PAGINA DE ÎNCEPUT
-
ISTORIC
-
JURISPRUDENȚĂ
-
LISTA DE ȘEDINȚE
-
DOSARE
-
STATISTICI
-
INFORMAȚII
-
NOUTĂȚI
-
ARTICOLE
-
LEGĂTURI
-
CONTACT
Înalta Curte de Casație și Justiție a României
Secția I Civilă
|
Secția a II-a Civilă
|
Secția Penală
|
Contencios Administrativ
|
Completele de 5
|
S.U.
|
Complet RIL
|
Complet HP
  

Secția Penală

Competența - noul Cod de Procedură Penală | Competența - vechiul Cod de Procedură Penală | Moduri de contact | Ședințe de judecată | Jurisprudență
Competența - conform noului Cod de Procedură Penală


Conform Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și Codului de procedură penală, Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție judecă:


1. în primă instanță, procesele și cererile date prin lege în competența de primă instanță a Înaltei Curți de Casație și Justiție;

Conform art. 40 din Codul de procedură penală, Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție judecă în primă instanță infracțiunile de înaltă trădare, infracțiunile svârșite de senatori, deputați și membri din România în Parlamentul European, de membrii Guvernului, de judecătorii Curții Constituționale, de membrii Consiliului Superior al Magistraturii, de judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție și de procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;


2. apelurile împotriva hotărârilor penale pronunțate în primă instanță de curțile de apel și de Curtea Militară de Apel;


3. contestațiile împotriva hotărârilor penale pronunțate în primă instanță de curțile de apel, de Curtea Militară de Apel și de Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție, conform art. 31 din Legea nr. 304/2004;


4. apelurile declarate împotriva hotărârilor nedefinitive sau a actelor judecătorești, de orice natură, care nu pot fi atacate pe nicio altă cale, iar cursul judecății a fost întrerupt în fața curților de apel;


5. recursurile în casație împotriva hotărârilor penale definitive, în condițiile prevăzute de lege;


  Potrivit art. 437 din Codul de procedură penală, cererea de recurs în casație se formulează în scris și va cuprinde:

  a) numele și prenumele, domiciliul sau reședința părții, numele, prenumele și domiciliul profesional al avocatului sau, după caz, numele și prenumele procurorului care exercită recursul în casație, precum și organul judiciar din care acesta face parte;

  b) indicarea hotărârii care se atacă;

  c) indicarea cazurilor de recurs în casație pe care se întemeiază cererea și motivarea acestora;

  d) semnătura persoanei care exercită recursul în casație și/sau semnătura avocatului.

  La cerere se anexează toate înscrisurile invocate în motivarea acesteia.

  Cererea de recurs în casație împreună cu înscrisurile anexate se depun, însoțite de copii pentru procuror și părți, la instanța a cărei hotărâre se atacă, potrivit art. 439 alin. (1) din Codul de procedură penală , care reglementează procedura de comunicare.

  Admisibilitatea cererii de recurs în casație se examinează în camera de consiliu de un complet format din un judecător, după depunerea raportului magistratului-asistent și atunci când procedura de comunicare este legal îndeplinită, conform art. 440 alin. (1) din Codul de procedură penală.


6. sesizările în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.


7. conflictele de competență în cazurile în care este instanța superioară comună instanțelor aflate în conflict.


8. cererile de strămutare de la curtea de apel competentă la o altă curte de apel.


9. alte cauze anume prevăzute de lege.

Competența - conform vechiului Cod de Procedură Penală


Conform Legii nr.304/2004, republicată, privind organizarea judiciară, Secția penală judecă:

1. în primă instanță, procesele și cererile date prin lege în competența de primă instanță a Înaltei Curți de Casație și Justiție;

Conform art.29 din Codul de procedură penală, Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție "judecă în primă instanță:

  a) infracțiunile săvârșite de senatori, deputați și europarlamentari;

  b) infracțiunile săvârșite de membrii Guvernului;

  c) infracțiunile săvârșite de judecătorii Curții Constituționale;

  d) infracțiunile săvârșite de către membrii Consiliului Superior al Magistraturii;

  e) infracțiunile săvârșite de judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție precum și de procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

  f) infracțiunile săvârșite de mareșali, amirali, generali și de chestori;

  g) alte cauze date prin lege în competența sa."

2.recursurile, în condițiile prevăzute de lege;

  a) recursurile împotriva hotărârilor penale pronunțate, în primă instanță, de curțile de apel și Curtea Militară de Apel;

  b) recursurile împotriva hotărârilor penale pronunțate, ca instanțe de apel, de curțile de apel și Curtea Militară de Apel.

  c) recursurile împotriva hotărârilor penale pronunțate, în primă instanță, de secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și alte cazuri prevazute de lege."

3. conflictele de competență în cazurile în care Înalta Curte de Casație și Justiție este instanța superioară comună;

4. cazurile în care cursul judecății este întrerupt;

5. cererile de strămutare, în cazurile prevăzute de lege;

Secția penală strămută judecarea unei cauze de la curtea de apel competentă la o altă curte de apel; cererea de strămutare trebuie să se refere la o singură cauză și să precizeze obiectul acesteia. Cererea de strămutare se depune în dublu exemplar, nu se timbrează și trebuie să conțină:

  a) denumirea instanței pe rolul căreia se află cauza;

  b) numărul și anul înregistrării dosarului a cărui strămutare se solicită;

  c) termenul de judecată;

  d) numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, adresa petiționarului, numele părinților acestuia;

  e) motivele pentru care se solicită strămutarea;

  f) se va menționa dacă s-a mai formulat vreo cerere de strămutare în același dosar;

  g) se va menționa dacă sunt arestați în cauză, numele, prenumele acestora și locul de detenție.

La cererea de strămutare se va anexa o cerere pentru eliberarea unui certificat (care se taxează cu 1 leu/pagină) prin care se atestă că pe rolul Secției penale a Înaltei Curți de Casație și Justiție se află cererea de strămutare; certificatul este necesar la instanța pe rolul căreia se află dosarul a cărui strămutare se solicită;

Ambele exemplare ale cererii de strămutare vor fi semnate de petiționar.

6. contestații în anulare - art.386-390 din Codul de procedură penală - împotriva hotărârilor definitive pronunțate de Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție.


Eliberarea unei copii legalizate după o decizie ori sentință pronunțată de Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție se taxează cu 5 lei pentru fiecare exemplar de copie.Ordonanța de urgență nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 392 din 29/06/2013


Moduri de contact:

  Centrala: 021-310.39.08, 021-310.39.09, 021-310.39.12.

  Telefon, cabinetul președintelui secției penale: centrala / int. 186.

  Telefon, arhiva secției penale: centrala / int. 256, 282.

  Fax: 021-310.34.89, 021-312.21.81

  E-mail: recursuri.penal@scj.ro

Concept grafic și realizare
© Indaco Systems, 2005