Ședințe de judecată: Septembrie | | 2023
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

Legitimă apărare. Atac imediat. Circumstanţe atenuante legale. Provocare

 

Cuprins pe materii: Drept penal. Partea generală. Infracţiunea. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei

 Indice alfabetic: Drept penal

- legitimă apărare

- provocare

 

C. pen., art. 44, art. 73 lit. b)

 

1. Legitima apărare presupune ca atacul material, direct și injust pentru înlăturarea căruia persoana săvârșește o faptă prevăzută de legea penală să fie imediat - iminent sau actual. Nu se află în stare de legitimă apărare, în sensul art. 44 C. pen., persoana care săvârșește fapta prevăzută de legea penală după scurgerea unui interval de timp de la consumarea atacului, în timp ce victima se retrăgea în fugă, întrucât atacul nu era nici iminent și nici actual.   

2. Circumstanţa atenuantă legală a provocării, prevăzută în art. 73 lit. b) C. pen., presupune săvârșirea infracţiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii, determinată de o provocare din partea persoanei vătămate, iar nu a altei persoane, produsă prin violenţă, printr-o atingere gravă a demnităţii sau prin altă acţiune ilicită gravă. Prin urmare, circumstanţa atenuantă legală a provocării nu poate fi reţinută, dacă făptuitorul nu a avut certitudinea că violenţa a fost exercitată de persoana vătămată.  

 

         I.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 945 din 17 martie 2009

 

Prin sentinţa nr. 674 din 5 iunie 2008, Tribunalul București, Secţia a II-a penală, în baza art. 174 - art. 175 alin. (1) lit. i) C. pen., cu aplicarea art. 99 și urm. C. pen. și art. 33 C. pen., a condamnat pe inculpatul G.V. la o pedeapsă de 8 ani închisoare, iar în baza art. 20 raportat la art. 174 - art. 175 alin. (1) lit. i) C. pen., cu aplicarea art. 99 și urm. C. pen. și art. 33 C. pen., a condamnat pe același inculpat la o pedeapsă de 5 ani închisoare.

În baza art. 33 - art. 34 alin. (1) lit. b) C. pen., s-au contopit pedepsele aplicate, inculpatul executând pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare.

În baza art. 71, art. 64 alin. (1) lit. a) teza a ll-a și lit. b) C. pen., s-a interzis inculpatului dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice și dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, ca pedepse accesorii.

Examinând actele și lucrările dosarului, tribunalul a constatat că între martorul Ț.D. și inculpatul G.V. a izbucnit un conflict privitor la martora A.V. (fosta prietenă a lui Ț.D. și actuala prietenă a inculpatului), iar în dimineaţa zilei de 15 aprilie 2007, Ț.D. l-a sunat de mai multe ori pe inculpat, între cei doi existând discuţii în cursul cărora și-au adresat reciproc injurii și ameninţări, discuţii care s-au terminat cu concluzia că trebuie să se întâlnească seara în parc la Obor.

În jurul orelor 2300, Ț.D. împreună cu alţi nouă prieteni au venit în parc, loc în care s-au întâlnit cu rudele și prietenii inculpatului, între cele două grupuri având loc o încăierare în urma căreia numitul G.A. (unchiul inculpatului) a fost înjunghiat în fesa dreaptă. Datorită faptului că grupul inculpatului era format din persoane mai în vârstă și mai puternice, Ț.D. împreună cu grupul său, după înjunghierea numitului G.A., au fugit spre un magazin, fiind urmăriţi de cei din grupul advers. Ț.D. împreună cu alte patru persoane din grupul său au fugit spre piaţă, iar celelalte cinci persoane din grupul său printre care și cele două victime (P.M. și T.A.) au fugit spre Șoseaua Colentina. În dreptul colţului unui magazin, în timp ce fugeau, cei cinci au fost ajunși de inculpat și o parte din grupul lui, loc în care inculpatul i-a aplicat victimei P.M. o lovitură de cuţit în spate. Profitând de faptul că în același timp T.A., care se îndrepta spre o staţie de tramvai, s-a împiedicat, inculpatul și cei care-l însoţeau s-au îndreptat spre cel căzut. În apropierea gardului staţiei de tramvai, pe carosabil, T.A. a fost ajuns de inculpat, care i-a aplicat o lovitură de cuţit în partea stângă a toracelui și alte lovituri cu pumnul și mânerul cuţitului în cap. P.M. a mai alergat până la staţia de tramvai, loc din care a fost ridicat de salvare, decedând la scurt timp. T.A., după ce a plecat inculpatul, a sunat pe alţi membrii ai grupului său, care au venit cu un autoturism și l-au transportat la spital.

