autoturismului este de 31.200 euro cu 120 de euro mai mult decât cea stabilită de inculpatul D. iar în cea de-a doua expertiză se stabileşte o altă valoare de 35.850 euro, folosind expertul ca şi criteriu de comparaţie tranzacţii de pe piaţa din Germania.

Analizând cele două rapoarte de expertiză efectuate în cauză, Înalta Curte, apreciază că se impune a fi valorificată în aprecierea materialului probator valorile stabilite în primul raport de expertiză, întrucât acesta foloseşte criteriile de comparaţie cu privire la autoturisme tranzacţionate preponderent pe piaţa internă, practica Înaltei Curţi, fiind de altfel constantă în acest sens, metoda comparaţiei directe se foloseşte prin raportare la valoarea tranzacţiilor de pe piaţa internă iar doar atunci când nu se poate stabili neechivoc valoarea de tranzacţionarea a unui bun pe baza acestor criterii se apelează la alte metode de comparaţie.

Înalta Curte, apreciază că întocmirea primului raport de expertiză confirmă tocmai faptul că expertul a avut la dispoziţie posibilitatea de a compara valoarea autoturismului ... cu alte trei tranzacţii din România şi una din Germania aşa cum rezultă din însăşi argumentele ce au stat la baza întocmirii primului raport, respectiv acesta a folosit valoarea autoturismelor tranzacţionate pe piaţa din România pe site-urile autovit.ro şi www.mobile, astfel că explicaţiile expertului raportat la cel de-al doilea raport de evaluare nu pot fi acceptate ca fiind veridice şi sustenabile.

De altfel însăşi expertul DNA, arată că diferă cotele de TVA în Germania şi în România ceea ce denotă că stabilirea valorii reale este cea stabilită prin primul raport de expertiză care foloseşte ca şi comparabile doar un singur autoturism din Germania spre deosebire de cel de-al doilea raport în care predomină autoturisme din Germania şi care a condus în mod inechitabil la stabilirea unei valori de piaţă mai mari a autoturismului.

Mai mult decât atât din analiza primului raport de expertiză efectuat în cauză şi pe care Înalta Curte, apreciază că este cel mai relevant în raport de întreg materialul probator administrat în cauză, arată pe de o parte că, avariile de la exteriorul caroseriei consemnate în cuprinsul raportului de evaluare întocmit de expertul tehnic D., se regăsesc la autoturism în poziţiile indicate şi cu aspectele similare(aripă dreapta spate, prag stânga, bară faţă, bară spate) şi ca atare existau la momentul expertizării din luna mai 2013, iar pe de altă parte cu privire la aşa zisele constatări nereale efectuate de inculpatul D. ce privesc scurgerile de ulei, expertul DNA, arată că pentru evidenţierea unor eventuale pierderi de ulei din cutia de viteze este necesară este necesară ridicarea pe elevator a autoturismului şi demontarea scutului de protecţie a motorului şi a cutiei de viteze şi că în condiţiile tehnice descrise în raportul de evaluare întocmit în luna mai 2013 nu se puteau identifica eventuale pierderi de ulei din cutia de viteze.

Cu toate aceste concluzii, expertul DNA, concluzionează însă că ”având în vedere cele expuse se precizează că la momentul întocmirii raportului de evaluare din luna mai 2013 era posibil să existe eventualul mers neregulat al motorului autoturismului numai dacă, de la acel moment şi până la data de 25 martie 2014, s-a intervenit într-o unitate service asupra motorului şi/sau asupra sistemelor de gestiune a alimentării cu carburant”.

Înalta Curte, constată aşadar că, raportul expertului DNA, nu înlătură fără echivoc posibilitatea ca autoturismul evaluat să fi prezentat pierderi de ulei iar pentru a înlătura acest dubiu nu a făcut nici un fel de verificări rezumându-se să facă doar aprecieri de ordin general pe această chestiune.

Cu toate acestea, Înalta Curte, constată că, şi în aceste condiţii valoarea stabilită de expertul DNA este de 31.120 euro fără TVA ceea ce demonstrează că valoarea stabilită de inculpatul D. a fost una corectă.

Dat fiind faptul că, Înalta Curte va da valoare probatorie primei expertize efectuată în cauză de expertul desemnat de organul de urmărire penală prin raportare aşa cum s-a arătat şi la actele dosarului, expertiză care stabileşte o valoare de piaţă a autoturismului aproape similară cu cea întocmită de expertul inculpat în prezenta cauză, respectiv D., în raport şi de argumentele expuse, nu se poate reţine că valoarea autoturismului ce se reţine că a fost dat drept mită a fost subevaluat, preţul său a fost corect stabilit astfel că, nu poate fi reţinut în sarcina acestuia că prin întocmirea raportului de evaluare a atestat fapte neconforme realităţii, urmărind diminuarea preţului de vânzare a autoturismului sus-menţionat.

Faptul că s-a dispus vânzarea bunului către inculpatul E. cu plata preţului în rate nu poate fi circumscrisă sferei infracţionalului, atâta timp cât vânzarea bunului în rate este o modalitate de vânzare reglementată de lege iar preţul pe care acesta urma să-l plătească era unul corect.

Analiza acuzaţiilor pe acest palier pornind de la verificarea evaluării autoturismului, care în opinia majoritară a Înaltei Curţi a fost corect stabilit, face ca întreaga acuzare pe acest palier cu privire la toţi inculpaţii să nu mai subziste.

Pentru că din moment ce preţul autoturismului a fost corect evaluat, nu se mai justifică nici interpretarea dispoziţiei dată de inculpatul A. unei forme de participaţie penală ce ar îmbrăca forma instigării la întocmirea unui raport de evaluare subevaluat, după cum nemaiexistând obiectul mitei ”valoarea redusă a autoturismului”, nu se mai poate reţine că inculpaţii A., E., B., C., D. şi SC M. SA sunt vinovaţi de dare şi respectiv luare de mită,cumpărare de influenţă, trafic de influenţă, uz de fals în forma autoratului sau instigării, după caz.

Înalta Curte, apreciază că nu pot fi valorificate ca şi probe indubitabile de vinovăţie în mod singular convorbirile telefonice purtate în cauză de către inculpaţi, sau procese-verbale de redare a şedinţei audio din 29.mai 2013 şi care nu pot conduce la concluzia implicării sub aspect infracţional al inculpaţilor în vânzarea autoturismului, atâta timp cât preţul acestuia a fost corect stabilit.

Precizări suplimentare apreciază Înalta Curte că se impun a fi făcute cu privire la acuzaţiile aduse inculpatei C., în ceea ce priveşte implicarea acestei în facturarea şi înregistrarea vânzării autoturismului.

Dincolo de faptul că prezenţa sa în consiliu la data de 29 mai 2013 a fost generată de faptul că inculpatul E. plecase iar martora U. se afla în concediu de odihnă şi inculpata C. îi ţinea locul, prin faptul că aceasta s-a interesat dacă inculpatul A. cunoştea despre intenţia de vânzare a autovehiculului, nu poate fi interpretată ca şi o manifestare de aderare la un grup infracţional.

Este, în ordinea firească a lucrurilor ca un angajat să se asigure că, un conducător de companie în speţă inculpatul A., care ţinea în mod expres să fie la curent cu toate demersurile ce aveau loc, are cunoştinţă despre activităţile companiei. Cum la şedinţa din data de 29 mai 2013 s-a votat vânzarea maşinii şi nu dacă aceasta poate fi vândută, fapt de altfel necontestat de către acuzare, şi cum preţul de evaluare a maşinii a fost corect stabilit, Înalta Curte apreciază că nu se poate reţine că votul inculpatei ar putea fi interpretat ca o complicitate la dare de mită sau cumpărare de influenţă la fel ca de altfel şi votul inculpatului B..

În ceea ce priveşte acuzaţia adusă inculpatei C., în sensul că data de 06 iunie 2013, a dat dispoziţie numitului Y. (director economic în cadrul SC M. SA) să emită factura nr. 2, antedatată (s-a consemnat, în mod nereal, că ar fi fost emisă în data de 22 mai 2013), factură ce, ulterior, a fost utilizată pentru a da o aparenţă legală înstrăinării autoturismului .... inculpatului E. şi că în data de 10 iunie 2013, a dat dispoziţie numitei AA. (director IT în cadrul SC M. SA) să opereze factura nr. 2, antedatată, mai sus menţionată, în contabilitatea electronică a societăţii, după încheierea lunii contabile, ca fiind emisă în luna mai 2013, Înalta Curte apreciază că se impun a fi făcute următoarele precizări:

Nici unde, în actul de acuzare nu s-a contestat posibilitatea ce o avea inculpatul să cumpere autoturismul ce l-a avut spre folosinţă pe durata cât a îndeplinit funcţia de director la M. SA. Pentru ca părţile să dea o aparenţă legală înstrăinării, ar fi trebuit ca vânzarea autoturismului să nu poată fi dispusă. Or, potrivit limitelor investirii astfel cum s-a reţinut în actul de acuzare doar preţul autoturismului a fost subevaluat însă vânzarea în sine a autoturismului era permisă şi acest lucru s-a şi realizat.

Pentru că în realitate, tranzacţia a avut loc, aşa cum rezultă şi din contractul de vânzare cumpărare, faptul că factura a fost emisă cu întârziere ar putea face cel mult obiectul unei anchete disciplinare, de încălcare a unor norme interne şi nu de drept penal.

Faptul că inculpata C. ar fi dat dispoziţie lui Y. să emită o factură antedatată în sensul că i-ar fi spus acestuia să consemneze ca data de emitere 22 mai 2013 în loc de 7 iunie 2013 şi că ar fi dat dispoziţie directorului IT, AA. să opereze factura antedatată, nu poate fi circumscrisă sferei penalului.

Fără a face analiza teoretică a condiţiilor în care se poate reţine instigarea ca şi formă de participaţie penală, Înalta Curte, apreciază că dispoziţia dată de inculpată nu se poate circumscrie sferei infracţionalului.

Declaraţiile celor doi directori: economic şi respectiv IT nu reliefează nicicum că au perceput dispoziţia inculpatei ca un act de instigare.

Dacă ar fi perceput astfel dispoziţia inculpatei sau dacă ar fi considerat au fost presaţi în vreun mod să îndeplinească dispoziţiile inculpatei ar fi declarat în acest sens.

De altfel faţă de aceştia s-a dispus disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 alin. (1) C. pen. 1968 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C. pen., astfel că declaraţiile lor pot fi interpretate ca declaraţii cu un conţinut ridicat de subiectivitate şi făcute cu scopul de a nu se autoincrimina.

Întrucât ca preţ al mitei a fost reţinută valoarea subevaluată a autoturismului şi în raport de faptul că Înalta Curte apreciază că astfel cum s-a stabilit prin însăşi prima expertiza dispusă de organul de urmărire penală, acesta a fost corect evaluat, acuzaţiile parchetului pe acest palier nu se mai susţin astfel că achitarea inculpaţilor A., E., B., C., D. şi SC M. SA în temeiul art. 16 lit. a teza I se justifică şi se impune ca o consecinţă directă.

În raport de soluţia de achitare ce se va dispune în cauză, Înalta Curte, cu privire la inculpatul E. va ridica şi măsura sechestrului asigurător instituit prin Ordonanţa din 24 martie 2014 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie asupra autoturismului marca ...., culoare gri, aparţinând inculpatului E., care dincolo de faptul că a fost instituit asupra unei sume disproporţionat de mari în raport de pretinsul prejudiciu stabilit în cauză, la acest moment procesual nu se mai justifică.

În ceea ce priveşte acuzaţiile aduse inculpatei H., în sensul că, începând cu luna iunie 2013, a sprijinit grupul infracţional organizat, constituit de inculpaţii B., A. şi E., grup realizat în scopul săvârşirii unor infracţiuni prin care se urmărea protejarea intereselor financiare ale SC M. SA, fapta ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C. pen. şi că în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în lunile mai - iunie 2013, a organizat şi dispus constituirea unei comisii de intervievare, cu nerespectarea condiţiilor legale, în vederea favorizării inculpatei G., fapt ce a condus la avizarea pozitivă a acesteia în data de 19 iunie 2013, demersuri infracţionale prin care s-a adus o tulburarea însemnată Autorităţii de Supraveghere Financiară prin decredibilizarea acesteia cu privire la rolul de verificare a competenţelor persoanelor semnificative ce acţionează într-un domeniu nebancar cu impact asupra a milioane de clienţi de pe piaţa asigurărilor din România, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice având ca urmare obţinerea unui folos necuvenit pentru altul, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. 1968 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C. pen.;

Analizând actele şi lucrările dosarului în raport de acuzaţiile aduse inculpatei H., Înalta Curte apreciază că se impune achitarea acesteia şi pentru infracţiunea de abuz în serviciu în raport de următoarele considerente:

Astfel, aşa cum corect a reţinut şi instanţa de fond inculpata H. deţinea în luna iunie 2013 funcţia de director al Direcţiei autorizări şi avizări din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi în această calitate a convocat o comisie de intervievare, în urma căreia urma a se aprecia asupra avizării inculpatei G., pentru funcţia de director general al SC M. SA.

Fără a relua şi reda întreg materialul probator administrat în cauză, Înalta Curte, în opinie majoritară apreciază că în esenţă ceea ce se impută inculpatei H. vizează de fapt încălcarea unor decizii ale ASF care reglementau modul de constituire şi organizare a unor comisii în vederea avizării unor persoane în funcţii de conducere.

Astfel se impută inculpatei, că în calitatea sa de director a încălcat dispoziţiile Deciziei nr. 1056/2011 a preşedintelui C.S.A., decizie care indica nominal persoanele, funcţia şi direcţia care făceau parte din Comisia de evaluare şi că aceasta nominalizând alte persoane în afara celor indicate a comis infracţiunea de abuz în serviciu.

Cu privire la caracterul normei încălcate, Înalta Curte apreciază că toate depoziţiile martorilor audiaţi în cauză, relevă faptul că ceea ce s-a încălcat în fapt a fost o normă, dispoziţie internă de organizare a unui concurs şi nu o dispoziţie dintr-o lege sau ordonanţă astfel cum s-a statuat prin Decizia nr. 405 din 15 mai 2016 a Curţii Constituţionale.

Acest aspect este reliefat atât de actul de acuzare cât şi de declaraţiile martorilor audiaţi în cauză după cum urmează: martora QQ. a declarat, în faţa instanţei de judecată: "arăt că documentele în baza cărora participăm la aceste interviuri erau, pe de o parte o decizie din anul 2011, şi o altă decizie din anul 2012 a consiliului CSA, care era consemnată într-un extras de şedinţă prin care se stabilea că la intervievarea candidaţilor pentru postul de director al societăţilor de asigurare să participe cei ce conduceau toate departamentele din cadrul CSA sau ASF."

Martora MM. participa la aceste comisii, aşa cum ea a declarat, în faţa instanţei de judecată: „Arăt că din câte ştiu a exista o hotărâre a Consiliului General, fără să pot preciza dacă este consiliul ASF sau CSA, prin care s-a decis că la avizarea directorilor societăţilor de asigurări, să particip atât eu, cât şi ceilalţi directori ai direcţiilor din cadrul instituţiei.”

Martora SS. a declarat în faţa instanţei de judecata: "Arat ca prezenta mea în cadrul comisiei de intervievare era derivată dintr-o hotărâre din anul 2011, precum şi din cutuma stabilită la nivelul consiliului de a participa la aceste interviuri toţi directorii direcţiilor din cadrul ASF.... conform deciziei din anul 2011, eu nu trebuia sa particip la aceste interviuri, însă ocupând poziţia de director al Direcţiei Asigurări Obligatorii, Consiliul de Administraţie a apreciat că este necesară prezenţa mea în cazul în care se desfăşoară interviul unor persoane ce urmau să ocupe funcţii de conducere în cadrul societăţilor ce aveau o activitate preponderent pe asigurări obligatorii. Arăt că nu exista un document scris prin care să se stabilească obligaţia mea la aceste interviuri, dar consider că decizia din 2011 îşi păstrează valabilitatea, conducerea instituţiei comunicându-ne, de altfel că aveam obligaţia de a participa la astfel de interviuri.

De asemenea declaraţia martorei cu identitate protejată TT. a arătat „în conformitate cu Decizia nr. 1056/2011 a preşedintelui C.S.A., în vigoare până la data de 28 octombrie 2013, când decizia a fost abrogată prin Decizia nr. 954/2013 a preşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară, în urma convocării de către Direcţia Autorizări şi Avizări din cadrul ASF, directorii direcţiilor implicate aveau obligaţia de a participa în comisia întrunită pentru aprobarea persoanelor semnificative din cadrul societăţii. Conform Deciziei nr. 1056/2011, în cadrul unei societăţi de asigurări sau reasigurări erau convocaţi, un membru din consiliul C.S.A., respectiv, ASF, desemnat de către preşedinte, secretarul general al C.S.A./ASF, directorul sau directorul adjunct al Direcţiei autorizări şi avizări, directorul sau directorul adjunct al Direcţiei stabilitatea pieţei, supraveghere şi control/Direcţia control, directorul/şeful serviciului din cadrul Direcţiei contencios, documentare legislativă şi relaţia cu Parlamentul/Direcţia Juridică ….”

Analiza tuturor actelor normative prin prisma atât a declaraţiilor martorilor din lucrări cât şi a înscrisurilor depuse la dosarul cauzei, reliefează că ceea ce s-a încălcat în fapt şi în realitate este o decizie a ASF şi nu o dispoziţie dintr-o lege sau ordonanţă.

