Ședințe de judecată: Iulie | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia Penală

Decizia nr. 143/2022

Decizia nr. 143

Şedinţa publică din data de 09 martie 2022

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, în baza actelor şi lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin încheierea din data de 27 ianuarie 2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, în dosarul nr. x/2014 în baza art. 2502 C. proc. pen. au fost menţinute măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanţele date în dosarul nr. x/2014 asupra bunurilor asupra bunurilor mai multor inculpaţii inculpaţilor, printre care şi:

- A.: autoturism marca x, cu serie şasiu x, cu nr. de înmatriculare AR11VUR, deţinut de către inc. A.; autoturism marca x, cu serie şasiu x, cu nr. de înmatriculare x, deţinut de către inc. A.; imobilul situat în loc. Micalaca, jud. Arad, înscris în cartea funciară nr. x UAT Arad, proprietar inc. A.; suma de 8.000 RON; popririi asupra 1/3 din sumele care provin din salarii, virate în contul bancar deschis la B.;

-C.: teren intravilan situat în mun. Piatra-Neamţ, str. x, jud. Neamţ, în suprafaţă de 316 mp şi construcţiile aferente, respectiv casă de locuit P+1E şi anexe P+1E, nr. cadastral x, carte funciară nr. x; teren situat în mun. Piatra-Neamţ, str. x, jud. Neamţ, în suprafaţă de 1189 mp şi construcţiile aferente, nr. cadastral x, carte funciară nr. x; teren situat în mun. Piatra-Neamţ, str. x, jud. Neamţ, în suprafaţă de 1219 mp şi construcţiile aferente, nr. cadastral x, carte funciară nr. x

-D. S.R.L. -E. S.A. (total 515,40 RON); B. S.A. (13,71 RON); F. (total 27.112,23 RON); G. S.A. (560,77 RON); H. (600.461 RON) poprirea asupra sumelor de bani aflate în/şi cu care vor fi alimentate conturile inculpatei la I.; F.; G., B., J., E.;

Pentru a dispune astfel instanţa de fond a reţinut că, analizând temeinicia măsurilor asigurătorii, potrivit art. 2502 C. proc. pen., subzistă toate temeiurile avute în vedere la luarea acestor măsuri.

S-a arătat că inculpaţii K., L., M., N., O., A., P., Q., R., S., C., T. U., V. şi W., S.C. X. S.R.L., S.C. Y. S.R.L., Z., AA., BB., S.C. CC. S.R.L. Cluj Napoca, sunt trimişi în judecată pentru săvârşirea unor infracţiuni de rezultat, că există constituire de parte civilă, existând şi suspiciunea rezonabilă că aceştia ar fi putut comite faptele pentru care sunt cercetaţi, cu respectarea prezumţiei de nevinovăţie de care aceştia beneficiază potrivit art. 4 C. proc. pen., art. 6 CEDO şi art. 23 alin. (11) din Constituţia României.

S-a arătat că măsurile asigurătorii sunt necesare pentru a garanta repararea eventualelor pagube produse prin infracţiune şi sunt luate asupra bunurilor inculpaţilor, până la concurenţa valorii probabile a presupuselor pagube. Mai mult, inculpaţii sunt trimişi în judecată pentru infracţiuni la Legea nr. 656/2002 şi, potrivit art. 33 alin. (6) din această lege, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie, dispoziţii cu privire la luarea în mod obligatoriu a măsurilor asigurătorii fiind conţinute şi de Legea nr. 78/2000 şi Legea nr. 241/2005.

Împotriva încheierii din data de 27 ianuarie 2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, în dosarul nr. x/2014, în termen legal inculpaţii C., A. şi S.C. Y. S.R.L. au formulat contestaţii.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 23 februarie 2022, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, susţinerile părţilor nemaifiind reluate.

Atât în concluziile formulate cu ocazia dezbaterilor cât şi în motive scrise, inculpaţii au solicitat, admiterea contestaţiilor, desfiinţarea încheierii şi, în rejudecare, ridicarea măsurilor asiguratorii dispuse în cauză.

