Ședințe de judecată: Mai | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia Penală

Decizia nr. 300/2022

Şedinţa publică din data de 12 mai 2022

Asupra contestaţiei de faţă;

În baza actelor şi lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 96 din 28 aprilie 2022, pronunţată de Curtea de Apel Craiova, secţia penală şi pentru cauze cu minori în dosarul nr. x/2022, a fost admisă cererea de executare a mandatului european de arestare, emis la data de 31.03.2022 de autorităţile judiciare din Austria - Parchetul de pe lângă Tribunalul St Pölten, în dosarul nr. x, pe numele persoanei solicitate A. arestat în C.R.A.P. Olt.

În temeiul art. 104 alin. (6) din Legea nr. 302/2004, s-a dispus predarea persoanei solicitate către autorităţile judiciare din Austria, cu respectarea regulii specialităţii.

A fost menţinută măsura arestării persoanei solicitate în vederea predării, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 30.04.2022, până la data de 29.05.2022, inclusiv.

S-a constatat că în prezenta procedură persoana solicitată a fost privată de libertate începând cu data de 14.04.2022, la zi.

Cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului.

Pentru a dispune astfel, Curtea de Apel Craiova a reţinut următoarele:

La 14.04.2022 a fost înregistrată adresa nr. x/2022 din aceeaşi dată a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, prin care a fost înaintată semnalarea Biroului Naţional Sirene nr. x din 07.04.2022, transmisă în baza mandatului european de arestare emis la data de 31.03.2022 de către autorităţile judiciare din Austria - Parchetul St Pölten, pe numele persoanei solicitate A., cu propunerea de luare a măsurii arestării.

Totodată, au fost înaintate procesul-verbal încheiat la data de 14.04.2022 de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, declaraţia dată de persoana solicitată în faţa procurorului şi ordonanţa nr. 28/2022 din 14.04.2022, prin care s-a dispus reţinerea persoanei solicitate A. pentru 24 de ore, cu începere de la 14.04.2022, ora 12:27, până la 15.04.2022, ora 12:27.

În cuprinsul semnalării s-a arătat că, pe numele persoanei solicitate, a fost emis mandatul european de arestare în baza mandatului de arestare naţional emis la data de 31.03.2022 de Biroul Procurorului Public St Pölten, aprobat de Tribunalul Regional St Pölten, în dosarul nr. x, persoana solicitată fiind cercetată pentru săvârşirea a 7 infracţiuni de jaf armat sau organizat prev. de art. 127, 128 Abs 1 Z 5, 129 Abs 1 Z 1, 130 Abs 2, 278 Abs 1 al doilea caz din C. pen. austriac.

Prin încheierea nr. 22 din 15.04.2022, pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. x/2022, s-a dispus măsura arestării provizorii faţă de persoana solicitată, pe o perioadă de 15 zile, începând cu data de 15.04.2022, până la data de 29.04.2022, inclusiv şi s-a stabilit termen pentru prezentarea mandatului european de arestare tradus în limba română.

La data de 22.04.2022, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova a înaintat mandatul european de arestare emis la data de 31.03.2022 de autorităţile judiciare din Austria - Parchetul de pe lângă Tribunalul St Pölten în dosarul nr. x, pe numele persoanei solicitate A.

În cuprinsul mandatului european de arestare s-a arătat că acesta se întemeiază pe ordinul de reţinere emis la 31.03.2022 de Parchetul de pe lângă Tribunalul St Pölten în dosarul nr. x, faţă de A., cercetat pentru săvârşirea a 7 infracţiuni de furt grav în formă continuată în cadrul unei organizaţii criminale prev. de art. 127, 128 alin. (1) pct. 5, 129 alin. (1) pct. 1, 130 alin. (2) şi constituirea unei asocieri în scop criminal prev. de art. 278 alin. (1) primul caz din C. pen. austriac, pedeapsa maximă prevăzută de legea statului emitent fiind de 7 ani şi 6 luni închisoare.

