Hearings: December | | 2023
You are here: Home » Detalii dosar
Case number:
2452/1/2021
Old case number:
-
Case data:
09/22/2021
Initial case date:
09/22/2021
Case object judicial matter:
Penal
Chamber:
Secţia Penală
Case object:
infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000)
Secondary case objects:
luarea de mită (art.289 NCP), traficul de influenţă (art.291 NCP), infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23), cumpărarea de influenţă (art.292 NCP), abuzul în serviciu (art.297 NCP), constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stage:
Apel
Combined stage:
-
Docket parties:
 • PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BRAŞOV - Apelant
 • ORDOG LORAND ANDRAS - Apelant (intimat inculpat)
 • ADAM IOAN - Apelant (intimat inculpat)
 • KADAS IOSIF - Apelant (intimat inculpat)
 • MĂTĂŞEL IOAN - Apelant (intimat inculpat)
 • CRĂCIUNESCU ADAM - Intimat (Inculpat)
 • HREBENCIUC VIOREL - Apelant (Inculpat)
 • STURDZA PALTIN GHEORGHE - Apelant (Inculpat)
 • STURDZA GABRIELA RODICA - Apelant (Inculpat)
 • BENGESCU DAN COSTIN - Apelant (Inculpat)
 • HREBENCIUC ANDREI - Apelant (Inculpat)
 • BULARCA ANCA ROXANA - Apelant (Inculpat)
 • IACOB SORIN ION - Apelant (intimat inculpat)
 • STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - Intimat (Parte civilă)
 • SUCIU ALINA - Intimat (Parte civilă)
 • REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA - Apelant
 • REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA - DIRECŢIA SILVICĂ BACĂU - Apelant
Hearings:
Hearing date Hearing start hour  
10/28/2021 9:00
 • Panel: Completul nr. 9
 • Solution number: -
 • Solution date: 10/28/2021
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: -
11/11/2021 9:00
 • Panel: Completul nr. 9
 • Solution number: -
 • Solution date: 11/11/2021
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza la data de 25 noiembrie 2021, ora 09:00
10/28/2021 9:00
 • Panel: CC 9
 • Solution number: -
 • Solution date: 10/28/2021
 • Solution type: Încheiere – abţinere
 • Solution: Încheiere
 • Details: Respinge declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător .... în cauza ce formează obiectul dosarului nr. 2452/1/2021 având ca obiect apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bra?ov şi de inculpa?ii Hrebenciuc Viorel, Hrebenciuc Andrei, Sturdza Gabriela Rodica, Bengescu Dan Costin, Sturdza Paltin Gheorghe, Bularca Anca Roxana, Kadas Iosif, Adam Ioan, Ordog Lorand Andras, Iacob Sorin Ion şi Mătăşel Ioan împotriva sentinţei penale nr. 132/F din data de 22 iulie 2021 a Curţii de Apel Braşov - Secţia Penală. Fără cale de atac. Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 28 octombrie 2021.
11/25/2021 9:00
 • Panel: Completul nr. 9
 • Solution number: -
 • Solution date: 11/25/2021
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână pronunţarea pe probe la data de 08 decembrie 2021. Amână cauza pe fond la data de 13 ianuarie 2022------------------------------------------------------------Ia act de retragerea apelului declarat de inculpatul Hrebenciuc Viorel împotriva sentin?ei penale nr. 132/F din data de 22 iulie 2021 a Curţii de Apel Bra?ov - Secţia Penală. Obligă apelantul inculpat la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariul par?ial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Hrebenciuc Viorel, în cuantum de 314 lei, rămân în sarcina statului şi se plăte?te din fondul Ministerului Justi?iei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25 noiembrie 2021.
11/22/2021 9:00
 • Panel: CC 9
 • Solution number: -
 • Solution date: 11/22/2021
 • Solution type: Încheiere – recuzare
 • Solution: Încheiere
 • Details: Respinge, ca nefondată, cererea de recuzare a domnului judecător .... formulată de apărătorul ales al inculpatului Adam Ioan, în dosarul nr. 2452/1/2021 al Înaltei Cur?i de Casa?ie şi Justiţie, Sec?ia Penală. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22 noiembrie 2021.