De altfel, acuzarea pe acest palier, reţine în sarcina inculpatei H. că a organizat şi dispus constituirea unei comisii de intervievare, cu nerespectarea condiţiilor legale, în vederea favorizării inculpatei G., fără a arăta în concret care sunt acele dispoziţii legale dintr-o lege şi ordonanţă care ar atrage răspunderea penală a inculpatei sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu. Indicarea generică în actul de acuzare că prin modul în care a încălcat dispoziţiile legale a produs o tulburare însemnată ASF prin decredibilizarea instituţiei, nu poate fi primită, pentru că aşa cum a statuat şi Curte Constituţională în motivarea Decizie nr. 405 din 15 iunie 2016 ”dacă neîndeplinirea ori defectuozitatea îndeplinirii unui act nu s-ar raporta la atribuţii de serviciu prevăzute într-un act normativ cu putere de lege s-ar ajunge la situaţia ca în cazul infracţiunii de abuz în serviciu elementul material al acesteia să fie configurat atât de legiuitor, Parlament sau Guvern, cât şi de alte organe, inclusiv persoane juridice de drept privat, în cazul fişei postului, ceea ce nu este de acceptat în sistemul juridic de drept penal”.

Mai mult decât atât în motivarea deciziei sale Curtea Constituţională a arătat că, criteriile ce trebuie avute în vedere la stabilirea defectuozităţii îndeplinirii atribuţiilor de serviciu trebuie să se circumscrie unei sfere clare şi previzibile aceasta neputându-se rezuma, în general, la a arăta că subiecţii activi ai infracţiunii au îndeplinit în mod defectuos atribuţii de serviciu, fie prin raportare la dispoziţiile legii, fie prin raportare la menţiuni regăsite în hotărâri de guvern, ordine ale miniştrilor, regulamente de organizare şi funcţionare, coduri deontologice sau fişe ale postului.

Înalta Curte în acord cu decizia instanţei de contencios constituţional, apreciază că acuzaţia adusă unei persoane în sensul legii penale trebuie să poată determina, fără echivoc care este comportamentul ce poate avea semnificaţie penală, pentru că sintagma „îndeplineşte în mod defectuos” din cuprinsul dispoziţiilor 25 art. 246 alin. (1) C. pen. din 1969 şi ale art. 297 alin. (1) C. pen. nu poate fi interpretată decât în sensul că îndeplinirea atribuţiei de serviciu se realizează „prin încălcarea legii” şi aceasta este singura interpretare care poate determina compatibilitatea normelor penale criticate cu dispoziţiile constituţionale referitoare la claritatea şi previzibilitatea legii.

În stabilirea săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, nu se pot stabili ca şi criterii de încălcare a legii încălcarea anumitor obligaţii prevăzute prin hotărâri de Guvern; încălcarea anumitor ordine de zi care prevedeau expres activităţile pe care trebuia să le execute anumite categorii de persoane, încălcarea eticii şi a deontologiei profesionale. Atribuţiile de serviciu, ca o componentă a stabilirii, derulării şi încetării raporturilor de muncă sunt caracterizate prin varietate, acestea rezultând din acte normative, instrucţiuni sau dispoziţii ale organelor competente (fişa postului), altele decât reglementările penale în vigoare.

Înalta Curte, în opinie majoritară apreciază că prin modul în care a fost formulate acuzaţia împotriva inculpatei H., aceasta nu poate fi trasă la răspundere penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu.

Este de necontestat faptul că aceasta a avut conform fişei postului o implicare în constituirea Comisiei de intervievare a inculpatei G., însă implicarea sa s-ar fi impus a fi analizată prin prisma încălcării regulamentului intern, a normelor interne ce reglementau modul în care se constituiau comisiile de intervievare pentru promovare în funcţii de conducere şi nu sub aspect penal.

Acest aspect a fost statuat şi de Curtea Constituţională care a arătat că, potrivit art. 247 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat în M. Of. al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, „abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici” şi că, potrivit Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, „orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată”.

A mai arătat Curtea Constituţională că, potrivit art. 1349 alin. (1) şi (2) C. civ., care reglementează răspunderea delictuală, „orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le nu prezintă gradul de intensitate necesar aplicării unei pedepse penale. impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral”

Aşadar în raport de toate considerentele de fapt şi drept expuse, Înalta Curte, apreciază că acuzaţiile aduse inculpatei H., nu se circumscriu sferei penalului şi ca atare în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. va achita pe inculpata H. şi pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice având ca urmare obţinerea unui folos necuvenit pentru altul, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. 1969 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C. pen. întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

O situaţie similară, apreciază Înalta Curte, că se regăseşte raportat la conţinutul şi natura acuzaţiilor aduse inculpatului J. în sarcina căruia se reţine că începând cu luna august 2013, a sprijinit grupul infracţional organizat, constituit de inculpaţii B., A. şi E., grup realizat în scopul săvârşirii unor infracţiuni prin care se urmărea protejarea intereselor financiare ale SC M. SA, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C. pen. şi că în data de 1 august 2013, l-a instigarea inculpatului E. şi-a îndeplinit, în mod defectuos, atribuţiile de serviciu, în calitatea de secretar general al Autorităţii de Supraveghere Financiară, prin sustragerea unui înscris şi ştergerea numărului de înregistrare al documentului de la registratura ASF, privând astfel, conducerea Autorităţii de Supraveghere Financiară de a lua la cunoştinţă de practicile ilegale existente în activitatea desfăşurată de SC M. SA, fapt ce a cauzat o tulburare însemnată acestei autorităţi prin punerea în incapacitate de a-şi exercita funcţia de supraveghere şi control asupra unui operator important de pe piaţa asigurărilor din România, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. 1968 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C. pen.

Păstrând, formatul adoptat de către instanţa de fond care a analizat separat implicarea inculpaţilor în ceea ce priveşte infracţiunea de grup infracţional organizat şi cu privire la acest inculpat, instanţa va analiza structurat pe acest capăt de acuzare situaţia sa, în momentul în care va argumenta pentru toţi inculpaţii această acuzaţie.

Cu privire la infracţiunea de abuz în serviciu, reţinută în sarcina inculpatului J., Înaltă Curte apreciază că actele dosarului relevă faptul că ceea ce s-a încălcat în fapt a fost o normă, dispoziţie internă a unui regulament şi nu o dispoziţie dintr-o lege sau ordonanţă astfel cum s-a statuat prin Decizia nr. 405 din 15 mai 2016 a Curţii Constituţionale.

Aşa cum rezultă din actele dosarului, inculpatul J. ocupa în data de 1 august 2013 postul de secretar general al Autorităţii de Supraveghere Financiară, fiind subordonat direct preşedintelui ASF

În cronologia relevată de probe, se transmite un fax în data de 31 iulie la ora 18.51 către ASF, fax care nu trebuia să ajungă la această instituţie.

În data de 1 august 2013, în urma unei cereri venite din partea inculpatului E., inculpatul J. a procedat la ştergerea din evidenţa electronică a numărului de înregistrare atribuit unui document transmis de către SC M. SA, prin fax, la registratura ASF, şi-a însuşit documentul sus-menţionat şi i l-a înmânat ulterior inculpatului E.

Respectivul document privea o anchetă finalizată de către organele de control intern ale SC M. SA, care ar fi arătat lipsa de performanţă a inculpatului E. pe parcursul ocupării calităţii de director general la societatea M. SA şi acest document a fost a expediat către Autoritatea de Supraveghere Financiară la data de 31 iulie 2013, în jurul orei 19:00.

Deşi probele cauzei relevă o implicare a inculpatului J., Înalta curte apreciază că aceasta nu se poate circumscrie formei de răspundere penală.

Ca şi în cazul inculpatei H., Înalta Curte, în opinie majoritară apreciază că acuzaţiile aduse inculpatului DDDD. George sunt vagi, generice, imprecis determinate, fără a se arăta în concret care sunt acele dispoziţii legale dintr-o lege şi ordonanţă care ar atrage răspunderea penală a acestuia sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu. Indicarea generică în actul de acuzare că prin modul în care a încălcat dispoziţiile legale a produs o tulburare însemnată ASF prin decredibilizarea instituţiei, nu poate fi primită, pentru că aşa cum a statuat şi Curte Constituţională în motivarea decizie 405 din 15 iunie 2016 ”dacă neîndeplinirea ori defectuozitatea îndeplinirii unui act nu s-ar raporta la atribuţii de serviciu prevăzute într-un act normativ cu putere de lege s-ar ajunge la situaţia ca în cazul infracţiunii de abuz în serviciu elementul material al acesteia să fie configurat atât de legiuitor, Parlament sau Guvern, cât şi de alte organe, inclusiv persoane juridice de drept privat, în cazul fişei postului, ceea ce nu este de acceptat în sistemul juridic de drept penal”.

Mai mult decât atât în motivarea deciziei sale Curtea Constituţională a arătat că, criteriile ce trebuie avute în vedere la stabilirea defectuozităţii îndeplinirii atribuţiilor de serviciu trebuie să se circumscrie unei sfere clare şi previzibile acestea neputându-se rezuma, în general, la a arăta că subiecţii activi ai infracţiunii au îndeplinit în mod defectuos atribuţii de serviciu, fie prin raportare la dispoziţiile legii, fie prin raportare la menţiuni regăsite în hotărâri de guvern, ordine ale miniştrilor, regulamente de organizare şi funcţionare, coduri deontologice sau fişe ale postului.

Înalta Curte în acord cu decizia instanţei de contencios constituţional, apreciază că acuzaţia adusă unei persoane în sensul legii penale trebuie să poată determina, fără echivoc care este comportamentul ce poate avea semnificaţie penală, pentru că sintagma „îndeplineşte în mod defectuos” din cuprinsul dispoziţiilor 25 art. 246 alin. (1) C. pen. din 1969 şi ale art. 297 alin. (1) C. pen. nu poate fi interpretată decât în sensul că îndeplinirea atribuţiei de serviciu se realizează „prin încălcarea legii” şi aceasta este singura interpretare care poate determina compatibilitatea normelor penale criticate cu dispoziţiile constituţionale referitoare la claritatea şi previzibilitatea legii.

Or, aşa cum s-a arătat acuzaţia adusă inculpatului relevă mai degrabă o încălcare a regulamentului intern şi deosebit de important în ceea ce-l priveşte pe acest inculpat, este faptul că acţiunile imputate şi circumscrise de acuzare infracţiunii de abuz în serviciu au făcut obiectul unei anchete administrative interne, care dacă ar fi sesizat indicii ce s-ar fi circumscris sferei penalului este greu de acceptat că nu ar fi făcut măcar o sesizare în acest sens.

Or, concluzia la care se opreşte ancheta administrativă internă care a vizat acea împrejurare şi anume că nu s-a putut stabili dacă au existat numere de înregistrare şterse sau radiate în perioada 1 august 2013 - 2 august 2013, că doar salariaţii AAA. şi FFFF. îşi desfăşurau activitatea în acea registratură situată în sediul din str. ... şi că singurele persoane care au accesat acest program electronic de la registratură pe bază de user şi parolă sunt cei doi salariaţi.

În prezenţa acestor concluzii care au fost stabilite, care au fost avute în vedere sau exprimate de către autoritate pe baza acelei anchete administrative, acel document transmis din eroare către ASF nu aparţinea acestei autorităţi şi se cuvenea a fi restituit expeditorului doar în măsura în care acest expeditor, ceea ce nu este în cazul de faţă, nu era cunoscut, astfel ar fi trebuit clasat.

Înalta Curte, apreciază că susţinerile parchetului că prin fapta sa inculpatul ar fi urmărit să protejeze interesele inculpatei SC M. nu pot fi primite prin raportare şi la conţinutul concret al înscrisului respectiv, al informării respective, care sub nicio formă nu ar fi putut să excludă societatea M. de la controlul autorităţii de supraveghere financiară, practice acel înscris se referea la modul neperformant în care inculpatul E. ar fi negociat un contract cu firma ZZ. şi care confirma practice încă o data în plus că nu merita să primească bonusul, însă chiar şi aşa nu s-ar fi putut dispune nici un fel de măsură cu privire la E., membru neexecutiv în ASF, întrucât numirea acestuia fusese făcută de Parlament şi în conformitate cu dispoziţiile art. 10 raportat la art. 8 din acea Ordonanţă, el putând fi revocat tot de Parlament

Înalta Curte, apreciază că din economia dosarului, prin acuzaţia concretă adusă apelantului inculpat J., acestuia nu i poate imputa nicio încălcare a legii, indicarea de către acuzare în faza dezbaterilor a unor pretinse încălcări dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 93/2012 care reglementează obiective, atribuţii şi prerogativele în mod generic prin raportare la art. 5 lit. n) din Legea nr. 32/2000, care prevede atribuţiile Comisiei de Supraveghere, iar în concret la lit. n) prevede că ”primeşte şi răspunde la toate sesizările şi reclamaţiile privind activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări şi sau reasigurări ”, este imprecis determinată prin raportare în concret la atribuţiile de serviciu ale inculpatului J. unde nu se regăseşte şi aceea de a răspunde la orice fel de petiţie, care era adresată fie de societăţi de asigurare, fie de reasigurare, prin urmare, acest aspect nefiind de natură a aprecia că ar fi încălcat legea.

Or, aşa cum a reţinut şi judecătorul fondului calitate de secretar general al ASF avea drept obligaţie corelativă de a organiza mapa preşedintelui ASF, sens în care centraliza toate cererile sau documentele care ajungeau la registratura ASF-ului şi le prezenta preşedintelui sau prim-vicepreşedintelui, spre rezoluţionare însă nu avea nicio obligaţie în sensul celei instituite de art. 5 lit. n) din Legea nr. 32/2000, invocată de acuzare ca şi dispoziţie din lege încălcată, analiza textului de lege invocate şi conţinutul acuzaţiei adusă inculpatului relevă nu există niciun fel de legătură de cauzalitate între o eventuală încălcare a obligaţiilor de serviciu şi încălcarea dispoziţiilor respective.

Faţă de cele expuse, Înalta Curte, în temeiul dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. b) teza I va dispune achitarea inculpatului şi pentru infracţiunea de abuz în serviciu, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. 1969 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C. pen., întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

Analiza motivelor de apel pe inexistenţa grupului infracţional organizat este neîntemeiată din punctul de vedere al Înaltei Curţi, în ceea ce-i priveşte pe inculpaţii A., E., B. şi G., în raport de următoarele argumente:

În ceea ce priveşte existenţa unui grup infracţional organizat, Înalta Curte, în acord cu instanţa de fond, apreciază că dincolo de situaţia reţinută de actul de acuzare, care reţine ca şi situaţie premisă a constituirii grupului încheierea contractului de reasigurare cu societatea nemţească Q.; că scopul acestui grup infracţional a fost protejarea intereselor economice ale SC M. SA.

Analiza probelor din cauză relevă că în cauză, există probe care să demonstreze şi să susţină caracteristici ale grupului infracţional organizat cercetat în ceea ce priveşte pe inculpaţii A., E., B. şi G. şi anume:

- activităţile ilegale desfăşurate de membrii grupului prezintă un grad sporit de pericol social, afectând grav un sector important al vieţii economice;

- activitatea infracţională a fost planificată, şi a avut un caracter de continuitate şi o structură bine organizată,

- s-a pus în evidenţă existenţa liderilor şi a ierarhiei în rândul membrilor grupului;

- s-a remarcat specializarea membrilor grupului prin divizarea şi stabilirea cu precizie a atribuţiilor fiecăruia dintre aceştia, scopul final fiind protejarea intereselor economice ale SC M. SA.

Pentru înţelegerea cât mai exactă a modului în care a fost iniţiat şi s-a constituit grupul, Înalta Curte apreciază că se impun a fi făcute anumite precizări de natură să reliefeze cu acurateţe faptul că premisele grupului infracţional organizat au existat încă de la momentul încheierii contractului de consultanţă după cum urmează:

La data de 5 mai 2012 între SC M. SA în calitate de beneficiar şi SC N. SRL reprezentată de inculpatul B., în calitate de consultant, a fost încheiat un contract de consultanţă care prevedea mai multe obligaţii contractuale în sarcina societăţii administrate de inculpatul B., iar în schimbul serviciilor prestate consultantul urma să primească lunar suma de 12.000 euro, plus TVA. În actul adiţional la contractul sus menţionat, încheiat la data de 18 februarie 2013 s-a stipulat o valoare a contractului în cuantum de 20.000 euro/lună, plus TVA, la care se adăuga, în baza unui contract de administrare încheiat la data de 13 august 2012, plata unei prime de 2.000 euro inculpatului B. şi includea, în esenţă, obligaţia acestuia de a lua măsuri aferente managementului societăţii, cu informarea Consiliului de Administraţie, asupra operaţiunilor întreprinse şi asupra celor avute în vedere, precum şi obligaţia de a redresa situaţia financiară a societăţii, prin acordarea de consultanţă în vederea: „stopării scăderii vânzării produselor, ameliorarea stării de profitabilitate şi îmbunătăţirea imaginii în faţa clienţilor”.

Prin minuta de negociere încheiată în data de 28 noiembrie 2012, între A. şi B., s-a prevăzut o prelungire a contractului de consultanţă până în anul 2015 şi plata către inculpatul B., după vânzarea companiei de asigurări în anul 2015, a unei sume variabile, al cărei plafon maxim era de 10,5 milioane de euro iar, la rândul său, A., se obliga să permită introducerea în structura de conducere a SC M. SA a inculpaţilor G. şi E.. Aceste prevederi au fost menţionate şi în cuprinsul Contractului privind plata bonusului nr. 64118 din 28 iunie 2013, încheiat între SC N. SRL şi SC O. SRL, în calitate de acţionar majoritar la SC M. SA SA. Din echipa inculpatului B. făcea parte şi inculpatul I., acesta fiind asociat în cadrul SC N. SRL, revenindu-i practic jumătate din veniturile realizate de această societate, inculpatul B. şi echipa sa fiind aduşi datorită renumelui pe care şi-l creaseră în perioada în care lucraseră la P.

