Ședințe de judecată: Februarie | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia Penală

Decizia nr. 27/RC/2022

Şedinţa publică din data de 26 ianuarie 2022

Deliberând asupra recursului în casaţie declarat de inculpaţii A., B., C., D., E., F., G., H. împotriva Deciziei penale nr. 466/A din 17 august 2020 pronunţată de Curtea de Apel Braşov, secţia penală,

În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:

I. Hotărârea primei instanţe:

Prin Sentinţa penală nr. 158/2019, Judecătoria Târgu Secuiesc, în temeiul art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a condamnat pe

1) inculpatul B. la pedeapsa de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. de art. 371 C. pen., cu aplicarea art. 77 lit. a) C. pen.

În baza art. 91 şi art. 92 C. pen., a fost dispusă suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere şi a fost stabilit un termen de supraveghere a inculpatului de 3 (trei) ani, calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen., a fost obligat inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Covasna, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpatul să execute obligaţia de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate, program care a fost stabilit de consilierul de probaţiune în baza evaluării iniţiale.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen. raportat la art. 404 alin. (2) C. proc. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, s-a dispus ca inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare în cadrul uneia dintre următoarele instituţii: Primăria Comunei Breţcu sau Primăria Comunei Lemnia.

Conform art. 91 alin. (4) C. pen. raportat la art. 404 alin. (2) C. proc. pen., s-a atras atenţia inculpatului asupra consecinţelor săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de supraveghere, respectiv ale nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere, respectiv a obligaţiilor dispuse:

- revocarea suspendării executării sub supraveghere şi executarea pedepsei cu închisoarea la care se adaugă eventuala pedeapsă cu închisoarea aplicată, în regim de detenţie, în cazul în care noua infracţiune este săvârşită cu intenţie;

- posibilitatea revocării suspendării executării sub supraveghere şi executarea pedepsei cu închisoarea la care se adaugă eventuala pedeapsă cu închisoarea aplicată, în regim de detenţie, în cazul în care noua infracţiune este săvârşită din culpă;

- revocarea suspendării şi dispunerea executării pedepsei, în ipoteza nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor impuse.

2) În temeiul art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul C. la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. (2) C. pen. (persoană vătămată I.), - la pedeapsa de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. de art. 371 C. pen., cu aplicarea art. 77 lit. a) C. pen.

În baza art. 38 alin. (2) C. pen. şi art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., au fost contopite pedepsele cu închisoarea şi a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare la care s-a adăugat adaugă o treime din pedeapsa de (6 luni închisoare), inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare.

În baza art. 91 şi art. 92 C. pen., a fost dispusă suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere şi a fost stabilit un termen de supraveghere a inculpatului de 3 (trei) ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen., a fost obligat inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Covasna, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpatul să execute obligaţia de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate, program/-e care va/vor fi stabilit/-e de consilierul de probaţiune în baza evaluării iniţiale.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen. raportat la art. 404 alin. (2) C. proc. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, s-a dispus ca inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare în cadrul uneia dintre următoarele instituţii: Primăria Comunei Breţcu sau Primăria Comunei Lemnia.

Conform art. 91 alin. (4) C. pen. raportat la art. 404 alin. (2) C. proc. pen., s-a atras atenţia inculpatului asupra consecinţelor săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de supraveghere, respectiv ale nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere, respectiv a obligaţiilor dispuse:

- revocarea suspendării executării sub supraveghere şi executarea pedepsei cu închisoarea la care se adaugă eventuala pedeapsă cu închisoarea aplicată, în regim de detenţie, în cazul în care noua infracţiune este săvârşită cu intenţie;

- posibilitatea revocării suspendării executării sub supraveghere şi executarea pedepsei cu închisoarea la care se adaugă eventuala pedeapsă cu închisoarea aplicată, în regim de detenţie, în cazul în care noua infracţiune este săvârşită din culpă;

- revocarea suspendării şi dispunerea executării pedepsei, în ipoteza nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor impuse.

3) În temeiul art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul E. la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. (2) C. pen. (persoană vătămată I.), - la pedeapsa de 1 (unu) an şi 3 (trei) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la lovire sau alte violenţe, prev. de art. 48 alin. (1) rap. la art. 193 alin. (2) C. pen. (persoană vătămată J.), - la pedeapsa de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. de art. 371 C. pen., cu aplicarea art. 77 lit. a) C. pen.

În baza art. 38 alin. (1) şi (2) C. pen. şi art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., au fost contopite pedepsele cu închisoarea şi s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare la care s-a adăugat o treime din totalul celorlalte pedepse aplicate (11 luni închisoare), inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 2 (doi) ani şi 11 (unsprezece) luni închisoare.

În baza art. 91 şi art. 92 C. pen., a fost dispusă suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere şi a stabilit un termen de supraveghere a inculpatului de 3 (trei) ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen., a fost obligat inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Covasna, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpatul să execute obligaţia de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate, program care va fi stabilit de consilierul de probaţiune în baza evaluării iniţiale.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen. raportat la art. 404 alin. (2) C. proc. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, s-a dispus ca inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare în cadrul uneia dintre următoarele instituţii: Primăria Comunei Breţcu sau Primăria Municipiul Târgu Secuiesc.

Conform art. 91 alin. (4) C. pen. raportat la art. 404 alin. (2) C. proc. pen., s-a atras atenţia inculpatului asupra consecinţelor săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de supraveghere, respectiv ale nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere, respectiv a obligaţiilor dispuse:

- revocarea suspendării executării sub supraveghere şi executarea pedepsei cu închisoarea la care se adaugă eventuala pedeapsă cu închisoarea aplicată, în regim de detenţie, în cazul în care noua infracţiune este săvârşită cu intenţie;

- posibilitatea revocării suspendării executării sub supraveghere şi executarea pedepsei cu închisoarea la care se adaugă eventuala pedeapsă cu închisoarea aplicată, în regim de detenţie, în cazul în care noua infracţiune este săvârşită din culpă;

- revocarea suspendării şi dispunerea executării pedepsei, în ipoteza nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor impuse.

4) În temeiul art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul G. la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. (2) C. pen. (persoană vătămată I.), - la pedeapsa de 1 (unu) an şi 3 (trei) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la lovire sau alte violenţe, prev. de art. 48 alin. (1) rap. la art. 193 alin. (2) C. pen. (persoană vătămată J.), - la pedeapsa de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. de art. 371 C. pen., cu aplicarea art. 77 lit. a) C. pen.

În baza art. 38 alin. (1) şi (2) C. pen. şi art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., au fost contopite pedepsele cu închisoarea şi a fost aplicată inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare la care s-a adăugat o treime din totalul celorlalte pedepse aplicate (11 luni închisoare), inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 2 (doi) ani şi 11 (unsprezece) luni închisoare.

În baza art. 91 şi art. 92 C. pen., a fost dispusă suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere şi a stabilit un termen de supraveghere a inculpatului de 3 (trei) ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen., a fost obligat inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Covasna, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpatul să execute obligaţia de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate, program care va fi stabilit de consilierul de probaţiune în baza evaluării iniţiale.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen. raportat la art. 404 alin. (2) C. proc. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, s-a dispus ca inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare în cadrul uneia dintre următoarele instituţii: Primăria Comunei Breţcu sau Primăria municipiul Târgu Secuiesc.

Conform art. 91 alin. (4) C. pen. raportat la art. 404 alin. (2) C. proc. pen., s-a atras atenţia inculpatului asupra consecinţelor săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de supraveghere, respectiv ale nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere, respectiv a obligaţiilor dispuse:

- revocarea suspendării executării sub supraveghere şi executarea pedepsei cu închisoarea la care se adaugă eventuala pedeapsă cu închisoarea aplicată, în regim de detenţie, în cazul în care noua infracţiune este săvârşită cu intenţie;

- posibilitatea revocării suspendării executării sub supraveghere şi executarea pedepsei cu închisoarea la care se adaugă eventuala pedeapsă cu închisoarea aplicată, în regim de detenţie, în cazul în care noua infracţiune este săvârşită din culpă;

- revocarea suspendării şi dispunerea executării pedepsei, în ipoteza nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor impuse.

5) În temeiul art. 396 alin. (2) şi art. 396 alin. (10) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa de 1 (unu) an şi 4 (patru) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. (2) C. pen. (persoană vătămată I.), - la pedeapsa de 1 (unu) an şi 4 (patru) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. (2) C. pen. (persoană vătămată J.), - la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. de art. 371 C. pen., cu aplicarea art. 77 lit. a) C. pen.