Din descrierea faptelor a rezultat că, în urma cercetărilor efectuate de poliţie în dosarul nr. x, ultima dată la 24.03.2022, persoana solicitată este suspectată că, împreună cu alţi complici, au comis furturi prin efracţie din locaţiile societăţilor comerciale, în calitate de membri ai unei organizaţii criminale, ai unui grup de infractori români, cu scopul de a se îmbogăţi pe sine sau pe un terţ în mod ilicit, valoarea prejudiciului fiind de 173.244 euro.

Astfel, A., B. şi încă un complice, la data de 21.03.2021, în Moedling, au sustras de la societatea comercială C., spărgând geamul, aparatură electronică şi bani în numerar în valoare de 36.520 euro.

De asemenea, A., B., D. şi E. au sustras:

- la data de 28.04.2021, în Viena, de la societatea comercială F., aparatură electronică în valoare de 40.000 euro, spărgând geamul;

- la data de 27.05.2021, în Viena, de la societatea comercială G., aparatură electronică în valoare de 40.000 euro, spărgând geamul;

- la data de 25.06.2021, în St Pölten, de la societatea comercială F., aparatură electronică şi bani în numerar în valoare totală de 54.727 euro, încercând întâi să spargă geamul, apoi intrând cu autoturismul în vitrina magazinului;

- la data de 11.07.2021, în Hartberg, de la societatea comercială A1, aparatură electronică în valoare de 27.000 euro, spărgând uşa de la intrare;

- la data de 16.07.2021, în St Polten, de la societatea comercială F., aparatură electronică în valoare de 15.000 euro, intrând cu autoturismul în vitrina magazinului.

Totodată, A., B. şi E., la data de 02.08.2021, în Viena şi St Pölten, fiind membrii unei organizaţii criminale, au trecut frontiera în Austria, la Nickelsdorf, cu două autoturisme, cu intenţia de a săvârşi fapte penale, unde au adunat informaţii despre 3 filiale ale societăţii comerciale F. pentru eventuale alte furturi prin efracţie. Au procedat astfel, ştiind că săvârşesc fapte penale în cadrul unei organizaţii criminale sau pentru o organizaţie criminală.

La termenul din data de 28 aprilie 2022 a fost audiată persoana solicitată A., care a precizat că nu doreşte să fie predată autorităţilor judiciare din Austria.

S-a reţinut că, potrivit dispoziţiilor art. 84 din Legea nr. 302/2004, mandatul european de arestare este o decizie judiciară prin care o autoritate judiciară competentă a unui stat membru al Uniunii Europene solicită arestarea şi predarea de către un alt stat membru a unei persoane, în scopul efectuării urmăririi penale, judecăţii sau executării unei pedepse ori a unei măsuri de siguranţă privative de libertate.

Alineatul 2 al aceluiaşi text statuează că "mandatul european de arestare se execută pe baza principiului recunoaşterii şi încrederii reciproce, în conformitate cu dispoziţiile Deciziei-cadru a Consiliului nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002."

A fost avut în vedere că, din ansamblul dispoziţiilor legale cuprinse în legea specială - art. 85 şi următoarele din Legea nr. 302/2004, care reglementează executarea unui mandat european de arestare, rezultă că rolul instanţei române în această procedură se rezumă la verificarea condiţiilor de formă ale mandatului, la soluţionarea eventualelor obiecţii privind identitatea persoanei solicitate, precum şi la motivele de refuz al predării pe care aceasta le invocă.

Conţinutul şi forma mandatului european de arestare sunt prevăzute în art. 87 din Legea nr. 302/2004 rep., mandatul european de arestare trebuind să conţină, pe lângă celelalte elemente stipulate în mod expres, şi indicarea existenţei unei hotărâri judecătoreşti definitive, a unui mandat de arestare preventivă sau a oricărei alte hotărâri judecătoreşti având acelaşi efect, care se încadrează în dispoziţiile art. 89 şi art. 97 din prezenta lege.