De asemenea, inculpatul A., a întocmit contractul cu nr. 9 din data de 1 noiembrie 2012, prin intermediul Întreprinderii Individuale A., cu SC M. SA, prin care păstra, în calitate de consultant, un anumit control în ceea ce priveşte deciziile importante ale societăţii solicitând în mod expres ca toate hotărârile Consiliului de Administraţie să-i fie aduse la cunoştinţă anterior luării unor decizii. În baza acestui contract, orice măsură, de la angajare de personal, până la implementarea unui sistem IT, putea fi luată, doar cu acordul prealabil al inculpatului A. Inculpatul a încheiat astfel de contracte de consultanţă cu toate societăţile din holdingul pe care îl deţinea, fiind astfel informat cu privire la deciziile importante ce se adoptau în cadrul firmelor şi asigurându-se că are un control decizional asupra managementului acestor societăţi.

Inculpatul participa la majoritatea şedinţelor Consiliului de Administraţie cât şi dădea dispoziţii scrise adresate tuturor angajaţilor şi avizând cu putere rezolutivă măsurile propuse în cadrul Consiliului şi adoptate în vederea implementării acestora. De altfel, inculpata G. arată că recomandările domnului A. erau practic obligatorii, iar, în măsura în care acestea nu se realizau benevol, prin rezoluţia Consiliului de Administraţie acestea dobândeau şi oficial caracterul obligatoriu pentru angajaţi.

Înalta Curte, apreciază că nu încheierea în sine a contractului de reasigurare cu firma Q. Re din Germania, o societate cu o puternică imagine în ceea ce priveşte credibilitatea şi capabilităţile financiare. Contractul de reasigurare a fost negociat, prin intermediul numitului R., broker în cadrul S. Londra şi semnat în data de 20 decembrie 2012, la Q., Germania, respectiv, 21 decembrie 2012, la Sibiu, de către reasigurătorul Q., respectiv, de către SC M. SA, prin director general, E., a avut caracter nelegal, ci modul în care a avut loc înregistrarea lui în contabilitatea SC M. SA, pentru că aceasta a reprezentat o modalitate de eludare a normelor ASF privind reglementarea pieţei asigurărilor din România şi nu a îndeplinit practic rolul pentru care a fost încheiat ci rolul de a evita o infuzie de capital şi în acelaşi timp de a crea aparenţa de îndeplinire de către M. a normelor ASF privind reglementarea pieţei asigurărilor din România; scopul final fiind acela de a proteja interesele financiare ale M.

Toate acestea relevă că inculpatul A., în calitatea sa de acţionar majoritar al SC M. SA şi beneficiar real al acestei societăţi era în mod evident interesat de situaţia financiară a acesteia.

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul B. interesul major în funcţionarea, în continuare, a SC M. SA, îl constituia menţinerea contractului de consultanţă încheiat de firma acestuia, N. SRL cu SC M. SA şi, implicit, obţinerea unor venituri de aproximativ 30.000 euro, lunar, plus alte beneficii care rezultau din funcţiile deţinute. De asemenea, acesta era membru în consiliul de administraţie al societăţii. Având în vedere convorbirile interceptate în cauză şi redate de către instanţa de fond în integralitatea lor, inculpatul B. a fost şi intermediarul în relaţia dintre inculpatul A. şi inculpatul E.

În ceea ce priveşte interesul inculpatului E. buna funcţionare a inculpatei SC M. SA, era o situaţie de fapt care îi aducea anumite beneficii financiare personale ca director în cadrul M. de asemenea, inculpatul E. urmare a faptului că urma să devină persoana cu o funcţie publică, respectiv membru al consiliului ASF imediat după constituirea acestei instituţii. păstrează o legătură financiară şi de loialitate faţă de societatea M.

În acord cu instanţa de fond, Înalta Curte, apreciază că din noua sa funcţie, inculpatul avea posibilitatea de a ajuta interesele inculpatei M. prin furnizarea unor informaţii utile către ceilalţi inculpaţi, cum ar fi spre exemplu date cu privire la controalele ce urmau a se desfăşura la această societate, lucru care s-a şi întâmplat.

În mod corect a apreciat instanţa că aceşti trei inculpaţi sunt cei care au avut iniţiativa constituirii grupului infracţional şi cei care au acţionat organizat pentru atingerea obiectivelor sale.

Dincolo de declaraţiile celorlalţi doi inculpaţi, care au încercat să minimizeze rolul inculpatului A., Înalta Curte apreciază dincolo de rolul incontestabil de lider al acestuia, că de fapt este o persoană extrem de bine pregătită profesional, care a reuşit să stăpânească piaţa asigurărilor într-un mod extrem de abil şi care a încercat să disimuleze realitatea faptică în pofida evidenţelor printr-o stăpânire de sine remarcabilă.

Declaraţia inculpatului A., aduce în prim plan o persoană dispusă la orice compromis pentru satisfacerea propriului interes, o persoană care plasează cu uşurinţă răspunderea penală asupra altora, şi care în esenţă arată că lucrurile se întâmplă doar aşa cum îşi doreşte:

”Doresc sa precizez faptul că la data la care am încheiat contractul de consultanţă cu SC N. SRL situaţia financiară a SC M. era una bună, însă cota de piaţă a societăţii pe piaţa asigurărilor în raport de vechimea acesteia era una destul de scăzută, astfel că urmarea unei decizii luate de AGA s-a decis luarea acestei măsuri.

Am încheiat acest contract de consultanţă având în vedere faptul că îl cunoşteam pe dl B., ca fiind asociat unic la SC N. fiind cumva un nume notoriu în piaţa asigurărilor şi de asemenea ştiam ca în anul 2011 îşi încheia contractul cu P., iar scopul pentru care am încheiat acest contract a fost de a aduce societatea pe locul 7 - 8 în piaţa asigurărilor din cele 43 de poziţii.

Contractul cu N. a fost încheiat pe perioada 2012 - 2015 iar în cadrul acestui contract de consultanţă încheiat cu aceasta, societatea se obliga să aducă aşa cum am precizat SC M. pe locul 7 sau 8. Totodată, dl B. primea în calitate de asociat unic al SC N. un onorariu de 20.000 euro şi de asemenea, ca efect al încheierii acestui contract a devenit şi membru al CA .

Întrucât la data la care s-a încheiat acest contract mă aflam în executarea unei pedepse, de unde am fost liberat la 1 octombrie 2012, obligaţia SC N. era aceea de a furniza informaţii CA cu privire la planul prin care se obligă să aducă societatea într-un loc fruntaş în piaţa de asigurări.

Practic rolul societăţii SC N. era acela de a veni cu propuneri în cadrul planului de consultanţă pe care să le prezinte CA iar acest propuneri puteau fi puse în practică doar după ce erau aprobate de către CA.

Din punctul meu de vedere aducerea in structura de conducere a SC M. a d-lui E. şi a d-nei G. a fost dispusa în vederea realizării obiectivelor stabilite prin contractul de consultanţă iar aşa cum bine ştiu eu iniţial a fost numit la conducere d-nul E. respectiv 16 mai 2012 in baza unui contract de mandat iar după plecarea acestuia la ASF numită d-na G. însă tot la solicitarea d-lui B..

Precizez astăzi în şedinţă că mi-a fost arătată minuta de negociere aflată în dosar urmărire penală, doresc să arăt următoarele: La data încheierii acestei minute de negociere dl E. se afla deja la conducerea SC M. iar introducerea pe minuta de negociere a d-nei G. făcea parte tot din condiţiile impuse de dl B. pentru a putea avea sprijin în CA şi pentru a-şi putea impune punctul de vede în consiliul de administraţie care contractual aproba implementarea măsurilor impuse de B. pentru că dacă acesta nu avea sprijin, toate propunerile acestuia rămâneau vorbe goale. Practic acesta şi-a asigurat prin aceste propuneri a celor două persoane în CA promovarea şi implementarea programelor asumate iar eu am fost de acord şi am negociat ca reprezentant AGA solicitarea acestuia, cu care am fost de acord.

În cadrul acestui contract de consultanţă eu aveam rolul de reprezentant AGA, astfel că rolul meu era limitat la a fi informat faţă de măsurile ce urmau a fi luate de SC N. şi societate pentru implementare. Precizez că doar măsurile importante îmi erau aduse la cunoştinţă.

Doresc să precizez că în realizarea obiectivelor la data de 1 noiembrie 2012 a fost încheiat între SC M. prin reprezentant al CA respectiv preşedinta acestuia d-na U. şi Întreprinderea Individuală A. un contract de consultanţă cu o valabilitate de 10 ani şi unde eu aveam calitatea de consultant, aşa cum rezultă din contractul aflat la dosarul cauzei. În baza calităţii de consultant pe care eu o aveam, eram informat cu privire la anumite probleme la care societatea aştepta opinii avizate ca şi consultant, de exemplu, i-am sprijinit la întocmirea instrucţiunilor de lucru în materia daunelor, în efectuarea unor analize cu privire la potenţialul unităţilor teritoriale, în urmărirea planului şi realizarea unui nr. de 21 machete care zilnic făceau parte din informaţiile zilnice prezentate conducerii şi participam la şedinţele CA . În ceea ce priveşte participarea mea la şedinţele CA aceasta avea loc în baza invitaţiilor pe care le primeam şi în funcţie de natura problemei asupra căreia mi se solicita să dau explicaţii le făceam recomandări iar acestea erau analizate de CA şi în condiţiile în care recomandările nu erau agreate acestea erau respinse sau nu erau aplicate.

Personal nu dădeam dispoziţii şi nu puteam, contractual eram doar informat în maniera arătată anterior, iar în M. rolul meu era de consultant şi reprezentant al acţionariatului în AGA.

Posibilitatea mea de a solicita orice fel de informaţii şi orice fel de date deriva din calitatea mea de acţionar AGA cu condiţia să nu impietez activitatea societăţii.

În cadrul M. mi se spunea „şefu” pentru că eram proprietar, ca de altfel, în toate societăţile pe care le am deşi eu eram un simplu consultant conform probelor iar opinia conform căreia eu sunt cel care as fi dat dispoziţii reprezintă din punctul meu de vedere o apreciere subiectivă nesusţinută în nici un mod, eu nesemnând nici un act în societate şi nici în raport cu terţii.

.......................................

Nu am luat la cunoştinţă de condiţiile în care s-a încheiat acest contract, eu am fost rearestat, iar toate informaţiile mele provin din documentele aflate la dosarul cauzei. Ceea ce pot preciza este faptul că în data de 29 octombrie 2012 - 5 aprilie 2013 societatea M. a fost supusă unui control de fond sau tematic de către CSA care ulterior a devenit ASF şi nu au fost reliefate neregularităţi cu privire la acest contract.

...........................

Cu privire la minuta de negociere arăt că dl E. a avut funcţia de director general până la plecarea la ASF el fiind adus în baza dispoziţiilor contractuale ce derivau din contractul de consultant cu N. şi după aprobarea contratului de consultanţă, iar d-na G. a îndeplinit funcţia de director la recomandarea d-lui B. şi după plecarea d-lui E. prin vacantarea postului şi nici unul dintre ei nu a făcut parte din CA.”

 

Aşadar, declaraţia inculpatului A., reliefează neechivoc nu numai faptul că a fost la curent cu toate activităţile ce se desfăşurau în firmă ci şi faptul că a iniţiat, controlat şi a dat dispoziţii în permanenţă pentru a proteja interesele SC M.

Că este aşa o demonstrează şi probele aflate la dosarul cauzei de unde rezultă că acesta a avut grijă să fie informat în fiecare minut prin organizarea unei adevărate reţele informative, prin orchestrarea unor supravegheri operative ale angajaţilor în legătură cu viaţa privată a acestora, cât şi prin impunerea unor obligaţii angajaţilor de a întocmi „note informative” cu privire la activităţile profesionale şi extraprofesionale. Inculpatul A. era cunoscut de către toţi angajaţii SC M. SA drept „patronul”, „şeful” sau „domnul inginer”, ca autoritate ultimă în cazul soluţionării unor conflicte sau adoptării unor măsuri radicale.

Înalta Curte, apreciază că este incontestabil probat grupul infracţional organizat pe care l-au constituit inculpaţii E., B. şi A., că acesta a acţionat o perioadă destul îndelungată de timp, fiecare membru având atribuţii specifice, bine determinate şi specializate, în raport de poziţia ocupată în cadrul M.

În opoziţie cu opinia instanţei de fond, Înalta Curte, apreciază însă că, nu se poate reţine că acest grup a fost susţinut de inculpatul I. întrucât acesta avea interesul de a continua colaborarea cu SC M. SA profitând în mod evident de pe urma contractului încheiat de firma de consultanţă cu persoana juridică inculpată.

Atitudinea acestuia, este circumscrisă din punctul de vedere al Înaltei Curţi, mai degrabă unei sfere ce caracterizează servilismul unor persoane care lucrează pe lângă alte persoane potente financiar, de a le intra în graţii pentru că simpla întocmire a notei de calcul pe baza căreia s-a calculat bonusul salarial al inculpatului nu putea fi considerată, o dovadă a implicării inculpatului în grupul infracţional, după cum nu poate fi considerată, o dovadă a implicării inculpatului în grupul infracţional nici faptul că a primit mesaje din partea inculpatului E. prin care acesta transmitea informaţii privind controalele ce urmau a se efectua, mesaje pe care le-a retransmis inculpatului B. Nicio probă nu dovedeşte că relaţiile apropiate cu inculpaţii B. şi E. ar echivala cu sprijinirea grupului, ci mai degrabă se circumscriu dorinţei acestuia de a-şi conserva relaţia cu aceştia pentru satisfacerea unui interes propriu, astfel că apelul inculpatului pe această acuzaţie este întemeiat şi urmează a fi admis.

În ceea ce o priveşte pe inculpata C., Înalta Curte constată în raport de soluţia de achitare dispusă în cauză pentru infracţiunile predicat, că nu mai subzistă scopul pentru care se presupune că aceasta să fi aderat sau să fi sprijinit gruparea infracţională. Faptul că se afla în relaţii cordiale cu inculpatul A., şi că acesta a felicitat-o de ziua sa de naştere nu poate conduce la concluzia neechivocă că era omul de încredere a acestuia sau că a sprijinit grupul şi acţiunile frauduloase a inculpatului A., astfel că şi pentru această acuzare se impune achitarea inculpatei.

Susţinerea parchetului pe acest palier, că aceasta ar fi comis fapte penale pentru a se bucura de faima şi succesul grupării infracţionale, nu pot fi primite, nici unde în literatura de specialitate şi practica judiciară nu sunt prevăzute cu titlu de folos material ”faima şi succesul”, după cum este greu de crezut că o persoană cu un nivel de pregătire ca cel al inculpatei C. ar comite fapte ce intră în sferă infracţionalului pentru mai multă notorietate.

În ceea ce o priveşte G., în consens cu instanţa fondului, apreciem că aportul său în cadrul grupului organizat a constat în aceea că în data de 26 august 2013, a înaintat o solicitare a inculpatului E. membrilor consiliului de administraţie pentru acordarea unui bonus salarial ce nu i se cuvenea şi care era de fapt o mită deghizată pentru ca acesta să ajute interesele M. şi a prezentare un calcul nesusţinut de date contractuale al acestui bonus, calcul ce fusese întocmit de inculpatul I.. Conivenţa dintre inculpatul B. şi inculpata G., rezultă din însăşi declaraţia acestuia prin care a arătat că el i-a spus inculpatei G. că este necesară acordarea acestui bonus salarial pentru lichidarea raportului de muncă cu inculpatul E., fiind necesară trimiterea propunerii de acordarea a acestui bonus Consiliului de Administraţiei, conform calculului efectuat de inculpatul I. Acesta a mai arătat că, în opinia sa inculpata G. avea ca şi director general obligaţia de a înainta această propunere către Consiliul de Administraţie.

În ceea ce priveşte desfăşurarea propriu - zisă a şedinţei consiliului de administraţie din data de 26 august 2014, inculpata G. a arătat că a avut loc o şedinţă a plenului, iar, după finalizarea acesteia, a fost convocată în faţa Consiliului de Administrare fără a arăta cine a chemat-o în faţa consiliului, aspecte confirmate şi de martorele CC., DD. şi V., toate aflate în sala unde avusese loc şedinţa şi care au arătat că inculpata nu a fost convocată ci a intrat pur şi simplu în sală după plecarea martorei U. De altfel, nici inculpatul B. nu susţine că inculpata ar fi fost convocată în faţa consiliului.

Astfel, martora CC. a arătat că după finalizarea ordinii de zi, martora U. a părăsit sala şi că a vrut să părăsească şi ea sala dar a intrat doamna G. care a spus că mai are ceva de adăugat pe ordinea de zi. Nu a văzut documentul prezentat de doamna G., însă, acesta a expus membrilor consiliului solicitarea de acordare a unui bonus salarial către domnul E. A fost deschis după votarea acestui bonus salarial un nou proces-verbal, solicitarea doamnei G. fiind aprobată de către toţi membrii consiliului care erau constituiţi în mod legal chiar şi în absenţa doamnei U. Arătă martora, care era secretara consiliului fiind prezentă la toate şedinţele, că procesele-verbale se semnează la finalul discuţiei de către membrii consiliului, iar situaţia din data de 26 august, în care a fost încheiat şi semnat un proces-verbal, în lipsa preşedintelui consiliului, a fost una singulară.

Momentul la care inculpata a intrat în sală şi dacă a fost sau nu chemată de cineva este extrem de relevant în cauză având în vedere că după finalizarea şedinţei consiliului şi parcurgerea ordinii de zi, inclusiv capitolul „diverse”, martora U., sub pretextul continuării unor discuţii, a fost chemată de către inculpatul A. într-un alt birou, iar desfăşurarea şedinţei de aprobare a bonusului a avut loc în absenţa acesteia. Având în vedere faptul că atitudinea martorei ridicase probleme cu ocazia vânzării maşinii către inculpatul E., era util ca aceasta să nu fie prezentă în cadrul şedinţei prin care s-a votat asupra acordării bonusului.

