PAGINA DE ÎNCEPUT
-
ISTORIC
-
JURISPRUDENȚĂ
-
LISTA DE ȘEDINȚE
-
DOSARE
-
STATISTICI
-
INFORMAȚII
-
NOUTĂȚI
-
ARTICOLE
-
LEGĂTURI
-
CONTACT
Înalta Curte de Casație și Justiție a României
Secția I Civilă
|
Secția a II-a Civilă
|
Secția Penală
|
Contencios Administrativ
|
Completele de 5
|
S.U.
|
Complet RIL
|
Complet HP
  

Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului

- Cazurile în care este implicată România (în ordine alfabetică a numelui petiționarului) -

Alte hotărâri: cazuri în care este nu este implicată România | Bibliografie generală

Versiunile în limbile engleză și franceză ale hotărârilor, deciziilor și fișelor sunt preluate de pe site-ul web al Curții Europene a Dreputurilor Omului.

Pentru a găsi alte cazuri în baza de date a Curții Europene a Drepturilor Omului, se pot folosi următoarele legături pentru limba engleză și limba franceză.


Data Hotărârea în română Hotărârea în engleză Hotărârea în franceză
Cauza MARIA ATANASIU și alții împotriva ROMÂNIEI (cererile nr. 30767/05 și 33800/06)
Hotărârea din 12 octombrie 2010 - HOTĂRÎRE PILOT Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 778 din 22/11/2010.
Cauza ABĂLUȚĂ împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 77195/01)
Hotărârea din 15 iunie 2006, definitivă la 15 septembrie 2006 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 514 din 31/07/2007. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza ALBINA împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 57808/00)
Hotărârea din 28 aprilie 2005 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1049 din 25 noiembrie 2005. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza S.C. ALEDANI S.R.L. împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 28874/04)
Hotărârea din 26 mai 2009, definitivă la 26 august 2009 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 18/02/2010. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza AMANALACHIOAI împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 4023/04)
Hotărârea din 26 mai 2009 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 720 din 26/10/2009. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza ANDREESCU MURĂREȚ și alții împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 4.867/04)
Hotărârea din 19 ianuarie 2010, definitivă la 28 iunie 2010 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 738 din 04/11/2010. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza ANGHELESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 29411/95)
Hotărârea din 9 aprilie 2002 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 682 din 16 septembrie 2002. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza Barbu ANGHELESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 46430/99)
Hotărârea din 5 octombrie 2004 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 422 din 19 mai 2005. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza ANDRONE împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 54062/00)
Hotărârea din 22 decembrie 2004, definitivă la 6 iunie 2005 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 875 din 29 septembrie 2005. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza ARSENOVICI împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 77210/01)
Hotărârea din 7 februarie 2008, definitivă la 7 mai 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 325 din 18/05/2010. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza ASLAN împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 32494/03)
Hotărârea din 24 mai 2007, definitivă la 24 septembrie 2007 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 901 din 31/12/2007. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza ATANASIU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 15204/02)
Hotărârea din 17 ianuarie 2008, definitivă la 17 aprilie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 614 din 20/08/2008. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza BABEȘ împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 11601/03)
Hotărârea din 24 ianuarie 2008, definitivă la 24 aprilie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 58 din 30/01/2009. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza BARB împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 5945/03)
Hotărârea din 7 octombrie 2008, definitivă la 7 ianuarie 2009 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 304 din 08/05/2009. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza BARBU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 70639/01)
Hotărârea din 12 octombrie 2006 Traducere realizată în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza BASACOPOL împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 34992/97)
Hotărârea din 9 iulie 2002 Versiunea în limba română nu este disponibilă. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza BĂCANU și SOCIETATEA COMERCIALĂ "R" împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 4411/04)
Hotărârea din 3 martie 2009 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 484 din 13/07/2009. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza BĂLĂNESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr.35831/97)
Hotărârea din 9 iulie 2002 Versiunea în limba română nu este disponibilă. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza BĂLĂȘOIU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr.37424/97)
Hotărârea din 20 aprilie 2004 Versiunea în limba română nu este disponibilă. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza BĂRĂGAN împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 35831/97)
Hotărârea din 1 octombrie 2002 Versiunea în limba română nu este disponibilă. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza BĂRCĂNESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 75261/2001)
Hotărârea din 12 octombrie 2006 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 198 din 22/03/2007. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza BEIAN împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 30658/05)
Hotărârea din 6 decembrie 2007, definitivă la 6 martie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 616 din 21/08/2008. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza BELASIN împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 15402/04)
Hotărârea din 15 noiembrie 2007, definitivă la 15 februarie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 63 din 03/02/2009. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza BINDEA împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 32297/04)
Hotărârea din 5 mai 2009, definitivă la 5 august 2009 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 161 din 12/03/2010. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza BOC împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 33353/96)
Hotărârea din 17 decembrie 2002 Versiunea în limba română nu este disponibilă. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza BOCK și PALADE împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 21740/02)
Hotărârea din 15 februarie 2007 Versiunea în limba română nu este disponibilă. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza BOLDEA împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 19997/02)
Hotărârea din 15 februarie 2007 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 615 din 21/08/2008. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza BOTA împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 24057/03)
Decizia de admisibilitate din 12 octombrie 2004 Traducere realizată în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă. Versiunea în limba franceză nu este disponibilă.