01/13/2022 12:00
 • Panel: Completul nr. 9
 • Solution number: -
 • Solution date: 01/13/2022
 • Solution type: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Details: - Amână pronunţarea pe probe la data de 25.01.2022 Acordă termen pe fond la data de 10.02.2022 ora 12,00
12/08/2021 9:00
 • Panel: Completul nr. 9 AP
 • Solution number: -
 • Solution date: 12/08/2021
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Încheiere
 • Details: I. A. Admite cererea de probatorii formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, constând în proba cu înscrisuri şi emiterea unei adrese către Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Serviciul Teritorial Bra?ov. B. Admite cererea formulată de apelantul intimat inculpat Adam Ioan şi încuviinţează audierea martorului Durlan Iulian. Respinge în rest cererea de probatorii formulată de inculpat. C. Admite, în parte, cererea de probatorii formulată de apelantul intimat inculpat Ordog Lorand Andras, constând în audierea martorei Anton Lucica şi proba cu înscrisuri reprezentând coresponden?a scrisă emisă de către Tribunalul Covasna la 07 octombrie 2021. Respinge cererea de administrare a celorlalte probe. D. Admite proba cu înscrisuri în circumstanţiere solicitată de apelatul inculpat Hrebenciuc Andrei. E. Respinge cererile de probatorii formulate de apelanţii inculpaţi Bengescu Dan Costin şi Sturdza Paltin Gheorghe. II. Motivul de apel formulat de inculpatul Adam Ioan referitor la nulitatea absolută a procedeelor probatorii desfăşurate asupra mediilor de stocare a datelor informatice ridicate de la inculpatul Sturdza Paltin Gheorghe va fi pus în discuţie la termenul din data de 13 ianuarie 2022. III. Dispune introducerea în cauză, în calitate de apelante, a Regiei Na?ionale a Pădurilor – ROMSILVA şi a Regiei Na?ionale a Pădurilor - ROMSILVA - Direc?ia Silvică Bacău şi citarea acestora pentru termenul din data de 13 ianuarie 2022. IV. Dispune citarea pentru termenul din data de 13 ianuarie 2022 a martorilor Anton Lucica şi Durlan Iulian în vederea audierii. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 08 decembrie 2021.
02/10/2022 12:00
 • Panel: Completul nr. 9
 • Solution number: -
 • Solution date: 02/10/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: -
01/25/2022 9:00
 • Panel: Completul nr. 9 AP
 • Solution number: -
 • Solution date: 01/25/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Încheiere
 • Details: I. Respinge cererea de probatorii formulată de apelantul intimat inculpat Adam Ioan constând în emiterea unor adrese către Direcţia Naţională Anticoruptie, Serviciul Român de Informaţii şi către BCCO- Braşov. II. Respinge cererea formulată de apelantul intimat inculpat Adam Ioan privind lămurirea obiectului probaţiunii şi a acuzaţiei. III. Respinge cererile formulate de apelantul inculpat Sturdza Paltin Gheorghe constând în detectarea comportamentului simulat prin testarea sa cu aparatul poligraf şi efectuarea unei percheziţii informatice. IV. Respinge cererea formulată de apelantul intimat inculpat Adam Ioan privind nulitatea absolută a procedeelor probatorii desfăşurate asupra mediilor de stocare a datelor informatice ridicate de la inculpatul Sturdza Paltin Gheorghe. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25 ianuarie 2022.
02/24/2022 12:00
 • Panel: Completul nr. 9
 • Solution number: -
 • Solution date: 02/24/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza la data de 10.03.2022, ora 12:00
03/10/2022 12:00
 • Panel: Completul nr. 9
 • Solution number: -
 • Solution date: 03/10/2022
 • Solution type: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Details: 09.05.2022
05/09/2022 9:00
 • Panel: Completul nr. 9 AP
 • Solution number: -
 • Solution date: 05/09/2022
 • Solution type: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Details: Amână pronunţarea la data de 06.06.2022
06/06/2022 9:00
 • Panel: Completul nr. 9 AP
 • Solution number: -
 • Solution date: 06/06/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Repus pe rol
 • Details: Repune pe rol cauza având ca obiect apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bra?ov, de apelantele Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva şi Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva – Direcţia Silvică Bacău şi de inculpa?ii Hrebenciuc Andrei, Sturdza Gabriela Rodica, Bengescu Dan Costin, Sturdza Paltin Gheorghe, Bularca Anca Roxana, Kadas Iosif, Adam Ioan, Ordog Lorand Andras, Iacob Sorin Ion şi Mătăşel Ioan împotriva sentinţei penale nr. 132/F din data de 22 iulie 2021 a Curţii de Apel Braşov - Secţia Penală. Fixează termen de judecată la data de 30 iunie 2022, Completul 9, Sala Sec?iei Penale, cu citarea părţilor şi înştiinţarea apărătorilor aleşi şi desemnaţi din oficiu ai acestora. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06 iunie 2022.
