Ședințe de judecată: August | | 2022
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia Penală

Decizia nr. 1494/2016

Şedinţa publică din 5 decembrie 2016

Decizia nr. 1494/2016

Deliberând asupra contestației de față, în baza actelor și lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin sentința penală nr. 120 din 31 octombrie 2016 a Curții de Apel Ploiești, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, s-a hotărât astfel:

S-a admis sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, și în consecință;

În baza art. 36 și urm., art. 42 alin. (1), (3) și (4), art. 43 alin. (6) și art. 52 alin. (3) și (4) din Legea nr. 302/2004 republicată, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 300 din 15 noiembrie 2013, s-a dispus extrădarea persoanei urmărite A., nu are reședință în România, fără antecedente penale în România, în prezent aflat în Arestul Inspectoratului de Poliție a Județului Buzău, către autoritățile judiciare din Albania, în vederea executării pedepsei de 2 (doi) ani închisoare, aplicată de Curtea din Tirana, prin hotărâre definitivă la 15 aprilie 2015 și în baza căreia a fost emis mandatul de arestare nr. 1174/2015 pentru săvârșirea infracțiunii de fraudă.

S-a luat act că persoana extrădabilă nu a renunțat la regula specialității.

S-a constatat că persoana extrădabilă A. a fost reținută de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești prin Ordonanța nr. 7150/II/5/2016 din 25 septembrie 2016 pentru o perioadă de 24 ore, începând cu 25 septembrie 2016, orele 22,17 și până la 26 septembrie 2016, orele 22,17, și arestată provizoriu de Curtea de Apel Ploiești, pentru o perioadă de 30 zile, începând cu 26 septembrie 2016 și până la 25 octombrie 2016, inclusiv, conform încheierii de ședință din 26 septembrie 2016, iar ulterior, prin încheierea de ședință din 24 octombrie 2016, conform art. 43 alin. (3) din Legea nr. 302/2004 rap. la art. 234 - 236 C. proc. pen., s-a prelungit măsura arestării provizorii de la 26 octombrie 2016 și până la 24 noiembrie 2016, inclusiv.

În temeiul art. 52 alin. (3) teza II-a Legea nr. 302/2004 republicată, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 300 din 15 noiembrie 2013, s-a menținut starea de arest provizoriu a persoanei extrădabile A., în vederea extrădării, până la predare, conform art. 57 din același act normativ.

În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina acestuia.

S-a dispus plata sumei de 420 lei, onorariu avocat din oficiu desemnat pentru persoana extrădabilă A., din fondul Ministerului Justiției în contul Baroului Prahova.

În temeiul art. 273 alin. (1), (2), (4) și (5) C. proc. pen. și art. 275 alin. (6) C. proc. pen., s-a dispus plata sumei de 468,73 lei, pentru interpretul de limbă italiană, din fondul cheltuielilor judiciare special alocat - în final acestea rămânând în sarcina statului.

Pentru a dispune astfel, instanța de fond a reținut că, prin adresa nr. 7150/II/5/2016, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, în temeiul disp. art. 101 alin. (2), (3) și (4) din Legea nr. 302 din 28 iunie 2004 - modificată și republicată, a sesizat Curtea de Apel Ploiești, pentru a aprecia asupra luării măsurii arestării provizorii în vederea extrădării, față de persoana extrădabilă A., către autoritățile judiciare din Albania.

La sesizare au fost atașate, adresa din data de 25 septembrie 2016 a Ministerului Administrației și Internelor - Centrul de Cooperare Polițienească Internațională - Biroul Național Interpol - România, Difuziunea din data de 07 mai 2015 primită de la autoritățile judiciare din Albania, privind mandatul de arestare emis la data de 15 aprilie 2015 privind pe cetățeanul italian A., în limba engleză și traducerea acesteia în limba română, procesul verbal întocmit de agenții de poliție din cadrul Inspectoratul de Poliție a Județului Buzău - Poliția municipiului Rm. Sărat - Biroul Rutier, adresa din 25 septembrie 2016 a Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Rm. Sărat către Biroul Național Interpol, procesul verbal de identificare din 25 septembrie 2016, fotocopiile actelor de identitate ale persoanei urmărite, ordonanțe desemnare traducător și interpret, fotocopia împuternicirii avocațiale, declarația persoanei urmărite, fotocopia înscrisului în limba italiană depus de persoana urmărită cu ocazia audierii, Ordonanța de reținere nr. 7150/II/5/2016 din 25 septembrie 2016.