De asemenea, în declaraţia sa inculpatul I. a arătat că B. şi G., sunt cei care i-au solicitat să facă un calcul pentru plata unui bonus de performanţă în raport cu primele 5 luni din 2013, lucrate de E., ca director la M. SA, astfel că susţinerile inculpatei în sensul că acel calcul fusese efectuat fără ştirea sa, nu sunt reale şi mai mult decât atât inculpatul I. a arătat că acel calcul l-a transmis doamnei G.

Analiza tuturor declaraţiilor şi probelor administrate relevă că inculpata G. a fost implicată de la început în realizarea acestui calcul al bonusului şi în aprobarea sa, pentru a îi da un caracter de aparentă legalitate şi ştia foarte clar că inculpatul E. nu mai putea beneficia de sume de bani din partea societăţii şi că acesta efectua, în cadrul ASF, a unor demersuri care să ajute societatea inculpată şi pe angajaţii acesteia şi dincolo de faptul că a susţinut că nu văzuse contractul de muncă al inculpatului E., martora CCCC. a arătat că odată cu susţinerea acordării acestui bonus inculpata a făcut referire şi la clauzele contractuale din acel contract de muncă.

Din toate aceste probe rezultă că inculpata G. a ştiut că scopul acordării acestui bonus salarial era de fapt acordarea unei mite mascate către inculpatul E. şi a făcut demersurile necesare în acest sens împreună cu inculpatul B., dar şi cu ajutorul inculpatului A.

Toate aceste probe, reliefează în opinia Înaltei Curţi, în acord cu instanţa de fond că inculpata G., ştia despre existenţa grupului organizat constituit de inculpaţii A., E. şi B. şi a sprijinit în mod activ acest grup.Mai mult decât atât faptul că inculpata făcea parte din structura grupului organizat încă din faza constituirii sale rezultă din minuta de negociere iar acest aspect este confirmat de însăşi declaraţia inculpatului A. care arată că ”..dl E. se afla deja la conducerea SC M. iar introducerea pe minuta de negociere a d-nei G. făcea parte tot din condiţiile impuse de dl B. pentru a putea avea sprijin în CA şi pentru a-şi putea impune punctul de vede în consiliul de administraţie care contractual aproba implementarea măsurilor impuse de B. pentru că dacă acesta nu avea sprijin, toate propunerile acestuia rămâneau vorbe goale.”

Aşadar cooptarea şi a inculpatei G. în activităţile infracţionale a celorlalţi inculpaţi se circumscrie unui plan bine organizat, structurat şi pus la punct până în cele mai mici detalii, astfel că apărările inculpatei pe acest palier nu pot fi primite întrucât sunt în vădită contradicţie cu realitatea.

Dincolo de faptul că actul de sesizare al instanţei, reţine ca şi situaţie premisă a constituirii grupului încheierea nelegală a unui contract de reasigurare cu firma nemţească Q., Înalta Curte apreciază că scopul constituirii grupului infracţional a fost protejarea intereselor economice ale SC M. SA, şi că prin fiecare demers pe care cei patru inculpaţi l-au iniţiat au urmărit susţinerea firmei.

Faptul că inculpatul A. a apelat la inculpatul B. care conducea firma de consultanţă ce avea rolul de redresa societatea de asigurări şi de a menţine la un nivel competitiv pe piaţă, membru de altfel şi în consiliul de administraţie al societăţii precum şi întreg parcursul ulterior a cooptării celorlalte persoane sub pretextul ridicării gradului de performanţă al societăţii, respectiv al inculpatului E. şi al inculpatei G., dovedesc pe deplin că de fapt de ne aflăm în prezenţa unui plan bine pus la punct, în care fiecare participant nu numai că a cunoscut dar a şi acceptat să protejeze interesele M. indiferent de modul în care trebuiau să acţioneze.

Deşi inculpatul A., iniţial a negat vreo implicare în aducerea lui E. sau G., tot pe parcursul audierii sale ca inculpat în faţa Înaltei Curţi, pus în faţa actelor aflate la dosarul cauzei a declarat: ”Precizez astăzi în şedinţă după ce mi-a fost arătată minuta de negociere aflată în dosarul de urmărire penală doresc să arăt următoarele La data încheierii acestei minute de negociere dl E. se afla deja la conducerea SC M. iar introducerea pe minuta de negociere a d-nei G. făcea parte tot din condiţiile impuse de dl B. pentru a putea avea sprijin în CA şi pentru a-şi putea impune punctul de vedere în consiliul de administraţie care contractual aproba implementarea măsurilor impuse de B. pentru ca dacă acesta nu avea sprijin, toate propunerile acestuia rămâneau vorbe goale. Practic acesta şi-a asigurat prin aceste propuneri a celor două persoane în CA promovarea şi implementarea programelor asumate iar eu am fost de acord şi am negociat ca reprezentant AGA solicitarea acestuia, cu care am fost de acord. ”

Fără a mai face nicio analiză a declaraţiei acestui inculpat, este evident că acesta a cunoscut pe deplin scopul acestei asocieri, că a anticipat potenţialul fiecărui membru al grupării de a-i satisface interesele, iar ceilalţi membrii ai grupării astfel cum s-a arătat au contribuit pe deplin la satisfacerea intereselor M.

Pe latură civilă, deşi s-a mai formulat o cerere de restituire a sumei de 104.800 euro şi 45 lire sterline de către inculpatul A., Înalta Curte constată că s-a pronunţat pe această solicitare prin încheierea din data de 21 noiembrie 2016, dată la care urmare a demersurilor efectuate de instanţă, prin Adresa nr. 170/P/2014 din 5 octombrie 2016 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DNA, secţia de combatere a corupţiei s-a comunicat faptul că sumele respective au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor ce se efectuau în Dosarul y/P/2013.

Din analiza ordonanţei de instituire a măsurii asigurătorii a rezultat că această măsură s-a impus în vederea evitării ascunderii, înstrăinării sau sustragerii de la urmărire a unor bunuri care pot face obiectul confiscării speciale sau confiscării extinse şi că sumele respective fac obiectul cercetărilor într-o altă cauză penală sub nr. z/P/2014.

Aşadar, Înalta Curte a analizat într-un alt cadru procesual solicitarea de restituire a sumelor de bani menţionate, astfel că o nouă analiză pe aceleaşi coordonate nu numai că nu se mai impune dar este şi inadmisibilă.

În ceea ce îi priveşte pe inculpaţii DDDD., D. sau H., Înalta Curte apreciază în consens cu instanţa fondului că nu s-a făcut dovada dincolo de orice dubiu a implicării infracţionale a acestora.

În ceea ce o priveşte pe inculpata H., sprijinirea grupului infracţional ar fi constat în organizarea interviului de validare al inculpatei G. în funcţia de director general al M. într-o modalitate ce nu a respectat normele interne al ASF, acţiunile inculpatei fiind o consecinţă a influenţei exercitate asupra sa de către inculpatul E.

În declaraţiile pe care le-au dat inculpaţii E. şi H., aceştia au arătat că au o legătură de prietenie care durează de foarte multă vreme. De asemenea, ambii au arătat că discutau în mod constant despre chestiuni legate de personalul ASF sau de eventuale probleme pe care le întâmpina oricare de ei.

Analiza concretă şi punctuală a acestor convorbiri reliefează că inculpata H. nu avea cunoştinţă despre situaţia M., („A, nu, de M. nu ştiu nimic” - discuţie purtată la data de 21 august 2013 cu inculpatul E.), nu avea cunoştinţa despre conivenţa infracţională instituită la nivelul conducerii M., iar interesul inculpatului E. faţă de această societate nu poate fi interpretat în sensul unei aderări sau sprijiniri de către inculpata la grupul infracţional existent.

Dincolo de discuţiile purtate de cei doi inculpaţi anterior interviului inculpatei G., şi care au fost analizate cu prilejul acuzaţiei de abuz în serviciu adusă inculpatei H., Înalta Curte apreciază că ele nu pot fi interpretate decât în scopul de a îi satisface acestuia cerinţele legate de desfăşurarea acestui interviu şi nu în sensul că inculpata H. ar fi cunoscut existenţa grupului infracţional constituit în cauză pentru a proteja societatea inculpată.

În consens cu instanţa fondului, Înalta Curte apreciază că informaţiile pe care le deţinea inculpata şi care vizau interesul inculpatului E. vis a vis de M., nu pot conduce automat la concluzia că inculpata ştia că exista un grup organizat constituit la nivelul acestei societăţi sau faptul că inculpatul E. îşi folosea funcţia şi contactele pentru a sprijini societatea, fiind şi remunerat pentru această activitate de către conducerea M.

Pentru a se reţine că inculpata H. a acţionat, cu intenţie, alături de ceilalţi inculpaţi era necesar a se proba existenţa unei coeziuni infracţionale şi a unei intenţii clare de sprijinire a acestui grup, respectiv existenţa şi cazul inculpatei a rezoluţiei infracţionale comune celorlalţi inculpaţi, mai precis aceea de a proteja interesele M., or atitudinea sa a fost în mod clar consecinţa relaţiei de prietenie cu inculpatul E. şi pentru a îi face un serviciu acestuia pe care acesta îl solicitase.

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul J., se reţine că rolul acestuia la grupul infracţional a constat în aceea că a procedat la ştergerea din evidenţa electronică a numărului de înregistrare atribuit unui document transmis de către SC M. SA, prin fax, la registratura ASF, şi-a însuşit documentul sus-menţionat şi i l-a înmânat ulterior inculpatului E., document care dacă ar fi fost cunoscut de conducerea ASF-ului, ar fi adus evidente prejudicii de imagine inculpatului E..

În declaraţia dată inculpatul J. a arătat că pe domnul E. l-a cunoscut în cursul anului 2002, cu ocazia procesului de privatizare al SC P., revăzându-se cu acesta în momentul la care inculpatul E. a fost angajat în cadrul ASF-ului şi a rămas cu acesta în relaţii cordiale.

În acord cu instanţa fondului, Înalta Curte apreciază că în ceea ce priveşte grupul infracţional organizat, nu există absolut nici un mijloc de probă care să atestă, peste un dubiu rezonabil, că inculpatul J. ştia că acest grup există, modul cum el funcţionează sau scopul pe care acesta îl avea sau că acest inculpat ar fi avut cel mai vag interes cu privire la situaţia M.

Intervenţia inculpatului analizată cu prilejul acuzaţiei de abuz în serviciu şi care din punctul de vedere al Înaltei Curţi nu se poate circumscrie sferei penalului, nu poate fi interpretată în sensul că a participat în vreun mod la realizarea scopului grupului infracţional, ci cel mult, se poate circumscrie unei atitudini de natură a apăra imagine inculpatului E., fără conotaţii infracţionale, atitudine care aşa cum s-a arătat a făcut obiectul unei anchete interne.

Toate aceste argumente reliefează în consens cu opinia instanţei de fond că soluţia de achitare dispusă în cauză este conformă cu probatoriul administrat în cauză şi se impune ca o consecinţa firească a lipsei de dovezi astfel că apelul parchetului este nefondat, atitudinea acestuia prin raportare la datele cauzei nu pot fi interpretate unei implicări cu conotaţii penale, astfel că soluţia de achitare pe temeiul de drept ce derivă din dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen. este singura care se impune a fi adoptată în cauză.

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul D., se reţine ca şi contribuţie a acestui inculpat la grupul infracţional faptul că atunci când a întocmit Raportul de evaluare cu nr. 4134046, privind autoturismul ...., din data de 29 mai 2013, a atestat fapte neconforme realităţii, urmărind diminuarea preţului de vânzare a autoturismului sus-menţionat, raport care a fost, ulterior, utilizat şi şi-a produs consecinţe juridice.

Întrucât pe acuzaţia principală reţinută în sarcina inculpatului pentru argumentele pe larg expuse în analiza acuzaţiei, Înalta Curte a dispus achitarea acestuia, este evident că acuzaţia adusă acestuia de aderare a nu mai subzistă, astfel că soluţia de achitare dispusă în cauză în lipsa unei acţiuni ilicite din partea acestuia se impune ca o consecinţă firească, faptul că inculpatul a întocmit, la cererea patronului M., a raportului de evaluare a unui autoturism, care din punctul de vedere al Înaltei Curţi a fost corect stabilit nu poate conduce la angajarea răspunderii penale a acestuia.

Susţinerea acuzării în sensul în care acesta ar fi aderat la grup întrucât întocmea în mod constant rapoarte de evaluare pentru M.. şi astfel prin prisma avantajelor materiale ce le obţinea din plata onorariilor ce le obţinea, ar fi aderat la acest grup, se circumscrie în opinia majoritară a Înaltei Curţi unei sfere subiective, ce nu poate fi însă valorificată sub aspect probator ca şi probă de natură să conducă la condamnarea acestuia pentru infracţiunea de grup infracţional organizat.

Acuzaţiile aduse pe acest palier inculpaţilor F., K. şi L. în acord cu instanţa fondului nu sunt susţinute de nicio probă de natură a forma convingerea instanţei că implicarea acestora a fost de natură infracţională.

Astfel în actul de sesizare al instanţei se reţine faptul că inculpatul F., cunoscând că inculpatul E. proteja interesele financiare ale SC M. SA, a făcut demersuri, în perioada septembrie - octombrie 2013, în vederea înlăturării din cadrul Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară a numitului GG., care deţinea funcţia de vicepreşedinte pe sectorul de supraveghere a asigurărilor şi înlocuirea acestuia cu inculpatul E., acceptând implicit, astfel, protejarea frauduloasă a intereselor SC M. SA În acest context, acceptând perpetuarea situaţiei de favorizare a SC M. SA şi urmărind, pe de o parte impunerea în cadrul consiliului ASF a unor persoane obediente acestuia, iar, pe de altă parte, întărirea propriei puteri decizionale prin preluarea, în integralitate, a atribuţiilor de a dispune controale asupra societăţilor de asigurări, exclusiv de către preşedintele ASF, F. a efectuat demersuri pentru adoptarea unei ordonanţe de urgenţă de către Guvernul României, care să dea caracter normativ şi obligatoriu a intereselor sale personale şi de grup, respectiv a întocmit, prin intermediul funcţionarilor din cadrul Direcţiei Juridice a ASF, aflată în directa subordonarea a acestuia, proiectul ordonanţei de urgenţă pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 93/2013, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea Legii nr. 136/1995, privind asigurările şi reasigurările în România şi a avizat, în calitate de preşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară, proiectul de lege, care a fost ulterior adoptat în şedinţa de guvern din 16 octombrie 2013 şi publicat în M. Of. al României în 18 octombrie 2013 (fără a avea avizele necesare).

Dincolo de declaraţia inculpatului F., analiza actelor normative ce reglementează activitatea ASF-ului şi modul de alegere al membrilor consiliului de administraţie, reliefează faptul că inculpatul E. a îndeplinit funcţia de membru neexecutiv în Consiliul ASF şi a ocupat această funcţie în urma procedurilor legale, inclusiv aceea de audiere în cadrul Comisiei Buget Finanţe din Parlament fiind desemnat în cadrul ASF prin Hotărârea Parlamentului României nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, astfel că acuzaţia conform căreia membrii consiliului de administraţie au fost aleşi doar de către inculpatul F. şi impuşi prin influenţa acestuia în cadrul comisiilor parlamentare nu este dovedită în nici un mod, din moment ce nu există nici un mijloc de probă care să ateste această supoziţie.

În ceea ce priveşte acuzaţia vizând demersurile efectuate de inculpatul F. pentru adoptarea unei ordonanţe de urgenţă de către Guvernul României, care să dea caracter normativ şi obligatoriu a intereselor sale personale şi de grup, Înalta Curte, apreciază că nu pot fi circumscrise sferei penalului activitatea acestuia pe acest palier.

Ordonanţa de urgenţă nr. 94/2013 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ASF, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările arată în mod expres faptul că având în vedere angajamentele legislative şi instituţionale pe care Autoritatea de Supraveghere Financiară şi le-a asumat cu Fondul Monetar Internaţional şi cu reprezentanţii Comisiei Europene, care vizează modificarea cu celeritate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea armonizării cu cele mai bune practici internaţionale, este necesară o reducere a numărului de membrii ai consiliului de administraţie al ASF.

În raport de recomandările Fondului Monetar Internaţional şi ale Comisiei Europene care stabileau dimensionarea Consiliului ASF, în sensul reducerii numărului de la 11 la 9 membri, stabilirea calificării profesionale minime pe care trebuie să o aibă membrii Consiliului ASF, stabilitatea personalului din cadrul ASF şi introducerea unor prevederi concrete care să prevadă regimul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese, atât pentru membrii Consiliului ASF cât şi pentru salariaţii ASF, şi întrucât aspectele vizate constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, deoarece nu ar fi respectate termenele asumate de România în urma negocierilor cu organismele internaţionale s-a decis adoptarea O.U.G. nr. 94/2013.

Susţinerea acuzării potrivit căreia prin adoptarea acestei ordonanţe inculpatul ar fi urmărit satisfacerea unor interese personale şi de grup nu este dovedită, nu rezultă în nici un mod că a avut un interes exclusiv, personal ci doar că a implementat şi adus la îndeplinire nişte măsuri de aducerea la îndeplinirea cărora era obligat prin natura funcţiei sale, după cum nu a fost dovedit în nici un mod că inculpatul F. ar fi numit sau angajat personal în cadrul ASF sau că vreunul dintre cei ce au fost angajaţi după numirea în funcţie a inculpatului F. nu îndeplineau criteriile necesare de pregătire profesională ori că aceste angajări au fost efectuate în mod nelegal.

Fără a reda declaraţiile martorilor BBBB. şi NNNN. care confirmă teza inculpatului pe măsurile dispuse, Înalta Curte apreciază că înscrisurile depuse la dosarul cauzei, respectiv corespondenţa din partea ASF-ului cu partenerii externi de negociere precum care confirmă existenţa unor cerinţe a acestora privind numărul de membrii ai consiliului ASF, conduc şi susţin soluţia adoptată în cauză de către instanţă de fond.

