Ședințe de judecată: Aprilie | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia Penală

Decizia nr. 120/RC/2023

Decizia nr. 120/RC

Şedinţa publică din data de 21 februarie 2023

Asupra cauzei penale de faţă, în baza actelor şi lucrărilor dosarului, constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 2 din 12 ianuarie 2022 pronunţată de Judecătoria Baia de Aramă, în dosarul nr. x/2018, în baza art. 396 alin. (1) şi (2) C. proc. pen. raportat la art. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 şi la art. 271 alin. (1) din Legea nr. 86/2006, a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare; în baza art. 65 alin. (1) C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi h) C. pen., de la data rămânerii definitive a hotărârii până la data când pedeapsa principală a fost executată sau considerată ca executată; în baza art. 67 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi h) C. pen. pe o durată de 4 ani.

În baza art. 396 alin. (1) şi (2) raportat la art. 342 alin. (1) C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la 1 an şi 6 luni închisoare; în baza art. 67 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi h) C. pen. pe o durată de 3 ani; în baza art. 65 alin. (1) C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi h) C. pen., de la data rămânerii definitive a hotărârii până la data când pedeapsa principală a fost executată sau considerată ca executată.

În baza art. 39 C. pen. raportat la art. 38 alin. (2) C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 6 luni închisoare, la care s-a adăugat un spor de o treime din cealaltă pedeapsă, respectiv 6 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute 4 ani închisoare; în baza art. 45 alin. (3) lit. a) C. pen. s-a aplicat inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, pe lângă pedeapsa închisorii rezultantă, interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi h) C. pen., pe perioada de 4 ani; în baza art. 45 alin. (5) C. pen. raportat la art. 45 alin. (3) C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie corelativă drepturilor interzise ca pedeapsă complementară pe lângă pedeapsa închisorii rezultantă.

În baza art. 404 alin. (4) lit. a) C. pen., s-a dedus din pedeapsa închisorii stabilită, durata reţinerii de 24 de ore dispusă faţă de inculpatul A. potrivit ordonanţei nr. 484/P/2017 din 17 decembrie 2017, de la data de 17.12.2017, ora 01:50, până la data de 18.12.2017, ora 01:50 inclusiv.

În baza art. 404 alin. (4) lit. d) C. proc. pen. raportat la art. 112 alin. (1) lit. f) C. pen., s-a dispus confiscarea de la inculpatul A. a următoarelor bunuri: treizeci şi opt cartuşe cu glonţ cu inscripţia x, bunuri aflate în Camera de Corpuri Delicte a I.P.J. Mehedinţi, conform dovezii seria x nr. x; nouă tuburi cartuş calibrul 12 mm, şapte bile din plumb dimensiune 18 mm, cinci resturi cartuşe calibrul 12 mm, un obiect metalic în formă de I, şi o cutie metalică cu capac, bunuri aflate în Camera de Corpuri Delicte a I.P.J. Mehedinţi, conform dovezii seria x nr. x; două tuburi cartuş calibrul 280 REM, bunuri aflate în Camera de Corpuri Delicte a I.P.J. Mehedinţi, conform dovezii seria x nr. x

În baza art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2008 raportat la Anexa nr. 1, punctul 34, s-a dispus prelevarea de probe biologice de la inculpatul A., în vederea introducerii în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

În baza art. 396 alin. (1) şi (2) C. proc. pen. raportat la art. 48 alin. (1) C. pen. raportat la art. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 271 alin. (1) din Legea nr. 86/2006, a fost condamnat inculpatul B. la pedeapsa de 3 ani închisoare; în baza art. 65 alin. (1) C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi h) C. pen., de la data rămânerii definitive a hotărârii până la data când pedeapsa principală a fost executată sau considerată ca executată; în baza art. 67 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi h) C. pen. pe o durată de 4 ani.

În baza art. 396 alin. (1) şi (2) C. proc. pen. raportat la art. 342 alin. (1) C. pen., a fost condamnat inculpatul B. la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare; în baza art. 67 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi h) C. pen., pe o durată de 4 ani; în baza art. 65 alin. (1) C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi h) C. pen., de la data rămânerii definitive a hotărârii până la data când pedeapsa principală a fost executată sau considerată ca executată.

În baza art. 396 alin. (1) şi (2) C. proc. pen. raportat la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, republicată, raportat la art. 39 alin. (1) lit. ş) din Legea nr. 407/2006 republicată, a fost condamnat inculpatul B. la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare; în baza art. 67 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), h) şi m) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme precum şi dreptul de a se afla pe raza Parcului Naţional "Domogled-Valea Cernei", pe o durată de 5 ani; în baza art. 65 alin. (1) C. pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), h) şi m) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme precum şi dreptul de a se afla pe raza Parcului Naţional "Domogled-Valea Cernei", de la data rămânerii definitive a hotărârii până la data când pedeapsa principală a fost executată sau considerată ca executată

În baza art. 396 alin. (1) şi (2) C. proc. pen. raportat la art. 343 alin. (1) C. pen., a fost condamnat inculpatul B. la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare; în baza art. 67 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), h) şi m) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme precum şi dreptul de a se afla pe raza Parcului Naţional "Domogled-Valea Cernei", pe o durată de 5 ani; în baza art. 65 alin. (1) C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), h) şi m) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme precum şi dreptul de a se afla pe raza Parcului Naţional "Domogled-Valea Cernei", de la data rămânerii definitive a prezentei până la data când pedeapsa principală a fost executată sau considerată ca executată.

În baza art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. raportat la art. 38 alin. (1) şi (2) C. pen., s-a aplicat inculpatului B. pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani închisoare, sporită cu o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 1 an şi 6 luni, în final, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 6 luni închisoare; în baza art. 45 alin. (5) C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie pe lângă pedeapsa închisorii rezultantă constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), h) şi m) C. pen., respectiv drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme, respectiv dreptul de a se afla pe raza Parcului Naţional "Domogled-Valea Cernei", de la data rămânerii definitive a hotărârii până la data când pedeapsa principală a fost executată sau considerată ca executată; în baza art. 45 alin. (3) C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), h) şi m) C. pen., respectiv drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme, respectiv dreptul de a se afla pe raza Parcului Naţional "Domogled-Valea Cernei", pe o durată de 5 ani.

În baza art. 404 alin. (4) lit. a) C. pen., s-a dedus din pedeapsa închisorii stabilite durata reţinerii de 24 de ore dispusă faţă de inculpatul B. potrivit ordonanţei nr. 484/P/2017 din 17 decembrie 2017, de la ora 11:00 până la data de 18.12.2017, ora 11:00, inclusiv, respectiv durata arestării preventive şi a arestului la domiciliu din data de 18.12.2017 până la data de 16.01.2018, inclusiv.

În baza art. 404 alin. (4) lit. d) raportat la art. 112 alin. (1) lit. b) şi f) C. pen., s-a dispus confiscarea de la inculpatul B. a următoarelor bunuri: armă cu glonţ marca x prevăzută cu lunetă marca x, seria x, cu lanternă, respectiv 7 (şapte) cartuşe cu glonţ marca x, bunuri aflate în Camera de Corpuri Delicte a I.P.J. Mehedinţi, conform dovezii seria x, nr. x; o lunetă pentru armă marca x, de culoare neagră, o lunetă de culoare neagră cu seria x având lungimea de 32,5 cm, o lunetă de culoare neagră cu lungimea de 31 cm, având la unul din capete inscripţia 3-9x40E, bunuri aflate în Camera de Corpuri Delicte a I.P.J. Mehedinţi, conform dovezii seria x, nr. x; douăzeci şi opt tuburi cartuş calibrul 12 mm bunuri aflate în Camera de Corpuri Delicte a I.P.J. Mehedinţi, conform dovezii seria x nr. x, două staţii emisie-recepţie culoare gri cu inscripţia C., bunuri aflate în Camera de Corpuri Delicte a I.P.J. Mehedinţi, conform dovezii seria x, nr. x .