Potrivit raportului de expertiză medico-legală, moartea numitului P.M. a fost violentă, s-a datorat șocului hemoragic, consecinţa unei plăgi înjunghiate toracice penetrante cu intersectarea pleurei, pulmonului și pericardului, cu hemotorax masiv și hemopericard consecutiv. Leziunile traumatice tanatogeneratoare au putut fi produse prin lovire cu corp tăietor-înţepător (tip cuţit) care a acţionat pe o lungime de cca. 12 cm și o lăţime maximă de 1,2 cm. La examenul extern s-au mai constatat leziuni traumatice care au putut fi produse prin lovire cu și de corp/plan dur, în același context traumatic, iar între leziunile toracice descrise și cauza medicală a decesului există legătură de cauzalitate directă, necondiţionată, moartea putând data din 15 aprilie 2007.

Referitor la leziunile suferite de T.A., raportul de expertiză medico-legală a conchis că numitul T.A. a prezentat leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu un corp tăietor-înţepător (posibil cuţit/briceag sau similar) și prin lovire cu și de corp/plan dur, leziunile traumatice pot data din 15 aprilie 2007 și au necesitat 16 - 18 zile de îngrijiri medicale; plaga penetrantă toracică a pus în primejdie viaţa victimei și leziunile expertizate nu constituie infirmitate.

Curtea de Apel București, Secţia a II-a penală și pentru cauze cu minori și de familie, prin decizia nr. 222/A din 9 octombrie 2008, în baza art. 379 pct. 1 lit. b) C. proc. pen., a respins, ca nefondat, apelul declarat de inculpat.

Împotriva acestei decizii, în termen legal, a formulat recurs inculpatul, reiterând motivele susţinute în faţa instanţei de apel referitoare la legitima apărare, depășirea limitelor legitimei apărări, scuza provocării și reţinerea circumstanţelor atenuante.

În drept, inculpatul și-a întemeiat recursul formulat pe dispoziţiile art. 3859 alin. (1) pct. 18 C. proc. pen. referitor la comiterea unei grave erori de fapt cu consecinţa greșitei condamnări a inculpatului și, respectiv, art. 3859 alin. (1) pct. 14 C. proc. pen. referitor la greșita individualizare a pedepsei.

Examinând hotărârile pronunţate în cauză sub aspectele invocate de inculpat și prin prisma cazurilor de casare menţionate, Înalta Curte de Casaţie și Justiţie constată că recursul formulat nu este fondat, soluţiile instanţei de fond și a celei de apel fiind legale și temeinice.

Astfel, există o eroare gravă de fapt, în sensul art. 3859 alin. (1) pct. 18 C. proc. pen., atunci când situaţia de fapt, astfel cum a fost reţinută prin hotărârea atacată, este contrară actelor și probelor dosarului.

Rezultă că pentru a fi reţinută „eroarea gravă de fapt” trebuie să se constate că această eroare a influenţat hotărâtor soluţia dată în cauză, adică greșita stabilire a situaţiei de fapt să fi determinat o esenţială eroare în legătură cu condamnarea sau achitarea inculpatului ori încetarea procesului penal, cu toate consecinţele care decurg din aceasta pentru inculpat și pentru celelalte părţi din proces, inclusiv cu privire la soluţionarea laturii civile.

Înalta Curte de Casaţie și Justiţie constată că în cauză nu a fost comisă o gravă eroare de fapt.

Astfel, pe baza probelor administrate în cauză (probe care au fost analizate pe larg de către prima instanţă) a fost reţinută situaţia de fapt expusă anterior, însușită și de către Înalta Curte de Casaţie și Justiţie, situaţie de fapt care a fost încadrată corespunzător și în drept.

Fapta inculpatului G.V. care la data de 15 aprilie 2007, în public, l-a înjunghiat mortal pe numitul P.M. întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de omor calificat prevăzută în art. 174 - art. 175 alin. (1) lit. i) C. pen.

Fapta inculpatului care, la aceeași dată, în public, l-a înjunghiat pe numitul T.A., provocându-i leziuni care i-au pus viaţa în pericol, întrunește elementele constitutive ale tentativei la infracţiunea de omor calificat prevăzută în art. 20 raportat la art. 174 - art. 175 alin. (1) lit. i) C. pen.