06/30/2022 12:00
 • Panel: Completul nr. 9
 • Solution number: -
 • Solution date: 06/30/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 24.08.2022, C9.
08/24/2022 10:00
 • Panel: Completul nr. 9
 • Solution number: -
 • Solution date: 08/24/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Suspendat
 • Details: Suspendă judecarea cauzei.
11/24/2022 9:00
 • Panel: Completul nr. 9
 • Solution number: -
 • Solution date: 11/24/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 12.01.2023, ora 13,00.
10/31/2022 9:00
 • Panel: Completul nr. 9
 • Solution number: -
 • Solution date: 10/31/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Repus pe rol
 • Details: Repune cauza pe rol. Fixează termen la data de 24 noiembrie 2022, pentru când se vor cita părţile şi se vor înştiinţa apărătorii aleşi şi desemnaţi din oficiu ai acestora. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 31 octombrie 2022.
01/12/2023 13:00
 • Panel: Completul nr. 9
 • Solution number: -
 • Solution date: -
 • Solution type: -
 • Solution: Termen preschimbat
 • Details: Conform Hotărârii Colegiului de conducere din data de 21.12.2022 prin care a fost aprobată desfiinţarea completului şi repartizarea ciclică a dosarului cu respectarea dispoziţiilor art. 103 alin. 3 ROIJ.
01/19/2023 11:00
 • Panel: Completul nr. 6
 • Solution number: -
 • Solution date: 01/19/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 02.02.2023, ora 12,00.
02/02/2023 12:00
 • Panel: Completul nr. 6
 • Solution number: -
 • Solution date: 02/02/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Admite excepţia nelegalei compuneri a completului de judecată. În temeiul art. 354 alin. 2 din Codul de procedură penală, art. 34 alin. 3 din Legea nr. 304/2022, art. 3 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, art. 17 alin. 1 lit e şi art. 110 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, completul de judecată va fi compus din următorii membri: ... Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02 februarie 2023. __Amână cauza şi acordă termen la data de 16.03.2023, ora 12,00.
03/16/2023 12:00
 • Panel: Completul nr. 6
 • Solution number: -
 • Solution date: 03/16/2023
 • Solution type: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Details: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 16.05.2023.
03/02/2023 9:00
 • Panel: CC 6
 • Solution number: -
 • Solution date: 03/02/2023
 • Solution type: Încheiere – abţinere
 • Solution: Încheiere
 • Details: Respinge, ca inadmisibilă, declaraţia de abţinere formulată de domnul judecător ... în dosarul nr. 2452/1/2021 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 02 martie 2023. .................................. Respinge, ca nefondate, declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător ..., precum şi cererea de recuzare formulată de reprezentantul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în dosarul nr. 2452/1/2021 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 02 martie 2023.
05/16/2023 9:00
 • Panel: Completul nr. 6 AP
 • Solution number: -
 • Solution date: 05/16/2023
 • Solution type: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Details: Amână deliberarea, redactarea şi pronun?area hotărârii la data de 16 iunie 2023.
06/16/2023 9:00
 • Panel: Completul nr. 6 AP
 • Solution number: -
 • Solution date: 06/16/2023
 • Solution type: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Details: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 14 iulie 2023.
07/14/2023 9:00
 • Panel: Completul nr. 6 AP
 • Solution number: -
 • Solution date: 07/14/2023
 • Solution type: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Details: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea la data de 11 august 2023.
08/11/2023 9:00
 • Panel: Completul nr. 6 AP
 • Solution number: -
 • Solution date: 08/11/2023
 • Solution type: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Details: Amână deliberarea, redactarea şi pronun?area hotărârii la data de 11 septembrie 2023.
09/11/2023 9:00
 • Panel: Completul nr. 6 AP
 • Solution number: -
 • Solution date: 09/11/2023
 • Solution type: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Details: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 05 octombrie 2023.
10/05/2023 9:00
 • Panel: Completul nr. 6 AP
 • Solution number: -
 • Solution date: 10/05/2023
 • Solution type: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Details: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 02 noiembrie 2023.
11/02/2023 9:00
 • Panel: Completul nr. 6 AP
 • Solution number: -
 • Solution date: 11/02/2023
 • Solution type: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Details: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 09 noiembrie 2023.
11/09/2023 9:00
 • Panel: Completul nr. 6 AP
 • Solution number: -
 • Solution date: 11/09/2023
 • Solution type: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Details: Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 13 noiembrie 2023.
