Ședințe de judecată: Ianuarie | | 2023
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia I civilă

Decizia nr. 1479/2019

Şedinţa publică din data de 24 septembrie 2019

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

La data de 5 martie 2018 A., în contradictoriu cu intimata B., a formulat cerere de revizuire a Deciziei nr. 77 din 25 ianuarie 2018, pronunţată de Tribunalul Arad, secţia I civilă, în dosarul nr. x/2017.

Tribunalul Arad, secţia I civilă, prin Încheierea din 24 aprilie 2018 pronunţată în dosarul nr. x/2018, a dispus suspendarea judecăţii cererii în temeiul art. 411 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ.

Revizuentul A. a formulat recurs împotriva Încheierii din 24 aprilie 2018.

Prin Încheierea din 7 iunie 2018, pronunţată în dosarul nr. x/2018, Curtea de a Apel Timişoara, secţia I civilă, a dispus, în baza art. 411 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ. suspendarea judecării recursului declarat de recurentul A. împotriva încheierii de suspendare din 24 aprilie 2018, pronunţată de Tribunalului Arad în dosar nr. x/2018.

Împotriva acestei încheieri de suspendare a judecăţii recursului, la data de 19 februarie 2019, a formulat recurs revizuentul A..

Înalta Curte, înregistrând dosarul, a procedat, la data de 14 mai 2019, la întocmirea raportului asupra admisibilităţii în principiu a recursului, în cuprinsul acestuia reţinându-se, printre altele, chestiunea formulării în termen a căii de atac.

Prin Rezoluţia din data de 16 mai 2019, completul de filtru nr. 9 a luat act de conţinutul raportului şi a dispus comunicarea acestuia către părţi, pentru ca acestea să depună punct de vedere la raport, conform dispoziţiilor art. 493 alin. (4) C. proc. civ.

Recurentul-revizuent şi intimata nu au transmis punctul lor de vedere cu privire la raportul asupra admisibilităţii în principiu a recursului.

Analizând cauza, Înalta Curte constată următoarele:

Căile de atac şi termenele în care acestea pot fi exercitate sunt reglementate prin norme de ordine publică, deoarece se întemeiază pe interesul general de a înlătura orice împrejurări ce ar putea tergiversa, în mod nejustificat, judecata unei cauze.

Conform art. 414 alin. (1) C. proc. civ., "asupra suspendării judecării procesului instanţa se va pronunţa prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs, în mod separat, la instanţa ierarhic superioară".

În ceea ce priveşte termenul în care poate fi formulat recursul, acesta este cel care rezultă din aplicarea dispoziţiilor art. 414 alin. (2) C. proc. civ., text care prevede că "recursul se poate declara cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului ...".

Revizuentul a declarat recurs la data de 19 februarie 2019, astfel cum reiese din ştampila aplicată de Curtea de Apel Timişoara pe corespondenţa e-mail aflată la dosar.

Or, la acea dată, dosarul nr. x/2018 nu mai era suspendat, fiind pronunţată Decizia nr. 67 din 31 ianuarie 2019 de către Curtea de Apel Timişoara, secţia I civilă, prin care s-a constatat perimat recursul formulat de revizuent împotriva Încheierii din 24 aprilie 2018 a Tribunalului Arad.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte va respinge, ca tardiv formulat, recursul declarat de revizuentul A. împotriva Încheierii din data de 7 iunie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara, secţia I civilă, în dosarul nr. x/2018.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca tardiv, recursul declarat de revizuentul A. împotriva Încheierii din data de 7 iunie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara, secţia I civilă, în dosarul nr. x/2018.

Fără cale de atac.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 24 septembrie 2019.

GGC - CL