1. Referitor la motivul de recurs privind legitima apărare:

Potrivit art. 44 C. pen., legitima apărare este apărarea pe care o persoană o realizează prin săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală pentru a înlătura un atac material, direct, imediat și injust îndreptat împotriva sa, a altuia sau împotriva unui interes obștesc și care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul obștesc.

De esenţa legitimei apărări este existenţa unei agresiuni, a unui atac care pune în pericol grav persoana sau drepturile acesteia ori un interes obștesc și care creează necesitatea unei acţiuni de apărare imediată, adică de înlăturare a atacului înainte ca acesta să vatăme valorile ameninţate.

Potrivit legii, pentru ca atacul să legitimeze o acţiune de apărare, acesta trebuie să fie un atac material, direct, imediat și injust, să fie îndreptat împotriva unei persoane ori unui interes obștesc și să le pună în pericol grav.

De asemenea, și fapta săvârșită în stare de legitimă apărare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, respectiv să fi fost necesară pentru înlăturarea atacului și să fie proporţională cu gravitatea atacului.

Ori, în cauză, se constată că nu sunt îndeplinite nici condiţiile referitoare la atac și nici cele referitoare la apărare.

Astfel, după cum rezultă din situaţia de fapt reţinută pe baza probelor administrate, la momentul la care inculpatul a început să exercite acţiuni violente cu cuţitul asupra victimelor, nu exista un atac actual sau iminent din partea vreunei persoane din grupul advers asupra sa sau asupra vreunei alte persoane din grupul care îl însoţea, iar între vătămarea martorului G.A. și violenţele exercitate de inculpat s-a scurs un interval de timp, existând posibilitatea înlăturării atacului prin alte mijloace, nu prin săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală.

În momentele în care inculpatul a aplicat loviturile cu cuţitul asupra celor două victime, atacul nu era în curs de executare și nici pe punctul de a se declanșa.

Împrejurarea că atacul nu era imediat rezultă și din desfășurarea acţiunilor, astfel cum a fost relatată constant și de către inculpat în declaraţiile date.

Astfel, infracţiunile au fost comise după ce grupul din care făceau parte victimele încerca să părăsească în fugă zona, fiind urmărit de grupul inculpatului.

În aceste momente, în care victima P.M. fugea, inculpatul i-a aplicat acestuia o lovitură de cuţit în spate, după care l-a abandonat, întrucât observase că victima T.A. se împiedicase și căzuse, momente în care, profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra, i-a aplicat o lovitură de cuţit în partea stângă a toracelui, urmată și de alte violenţe cu pumnul și mânerul cuţitului în cap.

În aceste condiţii, susţinerea inculpatului că apărarea sa a fost necesară pentru înlăturarea atacului, care, de altfel, la momentul exercitării violenţelor, după cum s-a menţionat, nu exista, întrucât victimele infracţiunilor s-au retras în faţa ripostei agresive a grupului inculpatului, nu este fondată.

Acţiunile vătămătoare ale inculpatului au fost plasate în timp și în afara intervalului în care atacul putea fi iminent și a momentului în care acesta putea fi consumat, astfel că cerinţa necesităţii nu a fost îndeplinită, întrucât actul pe care l-a invocat recurentul inculpat nu era nici iminent și nici nu mai era actual.

Mai mult decât atât, chiar dacă s-ar considera că erau îndeplinite condiţiile atacului, iar apărarea inculpatului era necesară pentru înlăturarea atacului, în cauză nu este îndeplinită cea de-a doua condiţie a apărării referitoare la proporţionalitatea acesteia cu gravitatea atacului.

Astfel, faptele săvârșite de inculpat nu au corespuns nevoii de apărare pe care a creat-o atacul, întrucât inculpatul, în primul caz, a lovit-o pe victimă cu cuţitul în timp ce aceasta fugea și se afla cu spatele la el, iar în al doilea caz, victima era căzută la pământ, având posibilităţi minime de ripostă.

Rezultă, din considerentele expuse, că inculpatul nu a acţionat în legitimă apărare atunci când a săvârșit faptele prevăzute de legea penală, întrucât nu a recurs la violenţe pentru a înlătura un pericol creat de un atac al victimelor, victime care încercau să fugă de grupul format din mai multe persoane, din care făcea parte și inculpatul.

În aprecierea inexistenţei legitimei apărări nu trebuie omisă nici împrejurarea că inculpatul era înarmat cu un cuţit, iar victimele nu.

