Ședințe de judecată: Februarie | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal

Încheierea nr. î/2023

Şedinţa din Camera de Consiliu din data de 25.04.2023

Analizând cererea formulată de petenta - recurentă - reclamantă Societatea A. S.R.L., de îndreptare a erorii materiale strecurată în "dispozitivul" Deciziei nr. 1738 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia contencios administrativ şi fiscal la data de 28 martie 2023, astfel cum a fost formulată de aceasta, după verificarea actelor dosarului, constată următoarele:

Potrivit art. 442 alin. (1) din C. proc. civ.:

"Erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau cele de calcul, precum şi orice alte erori materiale cuprinse în hotărâri sau încheieri pot fi îndreptate din oficiu ori la cerere".

La data de 05 aprilie 2023, în temeiul art. 442 din C. proc. civ., recurenta - reclamantă Societatea A. S.R.L. a formulat cerere de îndreptare a erorii materiale strecurate în "dispozitivul" Deciziei nr. 1738 pronunţate la data de 28.03.2023, susţinând, în esenţă, că societatea a formulat şi a transmis instanţei la data de 05.10.2022 o Cerere precizatoare prin intermediul căreia a explicat că, dintr-o eroare materială a fost indicată ca dată a Deciziei de impunere, data de 28.06.2022, solicitând instanţei în acelaşi timp să ai act că data corectă a emiterii Deciziei de impunere este data de 24.06.2022, astfel cum rezultă chiar din actul administrativ fiscal anexat.

Solicită astfel admiterea cererii de îndreptare a erorii materiale strecurate în cuprinsul dispozitivului Deciziei pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiei, în sensul menţionării corecte a datei Deciziei de impunere, respectiv " Decizia de impunere nr. x/24.06.2022", în loc de " " Decizia de impunere nr. x/28.06.2022", cum din eroare s-a menţionat.

În prealabil, având în vedere că la acest moment Decizia nr. 1738/28 martie 2023, este în curs de redactare, Înalta Curte constată că, în cauză, se poate vorbi doar despre o eventuală eroare materială strecurată în cuprinsul minutei ce stă la baza acestei decizii, urmând ca această minută să se regăsească reprodusă întocmai în cuprinsul dispozitivului Deciziei nr. 1738 pronunţată la data de 28 martie 2023, la momentul redactării hotărârii.

Analizând astfel minuta Deciziei nr. 1738 pronunţată la data de 28 martie 2023 în dosarul de faţă nr. x/2022, raportat la cererea formulată de petenta - recurentă - reclamantă Societatea A. S.R.L. şi la actele şi lucrările dosarului, din ambele etape procesuale, constată că, într-adevăr, în cuprinsul acestei minute s-a strecurat o eroare materială, în sensul prevăzut de art. 442 C. proc. civ., această eroare materială constând în menţionarea greşită a datei emiterii deciziei de impunere ce face obiectul judecăţii, respectiv data de 28.06.2022, în condiţiile în care Decizia de impunere nr. x a fost emisă la data de 24.06.2022.

Faţă de aceste considerente, Înalta Curte urmează a admite cererea formulată de petenta- recurentă Societatea A. S.R.L. şi a îndrepta eroarea materială strecurată în minuta Deciziei nr. 1738 pronunţată în data de 28 martie 2023, în dosarul nr. x/2022, în sensul menţionării corecte a datei deciziei de impunere, respectiv " . . . . . . . . . . . .Decizia de impunere nr. x/24.06.2022", în loc de " . . . . . . . . . .Decizia de impunere nr. x/28.06.2022", cum din eroare s-a consemnat.

Pe cale de consecinţă, în temeiul dispoziţiilor art. 442 alin. (2) şi (3) din C. proc. civ.,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Admite cererea de îndreptare a erorii materiale, astfel cum a fost formulată de petenta -recurentă Societatea A. S.R.L..

Îndreaptă eroarea materială strecurată în minuta Deciziei nr. 1738 pronunţată în data de 28 martie 2023, în dosarul nr. x/2022, în sensul că se menţionează:

"Suspendă executarea Deciziei de impunere nr. x/24.06.2022 emisă de pârâtă, până la pronunţarea instanţei de fond", în loc de " Suspendă executarea Deciziei de impunere nr. x/28.06.2022 emisă de pârâtă, până la pronunţarea instanţei de fond", cum din eroare s-a consemnat.

Definitivă.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispooziţia păţilor de către grefa instanţei, conform art. 402 din C. proc. civ., astăzi, astăzi, 25 aprilie 2023.