Nici acuzaţia ce vizează implicarea ce ar fi avut-o inculpaţii F. şi K. în activitatea grupului infracţional în sensul unui pretins interes al acestora de a-i sprijini atât pe inculpatul B. cât mai ales pe inculpatul E. şi implicit interesele M., nu este probată, având în vedere considerentele expuse cu prilejul analizării acuzaţiilor principale, după cum nici presupusa favorizare a inculpatului B. de către cei doi inculpaţi şi de către inculpatul L., nu a fost dovedită cu vreun mijloc de probă care să conducă la reţinerea vinovăţiei inculpaţilor cu privire la aceste acuzaţii.

De asemenea în acord cu instanţa fondului, apreciem că nu se poate reţine vreo implicare a inculpaţilor F. şi K. în luarea unor decizii favorabile M. în cadrul ASF, întrucât nu există nici un mijloc de probă care să ateste o astfel de implicare.

Declaraţiile ce au fost date în cauză de către angajaţii ASF sau de către membrii consiliului ASF verificării acuzaţiilor principale şi care au fost analizate cu prilejul analizării acuzaţiilor principale nu atestă vreo implicare a inculpaţilor de natură să conducă la favorizarea poziţiei M., edificatoare fiind în acest sens Decizia nr. 939 din 23 octombrie 2013 a preşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară privind efectuarea unui control inopinat, ca urmare a unei note întocmită de către Direcţia Control din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară, din cuprinsul căreia rezulta că un număr de patru societăţi de pe piaţa asigurărilor R.C.A., printre care şi SC M. SA, prezintă vulnerabilităţi.

Aşa cum rezultă din actele dosarului, în însăşi perioada în care inculpatul F. era preşedintele ASF iar inculpatul K. era vicepreşedinte al ASF, s-a dispus efectuarea unui control la societatea M. şi nu a fost probat în nici un mod că în perioada cât cei doi inculpaţi s-au aflat la conducerea ASF-ul, au avut o atitudine părtinitoare sau de favorizare a M. sau faţă de alte societăţi de asigurare aflate pe piaţă.

Înalta Curte, apreciază de asemenea în deplin consens cu instanţa fondului prin raportare la conţinutul interceptările convorbirilor efectuate de inculpatul E., că nu se poate interpreta dincolo de orice dubiu existenţa unei conivenţe infracţionale sau a unei relaţii apropiate dintre cei doi inculpaţi, atâta timp cât aceste interceptări nu pot fi coroborate cu nici un alt mijloc de probă care să conducă la această concluzie.

În ceea ce priveşte pe inculpatul L., în raport de faptul că nici una din probele administrate în cauză nu reliefează că scopul pentru care inculpaţii au purtat discuţii şi au agreat prioritar candidatura inculpatului B., a fost acela de ajuta pe acesta în virtutea funcţiei sale la M. ori în virtutea afilierii acestuia la această societate sau chiar în considerarea relaţiilor pe care acesta le avea în piaţa asigurărilor, ci de a îi susţine candidatura pentru că acesta era considerat, datorită unor criterii obiective, ca fiind un mai bun partener în relaţia cu ASF-ul, în mod evident nu poate fi reţinută nici contribuţia sa la sprijinirea grupului infracţional organizat.

Probele administrate în cauză pe acest palier reliefează faptul că inculpatul L. a ales să voteze astfel cum a considerat că este mai oportun pentru buna desfăşurare a relaţiilor dintre BAAR şi ASF, respectiv cu inculpatul B., alegere pe care inculpatul L. a avut-o în mod deschis, discuţiile purtate de inculpatul B. cu inculpaţii F. sau K., sunt şi în opinia Înaltei Curţi discuţii cu caracter general şi ele se referă în linii mari doar la planurile de acţiune ale candidatului la preşedinţia BAAR, sau la exprimarea unei opinii personale în sensul în care inculpatul F. şi-a exprimat punctul de vedere că îl prefera pe inculpatul B. în această funcţie din anumite raţiuni de natură obiectivă, însă pentru reţinerea infracţiunii de grup infracţional organizat aşa cum s-a arătat sunt necesare mult mai multe elemente care să conducă la această concluzie.

Înalta Curte, apreciază că nu s-a probat, peste un dubiu rezonabil, că aceşti inculpaţi ar fi influenţat în vreun fel votul sau că ar fi existat vreo înţelegere de orice natură între aceşti inculpaţi şi inculpatul B. sau că au acţionat în orice mod pentru favorizarea intereselor M.

Astfel, analizând mijloacele de probă administrate în cauza de faţă, Înalta Curte consideră că în mod legal şi temeinic că soluţia de achitare dispusă în cazul inculpaţilor F., K. şi L. este singura ce se impunea prin raportare la actele şi lucrările dosarului,întreg probatoriul administrat în cauză reliefează neechivoc că nu se poate reţine existenţa unei constituiri, aderări sau sprijiniri a grupului infracţional ce fusese creat pentru a proteja interesele M.

Înalta Curte, în opinie majoritară, apreciază de asemenea, că soluţia de achitare a inculpaţilor F., K. şi L. este una legală şi temeinică şi rezultă din întreaga economie a actelor şi lucrărilor şi dosarului, astfel că apelul parchetului pe acest aspect, cât şi apelul inculpaţilor K. şi L. pe temeiul achitării sunt nefondate pentru următoarele argumente:

În analiza probelor ce au stat la baza achitării celor trei inculpaţi, Înalta Curte va porni de la natura acuzaţiilor aduse inculpaţilor după cum urmează:

Astfel în sarcina inculpatului F. se reţine că în intervalul 11 decembrie 2013 - 17 decembrie 2013, a exercitat presiuni, în calitate de preşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară asupra mai multor societăţi de asigurări, pentru a-i determina ca la alegerile din 19 decembrie 2013, cu ocazia alegerii conducerii Biroului asigurîtorilor de autovehicule din România (BAAR), ceştia să atribuie voturile inculpatului B. (fapt obţinut, de altfel, de către inculpatul F.); inculpatul K. în intervalul 11 decembrie 2013 - 17 decembrie 2013, a exercitat presiuni, în calitate de vicepreşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară asupra mai multor societăţi de asigurări, pentru a-i determina ca la alegerile din 19 decembrie 2013, cu ocazia alegerii conducerii Biroului asigurîtorilor de autovehicule din România (BAAR), ceştia să atribuie voturile inculpatului B. (fapt obţinut, de altfel, de către inculpatul K.), iar inculpatul L. în intervalul 11 decembrie 2013 - 17 decembrie 2013, i-a ajutat pe inculpaţii K. şi F. să-şi exercite autoritatea de preşedinte, respectiv, vicepreşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară asupra mai multor societăţi de asigurări, pentru a le determina ca la alegerile din 19 decembrie 2013, cu ocazia alegerii conducerii Biroului asigurătorilor de autovehicule din România (BAAR), acestea să atribuie voturile inculpatului B.

După cum rezultă din actele dosarului, în perioada pretins infracţională, inculpatul F. era preşedintele ASF, inculpatul K. era vicepreşedinte al acestei instituţii, iar inculpatul L. era acţionar majoritar al unei societăţi de asigurare ce avea drept de vot în alegerea preşedintelui BAAR.

Preliminar analizării acuzaţiilor, Înalta Curte, apreciază că se impune a se face scurte referiri cu privire la statutul şi rolul celor două entităţi:

Actele dosarului, relevă astfel cum a constatat şi instanţa de fond că, BAAR-ul este o asociaţie a asigurătorilor, fiind o organizaţie privată, nefiind sub controlul ASF sau al oricărui alt organism de stat. În funcţie însă, de locul ocupat în topul de piaţă, fiecare asigurător are un număr de voturi pentru alegerea preşedintelui BAAR.

BAAR-ul nu este sub controlul, coordonarea sau supravegherea ASF, cele două instituţii conlucrează în anumite proiecte menite a proteja interesele asigurătorilor emitenţi ai poliţelor RCA atât pe plan intern dar mai ales pe plan extern. Reprezentanţi ai celor două entităţi participă la întâlniri sau negocieri derulate la nivel european pentru protejarea intereselor asigurătorilor emitenţi ai poliţelor RCA.

Conform ordonanţei de urgenţă nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ASF, Autoritatea de Supraveghere Financiară se înfiinţează ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanţată, care îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prin preluarea şi reorganizarea tuturor atribuţiilor şi prerogativelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.). De asemenea, ASF se finanţează integral din venituri proprii extrabugetare

ASF-ul şi BAAR-ul sunt instituţii total independente una faţă de cealaltă, cele două nu desfăşoară activităţi comune, iar ASF-ul nu are nici un fel de posibilitatea de reglementare a activităţii BAAR. Această entitate este practic biroul de legătură cu toate entităţile similare din statele europene.

În raport de aceste considerente, Înalta Curte, în opinie majoritară apreciază că nu se impune reţinerea la încadrarea juridică a faptelor a art. 132 din Legea nr. 78/2000, sens în care va respinge cererea de schimbare a încadrării juridice, formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie din infracţiunea prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000 în infracţiunea prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) C. pen. în ceea ce priveşte pe inculpaţii F. şi K. şi din infracţiunea prev. de art. 48 C. pen. raportat la art. 13 din Legea nr. 78/2000 în infracţiunea prev. de art. 48 C. pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) C.pen, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul L.

Pe fondul acuzaţiilor, Înalta Curte, în opinie majoritară apreciază că declaraţiile martorilor EEE., director general la ...., OOOO., PPPP., GGG. director general la societatea de asigurări ..... şi reprezentant al societăţii în consiliul director al BAAR, JJJ. sau KKK., au arătat cu prilejul audierii lor că modul în care societăţile de asigurări au votat preşedintele BAAR a fost bazat pe convingerea proprie a acţionariatului societăţilor pe care le reprezentau.

Toţi aceşti martori au arătat că nu s-a încercat sau reuşit o influenţare a votului de către persoane din cadrul ASF sau de către inculpaţii din prezenta cauză.

Dincolo de conţinutul convorbirilor telefonice care oferă cel mult date despre dorinţa inculpaţilor F., K. sau L., în a-l ajuta pe inculpatul B. să devină preşedinte BAAR, fără însă ca aceasta să se concretizeze la nivel probator aşa cum rezultă din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, acte efective de influenţare a votului de către inculpaţi nu au existat

De asemenea, nici una din probele administrate în cauză nu reliefează existenţa vreunui demers care să se circumscrie sferei infracţionalului în a proteja interesele M. şi nici nu au determinat în vreun fel rezultatul alegerilor. Inculpaţii au efectuat demersurile analizate anterior în scopul susţinerii unuia dintre candidaţi din motive obiective ce ţineau de buna desfăşurare a relaţiilor dintre BAAR şi ASF sau din considerente de competenţă profesională, competenţă ce nu a fost contestată de niciunul dintre maorii audiaţi în cauză şi nici măcar de contracandidatul Inculpatului B., respective martorul DDD., care a declarat acelaşi aspect cu prilejul audierii sale în faţa Înaltei Curţi.

Nici una din probele administrate în cauză nu reliefează că scopul pentru care inculpaţii au purtat discuţii şi au agreat prioritar candidatura inculpatului B., a fost acela de ajuta pe acesta în virtutea funcţiei sale la M. ori în virtutea afilierii acestuia la această societate sau chiar în considerarea relaţiilor pe care acesta le avea în piaţa asigurărilor, ci de a îi susţine candidatura pentru că acesta era considerat, datorită unor criterii obiective, ca fiind un mai bun partener în relaţia cu ASF-ul, colaborarea celor două instituţii fiind atât inevitabilă cât şi importantă pentru ambele părţi.

Faptul că inculpaţii şi-au exprimat afinitatea spre o anumită persoană, nu poate avea relevanţă penală, libertate de exprimare este un drept consacrat de constituţie şi simpla opinie pe un aspect sau o situaţie nu poate fi circumscris de plano unei sferei infracţionalului.

În raport de toate aceste aspecte, demonstrate neechivoc de probele administrate în cauză, Înalta Curte apreciază că soluţia de achitare pe aceste infracţiuni reţinute în sarcina inculpaţilor F., K. şi L., temeiul achitării fiind cel care chiar dacă nu a fost redat tehnic cu fidelitate, acesta transpare cu claritate din motivarea judecătorului fondului, o reformare a hotărârii strict pe acest aspect nu se impune, după cum nici schimbarea temeiului achitării inculpaţilor K. şi L. nu se justifică.

Cu privire la acuzaţiile de favorizarea făptuitorului şi influenţarea declaraţiilor, se reţine în sarcina inculpatului F. că începând cu data de 28 ianuarie 2014 şi până la data de 31 ianuarie 2014, a dispus personalului din cadrul Direcţiei juridice a Autorităţii de Supraveghere Financiară să determine un număr de 31 de angajaţi ai ASF, martori şi potenţiali martori în prezenta cauză, să semneze un număr de 39 de angajamente prin care aceştia se angajau să nu furnizeze informaţii şi să nu dea declaraţii în faţa organelor de urmărire penală fără acordul său, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de favorizarea făptuitorului în formă continuată (39 acte materiale), prev. de art. 269 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 35 C. pen.;şi de asemenea că în intervalul 1 februarie 2014 - 5 februarie 2014, a dispus personalului din cadrul Direcţiei juridice a Autorităţii de Supraveghere Financiară să determine un număr de 11 de angajaţi ai ASF, martori şi potenţiali martori în prezenta cauză, să semneze un număr de 11 de angajamente prin care aceştia se angajau să nu furnizeze informaţii şi să nu dea declaraţii în faţa organelor de urmărire penală fără acordul său, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de influenţarea declaraţiilor.

Preparator, Înaltă Curte apreciază că se impune a se clarifica natura angajamentului de confidenţialitate şi întinderea efectelor pe care le produce un astfel de act.

Analiza actelor dosarului, reliefează că angajamentul de confidenţialitate este o anexă la contractul colectiv de muncă, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti în anul 2013. Contractul colectiv de muncă a fost negociat de reprezentanţi ai angajatorului, desemnaţi prin decizia preşedintelor ASF şi reprezentanţi ai angajaţilor astfel cum rezultă din înscrisurile aflate la dosar, şi reprezentanţi ai patronatului iar inculpatul F. R.D., nu a participat la nici unul dintre aceste acte.

Dincolo de declaraţia inculpatului F. care a negat categoric orice implicare a sa,în sensul că a dispus personalului din cadrul Direcţiei juridice a Autorităţii de Supraveghere Financiară să determine un număr de 31 de angajaţi ai ASF, martori şi potenţiali martori în prezenta cauză, să semneze un număr de 39 de angajamente prin care aceştia se angajau să nu furnizeze informaţii şi să nu dea declaraţii în faţa organelor de urmărire penală fără acordul său, relevante şi esenţiale sunt însăşi declaraţiile martorilor angajaţi ai ASF, care susţin fără putinţa de tăgadă declaraţia inculpatului.

Astfel declaraţia martorei T. prin care arată că „….nu s-au exercitat în mod direct presiuni asupra mea pentru a semna respectivul angajament, însă, în cuprinsul actului respectiv se menţiona că nesemnarea acelui angajament ar fi atras, după sine, încetarea contractului de muncă. Arătă că nu a antedatat respectivul înscris şi că a semnat respectivul act cu anumite obiecţiuni solicitând practic să i se aducă la cunoştinţă condiţiile pe care trebuia să le respecte în baza acestuia. Ulterior, a aflat că acest angajament de confidenţialitate era o anexă la contractul colectiv de muncă. Arată că, la fiecare modificare a condiţiilor contractuale, a semnat diferite acte şi acte adiţionale la contractul iniţial. Arătă că, datorită faptului că semnase angajamentul, menţionând anumite obiecţiuni, doamna ..., a încercat să îi dea un răspuns la obiecţiunile pe care le formulasem şi a întrebat-o dacă nu doreşte să semnez un alt angajament care să nu mai cuprindă acele obiecţiuni. Arătă că a refuzat acest lucru şi că actul care a rămas valabil a fost cel în care se menţionau obiecţiunile sale. Martora declară că la Biroul Resurse Umane, a purtat o discuţie destul de lungă cu privire la acest angajament, doamnele de acolo explicându-i că nu se poate să nu semneze acest angajament, datorită faptului că toată lumea se conformase acestei obligaţii şi că, fiind funcţionari publici pe statut special, era normal să semnăm un astfel de angajament. S-a insistat ca ea să semnez acel angajament, nu i s-au adresat ameninţări, însă, a perceput atitudinea celor de la resurse umane ca fiind o insistenţă, o presiune la adresa sa.

Referitor la data semnării angajamentului, martora a arătat că i s-a spus că poate să îl dateze cu data de 29 ianuarie 2014, dar, cu toate acestea, angajamentul intrase în vigoare din data de 01 august 2013.

Martora LLL. a declarat că în data de 28 ianuarie 2014, a fost contactată de cineva de la Resurse Umane, fiind chemată să semneze un act adiţional la contractul individual de muncă şi angajamentele de confidenţialitate. După ce a primit respectivele documente, le-a luat pentru a le citi în birou. După ce le-a citit, le-a semnat şi le-a dus înapoi de unde le primise. Martora a arătat că a fost de acord cu acel angajament din moment ce a semnat, însă consideră un paragraf nu ar fi trebuit să facă parte din acest angajament. Acest paragraf se referea la punerea la dispoziţie a organelor competente a unor documente solicitate. A considerat necesar să semnez acest angajament având în vedere că refuzul semnării sale ar fi dus la încetarea contractului individual de muncă, conform prevederilor din regulamentul intern al ASF şi pentru că acel paragraf nu interzicea în totalitate, ci doar condiţiona de acordul conducerii punerea la dispoziţie a documentelor care ar fi putut fi solicitate.

Martora MMM. arată că a semnat un angajament de confidenţialitate şi nu i s-a pus în vedere că ar exista un termen în care să semneze acel angajament. Nu a exercitat nimeni presiuni asupra sa pentru a semna acel angajament.

