Ședințe de judecată: Septembrie | | 2023
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia Penală

Decizia nr. 350/2022

Şedinţa publică din data de 02 iunie 2022

Asupra contestaţiei de faţă;

În baza actelor şi lucrărilor din dosar constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 52 din 23 mai 2022, Curtea de Apel Bacău, secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, în baza art. 109 alin. (1), coroborat cu art. 110 alin. (2), din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, a fost admisă cererea formulată de autoritatea judiciară emitentă, Judecătoria Aue-Bad Schlema, Germania şi s-a dispus executarea mandatului european de arestare, emis în data de 30.03.2022 de Judecătoria Aue-Bad Schlema, în dosarul nr. XX/21, împotriva persoanei solicitate A.

S-a dispus predarea persoanei solicitate A. către autorităţile judiciare din Germania.

În temeiul art. 104 alin. (10), (11) din Legea nr. 302/2004, dispune arestarea persoanei solicitate A. cu valabilitate până la data de 24.06.2028, în vederea predării către autorităţile din Germania pentru o durată de 30 zile, începând cu data punerii în executare a mandatului de arestare.

În temeiul art. 104 alin. (13) din Legea nr. 302/2004, s-a dispus emiterea de îndată a mandatului de arestare în vederea predării.

S-a constatat că persoana solicitată a fost reţinută prin Ordonanţa nr. 3240/II/5/2022 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, pentru o durată de 24 ore, începând cu data de 19.04.2022, orele 15, 40.

S-a luat act că persoana solicitată A. nu a renunţat la efectele regulii specialităţii, prevăzută de art. 117 din Legea 302/2004.

În conformitate cu prevederile art. 109 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, dispune comunicarea hotărârii de executare a mandatului european de arestare autorităţii judiciare emitente, Ministerului Justiţiei - Direcţia Drept Internaţional şi Tratate şi Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române - Biroul Sirene, Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă din Cadrul IPJ Bacău, altor instituţii interesate.

În temeiul art. 14 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, a dispus traducerea prezentei hotărâri, a mandatului de arestare şi a adresei de comunicare a hotărârii către autoritatea judiciară emitentă, din limba română în limba germană, traduceri care se vor efectua în regim de urgenţă.

S-a luat act că persoana solicitată a fost asistată de avocat ales.

În temeiul art. 87 din Legea nr. 302/2004, cheltuielile judiciare avansate de statul român rămân în sarcina acestuia.

Pentru a hotărî în acest sens, prima instanţă a reţinut că la data de 20.04.2022, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău, în conformitate cu prevederile art. 102 alin. (4) din Legea nr. 302/2004, a sesizat prezenta instanţă cu privire la luarea arestării preventive pentru 15 de zile faţă de persoana solicitată A. în baza semnalării S.I.S.

La termenul din data de 23.05.2022, în conformitate cu prevederile art. 104 şi art. 106 din Legea nr. 302/2004, persoana solicitată a fost prezentă în faţa instanţei şi i s-au adus la cunoştinţă drepturile procesuale, existenţa mandatului european de arestare, conţinutul acestuia, posibilitatea de a consimţi la predare către statul solicitant, precum şi posibilitatea de renunţare la regula specialităţii.

Întrucât persoana solicitată nu a consimţit la predare, în temeiul art. 104 alin. (4) din Legea nr. 302/2004, s-a procedat la audierea sa. Ulterior, în temeiul art. 104 alin. (10) din Legea nr. 302/2004, s-a procedat la audierea persoanei solicitate, cu privire la dispunerea arestării în vederea predării.

Persoana solicitată, după ce i s-au pus în vedere consecinţele juridice ale consimţământului la predare, îndeosebi caracterul irevocabil al acestuia, a declarat că nu este de acord cu predarea sa către autoritatea solicitantă.

De asemenea, instanţa i-a adus la cunoştinţă persoanei solicitate prevederile art. 117 din Legea nr. 302/2004 şi aceasta a declarat că nu renunţă la drepturile conferite de regula specialităţii.

