Ședințe de judecată: Martie | | 2023
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii dosar
Numărul dosarului:
2506/1/2018
Numărul vechi al dosarului:
-
Data formării dosarului la ÎCCJ:
28.09.2018
Data inițială a dosarului:
28.09.2018
Materia juridică din care face parte obiectul dosarului:
Penal
Secție:
Completul de 5 Judecători
Obiectul dosarului:
infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000)
Obiectele secundare ale dosarului:
luarea de mită (art.289 NCP), mărturia mincinoasă (art.273 NCP), falsul în declaraţii (art.326 NCP), infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Stadiul procesual:
Apel
Stadiul procesual combinat:
Fond
Părțile din dosar:
 • MINISTERUL PUBLIC - PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE - Apelant
 • Eva Emilian - Apelant (Intimat - Inculpat)
 • Eva Ioan - Intimat (Inculpat)
 • Eva Bianca Mădălina - Intimat (Inculpat)
Ședințe de judecată:
Dată de ședință Ora de începere a ședinței  
22.10.2018 9:00
 • Complet de judecată: Completul Penal 2
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 22.10.2018
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
 • Soluție: Amână cauza
 • Detalii soluţie: Având în vedere cererea de amânare formulată pentru acest termen de apelantul intimat inculpat Eva Emilian, de amânare a cauzei în vederea angajării unui apărător ales şi respectiv, în vederea pregătirii apărării, stabileşte un singur termen în acest sens la data de 19 noiembrie 2018, ora 09,00, Sala Secţiilor Unite - E103.
19.11.2018 9:00
 • Complet de judecată: Completul Penal 2
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 19.11.2018
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
 • Soluție: Amână cauza
 • Detalii soluţie: -
22.10.2018 9:00
 • Complet de judecată: CC Penal 2
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 22.10.2018
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere – abţinere
 • Soluție: Amână cauza
 • Detalii soluţie: Respinge, ca inadmisibilă, declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Rodica Aida Popa în cauza ce formează obiectul dosarului nr. 2506/1/2018 aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul de 5 Judecători – P2, constatând că, potrivit procesului-verbal din data de 15 octombrie 2018, doamna judecător Rodica Aida Popa nu face parte din completul de judecată învestit cu soluţionarea cauzei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 22 octombrie 2018.
20.12.2018 9:00
 • Complet de judecată: Completul Penal 3 - 2018
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: -
 • Tipul documentului de soluționare: -
 • Soluție: Termen preschimbat
 • Detalii soluţie: preschimba termenul de judecată din 20 decembrie 2018, în data de 19 decembrie 2018
19.12.2018 9:00
 • Complet de judecată: Completul Penal 3 - 2018
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 19.12.2018
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
 • Soluție: Amână cauza
 • Detalii soluţie: in vederea depunerii cererii de probatorii
28.01.2019 9:00
 • Complet de judecată: Completul Penal 3 - 2018
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 28.01.2019
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
 • Soluție: Amână cauza
 • Detalii soluţie: stabileste termen la data de 25 februarie 2019, ora 9.00
25.02.2019 9:00
 • Complet de judecată: Completul Penal 3 - 2018
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 25.02.2019
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
 • Soluție: Amână cauza
 • Detalii soluţie: -
25.03.2019 12:00
 • Complet de judecată: Completul Penal 3 - 2018
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 25.03.2019
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
 • Soluție: Amână cauza
 • Detalii soluţie: Admite proba testimonială solicitată de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, constând în reaudierea martorilor Tesloianu Nicolae Dan, Vijulan Sorin si Mardarasevici Ioan. Admite, în parte, proba testimonială solicitată de apelantul intimat inculpat Eva Emilian, constând în reaudierea martorilor Tesloianu Nicolae Dan, Vijulan Sorin, Mardarasevici Ioan si Canschi Giani. Admite, în parte, proba cu înscrisuri solicitată de apelantul intimat inculpat Eva Emilian şi de intimaţii inculpaţi Eva Bianca Mădălina şi Eva Ioan şi dispune efectuarea unei adrese către Direcţia Naţională Anticorupţie pentru a comunica dacă, pe durata întregii activităţi de urmărire penală desfăşurate în această cauză, a existat o colaborare de orice natură între acest organ şi Serviciul Român de Informaţii şi, în caz afirmativ, pentru a comunica în ce s-a concretizat această colaborare, prin indicarea punctuală şi detaliată, atât a actelor de urmărire penală vizate, cât şi a contribuţiei concrete a Serviciului Român de Informaţii la efectuarea fiecăruia dintre aceste acte, unde este cazul. Respinge celelalte probe solicitate de apelantul intimat inculpat Eva Emilian, constând în efectuarea unei expertize judiciare tehnice în domeniul arte plastice – pictură, efectuarea unei adrese către Societatea Colecţionarilor de Artă din România, efectuarea unei adrese către Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, pentru