În baza art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2008 raportat la Anexa nr. 1, punctul 34, s-a dispus prelevarea de probe biologice de la inculpatul B., în vederea introducerii în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

În baza art. 396 alin. (1) şi (2) C. proc. pen. raportat la art. 48 alin. (1) C. pen. raportat la art. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 şi la art. 271 alin. (1) din Legea nr. 86/2006, a fost condamnat inculpatul D. la pedeapsa de 3 ani închisoare; în baza art. 65 alin. (1) C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi h) C. pen., de la data rămânerii definitive a hotărârii până la data când pedeapsa principală a fost executată sau considerată ca executată; în baza art. 67 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi h) C. pen. pe o durată de 4 ani.

În baza art. 396 alin. (1) şi (2) C. proc. pen. raportat la art. 342 alin. (1) C. pen. a fost condamnat inculpatul D. la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare; în baza art. 65 alin. (1) C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi h) C. pen., de la data rămânerii definitive a hotărârii până la data când pedeapsa principală a fost executată sau considerată ca executată; în baza art. 67 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi h) C. pen., pe o durată de 4 ani.

În baza art. 396 alin. (1) şi (2) C. proc. pen. raportat la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 407/2006 raportat la art. 39 alin. (1) lit. ş) din Legea nr. 407/2006, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (patru acte materiale), a fost condamnat inculpatul D. la pedeapsa de 1 an şi 9 luni închisoare; în baza art. 67 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), h) şi m) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme precum şi dreptul de a se afla pe raza Parcului Naţional "Domogled-Valea Cernei", pe o durată de 5 ani.

În baza art. 65 alin. (1) C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), h) şi m) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme precum şi dreptul de a se afla pe raza Parcului Naţional "Domogled-Valea Cernei", de la data rămânerii definitive a hotărârii până la data când pedeapsa principală a fost executată sau considerată ca executată.

În baza art. 396 alin. (1) şi (2) C. proc. pen. raportat la art. 343 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (patru acte materiale), a fost condamnat inculpatul D. la pedeapsa 1 an şi 6 luni închisoare; în baza art. 67 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), h) şi m) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme precum şi dreptul de a se afla pe raza Parcului Naţional "Domogled-Valea Cernei", pe o durată de 5 ani; în baza art. 65 alin. (1) C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), h) şi m) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme precum şi dreptul de a se afla pe raza Parcului Naţional "Domogled-Valea Cernei", de la data rămânerii definitive a hotărârii până la data când pedeapsa principală a fost executată sau considerată ca executată.

În baza art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. raportat la art. 38 alin. (1) şi (2) C. pen., s-a aplicat inculpatului D. pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani închisoare, care a fost sporită cu o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, 1 an şi 7 luni închisoare, în final, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 7 luni închisoare; în baza art. 45 alin. (5) C. pen. s-a aplicat inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, pe lângă pedeapsa închisorii rezultantă, interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi h) C. pen., respectiv drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme, respectiv dreptul de a se afla pe raza Parcului Naţional "Domogled-Valea Cernei", de la data rămânerii definitive a hotărârii până la data când pedeapsa principală rezultantă a fost executată sau considerată ca executată; în baza art. 45 alin. (3) C. pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), h) şi m) C. pen., respectiv drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme, respectiv dreptul de a se afla pe raza Parcului Naţional "Domogled-Valea Cernei", pe o durată de 5 ani.

În baza art. 404 alin. (4) lit. a) C. proc. pen., s-a dedus din pedeapsa închisorii stabilite durata reţinerii de 24 de ore dispusă faţă de inculpatul D. potrivit ordonanţei nr. 484/P/2017 din 17 decembrie 2017, de la data de 17.12.2017 - ora 10:30 până la data de 18.12.2017 - ora 10:30, inclusiv, precum şi durata arestării preventive şi a arestului la domiciliu din data de 18.12.2017 până la data de 16.01.2018, inclusiv.

În baza art. 404 alin. (4) lit. d) C. proc. pen. raportat la art. 112 alin. (1) lit. b) şi f) C. pen., s-a dispus confiscarea de la inculpatul D. a următoarelor bunuri: arma de vânătoare cu două ţevi, marca x, calibru 12 mm, seria x şi ţeavă de armă ruginită, bunuri aflate în Camera de Corpuri Delicte a I.P.J. Mehedinţi, conform dovezii seria x nr. x, un dispozitiv pentru vedere nocturnă marca x, cu dispozitiv x, un binoclu marca x cu husă, o lanternă metalică de culoare neagră cu lungimea de 28 cm, având dispozitiv de fixare pe ţeava armei, un cuţit cu teacă cu inscripţia x, un cuţit tip macetă şi o teacă de piele, şapte dispozitive de comunicare nefuncţionale, o centură din piele tip cartuşieră de culoare maro, lungimea de 131 cm, bunuri aflate în Camera de Corpuri Delicte a I.P.J. Mehedinţi, conform dovezii seria x, nr. x;

În baza art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2008 raportat la Anexa nr. 1, punctul 34, s-a dispus prelevarea de probe biologice de la inculpatul D., în vederea introducerii în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

(...)

În baza art. 46 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, republicată, s-a dispus confiscarea ţesutului biologic provenit de la speciile de faună cinegetică, aflat în custodia A.J.V.P.S. Mehedinţi conform procesului-verbal nr. x/P/2017 din data de 24.04.2018, ridicat de la inculpatul B., potrivit procesului-verbal de efectuare a percheziţiei domiciliare din 16.12.2017, de la inculpatul D. potrivit procesului-verbal de efectuare a percheziţiei domiciliare din 16.12.2017 şi de la domiciliul martorei E. potrivit procesului-verbal de efectuare a percheziţiei domiciliare din 16.12.2017.

În baza art. 397 C. proc. pen. raportat la art. 25 C. proc. pen. şi la art. 1 lit. a) din Legea nr. 407/2006, la art. 51 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 407/2006 şi art. 1349 alin. (1) şi (2) C. civ. şi art. 1357 C. civ., au fost admise în parte acţiunile civile formulate de Direcţia Silvică Mehedinţi-Ocolul Silvic Baia de Aramă şi de Direcţia Silvică Caraş Severin - Ocolul Silvic Băile Herculane.

A fost obligat inculpatul D. la plata sumei de 9.700 euro către Direcţia Silvică Mehedinţi - Ocolul Silvic Baia de Aramă; a fost obligat inculpatul B. la plata sumei de 8000 euro către Direcţia Silvică Caraş Severin- Ocolul Silvic Băile Herculane; a fost obligat inculpatul F. la plata sumei 5700 euro către Direcţia Silvică Mehedinţi - Ocolul Silvic Baia de Aramă.

În baza art. 274 alin. (1) şi (2) C. proc. pen., a fost obligat inculpatul D. la plata sumei de 20.068 RON reprezentând cheltuieli de judecată; inculpatul B. la plata sumei de 8.068 RON reprezentând cheltuieli de judecată; inculpatul F. la plata sumei 8.165 RON reprezentând cheltuieli de judecată; inculpatul A. la plata sumei de 3.568 RON reprezentând cheltuieli de judecată; inculpatul G. la plata sumei de 3.568 RON reprezentând cheltuieli de judecată; inculpata H. la plata sumei de 1.300 RON şi inculpata I. la plata sumei de 1.300 RON reprezentând cheltuieli de judecată.

