Ședințe de judecată: August | | 2022
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii dosar
Numărul dosarului:
550/33/2017
Numărul vechi al dosarului:
-
Data formării dosarului la ÎCCJ:
30.10.2017
Data inițială a dosarului:
29.06.2017
Materia juridică din care face parte obiectul dosarului:
Contencios administrativ şi fiscal
Secție:
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal
Obiectul dosarului:
contestaţie act administrativ fiscal
Obiectele secundare ale dosarului:
suspendare executare act administrativ
Stadiul procesual:
Recurs
Stadiul procesual combinat:
-
Părțile din dosar:
 • MINISTERUL FINANŢELOR - Intimat (Pârât)
 • CRIDAR CONS SRL - Recurent (Reclamant)
 • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ - Intimat (Pârât)

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 27.11.2017

 • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA - Intimat (Pârât)

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 27.11.2017

Ședințe de judecată:
Dată de ședință Ora de începere a ședinței  
09.01.2020 9:00
 • Complet de judecată: Completul nr.9-NCPC
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 09.01.2020
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
 • Soluție: Amână pronunţarea
 • Detalii soluţie: Amânare pronunţare la data de 23.01.2020.
23.01.2020 9:00
 • Complet de judecată: C9-AP
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 23.01.2020
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
 • Soluție: Amână pronunţarea
 • Detalii soluţie: Amână pronunţarea la data de 06.02.2020.
06.02.2020 9:00
 • Complet de judecată: C9-AP
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 06.02.2020
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
 • Soluție: Amână pronunţarea
 • Detalii soluţie: Amână pronunţarea la data de 20.02.2020.
20.02.2020 9:00
 • Complet de judecată: C9-AP
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 20.02.2020
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
 • Soluție: Repus pe rol
 • Detalii soluţie: În temeiul dispoziţiilor art. 400 Cod procedură civilă repune cauza pe rol pentru a se pune în discuţia părţilor necesitatea formulării unei întrebări preliminare adresate CJUE în sensul : „Dacă Directiva TVA se opune unei reglementări naţionale care permite organului fiscal să emită o decizie de impunere executorie prin care să refuze unei persoane impozabile dreptul de deducere al TVA doar în baza unei suspiciuni de participare a acesteia la o fraudă fiscală, suspiciune care urmează a fi verificată ulterior în cadrul unui dosar penal.” Stabileşte termen de judecată la data de 19 martie 2020, cu citarea părţilor. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 20 februarie 2020.
19.03.2020 9:00
 • Complet de judecată: Completul nr.9-NCPC
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 19.03.2020
 • Tipul documentului de soluționare: Rezolutie
 • Soluție: Suspendat
 • Detalii soluţie: Suspendat de plin drept, în baza art.42 alin.(6) din Decretul Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, fără efectuarea vreunui act de procedură.
09.07.2020 9:00
 • Complet de judecată: Completul nr.9 NCPC
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 09.07.2020
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
 • Soluție: Amână pronunţarea
 • Detalii soluţie: Amână pronunţarea la 23.07.2020.
23.07.2020 9:00
 • Complet de judecată: C9-AP
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 23.07.2020
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Suspendare
 • Soluție: Sesizare CJUE
 • Detalii soluţie: În temeiul dispoziţiilor art. 267 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene sesizează Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în vederea pronunţării unei hotărâri preliminare cu privire la următoarele întrebări: Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată ?i art. 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene se interpretează în sensul că se opun/ opune unei legislaţii naţionale care permite organelor fiscale ca, după ce au emis o decizie de impunere prin care au refuzat recunoaşterea dreptului de deducere a TVA plătită în amonte, să suspende soluţionarea contestaţiei administrative până la soluţionarea unui dosar penal care ar putea furniza elemente obiective suplimentare referitoare la implicarea persoanei impozabile în frauda fiscală? Răspunsul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene la întrebarea anterioară ar putea fi diferit dacă, pe parcursul suspendării soluţionării contestaţiei administrative, persoana impozabilă ar beneficia de măsuri provizorii apte să suspende efectele refuzului dreptului de deducere a TVA? În temeiul art. 412 alin. (1) pct. 7 din Codul de procedură civilă, suspendă judecarea cauzei până la pronunţarea de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a hotărârii preliminare. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 23 iulie 2020.
05.05.2022 9:00
 • Complet de judecată: Completul nr.9 NCPC
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 05.05.2022
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
 • Soluție: Amână cauza
 • Detalii soluţie: În vederea introducerii în cauză a M.F.P.
16.06.2022 9:00
 • Complet de judecată: Completul nr.9 NCPC
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 16.06.2022
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
 • Soluție: Amână pronunţarea
 • Detalii soluţie: Amână pronunţarea la data de 30 iunie 2022.
30.06.2022 9:00
 • Complet de judecată: C9-AP
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 30.06.2022
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
 • Soluție: Amână pronunţarea
 • Detalii soluţie: Amână pronunţarea la data de 7 iulie 2022.
07.07.2022 9:00
 • Complet de judecată: C9-AP
 • Numărul documentului de soluționare: 3853/2022
 • Data documentului de soluționare: 07.07.2022
 • Tipul documentului de soluționare: Hotarâre
 • Soluție: Admitere recurs - Admitere recurs - cu casare
 • Detalii soluţie: Admite recursul formulat de reclamanta SC Cridar Cons SRL împotriva Sentinţei civile nr. 293/2017 din 29 septembrie 2017 a Curţii de Apel Cluj - Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal. Casează în parte sentinţa recurată şi, în rejudecare: Admite în parte acţiunea. Anulează Decizia de soluţionare a contestaţiei nr. 196/16.03.2017 emisă de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj- Napoca. Obligă pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj- Napoca la soluţionarea contestaţiei formulate împotriva deciziei de impunere F-CJ nr. 614/03.11.2016 şi a Raportului de inspecţie fiscală nr. F-CJ nr. 545/03.11.2016, ambele emise de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj. Menţine în rest soluţia instanţei de fond. Definitivă. Pronunţată astăzi, 7 iulie 2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Căi de atac:
Data declarării Tip Parte declarantă
11.10.2017 Recurs CRIDAR CONS SRL