Curtea a reţinut că faţă de persoana solicitată s-a emis mandatul naţional de arestare în data de 04.02.2022 de către autorităţile judiciare germane, Judecătoria Aue-Bad Schlema în dosarul nr. XX/21.

În baza acestui mandat naţional, autorităţile judiciare germane, Judecătoria Aue-Bad Schlema, în dosarul nr. XX/21, au emis prezentul mandat european de arestare, în data de 30.03.2022, pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune, prevăzută de art. 263 din C. pen. german, faptă constând în aceea că:, La un moment din septembrie 2020, care nu poate fi stabilit cu exactitate, persoana solicitată A. a vizitat-o pe persoana vătămată în Eibenstock. S-a convenit verbal ca persoana vătămată să schimbe un pupitru de comandă x, un transformator X şi un controler digital x, în valoare totală de 250 euro, contra două maşini verzi şi un transformator. Persoana solicitată a primit bunurile de la persoana vătămată. Cu toate acestea, persoana solicitată nu a adus niciodată bunurile promise victimei."

Potrivit dispoziţiilor art. 84 din Legea nr. 302/2004, mandatul european de arestare este o decizie judiciară prin care o autoritate judiciară competentă a unui stat membru al Uniunii Europene solicitată arestarea şi predarea de către un alt stat membru a unei persoane, în scopul efectuării urmăririi penale, judecăţii sau executării unei pedepse ori a unei măsuri de siguranţă privative de libertate. Alin. (2) al aceluiaşi text statuează că "mandatul european de arestare se execută pe baza principiului recunoaşterii şi încrederii reciproce, în conformitate cu dispoziţiile Deciziei-cadru a Consiliului nr. 2002/584/JAI/13 iunie 2002, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 190/1 din 18 iulie 2002."

Din aceste prevederi legale rezultă că rolul instanţei române de executare în această procedură se rezumă la verificarea condiţiilor de formă ale mandatului, la soluţionarea eventualelor obiecţiuni privind identitatea persoanei solicitate, precum şi la motivele de refuz al predării pe care aceasta le invocă.

În ce priveşte conţinutul şi forma mandatului european de arestare, acestea sunt prevăzute în art. 87 din Legea nr. 302/2004, mandatul european de arestare trebuind să conţină, pe lângă celelalte elemente stipulate în mod expres, şi indicarea existenţei unei hotărâri judecătoreşti definitive, a unui mandat de arestare preventivă sau a oricărei alte hotărâri judecătoreşti având acelaşi efect, care se încadrează în dispoziţiile art. 89 şi art. 97 din lege.

Curtea a constatat că mandatul european de arestare conţine toate elementele obligatorii, fiind totodată emis de un judecător şi este grefat pe un mandat de arestare naţional, emis de un judecător german. S-a mai constatat că persoana solicitată nu a avut obiecţiuni cu privire la identitatea sa.

Curtea a constatat că infracţiunea pentru care s-a emis mandatul european de arestare a fost săvârşită pe teritoriul Germaniei, anume infracţiunea de înşelăciune, prevăzută de art. 263 din C. pen. german, pedepsită cu închisoarea de maxim 5 ani.

Curtea a constatat că instanţa emitentă a mandatului european de arestare a bifat infracţiunea de înşelăciune din lista prevăzută la art. 97 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, astfel că infracţiunea face parte dintre cele 32 de infracţiuni prevăzute de art. 97 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 pentru care se acordă predarea fără verificarea condiţiei dublei incriminări, fiind necesar doar ca legea statului emitent să prevadă că infracţiunea respectivă este sancţionată cu o pedeapsă sau cu o măsură de siguranţă privativă de libertate a cărei durată maximă să fie de cel puţin 3 ani, această condiţie fiind respectată, atâta vreme cât C. pen. german prevede că infracţiunea de înşelăciune (fraudă) este pedepsită cu închisoarea de maxim 5 ani, aşa cum se reţine prin mandatul european de arestare.

Mai mult, conform legii penale române, activitatea infracţională descrisă în mandatul european de arestare s-ar încadra la infracţiunea de înşelăciune, art. 244 alin. (1) din C. pen. român, pedeapsa prevăzută de legiuitorul român pentru această infracţiune fiind închisoarea, cu limite cuprinse între 6 luni şi 3 ani.