În baza art. 404 alin. (4) lit. c) C. proc. pen. raportat la art. 249 alin. (1) C. proc. pen., s-a menţinut măsura asiguratorie a sechestrului luată prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă nr. 484/P/2017 din 22.05.2018, prin care s-a dispus faţă de inculpatul D. sechestrul asigurator asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului D. pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare şi a reparării pagubei produse prin infracţiunea prevăzută de art. 43 alin. (2) din Legea nr. 407/2006 raportat la art. 39 alin. (1) lit. ş) din Legea nr. 407/2006, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., până la concurenţa sumelor de 9.700 euro reprezentând prejudiciu la plata căruia este obligat faţă de Direcţia Silvică Mehedinţi - Ocolul Silvic Baia de Aramă şi 20.068 RON reprezentând cheltuieli de judecată.

În baza art. 404 alin. (4) lit. c) C. proc. pen. raportat la art. 249 alin. (1) C. proc. pen., s-a menţinut măsura asiguratorie a sechestrului luată prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă nr. 484/P/2017 din data de 22.05.2018 prin care s-a dispus faţă de inculpatul B. sechestrul asigurator asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului B. pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare şi a reparării pagubei produse prin infracţiunea prevăzută de art. 43 alin. (2) din Legea nr. 407/2006 Rep. raportat la art. 39 alin. (1) lit. ş) din Legea nr. 407/2006 Rep., până la concurenţa sumelor de 8.000 de euro reprezentând prejudiciu la plata căruia este obligat faţă de Direcţia Silvică Caraş Severin- Ocolul Silvic Băile Herculane şi 8.068 RON reprezentând cheltuieli de judecată.

(...)

Pentru a pronunţa această hotărâre, examinând materialul probator administrat în cauză în cursul urmăririi penale şi al judecăţii, inclusiv prin raportare la apărările formulate, instanţa de fond a reţinut, în esenţă, că faptele inculpatului A., care la data de 16.12.2017, a introdus, fără drept, pe teritoriul României prin punctul de trecere a frontierei Nădlac un număr de patruzeci cartuşe vânătoare calibrul 280 în stare de funcţionare pe care le-a deţinut ulterior pe raza judeţelor Arad, Timiş şi Caraş-Severin, întrunesc elementele de tipicitate a infracţiunii de contrabandă calificată, prevăzută de art. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 271 alin. (1) din Legea nr. 86/2006, şi infracţiunii de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor, prevăzută de art. 342 alin. (1) C. pen., fiind săvârşite în concurs, nejustificate şi imputabile inculpatului.

De asemenea, s-a arătat că fapta inculpatului B. zis "J.", care anterior datei de 16.12.2017, respectiv în intervalul octombrie- noiembrie 2017, a colaborat cu inculpatul A. în sensul valorificarii armelor, respectiv muniţiei pe care cel din urmă inculpat urma să le transporte în comuna Obîrşia-Cloşani, judeţ Mehedinţi, întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii de complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, prevăzută de art. 48 alin. (1) şi (2) C. pen. raportat la art. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 271 alin. (1) din Legea nr. 86/2006, faptă nejustificată şi imputabilă inculpatului.

Fapta inculpatului B. zis "J.", care la data de 16.12.2017 a deţinut fără drept la domiciliul său din com. Obîrşia-Cloşani, sat Obîrşia-Cloşani, judeţ Mehedinţi, o armă de vânătoare marca x ce avea introduse pe ţeavă două cartuşe x, iar pe patul armei un număr de opt cartuşe cu glonţ x, unul având inscripţia x şi o armă de vânătoare marca x, ambele în stare de funcţionare şi prezentând urme secundare ale împuşcăturii, întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, prevăzută de art. 342 alin. (1) C. pen., faptă nejustificată şi imputabilă inculpatului.

Fapta inculpatului B. zis "J.", care în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, la data de 07.12.2017, în timp ce se afla pe raza teritorială a Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei, fondul cinegetic "Valea Cernei", a vânat, fără drept, un exemplar de capră neagră, făcând uz de armă letală fără drept, respectiv arma marca x întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii de vânătoare în parcuri naţionale, prevăzută de art. 43 alin. (2) din Legea nr. 407/2006 raportat la art. 39 alin. (1) lit. ş) din Legea nr. 407/2006, şi ale infracţiunii de uz de armă fără drept, prevăzută de art. 343 alin. (1) C. pen., săvârşite în concurs ideal conform art. 38 alin. (1) şi (2) C. pen., fapte nejustificate şi imputabile inculpatului.

Fapta inculpatului D., care anterior datei de 16.12.2017, respectiv în intervalul octombrie- noiembrie 2017, a colaborat cu inculpatul A. în sensul înlesnirii valorificarii armelor, respectiv muniţiei pe care acest inculpat urma să le transporte în comuna Obîrşia-Cloşani, judeţ Mehedinţi, întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii de complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, prevăzută de art. 48 alin. (1) şi (2) C. pen. raportat la art. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 2006 raportat la art. 271 alin. (1) din Legea nr. 86/2006, faptă nejustificată şi imputabilă inculpatului.

Fapta inculpatului D., care la data de 16.12.2017 a deţinut fără drept la domiciliul său din com. Obîrşia-Cloşani, sat Obîrşia-Cloşani, judeţ Mehedinţi, o armă de vânătoare cu ţeavă dublă, marca x, seria x, în stare de funcţionare, întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, prevăzută de art. 342 alin. (1) C. pen., faptă nejustificată şi imputabilă inculpatului.

Fapta inculpatului D. care în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, la data de 13.12.2017, în timp ce se afla pe raza teritorială a Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei, fondul cinegetic "Olanu", a vânat facând drept uz de arma letală marca x serie x, fără drept un exemplar de porc mistreţ (mascul) şi un exemplar de porc mistreţ (femelă), iar în intervalul noiembrie 2017-15.12.2017, în timp ce se afla pe raza teritorială a Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei, fondul cinegetic "Olanu", a vânat facând drept uz de arma letală marca x serie x, un exemplar de cerb comun (mascul) şi unui exemplar de căprior (femelă) întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii de vânătoare în parcuri naţionale în formă continuată, prevăzută de art. 43 alin. (2) din Legea nr. 407/2006 raportat la art. 39 alin. (1) lit. ş) din Legea nr. 407/2006, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (patru acte materiale), şi ale infracţiunii de uz de armă fără drept în formă continuată, prevăzută de art. 343 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (patru acte materiale), săvârşite în concurs ideal, şi cu aplicarea art. 38 alin. (1) şi (2) C. pen., fapte nejustificate şi imputabile inculpatului.

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă şi inculpaţii A., B., D., F., G., H. şi I., criticând-o sub aspectul nelegalităţii şi netemeiniciei.

Prin decizia penală nr. 1247/2022 din 30 septembrie 2022 a Curţii de Apel Craiova, secţia penală şi pentru cauze cu minori, în temeiul art. 421 pct. 1 lit. b) C. proc. pen., au fost respinse apelurile formulate, printre alţii, de apelanţii inculpaţi: A., B. şi D. împotriva sentinţei penale nr. 2/2022 a Judecătoriei Baia de Arama, ca nefondate.

În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) C. proc. pen., a fost admis apelul formulat de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia de Arama împotriva sentinţei penale nr. 2/2022 a Judecătoriei Baia de Arama, care a fost desfiinţată în parte şi pe fond rejudecând:

1. S-a descontopit pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului B. în pedepsele componente care au fost repuse în individualitatea lor.

A fost menţinută condamnarea inculpatului B. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 48 alin. (1) C. pen. raportat la art. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 271 alin. (1) din Legea nr. 86/2006.

S-a menţinut condamnarea inculpatului B. la pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 342 alin. (1) C. pen.

În baza art. 43 alin. (2) din Legea 407/2006 raportat la art. 39 alin. (1) lit. ş) din Legea nr. 407/2006, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (cinci acte materiale), a fost condamnat inculpatul B. la pedeapsa de 1 an şi 9 luni închisoare.

