CURRICULUM VITAE

 

 

NUME:  Popa

PRENUME:  Nicolae

 

DATA NAȘTERII: 1 septembrie 1939, Govora-sat, jud. Vâlcea

 

STUDII:

- 1960 - absolvent al Facultății de Drept din București;

- 1975 - doctor în drept al Universității din București;                            

- 2003 – doctor honoris causa; Universitatea Liberă Internațională a Moldovei, Chișinău;

- Absolvent al Seminarului internațional de drept și instituții legale americane,  Salzburg, Austria (1973).

 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ:

- Cadru didactic universitar, Facultatea de Drept a Universității din București, din anul universitar 1960-1961;

- Profesor de Teoria generală a dreptului; Sociologie juridică;

- Membru în Consiliile profesorale ale Facultății de Drept a Universității București și Facultății de Drept „N. Titulescu” din București;

- Conducător de doctorat în domeniul drept.

 

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ:

- 1993 - 1996 - Consilier prezidențial pentru probleme legislative și juridice,  Președinția României;

- 1996 - 2004 – judecător la Curtea Constituțională a României;

- 2001 - 2004 – Președintele Curții Constituționale a României;

- 2004 - prezent – Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție a României;

- 1995 – prezent – Redactor șef al Revistei de Drept Public.

 

 

ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ (selectivă):

 

I. Cursuri, monografii:

 1. Prelegeri de sociologie juridică, București, Tipografia Universității București, 1983;
 2. Constituția României. Cunoștințe despre stat și drept, Ed. Didactică și Pedagogică, 1979 (redactor responsabil și coautor);
 3. The Political System of Romania, Ed. Științifică, 1979 (coautor);
 4. Teoria generală a dreptului (prima ediție, 1992, ultima ediție, a VII-a, 2002, Ed. All Beck, 300 p.);
 5. Sociologie juridică, Ed. Universității București, 1997 (coautor), reeditată în anul 2003;
 6. Law and Rights, edited by Vincenzo Ferrari, Milano-Dott. A. Giuffre Editore, 1991, 1140 p. (coautor);
 7. Mică Enciclopedie de Politologie (am redactat termenii juridici), Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1977, 493 p.;
 8. Partidele Politice, Ed. Monitorul Oficial, 1993 (coautor);
 9. Filosofia dreptului. Marile curente, Ed. All Beck, 2002,     600 p., (coautor);
 10. Ideea curgerii timpului și consecințele ei juridice, Ed. All Beck, 2002, 1300 p., (coautor);
 11. Pentru o teorie generală a statului și dreptului, Ed. Arvin Press, 2003, (coautor);
 12. Drept civil. Contracte speciale, Ed. All Beck, 2004, 1300 p., (coautor);
 13.  Jurisprudența Curții Constituționale și Convenția Europeană a drepturilor omului, Ed. Monitorul Oficial, 2005 (coautor);
 14.  Teoria generală a dreptului (Sinteze pentru seminar), Ed. All Beck, 2005 (coautor).

 

 

