Ședințe de judecată: August | | 2022
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii dosar
Numărul dosarului:
1800/54/2017
Numărul vechi al dosarului:
-
Data formării dosarului la ÎCCJ:
20.05.2020
Data inițială a dosarului:
10.11.2017
Materia juridică din care face parte obiectul dosarului:
Contencios administrativ şi fiscal
Secție:
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal
Obiectul dosarului:
obligare emitere act administrativ
Obiectele secundare ale dosarului:
-
Stadiul procesual:
Recurs
Stadiul procesual combinat:
-
Părțile din dosar:
 • HARTMANN TIBERIU IOAN - Intimat (Reclamant)

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 09.06.2020

 • ILEANA NIŢĂ VALI ŞTEFANIA - Intimat (Reclamant)

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 09.06.2020

 • GRECU FLORIN - Intimat (Reclamant)

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 09.06.2020

 • MINISTERUL JUSTIŢIEI - Recurent (Pârât)

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 24.06.2020

 • CURTEA DE APEL CRAIOVA - Recurent (Pârât)

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 30.06.2020

 • TRIBUNALUL DOLJ - Recurent (Pârât)

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 30.06.2020

 • VOINEA MIRELA - Intimat (Intervenient)

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 09.06.2020

Ședințe de judecată:
Dată de ședință Ora de începere a ședinței  
22.06.2022 11:00
 • Complet de judecată: Completul nr.6 NCPC
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 22.06.2022
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
 • Soluție: Amână pronunţarea
 • Detalii soluţie: Amână pronunţarea
28.06.2022 9:00
 • Complet de judecată: C6-AP
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 28.06.2022
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
 • Soluție: Amână pronunţarea
 • Detalii soluţie: Amână pronunţarea
29.06.2022 9:00
 • Complet de judecată: C6-AP
 • Numărul documentului de soluționare: 3828/2022
 • Data documentului de soluționare: 29.06.2022
 • Tipul documentului de soluționare: Hotarâre
 • Soluție: Admitere recurs - Admitere recurs - cu casare - Dispune rejudecarea
 • Detalii soluţie: Respinge excepţia nulităţii recursurilor, invocată de către intimata-intervenientă Voinea Mirela, ca neîntemeiată. Admite recursurile declarate de pârâtul Ministerul Justiţiei, pârâta Curtea de Apel Craiova şi pârâtul Tribunalul Dolj împotriva sentinţei civile nr. 2494 din data de 5 noiembrie 2019 pronun?ate de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, astfel cum aceasta a fost îndreptată prin Încheierea de şedinţă din data de 16 martie 2020. Casează în parte sentinţa recurată şi, rejudecând: Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Curtea de Apel Craiova. Respinge cererea principală formulată de reclaman?ii Hartmann Tiberiu Ioan, Ileana Niţă Vali Ştefania şi Grecu Florin şi cererea de interven?ie principală formulată de intervenienta Voinea Mirela în contradictoriu cu pârâta Curtea de Apel Craiova, ca fiind introduse împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Admite excepţia lipsei calită?ii procesuale pasive a pârâtului Ministerul Justi?iei în privin?a capătului de cerere din cererea formulată de reclamantul Hartmann Tiberiu Ioan privind obligarea pârâtului la plata către reclamant a drepturilor salariale stabilite conform ordinului de ministru al justi?iei ce va fi emis. Respinge acest capăt de cerere formulat de reclamantul Hartmann Tiberiu Ioan în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Justi?iei, ca fiind introdus împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Respinge cererea principală a reclaman?ilor Ileana Niţă Vali ?tefania şi Grecu Florin şi cererea de interven?ie principală a intervenientei Voinea Mirela, formulate în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Justi?iei şi pârâtul Tribunalul Dolj, ca neîntemeiate. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei atacate. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 29 iunie 2022.
Căi de atac:
Data declarării Tip Parte declarantă
31.03.2020 Recurs MINISTERUL JUSTIŢIEI
25.03.2020 Recurs CURTEA DE APEL CRAIOVA
19.03.2020 Recurs TRIBUNALUL DOLJ