În baza art. 343 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (cinci acte materiale), a fost condamnat inculpatul B. la pedeapsa de 1 an şi 9 luni închisoare.

În baza art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. raportat la art. 38 alin. (1) şi (2) C. pen., s-a aplicat inculpatului B. pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani închisoare, la care a fost aplicat sporul de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv sporul de 1 an şi 8 luni închisoare, în final inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 8 luni închisoare.

(...)

În temeiul art. 25 şi art. 397 C. proc. pen., a fost obligat inculpatul B. la plata către Direcţia Silvică Caraş Severin - Ocolul Silvic Băile Herculane a sumei de 20.700 euro, în echivalent RON la data plăţii efective, reprezentând contravaloarea unui exemplar de capră neagră mascul vânat, contravaloarea exemplarelor de porc mistreţ mascul, porc mistreţ femelă, cerb comun mascul şi căprior mascul.

În baza art. 404 alin. (4) lit. c) C. proc. pen. raportat la art. 249 alin. (1) C. proc. pen., s-a menţinut măsura asigurătorie a sechestrului luată faţă de inculpatul B. prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă nr. 484/P/2017 din 22.05.2018, până la concurenţa sumelor de 20.700 de euro reprezentând prejudiciu la plata căruia este obligat faţă de Direcţia Silvică Caraş Severin- Ocolul Silvic Băile Herculane şi 8.068 RON reprezentând cheltuieli de judecată.

Au fost menţinute restul dispoziţiilor sentinţei penale apelate, care nu contravin prezentei decizii.

În temeiul art. 275 alin. (2) C. proc. pen., au fost obligaţi inculpaţii A., B., F., D., G., I., H. la plata sumei de 500 RON fiecare cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., restul cheltuielilor judiciare a rămas în sarcina statului.

În temeiul art. 275 alin. (6) C. proc. pen., onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţi s-au avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.

Pentru a pronunţa această decizie, efectuând propria evaluare a materialului probator administrat în cursul urmăririi penale şi în faza de judecată, printre altele, Curtea a constatat, în privinţa inculpatului A., că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 396 alin. (2) C. proc. pen., pentru angajarea răspunderii penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă calificată, prevăzută de art. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 271 alin. (1) din Legea nr. 86/2006, şi de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor, prevăzută de art. 342 alin. (1) C. pen., constând în faptul că, la data de 16.12.2017, a introdus pe teritoriul României prin punctul de trecere a frontierei Nădlac, judeţul Arad, un număr de patruzeci cartuşe vânătoare marca x, calibrul 280 REM, în stare de funcţionare pe care le-a deţinut ulterior pe raza judeţelor Arad, Timiş şi Caraş-Severin. S-a arătat că cele patruzeci cartuşe vânătoare marca x calibrul 280 REM, precum şi parte din armele de vânătoare ce urmau a fi transportate de pe teritoriul Franţei, urmau a fi comercializate de către inculpaţii D. şi B., conform înţelegerii dintre cei trei inculpaţi, inclusiv martorului K..

Curtea a înlăturat apărarile inculpatului A. referitoare la lipsa oricărei înţelegeri cu inculpatii D. şi B. cu privire la comercializarea armelor şi a muniţiei aduse şi la caracterul formal al relaţiilor dintre ei, arătând că sunt contrazise de probele administrate în cauză, respectiv de procesele-verbale de redare a convorbirilor şi comunicărilor telefonice purtate de inculpaţi.

Totodată, în urma analizării materialului probator, a reţinut că fapta inculpatului D., care la data de 16.12.2017 a deţinut fără drept la domiciliul său din com. Obîrşia-Cloşani, sat Obîrşia-Cloşani, judeţ Mehedinţi, o armă de vânătoare cu ţeavă dublă, seria x, în stare de funcţionare, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, prevăzută de art. 342 alin. (1) C. pen.

De asemenea, fapta inculpatului D. care, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, la data de 13.12.2017, în timp ce se afla pe raza teritorială a Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei, fondul cinegetic "Olanu", a vânat un exemplar de porc mistreţ (mascul) şi un exemplar de porc mistreţ (femelă), iar în intervalul noiembrie 2017-15.12.2017, în timp ce se afla pe raza teritorială a Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei, fondul cinegetic "Olanu", a vânat un exemplar de cerb comun (mascul) şi unui exemplar de căprior (femelă) întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de vânătoare în parcuri naţionale în formă continuată, prevăzută de art. 43 alin. (2) din Legea nr. 407/2006 raportat la art. 39 alin. (1) lit. ş) din Legea nr. 407/2006, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (patru acte materiale).

Fapta inculpatului D. care în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, la data de 13.12.2017, în timp ce se afla pe raza teritorială a Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei, fondul cinegetic "Olanu", a făcut fără drept uz de arma letală marca x serie x, asupra unui exemplar de porc mistreţ (mascul) şi unui exemplar de porc mistreţ (femelă), iar în intervalul noiembrie 2017-15.12.2017, în timp ce se afla pe raza teritorială a Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei, fondul cinegetic "Olanu", a făcut fără drept uz de arma letală marca x serie x, asupra unui exemplar de cerb comun (mascul) şi unui exemplar de căprior (femelă), întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de uz de armă fără drept în formă continuată, prevăzută de art. 343 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (patru acte materiale).

S-a subliniat că, în conexiune factuală cu activitatea de practicare a vânătorii în mod nelegal, în parc naţional, se află activitatea de complicitate sub forma promisiunii de tăinuire, la introducerea în ţară de către inculpatul A. a cartuşelor de vânătoare în stare de funcţionare.

În acest sens, s-a arătat că, prin încheierea de şedinţă din 21 iunie 2022, a fost respinsă cerea de schimbare a încadrării juridice acestei fapte formulată de inculpaţii D. şi B., reţinându-se că, din probatoriul administrat, a rezultat existenţa unei înţelegeri anterioare între aceştia şi inculpatul A., referitoare la înlesnirea valorificării muniţiei pe care acesta din urmă a introdus-o în ţară în mod ilegal. Astfel, contribuţia celor doi inculpaţi s-a concretizat în identificarea unor potenţiali cumpărători, iar activităţile comise de aceştia au constat în promisiunea de tăinuire prin înlesnirea valorificării cartuşelor introduse în ţară de inculpatul A., activităţi care se circumscriu unei complicităţi morale anterioare, care a fost de natură să întărească şi să întreţină intenţia autorului de a comite fapta prevăzută de legea penală. Sub acest aspect, s-a făcut trimitere la aspectele statuate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia nr. 2 din 21 ianuarie 2008 pronunţată în recurs în interesul legii.

S-a precizat că, în drept, fapta inculpatului D., care anterior datei de 16.12.2017, respectiv în intervalul octombrie- noiembrie 2017, a promis inculpatului A. că va înlesni valorificarea armelor/muniţiei pe care acest inculpat urma să le transporte din Franţa în comuna Obîrşia-Cloşani, judeţ Mehedinţi, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, prevăzută de art. 48 alin. (1) şi (2) C. pen. raportat la art. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 2006 şi la art. 271 alin. (1) din Legea nr. 86/2006.

Aceleaşi aspecte referitoare la existenţa înţelegerii între inculpatul A., D. şi B. au fost reţinute şi în privinţa acestuia din urmă, instanţa de apel reiterând că aceasta a fost dovedită de probele administrate în cauză (procese-verbale de redare a convorbirilor şi comunicărilor telefonice, declaraţii martori).

