Ședințe de judecată: Decembrie | | 2022
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia I civilă

Decizia nr. 568/2018

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 22 februarie 2018.

Decizia nr. 568/2018

Asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin Decizia civilă nr. 119 din data de 2 martie 2017,Curtea de Apel București, secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie, a constatat perimarea recursului declarat de petenta A. împotriva Deciziei civile nr. 3768/A din data de 27 octombrie 2015, pronunțată de Tribunalul București, secția a V-a civilă, în Dosarul nr. x/4/2011.

Prin încheierea din camera de consiliu din data de 8 decembrie 2017 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie, a fost anulată, ca netimbrată, cererea de recuzare formulată de petenta A. împotriva membrilor completului de judecată care a pronunțat Decizia nr. 119 din data de 2 martie 2017. Împotriva acestei încheieri, petenta A. a declarat recurs, înregistrat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă, la data de 23 ianuarie 2018.

Analizând cererea de recurs sub aspectul admisibilității sale, Înalta Curte constată următoarele:

În conformitate cu dispozițiile art. 34 alin. (2) C. proc. civ., încheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca numai odată cu fondul.

Așadar, încheierea de respingere a cererii de recuzare are, din punctul de vedere al căilor de atac, același regim juridic ca și hotărârea asupra fondului.

În speță, prin încheierea recurată s-a respins o cerere de recuzare formulată în cadrul unui dosar având ca obiect soluționarea recursului declarat împotriva deciziei prin care s-a constatat perimarea unui apel (recurs la un apel ce a fost constatat perimat), fondul cauzei fiind așadar o hotărâre irevocabilă, în sensul dispozițiilor art. 377 alin. (2) pct. 4 C. proc. civ.

Prin urmare, coroborând textele legale anterior menționate, întrucât în speță hotărârea ce s-a pronunțat în soluționarea recursului, are caracter irevocabil,reiese că și încheierea prin care s-a anulat ca netimbrată cererea de recuzare formulată în cauză (în recurs)este irevocabilă, nefiind susceptibilă de exercițiul căii de atac a recursului, cu atât mai mult, această încheiere nu ar avea deschisă separat cale de atac, ci numai odată cu fondul și doar în ipoteza în care fondul cauzei ar fi susceptibil de vreo cale de atac.

Principiul legalității căilor de atac, prevăzut de dispozițiile art. 129 din Constituție, presupune faptul că o hotărâre judecătorească poate fi supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condițiile și termenele stabilite de aceasta.

Așa fiind, în afară de căile de atac prevăzute de lege, nu se pot folosi alte mijloace procedurale în scopul de a se obține reformarea sau retractarea unei hotărâri judecătorești.

Recunoașterea unei căi de atac în alte situații decât cele prevăzute de legea procesuală constituie atât o încălcare a principiului legalității, cât și a principiului constituțional al egalității în fața legii, motiv pentru care apare ca o soluție inadmisibilă în ordinea de drept.

Ca atare, în raport de dispozițiile legale care reglementează normele procesuale aplicabile în cauză,încheierea din data de 8 decembrie 2017 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie, ce a fost atacată cu recurs, nu este supusă, prin lege, cenzurii acestei căi de atac.

Pentru considerentele expuse, recursul formulat în cauză fiind inadmisibil, Înalta Curte urmează a-l respinge în temeiul dispozițiilor art. 312 alin. (1) C. proc. civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca inadmisibil, recursul declarat de petenta A. împotriva încheierii din data de 8 decembrie 2017 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 22 februarie 2018.