Cauza BOTA împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 16382/03)
Hotărârea din 4 noiembrie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 337 din 20/05/2009. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza BRAGADIREANU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 22088/04)
Hotărârea din 6 decembrie 2007, definitivă la 6 martie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 369 din 04/06/2010. Versiunea în limba franceză nu este disponibilă.
Cauza BRAZDĂ și MALIȚA împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 75297/01)
Hotărârea din 31 mai 2007 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 101 din 08/02/2008. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza BRUMĂRESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 28342/95)
Hotărârea din 28 octombrie 1999 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 414 din 31 august 2000.
Cauza BRUMĂRESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 28342/95) (Satisfacție echitabilă)
Hotărârea din 23 ianuarie 2001 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 758 din 28 noiembrie 2001.
Cauza BUCUR ȘI TOMA împotriva ROMÂNIEI (Cererea nr. 40238/02)
Hotărârea din 08 ianuarie 2013 Traducere realizată de Institutul European din România. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza BUDESCU și PETRESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 33912/96)
Hotărârea din 2 iulie 2002 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza BULFINSKY împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 28.823/04)
Hotărârea din 1 iunie 2010, definitivă la 1 septembrie 2010 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 21 din 10/01/2011. Versiunea în limba franceză nu este disponibilă.
Cauza BURGHELEA împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 26985/03)
Hotărârea din 27 ianuarie 2009 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 736 din 29/10/2009. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza BURSUC împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 42066/98)
Hotărârea din 12 octombrie 2004 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 452 din 27 mai 2005. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza BUTTU și BOBULESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 20517/02)
Hotărârea din 7 februarie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 613 din 20/08/2008. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza BUTTU și BOBULESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 20532/02)
Hotărârea din 7 februarie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 613 din 20/08/2008. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza BUZATU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 34642/97)
Hotărârea din 1 iunie 2004 Traducere realizată în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza BUZATU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 34642/97)
Hotărârea din 27 ianuarie 2005 Versiunea în limba română nu este disponibilă. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza BUZESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 61302/00)
Hotărârea din 24 mai 2005 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 210 din 8 martie 2006. Versiunea în limba franceză nu este disponibilă.
Cauza CALMANOVICI împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 42250/02)
Hotărârea din 1 iulie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 283 din 30/04/2009. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza CANCIOVICI și ALȚII împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 32926/96)
Hotărârea din 26 noiembrie 2002 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 210 din 8 martie 2006. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza CARACAS împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 78037/01)
Hotărârea din 29 iunie 2006 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 189 din 19/03/2007. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza CÂRSTEA și GRECU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 56326/00)
Hotărârea din 15 iunie 2006 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 485 din 19/07/2007. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza CHIRIACESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 31804/96)
Hotărârea din 4 martie 2003 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza CHIVORCHIAN împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 42513/98)
Hotărârea din 2 noiembrie 2004 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza CIOBANU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 29053/95)
Hotărârea din 16 iulie 2002 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza CLEJA și MIHALCEA împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 77217/01)
Hotărârea din 8 februarie 2007 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza COLCERU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 4321/03)
Hotărârea din 28 iulie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 66 din 29/01/2010. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza S.C. COMPRIMEX S.A. împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 32228/02)
Hotărârea din 30 septembrie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 774 din 12/11/2009. Versiunea în limba franceză nu este disponibilă.
