Ședințe de judecată: Decembrie |
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
| 2023
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia Penală

Încheierea nr. 609/2021

Şedinţa publică din data de 23 noiembrie 2021

Deliberând asupra cauzei de faţă, în baza actelor şi lucrărilor dosarului, constată următoarele:

Prin adresa nr. x din data de 19 noiembrie 2020, Curtea de Apel Cluj, secţia penală şi de minori, a solicitat, în temeiul art. 50 alin. (2) şi art. 52 din C. proc. civ., desemnarea unei alte curţi de apel care să soluţioneze apelul declarat de reclamanţii A., B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., M., N., O., P., Q., R., S., T., U., V. şi W. împotriva sentinţei civile nr. 752/2019 pronunţată de Tribunalul Sălaj în dosarul nr. x/2018, având ca obiect pretenţii - drepturi salariale ale personalului din justiţie, întrucât, urmare a admiterii incidentului referitor la abţinerea membrilor completului 4A, prin încheierea din camera de consiliu din data de 11 noiembrie 2021, s-a constatat că pe rolul secţiei penale şi de minori a Curţii de Apel Cluj nu mai există niciun complet de apel care să judece în materie, urmare a invocării şi admiterii incidentelor referitoare la abţinere a tuturor judecătorilor care fac parte din compunerea acestora.

S-a mai arătat că dosarul nr. x/2018, cu stadiul procesual apel, a fost înregistrat pe rolul secţiei penale şi de minori a Curţii de Apel Cluj la data de 16 septembrie 2021, fiind trimis de către secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal, urmare a constatării incompatibilităţii tuturor judecătorilor din cadrul secţiei, nemaiexistând niciun complet care să judece în materie, după ce, în mod similar, au procedat şi secţiile anterioare, respectiv secţia a IV-a pentru litigii de muncă şi asigurări sociale, secţia I civilă şi secţia a II-a civilă.

Procedând la verificarea propriei competenţe materiale, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie apreciază că se impune scoaterea cauzei de pe rolul secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi înaintarea dosarului la secţia I civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 50 alin. (2) din C. proc. civ. " (2) Când, din pricina abţinerii sau recuzării, nu se poate alcătui completul de judecată, cererea se judecă de instanţa ierarhic superioară.".

Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti din 17.12.2015, publicat în M. Of. Partea I, nr. 970 din 28.12.2015, modificat, prevede în art. 110 alin. (1) următoarele:

"(1) Incidentele procedurale referitoare la incompatibilitatea, recuzarea sau abţinerea tuturor membrilor completului de judecată, se vor soluţiona de completul cu numărul imediat următor, care judecă în aceeaşi materie. Dacă în materia respectivă nu mai există decât un singur complet de judecată, incidentele procedurale referitoare la toţi membrii completului se vor soluţiona de acesta. Dacă nu mai există un complet care judecă în acea materie, incidentele vor fi soluţionate de completul din materia şi după regulile stabilite de colegiul de conducere al instanţei."

Potrivit art. 19 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, "Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este organizată în 4 secţii, secţia I civilă, secţia a II-a civilă, secţia penală, secţia de contencios administrativ şi fiscal şi Secţiile Unite, cu competenţă proprie."

Raportând aceste consideraţii teoretice la datele concrete ale speţei, Înalta Curte reţine că obiectul cauzei vizează în concret stabilirea anumitor drepturi salariale ale unor magistraţi, litigiul fiind de natură civilă, iar soluţionarea acestuia este de competenţa instanţelor civile.

Faptul că secţia penală şi de minori a fost ultima secţie din cadrul Curţii de Apel Cluj învestită cu soluţionarea căii de atac promovată de reclamanţii sus-menţionaţi, urmare a incidentelor procedurale referitoare la abţinerea tuturor membrilor completelor de judecată din cadrul celorlalte secţii ale acestei instanţe, nu este de natură a atrage competenţa materială a secţiei penale a instanţei supreme, motiv pentru care va scoate cauza de pe rolul secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi va înainta dosarul la secţia I civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E

Scoate cauza de pe rolul secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi înaintează dosarul la secţia I civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Fără cale de atac.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 23 noiembrie 2021.

GGC - MM