S-a reţinut că infracţiunea pe care s-a bazat mandatul european de arestare nu este acoperită de amnistie în România şi nu este incident vreun alt caz de înlăturare a răspunderii penale, iar la dosarul cauzei nu există informaţii conform cărora persoana solicitată ar fi cercetată penală în alt stat pentru fapta reţinută în mandatul european de arestare.

Curtea a reţinut că instanţa învestită cu soluţionarea unei cereri de executare a unui mandat european de arestare este datoare să verifice doar dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penale, precum şi cele din Decizia-cadru nr. 2002/584/JAI din data de 13 iunie 2002 a Consiliului Uniunii Europene, inclusiv cele referitoare la motivele de refuz al executării mandatului european de arestare, atât cele obligatorii, cât şi cele opţionale, prevăzute de art. 99 din Legea nr. 302/2004 şi nicidecum să se pronunţe cu privire la temeinicia urmăririi penale efectuate de autorităţile judiciare germane şi a luării împotriva persoanei solicitate a măsurii arestării.

Or, persoana solicitată a invocat faptul că nu ar fi fost legal citat în faţa autorităţilor judiciare germane, că fapta sa ar fi de un pericol social minim prin prisma valorii reduse a prejudiciului, aspecte pe care judecătorul instanţei române de executare nu are competenţa legală de a le verifica în cadrul prezentei proceduri judiciare. În acest sens, Curtea a amintit că nu este posibil ca organele judiciare ale unui stat membru al Uniunii Europene să cenzureze legalitatea arestării preventive în lipsă a persoanei împotriva căreia s-a emis un mandat european de arestare. De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 302/2004, Curtea, ca instanţă de executare a mandatului european de arestare, nu este competentă să se pronunţe nici asupra oportunităţii emiterii unui asemenea mandat ori a temeiniciei acuzaţiei în materie penală.

Astfel, cercetând fondul prezentei cauze şi văzând înscrisurile de la dosar, se observă că, în prezenta speţă, nu există vreun motiv obligatoriu de refuz al executării mandatului european, dintre cele prevăzute la art. 99 alin. (1) din Legea nr. 302/2004.

Nu sunt incidente nici motivele opţionale de refuz al executării mandatului european, dintre cele prevăzute la art. 99 alin. (2) din Legea nr. 302/2004.

Faptul că persoana solicitată ar desfăşura proceduri judiciare, prin intermediul avocatului ales german, care au ca scop anularea mandatului de arestare, încă nefinalizate, nu are vreo consecinţă juridică în faţa instanţei de executare, atâta vreme cât soluţionarea cauzei în faţa autorităţilor judiciare emitente, în prezenţa persoanei solicitate, este chiar scopul executării prezentului mandat european de arestare.

Invocarea faptului că bunica persoanei solicitate ar fi dependentă de îngrijirile lui A. nu reprezintă un impediment la punerea în executare a prezentului mandat. Astfel, Curtea a constatat că nu s-a făcut dovada faptului că predarea imediată a persoanei solicitate către autorităţile judiciare emitente ar avea consecinţe grave asupra familiei acesteia, condiţii în care s-ar fi putut pune în discuţie vreo amânare a predării, conform art. 114 alin. (1) cu referire la art. 58 din Legea nr. 302/2004, dar nicidecum de respingere a cererii de predare a persoanei urmărite, aşa cum a solicitat aceasta.

Împotriva sentinţei penale nr. 52 din 23 mai 2022, Curtea de Apel Bacău, secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie a formulat contestaţie persoana solicitată A..

În baza actelor de la dosar, Înalta Curte constată că prin sentinţa penală nr. 52 din 23 mai 2022 pronunţată de Curtea de Apel Bacău, secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie a fost admisă cererea formulată de autoritatea judiciară emitentă, Judecătoria Aue-Bad Schlema, Germania şi s-a dispus executarea mandatului european de arestare, emis în data de 30.03.2022 de Judecătoria Aue-Bad Schlema, în dosarul nr. XX/21, împotriva persoanei solicitate A., s-a dispus predarea persoanei solicitate A. către autorităţile judiciare din Germania şi s-a dispus arestarea persoanei solicitate A., în vederea predării către autorităţile din Germania pentru o durată de 30 zile, începând cu data punerii în executare a mandatului de arestare.