a se comunica situaţia juridică a dosarului nr.1676/P/2011, efectuarea unei adrese către Cardiomed SRL Iaşi pentru a se comunica relaţii cu privire la consultaţiile medicale, documentaţia medicală integrală aferentă internărilor tatălui inculpatului Eva Emilian, Eva Ludovic, la Spitalul de Neurochirurgie Iaşi, documentaţia eliberată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin adresa nr. P 8918/9812 din data de 15.12.2016 şi documentaţia privind informaţiile publice aflate pe site-ul http://cardiomediasi. ro/cardiologie. Amână cauza la data de 24 iunie 2019, ora 1000, Sala Secţiilor Unite – 103, în vederea audierii martorului Tesloianu Nicolae Dan. Se citează martorul la adresa indicată în dosar, potrivit art.259 alin.1 Cod procedură penală. Apelantul intimat inculpat Eva Emilian şi intimaţii inculpaţi Eva Bianca Mădălina şi Eva Ioan au termen în cuno?tin?ă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25 martie 2019.
24.06.2019 10:00
 • Complet de judecată: Completul Penal 3 - 2018
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 24.06.2019
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
 • Soluție: Amână cauza
 • Detalii soluţie: pentru imposibilitatea constituirii completului de judecată
30.09.2019 9:00
 • Complet de judecată: Completul Penal 3 - 2018
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 30.09.2019
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
 • Soluție: Amână cauza
 • Detalii soluţie: în vederea administrării probelor admise
28.10.2019 9:00
 • Complet de judecată: Completul Penal 3 - 2018
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 28.10.2019
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Suspendare
 • Soluție: Sesizare CJUE
 • Detalii soluţie: Respinge cererea de disjungere a cauzei formulată de intimaţii inculpaţi Eva Bianca Mădălina şi Eva Ioan prin apărător ales. În majoritate Admite cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în vederea pronunţării unei hotărâri preliminare. În baza art. 267 alin ( 3) TFUE Sesizează Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu următoarele întrebări preliminare: 1. Articolul 19 alin. (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, articolul 325 alin. (1) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, articolul 58 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finan?ării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, articolul 4 din Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal, elaborată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 26 iulie 1995 trebuie interpretate în sensul că se opun adoptării unei decizii de către un organ exterior puterii judecătoreşti, Curtea Constituţională a României, care impune trimiterea spre rejudecare a cauzelor de corupţie soluţionate într-o perioadă determinată şi care se află în faza apelului, pentru neconstituirea la nivelul instanţei supreme de completuri de judecată specializate în această materie, deşi recunoaşte specializarea judecătorilor care le-au compus? 2. Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană şi articolul 47 alin. 2 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretate în sensul că se opun constatării de către un organ exterior puterii judecătoreşti a nelegalei compuneri a completurilor de judecată din cadrul unei secţii a instanţei supreme (completuri compuse din judecători în funcţie, care la momentul promovării îndeplineau inclusiv condiţia specializării solicitată pentru a promova la secţia penală a instanţei supreme)? 3. Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii trebuie interpretată în sensul că permite instanţei naţionale să înlăture aplicarea unei decizii a instantei de contencios constituţional, pronunţată într-o sesizare vizând un conflict constituţional, obligatorie în dreptul naţional? Dispune suspendarea judecării prezentei cauze până la soluţionarea cererii de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Cu recurs în 72 de ore de la pronunţare pe dispoziţia de suspendare a judecăţii. Pronunţată în sedintă publică, astăzi, 28 octombrie 2019. Cu opinie separată în sensul respingerii cererii de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
11.11.2019 9:00
 • Complet de judecată: CC Penal 3 - 2018
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 11.11.2019
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - îndreptare eroare materială
 • Soluție: Încheiere
 • Detalii soluţie: În temeiul art. 278 alin.1 Cod procedură penală, admite sesizarea din oficiu şi îndreaptă eroarea materială evidentă strecurată în conţinutul minutei încheierii din data de 28 octombrie 2019, pronunţată în dosarul nr. 2506/1/2018, în sensul în care, în conţinutul întrebării nr. 1 se va trece în mod corect: „Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal, a fost adoptată în temeiul art. 83 alin. (2) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene”, în loc de „Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal, elaborată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană”, cum greşit s-a menţionat. Pronunţată în sedintă publică, astăzi, 11 noiembrie 2019.