Învestit cu executarea unui mandat european de arestare, judecătorul hotărăşte asupra arestării şi predării persoanei solicitate, după ce, în prealabil, a verificat condiţiile referitoare la emiterea mandatului, identificarea persoanei solicitate, existenţa dublei incriminări a faptelor penale ce se impută acesteia sau a situaţiilor ce se constituie în motive de refuz la predare.

În acest fel se pune în practică principiul recunoaşterii şi încrederii reciproce ce stă la baza executării, de către instanţa română, a mandatului european de arestare emis de autoritatea judiciară străină competentă.

În cauză, s-a constatat că sunt îndeplinite condiţiile de fond şi formă ale mandatului european de arestare, astfel cum sunt prevăzute de dispoziţiile legale, în sensul că, în cuprinsul acestuia, sunt menţionate identitatea şi cetăţenia persoanei solicitate, este indicat actul în baza căruia a fost emis mandatul european de arestare, respectiv ordinul de reţinere emis la data de 31.03.2022 de Parchetul de pe lângă Tribunalul St Pölten, se precizează încadrarea juridică a infracţiunilor pentru care este cercetată persoana solicitată, sunt descrise circumstanţele săvârşirii faptelor şi este specificată limita maximă a pedepsei prevăzute de legislaţia statului emitent pentru acest tip de fapte - 7 ani şi 6 luni închisoare.

S-a constatat, totodată, că infracţiunile menţionate în mandatul european de arestare se regăsesc printre infracţiunile care permit predarea, fără a fi necesară verificarea dublei incriminări, respectiv furt organizat sau armat, potrivit art. 97 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 302/2004 şi, aşa cum sunt descrise, constituie infracţiuni şi pe teritoriul naţional.

Persoana solicitată a arătat că nu este de acord cu predarea, motivând că are probleme de sănătate pe care vrea să le trateze.

Instanţa de fond a reţinut că, potrivit dispoziţiilor art. 114 raportat la art. 58 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 302/2004, predarea poate fi amânată atunci când se constată, pe baza unei expertize medico-legale, că persoana suferă de o boală gravă care face imposibilă predarea imediată. În acest caz, predarea se amână până când starea de sănătate a persoanei se va ameliora.

A fost avut în vedere, pe de o parte, că persoana solicitată nu a prezentat înscrisuri medicale din care să rezulte că a fost diagnosticată cu boală cardiacă ce necesită internare urgentă, iar pe de altă parte, fiind asistată de avocat ales, nu a cerut efectuarea unei expertize medico-legale pentru a dovedi că boala de care suferă face imposibilă predarea imediată.

Faţă de cele expuse, instanţa de fond a constatat că motivul pentru care persoana solicitată nu a exprimat un acord de predare nu se încadrează între motivele obligatorii sau facultative pentru care autoritatea judiciară română de executare refuză executarea mandatului european de arestare, motive prevăzute de dispoziţiile art. 99 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 302/2004 şi nici nu este dovedit un motiv medical care să justifice amânarea predării.

În consecinţă, s-a reţinut că sunt îndeplinite condiţiile de fond şi formă ale mandatului european de arestare, astfel cum sunt prevăzute de dispoziţiile legale, au fost respectate drepturile persoanei solicitate şi nu este incident vreun motiv de refuz obligatoriu sau opţional al executării mandatului european de arestare, prev. de art. 99 din Legea nr. 302/2004, cererea de executare a mandatului european de arestare fiind admisibilă, în conformitate cu dispoziţiile art. 109 din aceeaşi lege.

În privinţa măsurilor privative de libertate dispuse în cauză, s-a reţinut că persoana solicitată a fost reţinută de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova prin ordonanţa de reţinere nr. 28/2022, pentru 24 de ore, iar prin încheierea nr. 22 din 15.04.2022, pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. x/2022, s-a dispus măsura arestării provizorii pe o perioadă de 15 zile, începând cu data de 15.04.2022, până la data de 29.04.2022, inclusiv, măsura care s-a apreciat că se impune a fi menţinută, ca urmare a incidenţei dispoziţiilor art. 104 alin. (6) din Legea nr. 302/2004, potrivit cărora, dacă nu este incident vreunul dintre motivele de refuz al executării prev. la art. 99, judecătorul se poate pronunţa prin sentinţă, potrivit art. 109, deopotrivă asupra arestării şi predării persoanei solicitate.