Prin adresa înaintată la data de de 26.05.2022, Curtea de Apel Bacău a comunicat informarea Biroului Naţional Sirene din care rezultă că numitul A. a fost arestat în Ungaria la 24.05.2022.

La 31 mai 2022, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie a depus la dosar adresa primită de la Eurojust, anexând, totodată, decizia autorităţilor maghiare de predare a persoanei solicitată A. în baza mandatului european de arestare emis de autorităţile germane.

Potrivit dispoziţiilor art. 84 din Legea nr. 302/2004, mandatul european de arestare este o decizie judiciară prin care o autoritate judiciară competentă a unui stat membru al Uniunii Europene solicită arestarea şi predarea de către un alt stat membru a unei persoane, în scopul efectuării urmăririi penale, judecăţii sau executării unei pedepse ori a unei măsuri de siguranţă privative de libertate.

Înalta Curte reţine că procedura judiciară de extrădare pasivă prevede că pot fi extrădate din România, la cererea unui stat străin, persoanele aflate pe teritoriul său care sunt urmărite penal sau sunt trimise în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni ori sunt căutate în vederea executării unei măsuri de siguranţă, a unei pedepse sau a unei alte hotărâri a instanţei penale în statul solicitant.

În aceste condiţii, având în vedere, pe de-o parte, că persoana solicitată A. nu se mai află pe teritoriul statului român, iar, pe de altă parte, că autorităţile maghiare vor proceda la executarea mandatului european de arestare, emis în data de 30.03.2022 de Judecătoria Aue-Bad Schlema, în dosarul nr. XX/21, prin predarea persoanei solicitate, Înalta Curte constată că mandatul european de arestare emis de autorităţile din Germania nu mai poate fi pus în executare de autorităţile din România.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte, în conformitate cu dispoziţiile art. *4251 alin. (7) pct. 2 lit. a) din C. proc. pen., va admite contestaţia declarată de contestatorul persoană solicitată A. împotriva sentinţei penale nr. 52 din data de 23 mai 2022 a Curţii de Apel Bacău, secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

Va desfiinţa în integralitate sentinţa penală atacată.

Va respinge sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău privind executarea mandatului european de arestare nr. XX/21, emis în data de 30.03.2022 de către Tribunalul Districtual Aue-Bad Schlema, Germania, pe numele persoanei solicitate A..

Va anula mandatul de arestare nr. x/MEA din 23 mai 2022 emis de către Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. x/2022.

Potrivit art. 275 alin. (6) din C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, în sumă de 1012 RON, va rămâne în sarcina statului şi se va plăti din fondul Ministerului Justiţiei.

Onorariile interpreţilor de limbă maghiară şi germană se vor suporta din fondul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

În conformitate cu art. 275 alin. (3) din C. proc. pen., cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea contestaţiei declarată de contestatorul persoană solicitată A. rămân în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite contestaţia declarată de contestatorul persoană solicitată A. împotriva sentinţei penale nr. 52 din data de 23 mai 2022 a Curţii de Apel Bacău, secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

Desfiinţează în integralitate sentinţa penală atacată.

Respinge sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău privind executarea mandatului european de arestare nr. XX/21, emis în data de 30.03.2022 de către Tribunalul Districtual Aue-Bad Schlema, Germania, pe numele persoanei solicitate A..

Anulează mandatul de arestare nr. x/MEA din 23 mai 2022 emis de către Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. x/2022.

Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, în sumă de 1012 RON RON, rămâne în sarcina statului şi se plăteşte din fondul Ministerului Justiţiei.

Onorariile interpreţilor de limbă maghiară şi germană se suportă din fondul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea contestaţiei declarată de contestatorul persoană solicitată A. rămân în sarcina statului.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02 iunie 2022.

Procesat de GGC - LM