Ședințe de judecată: Februarie | | 2023
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii dosar
Numărul dosarului:
17253/211/2017
Numărul vechi al dosarului:
-
Data formării dosarului la ÎCCJ:
26.09.2022
Data inițială a dosarului:
18.08.2017
Materia juridică din care face parte obiectul dosarului:
Penal
Secție:
Secţia Penală
Obiectul dosarului:
furtul calificat (art.229 NCP)
Obiectele secundare ale dosarului:
tăinuirea (art.270 NCP)
Stadiul procesual:
Recurs in casaţie
Stadiul procesual combinat:
-
Părțile din dosar:
 • PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ - Recurent
 • TĂMAŞ TEODOR - Intimat (Inculpat)
 • VARGA LUDOVIC - Intimat (Inculpat)
 • BALAZS GHEORGHE - Intimat (Inculpat)
 • FOGHIŞ PETRICA MARIUS - Intimat (Inculpat)
 • MATESAN MARIN MARIUS - Intimat (Parte civilă)
 • CZANKA FRANCISC - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
 • CZANKA ANA MARIA - Intimat (Parte responsabilă civilmente)
Ședințe de judecată:
Dată de ședință Ora de începere a ședinței  
01.11.2022 12:00
 • Complet de judecată: C5 - filtru
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 01.11.2022
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere admitere in principiu
 • Soluție: Recurs în casaţie - Admis în principiu
 • Detalii soluţie: În baza art. 440 alin. (4) din Codul de procedură penală, admite în principiu cererea de recurs în casaţie formulată de recurentul Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj împotriva deciziei penale nr. 1025/A din data de 29 iulie 2022 pronunţată de Curtea de Apel Cluj – Sec?ia penală ?i de minori, în dosarul nr. 17253/211/2017. Trimite cauza Completului C5 în vederea judecării recursului în casaţie, pentru termenul de judecată din data de 15.11.2022, cu citarea părţilor şi emiterea unei adrese pentru apărători aleşi pe seama intima?ţlor inculpaţi Tămaş Teodor, Balasz Gheorghe şi Foghiş Petrică Marius. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 01 noiembrie 2022.
15.11.2022 9:40
 • Complet de judecată: Completul nr. 5
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 15.11.2022
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
 • Soluție: Amână cauza
 • Detalii soluţie: Amână cauza şi acordă termen la data de 17.01.2023.
17.01.2023 10:00
 • Complet de judecată: Completul nr. 5
 • Numărul documentului de soluționare: 26/2023
 • Data documentului de soluționare: 17.01.2023
 • Tipul documentului de soluționare: Hotarâre
 • Soluție: Recurs în casaţie - Admis
 • Detalii soluţie: În temeiul art. 448 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Codul de procedură penală admite recursul în casaţie declarat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj împotriva deciziei penale nr. 1025/A din data de 29 iulie 2022 a Curţii de Apel Cluj – Sec?ia penală ?i de minori, numai în ceea ce prive?te cuantumul pedepsei rezultante aplicată ca efect al contopirii pedepselor stabilite în sarcina inculpatului Tăma? Teodor. Casează decizia penală recurată ?i în înlăturarea gre?itei aplicări a legii dispune: În baza art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal, contope?te pedepsele de: - 6 ani 2 luni ?i 20 zile închisoare (ob?inută prin adăugarea pedepsei de 2 ani închisoare dispusă prin decizia recurată la pedeapsa rezultantă par?ială de 4 ani 2 luni ?i 20 de zile închisoare) - 5 ani închisoare (din sentin?a penală nr. 1726/2015) - 6 luni închisoare (din sentin?a penală nr. 1018/2015), în pedeapsa cea mai grea de 6 ani 2 luni ?i 20 zile închisoare, la care adaugă 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv 1 an ?i 10 luni închisoare, Pedeapsă rezultantă de executat de 8 (opt) ani şi 20 (douăzeci) zile închisoare, în regim privativ de libertate. Anulează formele de executare a pedepsei emise în baza deciziei recurate ?i dispunerea emiterea de noi forme în baza prezentei decizii. Men?ine celelalte dispozi?ii ale deciziei penale recurate. Onorariile cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru intimaţii inculpaţi Tămaş Teodor, Balazs Gheorghe şi Foghiş Petrică Marius, în sumă de câte 680 lei, rămân în sarcina statului. Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea recursului în casaţie formulat de parchet, rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17 ianuarie 2023.
Căi de atac:
Data declarării Tip Parte declarantă
30.08.2022 Recurs in casaţie -
14.10.2021 Recurs TĂMAŞ TEODOR
01.10.2021 Apel -
30.09.2021 Apel FOGHIŞ PETRICA MARIUS