Ca urmare, Curtea, la fel ca instanţa de prim grad, a reţinut că în cauză s-a făcut în mod cert dovada activităţii de complicitate morală, anterioară, sub forma promisiunii de valorificare a bunurilor introduse ilegal în ţară, de inculpatul A., motiv pentru care nu a fost admisă solicitarea inculpatului, prin apărător, de achitare atât timp cât a existat o faptă ce s-a produs, în materialitatea sa, cu vinovăţia dovedită.

În drept, s-a apreciat că fapta inculpatului B., care anterior datei de 16.12.2017, respectiv în intervalul octombrie- noiembrie 2017, a promis inculpatului A. că va înlesni valorificarea armelor/muniţiei pe care acest inculpat urma să le transporte din Franta în comuna Obîrşia-Cloşani, judeţ Mehedinţi, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la infracţiunea de contrabandă calificată, prevăzută de art. 48 alin. (1) şi (2) C. pen. raportat la art. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 271 alin. (1) din Legea nr. 86/2006.

Totodată, s-a arătat că au fost probate şi celelalte fapte pentru care inculpatul B. a fost trimis în judecată.

Astfel, s-a reţinut că fapta inculpatului B. zis "J.", care la data de 16.12.2017 a deţinut fără drept la domiciliul său din com. Obîrşia-Cloşani, sat Obîrşia-Cloşani, judeţ Mehedinţi, o armă de vânătoare marca x ce avea introduse pe ţeavă două cartuşe x, iar pe patul armei un număr de opt cartuşe cu glonţ x, unul având inscripţia x şi o armă de vânătoare marca x, ambele în stare de funcţionare şi prezentând urme secundare ale împuşcăturii, întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, prevăzută de art. 342 alin. (1) C. pen., faptă nejustificată şi imputabilă inculpatului.

De asemenea, s-a reţinut că fapta inculpatului B. zis,.J.", care în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, la data de 07.12.2017, în timp ce se afla pe raza teritorială a Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei, fondul cinegetic "Valea Cernei" a vânat fără drept un exemplar de capră neagră (mascul), iar în intervalul noiembrie 2017- 15.12.2017, în timp ce se afla pe raza teritorială a Parcului Naţional Domogled- Valea Cernei, fondul cinegetic "Valea Cernei" a vânat tără drept un exemplar de porc mistreţ (mascul), un exemplar de porc mistreţ (femelă), un exemplar de cerb comun (mascul) şi un exemplar de căprior (mascul), întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de vânătoare în parcuri naţionale în formă continuată, prevăzută de art. 43 alin. (2) din Legea nr. 407/2006 raportat la art. 39 alin. (1) lit. ş) din Legea nr. 407/2006, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (cinci acte materiale).

Fapta inculpatului B. zis "J.", care în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, la data de 07.12.2017, în timp ce se afla pe raza teritorială a Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei, fondul cinegetic "Valea Cernei", a făcut fără drept uz de arma letală marca x asupra unui exemplar de capră neagră (mascul), iar în intervalul noiembrie 201715.12.2017, în timp ce se afla pe raza teritorială a Parcului Naţional DomogledValea Cernei, fondul cinegetic "Valea Cernei" a făcut fără drept uz de arma letală marca x asupra unui exemplar de porc mistreţ (mascul), unui exemplar de porc mistreţ(femelă), unui exemplar de cerb comun(mascul) şi unui exemplar de căprior (mascul), întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de uz de armă fără drept în formă continuată, prevăzută de art. 343 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (cinci acte materiale).

Prin încheierea din 11 octombrie 2022 a Curţii de Apel Craiova, secţia penală şi pentru cauze cu minori, în temeiul art. 278 C. proc. pen., din oficiu, s-a îndreptat eroarea materială din considerentele şi dispozitivul deciziei penale nr. 1247/30.09.2022, pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. x/2018 în sensul că în loc de menţiunea incorectă, privind pe inculpata H., de la punctul 4, potrivita căreia "supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în art. 93 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) C. pen. se face de serviciul de probaţiune. Verificarea modului de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în art. 93 alin. (2) lit. d) se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probaţiune cu privire la orice încălcare a acestora" s-a consemnat în mod corect "supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în art. 93 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) C. pen. se face de serviciul de probaţiune."

Încheierea face parte integrantă din decizia penală nr. 1247 din data de 30.09.2022 pronunţată de Curtea de Apel Craiova.

Împotriva hotărârii pronunţate de instanţa de apel, în termen legal, au formulat cerere de recurs în casaţie B., D. şi A..

Prin cererea scrisă de recurs în casaţie, recurenţii D. şi B. au susţinut că, raportat la soluţia şi considerentele deciziei atacate, în speţă este incident cazul de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen. - potrivit căruia hotărârile sunt supuse casării, dacă inculpatul a fost condamnat pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală. Astfel, în opinia recurenţilor, faptele reţinute în actul de sesizare al instanţei şi însuşite de către instanţa de apel nu întrunesc elementele de tipicitate obiectivă prevăzute de norma care incriminează complicitatea la infracţiunea de contrabandă calificată, prevăzută de art. 48 alin. (1) şi (2) C. pen. raportat la art. 270 alin. (1) şi art. 271 alin. (1) din Legea nr. 86/2006, pentru care au fost condamnaţi.

În acest sens, s-a arătat că, potrivit art. 271 din Legea nr. 86/2006, elementul material al laturii obiective a infracţiunii de contrabandă calificată îl constituie activitatea de trecere peste frontieră (în sensul de scoatere din ţară sau de introducere în ţară) a armelor, muniţiilor, materialelor explozive. Aşadar, pentru existenţa infracţiunii de contrabandă calificată este necesar a fi îndeplinită cerinţa esenţială de a se scoate sau introduce în ţară arme, muniţii, materiale explozibile etc., infracţiunea consumându-se atunci când aceste bunuri sunt trecute peste frontieră, fără a fi prezentate pentru controlul vamal.

De asemenea, raportându-se la prevederile art. 2 cap. I pct. 6 şi art. 105 lit. a) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, care definesc operaţiunile cu arme, piese şi muniţii (între care se regăseşte şi intermedierea şi vânzarea), recurenţii au susţinut că obiectul acuzaţiei constând în aceea că "i-au promis inculpatului A. că vor înlesni valorificarea muniţiei şi a armelor" ar fi trebuit să primească o altă încadrare juridică. Astfel, în mod indiscutabil, din actele dosarului rezultă că, în speţă, a fost vorba despre o promisiune care viza operaţiunile cu arme şi nicidecum facilitarea introducerii lor în ţară de către A.. Recurenţii au susţinut că, în speţă, nu se regăseşte o argumentaţie în legătură cu activitatea de înlesnire sau ajutorare a inculpatului A. de a introduce arme şi muniţii în ţară.

Totodată, au susţinut că încadrarea faptei în prevederile art. 48 alin. (1) şi (2) C. pen. raportat la art. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 presupunea ca ei să-l fi ajutat pe A. să ocolească controalele vamale, să fi vorbit cu lucrătorii vamali pentru a-i facilita accesul, să-i fi asigurat transportul etc. pentru a se fi putut reţine complicitatea era necesar să fi înlesnit introducerea în ţară de către inculpatul A. a celor patruzeci cartuşe vânătoare marca x, calibrul 280 REM, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal sau prin organizarea transportului şi a preluării acestei muniţii în urma unei înţelegeri prealabile cu acest inculpat. În opinia recurenţilor, nu există complicitate la infracţiunea de contrabandă câtă vreme autorul nu a fost sprijinit efectiv în realizarea acţiunii sale de pătrundere în ţară. Recurenţii au mai arătat că aspectele ce vizează eventuala comercializare a armelor către K. nu pot fi analizate decât sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la infracţiunea de nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor explozive.