Curtea i-a adus la cunoștință persoanei urmărite A. că, pe numele său autoritățile judiciare din Albania - Curtea din Tirana au emis o semnalare în vederea predării către autoritățile judiciare din această țară, în vederea executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată de această instanță prin hotărâre definitivă la 15 aprilie 2015 și în baza căreia a fost emis mandatul de arestare nr. 1174/2015 pentru săvârșirea infracțiunii de fraudă, constând în aceea că la data de 21 august 2012 a închiriat un autoturism în valoare de 10.000 euro, pentru o perioadă de 7 zile și a părăsit teritoriul albanez cu vehiculul pe data de 27 august 2012, fără a achita suma de 1.500 euro contravaloarea închirierii.

Fiind audiată, persoana urmărită A. a susținut că nu este de acord cu arestarea sa provizorie, deoarece în prezent există pe rolul Curții de Apel din Roma o cauză penală privind rejudecarea procesului penal din Albania.

Prin încheierea de ședință din Camera de Consiliu din 26 septembrie 2016, a fost admisă propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești și în baza art. 43 și urm. și art. 66 din Legea nr. 302/2004 republicată, privind Cooperarea Judiciară Internațională în materie penală, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 300 din 15 noiembrie 2013, combinat cu art. 223 alin. (2) rap. la art. 202 alin. (4) lit. e) C. proc. pen., s-a dispus arestarea provizorie a persoanei solicitate A., pe o perioadă de 30 de zile, cu începere de la data de 26 septembrie 2016 până la data de 25 octombrie 2016, inclusiv.

S-a dispus emiterea mandatului de arestare provizorie.

În baza art. 36 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 republicată, s-a fixat termen pentru prezentarea de către procuror a cererii de extrădare și a mandatului de arestare în original, emis de autoritățile judiciare din Albania, însoțite de traducerea în limba română, la data de 17 octombrie 2016.

Pentru a pronunța această încheiere, Curtea a reținut că autoritățile judiciare din Albania - Curtea din Tirana, au emis difuziunea/semnalarea din data de 07 mai 2015, privind mandatul de arestare nr. 1174 din 15 aprilie 2015 pe numele cetățeanului italian A., condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare cu executare, pentru săvârșirea infracțiunii de fraudă.

 S-a reținut în esență, că la data de 21 august 2012 a închiriat un autoturism în valoare de 10.000 euro, pentru o perioadă de 7 zile și a părăsit teritoriul albanez cu vehiculul pe data de 27 august 2012, fără a achita suma de 1.500 euro contravaloarea închirierii.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a primit difuziunea/semnalarea din data de 07 mai 2015 de la autoritățile judiciare din Albania, precum și adresa din data de 25 septembrie 2016 a Ministerul Administrației și Internelor - Centrul de Cooperare Polițienească Internațională - Biroul Național Interpol - România și care i-au fost aduse la cunoștință persoanei urmărite A., așa cum rezultă din declarația dată de acesta la procuror (fila 22).

Totodată, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a dispus prin Ordonanța nr. 7150/II/5/2016 din 25 septembrie 2016, reținerea pentru 2 4 ore a persoanei urmărite A. (filele 24 - 25), începând cu 25 septembrie 2016, orele 22,17 până la data de 26 septembrie 2016, orele 22,17 și a sesizat Curtea de Apel Ploiești în conformitate cu disp. art. 44 alin. (7) din Legea nr. 302/2004 pentru a aprecia asupra luării măsurii arestării provizorii în vederea extrădării persoanei urmărite A..