11/13/2023 9:00
 • Panel: Completul nr. 6 AP
 • Solution number: 338/2023
 • Solution date: 11/13/2023
 • Solution type: Hotarâre
 • Solution: Admis apel
 • Details: A. În unanimitate: Admite apelurile declarate de către apelan?ii Hrebenciuc Andrei, Sturdza Gabriela Rodica, Bengescu Dan Costin, Sturdza Paltin Gheorghe, Bularca Anca Roxana, Kadas Iosif, Adam Ioan, Ordog Lorand Andras, Iacob Sorin Ion şi Mătăşel Ioan împotriva sentinţei penale nr. 132/F din data de 22 iulie 2021 a Curţii de Apel Braşov - Secţia Penală, pe care o desfiin?ează în parte ?i rejudecând cauza: A.I. Cu majoritate: În baza baza art. 396 alin. 7 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.proc.pen. dispune achitarea inculpatului Ordog Lorand Andras pentru infrac?iunea de abuz în serviciu cu consecin?e deosebit de grave dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art.132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin.1 Cod penal şi art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal. În temeiul art.397 C.proc.pen rap. la art.25 alin.5 C.proc.pen., lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de Statul Român prin Ministerul Finanţelor. A.II. În unanimitate: 1. În baza baza art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal fa?ă de inculpatul Adam Ioan cu privire la comiterea infrac?iunii de cumpărare de influen?ă, prev. de art. 292 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002 şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. 2. În baza baza art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal fa?ă de inculpatul Ordog Lorand Andras cu privire la comiterea infrac?iunii de luare de mită, prev. de art.289 Cod penal raportat la art.7 alin.1 lit.b din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. 3. În baza baza art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal fa?ă de inculpatul Sturdza Paltin-Gheorghe cu privire la comiterea infrac?iunii cumpărare de influen?ă, prev. de art.292 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. 4. În baza baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal fa?ă de inculpatul Bengescu Dan Costin cu privire la comiterea infrac?iunii de trafic de influen?ă, prev. art. 291 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. 5. În baza baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal fa?ă de inculpatul Hrebenciuc Andrei, cu privire la complicitate la infracţiunea de trafic de influen?ă, prev. art. art. 48 C.pen. raportat la art. 291 alin. 1 C.pen. ?i art. 6 din Legea 78/2000, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. 6. În baza baza art. 396 alin. 7 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. c C.proc.pen. dispune achitarea fa?ă de inculpata Sturdza (fostă Zaharia) Gabriela Rodica cu privire la complicitate la infracţiunea de cumpărare de influen?ă, prev. art. 48 C.pen. rap. la art. art. 292 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod penal. 7. În baza baza art. 396 alin. 7 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. c C.proc.pen. dispune achitarea fa?ă de inculpata Bularca (fostă Adam) Anca Roxana cu privire la complicitate la infracţiunea de cumpărare de influen?ă, prev. art. 48 C.pen. rap. la art. art. 292 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod penal. 8. În baza baza art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal fa?ă de inculpatul Kadas Iosif cu privire la comiterea infrac?iunii de cumpărare de influen?ă, prev. art. 292 alin.1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, ca urmare a intervenirii decesului. 9. În baza baza art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal fa?ă de inculpatul Iacob Sorin Ion cu privire la comiterea infrac?iunii cumpărare de influen?ă, prev. art. 292 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. 10. În baza baza art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal fa?ă de inculpatul Mătă?el Ioan cu privire la comiterea infrac?iunii cumpărare de influen?ă, prev. art. 292 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, ca urmare a împlinirii termenului de prescrip?ie a răspunderii penale. Înlătură obligarea inculpatelor Sturdza Gabriela Rodica, Bularca Anca Roxana la plata cheltuielilor de judecată stabilite prin sentinţa apelată. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate care nu contravin prezentei decizii. B. Respinge ca nefondate apelurile declarate de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bra?ov ?i apelantele Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva şi Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva – Direcţia Silvică Bacău, împotriva aceleia?i sentin?e. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Onorariile parţiale cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru apelantul-inculpat Sturdza Paltin Gheorghe, Sturdza Gabriela Rodica, Bularca Anca Roxana, Hrebenciuc Andrei, Bengescu Dan Costin, apelanţii-intimaţi inculpaţi Adam Ioan, Kadas Iosif, Ordog Lorand Andras, Mătăşel Ioan, Iacob Sorin Ion şi intimatul-inculpat Crăciunescu Adam, în cuantum de câte 1300 lei, rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronun?ată în şedinţă publică, astăzi, 13 noiembrie 2023.
Avenues of appeal:
Declaring Type Initiating party
12/04/2023 Recurs in casaţie IACOB SORIN ION