Inculpata S.C. Y. S.R.L. a solicitat să se constate că prin Ordonanţa din data de 17 noiembrie 2021, dispusă în dosarul nr. x/2014 s-a dispus ridicarea popririi instituite asupra conturilor bancare, în RON şi valută aparţinând S.C. Y. S.R.L., deschise la J.. Prin urmare măsura dispusă de instanţa de fond, de instituire a măsurilor asiguratorii şi cu privire la conturile deschise J.., ar duce la falimentul societăţii.

Examinând legalitatea şi temeinicia încheierii contestate, atât prin prisma motivelor invocate cât şi din oficiu, sub toate aspectele, Înalta Curte constată următoarele:

Prin Rechizitoriul nr. x refăcut din data de 06 aprilie 2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Structura Centrală, printre alţii au fost trimişi în judecată inculpaţii:

- C., pentru comiterea infracţiunilor de constituire de grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen., evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C. pen. (263 acte materiale), spălare de bani prev. de art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C. pen. (263 acte materiale), în condiţiile art. 5 şi art. 38 C. pen.

- A., pentru comiterea infracţiunilor de constituire de grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. (1) şi (2) C. pen., complicitate la comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, fapte prev. de art. 48 C. pen., rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C. pen. (68 acte materiale), luare de mită prev. de art. 289 C. pen., cu aplic. art. 35 C. pen. (2 acte materiale), în condiţiile art. 5 şi art. 38 C. pen.

- S.C. Y. S.R.L., pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C. pen. (263 acte materiale), spălare de bani prev. de art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C. pen. (263 acte materiale), în condiţiile art. 5 şi art. 38 C. pen.

Prin decizia penală nr. 122/A din data de 9 aprilie 2019, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia Penală, în dosar nr. x/2014, au fost admise apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, şi de inculpaţii DD., EE., Q., R., C., A., AA., P., S., M., S.C. Y. S.R.L. - prin reprezentant legal FF., împotriva sentinţelor penale nr. 209/F din 14 noiembrie 2017, nr. 25/F din 6 februarie 2018 şi nr. 104/F din 30 mai 2018 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, în dosarele nr. x/2014, nr. y/2016* şi, respectiv, nr. x/2017, privind şi pe intimaţii inculpaţi O., GG., N., HH., II., JJ., V., KK., T., Z., LL., MM., S.C. X. S.R.L. - prin reprezentant legal NN., S.C. CC. S.R.L. - prin administrator judiciar OO. SPRL, U., L. şi K..

Au fost desfiinţate în totalitate sentinţele penale atacate şi s-a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă, respectiv Curtea de Apel Bucureşti.

În rejudecare, cauza a fost înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, sub nr. x/2014.

La data de 27 ianuarie 2022 instanţa de fond, a procedat potrivit dispoziţiilor art. 2502 C. proc. pen., la verificarea subzistenţei temeiurilor care au determinat luarea măsurilor asiguratorii faţă de inculpaţi.

În baza Ordonanţei nr. 100/D/P/2014 din 11.03.2014, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile aparţinând inculpatului A., s-a încheiat procesul-verbal de aplicare a sechestrului în data de 12.03.2014 de către ofiţerii de poliţie judiciară delegaţi cu privire la următoarele bunuri:

- autoturism marca x, cu serie şasiu x, cu nr. de înmatriculare AR11VUR, deţinut de către inc. A.;

- autoturism marca x, cu serie şasiu x, cu nr. de înmatriculare x, deţinut de către inc. A.;

- imobilul situat în loc. Micalaca, jud. Arad, înscris în cartea funciară nr. x UAT Arad, proprietar inc. A..

În baza procesului-verbal de efectuare a percheziţiei domiciliare din data de 12.03.2014, s-a ridicat suma de 8.000 RON, depusă ulterior la I. Lipscani în contul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti.

În baza Ordonanţei nr. 100/D/P/2014 din 11.03.2014, prin care s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a popririi asupra sumelor de bani aflate în/şi cu care vor fi alimentate conturile inculpatului A., B. S.A. a instituit măsura asiguratorie mai sus menţionată.

La data de 17.12.2014, inculpaul A. a solicitat instanţei de judecată ridicarea sechestrului instituit asupra conturilor bancare, motivând că în situaţia contrară nu îşi poate încasa drepturile salariale.

Prin încheierea din data de 12.12.2014, pronunţată în dosarul nr. x/2014 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală s-a dispus ridicarea parţială a măsurii asigurătorii cu privire la 2/3 din sumele care provin din salarii, virate în contul bancar deschis la B..

În baza Ordonanţei nr. 100/D/P/2014 din 11.03.2014, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile aparţinând suspectei C., s-a încheiat procesul-verbal de aplicare a sechestrului în data de 12.03.2014 de către ofiţerii de poliţie judiciară delegaţi cu privire la următoarele bunuri:

- teren intravilan situat în mun. Piatra-Neamţ, str. x, jud. Neamţ, în suprafaţă de 316 mp şi construcţiile aferente, respectiv casă de locuit P+1E şi anexe P+1E, nr. cadastral x, carte funciară nr. x;

- teren situat în mun. Piatra-Neamţ, str. x, jud. Neamţ, în suprafaţă de 1189 mp şi construcţiile aferente, nr. cadastral x, carte funciară nr. x;

- teren situat în mun. Piatra-Neamţ, str. x, jud. Neamţ, în suprafaţă de 1219 mp şi construcţiile aferente, nr. cadastral x, carte funciară nr. x

Valoarea bunurilor sechestrate a fost evaluată la 868.700 RON inclusiv TVA, conform contractelor de vânzare-cumpărare încheiate de susnumita în anul 2006.

Prin ordonanţa nr. 100/D/P/2014 din data de 11.11.2014 a fost instituită măsura asiguratorie a popririi asupra sumelor de bani aflate în/şi cu care vor fi alimentate conturile inculpatei S.C. Y. S.R.L., deschise la J., E. S.A., I. S.A., G. S.A., B. S.A., F..

Urmare a măsurii asigurătorii dispuse în cauză, unităţile bancare au comunicat disponibilul existent în conturile bancare, după cum urmează: E. S.A. (total 515,40 RON); B. S.A. (13,71 RON); F. (total 27.112,23 RON); G. S.A. (560,77 RON)

De asemenea a fost instituită poprirea asupra conturilor deschise de către S.C. Y. S.R.L. la H., disponibilul aflat la momentul instituirii măsurii asigurătorii fiind de 600.461 RON.

Potrivit dispoziţiilor art. 2502 C. proc. pen. (text de lege introdus, începând cu data de 28 februarie 2021, prin Legea nr. 6/2021 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 18 februarie 2021.) "în tot cursul procesului penal, procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, instanţa de judecată verifică periodic, dar nu mai târziu de 6 luni în cursul urmăririi penale, respectiv un an în cursul judecăţii, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea sau menţinerea măsurii asigurătorii, dispunând, după caz, menţinerea, restrângerea sau extinderea măsurii dispuse, respectiv ridicarea măsurii dispuse, prevederile art. 250 şi 2501 aplicându-se în mod corespunzător."

Înalta Curte reaminteşte că măsurile asigurătorii sunt măsuri procesuale cu caracter real, care au ca efect indisponibilizarea bunurilor mobile şi imobile care aparţin inculpatului sau părţii responsabile civilmente, prin instituirea unui sechestru asupra acestora, în scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracţiune sau realizării confiscării, executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare.

Aceste măsuri au caracter provizoriu, având rolul de a preveni ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care ar putea să asigure atingerea scopului prevăzut de lege, în variantele alternative prevăzute de lege.

Potrivit art. 249 din C. proc. pen.:(1) Procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecăţii, poate lua măsuri asigurătorii, prin ordonanţă sau, după caz, prin încheiere motivată, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracţiune.

(2) Măsurile asigurătorii constau în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile, prin instituirea unui sechestru asupra acestora.

(3) Măsurile asigurătorii pentru garantarea executării pedepsei amenzii se pot lua numai asupra bunurilor suspectului sau inculpatului.

(4) Măsurile asigurătorii în vederea confiscării speciale sau confiscării extinse se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului ori ale altor persoane în proprietatea sau posesia cărora se află bunurile ce urmează a fi confiscate.

(41) În cazul bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse, luarea de către procuror a măsurilor asigurătorii pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a acestor bunuri este obligatorie.

(5) Măsurile asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune şi pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului şi ale persoanei responsabile civilmente, până la concurenţa valorii probabile a acestora.

(6) Măsurile asigurătorii prevăzute la alin. (5) se pot lua, în cursul urmăririi penale, al procedurii de cameră preliminară şi al judecăţii, şi la cererea***) părţii civile. Măsurile asigurătorii luate din oficiu de către organele judiciare prevăzute la alin. (1) pot folosi şi părţii civile.

Din interpretarea dispoziţiilor legale evocate rezultă că, în principiu, luarea măsurilor asigurătorii este condiţionată de constatarea prealabilă a necesităţii instituirii lor în vederea atingerii scopului prevăzut de lege, principiu care guvernează, de altfel, toate măsurile procesuale. Totodată, dispunerea măsurilor asigurătorii trebuie să satisfacă şi cerinţa proporţionalităţii acestora cu scopul urmărit prin dispunerea lor şi cu valoarea estimată a sumelor a căror recuperare este garantată prin intermediul acestei categorii de măsuri.

Prin Decizia nr. 629 din 8 octombrie 2015 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 20 noiembrie 2015), Curtea Constituţională a stabilit că "sechestrul este o măsură asiguratorie de drept penal, iar nu o sancţiune penală, care poate fi dispusă împotriva persoanelor care au săvârşit fapte prevăzute de legea penală, dar nu ca o consecinţă a răspunderii penale, nedepinzând de gravitatea faptei săvârşite, neavând aşadar caracter punitiv, ci eminamente preventiv."

Totodată, prin Decizia nr. 10 din 14 ianuarie 2016 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 4 aprilie 2016) Curtea Constituţională a reţinut că "instituirea unor măsuri cu caracter provizoriu şi preventiv în vederea împiedicării distrugerii, sustragerii sau înstrăinării unor bunuri care au legătură cu săvârşirea unei infracţiuni nu este de natură a încălca prezumţia de nevinovăţie a proprietarului sau posesorului acestora, prezumţie care subzistă până la constatarea vinovăţiei acestuia printr-o hotărâre judecătorească definitivă".

Susţinerile inculpaţilor C., A. şi S.C. Y. S.R.L., potrivit cu care trecerea unei perioade semnificative de timp nu mai justifică menţinerea acestei măsuri sunt nefondate.

Înalta Curte constată că presupusele prejudicii nu au fost recuperate şi nu s-a depăşit un termen rezonabil de desfăşurare a procedurilor judiciare, având în vedere complexitatea mare a cauzei determinată de numărul de persoane implicate, durata activităţii infracţionale, activitatea infracţională presupus a fi fost desfăşurată, materialul probator administrat şi care se impune a fi readministrat, aspecte în raport de care se apreciază că nu a fost încălcat art. 1 Protocol nr. 1 din CEDO.

S-a reţinut că măsurile asigurătorii sunt necesare pentru a garanta repararea eventualele pagube produse prin infracţiune şi sunt luate asupra bunurilor inculpaţilor, până la concurenţa valorii probabile a presupuselor pagube.

Mai mult, Înalta Curte constată că inculpaţii sunt trimişi în judecată pentru infracţiuni pentru care luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie.

În ce priveşte existenţa unui pericol concret de ascundere, distrugere, înstrăinare sau sustragere de la urmărire a bunurilor care pot servi la repararea pagubei, acesta poate rezulta, în aprecierea instanţei nu doar dintr-un element faptic punctual ci şi dintr-un ansamblu de indicii, care apreciate global conturează o stare de pericol concret şi de risc al unei viitoare insolvabilităţi autocreate de debitor în vederea sustragerii de la repararea pagubei, cu atât mai mult cu cât, urmare a caracteristicilor procedurii judiciare, mai sus enunţate, este cert că va exista un interval mai mare de timp până la pronunţarea unei hotărâri definitive.