Martora NNN. a arătat că a făcut parte din cadrul comisie de negociere a contractului colectiv de muncă şi a arătat că nu au existat presiuni excitate cu privire la cuprinsul angajamentului de confidenţialitate. Conţinutul acestui angajament a fost preluat de la CSSPP. A semnat un angajament de confidenţialitate în anul 2014. Nu au fost exercitate presiuni asupra sa pentru a semna acest angajament şi nici nu i s-a solicitat să antedateze acest înscris. Nu i s-a părut nimic în neregulă în conţinutul angajamentului de confidenţialitate.

Martora LL. a arătat că a semnat angajamentul de confidenţialitate, la data de 27 ianuarie 2014. Arătă că a semnat această anexă fără să fie presată în nici un mod de către absolut nimeni şi a datat respectivul înscris menţionând data reală a semnării acestuia. Arătă că instituţia se afla în procesul de mutare în alt sediu, aceasta fiind raţiunea pentru care data la care a semnat ea acest angajament este diferită de data la care au semnat alţi colegi de-ai săi.

Martora OOO. a arătat că după aprobarea contractului colectiv de muncă şi înregistrarea sa la ITM, atât contractele cât şi anexele la contract, inclusiv acordul de confidenţialitate, au fost scanate şi trimise prin e-mail fiecărui angajat al ASF-ului.

…Arată că a ocupat funcţia de director adjunct al Direcţiei Resurse Umane şi dacă ar fi existat o dispoziţie din partea conducerii ASF-ului de semnare a acestor angajamente, ar fi cunoscut-o, însă, din cunoştinţele sale, o asemenea dispoziţie nu a existat. Arătă că, spre finalul lunii ianuarie 2014, au fost mai mulţi angajaţi care au dorit să vină să completeze acest angajament de confidenţialitate, însă, consideră că această atitudine a fost determinată de apariţia în presă a unor informaţii privind salariul din cadrul ASF-ului. Direcţia Resurse Umane nu a presat angajaţii ASF-ului să semneze aceste angajamente ci doar a spus că persoanele care trebuiau să mai semneze actul, ar fi trebuit să semneze toate de la dosarul fiecăruia dintre ei. Arătă că existenţa unui angajament de genul acesta era absolut normal, având în vedere natura informaţiilor ce se prelucrau în cadrul instituţiilor, cu atât mai mult cu cât, această practică a existat şi în cadrul celor trei structuri care s-au unificat la momentul formării ASF-ului. Domnul F. nu a făcut parte din comisia care a negociat contractul colectiv de muncă. Arătă că inculpatul F. nu s-a implicat în redactarea acestui angajament, dispunând doar ca mai mulţi reprezentanţi ai ASF-ului să participe la aceste negocieri pentru a proteja interesele ASF. Nu are cunoştinţă despre faptul că, angajaţii ASF-ului, odată cu semnarea angajamentului de confidenţialitate, semnau şi o declaraţie de renunţare la sporul de confidenţialitate. Arată că, acest spor de confidenţialitate, fusese negociat şi cuprins în contractul colectiv de muncă, însă, a fost suspendat în luna decembrie, ca urmare a unor informaţii de la Curtea de Conturi, fiind probleme cu privire la acordarea directă a unui asemenea spor. Ca urmare, a fost modificat salariul de bază al angajatorilor prin inserarea echivalentului acelui spor, renunţându-se la acordarea distinctă a sporului de confidenţialitate.

Martorul PPP., QQQ., RRR. SSS., RR., KK., VVV. sau WWW., XXX., TTT., YYY. etc., fără excepţie, infirmă orice implicare a inculpatului F. la semnarea contractului de confidenţialitate şi arată în mod expres şi neechivoc nu au fost exercitate presiuni asupra lor nici direct şi nici indirect de către domnul F. sau de către alte persoane pentru semnarea acestuia, nu au fost rugaţi să antedateze aceste acorduri şi nu au perceput conţinutul acestui angajament ca fiind un impediment de a colabora cu organele de cercetare penală.

Nici acuzaţia potrivit căreia inculpatul F. urmărind să se pună la adăpost de o eventuală răspundere penală prin datarea acestor înscrisuri cu o dată anterioară celei la care martorii au solicitat să semneze angajamentele, pentru a demonstra, astfel, că semnarea acestor angajamente nu era o reacţie la ancheta desfăşurată de Direcţia Naţională Anticorupţie, nu se confirmă.

Cu excepţia declaraţiilor a doi martori, din nici una din declaraţiile analizate anterior, nu rezultă că aceştia au semnat angajamentele de confidenţialitate, fără a li se cere antedatarea acestora sau că au considerat că exista vreo presiune exercitată asupra lor pentru a semna acest act.

În urma analizei declaraţiilor persoanelor ce se susţine că ar fi fost influenţate de către inculpatul F. rezultă că aceştia s-au prezentat în faţa organului de cercetare penală şi au dat declaraţii, nu au resimţit nici o presiune de a nu da aceste declaraţii, nu au fost obligaţi să semneze aceste acorduri de confidenţialitate ci dimpotrivă covârşitoarea majoritate a martorilor a arătat că li s-a părut un demers normal. De asemenea, tot din declaraţiile analizate anterior rezultă că majoritatea angajaţilor ASF semnaseră în cursul anului 2013 aceste angajamente, iar o parte a martorilor menţionaţi în actul de sesizare semnaseră deja aceste angajamente înainte de data de 28 ianuarie 2014. În acest sens, Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis Adresa nr. 1431 din 27 februarie 2014, întocmită de către directorul Direcţiei Resurse Umane din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară, QQQ. şi semnată de către prim-vicepreşedintele instituţiei, martorul BBBB., din cuprinsul căreia rezultă că, în intervalul 1 august 2013 - 27 ianuarie 2014, au fost întocmite şi semnate un număr de 489 angajamente de confidenţialitate.

În plus, nu există nici un mijloc de probă, direct sau indirect, care să ateste că inculpatul F. ar fi fost persoana care a dispus ca aceste angajamente de confidenţialitate să fi fost semnate.

Mai mult decât atât, declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, relevă faptul că erau pe deplin conştienţi de faptul că un angajament de confidenţialitate nu are putere de lege şi că nu poate fi interpretat în sensul unei interdicţii sau dispoziţie de încălcare a legii.

În raport de toate aceste considerente, reliefate judicios şi temeinic şi de către instanţa de fond, Înalta Curte apreciază că achitarea inculpatului F. şi pe aceste două acuzaţii este legală şi temeinică, apelul parchetului fiind neîntemeiat.

Individualizarea Judiciară a Pedepselor

La individualizarea judiciară a pedepselor ce se vor aplica inculpaţilor, Înalta Curte în opinie majoritară, va avea în vedere gradul de pericol social concret al faptei, împrejurările comiterii acesteia, limitele de pedeapsa prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită, precum şi circumstanţele personale ale inculpaţilor care nu au antecedente penale.

Premergător analizării individualizării pedepselor, Înalta Curte apreciază că se impune a se determina legea penală mai favorabilă, întrucât de la data comiterii faptei şi până la pronunţarea soluţiei, a intrat în vigoare Legea nr. 286/2009 privind codul penal.

Potrivit art. 5 alin. (1) din acest act normativ, în cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă.

Legea nu prevede criteriile după care trebuie să fie determinată legea penală mai favorabilă, dar în doctrină este general admis că, pentru această operaţiune, trebuie să fie examinate şi comparate între ele legile succesive sub aspectul condiţiilor de incriminare a faptei, de tragere la răspundere penală şi de sancţionare. Astfel, trebuie să se ţină seama nu numai de pedeapsa prevăzută pentru infracţiunea săvârşită, dar şi de toate normele şi instituţiile incidente în cauză şi care influenţează răspunderea penală (cauze de agravare şi atenuare a pedepsei, pedepse complementare şi accesorii, dispoziţii privitoare la tentativă, recidivă, participaţie etc.).

Deşi în doctrina de specialitate şi practica judiciară au fost exprimate doua opinii privind mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile, Curtea Constituţională prin Decizia nr. 265 din 6 mai 2014, publicată in M. Of. nr. 372/20 mai 2014, a statuat că o combinare a dispoziţiilor mai favorabile dintre două legi succesive este hibridă şi duce la crearea, pe cale judecătorească, a unei a treia legi (lex terţia), consecinţă inadmisibilă, în acest mod organele judiciare intrând în sfera de competentă constituţională a legiuitorului.

Pentru identificarea concretă a legii penale mai favorabile trebuie avute în vedere o serie de criterii care tind fie la înlăturarea răspunderii penale ori a consecinţelor condamnării, fie la aplicarea unei pedepse mai mici .

Aceste elemente de analiză vizează condiţiile de incriminare, apoi cele de tragere la răspundere penală şi, în sfârşit, criteriul pedepsei .

Cu privire la aceasta din urmă pot exista deosebiri de natură (amendă sau închisoare) dar şi deosebiri de grad sau cuantum privitoare la limitele de pedeapsă şi la modalitatea stabilirii în concret a acesteia.

Aplicarea acestor principii în cauza penală de faţă porneşte de la identificarea textului legal corespondent în legea nouă pentru infracţiunile pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată.

Din examenul comparativ al celor două reglementări prin prisma precizărilor expuse, Înalta Curte, în opinie majoritară, consideră că în concret legea penală mai favorabilă o constituie codul penal anterior atât prin prisma criteriilor de individualizare cât şi a regulilor ce reglementează concursul de infracţiuni care lasă la latitudinea instanţei posibilitatea de a acorda sau nu un spor.

Totodată, în ceea ce priveşte modalităţile de executare a pedepsei instanţa apreciază că dispoziţiile codului penal anterior sunt mai favorabile acestea permiţând suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei conform art. 86 C. pen., dispoziţii favorabile atât din punct de vedere al obligaţiilor impuse inculpatului pe durata termenului de încercare, cât şi în ceea ce priveşte efectele unei astfel de suspendări (potrivit vechiului C. pen. la data expirării termenului de încercare condamnatul era reabilitat de drept, iar potrivit dispoziţiilor noului C. pen. persoanele condamnate sunt reabilitate de drept, dacă în decurs de 3 ani de la data expirării termenului de supraveghere nu săvârşesc alte infracţiuni).

În raport de toate cele arătate mai sus, Înalta Curte, apreciază pentru toţi inculpaţii că lege penală mai favorabilă este vechiul C. pen.

Ca atare, în cadrul procesului de reindividualizare a pedepselor, Înalta Curte va aplica inculpaţilor A., E., B. şi SC M. SA., pedepse într-un cuantum corespunzător, apt spre a atinge scopul preventiv - educativ şi sancţionator al pedepsei, apreciind totodată că în cazul inculpaţilor E., B., G. şi I., acesta poate fi atins prin aplicarea unei pedepse cu închisoarea sub minimul special prevăzut de lege ca efect al reţinerii circumstanţelor atenuante.

În ceea ce-i priveşte pe inculpaţii A. şi E., Înalta Curte apreciază că nu se impune a se face aplicarea dispoziţiilor art. 19 din O.U.G. nr. 543/2002, în raport de următoarele considerente:

Astfel inculpatul E. a solicitat iniţial a se efectua adresă la DNA pentru a preciza dacă acesta beneficiază de dispoziţiile art. 19 din O.U.G. nr. 543/2002, iar prin Adresa cu nr. 171/P/2014 din 22 februarie 2017 a arătat că aspectele sesizate de inculpatul E. nu au fost de natură a facilita tragerea la răspundere penală a altor persoane, astfel încât acesta să beneficieze de prevederile dispoziţiile art. 19 din O.U.G. nr. 543/2002.

În acest context inculpatul E. prin apărător a solicitat a se efectua adresă la Tribunalul Bucureşti pentru a înainta instanţei declaraţia inculpatului E. şi rechizitoriul, pentru a aprecia asupra aplicabilităţii dispoziţiilor art. 19 din O.U.G. nr. 543/2002, susţinând că este atributul Înaltei Curţi de a aprecia asupra valorificării acestui text de lege, independent de adresa parchetului.

În acord cu apărătorul inculpatului E., Înalta Curte, a solicitat înaintarea înscrisurilor solicitate de inculpatul E., pentru a aprecia în consecinţă.

Potrivit dispoziţiilor art. 19 din O.U.G. nr. 543/2002 „Persoana care a comis una dintre infracţiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Parchetului Naţional Anticorupţie, iar în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit astfel de infracţiuni beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.”

În urma adresei efectuată de Înalta Curte, s-au înaintat la dosarul cauzei înscrisurile solicitate, iar în urma analizării lor, Înalta Curte apreciază că nu se impune a se face în cauză aplicarea dispoziţiilor art. 19 din O.U.G. nr. 543/2002, declaraţia inculpatului E. precum şi analiza rechizitoriului nu impun, în opinia Înaltei Curţi, prin raportare la textul invocat, aplicarea acestui text de lege.

O situaţie cu totul specială este cea a inculpatului A., care a solicitat aplicarea dispoziţiilor art. 19 din O.U.G. nr. 543/2002, deşi în baza aceluiaşi denunţ a beneficiat de o soluţie de clasare a cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunii de cumpărare de influenţă.

Astfel, deşi prin Adresa cu nr. 171/P/2014 din 21 aprilie 2016 DNA- Secţia de combatere a Corupţiei, s-a arătat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru aplicarea în favoarea numitului A. a beneficiului legal prevăzut în dispoziţiile art. 19 din O.U.G. nr. 543/2002, Înalta Curte, apreciază că inculpatul a beneficiat de clemenţa legii ca efect al denunţului formulat în însăşi dosarul în care a facilitat tragerea la răspundere penală a inculpaţilor RRRR., GG. şi unde acesta a avut calitatea de martor denunţător, beneficiind ca urmare a denunţului formulat în legătură cu situaţia infracţională descrisă pe larg în adresa DNA - Secţia de combatere a Corupţiei de o soluţie de clasare a cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunii de cumpărare de influenţă.

Aşadar inculpatul A., a beneficiat de clemenţa legii prin însăşi soluţia de clasare obţinută în cauza în care a formulat denunţul, valorificarea nelimitată a aceluiaşi denunţ în mai multe cauze penale şi în diferite temeiuri de drept este nepermisă în opinia Înaltei Curţi şi ar duce la o aplicare inechitabilă a legii faţă de persoane aflate în situaţii diferite.

În raport de cele precizate, Înalta Curte apreciază că nu se impune aplicarea dispoziţiilor art. 19 din O.U.G. nr. 543/2002 inculpatului A., acesta beneficiind de o situaţie chiar mai favorabilă prin valorificarea denunţului formulat în Dosarul x1/P/2014.

În ceea ce priveşte cuantumul pedepselor ce vor fi aplicate inculpaţilor, Înalta Curte va avea în vedere împrejurările comiterii faptelor, contribuţia lor la săvârşirea faptelor pentru care se va dispune condamnarea, având în vedere contribuţia importantă a inculpaţilor A., E. şi B. la constituirea grupului infracţional organizat dar şi circumstanţele personale ale inculpaţilor E., B., G. şi I. care nu au antecedente penale; pentru ultimii doi Înalta Curte apreciind că scopul preventiv educativ şi sancţionator al pedepsei poate fi atins chiar şi fără privarea sa de libertate.

De asemenea la individualizarea judiciară a pedepselor ce se vor aplica inculpatului A., Înalta Curte va avea în vedere faptul că acesta este recidivist, că a săvârşit infracţiunile supuse judecăţii în prezenta cauză în stare de recidivă postcondamnatorie, faptul că a avut calitatea de lider al grupării infracţionale şi, de asemenea, în aprecierea proporţionalităţii cuantumului pedepselor va fi avută de asemenea în vedere şi soluţiile de achitare dispuse faţă de acesta.

Şi în ceea ce priveşte modalitatea de individualizare şi de executare a pedepsei aplicate, Înalta Curte apreciază că dispoziţiile mai favorabile sunt prevăzute tot în codul penal din 1969, atât din punct de vedere al cuantumului pedepsei pentru care se poate dispune suspendarea, cât şi sub aspectul efectelor suspendării (reabilitarea de drept a condamnatului la data împlinirii termenului de încercare).

Pentru toate considerentele de fapt şi drept expuse, Înalta Curte, va admite apelurile formulate de apelanţii intimaţi inculpaţi A., J., H., G., E., B., D., C., SC M. SA SA, I. împotriva Sentinţei penale nr. 44/F din data de 8 martie 2016, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penala.

Va desfiinţa sentinţa apelată în ceea ce priveşte latura penală a cauzei cu privire la aceşti inculpaţi, va reţine cauza spre rejudecare şi în fond:

În temeiul art. 386 C. proc. pen. va dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi instigare la uz de fals reţinute în sarcina inculpaţilor A., B., C. şi D., în sensul reţinerii pentru fiecare dintre aceste infracţiuni a dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000.

În temeiul art. 386 C. proc. pen. va respinge, ca nefondată, cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii, formulată de PÎCCJ - DNA, în sensul reţinerii dispoziţiilor art. 7 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 78/2000 în cazul fiecăreia dintre infracţiunile de dare de mită, luare de mită, trafic de influenţă, cumpărare de influenţă sau de complicitate la una dintre aceste infracţiuni astfel cum acestea au fost reţinute în sarcina inculpaţilor.

Va respinge cererea de schimbare a încadrării juridice, formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie din infracţiunea prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000 în infracţiunea prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) C. pen. în ceea ce priveşte pe inculpaţii F. şi K. şi din infracţiunea prev. de art. 48 C. pen. raportat la art. 13 din Legea nr. 78/2000 în infracţiunea prev. de art. 48 C. pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) C.pen, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul L.

