Ședințe de judecată: Ianuarie | | 2023
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii dosar
Numărul dosarului:
1985/1/2022
Numărul vechi al dosarului:
-
Data formării dosarului la ÎCCJ:
23.09.2022
Data inițială a dosarului:
23.09.2022
Materia juridică din care face parte obiectul dosarului:
Penal
Secție:
Secţia Penală
Obiectul dosarului:
infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000)
Obiectele secundare ale dosarului:
delapidarea (art.295 NCP), falsul în înscrisuri sub semnătură privată (art.322 NCP)
Stadiul procesual:
Recurs in casaţie
Stadiul procesual combinat:
-
Părțile din dosar:
 • VLASOV MIHAIL - Recurent (Inculpat)
 • ROMEXPO S.A. - Intimat (Parte civilă)
 • CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI - Intimat (Parte civilă)
Ședințe de judecată:
Dată de ședință Ora de începere a ședinței  
11.10.2022 09:00
 • Complet de judecată: C7 - filtru
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 11.10.2022
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
 • Soluție: Amână cauza
 • Detalii soluţie: -
25.10.2022 09:00
 • Complet de judecată: C7 - filtru
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 25.10.2022
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere admitere in principiu
 • Soluție: Recurs în casaţie - Admis în principiu
 • Detalii soluţie: În baza art. 440 alin. 4 C.pr.pen., admite în principiu cererea de recurs în casaţie formulată de inculpatul Vlasov Mihail împotriva deciziei penale nr. 325/A din 03 noiembrie 2020 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia penală, în dosarul nr. 8019/2/2016. Trimite cauza, în vederea judecării recursului în casaţie, Completului nr. 7. Fixează termen de judecată în şedinţă publică la data de 08 noiembrie 2022, pentru când vor fi citaţi recurentul inculpat Vlasov Mihail şi părţile civile Romexpo S.A. şi Camera de comerţ şi industrie a României, la adresele din dosar. Se va emite adresă către Baroul Bucureşti pentru a desemna un apărător din oficiu pentru recurentul inculpat Vlasov Mihail. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25 octombrie 2022.
08.11.2022 9:00
 • Complet de judecată: Completul nr. 7
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 08.11.2022
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
 • Soluție: Amână pronunţarea
 • Detalii soluţie: Amână pronunţarea la data de 22.11.2022.
22.11.2022 9:00
 • Complet de judecată: Completul nr. 7 AP
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 22.11.2022
 • Tipul documentului de soluționare: Rezolutie
 • Soluție: Termen preschimbat
 • Detalii soluţie: Având în vedere adresa Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie nr. 1603/07.11.2022 şi soluţia Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii de zi, de la pct. 8 al Ordinii de zi a şedinţei CSM din data de 10.11.2022, precum şi înaintarea către Pre?edintele României a propunerii privind eliberarea din func?ie, prin pensionare, începând cu data de 15.11.2022, a doamnei ....., judecător la Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, preschimbă termenul stabilit pentru pronunţare din data de 22.11. 2022 pentru data de 14 noiembrie 2022.
14.11.2022 9:00
 • Complet de judecată: Completul nr. 7 AP
 • Numărul documentului de soluționare: 574/2022
 • Data documentului de soluționare: 14.11.2022
 • Tipul documentului de soluționare: Hotarâre
 • Soluție: Recurs în casaţie - Respins
 • Detalii soluţie: Respinge, ca nefondat, recursul în casaţie formulat de inculpatul Vlasov Mihail împotriva deciziei penale nr. 325/A din data de 03 noiembrie 2020 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie - Secţia penală, pronunţate în dosarul nr. 8019/2/2016. Obligă recurentul inculpat la plata sumei de 50 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, în cuantum de 680 lei, se suportă din fondurile Ministerului Justi?iei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14 noiembrie 2022.
Căi de atac:
-