În baza art. 38 alin. (1) şi (2) C. pen. şi art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., au fost contopite pedepsele cu închisoarea şi a fost aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 4 luni închisoare la care s-a adăugat o treime din totalul celorlalte pedepse aplicate (9 luni şi 10 zile închisoare), inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 2 (doi) ani, 1 (una) lună şi 10 (zece) zile închisoare.

În baza art. 91 şi art. 92 C. pen., a fost dispusă suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere şi a fost stabilit un termen de supraveghere a inculpatului de 3 (trei) ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen., a fost obligat inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Covasna, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpatul să execute obligaţia de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate, program care vor fi stabilite de consilierul de probaţiune în baza evaluării iniţiale.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen. raportat la art. 404 alin. (2) C. proc. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, s-a dispus ca inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare în cadrul uneia dintre următoarele instituţii: Primăria Comunei Breţcu sau Primăria Municipiul Târgu Secuiesc.

Conform art. 91 alin. (4) C. pen. raportat la art. 404 alin. (2) C. proc. pen., s-a atras atenţia inculpatului asupra consecinţelor săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de supraveghere, respectiv ale nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere, respectiv a obligaţiilor dispuse:

- revocarea suspendării executării sub supraveghere şi executarea pedepsei cu închisoarea la care se adaugă eventuala pedeapsă cu închisoarea aplicată, în regim de detenţie, în cazul în care noua infracţiune este săvârşită cu intenţie;

- posibilitatea revocării suspendării executării sub supraveghere şi executarea pedepsei cu închisoarea la care se adaugă eventuala pedeapsă cu închisoarea aplicată, în regim de detenţie, în cazul în care noua infracţiune este săvârşită din culpă;

- revocarea suspendării şi dispunerea executării pedepsei, în ipoteza nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor impuse.

6) În temeiul art. 396 alin. (2) şi art. 396 alin. (10) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul D. la pedeapsa de 1 (unu) an şi 4 (patru) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. (2) C. pen. (persoană vătămată I.), - la pedeapsa de 1 (unu) an şi 4 (patru) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. (2) C. pen. (persoană vătămată J.), - la pedeapsa de 1 (unu) an şi 4 (patru) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. (2) C. pen. (persoană vătămată K.), - la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. de art. 371 C. pen., cu aplicarea art. 77 lit. a) C. pen.

În baza art. 38 alin. (1) şi (2) C. pen. şi art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., au fost contopite pedepsele cu închisoarea şi a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 4 luni închisoare la care a fost adăugată o treime din totalul celorlalte pedepse aplicate (1 an, 2 luni şi 20 zile închisoare), inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 2 (doi) ani, 6 (şase) luni şi 20 (douăzeci) zile închisoare.

În baza art. 91 şi art. 92 C. pen., a fost dispusă suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere şi a fost stabilit un termen de supraveghere a inculpatului de 3 (trei) ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen., a fost obligat inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Covasna, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpatul să execute obligaţia de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate, program care va fi stabilit de consilierul de probaţiune în baza evaluării iniţiale.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen. raportat la art. 404 alin. (2) C. proc. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, s-a dispus ca inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare în cadrul uneia dintre următoarele instituţii: Primăria Comunei Breţcu sau Primăria Municipiul Târgu Secuiesc.

Conform art. 91 alin. (4) C. pen. raportat la art. 404 alin. (2) C. proc. pen., s-a atras atenţia inculpatului asupra consecinţelor săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de supraveghere, respectiv ale nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere, respectiv a obligaţiilor dispuse:

- revocarea suspendării executării sub supraveghere şi executarea pedepsei cu închisoarea la care se adaugă eventuala pedeapsă cu închisoarea aplicată, în regim de detenţie, în cazul în care noua infracţiune este săvârşită cu intenţie;

- posibilitatea revocării suspendării executării sub supraveghere şi executarea pedepsei cu închisoarea la care se adaugă eventuala pedeapsă cu închisoarea aplicată, în regim de detenţie, în cazul în care noua infracţiune este săvârşită din culpă;

- revocarea suspendării şi dispunerea executării pedepsei, în ipoteza nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor impuse.

