Ședințe de judecată: Martie | | 2023
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii dosar
Numărul dosarului:
1409/1/2022
Numărul vechi al dosarului:
-
Data formării dosarului la ÎCCJ:
27.06.2022
Data inițială a dosarului:
08.07.2021
Materia juridică din care face parte obiectul dosarului:
Civil
Secție:
Completul de 5 Judecători
Obiectul dosarului:
abatere disciplinară magistraţi
Obiectele secundare ale dosarului:
-
Stadiul procesual:
Recurs
Stadiul procesual combinat:
-
Părțile din dosar:
 • UNGUREANU VIRGIL - MARIUS - Recurent

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 08.08.2022

 • INSPECŢIA JUDICIARĂ - Recurent

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 08.08.2022

 • COADĂ CIPRIAN - Recurent

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 08.08.2022

 • SUCIU IULIA CEZARA - Recurent

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 08.08.2022

 • BOBOC VALENTINA - Recurent

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 08.08.2022

 • ANGHEL - TUDOR GEORGIANA - Recurent

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 08.08.2022

Ședințe de judecată:
Dată de ședință Ora de începere a ședinței  
24.10.2022 9:00
 • Complet de judecată: Completul Civil 2 - NCPC - 2022
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 24.10.2022
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
 • Soluție: Amână cauza
 • Detalii soluţie: Minuta încheierii civile. Respinge cererea formulată de recurenta Anghel-Tudor Georgiana privind sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în temeiul art. 267 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu următoarele întrebări preliminare: „I. Prevederile art. 11 al Directivei 92/85/CEE şi art.33 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretate în sensul că se opun unor reglementări şi practici naţionale care permit continuarea cercetării disciplinare a unui judecător şi soluţionarea acţiunii disciplinare de către instanţa disciplinară în timpul concediului de maternitate de care beneficiază acesta, în special fără audierea sa, care este obligatorie potrivit legii naţionale, cu motivarea că imposibilitatea acestuia de a se prezenta la audiere, determinată de efectuarea concediului de maternitate, constituie un refuz de a fi audiat, care permite continuarea procedurii disciplinare? II. Prevederile articolului 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE trebuie interpretate în sensul că se opune unor reglementări şi practici naţionale care permit continuarea cercetării disciplinare a unui judecător şi soluţionarea acţiunii disciplinare de către instanţa disciplinară atunci când acesta se află în imposibilitate de a participa la procedură, aflându-se în timpul concediului de maternitate, în special fără audierea sa, care este obligatorie potrivit legii naţionale, cu motivarea că imposibilitatea acestuia de a se prezenta la audiere, determinată de efectuarea concediului de maternitate, constituie un refuz de a fi audiat, care permite continuarea procedurii disciplinare?” Respinge cererile formulate de aceeaşi recurentă privind disjungerea recursului său şi suspendarea judecăţii. Amână judecata cauzei la 21 noiembrie 2022. Pronunţată astăzi, 24 octombrie 2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, conform art. 402 din Codul de procedură civilă.
21.11.2022 9:00
 • Complet de judecată: Completul Civil 2 - NCPC - 2022
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 21.11.2022
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
 • Soluție: Amână pronunţarea
 • Detalii soluţie: Amână pronunţarea la 23 noiembrie 2022.
23.11.2022 9:00
 • Complet de judecată: Completul Civil 2 - AP - 2022
 • Numărul documentului de soluționare: 255/2022
 • Data documentului de soluționare: 23.11.2022
 • Tipul documentului de soluționare: Hotarâre
 • Soluție: Admitere recurs - Admitere recurs - cu casare
 • Detalii soluţie: Minuta deciziei civile nr. 255. Cu unanimitate, Respinge, ca nefondate, recursurile declarate de doamna judecător Anghel Tudor Georgiana, domnul judecător Coadă Ciprian, doamna judecător Suciu Iulia Cezara şi doamna judecător Boboc Valentina împotriva încheierilor premergătoare, pronunţate de Secţia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii în dosarul nr. 13/J/2021. Respinge, ca nefondat, recursul declarat de Inspecţia Judiciară împotriva Hotărârii nr. 26J din 13 decembrie 2021, pronunţată de Secţia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii în dosarul nr. 13/J/2021. Admite recursurile declarate de doamna judecător Anghel Tudor Georgiana, domnul judecător Coadă Ciprian, doamna judecător Suciu Iulia Cezara, doamna judecător Boboc Valentina şi domnul judecător Ungureanu Virgil-Marius împotriva Hotărârii nr. 26J din 13 decembrie 2021, pronunţată de Secţia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii în dosarul nr. 13/J/2021. Casează hotărârea atacată. Respinge acţiunea disciplinară faţă de domnul judecător Coadă Ciprian, doamna judecător Suciu Iulia Cezara şi domnul judecător Ungureanu Virgil-Marius pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. m) teza a doua din Legea nr. 303/2004. Respinge acţiunea disciplinară faţă de doamna judecător Anghel Tudor Georgiana şi doamna judecător Boboc Valentina pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. t) teza întâi din Legea nr. 303/2004. Cu majoritate, În temeiul art. 100 lit. a) din Legea nr. 303/2004, aplică doamnei Anghel Tudor Georgiana - judecător în cadrul Curţii de Apel Constanţa sancţiunea disciplinară constând în „avertisment” pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. m) teza a doua din Legea nr. 303/2004. În temeiul art. 100 lit. a) din Legea nr. 303/2004, aplică doamnei Boboc Valentina - judecător în cadrul Curţii de Apel Constanţa sancţiunea disciplinară constând în „avertisment” pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. m) teza a doua din Legea nr. 303/2004. Definitivă. Pronunţată astăzi, 23 noiembrie 2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, conform art. 402 din Codul de procedură civilă. Cu opinia separată a domnului judecător Cosmin Horia Mihăianu în sensul respingerii acţiunii disciplinare faţă de doamna judecător Anghel Tudor Georgiana şi doamna judecător Boboc Valentina şi pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. m) teza a doua din Legea nr. 303/2004.
Căi de atac:
-