Hearings: March | | 2024
You are here: Home » Detalii dosar
Case number:
2705/1/2022
Old case number:
-
Case data:
12/12/2022
Initial case date:
12/29/2014
Case object judicial matter:
Contencios administrativ şi fiscal
Chamber:
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal
Case object:
alte cereri
Secondary case objects:
-
Stage:
Revizuire - Recurs
Combined stage:
-
Docket parties:
 • UNITED MEDIA SERVICES S.R.L. - Revizuent
 • CONSILIUL CONCURENŢEI - Intimat
Hearings:
Hearing date Hearing start hour  
09/14/2023 9:00
 • Panel: Completul nr.3 NCPC
 • Solution number: -
 • Solution date: 09/14/2023
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână judecarea cauzei la data de 26 octombrie 2023.
10/26/2023 9:00
 • Panel: Completul nr.3 NCPC
 • Solution number: -
 • Solution date: 10/26/2023
 • Solution type: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Details: Amână pronunţarea la data de 9 noiembrie 2023, pronunţarea hotărârii urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 26 octombrie 2023.
11/09/2023 9:00
 • Panel: C3-AP
 • Solution number: -
 • Solution date: 11/09/2023
 • Solution type: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Details: Amână pronunţarea la data de 23 noiembrie 2023, pronunţarea hotărârii urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 9 noiembrie 2023.
11/23/2023 9:00
 • Panel: C3-AP
 • Solution number: -
 • Solution date: 11/23/2023
 • Solution type: Încheiere - Suspendare
 • Solution: 412 NCPC/243 CPC
 • Details: Admite cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene formulată de revizuenta United Media Services SRL. În temeiul art. 267 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, sesizează Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu următoarea întrebare preliminară: În contextul în care o decizie de sancţionare a mai multor întreprinderi pentru încălcarea art. 101 TFUE este contestată separat de întreprinderile sancţionate, în dosare distincte, iar urmare a unei întrebări preliminare formulate în dosarul uneia dintre aceste întreprinderi intervine o hotărâre obligatorie a CJUE cu privire la o chestiune de drept comună (în speţă, modul de stabilire a cifrei de afaceri care constituie baza de calcul al amenzilor aplicate pentru fapta anticoncurenţială), art. 4 alin. (3) TUE, precum şi art. 47 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, cu referire, în principal, la principiile echivalenţei, efectivităţii şi securităţii juridice, pot fi interpretate în sensul că se opun unei reglementări potrivit căreia termenul în care poate fi formulată o cerere de revizuire pentru încălcarea dreptului Uniunii Europene curge, în orice împrejurări, de la data comunicării hotărârii supuse revizuirii, astfel încât împiedică formularea unei cereri de revizuire împotriva unei hotărâri pronunţate anterior în dosarul altei întreprinderi dintre cele sancţionate, chiar dacă acea întreprindere solicitase şi ea sesizarea CJUE cu o întrebare preliminară în acelaşi sens, dar solicitarea ei a fost respinsă de instanţă? În temeiul art. 412 alin.(1) pct. 7 din Codul de procedură civilă, suspendă judecata revizuirii formulate de United Media Services SRL împotriva Deciziei nr. 3989 din 16 noiembrie 2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal pronunţate în Dosarul nr. 7682/2/2014 până la pronunţarea hotărârii preliminare de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Definitivă. Pronun?ată astăzi, 23 noiembrie 2023, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Avenues of appeal:
-