Pe de altă parte, s-a apreciat că soluţia de condamnare pentru săvârşirea complicităţii la contrabandă calificată este nelegală în condiţiile în care nu s-a dovedit că ar fi avut cunoştinţă despre faptul că armele respective (sau muniţia) ar fi fost procurate de către inculpatul A. în mod ilegal. Şi dacă s-ar fi discutat despre vânzarea unei arme (deşi probatoriul este aproape inexistent în acest sens, iar inculpatul A. a adus muniţie în ţară) nu există vreo dovadă că ar cunoscut că aceasta ar fi fost deţinută ilegal.

Prin cererea olografă, recurentul A. a invocat, la rândul său, cazul de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen. susţinând că fapta comisă nu întruneşte elementele de tipicitate prevăzute de norma ce incriminează infracţiunea de contrabandă, pe de o parte, pentru că introducerea bunurilor în ţară s-a realizat prin punctul de trecere al frontierei Nădlac, judeţul Arad, iar nu prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal, aşa cum impun dispoziţiile legale, iar, pe de altă parte, pentru că D. şi B. nu i-au făcut promisiuni cu privire la valorificarea muniţiei şi nici cu privire la facilitarea introducerii acesteia în ţară. În atare situaţie, a solicitat să se analizeze dacă faptele corespund tiparului de incriminare sau întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii reţinute în sarcina sa, opinând că s-ar impune schimbarea încadrării juridice a acestora din infracţiunea de contrabandă calificată în infracţiunea de nerespectarea a armelor şi muniţiilor.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, la 05 decembrie 2022, fiind repartizat aleatoriu completului C9-filtru, judecătorul de filtru dispunând întocmirea raportului de către magistratul asistent, în vederea discutării admisibilităţii cererilor, în procedura prevăzută de art. 440 C. proc. pen., la 08 decembrie 2022. La acel termen, constatându-se că cererea de recurs în casaţie a inculpatului A. a fost înaintată Înaltei Curţi de către Curtea de Apel Craiova ulterior înregistrării dosarului, respectiv la data de 07 decembrie 2022, şi că nu au fost restituite dovezile de comunicare către celelalte părţi a recursului în casaţie formulat de acesta, pentru întocmirea unui singur raport pentru toate recursurile în casaţie, s-a dispus amânarea judecării cauzei, fixându-se termen pentru examinarea admisibilităţii în principiu a cererilor de recurs în casaţie la data de 12 ianuarie 2023, C9-filtru.

Conform Hotărârii Colegiului de conducere din data de 21 decembrie 2022 prin care a fost aprobată desfiinţarea completului C9-filtru, s-a procedat la repartizarea ciclică a dosarului cu respectarea dispoziţiilor art. 103 alin. (3) ROIJ, stabilindu-se termen pentru data de 10 ianuarie 2023, completul C7-filtru.

Prin încheierea din 10 ianuarie 2023, Înalta Curte, secţia penală, au fost admise, în principiu, cererile de recurs în casaţie formulate de inculpaţii B., D. şi A. împotriva deciziei penale nr. 1247 din 30 septembrie 2022 a Curţii de Apel Craiova, secţia penală şi pentru cauze cu minori, pronunţată în dosarul nr. x/2018, dispunându-se, totodată, trimiterea cauzei Completului nr. 7, în vederea judecării pe fond a căii extraordinare de atac.

În acest sens, s-a reţinut că sunt îndeplinite cumulativ cerinţele prevăzute de art. 434 - art. 438 C. proc. pen., în temeiul art. 440 alin. (4) C. proc. pen., numai în ceea ce priveşte criticile recurenţilor prin care solicită verificarea în drept a situaţiei de fapt cu privire la problemele de drept invocate în legătură cu infracţiunea de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 271 alin. (1) din Legea nr. 86/2006, imputată acestora, după caz, în forma autoratului sau a complicităţii.

S-a subliniat că analiza motivelor de recurs în casaţie se poate realiza strict în raport cu situaţia de fapt, astfel cum a fost reţinută de instanţa a cărei hotărâre a fost atacată, fără a se proceda la o analiză a conţinutului mijloacelor de probă sau la o nouă apreciere a materialului probator, precum şi că chestiunile de drept invocate de recurenţi cu referire la încadrarea juridică a faptelor au intrat în puterea lucrului judecat.

Examinând cauza prin prisma criticilor circumscrise cazului de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen., Înalta Curte apreciază recursurile în casaţie formulate de inculpaţii D., B. şi A. ca fiind nefondate, pentru motivele expuse în continuare.

Potrivit dispoziţiilor art. 433 C. proc. pen., în calea extraordinară a recursului în casaţie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este obligată să verifice, în condiţiile legii, conformitatea hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile, iar, conform art. 447 C. proc. pen., pe această cale instanţa examinează exclusiv legalitatea deciziei recurate.

Se constată, astfel, că recursul în casaţie este o cale extraordinară de atac, prin care sunt supuse verificării hotărâri definitive care au intrat în autoritatea de lucru judecat, însă, numai în cazuri anume prevăzute de lege şi exclusiv pentru motive de nelegalitate, strict circumscrise dispoziţiilor art. 438 alin. (1) C. proc. pen.. Drept urmare, chestiunile de fapt analizate de instanţa de fond şi/sau apel intră în puterea lucrului judecat şi excedează cenzurii Înaltei Curţi învestită cu judecarea recursului în casaţie, fiind obligatoriu ca motivele de casare prevăzute limitativ de lege şi invocate de recurent să se raporteze exclusiv la situaţia factuală şi elementele care au circumstanţiat activitatea imputată astfel cum au fost stabilite prin hotărârea atacată, în baza analizei mijloacelor de probă administrate pe parcursul procedurii judiciare.

Cu alte cuvinte, recursul în casaţie nu presupune examinarea unei cauze sub toate aspectele, ci doar controlul legalităţii hotărârii atacate, respectiv al concordanţei acesteia cu regulile de drept aplicabile, însă exclusiv din perspectiva motivelor prevăzute de art. 438 alin. (1) C. proc. pen., având, aşadar, ca scop exclusiv sancţionarea deciziilor neconforme cu legea materială şi procesuală şi nicidecum judecarea propriu-zisă a procesului penal prin reaprecierea faptelor şi a vinovăţiei persoanei condamnate/achitate.

Prin limitarea cazurilor în care poate fi promovată, această cale extraordinară de atac tinde să asigure echilibrul între principiul legalităţii şi principiul respectării autorităţii de lucru judecat, legalitatea hotărârilor definitive putând fi examinată doar pentru motivele expres şi limitativ prevăzute, fără ca pe calea recursului în casaţie să poată fi invocate şi, corespunzător, să poată fi analizate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie orice încălcări ale legii, ci numai cele pe care legiuitorul le-a apreciat ca fiind importante.

Aceste consideraţii sunt valabile şi cu privire la cazul de recurs prevăzut de dispoziţiile art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen., potrivit căruia hotărârile sunt supuse casării când "inculpatul a fost condamnat pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală", care vizează acele situaţii în care nu se realizează o corespondenţă deplină între fapta săvârşită şi configurarea legală a tipului respectiv de infracţiune, fie datorită împrejurării că fapta pentru care s-a dispus condamnarea definitivă a inculpatului nu întruneşte elementele de tipicitate obiectivă prevăzute de norma de incriminare, fie datorită dezincriminării faptei (indiferent dacă vizează reglementarea în ansamblul său sau modificarea unor elemente ale conţinutului constitutiv).

