Ședințe de judecată: Februarie | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii dosar
Numărul dosarului:
2705/1/2022
Numărul vechi al dosarului:
-
Data formării dosarului la ÎCCJ:
12.12.2022
Data inițială a dosarului:
29.12.2014
Materia juridică din care face parte obiectul dosarului:
Contencios administrativ şi fiscal
Secție:
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal
Obiectul dosarului:
alte cereri
Obiectele secundare ale dosarului:
-
Stadiul procesual:
Revizuire - Recurs
Stadiul procesual combinat:
-
Părțile din dosar:
 • UNITED MEDIA SERVICES S.R.L. - Revizuent
 • CONSILIUL CONCURENŢEI - Intimat
Ședințe de judecată:
Dată de ședință Ora de începere a ședinței  
14.09.2023 9:00
 • Complet de judecată: Completul nr.3 NCPC
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 14.09.2023
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
 • Soluție: Amână cauza
 • Detalii soluţie: Amână judecarea cauzei la data de 26 octombrie 2023.
26.10.2023 9:00
 • Complet de judecată: Completul nr.3 NCPC
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 26.10.2023
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
 • Soluție: Amână pronunţarea
 • Detalii soluţie: Amână pronunţarea la data de 9 noiembrie 2023, pronunţarea hotărârii urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 26 octombrie 2023.
09.11.2023 9:00
 • Complet de judecată: C3-AP
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 09.11.2023
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
 • Soluție: Amână pronunţarea
 • Detalii soluţie: Amână pronunţarea la data de 23 noiembrie 2023, pronunţarea hotărârii urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 9 noiembrie 2023.
23.11.2023 9:00
 • Complet de judecată: C3-AP
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 23.11.2023
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Suspendare
 • Soluție: 412 NCPC/243 CPC
 • Detalii soluţie: Admite cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene formulată de revizuenta United Media Services SRL. În temeiul art. 267 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, sesizează Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu următoarea întrebare preliminară: În contextul în care o decizie de sancţionare a mai multor întreprinderi pentru încălcarea art. 101 TFUE este contestată separat de întreprinderile sancţionate, în dosare distincte, iar urmare a unei întrebări preliminare formulate în dosarul uneia dintre aceste întreprinderi intervine o hotărâre obligatorie a CJUE cu privire la o chestiune de drept comună (în speţă, modul de stabilire a cifrei de afaceri care constituie baza de calcul al amenzilor aplicate pentru fapta anticoncurenţială), art. 4 alin. (3) TUE, precum şi art. 47 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, cu referire, în principal, la principiile echivalenţei, efectivităţii şi securităţii juridice, pot fi interpretate în sensul că se opun unei reglementări potrivit căreia termenul în care poate fi formulată o cerere de revizuire pentru încălcarea dreptului Uniunii Europene curge, în orice împrejurări, de la data comunicării hotărârii supuse revizuirii, astfel încât împiedică formularea unei cereri de revizuire împotriva unei hotărâri pronunţate anterior în dosarul altei întreprinderi dintre cele sancţionate, chiar dacă acea întreprindere solicitase şi ea sesizarea CJUE cu o întrebare preliminară în acelaşi sens, dar solicitarea ei a fost respinsă de instanţă? În temeiul art. 412 alin.(1) pct. 7 din Codul de procedură civilă, suspendă judecata revizuirii formulate de United Media Services SRL împotriva Deciziei nr. 3989 din 16 noiembrie 2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal pronunţate în Dosarul nr. 7682/2/2014 până la pronunţarea hotărârii preliminare de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Definitivă. Pronun?ată astăzi, 23 noiembrie 2023, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Căi de atac:
-