A fost avut în vedere că, în cadrul procedurii de executare a mandatului european de arestare, spre deosebire de perioada în care solicitarea de punere în executare a mandatului european este în curs de soluţionare (când, prin încheiere, se pot lua fie măsura arestării, fie măsuri alternative neprivative de libertate), în cazul unei soluţii de admitere, prin sentinţa prin care instanţa se pronunţă asupra executării mandatului european de arestare, se dispune întotdeauna arestarea persoanei solicitate în vederea predării, o atare dispoziţie fiind în concordanţă cu natura acestui mijloc specific de cooperare internaţională. Predarea, ca o consecinţă directă a admiterii sesizării privind punerea în executare a mandatului european de arestare, presupune implicit privarea de libertate a persoanei solicitate, căci numai astfel organele de poliţie însărcinate cu executarea hotărârii definitive de extrădare pot proceda la reţinerea şi remiterea acesteia către autorităţile judiciare ale statului solicitant.

Împotriva sentinţei penale nr. 96 din 28 aprilie 2022, pronunţată de Curtea de Apel Craiova, secţia penală şi pentru cauze cu minori în dosarul nr. x/2022, a formulat contestaţie persoana solicitată A., care a fost înregistrată pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia Penală la data de 9 mai 2022.

Prin motivele scrise şi în susţinerea orală a căii de atac, s-a solicitat admiterea contestaţiei, desfiinţarea hotărârii atacate şi amânarea predării contestatorului către autorităţile judiciare din Austria, din considerente de ordin medical, respectiv până la momentul când starea de sănătate a acestuia se va ameliora, solicitarea fiind fundamentată pe dispoziţiile art. 114 raportat la art. 107 şi art. 58 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală.

Examinând contestaţia formulată, Înalta Curte constată că aceasta nu este fondată, pentru următoarele considerente:

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului rezultă că, pe numele persoanei solicitate A., cetăţean român, a fost emis, la data de 31.03.2022, în dosarul nr. x, un mandat european de arestare, de către de autorităţile judiciare din Austria, acesta întemeindu-se pe ordinul de reţinere emis la aceeaşi dată de Parchetul de pe lângă Tribunalul St Pölten în dosarul nr. x, persoana solicitată fiind cercetată pentru săvârşirea a 7 infracţiuni de furt grav în formă continuată în cadrul unei organizaţii criminale, prev. de art. 127, 128 alin. (1) pct. 5, 129 alin. (1) pct. 1, 130 alin. (2) şi constituirea unei asocieri în scop criminal, prev. de art. 278 alin. (1) primul caz din C. pen. austriac, pedeapsa maximă prevăzută de legea statului emitent fiind de 7 ani şi 6 luni închisoare.

La data de 22.04.2022, a fost depus la dosarul instanţei de fond, de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, mandatul european de arestare emis la data de 31.03.2022 pe numele persoanei solicitate A., de către autorităţile judiciare din Austria, în dosarul nr. x, însoţit de traducerea în limba română.

În cauză, infracţiunile indicate în cuprinsul mandatului european de arestare sunt prevăzute în art. 97 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 302/2004 (respectiv furt organizat sau armat), nefiind necesară verificarea îndeplinirii condiţiei dublei încriminări.

Totodată, faptele pentru care este cercetat contestatorul persoană solicitată constituie infracţiuni şi pe teritoriul naţional.

Potrivit dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, mandatul european de arestare este o decizie judiciară prin care o autoritate judiciară competentă a unui stat membru al Uniunii Europene solicită arestarea şi predarea de către un alt stat membru a unei persoane, în scopul efectuării urmăririi penale, judecăţii sau executării unei pedepse ori a unei măsuri de siguranţă privative de libertate.

