Ședințe de judecată: August | | 2022
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii dosar
Numărul dosarului:
815/1/2022
Numărul vechi al dosarului:
-
Data formării dosarului la ÎCCJ:
13.04.2022
Data inițială a dosarului:
29.07.2020
Materia juridică din care face parte obiectul dosarului:
Civil
Secție:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Obiectul dosarului:
contestaţie la executare
Obiectele secundare ale dosarului:
-
Stadiul procesual:
Sesizare prealabilă
Stadiul procesual combinat:
-
Părțile din dosar:
  • NGB BANK MALTA LIMITED PRIN REPREZENTANT IK ROKAS&PARTNERS-CONSTANTINESCU, RADU&IONESCU SPARL - Apelant
  • DEPECHE ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY REPREZENTATĂ CONVENŢIONAL DE SCA ŢUCA, ZBÂRCEA ŞI ASOCIAŢII - Apelant
  • SC VALDOR SRL - Intimat
Ședințe de judecată:
Dată de ședință Ora de începere a ședinței  
27.06.2022 9:00
  • Complet de judecată: Completul pt. dezlegarea unor chestiuni de drept
  • Numărul documentului de soluționare: 42/2022
  • Data documentului de soluționare: 27.06.2022
  • Tipul documentului de soluționare: Hotarâre
  • Soluție: civil - Respinge - ca inadmisibil
  • Detalii soluţie: Decizia nr.42: Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Prahova - Secţia I civilă, în dosarul nr. 2542/331/2020*, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1) raportat la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 5 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă: „1. Efectul suspensiv prevăzut de dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 77/2016 operează de drept în cazul văditei neîndepliniri a condiţiilor de admisibilitate prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) şi/sau a condiţiilor de formă ale notificării de dare în plată, prevăzute de dispoziţiile art. 5 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 77/2016?; 2. Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) şi/sau a condiţiilor de formă ale notificării de dare în plată, prevăzute de dispoziţiile art. 5 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 77/2016 poate fi constatată de către executorul judecătoresc în procedura de executare silită, în virtutea rolului său activ?; 3. Instanţa de executare, învestită cu o contestaţie la executare prin care se critică neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) şi/sau a condiţiilor de formă ale notificării de dare în plată, prevăzute de dispoziţiile art. 5 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 77/2016 poate analiza în cadrul acestei proceduri condiţiile de admisibilitate menţionate în precedent?”. Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 27 iunie 2022.
Căi de atac:
-