Ședințe de judecată: Februarie | | 2023
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

Recurs. Respingerea cererii de sesizare a Curţii Constituţionale. Soluţii 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Partea specială. Judecata. Căi de atac prevăzute în legi speciale

Indice alfabetic: Drept procesual penal

- recurs

 

                       Legea nr. 47/1992, art. 29

 

În cazul în care instanţa de apel a respins cererea de sesizare a Curţii Constituţionale, omiţând să se pronunţe asupra admisibilităţii cererii de sesizare a instanţei de contencios constituţional cu privire la toate prevederile legale a căror neconstituţionalitate a fost invocată pe calea excepţiei, instanţa de control judiciar admite recursul exercitat împotriva dispoziţiei de respingere a cererii de sesizare a Curţii Constituţionale şi trimite cauza spre rejudecare sub acest aspect.  

 

I.C.C.J., Secţia penală, decizia nr. 903 din 27 septembrie 2017

 

Prin decizia nr. 699/A din 13 septembrie 2017 pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia penală, s-a respins, ca inadmisibilă, cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 453 alin. (1) lit. a) C. proc. pen. ridicată de revizuentul apelant A.

S-a respins, ca nefondat, apelul declarat de revizuentul A. împotriva încheierii penale nr. 278 din 10 mai 2017 pronunţată de Judecătoria Sibiu.

Împotriva dispoziţiei din decizia nr. 699/A din 13 septembrie 2017 pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia penală, de respingere a cererii de sesizare a Curţii Constituţionale, revizuentul A. a declarat recurs.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia penală, la data de 25 septembrie 2017.

Examinând recursul declarat de revizuentul A. împotriva dispoziţiei din decizia nr. 699/A din 13 septembrie 2017 pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia penală, de respingere a cererii de sesizare a Curţii Constituţionale, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constată următoarele:

În cauză, revizuentul A. a solicitat, în calea de atac a apelului declarat împotriva încheierii prin care i s-a respins cererea de revizuire, sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (1) lit. a) şi b) C. proc. pen.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie notează că, în raport cu motivele invocate de revizuent, instanţa de apel nu s-a pronunţat asupra ambelor solicitări ale revizuentului.

Instanţa constată că modalitatea în care instanţa de apel a înţeles să analizeze, parţial, cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate invocată de revizuentul A., astfel cum rezultă din dispozitivul hotărârii, respectiv numai cu privire la prevederile art. 453 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., nu echivalează cu o soluţionare efectivă a cauzei.

Potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, în sarcina instanţei revine obligaţia de a proceda la o examinare efectivă a motivelor invocate de părţi. Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil de către o instanţă care să hotărască asupra tuturor solicitărilor invocate.

Procedând astfel, instanţa a încălcat nu numai dispoziţiile procesual penale, ci şi dreptul revizuentului la un proces echitabil. Dreptul la un proces echitabil este în strânsă legătură cu dreptul la dublul grad de jurisdicţie în materie penală. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constată că este necesar ca judecata să parcurgă toate etapele procesuale, pentru a nu priva partea de un grad de jurisdicţie, prin soluţionarea cauzei direct de instanţa de control judiciar. O astfel de soluţie ar determina eliminarea unui grad de jurisdicţie în defavoarea intereselor procesuale ale revizuentului.

Cele reţinute mai sus conduc în mod evident spre concluzia rejudecării cauzei de către instanţa de apel cu privire la cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 453 alin. (1) lit. a) şi b) C. proc. pen.

Pentru considerentele expuse, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul declarat de A. împotriva dispoziţiei din decizia nr. 699/A din 13 septembrie 2017 pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia penală, de respingere a cererii de sesizare a Curţii Constituţionale.

A casat, în parte, decizia penală atacată şi a trimis cauza spre rejudecare la Curtea de Apel Alba Iulia, numai în ceea ce priveşte cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu privire la excepţiile de neconstituţionalitate a prevederilor art. 453 alin. (1) lit. a) şi b) C. proc. pen.

A menţinut celelalte dispoziţii ale deciziei penale atacate.