Ședințe de judecată: Iulie | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia Penală

Decizia nr. 340/2022

Decizia nr. 340

Şedinţa publică din data de 26 mai 2022

Asupra contestaţiei de faţă,

În baza actelor şi lucrărilor dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea nr. 8 din 21 ianuarie 2021, pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia, secţia Penală, în dosarul nr. x/2020, a fost respinsă, ca inadmisibilă, contestaţia formulată de petentul A. împotriva încheierii nr. 168/CP din 19.11.2020, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Hunedoara.

În baza art. 275 alin. (2) C. proc. pen., a fost obligat petentul la plata sumei de 150 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut că, prin încheierea nr. 134/CP din 10.09.2020 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Hunedoara, în baza art. 341 alin. (6) lit. a) C. proc. pen., a fost respinsă plângerea formulată de petentul A. împotriva ordonanţei de clasare nr. 479/P/2019 din 02.04.2020 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, menţinută prin ordonanţa nr. 53/II/2/2020 a prim-procurorului aceleiaşi unităţi de parchet.

Împotriva acestei hotărâri petentul a declarat contestaţie în anulare.

Prin încheierea penală nr. 168/CP din 19.11.2020 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Hunedoara, a fost respinsă, ca inadmisibilă, în principiu, contestaţia în anulare formulată de petentul contestator A. împotriva încheierii nr. 134/CP/2020 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Hunedoara.

Împotriva acestei încheieri, petentul a formulat contestaţie, în temeiul dispoziţiilor art. 4251 C. proc. pen.

Instanţa de fond, constatând că petentul a exercitat o cale de atac neprevăzută de legea penală, a respins, ca inadmisibilă, contestaţia.

Împotriva acestei încheieri, contestatorul A. a formulat, la data de 01.04.2022, contestaţie, fără a preciza temeiul de drept pe care aceasta se întemeiază.

Ulterior, la data de 05.05.2022, a transmis la dosar, prin e-mail, un înscris în care a precizat că înţelege să formuleze, în baza art. 598 C. proc. pen., contestaţie la executare, împotriva încheierii pronunţate de instanţa de fond.

Examinând contestaţia la executare formulată, în raport cu dispoziţiile legale incidente, Înalta Curte constată că aceasta este inadmisibilă, pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 598 alin. (1) C. proc. pen., contestaţia la executare poate fi formulată în următoarele situaţii: a) când s-a pus în executare o hotărâre care nu era definitivă; b) când executarea este îndreptată împotriva altei persoane decât cea prevăzută în hotărârea de condamnare; c) când se iveşte vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare; d) când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei.

În speţă, se constată că dispoziţiile art. 598 C. proc. pen. au fost formal invocate, în condiţiile în care motivele contestatorului A. nu se încadrează în cazul de contestaţie la executare menţionat, cum, de altfel, nu se încadrează în niciuna dintre situaţiile reglementate de art. 598 alin. (1) C. proc. pen.

În plus, prin hotărârea contestată nu a fost pronunţată o soluţie de condamnare a contestatorului, în baza căreia să se execute o pedeapsă, ci o soluţie de respingere, ca inadmisibilă, a contestaţiei formulate.

În acest context, Înalta Curte aminteşte că, pe calea contestaţiei la executare pot fi soluţionate incidentele ivite după ce hotărârea a rămas definitivă, respectiv înainte sau în timpul executării hotărârii penale sau după executarea acesteia, însă în legătură cu aceasta, fiind permisă astfel rezolvarea situaţiilor juridice care afectează executarea unei hotărâri penale.

Or, în cauză, se constată că, în mod succesiv, au fost formulate contestaţii, în cauza ce a avut ca obiect plângerea formulată de petentul A. împotriva încheierii nr. 134/CP din 10.09.2020 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Hunedoara prin care, în baza art. 341 alin. (6) lit. a) C. proc. pen., a fost respinsă plângerea formulată de petent împotriva ordonanţei de clasare nr. 479/P/2019 din 02.04.2020 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, menţinută prin ordonanţa nr. 53/II/2/2020 a prim-procurorului aceleiaşi unităţi de parchet, hotărâre care excede sferei de incidenţă a dispoziţiilor art. 598 alin. (1) C. proc. pen.

Pentru considerentele expuse, Înalta Curte va respinge, ca inadmisibilă, contestaţia la executare formulată de petentul A. împotriva încheierii penale nr. 8 din 21 ianuarie 2021, pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia, secţia Penală în dosarul nr. x/2020.

Va obliga contestatorul la plata sumei de 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru contestator, în sumă de 313 RON, se va plăti din fondul Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca inadmisibilă, contestaţia la executare formulată de petentul A. împotriva încheierii penale nr. 8 din 21 ianuarie 2021, pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia, secţia Penală în dosarul nr. x/2020.

Obligă contestatorul la plata sumei de 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 26 mai 2022.