12.12.2022 9:30
 • Complet de judecată: Completul Penal 3 - 2018
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 12.12.2022
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
 • Soluție: Amână cauza
 • Detalii soluţie: Menţine măsura sechestrului asigurator instituită prin ordonanţa 70/P/2015 din 18.09.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei, asupra imobilului, constând în teren intravilan şi construcţie, situat în municipiul Iaşi, str. Teascului, nr.78, jude?ul Iaşi având număr cadastral şi număr topografic 135108 respectiv 135108 – C1, înscris în cartea funciară nr. 135108 UAT Iaşi, aflat în proprietatea inculpatului Eva Emilian, până la concurenţa sumelor de 18.400 euro şi 2700 lei. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12 decembrie 2022. Amână cauza la data de 13 februarie 2022, ora 11:00, Sala Secţiilor Unite.
14.11.2022 9:00
 • Complet de judecată: CC Penal 3 - 2018
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: -
 • Tipul documentului de soluționare: -
 • Soluție: Amână cauza
 • Detalii soluţie: Având în vedere că la data de 11 noiembrie 2022, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene s-a pronunţat asupra cauzelor preliminare conexate C-859/19, C-926/19 şi C-929/19, precum şi dispoziţiile art. 2 alin. (7) din Legea nr. 340/2009 Înalta Curte, Completul de 5 Judecători – Penal 3 2018 constată că se impune repunerea pe rol a cauzei cu nr. 2506/1/2018 şi reluării judecării apelurilor formulate de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi inculpatul Eva Emilian împotriva sentinţei penale nr. 569 pronunţată de Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Secţia Penală la data de 17 octombrie 2017 în dosarul nr. 3530/1/2015, privind şi pe intimaţii inculpaţi Eva Ioan şi Eva Bianca Mădălina. Va fixa termen la data de 12 decembrie 2022, ora 9.30, Sala Secţiilor Unite 103. Potrivit art. 257 şi următoarele din Codul de procedură penală se vor cita apelantul intimat inculpat Eva Emilian şi intimaţii inculpaţi Eva Ioan şi Eva Bianca Mădălina. Se vor încuno?tin?a apărătorii aleşi ai inculpaţilor şi apărătorii desemnaţi din oficiu.
13.02.2023 11:00
 • Complet de judecată: Completul Penal 3 - 2018
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: -
 • Tipul documentului de soluționare: -
 • Soluție: Termen preschimbat
 • Detalii soluţie: În baza art. 353 alin. (10) din Codul de procedură penală, preschimbă termenul de judecată la T: 06.02.2023, ora 12:00 pentru când se citează părţile şi martorii.
06.02.2023 12:00
 • Complet de judecată: Completul Penal 3 - 2018
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 06.02.2023
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
 • Soluție: Amână cauza
 • Detalii soluţie: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 27 februarie 2023, începând cu ora 12:00.
27.02.2023 12:00
 • Complet de judecată: Completul Penal 3 - 2018
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 27.02.2023
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
 • Soluție: Amână pronunţarea
 • Detalii soluţie: Încheiere: Fixează termen pentru depunerea de concluzii scrise data de 13 martie 2023. Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 24 aprilie 2023.
24.04.2023 9:00
 • Complet de judecată: Completul Penal 3 - 2018
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: -
 • Tipul documentului de soluționare: -
 • Soluție: -
 • Detalii soluţie: -
Căi de atac:
-