Ședințe de judecată: Noiembrie | | 2022

Comunicate privind deciziile pronunţate de Completurile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept - în materie civilă - 2020

Comunicat privind decizia pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă în şedinţa din 5 octombrie 2020

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 

C O M U N I C A T

 

În şedinţa din 5 octombrie 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit în cauză, a soluționat o sesizare în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunțată următoarea soluție:

         

Decizia nr.60  în dosarul nr.1667/1/2020

 

Respinge ca inadmisibilă sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti - Secția a V-a civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarele chestiuni de drept:

„1. în interpretarea dispoziţiilor art. 1596 lit. a) şi art. 2327 din Codul civil, art. 5 pct. 15 şi art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014, în noţiunea de <<creditor care are un drept de preferinţă>> se include şi creditorul bugetar ce beneficiază de ordinea de prioritate prevăzută de art. 161 pct. 5 din legea nr. 85/2014?;

2. în interpretarea dispoziţiilor art. 1593 alin. (1) şi art. 1597 din Codul civil, efectul subrogaţiei constă inclusiv în dobândirea de către un creditor privat a ordinii de prioritate la plată de care beneficiază creditorul bugetar potrivit dispoziţiilor art. 161 pct. 5 din legea nr. 85/2014?”.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţa publică, astăzi 5 octombrie 2020.

 

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziei, aceasta se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice