Ședințe de judecată: Septembrie | | 2023
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia Penală

Decizia nr. 208/2022

Şedinţa publică din data de 30 martie 2022

Deliberând asupra contestaţiei de faţă, în baza actelor şi lucrărilor dosarului, constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 66/PI din data de 18 martie 2022, Curtea de Apel Timişoara, secţia penală, în baza art. 49 din Legea nr. 302/2004, republicată, a constatat că cetăţeanul urmărit internaţional A. nu este de acord cu extrădarea în Republica Moldova.

În temeiul art. 52 alin. (3) din Legea nr. 302/2004, republicată, a admis cererea de extrădare formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara şi a constatat că sunt îndeplinite condiţiile pentru extrădare.

A dispus predarea cetăţeanului urmărit internaţional A., către autorităţile judiciare din Republica Moldova, pentru cercetarea acestuia sub aspectul comiterii infracţiunii prevăzute de art. 190 alin. (5) din C. pen. al republicii Moldova.

În baza art. 52 alin. (3) din Legea 302/2004, a menţinut starea de arest provizoriu până la predarea persoanei solicitate.

Pentru a se pronunţa în acest sens, Curtea de Apel Timişoara, secţia penală a reţinut că prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Timişoara, la data de 06.02.2022, sub număr de dosar nr. x/2022, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara a solicitat, în temeiul art. 44 din Legea nr. 302/2004, cu modificările şi completările ulterioare, arestarea provizorie, pe o perioadă de 30 de zile, în vederea extrădării în Republica Moldova, a persoanei extrădabile A., cetăţean turc.

În motivarea cererii s-a precizat că IPJ Arad - SIC a prezentat, prin sistem videoconferinţă, la data de 05.02.2022, ora 17:00 pe numitul A., cetăţean turc, împotriva căruia Interpol Chişinău/Republica Moldova au emis o difuziune de urmărire internaţională prin canalele Organizaţiei Internaţionale de Poliţiei Criminală - INTERPOL, ca urmare a emiterii unui mandat de arestare preventivă de către autorităţile judiciare din Republica Moldova, pentru comiterea unei infracţiuni de înşelăciune.

S-a arătat că persoana urmărită internaţional, ce a fost identificată şi ascultată, prin videoconferinţă, la IPJ Arad, în prezenţa apărătorului din oficiu, a învederat că nu este de acord să fie predată autorităţilor judiciare din Republica Moldova în vederea clarificării situaţiei juridice, că nu are afaceri judiciare în derulare în România şi că nu renunţă la beneficiul regulii specialităţii, solicitând să fie încunoştinţată Ambasada Turciei.

În temeiul art. 45 din Legea nr. 302/2004, s-a dispus reţinerea persoanei extrădabile pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 05.02.2022, ora 17:15 şi până la data de 06.02.2022, ora 17:15.

Prin adresa din data de 05.02.2022, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara a solicitat Ministerului Justiţiei - Serviciul de Cooperare Judiciară Internaţională în materie penală, în temeiul art. 38 din Legea nr. 302/2004, să efectueze în cel mai scurt timp examenul de regularitate internaţională şi să comunice cererea de extrădare şi actele anexe ale statului solicitant.

Având în vedere cele de mai sus, în temeiul art. 44 din Legea nr. 302/2004, s-a propus arestarea provizorie a persoanei solicitate pe o perioadă de 30 de zile, în vederea extrădării, arătându-se că difuziunea de urmărire internaţională transmisă de Biroul Naţional Interpol echivalează cu o cerere de arestare provizorie în vederea extrădării, dacă se prevede expres în tratatul aplicabil ori există reciprocitate. S-a constatat că între România şi Republica Moldova există reciprocitate în privinţa arestării persoanelor urmărite internaţional doar în baza notiţei roşii ori a difuziunii de urmărire internaţională.

La termenul din data de 06.02.2022, persoana extrădabilă a fost identificată şi ascultată în prezenţa avocatului din oficiu, fiindu-i prezentate drepturile conferite de Legea 302/2004, cât şi propunerea de arestare provizorie pe o perioadă de 30 de zile, în declaraţia sa, acesta arătând că nu este de acord cu arestarea, că datele sale de identitate corespund cu cele ale persoanei urmărite internaţional şi că nu a primit nicio notificare de a se prezenta în faţa autorităţii judiciare emitente.

Din examinarea actelor de la dosar s-a reţinut că Interpol Chişinău/Republica Moldova a emis o difuziune de urmărire internaţională, prin care se solicită identificarea şi arestarea persoanei urmărite internaţional A., suspectată de săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, constând în aceea că a indus-o în eroare pe partea vătămată B., prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, solicitând acesteia un ajutor bănesc pentru a-şi deschide o patiserie, iar partea vătămată şi-a ipotecat apartamentul pentru a obţine creditul pentru A., astfel că acesta din urmă i-a cauzat părţii vătămate o daună materială în valoare de 917.354 RON.

Prin încheierea penală din data de 06.02.2022, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara, în temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 302/2004, modificată şi completată, a fost admisă propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara şi în consecinţă s-a dispus arestarea provizorie în vederea extrădării a persoanei extrădabile A., pe o durată de 30 (treizeci) zile, începând cu data de 06.02.2022, până la data de 07.03.2022, inclusiv, instanţa constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 44 din Legea nr. 302/2004 pentru a se dispune o măsură preventivă cu privire la numitul A.

Cauza a fost amânată pentru termenul din data de 14.02.2022, când instanţa a acordat un nou termen de judecată pentru ca Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara să depună examenul de regularitate internaţională întocmit de Ministerul Justiţiei, potrivit art. 38 din Legea nr. 302/2004, dar şi cererea de extrădare însoţită de actele aferente.

La termenul de judecată din data de 21.02.2022, s-a formulat o cerere de amânare a cauzei de către soţia persoanei extrădabile, pentru angajarea unui apărător ales, cerere admisă de instanţă, cauza fiind amânată pentru termenul din 01.03.2022, dată la care dat fiind faptul că nu au fost depuse la dosar de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, cererea de extrădare şi documentele aferente, s-a fixat termen la data de 07.03.2022.

La termenul de judecată din data de 07.03.2022, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara a depus la dosar referatul cu propunere de prelungire a arestării provizorii a persoanei extrădabile, precum şi documentele primite de pe mail de la Direcţia de Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară, respectiv, controlul de regularitate efectuat de Ministerul Justiţiei, precum şi actele prin care se solicită extrădarea formulată de autorităţile din Republica Moldova a persoanei A. - cetăţean al Republicii Turcia, adresa procuraturii Republicii Moldova cu privire la învinuirea adusă şi textele de lege aplicabile, ordonanţa de punere sub învinuire din data de 06.09.2021, mandatul judiciar de arestare emis de Judecătoria Chişinău şi extras din Registrul de Stat al Populaţiei. Prin încheiere, Curtea de Apel Timişoara, în temeiul dispoziţiilor art. 44 din Legea nr. 302/2004, a admis propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara şi a dispus prelungirea arestării provizorii a persoanei urmărite internaţional A., pe o durată de 15 zile, începând cu data de 07.03.2022, până la data de 21.03.2022 inclusiv.

S-a fixat termen de judecată la 18 martie 2022, dată pentru care Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara a depus la dosar copiile certificate ale următoarelor documente: cererea de extrădare a numitului A. formulată de Procuratura Republicii Moldova, ordinul de punere sub învinuire emisă de Procuratura Chişinău, Oficiul Râşcani, încheierea din 18.10.2021 a Judecătoriei Chişinău sediul C., mandatul judiciar emis la data de 18.10.2021 emis de Judecătoria Chişinău, ordonanţa de dispunere a investigaţiilor în vederea căutării învinuitului emisă la data de 06.09.2021 de Procuratura Chişinău, extras din Registrul de Stat al Populaţiei privind dovada cetăţeniei persoanei solicitate şi prevederile legale ale Republicii Moldova aplicabile în speţă. De asemenea, prin referatul din data de 15.03.2022 Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara a formulat o cerere de luare a măsurii provizorii faţă de persoana urmărită internaţional, pentru o perioadă de 30 de zile în vederea extrădării acesteia în Republica Moldova.

Analizând cererea de extrădare, instanţa a constatat, conform art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 302/2004, că sunt îndeplinite condiţiile extrădării.

Persoana extrădabilă A. a fost pus sub învinuire prin ordonanţa din data de 06.09.2021 a Procuraturii din Chişinău, Oficiul Râşcani, Republica Moldova, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 190 alin. (5) din C. pen. al Republicii Moldova (escrocherie), fapta constând în aceea că a indus-o în eroare pe partea vătămată B., prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, solicitându-i acesteia un ajutor bănesc pentru a-şi deschide o patiserie, partea vătămată ipotecându-şi apartamentul pentru a obţine creditul în favoarea numitului A., astfel că acesta din urmă a cauzat părţii vătămate o daună materială în valoare de 917.354 RON, faptă pedepsită cu închisoarea de la 8 la 15 ani. La aceiaşi dată, procurorul a emis ordonanţa de dispunere a investigaţiilor în vederea căutării învinuitului.

Prin încheierea penală pronunţată la data de 18.10.2021 de către Judecătoria Chişinău, sediul C., s-a dispus luarea măsurii arestului preventiv faţă de A. pe o perioadă de 30 de zile de la momentul reţinerii acestuia, fiind emis mandatul din 18.10.2021, dosar nr. x/2021.

Instanţa i-a adus la cunoştinţă persoanei solicitate conţinutul cererii de extrădare, drepturile conferite de Legea nr. 302/2004 modificată şi completată şi regula specialităţii. Persoana extrădabilă a arătat că nu este de acord cu extrădarea şi nu a renunţat la regula specialităţii.

Astfel, aşa cum rezultă din adresa Ministerului Justiţiei, în urma controlului de regularitate internaţională, efectuat în conformitate cu dispoziţiile art. 38 din Legea nr. 302/2004, modificată şi completată, persoana a cărei extrădare se solicită are cetăţenie turcă; între România şi Republica Moldova este aplicabilă Convenţia Europeană de extrădare încheiată la Paris la 13.12.1957, ratificată prin Legea nr. 80 din 9 mai 1997; extrădarea este supusă condiţiilor prevăzute de art. 18 - 35 din Legea nr. 302/2004; la cererea de extrădare au fost ataşate documentele prevăzute de art. 36 din Legea nr. 302/2004 modificată şi completată şi nu este incidentă niciuna din limitele acordării cooperării judiciare prevăzute la art. 3 din Legea nr. 302/2004, modificată şi completată.

Convenţia Europeană de extrădare încheiată la Paris la 13.12.1957, ratificată prin Legea nr. 80 din 09 mai 1997, reglementează infracţiunile care dau loc la extrădare în art. 2, astfel că acestea trebuie să fie pedepsite de legea ambelor părţi, cu o pedeapsă privativă de libertate de cel puţin 1 an sau mai mare, această condiţie fiind îndeplinită în cauză.

Împotriva persoanei extrădabile, la data de 18.10.2021, a fost emis în lipsă, un mandat de arestare preventivă de către Judecătoria Chişinău - Republica Moldova, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 190 alin. (5) din C. pen. al Republicii Moldova, iar în vederea executării mandatului de arestare, autorităţile din Republica Moldova, Interpol Chişinău, la data de 25.01.2022, au emis o difuziune de urmărire internaţională prin canalele Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - Interpol, urmare emiterii mandatului de arestare preventivă pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, persoana urmărită A. fiind depistată şi reţinută în România.

Infracţiunea de escrocherie prevăzută de art. 190 alin. (5) din C. pen. al Republicii Moldova, este prevăzută şi de legea penală română prin art. 244 din C. pen., sub denumirea de înşelăciune, iar prin dispoziţiile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, nu este exceptată de la extrădare.

De asemenea, în cauză nu sunt incidente nici dispoziţiile C. pen. Român, privind prescripţia executării pedepsei cu închisoarea, astfel că prima instanţă a apreciat că nu există impedimente pentru a se dispune extrădarea persoanei solicitate către autorităţile judiciare din Republica Moldova.

Împotriva sentinţei penale nr. 66/PI din data de 18 martie 2022, pronunţate de Curtea de Apel Timişoara, secţia penală a formulat contestaţie A.

În susţinerea contestaţiei a invocat faptul că pe teritoriul Republicii Moldova, este decretată stare de urgenţă, iar cauze penale sunt suspendate, precum şi faptul că extrădarea generează o stare de pericol pentru viaţa şi integritatea sa fizică, astfel că, în raport de circumstanţele personale, a solicitat înlocuirea măsurii arestului provizoriu cu măsura arestului la domiciliu.

Examinând contestaţia formulată de contestatorul A., în raport cu motivele invocate, Înalta Curte constată că aceasta este nefondată pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 18 din Legea nr. 302/2004, republicată, pot fi extrădate din România, în condiţiile prezentei legi, la cererea unui stat străin, persoanele aflate pe teritoriul său care sunt urmărite penal sau sunt trimise în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni ori sunt căutate în vederea executării unei măsuri de siguranţă, a unei pedepse sau a unei alte hotărâri a instanţei penale în statul solicitant.