Curtea, văzând: adresa din data de 25 septembrie 2016 a Ministerului Administrației și Internelor - Centrul de Cooperare Polițienească Internațională - Biroul Național Interpol - România; difuziunea din data de 07 mai 2015 primită de la autoritățile judiciare din Albania, privind mandatul de arestare emis la data de 15 aprilie 2015 pe numele persoanei extrădabile - cetățean italian A.; că obiectul mandatului privește condamnarea persoanei extrădabile la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de fraudă de către autoritățile judiciare din Albania - Curtea din Tirana, prin sentința penală rămasă definitivă la 15 aprilie 2015, în baza căreia a fost emis mandatul de arestare nr. 1174/201 ; că persoana extrădabilă este acuzată că la data de 21 august 2012, a închiriat un autoturism în valoare de 10.000 euro, pentru o perioadă de 7 zile și a părăsit teritoriul albanez cu vehiculul pe data de 27 august 2012, fără a achita suma de 1.500 euro, contravaloarea închirierii și că Ordonanța nr. 7150/II/5/2016 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, prin care s-a dispus reținerea persoanei urmărite pentru 24 de ore, începând cu data de 25 septembrie 2016, orele 22,17 și până la data de 26 septembrie 2016, orele 22,17, a apreciat că A. se află în situația prevăzută de art. 223 alin. (1), rap. la art. 202 alin. (4) lit. e) C. proc. pen., art. 44 și art. 60 din Legea nr. 302/2004 republicată.

Pentru soluționarea în bune condiții a cauzei și evitarea riscurilor ca persoana urmărită să se sustragă procedurilor judiciare prevăzute de Legea nr. 302/2004, a fost admisă propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești și în baza art. 43 și urm. și art. 66 din Legea nr. 302/2004 republicată, privind Cooperarea Judiciară Internațională în materie penală, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 300 din 15 noiembrie 2013, combinat cu art. 223 alin. (2) rap. la art. 202 alin. (4) lit. e) C. proc. pen., s-a dispus arestarea provizorie a persoanei solicitate A., pe o perioadă de 30 de zile, cu începere de la data de 26 septembrie 2016 până la data de 25 octombrie 2016, inclusiv.

Pe cale de consecință, s-a dispus emiterea mandatului de arestare provizorie.

În baza art. 36 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 republicată, s-a fixat termen pentru prezentarea de către procuror a cererii de extrădare și a mandatului de arestare în original, emis de autoritățile judiciare din Albania, însoțite de traducerea în limba română, la data de 17 octombrie 2016.

La termenul de judecată din 17 octombrie 2016, Curtea a constatat că nu au fost comunicate în original actele solicitate, motiv pentru care a dispus amânarea cauzei la 24 octombrie 2016, când a emis o adresă către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, cu solicitarea de a face demersuri în vederea depunerii cererii de extrădare și a mandatului de arestare ce vizează persoana solicitată A.

La termenul din 24 octombrie 2016, Curtea, în baza art. 43 alin. (3) din Legea nr. 302/2004 rap. la art. 234 - 236 C. proc. pen., a prelungit măsura arestării provizorii a persoanei solicitate A., pe o perioadă de 30 de zile, cu începere de la data de 26 octombrie 2016 și până la data de 24 noiembrie 2016, inclusiv.

S-a emis adresă către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, cu solicitarea de a face demersuri în vederea depunerii cererii de extrădare și a mandatului de arestare nr. 1174 din 15 aprilie 2015 emis de Curtea din Tirana - Republica Albania, în original, privind persoana solicitată A., până la termenul ce se va stabili.

S-a dispus amânarea cauzei pentru termenul din 31 octombrie 2016.

Pentru a pronunța această încheiere, Curtea a reținut că actele solicitate în original nu au fost înaintate de Ministerul Justiției din Albania, care potrivit Convenției Europene de Extrădare încheiată la Paris la 13 decembrie 1957, au la dispoziție 40 de zile pentru transmiterea documentelor de extrădare, în original, termen care curge de la arestarea persoanei urmărite.

Pe de altă parte, s-a constatat că la data de 25 octombrie 2016 expiră măsura arestării provizorie luată față de persoana solicitată, sens în care, s-a pus în discuție necesitatea prelungirii măsurii arestării provizorii a persoanei urmărite A., pe o perioadă de 30 zile, cu începere de la data de 26 octombrie 2016 și până la data de 24 noiembrie 2016 inclusiv.

În raport de cele arătate mai sus, Curtea a apreciat că se impune prelungirea măsurii arestării provizorie a persoanei urmărite, conform art. 43 alin. (3) din Legea nr. 302/2004, rap. la art. 234 - 236 C. proc. pen., pe o perioadă de 30 de zile, cu începere de la data de 26 octombrie 2016 și până la data de 24 noiembrie 2016, inclusiv.

