Ședințe de judecată: Decembrie | | 2022
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia I civilă

Decizia nr. 1000/2017

Pronunțată în ședință publică astăzi, 13 iunie 2017.

Decizia nr. 1000/2017

Asupra cererii de față, constată următoarele:

Prin cererea de strămutare înregistrată pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă, la data de 21 aprilie 2017, sub nr. x/1/2017, petenta A. Constanța a solicitat, în contradictoriu cu intimatul B., strămutarea procesului civil ce formează obiectul Dosarului nr. x/3/2016 al Curții de Apel Galați, secția conflicte de muncă și asigurări sociale.

În drept, cererea de strămutare a fost întemeiată pe dispozițiile art. 140 și următoarele C. proc. civ.

La data de 8 mai 2017, petenta A. Constanța a formulat cerere de renunțare la judecata cererii de strămutare a Dosarului nr. x/3/2016 al Curții de Apel Galați, secția conflicte de muncă și asigurări sociale.

Analizând cererea petentei de renunțare ia judecată, Înalta Curte reține următoarele:

Potrivit dispozițiilor art. 406 alin. (1) C. proc. civ., reclamantul are dreptul să dispună de soarta procesului, putând renunța oricând la judecată, fie verbal, fie prin cerere scrisă.

Chiar dacă cererea de strămutare nu este o veritabilă cerere de chemare în judecată, ci un incident procedural, având în vedere că renunțarea la judecată reprezintă un act de dispoziție al părții, continuarea judecării cauzei nu se poate realiza decât în urma manifestării de voință a acesteia.

Din această perspectivă, având în vedere că procesul civil este guvernat și de principiul disponibilității, care implică și dreptul părții de a pune capăt judecății demersului judiciar pe care l-a inițiat, precum și că, m cauză, această solicitare îndeplinește toate condițiile de formă, Înalta Curte va lua act de renunțarea la judecata cererii de strămutare, formulată de petenta A. Constanța.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

la act de renunțarea ia judecata cererii formulate de petenta A. Constanța, privind strămutarea pricinii care face obiectul Dosarului nr. x/3/20.16 al Curții de Apel Galați, secția conflicte de muncă și asigurări sociale.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 13 iunie 2017.