Cauza CONSTANTIN și STOIAN împotriva ROMÂNIEI (cererile nr. 23782/06 și 46629/06)
Hotărârea din 29 septembrie 2009, definitivă la 29 decembrie 2009 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 169 din 16/03/2010. Versiunea în limba franceză nu este disponibilă.
Cauza CONSTANTINESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea 28871/95)
Hotărârea din 27 iunie 2000 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 30 mai 2001. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza PAULA CONSTANTINESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea 28976/03)
Hotărârea din 23 iunie 2009, definitivă la 23 septembrie 2009 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 269 din 26 aprilie 2010. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza CONSTANTIN împotriva ROMÂNIEI (cererea 49145/99)
Hotărârea din 17 februarie 2005 Versiunea în limba română nu este disponibilă. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza COSTIN împotriva ROMÂNIEI (57810/00)
Hotărârea din 26 mai 2005 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 367 din 27/04/2006. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza COTLEȚ împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 38565/97)
Hotărârea din 3 iunie 2003 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 422 din 19 mai 2005. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza CREȚU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 32925/96)
Hotărârea din 9 iulie 2002 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza CRIȘAN împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 42930/98)
Hotărârea din 27 mai 2003 Traducere realizată în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.1136 din 01/12/2004.
Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza CROITORIU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 54400/00)
Hotărârea din 9 noiembrie 2004 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.422 din 16/05/2006. Versiunea în limba franceză nu este disponibilă.
Cauza CUMPĂNĂ și MAZĂRE împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 33348/96)
Hotărârea din 9 mai 2003 Versiunea în limba română nu este disponibilă. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza CUMPĂNĂ și MAZĂRE împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 33348/96)
Hotărârea din 17 decembrie 2004 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.501 din 14/06/2005.
Cauza CURUTIU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 29769/96)
Hotărârea din 22 octombrie 2002 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza DALBAN împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 28114/95)
Hotărârea din 28 septembrie 1999 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 277 din 20 iunie 2000.
Cauza DAVIDESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 2252/02)
Hotărârea din 16 noiembrie 2006 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 265 din 19/04/2007. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza DĂNILĂ împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 53897/00)
Hotărârea din 8 martie 2007 Traducere realizată în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza DEMETRIU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 32935/96)
Hotărârea din 19 martie 2002 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza DICKMANN împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 36017/97)
Hotărârea din 22 iulie 2003 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza DIDU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 34814/02)
Hotărârea din 14 aprilie 2009 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 740 din 30/10/2009. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza DIMA împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 58472/00)
Hotărârea din 16 noiembrie 2006 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 473 din 13/07/2007. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza DINU împotriva ROMÂNIEI și FRANȚEI (cererea nr. 6152/02)
Hotărârea din 4 noiembrie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 867 din 11/12/2009. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza DRAGNE și alții împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 78047/01)
Hotărârea din 7 aprilie 2005 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 574 din 22/08/2007. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza DRAGNESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 32936/96)
Hotărârea din 26 noiembrie 2002 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza DRAGOȘ împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 32743/05)
Hotărârea din 11 octombrie 2007 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 324 din 24/04/2008. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza DRAGOTONIU și MILITARU-PIDHORNI împotriva ROMÂNIEI (cererile nr. 77193/01 și 77196/01)
Hotărârea din 24 mai 2007 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 420 din 23/06/2010. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza DRĂGHICI și alții împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 26.212/04)
Hotărârea din 27 mai 2010, definitivă la 27 august 2010 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 16/12/2010. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza DUMITRAȘ împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 17979/05)
Hotărârea din 28 iulie 2009, definitivă la 28 octombrie 2009 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 165 din 15/03/2010. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza DUMITRESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 14019/05)
Hotărârea din 14 februarie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 819 din 05/12/2008. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza VALENTIN DUMITRESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 36820/02)
Hotărârea din 1 aprilie 2008, definitivă la 1 iulie 2008, Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 423 din 24/06/2010. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza DURDAN împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 6098/03)
Hotărârea din 26 aprilie 2007 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza EPISCOPIA UNITĂ CU ROMA ORADEA împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 26879/02)
Hotărârea din 7 februarie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 748 din 05/11/2008. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza ERDEI și WOLF împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 38445/97)
Hotărârea din 15 iulie 2003 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza FAIMBLAT împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 23066/02)
Hotărârea din 13 ianuarie 2009 Traducere realizată în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 141 din 06/03/2009.
Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza FALCOIANU și ALȚII împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 32943/96)
Hotărârea din 9 iulie 2002 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza FILIP împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 41124/02)
Hotărârea din 14 decembrie 2006 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza FISCHER împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 28400/04)
Hotărârea din 11 octombrie 2007 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 609 din 18/08/2008. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza FLORICĂ împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 49781/99)
Hotărârea din 25 ianuarie 2005 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza FOCIAC împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 2577/02)
Hotărârea din 3 februarie 2005 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza GAVRUS împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 32977/96)
Hotărârea din 26 noiembrie 2002 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza GÂGĂ împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 42792/02)
Hotărârea din 7 februarie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 782 din 24/11/2008. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza DANIEL și NICULINA GEORGESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 2367/04)
Hotărârea din 27 ianuarie 2009 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 343 din 22/05/2009. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza GERGELY împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 57885/00)
Hotărârea din 26 aprilie 2007 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba franceză nu este disponibilă.
Cauza GHEORGHE împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 19215/04)
Hotărârea din 15 martie 2007 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza GHEORGHIU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 31678/96)
Hotărârea din 17 decembrie 2002 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza GHIBUȘI împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 7893/02)
Hotărârea din 23 iunie 2005, definitivă la 12 octombrie 2005 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 700 din 16 august 2006. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza GHITESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 32915/96)
Hotărârea din 29 aprilie 2003 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 452 din 27 mai 2005. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza GINGIS împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 35955/02)
Hotărârea din 4 noiembrie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 458 din 02/07/2009. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza GIUGLAN și alții împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 3834/04)
Hotărârea din 2 decembrie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 408 din 16/06/2009. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza GLOD împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 41134/98)
Hotărârea din 16 septembrie 2003 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.1127 din 30/11/2004. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza GOLEA împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 29973/96)
Hotărârea din 17 decembrie 2002 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza GOLEA împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 29973/96)
Hotărârea din 27 iulie 2004 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza GRECU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 75101/01)
Hotărârea din 30 noiembrie 2006 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza GRIGORAȘ împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 19188/03)
Hotărârea din 7 octombrie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 65 din 28/01/2010. Versiunea în limba franceză nu este disponibilă.
Cauza GRIGORE contra ROMÂNIEI (cererea nr. 31736/96)
Hotărârea din 11 februarie 2003 Traducere realizată în cadrul Curții Supreme de Justiție. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza GROSARU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 78039/01)
Hotărârea din 2 martie 2010 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.686 din 11/10/2010. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza GROZESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 17309/02)
Hotărârea din 27 septembrie 2007 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.293 din 05/05/2009. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza HAULER împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 67703/01)
Hotărârea din 12 iulie 2007 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.728 din 27/10/2009. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza HODOȘ și ALȚII împotriva ROMÂNIEI (petiția nr.29968/96)
Hotărârea din 21 mai 2002 Traducere realizată în cadrul Curții Supreme de Justiție. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza JOHANNA HUBER împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 37296/04)
Hotărârea din 21 februarie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.677 din 02/10/2008. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza IACOB împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 39410/98)
Hotărârea din 3 februarie 2005 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.389 din 05/05/2006. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza IGNACCOLO-ZENIDE împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 31679/96)
Hotărârea din 25 ianuarie 2000 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 6 din 8 ianuarie 2001. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza ILUTIU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 18898/02)
Hotărârea din 6 decembrie 2007, definitivă la 6 martie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.139 din 02/03/2010. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza ILUTIU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 18898/02)
Hotărârea din 3 februarie 2009, definitivă la 3 mai 2009 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.139 din 02/03/2010. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza RUXANDRA IONESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 2608/02)
Hotărârea din 12 octombrie 2006 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.570 din 20/08/2007. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza IONESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 38608/97)
Hotărârea din 2 noiembrie 2004 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 764 din 12/11/2008. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza IORDACHE împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 6817/02)
Hotărârea din 14 octombrie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.797 din 23/11/2009. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza IOSIF și alții împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 10443/03)
Hotărârea din 20 decembrie 2007 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.561 din 24/07/2008. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza IOSUB CARAS împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 7198/04)
Hotărârea din 27 iulie 2006 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba franceză nu este disponibilă
Cauza VIRGIL IONESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 53037/99)
Hotărârea din 28 iunie 2005 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.396 din 08/05/2006. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza JUJESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 12728/03)
Hotărârea din 29 iunie 2006 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.314 din 22/04/2008. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza KALANYOS și alții împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 57884/00)
Hotărârea din 26 aprilie 2007 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba franceză nu este disponibilă.
