ROMÂNIA
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
STR. BATIȘTEI NR. 25
SECTORUL 2 - BUCUREȘTI
COMPLETUL DE 5 JUDECĂTORI
Camera M 3
Dosar nr. 3042/1/2014

 

C I T A Ț I E

emisă la 23 Septembrie 2014

SOCIETATEA COMERCIALĂ "SERVICII ENERGETICE MOLDOVA" SA, cu ultimul sediu cunoscut în Bacău, județul BACĂU, este chemată în această instanță, camera M 3, Complet completul civil 2, în data de 27 Octombrie 2014, ora 9:00 în calitate de intimat, în proces cu DAMIAN MIHAI BOGDAN în calitate de revizuent, și alții, pentru Revizuire Decizie penală nr.18/30.01.2014 - dosar 4963/1/2013 - Completul de 5 judecători.

În caz de neprezentare a părților, judecata se face în lipsă, dacă se solicită în scris acest lucru de către una din părți.

Prin publicare pe site-ul web al Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Prin înmânarea citației, sub semnătură de primire, personal ori prin reprezentant legal sau convențional ori prin funcționarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenței pentru un termen de judecată, cel citat este prezumat că are în cunoștință și termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care citația i-a fost înmânată.