2. Referitor  la motivul de recurs privind excesul scuzabil:

Art. 73 lit. a) C. pen. reglementează circumstanţa atenuantă a depășirii limitelor legitimei apărări, iar pentru existenţa acesteia este necesar ca făptuitorul să se fi aflat, la începutul acţiunii sale, în legitimă apărare, să fi depășit limitele acestei apărări, însă această depășire să nu fie determinată de starea de tulburare sau temere provocată de atac.

Ori, în cauză, se constată că inculpatul nu avea cum să depășească limitele legitimei apărări, legitimă apărare care, după cum s-a menţionat, nu există în cauză, nefiind îndeplinite condiţiile acesteia privind atacul și apărarea.

3. Referitor la motivul privind reţinerea circumstanţei atenuante a scuzei provocării:

Potrivit art. 73 lit. b) C. pen., scuza provocării există atunci când infracţiunea a fost săvârșită sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii, produsă prin violenţă, printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau prin altă acţiune ilicită gravă.

Rezultă că pentru reţinerea scuzei provocării trebuie îndeplinite mai multe condiţii, respectiv: infracţiunea să fi fost săvârșită sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii, stare care să fi avut drept cauză o provocare din partea persoanei vătămate.

De asemenea, este necesar ca provocarea să fi fost produsă de victimă prin violenţă, printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau prin altă acţiune ilicită gravă, iar riposta infractorului la acţiunea provocatoare a victimei trebuie să fie îndreptată împotriva acesteia, iar nu împotriva altei persoane.

În cauză se poate reţine că inculpatul a săvârșit infracţiunile într-o stare de încărcare nervoasă, însă din probele administrate în cauză nu rezultă că această stare de tulburare a fost determinată de faptele provocatoare ale victimelor.

În declaraţiile sale, inculpatul a arătat că, după înfruntarea celor două grupuri, s-a înarmat cu un cuţit pe care l-a găsit pe jos, după care a început să lovească cu acesta haotic, pentru a se apăra.

Apărarea inculpatului este infirmată de celelalte probe administrate în cauză. Astfel, inculpatul, însoţit de alte persoane, pornise în urmărirea mai multor persoane, între care se aflau și victimele, după ce a avut loc confruntarea între cele două grupuri, moment în care a lovit victimele în modalitatea arătată.

Probele administrate în cauză nu au făcut dovada că inculpatul a fost provocat de cele două victime, mai ales că iniţiativa confruntării între cele două grupuri a aparţinut inculpatului și martorului Ț.D., în vederea soluţionării unui conflict determinat de disputa cu privire la o fată.

După încăierarea care a avut loc între cele două grupuri, riposta inculpatului a fost îndreptată împotriva celor două victime, fără ca acesta să fi avut certitudinea că victimele erau autoarele violenţelor exercitate asupra sa sau asupra unchiului său, împrejurare care determină ca inculpatul să nu beneficieze de circumstanţa atenuantă a provocării.

4. Referitor la reţinerea circumstanţelor atenuante:

Înalta Curte de Casaţie și Justiţie constată că, în raport cu natura infracţiunilor săvârșite, cu gradul de pericol social sporit al acestora, determinat și de urmările socialmente periculoase ale faptelor (în cazul victimei P.M. urmarea fiind ireversibilă), cu împrejurările în care acestea au fost săvârșite și modul extrem de violent în care a acţionat inculpatul, care nu a ezitat să folosească cuţitul cu care se înarmase, nu pot fi reţinute circumstanţe atenuante în favoarea inculpatului.

La individualizarea pedepselor aplicate, pe lângă circumstanţele reale arătate, au fost avute în vedere și circumstanţele personale pozitive ale inculpatului, respectiv era minor la data săvârșirii faptelor, a regretat și recunoscut comiterea faptelor, cu nuanţările menţionate, s-a predat organelor de poliţie, iar anterior săvârșirii infracţiunilor a avut un comportament corespunzător în familie și societate.

Circumstanţele personale ale inculpatului au stat la baza aplicării pedepselor într-un cuantum orientat spre minimul special prevăzut de lege, pedepse care corespund, atât prin cuantum, cât și prin modalitatea de executare, dublului scop educativ și coercitiv, astfel cum este prevăzut în art. 52 C. pen.

Înalta Curte de Casaţie și Justiţie constată că nu există motive pentru reducerea pedepselor aplicate recurentului G.V.

În consecinţa, având în vedere considerentele expuse, Înalta Curte de Casaţie și Justiţie, în baza art. 38515 pct. 1 lit. b) C. proc. pen., a respins, ca nefondat, recursul declarat de inculpat.