7) În temeiul art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul F. la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. (2) C. pen. (persoană vătămată I.), - la pedeapsa de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. de art. 371 C. pen., cu aplicarea art. 77 lit. a) C. pen.

În baza art. 38 alin. (2) C. pen. şi art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., au fost contopite pedepsele cu închisoarea şi a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare la care s-a adăugat o treime din pedeapsa de (6 luni închisoare), inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare.

În baza art. 91 şi art. 92 C. pen., a fost dispusă suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere şi a fost stabilit un termen de supraveghere a inculpatului de 3 (trei) ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen., a fost obligat inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Covasna, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpatul să execute obligaţia de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate, program care va fi stabilit de consilierul de probaţiune în baza evaluării iniţiale.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen. raportat la art. 404 alin. (2) C. proc. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, s-a dispus ca inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare în cadrul uneia dintre următoarele instituţii: Primăria Comunei Breţcu sau Primăria Comunei Lemnia.

Conform art. 91 alin. (4) C. pen. raportat la art. 404 alin. (2) C. proc. pen., s-a atras atenţia inculpatului asupra consecinţelor săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de supraveghere, respectiv ale nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere, respectiv a obligaţiilor dispuse:

- revocarea suspendării executării sub supraveghere şi executarea pedepsei cu închisoarea la care se adaugă eventuala pedeapsă cu închisoarea aplicată, în regim de detenţie, în cazul în care noua infracţiune este săvârşită cu intenţie;

- posibilitatea revocării suspendării executării sub supraveghere şi executarea pedepsei cu închisoarea la care se adaugă eventuala pedeapsă cu închisoarea aplicată, în regim de detenţie, în cazul în care noua infracţiune este săvârşită din culpă;

- revocarea suspendării şi dispunerea executării pedepsei, în ipoteza nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor impuse.

8) În temeiul art. 396 alin. (2) C. proc. pen., a fost condamnat inculpatul H. la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. (2) C. pen. (persoană vătămată I.), - la pedeapsa de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. de art. 371 C. pen., cu aplicarea art. 77 lit. a) C. pen.

În baza art. 38 alin. (2) C. pen. şi art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., au fost contopite pedepsele cu închisoarea şi a fost aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare la care a fost adăugată o treime din pedeapsa de (6 luni închisoare), inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare.

În baza art. 91 şi art. 92 C. pen., a fost dispusă suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere şi a fost stabilit un termen de supraveghere a inculpatului de 3 (trei) ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen., a fost obligat inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Covasna, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpatul să execute obligaţia de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate, program care va fi stabilit de consilierul de probaţiune în baza evaluării iniţiale.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen. raportat la art. 404 alin. (2) C. proc. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, s s-a dispus ca inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare în cadrul uneia dintre următoarele instituţii: Primăria Comunei Breţcu sau Primăria Comunei Lemnia.

Conform art. 91 alin. (4) C. pen. raportat la art. 404 alin. (2) C. proc. pen., s-a atras atenţia inculpatului asupra consecinţelor săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de supraveghere, respectiv ale nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere, respectiv a obligaţiilor dispuse:

- revocarea suspendării executării sub supraveghere şi executarea pedepsei cu închisoarea la care se adaugă eventuala pedeapsă cu închisoarea aplicată, în regim de detenţie, în cazul în care noua infracţiune este săvârşită cu intenţie;

- posibilitatea revocării suspendării executării sub supraveghere şi executarea pedepsei cu închisoarea la care se adaugă eventuala pedeapsă cu închisoarea aplicată, în regim de detenţie, în cazul în care noua infracţiune este săvârşită din culpă;

- revocarea suspendării şi dispunerea executării pedepsei, în ipoteza nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor impuse.

În temeiul art. 397 alin. (1) raportat la art. 19 C. proc. pen., art. 25 alin. (1) C. proc. pen., coroborat cu art. 1349 alin. (1) şi (2) C. civ. şi art. 1357 C. civ., a fost admisă, în parte, acţiunea civilă introdusă de partea civilă I., în contradictoriu cu inculpaţii B., C., E., G., A., D., F. şi H.

Au fost obligaţi, în solidar, inculpaţii la plata către partea civilă I. a sumei de 21.000 RON, cu titlu de daune morale şi a sumei de 136,25 RON, cu titlu de daune materiale.