Cu adresa din 17 octombrie 2016, Ministerul Justiției din România în continuarea adresei cu același număr din 04 octombrie 2016, în conformitate cu disp. art. 37 alin. (4) rap. la art. 40 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea Judiciară Internațională în Materie Penală, republicată, a transmis Curții de Apel Ploiești pentru termenul din 31 octombrie 2016 actele solicitate în original, precum și cererea de extrădare formulată de autoritățile judiciare albaneze împotriva numitului A..

Cu această ocazie, Ministerul Justiției din România a informat instanța de judecată că s-a efectuat controlul de regularitate, realizat în conformitate cu disp. art. 38 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală republicată și s-a constatat că:

1) persoana a cărei extrădare se solicită are cetățenie italiană;

2) între România și Albania se aplică dispozițiile Convenției Europene de Extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957;

3) extrădarea este supusă condițiilor prevăzute la art. 18 - 35 din Legea nr. 302/2004;

4) la cererea de extrădare au fost atașate documentele prevăzute de art. 36 din Legea nr. 302/2004, însoțite de traducerea în limba engleză (traducere efectuată de autoritățile albaneze);

5) nu este incidentă niciuna din limitele acordării cooperării judiciare, prevăzute la art. 3 din Legea nr. 302/2004 privind Cooperarea Judiciară Internațională în Materie Penală, republicată.

Prin aceeași adresă, Ministerul Justiției din România a informat instanța de judecată că autoritățile judiciare din Republica Albania, insistă în extrădarea persoanei urmărite A., sens în care la adresa Ministerului Justiției al Republicii Albania au fost anexate următoarele documente: adresa Parchetului General nr. 487/12 Prot. G.K. din 29 septembrie 2016, reprezentând cererea de extrădare; referatul emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Districtului Judiciar Tirana; Decizia nr. 1174 din 15 aprilie 2015 pronunțată de Judecătoria Districtului Judiciar Tirana; ordinul de executare a deciziei penale, emis la 30 aprilie 2015 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Districtului Judiciar Tirana; actul de notificare a acuzației; minuta din data de 31 martie 2014 privind prezentarea către inculpat a actelor de investigații preliminare; declarația emisă la 31 martie 2014 privind negăsirea persoanei; raportul conținând datele de stare civilă ale persoanei extrădabile și documentele de identificare ale acesteia; dispozițiile legale aplicabile.

La termenul de judecată din 31 octombrie 2016 persoana extrădabilă A. a fost audiată și a declarat că nu este de acord să fie extrădată voluntar și predată autorităților competente ale statului solicitant.

Analizând actele și lucrările dosarului, Curtea a apreciat că se impune admiterea sesizării formulate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești și în baza art. 36 și urm., art. 42 alin. (1), (3) și (4), art. 43 alin. (6) și art. 52 alin. (3) și (4) din Legea nr. 302/2004 republicată, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 300 din 15 noiembrie 2013, și extrădarea persoanei urmărite A., către autoritățile judiciare din Albania, în vederea executării pedepsei de 2 (doi) ani închisoare, aplicată de Curtea din Tirana, prin hotărâre definitivă la 15 aprilie 2015 și în baza căreia a fost emis mandatul de arestare nr. 1174/2015 pentru săvârșirea infracțiunii de fraudă.

Totodată, s-a luat act că persoana extrădabilă nu a renunțat la regula specialității.

În același timp, s-a constatat că persoana extrădabilă A. a fost reținută de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești prin Ordonanța nr. 7150/II/5/2016 din 25 septembrie 2016 pentru o perioadă de 24 ore, începând cu 25 septembrie 2016, orele 22,17 și până la 26 septembrie 2016, orele 22,17, și arestată provizoriu de Curtea de Apel Ploiești, pentru o perioadă de 30 zile, începând cu 26 septembrie 2016 și până la 25 octombrie 2016, inclusiv, conform încheierii de ședință din 26 septembrie 2016, iar ulterior, prin încheierea de ședință din 24 octombrie 2016, conform art. 43 alin. (3) din Legea nr. 302/2004 rap. la art. 234 - 236 C. proc. pen., s-a prelungit măsura arestării provizorii de la 26 octombrie 2016 și până la 24 noiembrie 2016, inclusiv.

Conform art. 52 alin. (3) teza II-a din Legea nr. 302/2004 republicată, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 300 din 15 noiembrie 2013, s-a menținut starea de arest provizoriu a persoanei extrădabile A., în vederea extrădării, până la predare, conform art. 57 din același act normativ, referitor la termenele de predare.

