Suspendarea judecăţii. Caz special prrevăzut de art. 1551 C.pr.civ. Condiţie.

 

Cuprins pe materii. Drept procesual civil. Suspenddarea judecăţii în temeiul  art. 1551 C.pr.civ. Condiţie.

 

Index alfabetic. Drept procesual civil.

-          Suspendarea judecăţii (art. 1551 C.pr.civ).

 

 

C.pr.civ: art. 1551

 

 

Cazul particular de suspendare facultativă a judecăţii, reglementat prin dispoziţiile art.1551 din Codul de procedură civilă, constituie o sancţiune procedurală, instituind condiţia culpei părţii reclamante pentru neîndeplinirea unor obligaţii prevăzute de lege ori stabilite la primirea cererii de chemare în judecată sau în cursul judecăţii.

            În toate cazurile de suspendare a judecăţii în temeiul art.1551 alin.1 C.pr.civ., instanţa va arăta în cuprinsul încheierii şi obligaţiile nerespectate de partea reclamantă pentru a se  putea determina, cu prilejul analizării cererii de  repunere a cauzei pe rol, dacă acestea au fost sau nu aduse la îndeplinire.

 

Î.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 1994 din 15 martie 2005.

 

            Curtea de Apel Bacău, Secţia civilă, investită cu soluţionarea unui  recurs  declarat de pârâta S.C. „T” S.A.împotriva deciziei nr. 506 din 16 mai 2003 pronunţată în apel, de Tribunalul Bacău, secţia civilă, prin încheierea din 22 octombrie 2003, în baza dispoziţiilor art.1551 (1) din Codul de procedurî civilă, a suspendat judecata recursului, motivat de împrejurarea că recurenta nu s-a achitat de obligaţia depunerii la dosar a unor acte, în lipsa cărora cauza nu poate fi soluţionată.

            Împotriva acestei încheieri a declarat recurs reclamanta P.G., prin procurato, susţinând, în esenţă, că în mod greşit,  şi fără a indica care anume obligaţii nu au fost respectate de pârâtă, instanţa a suspendat cursul judecăţii.

            Recursul declarat de reclamanta este fondat.

            Cazul particular de suspendare facultativă a judecăţii, reglementat prin dispoziţiile art.1551 din Codul de procedură civilă, constituie o sancţiune procedurală, instituind condiţia culpei părţii reclamante pentru neîndeplinirea unor obligaţii prevăzute de lege ori stabilite la primirea cererii de chemare în judecată sau în cursul judecăţii.

            În toate cazurile de suspendare a judecăţii în temeiul art.1551 alin.1 C.pr.civ., instanţa va arăta în cuprinsul încheierii şi obligaţiile nerespectate de partea reclamantă pentru a se  putea determina, cu prilejul analizării cererii de  repunere a cauzei pe rol, dacă acestea au fost sau nu aduse la îndeplinire.

            În speţă, în cuprinsul încheierii de suspendare nu s-a arătat, în  concret, care anume obligaţii nuau fost respectate, făcându-se doar o menţiune, generică, cu privire la neîndeplinirea obligaţiei recurentei de a depune la dosar „acte”.

            Aşa fiind, s-a admis recursul, cu consecinţa casării încheierii atacate şi a trimiterii cauzei la aceeaşi instanţă, în vederea continuării judecăţii.