II. Studii, articole:

 1. Rolul practicii judecătorești în formarea și dezvoltarea dreptului, Revista Română de Drept, nr.2/1962;
 2. Cu privire la conceptul de formă a dreptului, Analele Universității București, 1976;
 3. Știința juridică și sociologia dreptului, Revista Română de Drept, nr.5/1972 coautor);
 4. Relativement a la definition de la Sociologie juridique, Analele Universității București, 1978;
 5. Le Rapport juridique (Notion et traits), Analele Universității București, 1986;
 6. The importance of the juridical settlement of the social relationships (Some sociological aspects), Analele Universității București, nr. 2, 1973;
 7. Quelques considerations sur la notion de la methodologie juridique, Analele Universității București, nr. 2/1983;
 8. Elemente noi în forma statului, Revista Română de Drept, nr.8/1969;
 9. Unele aspecte ale legăturii dintre normele dreptului și ale moralei, Analele Universității București, nr.1/1969;
 10. Unele aspecte ale sistemului dreptului, Analele Universității București, nr.2/1970;
 11. Dreptul și cultura, Analele Universității București, 1977;
 12. Responsabilitatea socială și răspunderea juridică, Viitorul Social, nr.3/1979;
 13. Câteva considerații asupra funcțiilor dreptului în lumina prefacerilor legislative menite să structureze noul sistem național de drept, Studii juridice, nr.1/1991, Craiova;
 14. Teoria dreptului în sistemul științelor juridice, Analele Universității București, 1991;
 15. Dreptul și sistemul normativ social, Studii juridice, nr.1/1991, Craiova;
 16. Nicolae Titulescu, profesorul, Studii juridice, 1992, Craiova;
 17. Aspecte privind tehnica elaborării actelor normative (tehnica juridică și tehnica legislativă), Analele Universității București, 1993;
 18. Din nou despre relația drept-stat, Analele Universității București, 1993;
 19. Principiile generale ale legiferării, Revista de Științe Juridice, nr.2/1995;
 20. Nicolae Mateescu Mate, o autoritate exemplară a dreptului de astăzi, Revista de Științe Juridice, nr.2/1995;
 21. Cuvânt înainte, Revista de drept public, nr.1/1995;
 22. Cu privire la conceptul și rolul principiilor generale de drept, Revista de drept public, nr.2/1996;
 23. Consecințe juridice ale neconstituționalității partidelor politice, Revista de drept public, nr.2/1995 (coautor);
 24. Vers un nouveau type de droit – le droit communautaire, Analele Universității București, 1993;
 25. Drept public, Drept privat, Revista de drept public, nr.1-2/1007;
 26. Esența, conținutul și forma dreptului, Revista de drept public, nr.1/2000;
 27. O imperfecțiune a Legii nr.92/1992 privind organizarea judecătorească (art.91 alin.2), Revista de drept public, nr.2/1999;
 28. Controlul anterior, a priori (art.44 lit. a din Constituție), Revista de drept public, nr.2/2000, (coautor);
 29. Curtea Constituțională și statul de drept, Revista de drept public, nr.2/2001;
 30. Libertate și autoritate, Revista de drept public, nr.2/2001, (coautor);
 31. Justiția constituțională în România, Analele Universității   „N. Titulescu”, București, Dareco, 2002;
 32. Constituția României și spiritul integrării europene, volumul: Pregătirea economică și juridică a specialiștilor, premisă esențială a integrării României în Uniunea Europeană, Ars Docendi, București, 2002;
 33. Un deceniu în slujba ideilor constituționalismului, Revista de drept public, nr.2/2002;
 34. La Cour Constitutionnelle de Roumanie. Revue de justice constitutionnelle Est-Europeenne, no.2/2002 (Presses Universitaires de la Faculte de Droit, Universite d’Auvergne);
 35. Delegarea legislativă. Condiții. Limite, Revista de drept public, nr.3/2003;
 36. Curtea Constituțională a României – 10 ani de activitate, Buletinul Curții Constituționale, nr. 4, 2002;
 37.  Prioritatea dreptului în concepția lui John Rawls, Analele Universității Nicolae Titulescu, 2003;
 38.  La revision de la Constitution de Roumanie, Revue de Justice Constitutionnelle Est – Européenne, Presses Universitaires de la Faculté de Droit, Univeristé d’Auvergne, 2/2004;
 39. Andrei Rădulescu, magistrat și președinte al Înaltei Curți de Casație, Academica, nr. 45, decembrie 2005;
 40.  Tendințe actuale în jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție, Buletinul Casației, nr. 4/2005.
 41. Dreptul la un proces în timp rezonabil. Noi coordonate europene privind judecarea cauzelor într-un termen optim și previzibil. Revista de drept Public, 4/2004.
 42. Coordonate europene actuale privind dreptul la un proces într-un timp „optim” și „previzibil”, Revista de Drept Public, 1/2005.
 43. Calitatea Justiției, Buletinul Casației, 3/2006.
 44. Accesul la Curtea Suprem㠖 Buletinul Casației, 1/2007.

 

 

DISTINCȚII:

-  Premiul „Istrate Micescu” al Uniunii Juriștilor din România, pentru lucrarea „Filosofia dreptului. Marile curente”, 2002;

- „Titlul de excelenț㔠și „Diploma de excelenț㔠acordate de Asociația Națională a Tinerilor Juriști din România, 2003;

-  Nominalizat în Enciclopedia Marilor Personalități, vol.V, Contemporanii (K-Z), Ed. Geneze, 2003, p.235-238;

-  Decorat cu Ordinul Național „Pentru Merit” în Grad de Mare Cruce (2000);

-  Laureat al Academiei Române (premiul Simion Bărnuțiu) 1975 și 2004.

 

 

MENȚIUNI SPECIALE:

 

Participant la numeroase conferințe internaționale pe teme de justiție constituțională sau organizare judiciară (Paris, Karlsruhe, Strasbourg, Bruxelles, Moscova, Varșovia, Praga, Antalia, Erevan, Washington, Madrid, Lisabona).