Ședințe de judecată: Noiembrie | | 2022
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia a II-a civilă

Decizia nr. 596/2020

Şedinţa publică din data de 10 martie 2020

Asupra recursului de faţă, din examinarea actelor şi lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin decizia civilă nr. 29/R din 26 ianuarie 1999, pronunţată în dosarul nr. x/1994, Curtea de Apel Braşov a respins recursul declarat de recurentul A. împotriva deciziei civile nr. 643 din 17 mai 1994 a Tribunalului Braşov.

Împotriva deciziei instanţei de recurs, A. a formulat cerere de revizuire, înregistrată pe rolul Curţii de Apel Cluj, sub nr. x/2018.

Prin decizia nr. 3/R/2018 din 7 mai 2018, Curtea de Apel Cluj, secţia a IV-a pentru litigii de muncă şi asigurări sociale a admis excepţia necompetenţei sale teritoriale, invocată din oficiu şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Curţii de Apel Braşov.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Curţii de Apel Braşov sub nr. x/2018.

Prin încheierea din 24 septembrie 2018, pronunţată în dosarul nr. x/2018, Curtea de Apel Braşov, secţia Civilă a suspendat judecata cererii de revizuire, în temeiul art. 242 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ. din 1865.

Împotriva acestei încheieri, A. a declarat recurs, fără să indice motivele nelegalitate pe care îşi întemeiază recursul.

Intimata B. nu a depus întâmpinare la recurs.

Examinând cu prioritate excepţia inadmisibilităţii recursului, invocată din oficiu, în temeiul art. 2441 alin. (1) şi art. 328 alin. (1) C. proc. civ. din 1865, Înalta Curte reţine următoarele:

Potrivit art. 2441 alin. (1) C. proc. civ. nr. 1865, "asupra suspendării judecării procesului, instanţa se va pronunţa prin încheiere care poate fi atacată cu recurs în mod separat, cu excepţia celor pronunţate în recurs".

Acest text de lege recunoaşte calea de atac a recursului numai împotriva încheierilor de suspendare a judecăţii care nu au fost pronunţate în recurs.

În aplicarea acestui text de lege, instanţa supremă reţine că recursul are ca obiect încheierea din 24 septembrie 2018, pronunţată în dosarul nr. x/2018, prin care Curtea de Apel Braşov, secţia Civilă a suspendat judecata cererii de revizuire, în temeiul art. 242 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ. din 1865.

Pronunţarea acestei încheieri în cadrul revizuirii atrage incidenţa art. 328 alin. (1) C. proc. civ. din 1865, conform căruia "hotărârea asupra revizuirii este supusă căilor de atac prevăzute de lege pentru hotărârea revizuită".

În aceste condţii, instanţa supremă reţine că revizuirea a avut ca obiect decizia civilă nr. 29/R din 26 ianuarie 1999, pronunţată de Curtea de Apel Braşov în recurs.

Cum decizia pronunţată în recurs este irevocabilă, conform art. 377 alin. (2) pct. 4 C. proc. civ. din 1865, rezultă că şi decizia pronunţată în revizuire are acelaşi caracter, conform art. 328 alin. (1) din acelaşi act normativ.

Având în vedere că încheierea de suspendare a judecăţii a fost pronunţată într-o revizuire exercitată împotriva unei decizii date în recurs, rezultă că această încheiere este irevocabilă, conform art. 2441 alin. (1), raportat la art. 328 alin. (1) şi art. 377 alin. (2) pct. 5 C. proc. civ. nr. 1865.

Fiind o hotărâre irevocabilă, încheierea din 24 septembrie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Braşov, secţia Civilă în dosarul nr. x/2018, nu este susceptibilă de a fi atacată cu recurs.

Pentru aceste motive, în temeiul art. 2441 alin. (1), raportat la art. 328 alin. (1) C. proc. civ. din 1865, Înalta Curte respinge ca inadmisibil recursul declarat de recurentul A. împotriva încheierii din 24 septembrie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Braşov, secţia Civilă în dosarul nr. x/2018.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge ca inadmisibil recursul declarat de recurentul A. împotriva încheierii din 24 septembrie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Braşov, secţia Civilă în dosarul nr. x/2018.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 10 martie 2020.