Hearings: February | | 2024
You are here: Home » Detalii dosar
Case number:
2165/2/2021
Old case number:
-
Case data:
04/19/2022
Initial case date:
04/02/2021
Case object judicial matter:
Contencios administrativ şi fiscal
Chamber:
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal
Case object:
obligare emitere act administrativ
Secondary case objects:
-
Stage:
Recurs
Combined stage:
-
Docket parties:
 • ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ- ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. - Recurent (Reclamant)

  Last comunciation: 06/06/2022

 • FONDUL DE GARANTARE A ASIGURAŢILOR - Recurent (Pârât)

  Last comunciation: 06/06/2022

Hearings:
Hearing date Hearing start hour  
09/14/2023 9:00
 • Panel: Completul nr.9 NCPC
 • Solution number: 3858/2023
 • Solution date: 09/14/2023
 • Solution type: Hotarâre
 • Solution: Admitere recurs - Admitere recurs - cu casare
 • Details: Respinge excepţia nulităţii recursului formulat de reclamantă invocată de recurentul-pârât Fondul de Garantare a Asiguraţilor. Admite recursul formulat de reclamanta Asigurarea Românească Asirom Vienna Insurance Group S.A. împotriva Sentinţei civile nr. 1963 din 16 decembrie 2021 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondată. Casează în parte sentinţa recurată şi, în rejudecare: Admite în parte cererea de chemare în judecată astfel cum a fost modificată. Obligă pârâtul Fondul de Garantare a Asiguraţilor la plata dobânzii legale penalizatoare prevăzute de art. 3 alin. (3) din OG nr. 13/2011, aferente debitului principal de 2302 lei, calculate pentru perioada 03.05.2018 – 29.10.2021, precum şi la plata sumei de 50 de lei reprezentând taxă judiciară de timbru la fond. Obligă intimatul - pârât Fondul de Garantare a Asiguraţilor la plata către recurenta-reclamantă a sumei de 100 de lei taxă judiciară de timbru şi a sumei de 588,35 lei onorariu avocaţial, cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs Respinge recursul incident formulat de pârâtul Fondul de Garantare a Asiguraţilor împotriva Sentinţei civile nr. 1963 din 16 decembrie 2021 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Menţine în rest sentinţa recurată. Definitivă. Pronunţată astăzi, 14 septembrie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Avenues of appeal:
Declaring Type Initiating party
04/07/2022 Recurs ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ- ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.