1. În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. va achita pe inculpatul A. pentru infracţiunea de dare de mită, prev. de art. 255 alin. (1) C. pen. 1969 cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. proc. pen.; infracţiunea de cumpărare de influenţă, prev. de art. 292 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen. (vizând autoturismul marca ...), infracţiunea de cumpărare de influenţă, prev. de art. 292 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen. (bonus).

În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. va achita pe inculpatul A. pentru infracţiunea de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 290 C. pen. 1969 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen.; infracţiunea de instigare la uz de fals, prev. de art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 291 C. pen. 1969 şi cu aplicarea disp. art. 5 din C. pen., totul cu aplicarea art. 17 alin. (1) lit. c) Legea nr. 78/2000.

I. În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. va condamna pe inculpatul A. la pedeapsa de 5 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 61 C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. va dispune revocarea beneficiului liberării condiţionate a inculpatului din executarea pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 27/P din 15 aprilie 2011 a Curţii de Apel Constanţa, definitivă prin Decizia penală nr. 1300 din 25 aprilie 2012 a ÎCCJ, şi va contopi restul de pedeapsa neexecutat de 389 de zile cu pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare şi va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 5 ani şi 6 luni închisoare.

I. În baza art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 şi a art. 5 C. pen. va condamna pe inculpatul A. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 61 C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. va dispune revocarea beneficiului liberării condiţionate a inculpatului din executarea pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 27/P din 15 aprilie 2011 a Curţii de Apel Constanţa, definitivă prin Decizia penală nr. 1300 din 25 aprilie 2012 a ÎCCJ, şi va contopi restul de pedeapsa neexecutat de 389 de zile cu pedeapsa de 2 ani închisoare şi va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

II. În baza 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. de la 1969 şi a art. 5 C. pen. va condamna pe inculpatul A. la pedeapsa de 3 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) (dreptul de a mai ocupa vreo funcţie în cadrul vreunei societăţi comerciale) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 61 C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. va dispune revocarea beneficiului liberării condiţionate a inculpatului din executarea pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 27/P din 15 aprilie 2011 a Curţii de Apel Constanţa, definitivă prin Decizia penală nr. 1300 din 25 aprilie 2012 a ÎCCJ, şi va contopi restul de pedeapsă neexecutat de 389 de zile cu pedeapsa de 3 ani închisoare şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 lit. b) C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. va contopi pedepsele aplicate anterior inculpatului şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare, inculpatul va executa în final o pedeapsă rezultantă de 5 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 35 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. va aplica pe lângă pedeapsa principal, pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) (dreptul de a mai ocupa vreo funcţie în cadrul vreunei societăţi comerciale) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 72 C. pen. va deduce din pedeapsa durata reţinerii, arestului la domiciliu şi a arestului preventiv de la data de 28 ianuarie 2014 până la data de 12 februarie 2015 şi de la data de 12 mai 2015 până la data de 3 noiembrie 2015.

2. În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. va achita pe inculpatul E. pentru infracţiunea de luare de mită, prev. de art. 289 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 6 şi 7 din Legea nr. 78/2000 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. pen. (autoturism ...); infracţiunea de trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. pen. (autoturism ...); infracţiunea de trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. pen. (bonus) şi instigare la abuz în serviciu, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, prev. de art. 25 C. pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. 1969 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C. pen.

 

I. În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen. de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. va condamna pe inculpatul E. la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

II. În baza art. 254 alin. (1) C. pen. de la 1969 cu aplicarea dispoziţiilor art. 6 şi 7 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. c) C. pen. de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. va condamna pe inculpatul E. la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare (bonus).

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani ca pedeapsa complementară.

III. În baza art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 şi a art. 5 C. pen. va condamna pe inculpatul E. la pedeapsa de 8 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

IV. În baza art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. 1969 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. c) C. pen. de la 1969 şi a art. 5 C. pen. va condamna pe inculpatul E. la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 lit. b) C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. va contopi pedepsele aplicate anterior inculpatului şi va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 6 luni închisoare, inculpatul executând în final o pedeapsă rezultantă de 3 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 35 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. va aplica pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 72 C. pen. va deduce din pedeapsă durata reţinerii, arestului la domiciliu şi a arestului preventiv de la data de 28 ianuarie 2014 până la data de 22 august 2014.

3. În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. va achita pe inculpatul B. pentru infracţiunea de complicitate la dare de mită, prev. de art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1969 cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. proc. pen.; infracţiunea de complicitate la cumpărare de influenţă, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 292 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen.; complicitate la luare de mită, prev. de art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 289 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. proc. pen. (autoturism ...); infracţiunea de complicitate la cumpărare de influenţă, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 292 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen. (bonus); infracţiunea de complicitate la luare de mită, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 289 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. proc. pen.

În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. va achita pe inculpatul B. pentru infracţiunea de uz de fals, prev. de art. 2 art. 291 C. pen. 1969 cu aplicarea disp. art. 17 alin. (1) lit. c) Legea nr. 78/2000 şi art. 5 alin. (1) din C. pen.;

I. În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen. de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 C. pen.va condamna pe inculpatul B. la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen.va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

II. În baza art. 26 C. pen. de la 1969 raportat la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C. pen. va condamna pe inculpatul B. la pedeapsa de 8 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

III. În baza art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. e) C. pen. de la 1969, art. 5 C. pen. va condamna pe inculpatul B. la pedeapsa de 5 luni închisoare (bonus).

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 lit. b) C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. va contopi pedepsele aplicate anterior inculpatului şi va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 6 luni închisoare, inculpatul executând în final o pedeapsă rezultantă de 2 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 35 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. va aplica pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 72 C. pen. va deduce din pedeapsă durata reţinerii de la data de 28 ianuarie 2014 până la data de 29 ianuarie 2014.

4. În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. va achita pe inculpata C. pentru infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C. pen.; pentru infracţiunea de complicitate la dare de mită, prev. de art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1969 cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. proc. pen.; pentru infracţiunea de complicitate la cumpărare de influenţă, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 292 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen.; pentru infracţiunea de complicitate la luare de mită, prev. de art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 289 alin. (1) C. pen. 1969 cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. proc. pen.

În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. va achita pe inculpata C. pentru infracţiunea de uz de fals, prev. de art. 291 C. pen. 1969 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen.; infracţiunea de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 25 C. pen. raportat la art. 290 C. pen. 1969 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C. pen.; infracţiunea de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 25 C. pen. raportat la art. 290 C. pen. 1969 şi art. 5 alin. (1) C. pen., totul cu aplicarea disp. art. 17 alin. (1) lit. c) Legea nr. 78/2000.

5. În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. va achita pe inculpata G. pentru infracţiunea de cumpărare de influenţă, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 292 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen.

I. În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen. de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. va condamna pe inculpata G. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. va interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 va interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

II. În baza art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. e) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a art. 5 C. pen. va condamna pe inculpata G. la pedeapsa de 2 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. va interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 lit. b) C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. va contopi pedepsele aplicate anterior inculpatei şi va aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. va interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 35 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. va aplica pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 861 C. pen. din 1969 va dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supravegherea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Braşov şi va stabili un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispoziţiilor art. 862 C. pen din 1969.

Pe perioada termenului de supraveghere inculpate va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere prev. de art. 863 alin. (1) lit. a) - d) C. pen. din 1969:

e) să se prezinte la serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Braşov, la datele fixate de acesta;

f) să anunţe în prealabil schimbarea a domiciliului, a reşedinţei sau locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

g) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

h) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. de la 1969 suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării pedepsei principale.

În baza art. 404 alin. (2) C. proc. pen. va atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 864 alin. (1) şi alin. (2) C. pen din 1969.

6. În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. va achita pe inculpata H. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 5 C. pen. şi pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice având ca urmare obţinerea unui folos necuvenit pentru altul, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. 1969 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C. pen.

7. În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. va achita pe inculpatul D. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 5 C. pen.

În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. va achita pe inculpatul D. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 C. pen. 1969 cu aplicarea disp. art. 17 alin. (1) lit. c) Legea nr. 78/2000 art. 5 alin. (1) C. pen.

8. În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. va achita pe inculpatul I. pentru infracţiunea de grup infracţional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 5 C. pen. şi pentru infracţiunea de complicitate la cumpărare de influenţă (bonus), prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 292 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen.

I. În baza art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. e) C. pen. de la 1969 şi a art. 5 C. pen. va condamna pe inculpatul I. la pedeapsa de 5 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

II. În baza art. 26 C. pen. de la 1969 raportat la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen. de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. va condamna pe inculpatul I. la pedeapsa de 10 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 lit. b) C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. va contopi pedepsele aplicate anterior inculpatului şi va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 10 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 861 C. pen. din 1969 va dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supravegherea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi va stabili un termen de supraveghere de 2 ani şi 10 luni, conform dispoziţiilor art. 862 C. pen din 1969.

Pe perioada termenului de supraveghere inculpatul va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere prev. de art. 863 alin. (1) lit. a) - d) C. pen. din 1969:

e) să se prezinte la serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, la datele fixate de acesta;

f) să anunţe în prealabil schimbarea a domiciliului, a reşedinţei sau locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

g) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

h) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. de la 1969 va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării pedepsei principale.

În baza art. 404 alin. (2) C. proc. pen. va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 alin. (1) şi alin. (2) C. pen din 1969.

9. În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. va achita pe inculpatul J. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 5 C. pen. şi pentru infracţiunea de abuz în serviciu, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. 1969 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C. pen.

10. În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. va achita pe inculpata SC M. SA pentru infracţiunea de dare de mită, prev. de art. 255 alin. (1) C. pen. 1969 cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. proc. pen.; cumpărare de influenţă, prev. de art. 292 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen. (autoturism); cumpărare de influenţă, prev. de art. 292 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen. (bonus).

I. În baza art. 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a art. 5 C. pen. va condamna pe inculpata SC M. SA la o pedeapsă de 250.000 RON amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită.

În temeiul art. 531 C. pen. de la 1969 va aplica inculpatei persoană juridică pedeapsa complementară a obligării acesteia la afişarea sau difuzarea hotărârii de condamnare în condiţiile art. 717 C. pen. de la 1969.

În temeiul art. 717 alin. (5) C. pen. de la 1969 va dispune ca difuzarea hotărârii de condamnare să fie efectuată prin intermediul presei scrise, în publicaţii de largă circulaţie, sau prin intermediul presei audiovizuale, prin intermediul unui număr de 10 apariţii.

În baza art. 19 din Legea nr. 78/2000 va confisca de la inculpatul E. suma de 8.937,5 euro.

În temeiul art. 163 C. proc. pen. şi art. 165 alin. (1) C. proc. pen., art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare va dispune menţinerea măsurii sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa din 13 februarie 2014 a Parchetului de pe Lângă Înalta Curte Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, asupra sumei de 8.937,5 euro, ridicată de la inculpatul E.

Va ridica măsura sechestrului asigurător dispusă prin Ordonanţa din 24 martie 2014 a Parchetului de pe Lângă Înalta Curte Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie asupra autoturismului marca ...., culoare gri, aparţinând inculpatului E.

Va obliga pe inculpaţii A., E., B., G., I. şi SC M. SA SA la plata a câte 7.500 RON fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Va menţine celelalte dispoziţii ale Sentinţei apelate nr. 44/F din data de 8 martie 2016, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penala.

II. Va respinge ca nefondate apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, inculpaţii K., L. împotriva Sentinţei penale nr. 44/F din data de 8 martie 2016, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală.

Va obliga pe inculpaţii K. şi L. la plata sumei de câte 500 RON fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Onorariile parţiale cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii A., H., G. şi I., B. şi intimatul inculpat F., în cuantum de câte 120 RON pentru fiecare inculpat, precum şi onorariul cuvenit pentru inculpatul D., în cuantum de 520 RON, vor rămâne în sarcina statului.

Cheltuielile judiciare avansate de stat în apelul parchetului şi ale inculpaţilor A., J., H., G., E., B., D., C., SC M. SA SA, I., vor rămâne în sarcina statului.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

 

Admite apelurile formulate de apelanţii intimaţi inculpaţi A., J., H., G., E., B., D., C., SC M. SA SA, I. împotriva Sentinţei penale nr. 44/F din data de 8 martie 2016, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penala.

Desfiinţează sentinţa apelată în ceea ce priveşte latura penală a cauzei cu privire la aceşti inculpaţi.

Reţine cauza spre rejudecare şi în fond:

În temeiul art. 386 C. proc. pen. dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi instigare la uz de fals reţinute în sarcina inculpaţilor A., B., C. şi D., în sensul reţinerii pentru fiecare dintre aceste infracţiuni a dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 78/2000.

În temeiul art. 386 C. proc. pen. respinge, ca nefondată, cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii, formulată de PÎCCJ - DNA, în sensul reţinerii dispoziţiilor art. 7 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 78/2000 în cazul fiecăreia dintre infracţiunile de dare de mită, luare de mită, trafic de influenţă, cumpărare de influenţă sau de complicitate la una dintre aceste infracţiuni astfel cum acestea au fost reţinute în sarcina inculpaţilor.

Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice, formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie din infracţiunea prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000 în infracţiunea prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) C. pen. în ceea ce priveşte pe inculpaţii F. şi K. şi din infracţiunea prev. de art. 48 C. pen. raportat la art. 13 din Legea nr. 78/2000 în infracţiunea prev. de art. 48 C. pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) C.pen, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul L.

1. În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. achită pe inculpatul A. pentru infracţiunea de dare de mită, prev. de art. 255 alin. (1) C. pen. 1969 cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. proc. pen.; infracţiunea de cumpărare de influenţă, prev. de art. 292 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen. (vizând autoturismul marca ...), infracţiunea de cumpărare de influenţă, prev. de art. 292 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen. (bonus).

În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. achită pe inculpatul A. pentru infracţiunea de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 290 C. pen. 1969 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen.; infracţiunea de instigare la uz de fals, prev. de art. 25 C. pen. 1969 raportat la art. 291 C. pen. 1969 şi cu aplicarea disp. art. 5 din C. pen., totul cu aplicarea art. 17 alin. (1) lit. c) Legea nr. 78/2000.

III. În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. condamnă pe inculpatul A. la pedeapsa de 5 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 61 C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. dispune revocarea beneficiului liberării condiţionate a inculpatului din executarea pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 27/P din 15 aprilie 2011 a Curţii de Apel Constanţa, definitivă prin Decizia penală nr. 1300 din 25 aprilie 2012 a ÎCCJ, şi contopeşte restul de pedeapsa neexecutat de 389 de zile cu pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 5 ani şi 6 luni închisoare.

IV. În baza art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 şi a art. 5 C. pen. condamnă pe inculpatul A. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 61 C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. dispune revocarea beneficiului liberării condiţionate a inculpatului din executarea pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 27/P din 15 aprilie 2011 a Curţii de Apel Constanţa, definitivă prin Decizia penală nr. 1300 din 25 aprilie 2012 a ÎCCJ, şi contopeşte restul de pedeapsa neexecutat de 389 de zile cu pedeapsa de 2 ani închisoare şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

V. În baza 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. de la 1969 şi a art. 5 C. pen. condamnă pe inculpatul A. la pedeapsa de 3 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) (dreptul de a mai ocupa vreo funcţie în cadrul vreunei societăţi comerciale) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 61 C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. dispune revocarea beneficiului liberării condiţionate a inculpatului din executarea pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 27/P din 15 aprilie 2011 a Curţii de Apel Constanţa, definitivă prin Decizia penală nr. 1300 din 25 aprilie 2012 a ÎCCJ, şi contopeşte restul de pedeapsă neexecutat de 389 de zile cu pedeapsa de 3 ani închisoare şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 lit. b) C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. contopeşte pedepsele aplicate anterior inculpatului şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare, inculpatul executând în final o pedeapsă rezultantă de 5 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 35 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. aplică pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) (dreptul de a mai ocupa vreo funcţie în cadrul vreunei societăţi comerciale) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 72 C. pen. deduce din pedeapsa durata reţinerii, arestului la domiciliu şi a arestului preventiv de la data de 28 ianuarie 2014 până la data de 12 februarie 2015 şi de la data de 12 mai 2015 până la data de 3 noiembrie 2015.

2. În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. achită pe inculpatul E. pentru infracţiunea de luare de mită, prev. de art. 289 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 6 şi 7 din Legea nr. 78/2000 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. pen. (autoturism ....); infracţiunea de trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. pen. (autoturism ....); infracţiunea de trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. pen. (bonus) şi instigare la abuz în serviciu, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, prev. de art. 25 C. pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. 1969 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C. pen.

V. În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen. de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. condamnă pe inculpatul E. la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

VI. În baza art. 254 alin. (1) C. pen. de la 1969 cu aplicarea dispoziţiilor art. 6 şi 7 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. c) C. pen. de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. condamnă pe inculpatul E. la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare (bonus).

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani ca pedeapsa complementară.

VII. În baza art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. 1969 şi a art. 5 C. pen. condamnă pe inculpatul E. la pedeapsa de 8 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

VIII. În baza art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. 1969 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. c) C. pen. de la 1969 şi a art. 5 C. pen. condamnă pe inculpatul E. la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 lit. b) C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. contopeşte pedepsele aplicate anterior inculpatului şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 6 luni închisoare, inculpatul executând în final o pedeapsă rezultantă de 3 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 35 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. aplică pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 72 C. pen. deduce din pedeapsă durata reţinerii, arestului la domiciliu şi a arestului preventiv de la data de 28 ianuarie 2014 până la data de 22 august 2014.

3. În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. achită pe inculpatul B. pentru infracţiunea de complicitate la dare de mită, prev. de art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1969 cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. proc. pen.; infracţiunea de complicitate la cumpărare de influenţă, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 292 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen.; complicitate la luare de mită, prev. de art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 289 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. proc. pen. (autoturism ...); infracţiunea de complicitate la cumpărare de influenţă, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 292 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen. (bonus); infracţiunea de complicitate la luare de mită, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 289 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. proc. pen.