Cauza KATZ împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 23066/02)
Hotărârea din 20 ianuarie 2009 Traducere realizată în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza KAYA împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 533970/05)
Hotărârea din 12 octombrie 2006 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.213 din 29/03/2007. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza LARCO și alții împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 30200/03)
Hotărârea din 11 octombrie 2007 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.546 din 06/08/2009. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza LAFARGUE împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 37284/02)
Hotărârea din 13 iulie 2006 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza LICU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 35077/02)
Hotărârea din 4 martie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.64 din 03/02/2009. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza LINDNER și HAMMERMAYER împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 35671/97)
Hotărârea din 3 decembrie 2002 Traducere realizată în cadrul Curții Supreme de Justiție. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza LINDNER și HAMMERMAYER împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 35671/97)
Hotărârea din 6 aprilie 2006 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.573 din 21/08/2007.
Cauza LIUBA împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 31166/96)
Hotărârea din 29 iulie 2003 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza LIUBA împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 31166/96)
Hotărârea din 17 februarie 2005 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza LUNGOCI împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 62710/00)
Hotărârea din 26 ianuarie 2006, definitivă la 26 aprilie 2006 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.588 din 07/07/2006. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza LUPAȘ și alții împotriva ROMÂNIEI (cererile nr. 1434/02, 35370/02 și 1385/03)
Hotărârea din 14 decembrie 2006 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.464 din 10/07/2007. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza LUPSA împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 10337/04)
Hotărârea din 8 iunie 2006 Traducere realizată în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.30 din 17/01/2007.
Cauza MACOVEI și alții împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 5048/02)
Hotărârea din 21 iunie 2007 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza SILVIU MARIN împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 35482/06)
Hotărârea din 2 iunie 2009 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.95 din 11/02/2010. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza MASZNI împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 59892/00)
Hotărârea din 21 septembrie 2006 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.682 din 585 din 24/08/2007. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza "MAȘINIEXPORTIMPORT INDUSTRIAL GROUP" împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 22687/03)
Hotărârea din 1 decembrie 2005, definitivă la 1 martie 2006 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.682 din 09/08/2006. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza MATACHE și alții împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 38113/02)
Hotărârea din 17 iunie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.65 din 03/02/2009. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza MATEESCU și ALȚII împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 30698/96)
Hotărârea din 22 octombrie 2002 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza MATIES împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 13.202/03)
Hotărârea din 8 iunie 2010 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.752 din 11/11/2010. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza MEGHELEȘ și POPA împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 28266/05)
Hotărârea din 14 octombrie 2008, definitivă la 14 ianuarie 2009 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.423 din 24/06/2010. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza MIHUȚĂ împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 13275/03)
Hotărârea din 31 martie 2009, definitivă la 14 septembrie 2009 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.47 din 21/01/2010. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza MOGOȘ împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 20420/02)
Hotărârea din 13 octombrie 2005 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza MOLDOVAN și alții împotriva ROMÂNIEI (cererile nr. 41138/98 ; 64320/01)
Hotărârea nr.1 din 5 iulie 2005 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.796 din 01/09/2005. Versiunea în limba franceză nu este disponibilă
Cauza MOLDOVAN și alții împotriva ROMÂNIEI (cererile nr. 41138/98 ; 64320/01)
Hotărârea nr.2 din 12 iulie 2005, definitivă la 30 noiembrie 2005 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.367 din 27/04/2006. Versiunea în limba franceză nu este disponibilă
Cauza MONORY împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 71099/01)
Hotărârea din 5 aprile 2005 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1055 din 26 noiembrie 2005. Versiunea în limba franceză nu este disponibilă
Cauza MOȘTEANU și ALȚII împotriva ROMÂNIEI (petiția nr. 33176/96)
Hotărârea din 26 noiembrie 2002, definitivă la 26 februarie 2003 Traducere realizată în cadrul Curții Supreme de Justiție.
Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 710 din 18 august 2006.
Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza NAGY împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 32268/96)
Hotărârea din 26 noiembrie 2002 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza NIȚĂ împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 10778/02)
Hotărârea din 4 noiembrie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.30 din 14/01/2010. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza NOTAR împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 42860/98)
Hotărârea din 20 aprilie 2004 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.1105 din 26/11/2004. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza OANCEA și alții împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 5984/02)
Hotărârea din 29 iulie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.67 din 04/02/2009. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza OPREA și ALȚII împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 33358/96)
Hotărârea din 16 iulie 2002 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza OPRESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 36036/97)
Hotărârea din 14 ianuarie 2003 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza S.C. EDITURA ORIZONTURI S.R.L. împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 15872/03)
Hotărârea din 13 mai 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.51 din 28/01/2009. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza PAICU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 24714/03)
Hotărârea din 25 noiembrie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.783 din 17/11/2009. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza PANTEA împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 33343/96)
Hotărârea din 3 iunie 2003 Traducere realizată în cadrul Curții Supreme de Justiție.
Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1150 din 6 decembrie 2004.
Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza PAPPSZASZ împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 25920/05)
Hotărârea din 21 februarie 2008, definitivă la 21 mai 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.502 din 20/07/2010. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza PÂNTEA împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 5050/02)
Hotărârea din 15 iunie 2006 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 251 din 16/04/2007. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza PARTIDUL COMUNIȘTILOR (NEPECERIȘTI) și UNGUREANU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 46626/99)
Hotărârea din 3 februarie 2005 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1044 din 24 noiembrie 2005. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza PAULESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 34644/97)
Hotărârea din 10 iunie 2003 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza PAULESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 34644/97)
Hotărârea din 20 aprilie 2004 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza PĂDURARU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 63252/00)
Hotărârea din 1 decembrie 2005 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 514 din 14 iunie 2006. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza PĂDURAU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 63252/00)
Hotărârea din 15 martie 2007 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza PĂUN împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 9405/02)
Hotărârea din 24 mai 2007 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.901 din 31/12/2007. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza PETRA împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 115/1997/899/1.111)
Hotărârea din 23 septembrie 1998 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 637 din 27 decembrie 1999. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza PETRE împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 71649/01)
Hotărârea din 27 iunie 2006 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.591 din 28/08/2007. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza S.C. PILOT SERVICE S.A. CONSTANȚA împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 1477/02)
Hotărârea din 3 iunie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.137 din 05/03/2009. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza PINI, BERTANI, MANERA, ATRIPALDI împotriva ROMÂNIEI (cererea nr.78028/01; 78030/01 )
Hotărârea din 22 iunie 2004 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1245 din 23 decembrie 2004. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza POPA și ALȚII împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 31172/96)
Hotărârea din 29 aprilie 2003 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza DIMITRIE DAN POPESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 21397/02)
Hotărârea din 14 decembrie 2006 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 566 din 17/08/2007. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza DUMITRU POPESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 49234/99)
Hotărârea din 26 aprilie 2007 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza DUMITRU POPESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 71525/01)
Hotărârea din 26 aprilie 2007 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 830 din 05/12/2007. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza POPESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 38360/97)
Hotărârea din 25 noiembrie 2003 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.1129 din 30/11/2004. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza POPESCU NASTA împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 33355/96)
Hotărârea din 7 ianuarie 2003 Traducere realizată în cadrul Curții Supreme de Justiție. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza POPESCU și TOADER împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 27086/02)
Hotărârea din 8 martie 2007 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.618 din 22/08/2008. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza POPOVĂȚ împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 32265/96)
Hotărârea din 25 februarie 2003 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza POPOVĂȚ împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 32265/96)
Hotărârea din 17 februarie 2005 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza POPOVICI și DUMITRESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 31549/96)
Hotărârea din 4 martie 2003 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza POPOVICI și DUMITRESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 31549/96)
Hotărârea din 6 aprilie 2006 Versiunea în limba română nu este disponibilă
Cauza POTOP împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 35882/97)
Hotărârea din 25 noiembrie 2003 Versiunea în limba română nu este disponibilă. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza PUȘCAȘ împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 30502/03)
Hotărârea din 11 octombrie 2007 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.100 din 19/02/2009. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza RADOVICI și STĂNESCU împotriva ROMÂNIEI (cererile nr. 68479/01, 71351/01 și 71352/01 )
Hotărârea din 2 noiembrie 2006 Versiunea în limba română nu este disponibilă. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza RAICU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 28104/03)
Hotărârea din 19 octombrie 2006 Traducere realizată în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 597 din 29/08/2007.
Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza REINER și alții împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 1505/02)
Hotărârea din 27 septembrie 2007 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.630 din 29/08/2008. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza REIZ împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 37292/02)
Hotărârea din 28 septembrie 2006 Traducere realizată în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza ROMAN și HOGEA împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 62959/00)
Hotărârea din 17 februarie 2005 Versiunea în limba română nu este disponibilă. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza ROSENGREN împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 70786/01)
Hotărârea din 24 aprilie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.83 din 08/02/2010. Versiunea în limba franceză nu este disponibilă.
Cauza ROTARU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 28341/95)
Hotărârea din 4 mai 2000 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 19 din 11 ianuarie 2001.
Cauza RUIANU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 34647/97)
Hotărârea din 17 iunie 2003 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.1139 din 02/12/2004. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza RUPA împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 58478/00)
Hotărârea din 16 decembrie 2008, definitivă la 16 martie 2009 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.562 din 10/08/2010. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza SABIN POPESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 48102/99)
Hotărârea din 2 martie 2004
Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.770 din 24/08/2005.
Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza SABOU și PIRCALAB împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 46572/99)
Hotărârea din 28 septembrie 2004 Traducere realizată în cadrul Curții Supreme de Justiție.
Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.484 din 08/06/2005.
Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza SANDOR împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 67289/01)
Hotărârea din 24 martie 2005 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1048 din 25 noiembrie 2005. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza SAVU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 19982/04)
Hotărârea din 4 noiembrie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.358 din 28/05/2009. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza SĂVULESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 33631/96)
Hotărârea din 17 decembrie 2002 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza S.C. SEFER S.A. împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 27784/04)
Hotărârea din 7 februarie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.39 din 18/01/2010. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza SEGAL împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 32927/96)
Hotărârea din 17 decembrie 2002 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza SEGAL împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 32927/96)
Hotărârea din 27 iulie 2004 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza SFRIJAN împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 20366/04)
Hotărârea din 22 noiembrie 2007 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.719 din 23/10/2008. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza SILIMON și GROSS împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 19372/06)
Hotărârea din 7 februarie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.107 din 23/02/2009. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza SISSANIS împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 23468/02)
Hotărârea din 25 ianuarie 2007 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.784 din 24/11/2008. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza SMOLEANU împotriva ROMÂNIEI (petiția nr. 30324/96)
Hotărârea din 3 decembrie 2002 Traducere realizată în cadrul Curții Supreme de Justiție. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza SMOLEANU împotriva ROMÂNIEI (petiția nr. 30324/96)
Hotărârea din 6 aprilie 2006 Versiunea în limba română nu este disponibilă
Cauza SOFLETEA împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 48179/99)
Hotărârea din 25 noiembrie 2003 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza SPÎNU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 32030/02)
Hotărârea din 29 aprilie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.780 din 21/11/2008. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza STANCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 30390/02)
Hotărârea din 29 aprilie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.787 din 25/11/2008. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza STATE și ALȚII împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 31680/96)
Hotărârea din 11 februarie 2003 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza STERE și alții împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 25632/02)
Hotărârea din 23 februarie 2006 Traducere realizată în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.600 din 30/08/2007.
Cauza STOIAN împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 12.221/06)
Hotărârea din 12 octombrie 2010, definitivă. Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.797 din 29/11/2010. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă. Versiunea în limba franceză nu este disponibilă.
Cauza STOIANOVA și NEDELCU împotriva ROMÂNIEI (cererile nr. 77517/01 și 77722/01)
Hotărârea din 4 august 2005 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.562 din 16/08/2007. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza STOICESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 31551/96)
Hotărârea din 4 martie 2003 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza STOICESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 31551/96)
Hotărârea din 21 septembrie 2004 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.1119 din 29/11/2004. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza STRĂIN și alții împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 57001/00)
Hotărârea din 21 iulie 2005 Traducere realizată în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.99 din 02/02/2006.
Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza STRUNGARIU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 23878/02)
Hotărârea din 29 septembrie 2005 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.415 din 03/06/2008. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza SUCIU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 49009/99)
Hotărârea din 10 februarie 2004 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza SURPĂCEANU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 32260/96)
Hotărârea din 21 mai 2002 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza SURUGIU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 48995/99)
Hotărârea din 20 aprilie 2004 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.388 din 05/05/2006. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza SZAVA și ALȚII împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 32267/96)
Hotărârea din 25 februarie 2003 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza ȘERBĂNESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 33945/04)
Hotărârea din 7 februarie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.886 din 29/12/2008. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza ȘTEFĂNESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 9555/03)
Hotărârea din 11 octombrie 2007 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.617 din 22/08/2008. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza TARĂU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 3584/02)
Hotărârea din 24 februarie 2009 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.37 din 18/01/2010. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza TARIK împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 75849/01)
Hotărârea din 7 februarie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.890 din 29/12/2008. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza SEBASTIAN TAUB împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 58612/00)
Hotărârea din 12 octombrie 2006 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.429 din 27/06/2007. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza TĂRBĂȘANU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 32269/96)
Hotărârea din 11 februarie 2003 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza TEODORESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 29762/02)
Hotărârea din 29 iulie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.386 din 09/06/2009. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza TODORESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 40670/98)
Hotărârea din 30 septembrie 2003 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.770 din 24/08/2005. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza TOGĂNEL și GRĂDINARU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 5691/03)
Hotărârea din 29 iunie 2006 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.379 din 19/05/2008. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza TUDOR TUDOR împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 21911/03)
Hotărârea din 24 martie 2009 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.778 din 13/11/2009. Versiunea în limba franceză nu este disponibilă.
Cauza TURUS împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 31566/03)
Hotărârea din 7 iulie 2009, definitivă la 6 noiembrie 2009 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 141 din 03/03/2010. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza ȚANDREU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 39184/98)
Hotărârea din 25 noiembrie 2003 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza ȚOVARU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 77048/01)
Hotărârea din 12 octombrie 2006 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.264 din 19/04/2007. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza URBANOVICI împotriva ROMÂNIEI (petiția nr. 24.466/03)
Hotărârea din 23 septembrie 2008, definitivă la 23 decembrie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.614 din 31/08/2010. Versiunea în limba franceză nu este disponibilă.
Cauza VASILESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 53/1997/837/1043)
Hotărârea din 22 mai 1998 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 637 din 27 decembrie 1999.
Cauza VLASIA GRIGORE VASILESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 60868/00)
Hotărârea din 8 iunie 2006 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 587 din 05/08/2008 . Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza VASILIU împotriva ROMÂNIEI (petiția nr. 29407/95)
Hotărârea din 21 mai 2002 Traducere realizată în cadrul Curții Supreme de Justiție. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza VELCEA și MAZĂRE împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 64301/01)
Hotărârea din 1 decembrie 2009, definitivă la 1 martie 2010 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 373 din 07/06/2010. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza VIAȘU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 75951/01)
Hotărârea din 9 decembrie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 361 din 29/05/2009. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza VISAN împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 15741/03)
Hotărârea din 24 aprilie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 876 din 24/12/2008. Versiunea în limba franceză nu este disponibilă.
Cauza VITAN împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 42084/02)
Hotărârea din 25 martie 2008, definitivă la 1 decembrie 2008 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 114 din 19/02/2010. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza VOICULESCU împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 5.325/03)
Hotărârea din 3 februarie 2009 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 392 din 10/06/2009. Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza WEISSMAN și alții împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 63945/00)
Hotărârea din 24 mai 2006 Traducere publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 588 din 27/08/2007 . Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.
Cauza ZANGUROPOL împotriva ROMÂNIEI (cererea nr. 29959/96)
Hotărârea din 8 aprilie 2003 Versiunea în limba română nu este disponibilă Versiunea în limba engleză nu este disponibilă.

Total: 241 hotărâri.Concept grafic și realizare
© Indaco Systems, 2005