Aşa cum s-a menţionat şi în cuprinsul încheierii de admitere în principiu din 10 ianuarie 2023, acest motiv de casare nu permite o analiză a conţinutului mijloacelor de probă, reexaminarea materialului probator ori stabilirea unei alte situaţii de fapt pe baza căreia să se concluzioneze că fapta nu este prevăzută de legea penală, verificarea hotărârii atacate făcându-se exclusiv în drept, fără a putea fi cenzurate statuările în fapt ale instanţelor inferioare, jurisprudenţa instanţei supreme fiind constantă în acest sens (spre exemplu, deciziile nr. 235/RC din 07 octombrie 2014, nr. 323/RC din 18 noiembrie 2014, nr. 78/RC din 03 martie 2015, nr. 350/RC din 20 octombrie 2015, nr. 23/RC din 28 ianuarie 2016, 380/RC din 05 octombrie 2017, nr. 408/RC din 19 octombrie 2017, nr. 380/RC din 05 octombrie 2017, nr. 83/RC din 15 martie 2018, nr. 166/RC din 10 mai 2018, nr. 188/RC din 23 mai 2018, nr. 394/RC din 08 noiembrie 2018, nr. 207/RC din 30 mai 2019, nr. 422/RC din 07 noiembrie 2019, nr. 349/RC şi nr. 353/RC din 08 octombrie 2020, nr. 162/RC din 15 aprilie 2021, nr. 503/RC din 09 noiembrie 2021, nr. 352/RC din 14 iulie 2022 etc.).

În speţă, se constată că recurentul inculpat A. a invocat acest motiv de casare, susţinând, în esenţă, că fapta pentru care a fost condamnat nu se circumscrie ilicitului penal, întrucât introducerea bunurilor în ţară s-a realizat prin punctul de trecere al frontierei Nădlac, judeţul Arad, iar nu "prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal", aşa cum se menţionează în noma ce incriminează infracţiunea de contrabandă.

De asemenea, recurenţii inculpaţi D. şi B., prin prisma aceluiaşi caz de casare, au invocat, în esenţă, că activitatea care le-a fost imputată, constând în aceea că "i-au promis inculpatului A. că vor înlesni valorificarea muniţiei şi a armelor" nu se circumscrie unui ajutor dat acestuia la săvârşirea infracţiunii de contrabandă calificată, câtă vreme nu l-au sprijinit efectiv pe autor la realizarea activităţii acestuia de pătrundere în ţară cu respectivele bunuri.

Verificând, din această perspectivă, actele dosarului, se constată că, în cauză, printre altele, s-a dispus condamnarea inculpatului A. pentru aceea că, la data de 16.12.2017, a introdus pe teritoriul României prin punctul de trecere a frontierei Nădlac, judeţul Arad, un număr de patruzeci cartuşe vânătoare marca x, calibrul 280 REM, în stare de funcţionare pe care le-a deţinut ulterior pe raza judeţelor Arad, Timiş şi Caraş-Severin, bunuri care, în parte, urmau a fi comercializate de către inculpaţii D. şi B., conform înţelegerii dintre cei trei inculpaţi. S-a apreciat că această faptă întruneşte elementele de tipicitate obiectivă ale infracţiunii de contrabandă calificată, prevăzută de art. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 2006 raportat la art. 271 alin. (1) din Legea nr. 86/2006.

Totodată, instanţele de fond şi apel au dispus condamnarea inculpaţilor D. şi B. pentru aceea că, anterior datei de 16.12.2017, respectiv în intervalul octombrie- noiembrie 2017, au promis inculpatului A. că vor înlesni valorificarea armelor/muniţiei pe care acest inculpat urma să le transporte din Franţa în comuna Obîrşia-Cloşani, judeţ Mehedinţi, reţinând că aceste fapte realizează conţinutul constitutiv al complicităţii la infracţiunea de contrabandă calificată, prevăzută de art. 48 alin. (1) şi (2) C. pen. raportat la art. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 2006 şi la art. 271 alin. (1) din Legea nr. 86/2006.

Procedând, conform art. 447 C. proc. pen., la verificarea corespondenţei dintre împrejurările faptice stabilite şi configurarea legală a infracţiunii de contrabandă calificată, în forma autoratului şi a complicităţii, art. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 2006 şi la art. 271 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 (cu reţinerea dispoziţiilor art. 48 alin. (1) şi (2) C. pen. în privinţa inculpaţilor D. şi B., cărora li s-a reproşat săvârşirea faptei în forma complicităţii), Înalta Curte constată, contrar susţinerilor recurenţilor, că acţiunile ce le-au fost reţinute în sarcină şi pentru care au fost condamnaţi, astfel cum au fost stabilite cu titlu definitiv de către instanţele de fond şi de apel în urma analizării probatoriului administrat în cauză, întrunesc toate elementele de conţinut prevăzute de normele de incriminare.

Astfel, potrivit art. 271 alin. (1) din Legea nr. 86/2006, constituie infracţiunea de contrabandă calificată "introducerea în sau scoaterea din ţară, fără drept, de arme, muniţii, materiale explozibile, precursori de explozivi restricţionaţi, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substanţe radioactive, substanţe toxice, deşeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase".

Deopotrivă, se observă că, în conformitate cu dispoziţiile art. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006, constituie infracţiunea de contrabandă "introducerea în sau scoaterea din ţară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal".

Rezultă, aşadar, că, spre deosebire de forma simplă a infracţiunii de contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006, infracţiunea de contrabandă calificată, reglementată de art. 271 alin. (1) din acelaşi act normativ, pentru care a fost condamnat inculpatul A., presupune doar ca introducerea în ţară a armelor, muniţiilor, materialelor explozibile, etc. să se realizeze fără drept, nefiind impusă condiţia ca bunurile în discuţie să fie introduse prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, aşa cum, în mod neîntemeiat, a susţinut recurentul. Prin urmare, legiuitorul a stabilit ca fapta să constituie infracţiune indiferent dacă introducerea în ţară a respectivelor bunuri, expres enumerate în textul de lege, s-a produs printr-un punct de trecere al frontierei ori prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal.

În atare situaţie, se constată că fapta imputată recurentului inculpat A., căruia, în esenţă, i s-a reproşat introducerea, fără drept, pe teritoriul României prin punctul de trecere a frontierei Nădlac, judeţul Arad, a unui număr de patruzeci cartuşe vânătoare marca x, calibrul 280 REM, în stare de funcţionare, realizează conţinutul constitutiv al infracţiunii de contrabandă calificată, pentru care a fost condamnat de către instanţele de fond şi apel, aşa încât recursul în casaţie promovat de acesta este neîntemeiat.

În ceea ce priveşte pe recurenţii inculpaţi D. şi B., Înalta Curte reţine că, potrivit art. 48 C. pen., complice este persoana care, cu intenţie, înlesneşte sau ajută în orice mod la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală (alin. (1), precum şi persoana care promite, înainte sau în timpul săvârşirii faptei, că va tăinui bunurile provenite din aceasta sau că va favoriza pe făptuitor, chiar dacă după săvârşirea faptei promisiunea nu este îndeplinită (alin. (2).

Pentru existenţa acestei forme de participaţie penală este necesar să fie îndeplinite cumulativ mai multe condiţii, şi anume: să se fi săvârşit, în mod nemijlocit, de către o altă persoană o faptă prevăzută de legea penală (1), să se fi efectuat acte de natură să sprijine comiterea de către autor a respectivei fapte (2), iar contribuţia celui care înlesneşte sau ajută pe autor să fi folosit efectiv autorului la săvârşirea faptei prevăzută de legea penală (3) şi să fie realizată cu vinovăţie sub forma intenţiei (4), Înalta Curte constatând, în urma analizei de legalitate permisă de dispoziţiile art. 433, art. 447 şi art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen., astfel cum au fost interpretate coroborat în dezvoltările anterioare, că aceste cerinţe sunt îndeplinite în speţă, astfel încât criticile recurenţilor sub acest aspect nu pot fi reţinute.

