Ședințe de judecată: Noiembrie | | 2022

Comunicate privind deciziile pronunţate de Completurile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept - în materie civilă - 2020

Comunicat privind decizia pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă în şedinţa din 20 iulie 2020

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 

C O M U N I C A T

 

În şedinţa din 20 iulie 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, constituit potrivit legii, a soluţionat sesizarea în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunţată următoarea soluţie:

 

Decizia nr.52 în dosarul nr.1094/1/2020

 

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Piteşti – Secția I civilă, în dosarul nr. 1187/109/2019, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:

Dacă, având în vedere dispozițiile tranzitorii cuprinse în art. 39 alin. (5) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 14 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 se aplică şi cadrelor didactice care și-au echivalat gradul didactic I, prin dobândirea titlului științific de doctor, înainte de intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017?

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 20 iulie 2020.

 

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziei, aceasta se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE