Apel declarat de procuror și soluționat. Apel peste termen declarat ulterior de inculpat

 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Partea specială. Judecata. Căile de atac ordinare. Apelul

Indice alfabetic: Drept procesual penal

- apel peste termen

 

C. proc. pen., art. 365

 

Apelul peste termen împotriva sentinței pronunțate de prima instanță poate fi declarat de inculpatul care a lipsit atât la judecată, cât și la pronunțare, cu respectarea condițiilor prevăzute în art. 365 alin. (1) C. proc. pen., chiar dacă apelul procurorului împotriva aceleiași sentințe a fost declarat și soluționat anterior introducerii cererii de apel peste termen de către inculpat, întrucât această împrejurare nu poate conduce la excluderea posibilității inculpatului de a exercita apel, în condițiile în care a fost legal declarat.

 

I.C.C.J., secția penală, încheierea nr. 1203 din 23 februarie 2006

           

La 2 martie 2004, inculpata I.M., prin avocat, a formulat cerere de apel peste termen împotriva sentinței penale nr. 1543 din 5 iulie 2002, pronunțată de Judecătoria Brașov, cerere trimisă împreună cu dosarul la instanța de apel, Tribunalul Brașov.

            Prin decizia penală nr. 553 din 4 octombrie 2005, Tribunalul Brașov a declinat competența soluționării căii de atac în favoarea Curții de Apel Brașov.

            Tribunalul a reținut că, prin sentința penală nr. 1543 din 5 iulie 2002 a Judecătoriei Brașov, inculpata I.M. a fost condamnată la o pedeapsă rezultantă de 3 ani închisoare, iar împotriva acestei sentințe, procurorul a declarat apel, care a fost admis prin decizia penală nr. 883 din 26 noiembrie 2002 a Tribunalului Brașov.

            Întrucât inculpata nu a folosit calea de atac a apelului, tribunalul a apreciat că soluționarea căii de atac revine Curții de Apel Brașov, calificând calea de atac drept recurs.

            Prin decizia penală nr. 691 din 17 noiembrie 2005, Curtea de Apel Brașov a constatat că cererea formulată de inculpată la 2 martie 2004 este cerere de apel, iar competența revine Tribunalului Brașov.

În temeiul art. 43 C. proc. pen. a constatat că există conflict negativ de competență, în raport cu dispozițiile deciziei penale nr. 553 din 4 octombrie 2005 a Tribunalului Brașov, și a trimis cauza pentru soluționarea conflictului la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Examinând cauza în baza actelor și lucrărilor de la dosar, Înalta Curte de Casație și Justiție constată că Tribunalul Brașov este instanța competentă să judece cauza pentru următoarele considerentele.

În dispozițiile art. 365 C. proc. pen. sunt prevăzute condițiile exercitării apelului peste termen, în sensul că partea care a lipsit atât la judecată, cât și la pronunțare, poate declara apel și peste termen, dar nu mai târziu decât 10 zile la data, după caz, a începerii executării pedepsei sau a începerii executării dispozițiilor privind despăgubirile civile. Apelul declarat peste termen nu suspendă executarea. Instanța de apel poate suspenda executarea hotărârii atacate.

Așa cum rezultă din dosar, inculpata a fost condamnată la o pedeapsă rezultantă de 3 ani închisoare prin sentința penală nr. 1543 din 5 iulie 2002 a Judecătoriei Brașov, împotriva cărei a exercitat apel numai procurorul, apel soluționat prin decizia penală nr. 883 din 26 noiembrie 2002 a Tribunalului Brașov.

Inculpata a lipsit atât la judecată, respectiv la toate termenele la prima instanță, cât și la pronunțare, copia de pe dispozitivul sentinței fiindu-i comunicată la 26 iulie 2002, la domiciliu și prin afișare la Consiliul Local al municipiului Brașov.

            Cererea de apel peste termen a inculpatei, formulată prin apărător împotriva sentinței penale nr. 1543 din 5 iulie 2002 a Judecătoriei Brașov, a fost înregistrată la Tribunalul Brașov la 2 martie 2004, iar încarcerarea inculpatei pentru o altă pedeapsă decât cea pronunțată în cauză a avut loc la data de 18 iulie 2005.

Din compararea datelor menționate, și anume 26 iulie 2002, data comunicării sentinței 1543 din 5 iulie 2002 a Judecătoriei Brașov, 2 martie 2004, data înregistrării apelului peste termen împotriva acestei sentințe și 18 iulie 2005, data încarcerării inculpatei pentru o altă pedeapsă se constată că apelul declarat de inculpată este un apel peste termen, competența soluționării acestuia revenindu-i Tribunalului Brașov.

Împrejurarea că în cauză a fost soluționat, anterior, apelul procurorului declarat cu privire la aceeași sentință împotriva căreia inculpata a exercitat apel peste termen nu poate conduce la excluderea posibilității acesteia de a uza de prima cale ordinară de atac, în condițiile în care aceasta a fost legal declarată.

Constatându-se că este corectă calificarea căii de atac ordinare exercitată de inculpată ca fiind un apel peste termen a cărui competență de soluționare revine, potrivit art. 27 pct. 2 C. proc. pen., tribunalului, s-a stabilit competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Brașov.