În temeiul art. 397 alin. (1) raportat la art. 19 C. proc. pen., art. 25 alin. (1) C. proc. pen., coroborat cu art. 1349 alin. (1) şi (2) C. civ. şi art. 1357 C. civ., a fost admisă acţiunea civilă introdusă de partea civilă K., în contradictoriu cu inculpaţii B., C., E., G., A., D., F. şi H.

Au fost obligaţi, în solidar, inculpaţii la plata către partea civilă K. a sumei de 5.000 RON, cu titlu de daune morale.

În temeiul art. 397 alin. (1) raportat la art. 276 alin. (1) C. proc. pen., au fost obligaţi, în solidar, inculpaţii B., C., E., G., A., D., F. şi H. la plata către părţile civile I., K. şi J. a sumei de 5.900 RON cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat.

În temeiul art. 397 alin. (1) raportat la art. 1357 alin. (1) din C. civ., a fost respinsă ca neîntemeiată acţiunea civilă introdusă de partea civilă J. în contradictoriu cu inculpaţii B., C., E., G., A., D., F. şi H.

Împotriva acestei hotărâri au formulat apel inculpaţii B., C., E., G., A., D., F. şi H.

II. Hotărârea instanţei de apel

Prin Decizia penală nr. 466/A din 17 august 2020, pronunţată de Curtea de Apel Braşov, secţia penală, au fost respinse apelurile declarate de inculpaţii B., C., E., G., A., D., F. şi H. împotriva Sentinţei penale nr. 158/2019 a Judecătoriei Târgu Secuiesc.

III. Hotărârea atacată cu recurs în casaţie

Împotriva hotărârii instanţei de apel, au formulat cerere de recurs în casaţie, inculpaţii B., C., E., G., A., D., F. şi H., prin apărător ales, avocat L., prin care au invocat cazul de recurs în casaţie prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen., în sensul că au fost condamnaţi pentru fapte neprevăzute de legea penală, solicitând, admiterea recursului în casaţie, casarea hotărârii atacate şi, după rejudecare:

- achitarea sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. de art. 371 C. pen., cu aplicarea art. 77 lit. a) C. pen.

- achitarea sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovirea şi alte violenţe, prev. de art. 193 alin. (2) C. pen. în privinţa persoanei vătămate I.;

- achitarea sub aspectul complicităţii la săvârşirea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe prev. de art. 193 alin. (2) C. pen. în privinţa persoanei vătămate J.;

- reindividualizarea pedepselor aplicate inculpatului A. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. de art. 371 C. pen., cu aplicarea art. 77 lit. a) C. pen., infracţiunii de lovirea şi alte violenţe, prev. de art. 193 alin. (2) C. pen. în privinţa persoanei vătămate I., infracţiunii de lovirea sau alte violenţe prev. de art. 193 alin. (2) C. pen. în privinţa persoanei vătămate J., dispunând amânarea aplicării pedepsei rezultante conform art. 83 din C. pen.

- reindividualizarea pedepselor aplicate inculpatului D. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. de art. 371 C. pen., cu aplicarea art. 77 lit. a) C. pen., infracţiunii de lovirea şi alte violenţe, prev. de art. 193 alin. (2) C. pen. în privinţa persoanei vătămate I., infracţiunii de lovirea sau alte violenţe prev. de art. 193 alin. (2) C. pen. în privinţa persoanei vătămate J. şi infracţiunii de lovirea sau alte violenţe, prev, de art. 193 alin. (2) C. pen. în privinţa persoanei vătămate K., dispunând amânarea aplicării pedepsei rezultante conform art. 83 din C. pen.

- respingerea acţiunii civile formulate de părţile civile I., J. şi K.

În esenţă, au susţinut că hotărârea atacată este nelegală şi netemeinică, neavând parte de un proces echitabil în sensul art. 6 din CEDO.

Raportat la săvârşirea de către C., E., G., F. şi H. a infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe în privinţa persoanei vătămate I., de către E. şi G. la săvârşirea infracţiunii de complicitate la lovirea şi alte violenţe în privinţa persoanei vătămate J. şi săvârşirea de către B., C., E., G., F. şi H. a infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice, precum şi de către A. şi D. a infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, au arătat că instanţa de apel a realizat o construcţie greşită, nereală a elementelor faptice ale cauzei, acordând consecinţe juridice punitive unor fapte care nu au fost comise de aceştia, iar comportamentul manifestat nu a avut conotaţie penală, faptele nefiind prevăzute de legea penală.

