Ședințe de judecată: Februarie | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii dosar
Numărul dosarului:
1425/1/2023
Numărul vechi al dosarului:
-
Data formării dosarului la ÎCCJ:
19.05.2023
Data inițială a dosarului:
14.12.2021
Materia juridică din care face parte obiectul dosarului:
Civil
Secție:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Obiectul dosarului:
fond funciar
Obiectele secundare ale dosarului:
-
Stadiul procesual:
Sesizare prealabilă
Stadiul procesual combinat:
-
Părțile din dosar:
 • SC LIBELO PLUS SRL - Apelant

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 28.08.2023

 • COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PITEŞTI - Intimat

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 28.08.2023

 • PRIMARUL MUNICIPIULUI PITEŞTI - Intimat

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 28.08.2023

 • COMISIA JUDEŢEANĂ DE FOND FUNCIAR ARGEŞ - Intimat

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 28.08.2023

 • SC LIBELO PLUS SRL-LA AVOCAT POSTELNICESCU ALIN - Apelant

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 28.08.2023

 • SABIE ANA MARIA-LA AVOCAT POSTELNICESCU ALIN - Apelant

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 28.08.2023

 • SABIE ANA MARIA - Apelant

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 28.08.2023

Ședințe de judecată:
Dată de ședință Ora de începere a ședinței  
18.09.2023 14:00
 • Complet de judecată: Completul pt. dezlegarea unor chestiuni de drept
 • Numărul documentului de soluționare: 54/2023
 • Data documentului de soluționare: 18.09.2023
 • Tipul documentului de soluționare: Hotarâre
 • Soluție: civil - Respinge - ca inadmisibil
 • Detalii soluţie: Decizia nr.54:Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Argeş - Secţia civilă, în dosarul nr. 18902/280/2021, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarele chestiuni de drept: În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 27 alin. (2ind.3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum a fost modificat prin Legea nr. 263/2022, prin sintagma „sau cei care au dobândit aceste imobile prin acte translative de proprietate” se poate înţelege orice subdobânditor, persoană fizică sau juridică, al dreptului de proprietate asupra construcţiei ? În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 27 alin. (2ind.3) lit. a) din Legea nr. 18/1991, aşa cum a fost modificat prin Legea nr. 263/2022, conform cărora „dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu casa de locuit în registrele agricole sau registrele cadastrale ori sunt înscrise în cartea funciară şi sunt înregistrate în evidenţele fiscale”, este necesar ca la data formulării cererii de constituire a dreptului de proprietate asupra terenului imobilul construcţie să aibă destinaţia de casă de locuit sau este suficient ca imobilul construcţie să fi avut această destinaţie la data edificării, respectiv a dobândirii în condiţiile Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare? O persoană juridică de drept privat (societate) care a dobândit prin contract de vânzare-cumpărare imobilul construcţie de la persoana care a edificat construcţia anterior anului 1990 sau de la persoana care a cumpărat-o potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995 ori de la moştenitorii acestora poate beneficia de dispoziţiile art. 27 alin. (2ind.3) din Legea nr. 18/1991, aşa cum a fost modificat prin Legea nr. 263/2022, în condiţiile în care la data formulării cererii de constituire a dreptului de proprietate asupra terenului construcţia reprezintă sediul societăţii ori aceste dispoziţii sunt edictate doar în favoarea persoanelor fizice în considerarea destinaţiei de casă de locuit evidenţiată la lit. a) din acelaşi text de lege? Se poate aprecia că prin transmiterea dreptului de proprietate asupra casei de locuit către o persoană juridică de drept privat (societate), imobilul construcţie îşi schimbă destinaţia în condiţiile în care nu reprezintă sediul acesteia la data formulării cererii de constituire a dreptului de proprietate asupra terenului şi îşi păstrează în cadrul societăţii scopul locativ avut în vedere la data edificării construcţiei, într-o primă variantă, respectiv nu îşi păstrează în cadrul societăţii scopul locativ avut în vedere la data edificării construcţiei, în varianta a doua? Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 18 septembrie 2023.
Căi de atac:
-