În acest sens, în legătură cu cea de-a doua condiţie necesară pentru existenţa complicităţii, constând în efectuarea unor acte de natură să sprijine ori să înlesnească săvârşirea faptei prevăzută de legea penală de către autor, a cărei îndeplinire a fost contestată de către recurenţii D. şi B., Înalta Curte constată că, sub aspectul contribuţiei lor la activitatea infracţională, instanţa de apel a reţinut, în esenţă, că aceştia au avut o participaţie secundară la comiterea infracţiunii de contrabandă calificată, activităţile comise constând în promisiunea de înlesnire a valorificării cartuşelor introduse în ţară de inculpatul A., activităţi care, contrar susţinerilor recurenţilor, se circumscriu unei complicităţi morale anterioare în sensul art. 48 alin. (2) C. pen. Efectele acestui tip de complicitate poartă asupra psihicului autorului, întărind şi întreţinând intenţia acestuia de a comite fapta prevăzută de legea penală.

Sub acest aspect, Înalta Curte reţine că, aşa cum s-a arătat în doctrina de specialitate, promisiunea de tăinuire a bunurilor constituie un sprijin de care autorul are nevoie după executarea faptei, activitate care, dacă nu este săvârşită în baza unei înţelegeri anterioare sau concomitente comiterii infracţiunii, constituie o faptă penală de natură stătătoare (infracţiunea de tăinuire, prevăzută de art. 270 C. pen.). Acest sprijin poate consta fie în promisiunea că va ascunde lucrurile furate ori că le va transforma, fie în promisiunea că va contribui la valorificarea bunurilor provenite din săvârşirea faptei de către autor. În reglementarea în vigoare, legiuitorul a considerat ca act de complicitate promisiunea de tăinuire făcută anterior sau chiar în timpul executării faptei pentru că, pe baza acestei promisiuni, autorul trece mai sigur şi mai hotărât la săvârşirea infracţiunii, ştiind că bunurile provenite din aceasta vor fi tăinuite ori valorificate mai repede.

Relevante, în acest sens, sunt şi aspectele statuate prin decizia nr. 2 din 21 ianuarie 2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţiile unite (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 859 din 19 decembrie 2008), care, deşi vizează infracţiunea de furt, sunt aplicabile mutatis mutandis şi în prezenta cauză, decizie în considerentele căreia s-a reţinut că "ceea ce diferenţiază infracţiunea de tăinuire, prevăzută în art. 221 din C. pen., de participaţia penală prevăzută în art. 26, fraza a II-a teza I, din acelaşi cod constă în aspectul de natură temporală, cronologică, în raport cu infracţiunea din care provine bunul, deoarece atât infracţiunea de tăinuire, cât şi complicitatea morală sub forma promisiunii de tăinuire se află în raport conex şi corelativ cu infracţiunea din care provine bunul tăinuit.

Aşadar, complicitatea morală sub forma promisiunii de tăinuire se situează anterior sau cel mult concomitent cu infracţiunea la care se referă provenienţa bunului, în vreme ce existenţa infracţiunii de tăinuire este ulterioară acelei infracţiuni, diferenţa privind, deci, momentul ajutorului sau înlesnirii.

Evident, această diferenţă priveşte şi latura subiectivă, chiar dacă, în ansamblu, elementul subiectiv îmbracă forma intenţiei la ambele infracţiuni.

Astfel, în timp ce complicele cunoaşte care va fi activitatea autorului unei anumite fapte penale şi că, prin fapta sa, dă ajutor la săvârşirea acelei infracţiuni, tăinuitorul, intervenind abia după consumarea infracţiunii din care provine bunul, nu cunoaşte când a avut loc acea infracţiune, la săvârşirea căreia nu a avut nicio contribuţie, încât actul comis de el nu se inserează, ca şi cel al complicelui, în antecedenţa susceptibilă să constituie cauză a infracţiunii, ci în consecinţele post-factum ale acesteia.

De altfel, este relevant că legiuitorul, pentru a marca aceste diferenţe, utilizează noţiunea de «promisiune» în reglementarea complicităţii morale prin tăinuire."

În speţă, în urma analizării probelor administrate în cauză, intanţa de apel a reţinut că a existat o înţelegere anterioară între inculpaţii A., D. şi B. referitoare la înlesnirea valorificării muniţiei introdusă în ţară, în mod nelegal, de cel dintâi, iar contribuţia inculpaţilor D. şi B. s-a concretizat în identificarea unor cumpărători în ţară.

Totodată, examinând apărările celor doi inculpaţi, instanţa de apel a subliniat că "în sarcina inculpaţilor s-a reţinut şi probat pe parcursul procesului penal o activitate de complicitate morală, anterioară, sub forma promisiunii de valorificare a bunurilor introduse ilegal în ţară, iar nu o activitate materială, concomitentă de înlesnire sau ajutorare a intrării în posesie a armamentului, a deţinerii continue până la momentul epuizării prin prinderea flagrantă a inculpatului autor."

Or, raportat la această situaţie factuală, care nu mai poate fi cenzurată de Înalta Curte prin intermediul recursului în casaţie, dat fiind specificul acestei căi extraordinare de atac, se constată că demersurile recurenţilor inculpaţi D. şi B., astfel cum au fost expuse pe larg în considerentele deciziei penale atacate, se circumscriu unor acte de complicitate morală anterioară, promisiunea de înlesnire a valorificării cartuşelor introduse în ţară de inculpatul A. creând condiţiile favorabile săvârşirii faptei de către autor (prin întărirea şi întreţinerea intenţiei acestuia de a comite fapta prevăzută de legea penală) şi conducând mediat la producerea rezultatului socialmente periculos.

În acest context, Înalta Curte constată că acţiunile pentru care au fost condamnaţi inculpaţii D. şi B., astfel cum au fost expuse în mod detaliat în hotărârea atacată, realizează conţinutul constitutiv al complicităţii la infracţiunea de contrabandă calificată, prevăzută de art. 48 alin. (1) şi (2) C. pen. raportat la art. 270 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 2006 şi la art. 271 alin. (1) din Legea nr. 86/2006, criticile formulate sub acest aspect de către recurenţi în calea extraordinară de atac nefiind fondate.

Faţă de considerentele anterior expuse, Înalta Curte constată că faptele pentru care au fost condamnaţi inculpaţii A., D. şi B. întrunesc toate elementele de tipicitate obiectivă prevăzute de normele de incriminare, motiv pentru care, nefiind incident cazul de casare reglementat de art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen., în temeiul art. 448 alin. (1) pct. 1 C. proc. pen., va respinge, ca nefondate, recursurile în casaţie formulate de aceştia împotriva deciziei penale nr. 1247 din 30 septembrie 2022 pronunţată de Curtea de Apel Craiova, secţia penală şi pentru cauze cu minori, în dosarul nr. x/2018.

Totodată, faţă de culpa lor procesuală, în temeiul art. 275 alin. (2) şi alin. (4) C. proc. pen., recurenţii inculpaţi vor fi obligaţi la plata sumei de câte 200 RON cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Potrivit art. 275 alin. (6) C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru recurentul inculpat A., în sumă de 680 RON, precum şi onorariul parţial cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru recurenţii inculpaţi D. şi B., până la prezentarea apărătorului ales, în sumă de câte 170 RON, se va suporta din fondul Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondate, recursurile în casaţie formulate de inculpaţii D., B. şi A. împotriva deciziei penale nr. 1247 din 30 septembrie 2022 pronunţată de Curtea de Apel Craiova, secţia penală şi pentru cauze cu minori, în dosarul nr. x/2018.

Obligă recurenţii inculpaţi la plata sumei de câte 200 RON cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru recurentul inculpat A., în sumă de 680 RON, precum şi onorariul parţial cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru recurenţii inculpaţi D. şi B., până la prezentarea apărătorului ales, în sumă de câte 170 RON, se suportă din fondul Ministerului Justiţiei.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 21 februarie 2023.