În fine, examinând critica inculpaţilor C. şi S.C. Y. S.R.L. în sensul că încheierea din data de27 ianuarie 2022, nu respectă cerinţa motivării, din analiza conţinutului încheierii, Înalta Curte constată că aceasta cuprinde atât argumentele de fapt, cât şi de drept pe care s-a întemeiat judecătorul şi conferă suficiente elemente pentru a putea face obiectul cenzurii, sub aspectul legalităţii şi temeiniciei acesteia.

Pentru considerentele expuse în temeiul art. 4251, raportat la art. 2501 C. proc. pen., Înalta Curte va respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de inculpaţii C. şi A..

Potrivit art. 275 alin. (2) C. proc. pen., contestarorii C. şi A. vor fi obligaţi la plata sumei de câte 100 RON fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Potrivit art. 275 alin. (6) C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru contestatorul inculpat A., în cuantum de 313 RON, va rămâne în sarcina statului.

Referitor la contestaţia formulată de inculpata S.C. Y. S.R.L.;

Din actele dosarului, Înata Curte constată că, la data de 17.11.2014, S.C. Y. S.R.L. Dumbrava Roşie, prin reprezentantul său, a formulat cerere prin care a solicitat procurorului de caz să fie ridicată poprirea asupra tuturor conturilor asupra cărora s-a luat măsura asigurătorie, în special asupra contului în valută deschis la J. arătând că nu mai poate fi efectuată plata către furnizorii externi.

Prin Ordonanţa nr. 100/D/P/2014 din data de 17.11.2014 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Structura Centrală, s-a dispus ridicarea popririi instituite asupra conturilor bancare, în RON şi valută aparţinând S.C. Y. S.R.L., deschise la J..

Pentru a dispune astfel procurorul de caz a motivat că această măsură se impune pentru a nu impieta asupra derulări normale a activităţii societăţii comerciale, care presupune şi efectuarea unor plăţi externe, ţinând seama că, în conturile de RON nu se mai afla la acel moment disponibil bănesc.

Prin urmare, Înalta Curte constată că în mod greşit Curtea de Apel Bucureşti a menţinut prin încheierea din data de 27 ianuarie 2022, măsura asiguratorie şi asupra conturilor în RON şi valută deschise de inculpata S.C. Y. S.R.L., la J..

Prin urmare, Înalta Curte va admite, în parte, contestaţia formulată de inculpata S.C. Y. S.R.L. împotriva încheierii din data de 27 ianuarie 2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, în dosarul nr. x/2014 (dosar nr. x/2014).

Va desfiinţa, în parte, încheierea din data de 27 ianuarie 2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, în dosarul nr. x/2014(dosar nr. x/2014), numai cu privire la S.C. Y. S.R.L. şi rejudecând:

Va înlătura dispoziţia instanţei de fond privind menţinerea măsurii asigurătorii a popririi instituite asupra conturilor bancare, în RON şi valută deschise la J..

Se vor menţine celelalte dispoziţii ale încheierii contestate.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite, în parte, contestaţia formulată de inculpata S.C. Y. S.R.L. împotriva încheierii din data de 27 ianuarie 2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, în dosarul nr. x/2014 (dosar nr. x/2014).

Desfiinţează, în parte, încheierea din data de 27 ianuarie 2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, în dosarul nr. x/2014(dosar nr. x/2014), numai cu privire la S.C. Y. S.R.L. şi rejudecând:

Înlătură dispoziţia instanţei de fond privind menţinerea măsurii asigurătorii a popririi instituite asupra conturilor bancare, în RON şi valută deschise la J..

Menţine celelalte dispoziţii ale încheierii contestate.

Respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de inculpaţii C. şi A.

Obligă contestatorii C. şi A. la plata sumei de câte 100 RON fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru contestatorul inculpat A., în cuantum de 313 RON, rămâne în sarcina statului.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 09 martie 2022.