Alineatul 2 al aceluiaşi articol prevede că mandatul european de arestare se execută pe baza principiului recunoaşterii şi încrederii reciproce, în conformitate cu dispoziţiile Deciziei-cadru a Consiliului 2002/584/JAI din 13 iunie 2002.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 109 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, cu ocazia pronunţării asupra executării mandatului european de arestare, instanţa ţine seama de toate împrejurările cauzei şi de necesitatea executării mandatului european de arestare.

Analizând actele dosarului, Înalta Curte constată că, în cauză, mandatul european de arestare are conţinutul şi forma prevăzute de Legea nr. 302/2004 şi nu există niciun motiv, obligatoriu sau opţional, de refuz al executării acestuia, dintre cele prevăzute în art. 99 alin. (1) şi (2) din aceeaşi lege.

În acest context, instanţa de fond a apreciat în mod corect că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea nr. 302/2004 pentru executarea mandatului european de arestare emis pe numele persoanei solicitate A., hotărârea atacată, de predare a acesteia către autorităţile judiciare solicitante, cu respectarea drepturilor conferite de regula specialităţii, fiind pronunţată cu respectarea dispoziţiilor legale incidente în materie.

Pe de altă parte, se constată că, în speţa dedusă judecăţii, soluţia dispusă de instanţa de fond cu privire la menţinerea arestării persoanei solicitate, pe o durată de 30 de zile, este legală şi temeinică, prin raportare la dispoziţiile art. 104 alin. (6) din Legea nr. 302/2004 (potrivit cărora, dacă nu este incident vreunul dintre motivele de refuz al executării prevăzute la art. 99, judecătorul se poate pronunţa prin sentinţă, potrivit art. 109, deopotrivă asupra arestării şi predării persoanei solicitate), măsura fiind necesară, aşadar, în scopul predării persoanei solicitate către autorităţile judiciare din Austria, respectiv pentru buna desfăşurare a procedurii de executare a mandatului european de arestare.

Cât priveşte critica formulată în susţinerea contestaţiei, în sensul că în mod greşit instanţa de fond nu a dispus amânarea predării persoanei solicitate, până la ameliorarea stării sale de sănătate, care este una precară, astfel cum rezultă din înscrisurile medicale aflate la dosar, aceasta nu poate fi primită.

Astfel, deşi contestatorul a susţinut că suferă de afecţiuni cardiace, diagnostic stabilit de către un medic primar cardiolog, Înalta Curte reţine că acesta a beneficiat încă de la începutul procedurii de punere în executare a mandatului european de arestare emis pe numele său de asistenţă juridică din partea unui apărător ales, însă nu a solicitat efectuarea unei expertize medico-legale în baza căreia să se constate că suferă de o boală gravă, care ar face imposibilă predarea imediată, nefiind incidente în speţă dispoziţiile art. 114 raportat la art. 58 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 302/2004, la care apărarea a făcut trimitere.

Pentru considerentele expuse, constatând că hotărârea atacată este temeinică şi legală, Înalta Curte, în conformitate cu dispoziţiile art. 4251 alin. (7) pct. 1 lit. b) C. proc. pen., va respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de persoana solicitată A. împotriva sentinţei penale nr. 96 din 28 aprilie 2022, pronunţată de Curtea de Apel Craiova, secţia penală şi pentru cauze cu minori în dosarul nr. x/2022.

În temeiul art. 275 alin. (2) C. proc. pen., contestatorul persoană solicitată va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat, conform dispozitivului.

În temeiul art. 275 alin. (6) C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru contestatorul persoană solicitată, până la prezentarea apărătorului ales, în cuantum de 253 RON, va rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de contestatorul persoană solicitată A. împotriva sentinţei penale nr. 96 din 28 aprilie 2022, pronunţată de Curtea de Apel Craiova, secţia penală şi pentru cauze cu minori în dosarul nr. x/2022.

Obligă contestatorul persoană solicitată la plata sumei de 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru contestatorul persoană solicitată, până la prezentarea apărătorului ales, în cuantum de 253 RON, rămâne în sarcina statului.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12 mai 2022.

Procesat de GGC - LM