Au mai criticat faptul că recurenţii au fost condamnaţi, fără a fi analizată în mod individual situaţia juridică a acestora, raportat la circumstanţele concrete ale cauzei şi la declaraţiile contradictorii ale celor trei persoane vătămate.

S-a mai arătat că instanţa de apel a considerat că probatoriul este "relevant în ceea ce priveşte vinovăţia inculpaţilor", însă aceştia consideră că trebuiau avute în vedere şi probele care confirmă nevinovăţia acestora şi să se dea eficienţă principiului in dubio pro reo. Prin urmare, au susţinut că nu au comis infracţiunea de lovire sau alte violenţe faţă de persoana vătămată I., întrucât nu i-au aplicat nicio lovitură, singura agresiune fizică constând într-o îmbrânceală reciprocă.

Totodată, s-a menţionat că nu există probe în dosar din care să reiasă vinovăţia acestora, instanţa de apel făcând trimitere la afirmaţii contradictorii, nereţinând faptul că persoanele vătămate care erau sub influenţa băuturilor alcoolice au provocat scandalul, faptele acestora neavând un grad de periculozitate ridicat.

IV. Examinând recursul în casaţie, se constată că acesta este nefondat.

Examinând recursul în casaţie din perspectiva cazului de casare invocat, art. 438 alin. (1) pct. 7 din C. proc. pen. (potrivit căruia hotărârile sunt supuse casării atunci când s-a dispus condamnarea pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală), se constată următoarele:

Cazul de casare invocat de inculpaţi are în vedere situaţia în care s-a săvârşit o faptă pe care în mod greşit instanţa a considerat-o infracţiune, întrucât în realitate, fapta nu se găseşte în niciuna dintre prevederile legii penale ca infracţiune. Este situaţia faptelor care au un caracter civil, comercial ori situaţia dezincriminării unei fapte prevăzute de legea penală.

În analiza acestui caz de recurs în casaţie se pot supune verificării instanţei critici cu privire la corespondenţa dintre fapta concretă cu descrierea conţinută în norma de incriminare, în sensul dacă se suprapune modelului legal creat de legiuitor.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie reţine că, din perspectiva cazului de casare prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 din C. proc. pen., nu se poate realiza o analiză a conţinutului mijloacelor de probă, o nouă apreciere a materialului probator sau stabilirea unei alte situaţii de fapt pe baza căreia să se concluzioneze că fapta nu este prevăzută de legea penală, verificarea hotărârii făcându-se exclusiv în drept, întrucât statuările în fapt ale instanţei de apel nu pot fi cenzurate în niciun fel.

În cauză, criticile formulate de recurenţii inculpaţi, deşi încadrate în mod formal în cazul de casare menţionat, se referă, în esenţă, la greşita reţinere a vinovăţiei lor pentru faptele pentru care au fost condamnaţi, pentru toate argumentele expuse în motivele scrise, susţinute oral.

În sarcina inculpaţilor s-a reţinut că, la data de 16.08.2014, în jurul orelor 03:30, în incinta barului "M." din satul Tinoasa, jud. Covasna, au săvârşit infracţiunile:

- de tulburare a ordinii şi liniştii publice: inculpatul B., împreună cu coinculpaţii C., E., G., A. şi D., a lovit cu pumnii, picioarele şi obiecte contondente pe persoana vătămată I., căreia i-au fost provocate leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 8-9 zile îngrijiri medicale, iar prin actele de violenţă comise asupra persoanei vătămate, în prezenţa clienţilor barului, a tulburat ordinea şi liniştea publică;

- de lovire sau alte violenţe şi tulburare a ordinii şi liniştii publice: inculpatul C., împreună cu coinculpaţii B., E., G., A. şi D., a lovit cu pumnii, picioarele şi obiecte contondente pe persoana vătămată I., căreia i-au fost provocate leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 8-9 zile îngrijiri medicale, iar prin actele de violenţă comise asupra persoanei vătămate, în prezenţa clienţilor barului, a tulburat ordinea şi liniştea publică;

