Ședințe de judecată: Aprilie | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia Penală

Încheierea nr. 14/2020

Şedinţa publică din data de 14 ianuarie 2020

Deliberând asupra conflictului de competenţă care face obiectul prezentei cauze, în baza actelor şi lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin Sentinţa penală nr. 359 din 13.09.2019, pronunţată în Dosarul nr. x/2019, Tribunalul Galaţi, conform art. 47 alin. (1) din C. proc. pen., a admis excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Galaţi, invocată din oficiu.

În baza art. 50 alin. (1) din C. proc. pen., a declinat competenţa de soluţionare a cauzei, având ca obiect contestaţie la executare în ce-l priveşte pe condamnatul A., în favoarea Tribunalului Bucureşti.

Prin Sentinţa penală nr. 1759 din 20.11.2019, pronunţată în Dosarul nr. x/2019, Tribunalul Bucureşti, în baza art. 47 alin. (3) din C. proc. pen., a admis excepţia de necompetenţă materială a Tribunalului Bucureşti, secţia I penală.

În baza art. 50 din C. proc. pen., a declinat competenţa de soluţionare a cauzei, având ca obiect cererea formulată de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigaţii Criminale în privinţa condamnatului A., în favoarea Tribunalului Galaţi.

În baza art. 51 din C. proc. pen., a constatat conflict negativ de competenţă între Tribunalul Bucureşti, secţia I penală şi Tribunalul Galaţi.

În baza art. 51 alin. (1) şi (2) din C. proc. pen., a înaintat cauza la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, în vederea soluţionării conflictului negativ de competenţă.

Fiind sesizată, în temeiul art. 51 alin. (1) şi (2) C. proc. pen., cu soluţionarea conflictului negativ de competenţă, Înalta Curte constată că instanţa competentă să soluţioneze cauza este Tribunalul Galaţi, motiv pentru care, conform dispoziţiilor art. 51 alin. (6) din C. proc. pen., va trimite dosarul acestei instanţe.

Pentru a hotărî astfel, Înalta Curte are în vedere următoarele considerente:

Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigaţii Criminale a formulat o contestaţie la executare întemeiată pe dispoziţiile art. 598 din C. proc. pen., privind pe condamnatul A.

În motivarea contestaţiei, în baza Sesizării nr. x din 30.05.2019, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigaţii Criminale a sesizat Tribunalul Galaţi - Biroul executări penale în Dosarul nr. x/2018 privind pe condamnatul A., precizând că la acest serviciu de poliţie se află în lucru Mandatul de arestare preventivă nr. 295/UP/23.11.2017 emis de Tribunalul Bucureşti, secţia penală, împotriva numitului A., domiciliat în Republica Moldova, localitatea Sângerei, str. x, pentru o perioadă de 30 de zile, pentru săvârşirea infracţiunilor de contrabandă şi constituirea unui grup infracţional organizat, în prezent urmărit la nivel naţional, în baza Dispoziţiei I.G.P.R. nr. x/23.11.2017, şi internaţional, din data de 07.12.2017.

La data de 14.05.2019 la Serviciul de Investigaţii Criminale Bucureşti a fost înregistrat Mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 141/2019 din 23.04.2019, emis de Tribunalul Galaţi, privind pe A., condamnat la 6 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor menţionate.

Faţă de aspectele prezentate, Serviciul de Investigaţii Criminale Bucureşti a solicitat să fie analizată situaţia condamnatului A. şi să se dispună în legătură cu încetarea de drept a măsurii arestării preventive, în conformitate art. 41 alin. (1) lit. c) din C. proc. pen.

Înalta Curte reţine că, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 399 alin. (1) din C. proc. pen. coroborat cu art. 404 alin. (4) lit. b) din C. proc. pen., instanţa trebuie să se pronunţe prin dispozitivul hotărârii asupra revocării ori încetării de drept a măsurii preventive dispuse pe parcursul procesului penal cu privire la inculpat.

Însă, se constată că Tribunalul Galaţi nu s-a pronunţat asupra măsurii preventive şi nu a dispus revocarea Mandatului de arestare preventivă nr. 295/UP/23.11.2017, emis de Tribunalul Bucureşti, secţia penală, anterior, în lipsă, faţă de inculpatul A., acesta coexistând cu Mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 141/2019 din 23.04.2019, emis de Tribunalul Galaţi.

Acest aspect constituie o nelămurire cu privire la hotărârea care se execută, fiind prevăzut drept motiv de contestaţie la executare (art. 598 alin. (1) lit. c), teza I din C. proc. pen.), cazul de contestaţie la executare soluţionându-se, potrivit art. 598 alin. (2) din C. proc. pen., de instanţa care a pronunţat hotărârea care se execută, respectiv de Tribunalul Galaţi.

Prin urmare, Înalta Curte va stabili competenţa de soluţionare a cauzei privind pe condamnatul A. în favoarea Tribunalului Galaţi, secţia penală, instanţă căreia i se va trimite dosarul.

Cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

Onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru contestator, în sumă de 313 RON, se va plăti din fondurile Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Stabileşte competenţa de soluţionare a cauzei privind pe condamnatul A. în favoarea Tribunalului Galaţi, secţia penală, instanţă căreia i se va trimite dosarul.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru contestator, în sumă de 313 RON, se plăteşte din fondurile Ministerului Justiţiei.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14 ianuarie 2020.

GGC - NN