De asemenea, potrivit art. 19 din Legea nr. 302/2004, nu pot fi extrădaţi din România:

a) cetăţenii români, dacă nu sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 20;

b) solicitanţii de azil, beneficiarii statutului de refugiat sau ai protecţiei subsidiare în România, în cazurile în care extrădarea ar avea loc în ţara de origine sau în orice alt stat în care viaţa ori libertatea acestora ar fi pusă în pericol sau în care ar fi supuşi la tortură, tratamente inumane şi degradante;

c) persoanele străine care se bucură în România de imunitate de jurisdicţie, în condiţiile şi în limitele stabilite prin convenţii sau prin alte înţelegeri internaţionale;

d) persoanele străine citate din străinătate în vederea audierii ca suspecţi, persoane vătămate, părţi, martori sau experţi ori interpreţi în faţa unei autorităţi judiciare române solicitante, în limitele imunităţilor conferite prin convenţie internaţională.

Se constată că persoana a cărei extrădare se solicită are cetăţenie turcă, solicitarea de extrădare fiind realizată de autorităţile judiciare din Republica Moldova. Între România şi Republica Moldova este aplicabilă Convenţia Europeană de extrădare încheiată la Paris la 13.12.1957, iar România a ratificat Convenţia europeană de extrădare şi protocoalele adiţionale, prin Legea nr. 80/1997 (publicată în Monitorul Oficial nr. 89 din 14.05.1997).

Convenţia Europeană de extrădare încheiată la Paris la 13.12.1957, ratificată prin Legea nr. 80 din 09 mai 1997, reglementează infracţiunile care dau loc la extrădare în art. 2, astfel că acestea trebuie să fie pedepsite de legea ambelor părţi, cu o pedeapsă privativă de libertate de cel puţin 1 an. De asemenea, art. 26 din Legea 3002/2004 prevede că extrădarea este acordată de România, în vederea urmăririi penale sau a judecăţii, pentru fapte a căror săvârşire atrage potrivit legislaţiei statului solicitant şi legii române o pedeapsă privativă de libertate de cel puţin un an, iar în vederea executării unei pedepse, numai dacă aceasta este de cel puţin 4 luni.

În cauză pedeapsa pentru infracţiunea reţinută în sarcina persoanei extrădabile A. este mai mare de un an, astfel că această condiţie este îndeplinită în cauză.

Referitor la condiţia dublei incriminare, Înalta Curte reţine că infracţiunea enunţată dă loc la extrădare, având corespondent în legislaţia română. Faţă de persoana extrădabilă s-a emis, la data de 18.10.2021 mandatul de arestare preventivă, în lipsă, de către Judecătoria Chişinău - Republica Moldova, pentru săvârşirea infracţiunii de escrocherie prevăzută de art. 190 alin. (5) din C. pen. al Republicii Moldova. Această infracţiune are corespondent în legea penală română, constituind infracţiunea de înşelăciune, prevăzută în art. 244 din C. pen. pentru care se prevede o pedeapsă cu închisoarea, cuprinsă între 6 luni şi 3 ani.

Înalta Curte constată, de asemenea, în deplin acord cu instanţa fondului, că nu este incident niciunul dintre motivele obligatorii sau opţionale de refuz al extrădării (art. 21 şi 22 din Legea nr. 302/2004).

Persoana solicitată s-a opus extrădării sale invocând o sare de pericol în cazul extrădării, însă Înalta Curte constată că, materialul probator existent la dosar, nu evocă o astfel de posibilitate, afirmaţiile constituind, în aceste condiţii, simple speculaţii.

În ceea ce priveşte faptul că pe teritoriul Republicii Moldova este decretată stare de urgenţă se constată că acesta nu poate constitui un impediment absolut pentru extrădare cât timp autorităţile din Moldova au menţinut solicitarea.

Cu privire la cererea apărării de înlocuire a măsurii arestului provizoriu cu o măsură mai puţin restrictivă, Înalta Curte apreciază că, în cauză, se impune menţinerea arestării persoanei extrădabile având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru predarea sa, măsură ce se va pune în executare şi care impune privarea de libertate.

Faţă de toate aceste considerente, constatând că sunt îndeplinite toate condiţiile de formă şi de fond prevăzute de lege şi de tratat, reţinând că nu este incident niciun motiv obligatoriu sau facultativ pentru a refuza extrădarea, Înalta Curte constată că, în mod corect, instanţa fondului a dispus extrădarea persoanei extrădabile A. astfel încât va respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de acesta.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de contestatorul A. împotriva sentinţei penale nr. 66/PI din data de 18 martie 2022, pronunţate de Curtea de Apel Timişoara, secţia penală.

Obligă contestatorul la plata sumei de 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, în cuantum de 1012 RON, rămâne în sarcina statului.

Onorariul interpretului de limbă turcă se plăteşte din fondul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 30 martie 2022.

Procesat de GGC - LM