- lovire sau alte violenţe (în dauna persoanei vătămate I.), complicitate morală la lovire sau alte violenţe (persoană vătămată J.) şi tulburare a ordinii şi liniştii publice: inculpatul E., împreună cu coinculpaţii N., C., G., A. şi D., a lovit cu pumnii, picioarele şi obiecte contondente pe persoana vătămată I., căreia i-au fost provocate leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 8 - 9 zile îngrijiri medicale şi, în aceleaşi împrejurări, fiind prezent alături de coinculpaţii G., A. şi D. şi întărind rezoluţia psihică a numiţilor A. şi D. de a lovi pe persoana vătămată J., sporind încrederea autorilor în realizarea activităţii infracţionale şi întreţinând intenţia acestora de a lovi pe persoana vătămată J. căreia i-au fost provocate leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 5 - 6 zile îngrijiri medicale, iar prin actele de violenţă comise asupra persoanelor vătămate în prezenţa clienţilor barului, a tulburat ordinea şi liniştea publică;

- lovirea sau alte violenţe (în dauna persoanei vătămate I.), complicitate morală la lovire sau alte violenţe (persoană vătămată J.) şi tulburare a ordinii şi liniştii publice: inculpatul G. împreună cu coinculpaţii N., C., E., A. şi D., a lovit cu pumnii, picioarele şi obiecte contondente pe persoana vătămată I., căreia i-au fost provocate leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 8 - 9 zile îngrijiri medicale şi, în aceleaşi împrejurări, fiind prezent alături de coinculpaţii E., A. şi D. şi întărind rezoluţia psihică a numiţilor A. şi D. de a lovi pe persoana vătămată J., sporind încrederea autorilor în realizarea activităţii infracţionale şi întreţinând intenţia acestora de a lovi pe persoana vătămată J. căreia i-au fost provocate leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 5-6 zile îngrijiri medicale, iar prin actele de violenţă comise asupra persoanelor vătămate în prezenţa clienţilor barului, a tulburat ordinea şi liniştea publică;

- lovirea sau alte violenţe (în dauna persoanei vătămate I.), lovirea sau alte violenţe (în dauna persoanei vătămate J.), tulburarea ordinii şi liniştii publice: inculpatul A., împreună cu coinculpaţii N., C., E., G. şi D., a lovit cu pumnii, picioarele şi obiecte contondente pe persoana vătămată I., căreia i-au fost provocate leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 8-9 zile îngrijiri medicale şi, în aceleaşi împrejurări, împreună cu coinculpatul D. au lovit-o pe persoana vătămată J. căreia i-au provocat leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 5-6 zile îngrijiri medicale, iar prin actele de violenţă comise asupra persoanelor vătămate în prezenţa clienţilor barului, a tulburat ordinea şi liniştea publică;

- lovirea sau alte violenţe (în dauna persoanei vătămate I.), lovirea sau alte violenţe, (în dauna persoanei vătămate J.), lovirea sau alte violenţe (în dauna persoanei vătămate K.), tulburarea ordinii şi liniştii publice: inculpatul D., împreună cu coinculpaţii N., C., E., G. şi A., a lovit cu pumnii, picioarele şi obiecte contondente pe persoana vătămată I., căreia i-au fost provocate leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 8 - 9 zile îngrijiri medicale şi, în aceleaşi împrejurări, împreună cu coinculpatul A. a lovit-o pe persoana vătămată J. căreia i-au provocat leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 5-6 zile îngrijiri medicale, totodată, a lovit-o pe persoana vătămată K. cu un obiect contondent, căreia i-a provocat leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 4 - 5 zile de îngrijiri medicale, iar prin actele de violenţă comise asupra persoanelor vătămate în prezenţa clienţilor barului, a tulburat ordinea şi liniştea publică;

- lovire sau alte violenţe şi tulburare a ordinii şi liniştii publice: inculpatul F., împreună cu coinculpatul H., a lovit cu pumnii persoana vătămată I., căreia i-au fost provocate leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 8 - 9 zile îngrijiri medicale, iar prin actele de violenţă comise asupra persoanei vătămate, în prezenţa clienţilor barului, a tulburat ordinea şi liniştea publică;

- lovire sau alte violenţe şi tulburare a ordinii şi liniştii publice: inculpatul H., împreună cu coinculpatul F., a lovit cu pumnii persoana vătămată I., căreia i-au fost provocate leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 8 - 9 zile îngrijiri medicale, iar prin actele de violenţă comise asupra persoanei vătămate, în prezenţa clienţilor barului, a tulburat ordinea şi liniştea publică.