În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. achită pe inculpatul B. pentru infracţiunea de uz de fals, prev. de art. 2 art. 291 C. pen. 1969 cu aplicarea disp. art. 17 alin. (1) lit. c) Legea nr. 78/2000 şi art. 5 alin. (1) din C. pen.;

IV. În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen. de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. condamnă pe inculpatul B. la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

V. În baza art. 26 C. pen. de la 1969 raportat la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C. pen. condamnă pe inculpatul B. la pedeapsa de 8 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

VI. În baza art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. e) C. pen. de la 1969, art. 5 C. pen. condamnă pe inculpatul B. la pedeapsa de 5 luni închisoare (bonus).

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 lit. b) C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. contopeşte pedepsele aplicate anterior inculpatului şi aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 6 luni închisoare, inculpatul executând în final o pedeapsă rezultantă de 2 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 35 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. aplică pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 72 C. pen. deduce din pedeapsă durata reţinerii de la data de 28 ianuarie 2014 până la data de 29 ianuarie 2014.

4. În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. achită pe inculpata C. pentru infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C. pen.; pentru infracţiunea de complicitate la dare de mită, prev. de art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1969 cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. proc. pen.; pentru infracţiunea de complicitate la cumpărare de influenţă, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 292 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen.; pentru infracţiunea de complicitate la luare de mită, prev. de art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 289 alin. (1) C. pen. 1969 cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. proc. pen.

În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. achită pe inculpata C. pentru infracţiunea de uz de fals, prev. de art. 291 C. pen. 1969 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen.; infracţiunea de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 25 C. pen. raportat la art. 290 C. pen. 1969 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C. pen.; infracţiunea de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 25 C. pen. raportat la art. 290 C. pen. 1969 şi art. 5 alin. (1) C. pen., totul cu aplicarea disp. art. 17 alin. (1) lit. c) Legea nr. 78/2000.

5. În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. achită pe inculpata G. pentru infracţiunea de cumpărare de influenţă, prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 292 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen.

I. În baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. b) C. pen. de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. condamnă pe inculpata G. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. din 1969 interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

II. În baza art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. e) C. pen. de la 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a art. 5 C. pen. condamna pe inculpata G. la pedeapsa de 2 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 lit. b) C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. contopeşte pedepsele aplicate anterior inculpatei şi aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 35 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. aplică pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pentru o durată de 5 ani.

În baza art. 861 C. pen. din 1969 dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supravegherea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Braşov şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispoziţiilor art. 862 C. pen din 1969.

Pe perioada termenului de supraveghere inculpata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere prev. de art. 863 alin. (1) lit. a) - d) C. pen. din 1969. :

e) să se prezinte la serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Braşov, la datele fixate de acesta;

f) să anunţe în prealabil schimbarea a domiciliului, a reşedinţei sau locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

g) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

h) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. de la 1969 suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării pedepsei principale.

În baza art. 404 alin. (2) C. proc. pen. atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 864 alin. (1) şi alin. (2) C. pen din 1969.

6. În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. achită pe inculpata H. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 5 C. pen. şi pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice având ca urmare obţinerea unui folos necuvenit pentru altul, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. 1969 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C. pen.

7. În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. achită pe inculpatul D. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 5 C. pen.

În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. achită pe inculpatul D. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 C. pen. 1969 cu aplicarea disp. art. 17 alin. (1) lit. c) Legea nr. 78/2000 art. 5 alin. (1) C. pen.

8. În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. achită pe inculpatul I. pentru infracţiunea de grup infracţional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 5 C. pen. şi pentru infracţiunea de complicitate la cumpărare de influenţă (bonus), prev. de art. 26 C. pen. raportat la art. 292 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen.

I. În baza art. 26 C. pen. 1969 raportat la art. 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. e) C. pen. de la 1969 şi a art. 5 C. pen. condamnă pe inculpatul I. la pedeapsa de 5 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

II. În baza art. 26 C. pen. de la 1969 raportat la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. de la 1969 cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) raportat la art. 76 alin. (1) lit. d) C. pen. de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 C. pen. condamna pe inculpatul I. la pedeapsa de 10 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 lit. b) C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. contopeşte pedepsele aplicate anterior inculpatului şi aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 10 luni închisoare.

În baza art. 71 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C. pen. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen. din 1969 pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 861 C. pen. din 1969 dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supravegherea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani şi 10 luni, conform dispoziţiilor art. 862 C. pen din 1969.

Pe perioada termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere prev. de art. 863 alin. (1) lit. a) - d) C. pen. din 1969:

e) să se prezinte la serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, la datele fixate de acesta;

f) să anunţe în prealabil schimbarea a domiciliului, a reşedinţei sau locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

g) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

h) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.

În baza art. 71 alin. (5) C. pen. . de la 1969 suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării pedepsei principale.

În baza art. 404 alin. (2) C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 alin. (1) şi alin. (2) C. pen din 1969.

9. În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. achită pe inculpatul J. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 5 C. pen. şi pentru infracţiunea de abuz în serviciu, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C. pen. 1969 cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C. pen.

10. În baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. proc. pen. raportat la art. 396 alin. (5) C. proc. pen. achită pe inculpata SC M. SA pentru infracţiunea de dare de mită, prev. de art. 255 alin. (1) C. pen. 1969 cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a disp. art. 5 alin. (1) din C. proc. pen.; cumpărare de influenţă, prev. de art. 292 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen. (autoturism); cumpărare de influenţă, prev. de art. 292 alin. (1) C. pen. cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) din C. pen. (bonus).

I. În baza art. 255 alin. (1) C. pen. 1969, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a art. 5 C. pen. condamnă pe inculpata SC M. SA la o pedeapsă de 250.000 RON amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită.

În temeiul art. 531 C. pen. de la 1969 aplică inculpatei persoană juridică pedeapsa complementară a obligării acesteia la afişarea sau difuzarea hotărârii de condamnare în condiţiile art. 717 C. pen. de la 1969.

În temeiul art. 717 alin. (5) C. pen. de la 1969 dispune ca difuzarea hotărârii de condamnare să fie efectuată prin intermediul presei scrise, în publicaţii de largă circulaţie, sau prin intermediul presei audiovizuale, prin intermediul unui număr de 10 apariţii.

În baza art. 19 din Legea nr. 78/2000 confiscă de la inculpatul E. suma de 8.937,5 euro.

În temeiul art. 163 C. proc. pen. şi art. 165 alin. (1) C. proc. pen., art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare dispune menţinerea măsurii sechestrului asigurător dispusă prin Ordonanţa din 13 februarie 2014 a Parchetului de pe Lângă Înalta Curte Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, asupra sumei de 8.937,5 euro, ridicată de la inculpatul E.

Ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin Ordonanţa din 24 martie 2014 a Parchetului de pe Lângă Înalta Curte Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie asupra autoturismului marca ...., culoare gri, aparţinând inculpatului E.

Obligă pe inculpaţii A., E., B., G., I. şi SC M. SA SA la plata a câte 7.500 RON fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Menţine celelalte dispoziţii ale Sentinţei apelate nr. 44/F din data de 8 martie 2016, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penala.

II. Respinge ca nefondate apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, inculpaţii K., L. împotriva Sentinţei penale nr. 44/F din data de 8 martie 2016, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală.

Obligă pe inculpaţii K. şi L. la plata sumei de câte 500 RON fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Onorariile parţiale cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii A., H., G. şi I., B. şi intimatul inculpat F., în cuantum de câte 120 RON pentru fiecare inculpat, precum şi onorariul cuvenit pentru inculpatul D., în cuantum de 520 RON, rămân în sarcina statului.

Cheltuielile judiciare avansate de stat în apelul parchetului şi ale inculpaţilor A., J., H., G., E., B., D., C., SC M. SA SA, I., rămân în sarcina statului.

 

 

Opinia separată

 

 

Contrar opiniei majoritare apreciez că se impunea admiterea apelurilor formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie şi de apelanţii intimaţi inculpaţi A., J., H., G., E., B., D., C., SC M. SA SA, I. împotriva Sentinţei penale nr. 44/F din data de 8 martie 2016, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a II-a penala, desfiinţarea în totalitate a sentinţei apelate şi trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de fond, hotărârea fiind lovită de nulitate absolută întrucât a fost pronunţată de un judecător incompatibil.

În argumentarea prezentei opinii consider că trebuie făcute, mai întâi, scurte consideraţii de ordin teoretic privind separarea funcţiilor judiciare, incompatibilitatea şi regimul nulităţilor.

Astfel, art. 3 din actualul C. proc. pen. consacră la nivel legislativ principiul separării funcţiilor judiciare, principiu potrivit căruia în procesul penal se exercită următoarele funcţii judiciare: a) funcţia de urmărire penală; b) funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei în faza de urmărire penală; c) funcţia de verificare a legalităţii trimiterii ori netrimiterii în judecată; d) funcţia de judecată.

Separarea funcţiilor judiciare - existentă într-o oarecare măsură şi în vechiul cod - s-a impus datorită necesităţii unei apărări adecvate a exigenţelor dreptului la un proces echitabil.

În deplin acord cu opinia exprimată de doctrină, considerăm şi noi că, prin separarea funcţiei de dispoziţie cu privire la drepturile şi libertăţile fundamentale de cea de judecată, “.. se protejează dreptul la un proces echitabil, cu referire la asigurarea imparţialităţii funcţionale a instanţei de judecată, astfel că aceiaşi persoană care a dispus privarea de libertate ori procedee probatorii intruzive în viaţa privată pe parcursul urmăririi penale să nu poată judeca respectiva cauză, pentru a evita riscul ca acesta să îşi fi format deja o opinie care să influenţeze buna desfăşurare a judecăţii (a se vedea în acest sens Mihail Udroiu - Procedura penală. Partea generală - Editura C.H. Beck, 2014).

Tocmai de aceea legiuitorul în art. 3 al. 3 C. proc. pen. a prevăzut în mod expres faptul că „În desfăşurarea aceluiaşi proces penal, exercitarea unei funcţii judiciare este incompatibilă cu exercitarea unei alte funcţii judiciare, cu excepţia celei prevăzute la alin. (1) lit. c), care este compatibilă cu funcţia de judecată.”.

Această dispoziţie este întărită şi de dispoziţia de la art. 64 alin. (4) C. proc. pen. care arată că „Judecătorul de drepturi şi libertăţi nu poate participa, în aceeaşi cauză, la procedura de cameră preliminară, la judecata în fond (s.n.) sau în căile de atac.”.

Rezultă aşadar că, pentru judecătorul de drepturi şi libertăţi legiuitorul însăşi a prevăzut o incompatibilitate totală, bazată pe elemente de natură obiectivă - exercitarea funcţiei de dispoziţie cu privire la drepturile şi libertăţile fundamentale.

Chiar dacă standardul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului ar fi mai scăzut în această privinţă deoarece a statuat că, în ceea ce priveşte un judecător care s-a pronunţat în cauză, într-un stadiu anterior al procedurii, acest lucru nu constituie, de plano, o încălcare a Convenţiei, determinante fiind întinderea şi natura deciziilor pe care instanţa le-a luat (cauza Piersack c. Belgiei ), considerăm că în conformitate cu disp. art. 20 alin. (2) din Constituţie, devine incident standardul impus de legislaţia română şi anume incompatibilitatea totală a magistratului respectiv, fără a avea importanţă natura ori importanţa deciziilor luate în exercitarea funcţiei de judecător de drepturi şi libertăţi, deoarece legislaţia română conţine dispoziţii mai favorabile acuzatului dintr-un proces penal.

În privinţa sancţiunii ce se aplică în cazul nerespectării dispoziţiilor privitoare la incompatibilitate considerăm că aceasta este nulitatea absolută, în conformitate cu disp. art. 281 alin. (1) lit. a), ca urmare a nerespectării dispoziţiilor privitoare la compunerea completului de judecată.

În acest sens apreciem că, prin nelegala compunere a completului de judecată legiuitorul a înţeles să sancţioneze cu nulitatea absolută nu doar greşita compunere a completului cu numărul de judecători necesari judecării unei cauze, conform specificului acesteia sau compunerea cu judecători care nu sunt anume desemnaţi pentru judecarea unor cauze (de exemplu, pentru judecarea minorilor - art. 507 C. proc. pen.) ci şi existenţa cazurilor de incompatibilitate ori cele referitoare la asigurarea continuităţii completului care deliberează asupra cauzei penale.

Totodată, în opinia noastră, sancţiunea ce trebuie să intervină în cazul nerespectării cazurilor de incompatibilitate trebuie să fie aceiaşi, indiferent de felul cazului de incompatibilitate, neputându-se face o distincţie în funcţie de natura incompatibilităţii.

Împrejurarea că, în carul motivelor de contestaţie în anulare, incompatibilitatea judecătorului este prezentată ca şi motiv de contestaţie aparent distinct de „compunerea instanţei” nu îndreptăţeşte la concluzia că nerespectarea dispoziţiilor privitoare la incompatibilităţi ar atrage numai nulitatea relativă.

Dimpotrivă, sancţiunea care se impune în cazul nerespectării dispoziţiilor privitoare la incompatibilitate este aceea a nulităţii absolute, lucru subliniat de altfel şi de Curtea Constituţională care, în pct 18 al considerentelor Deciziei nr. 501/2016 statuează „Curtea reţine că noile cazuri de contestaţie în anulare sunt şi cazuri de nulitate absolută, reglementate în art. 281 C. proc. pen., dobândirea autorităţii de lucru judecat a hotărârii judecătoreşti producând efecte şi asupra nulităţilor procesuale care nu au fost invocate, acestea nemaiavând semnificaţie juridică aplicativă, vătămarea prezumată de lege putând fi acoperită prin repunerea în discuţie a acestora în cadrul căilor extraordinare de atac.” .

Totodată Curtea Constituţională remarcă faptul că, contestaţia în anulare întemeiată pe motivele prevăzute la lit. b) - i) ale art. 426 C. proc. pen. este admisibilă chiar dacă hotărârea penală a rămas definitivă la instanţa de fond.

Ori dacă, în ceea ce priveşte o hotărâre definitivă, sancţiunea nerespectării dispoziţiilor privitoare la incompatibilitate o constituie nulitatea absolută a deciziei şi rejudecarea apelului în urma admiterii unei contestaţii în anulare, ar fi absurd să considerăm că, în cazul unei sentinţe pronunţate în aceleaşi condiţii, dar atacată cu calea de atac ordinară a apelului, nu ar mai interveni nulitatea absolută.

Dimpotrivă, aceleaşi raţiuni ne impun aceiaşi soluţie şi anume constatarea de către instanţa de apel a nulităţii absolute a sentinţei atacate.

În speţa de faţă,în urma verificării susţinerilor din motivele de apel formulate de inculpatul A., se constată că, într-adevăr, judecătorul care a pronunţat Sentinţa penală nr. 44/F din 8 martie 2016 a exercitat anterior funcţia de judecător de drepturi şi libertăţi, în aceiaşi cauză.

Astfel, la data de 12 martie 2014, în calitate de judecător de drepturi şi libertăţi, judecătorul fondului a pronunţat o încheiere şi a emis Mandatele de percheziţie informatică nr. 316 şi 317 din 12 martie 2014 prin care autoriza percheziţia informatică asupra unor memory-stick-uri şi suporţi optici ce conţineau înregistrarea unor şedinţe ale consiliului de administraţie al SC M. SA.

În conformitate cu cele arătate anterior, exercitând funcţia judiciară de judecător de drepturi şi libertăţi, judecătorul de la instanţa de fond era incompatibil să mai participe la judecarea cauzei iar încălcarea acestei incompatibilităţi atrage nulitatea absolută a hotărârii.

Totodată, deşi în opinia noastră, fiind vorba de nulitate absolută, nu mai are importanţă gravitatea vătămării, legiuitorul prezumând de plano, o lipsă de imparţialitate a magistratului respectiv, este totuşi de subliniat că, pe suporţii optici respectivi se afla înregistrată şedinţa consiliului de administraţie din 29 mai 2013 iar convorbirea a fost folosită în rechizitoriu şi în sentinţa instanţei de fond pentru a argumenta conivenţa infracţională a inculpatului A. cu restul inculpaţilor şi existenţa grupului infracţional precum şi comiterea unui act material al infracţiunii de dare de mită - darea acelui autoturism .... către inculpatului E.

Prin urmare, o probă a cărei obţinere şi administrare a fost încuviinţată de magistratul judecător a fost luată în considerare apoi de acelaşi magistrat pentru a justifica reţinerea comiterii infracţiunilor, situaţie care îl plasează pe acesta, de principiu, în poziţie de incompatibilitate.

Considerăm că nu se poate imputa inculpatului A. faptul că, deşi ştia sau ar fi trebuit să ştie de existenţa acestei incompatibilităţi a judecătorului, nu a formulat pe parcursul judecării cauzei la prima instanţă o cerere de recuzare. În acest sens, menţionăm că, în primul rând, era obligaţia magistratului-judecător de a se abţine de la judecarea prezentei cauze iar în al doilea rând, a raţiona altfel înseamnă a-l „sancţiona” pe inculpat pentru că nu şi-a exercitat un drept, lucru ce contravine spiritului unui proces echitabil.

Prin urmare, dată fiind situaţia de incompatibilitate în care s-a găsit magistratul fondului, sancţiunea aplicabilă este nulitatea absolută a sentinţei astfel pronunţate, nulitate care, datorită existenţei conexităţii şi indivizibilităţii între faptele reclamate, se întinde asupra întregului act.

Totodată, existenţa unei nulităţi absolute făcea să fie caducă examinarea celorlalte motive de apel invocate de Parchet ori de inculpaţi iar soluţia care se impunea era aceea a trimiterii cauzei pentru rejudecare instanţei de fond, cu reluarea judecăţii de la momentul în care magistratul-judecător ce s-a dovedit a fi incompatibil a fost desemnat cu soluţionarea prezentei cauze.

 

 

 

Procesat de GGC - LM