Împotriva sentinței penale nr. 120 din 31 octombrie 2016 a Curții de Apel Ploiești, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, în termen legal, a formulat contestație persoana extrădabilă A.

Analizând contestația formulată, prin prisma dispozițiilor legale incidente și în raport cu conținutul actelor și lucrărilor dosarului, Înalta Curte constată că aceasta este nefondată, pentru următoarele considerente:

Instanța de fond a apreciat în mod corect că în cauză sunt îndeplinite cerințele legale pentru extrădarea pasivă, prevăzute în art. 18 - 35 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că:

- există o cerere a unui stat străin (Albania), privind extrădarea numitului A., în vederea executării de către acesta a pedepsei de 2 (doi) ani închisoare - aplicată de către Curtea din Tirana, prin hotărâre judecătorească definitivă la 15 aprilie 2015 și în baza căreia a fost emis mandatul de arestare nr. 1174/2015 - în statul solicitant;

- nu este incidentă vreo dispoziție legală dintre cele prevăzute de art. 19 din legea menționată mai sus, privitoare la exceptarea de la extrădare;

- nu există vreun motiv obligatoriu sau opțional de refuz al extrădării, în sensul dispozițiilor art. 21 și 22 din actul normativ susmenționat;

- fapta pentru care se solicită extrădarea este prevăzută ca infracțiune atât de legea statului solicitant, cât și de legea română;

- fapta pentru care se solicită extrădarea este sancționată atât de legea penală a statului solicitant, cât și de legea penală română cu o pedeapsă privativă de libertate de cel puțin 4 luni;

- fapta pentru care se solicită extrădarea nu este pedepsită cu moartea de către legea statului solicitant;

- nu sunt incidente dispozițiile privitoare la refuzul extrădării, prev. de art. 25, 29-35 din legea menționată mai sus.

În calea de atac a contestației, Înalta Curte a verificat respectarea principiului „non bis in idem” prevăzut de art. 8 din Legea nr. 302/2004, în raport de apărarea invocată de persoana extrădabilă A., în sensul că o instanță din Italia, respectiv Curtea de Apel din Roma, a dispus suspendarea pedepsei de 2 (doi) ani închisoare, la care a fost condamnat de către autoritățile judiciare din Albania.

Din înscrisurile transmise de autoritățile judiciare din Italia, prin Ministerul Justiției, Direcția de Drept Internațional și Cooperare Judiciară, la solicitarea Înaltei Curți, nu rezultă că o instanță de judecată din Italia s-ar fi pronunțat în mod definitiv cu privire la aceeași faptă pentru care autoritățile din Albania au dispus condamnarea persoanei solicitate - situație care ar fi determinat limitarea cooperării judiciare, conform art. 8 din Legea nr. 302/2004 - procesul penal finalizat prin pronunțarea sentinței din 25 octombrie 2016 de către Curtea de Apel din Roma, rămasă definitivă la 22 noiembrie 2016, având ca obiect procedura de extrădare pentru aceeași hotărâre de condamnare pronunțată de autoritățile judiciare din Albania.

Pentru considerentele expuse, apreciind că hotărârea atacată este legală și temeinică, în baza art. 4251 alin. (7) pct. 1 lit. b) C. proc. pen., se va respinge, ca nefondată, contestația formulată de persoana extrădabilă A. împotriva sentinței penale nr. 120 din 31 octombrie 2016 a Curții de Apel Ploiești, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie.

În conformitate cu dispozițiile art. 275 alin. (2) C. proc. pen., contestatorul persoană extrădabilă va fi obligat la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Onorariul apărătorului desemnat din oficiu, în sumă de 400 lei, va rămâne în sarcina statului, iar onorariul cuvenit interpretului de limbă italiană se va suporta din fondul Înaltei Curți de Casație și Justiție.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondată, contestația formulată de persoana extrădabilă A. împotriva sentinței penale nr. 120 din 31 octombrie 2016 a Curții de Apel Ploiești, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie.

Obligă contestatorul la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Onorariul apărătorului desemnat din oficiu, în sumă de 400 lei, rămâne în sarcina statului.

Onorariul cuvenit interpretului de limbă italiană se va suporta din fondul Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică, azi 5 decembrie 2016.