Din examinarea actelor dosarului, în limitele procesuale menţionate şi în raport cu situaţia de fapt, astfel cum a fost stabilită definitiv de instanţa de apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constată că acţiunile inculpaţilor corespund elementelor de tipicitate obiectivă ale infracţiunilor reţinute în concret în sarcina acestora, iar în cuprinsul hotărârii este descrisă pe larg contribuţia fiecărui inculpat, raportată la probele administrate în cauză.

Examinarea unei cauze în recurs în casaţie nu poate conduce la reformarea situaţiei de fapt reţinută de către instanţele care au soluţionat fondul acuzaţiilor penale, instanţa de recurs putând verifica corecta caracterizare juridică a faptei din perspectiva corespondenţei elementelor faptice reţinute în hotărârea recurată cu elementele constitutive ale infracţiunilor, fără ca prin aceasta să procedeze la analiza sau la reaprecierea situaţiei de fapt, cu consecinţa redozării pedepselor.

Înalta Curte reţine că fondul criticilor invocate de recurenţii inculpaţi - referitoare la greşita reţinere a vinovăţiei şi a contribuţiei efective în săvârşirea faptelor, faptul că nu există probe în dosar din care să rezulte vinovăţia lor, că nu au comis infracţiunea de lovire sau alte violenţe faţă de persoana vătămată I. sau că declaraţiile celor trei persoane vătămate sunt contradictorii - nu vizează, în realitate, nelegalitatea hotărârii, ci se solicită o rejudecare a cauzei, prin reaprecierea, reevaluarea şi cenzurarea probelor, cu consecinţa stabilirii unei eventuale alte situaţii de fapt decât cea avută în vedere de instanţa de apel, care să conducă la o soluţie de achitare a inculpaţilor.

Instanţa de casare nu judecă procesul propriu-zis, ci judecă exclusiv dacă din punct de vedere al dreptului hotărârea atacată este corespunzătoare.

În actualul cadru procesual, instanţa de casaţie analizează doar dacă situaţia de fapt, astfel cum a fost reţinută de instanţele ordinare, corespunde infracţiunii pentru care s-a pronunţat hotărârea de condamnare, însă nu poate proceda la o reevaluare a materialului probator sau la stabilirea unei alte situaţii de fapt.

Starea de fapt reţinută în cauză nu poate fi modificată pe calea recursului în casaţie, astfel că o eventuală reevaluare a conţinutului mijloacelor de probă nu ar putea fi valorificată în contextul niciunuia dintre cazurile de casare prevăzute în art. 438 din C. proc. pen., în condiţiile în care recursul în casaţie nu are drept scop soluţionarea unei cauze penale prin reaprecierea faptelor, ci doar sancţionarea deciziilor neconforme cu legea materială şi procesuală.

Pentru aceste considerente, având în vedere că în cauză nu este incident cazul de recurs în casaţie prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 7 din C. proc. pen., instanţa va respinge ca nefondat, recursul în casaţie declarat de inculpaţii A., B., C., D., E., F., G., H., împotriva Deciziei penale nr. 466/A din 17 august 2020 pronunţată de Curtea de Apel Braşov, secţia Penală.

În baza art. 275 alin. (2) din C. proc. pen., va obliga recurenţii inculpaţi la plata sumei de câte 200 RON fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Onorariile cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru recurenţii inculpaţi, în cuantum de câte 160 RON, vor rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondate, recursurile în casaţie declarate de recurenţii inculpaţi A., B., C., D., E., F., G. şi H. împotriva Deciziei penale nr. 466/Ap din data de 17 august 2020 pronunţată de Curtea de Apel Braşov, secţia penală, în Dosarul nr. x/2017.

Obligă recurenţii inculpaţi la plata sumei de câte 200 RON fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Onorariile parţiale cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru recurenţii inculpaţi, în cuantum de câte 160 RON fiecare, rămân în sarcina statului.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 26 ianuarie 2022.

GGC - ED