Ședințe de judecată: Februarie | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii dosar
Numărul dosarului:
1967/1/2023/a1
Numărul vechi al dosarului:
-
Data formării dosarului la ÎCCJ:
20.07.2023
Data inițială a dosarului:
20.07.2023
Materia juridică din care face parte obiectul dosarului:
Penal
Secție:
Secţia Penală
Obiectul dosarului:
măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Obiectele secundare ale dosarului:
-
Stadiul procesual:
Fond
Stadiul procesual combinat:
-
Părțile din dosar:
 • MIHAILIUC ALEXANDRU - Inculpat

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 24.07.2023

 • RADU MARIAN - Parte vătămată
 • JAMILE BADR - Parte vătămată
Ședințe de judecată:
Dată de ședință Ora de începere a ședinței  
27.09.2023 14:30
 • Complet de judecată: C17 CP
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 27.09.2023
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
 • Soluție: Amână pronunţarea
 • Detalii soluţie: Amână pronunţarea la data de 11.10.2023.
11.10.2023 09:00
 • Complet de judecată: C17 CP
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 11.10.2023
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
 • Soluție: Amână pronunţarea
 • Detalii soluţie: Amână pronun?area la data de 25 octombrie 2023
25.10.2023 09:00
 • Complet de judecată: C17 CP
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 25.10.2023
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
 • Soluție: Amână pronunţarea
 • Detalii soluţie: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronun?area la data de 08 noiembrie 2023.
08.11.2023 09:00
 • Complet de judecată: C17 CP
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 08.11.2023
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
 • Soluție: Amână pronunţarea
 • Detalii soluţie: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronun?area la data de 06 decembrie 2023.
06.12.2023 09:00
 • Complet de judecată: C17 CP
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 06.12.2023
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
 • Soluție: Amână pronunţarea
 • Detalii soluţie: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronun?area la data de 18 decembrie 2023.
18.12.2023 09:00
 • Complet de judecată: C17 CP
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 18.12.2023
 • Tipul documentului de soluționare: Incheiere - camera preliminară
 • Soluție: Restituit la procuror
 • Detalii soluţie: I. Admite, în parte, cererile şi excepţiile formulate de inculpatul Mihailiuc Alexandru ?i pe cale de consecin?ă: În baza art. 345 alin. 2 Cod de procedură penală constată neregularitatea rechizitoriului din data de 20 iulie 2023, emis în dosarul nr. 2569/P/2022 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţia şi Justiţie - Secţia de urmărire penală şi criminalistică, în privin?a descrierii faptelor ?i a încadrării juridice date acestora, menţionate mai sus în încheiere, precum şi în privinţa emiterii rechizitoriului cu încălcarea puterii de lucru judecat a încheierii penale nr. 254/27.04.2023, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul penal nr. 1102/1/2023. Dispune remedierea neregularităţii actului de sesizare după cum urmează: 1.În ceea ce priveşte infrac?iunea de abuz în serviciu (3 acte materiale), prevăzută de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 297 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal: - descrierea laturii obiective, cu precizarea dispozi?iei legale care reglementează atribu?ia de serviciu pe care a încălcat-o inculpatul ?i a consecin?elor încălcării; - descrierea împrejurărilor în care ar fi fost folosite sumele de bani; - indicarea urmării imediate a faptei şi a cerinţei speciale ataşate urmării imediate (folosul necuvenit obţinut de către inculpat pentru sine sau pentru altul); - descrierea laturii subiective a infrac?iunii; - descrierea fiecărui act material, cu indicarea timpului, locului, a modalită?ii de comitere ?i a urmărilor produse. 2.În ceea ce priveşte cele trei infrac?iuni de fals în declara?ii în forma participa?iei improprii, prevăzute de art. 52 Cod penal, raportat la art. 326 Cod penal: - descrierea elementelor cu relevanţă penala referitoare la faptele imputate autorilor nemijlociţi ai pretinselor infracţiuni de fals în declaraţii şi consecinţele juridice pe care declaraţiile celor trei martori le-ar produce; - descrierea ac?iunilor de determinare exercitate de inculpat asupra martorilor şi indicarea ipotezei normative dintre cele prevăzute la art. 52 Cod penal care este incidentă în cauză. 3.În ceea ce priveşte infracţiunile de fals intelectual (3 acte materiale) prevăzută de art. 321 Cod penal, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi de uz de fals, prevăzută de art. 323 Cod penal: - descrierea faptelor, cu indicarea împrejurărilor de loc şi de timp. 4.În raport de puterea de lucru judecat a încheierii penale nr. 254/27.04.2023 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în dosarul penal nr. 1102/1/2023 cu privire la aprecierea materialului de urmărire penală din dosarul penal nr. 2569/P/2022: - indicarea probelor suplimentare administrate în dosarul de urmărire penală după pronunţarea încheierii menţionate. II. Respinge, ca neîntemeiate, celelalte cereri şi excepţii formulate de inculpatul Mihailiuc Alexandru. III. Copie de pe încheierea motivată va fi comunicată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de urmărire penală şi criminalistică pentru ca, în conformitate cu dispoziţiile art. 345 alin. 3 din Codul de procedură penală, în termen de 5 zile de la comunicare, procurorul să procedeze la remedierea neregularităţilor actului de sesizare şi să comunice dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată a inculpatului Mihailiuc Alexandru ori solicită restituirea cauzei. De asemenea, copie de pe încheierea motivată va fi comunicată inculpatului ?i persoanelor vătămate. Cu drept de contestaţie odată cu încheierea pronunţată conform art. 346 Cod de procedură penală. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 18 decembrie 2023.
10.01.2024 15:30
 • Complet de judecată: C17 CP
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 10.01.2024
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
 • Soluție: Amână pronunţarea
 • Detalii soluţie: Amână pronunţarea la data de 16.01.2024.
16.01.2024 09:00
 • Complet de judecată: C17 CP
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 16.01.2024
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
 • Soluție: Amână pronunţarea
 • Detalii soluţie: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronun?area la data de 22 ianuarie 2024.
22.01.2024 09:00
 • Complet de judecată: C17 CP
 • Numărul documentului de soluționare: 25/2024
 • Data documentului de soluționare: 22.01.2024
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere finală (dezinvestire)
 • Soluție: Încheiere
 • Detalii soluţie: În baza art. 346 alin.(4) din Codul de procedură penală, constată legalitatea sesizării Înaltei Cur?i de Casa?ie şi Justiţie cu rechizitoriul nr. 2569/P/2022 din 20 iulie 2023 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică, astfel cum a fost remediat prin actul de remediere nr. 2569/P/2022 din datele de 21 decembrie 2023 şi 22 decembrie 2023, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii privind pe inculpatul Mihailiuc Alexandru, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: 1) -abuz în serviciu, prev. şi ped. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 Cod penal, cu aplic. art. 35 Cod penal (3 acte materiale), 2) -3 (trei) infracţiuni de fals în declaraţii, prev. de art. 52 Cod penal rap. la art. 326 Cod penal, 3) -fals intelectual (3 acte materiale), prev. de art. 321 Cod penal cu aplic. art. 35 Cod penal, 4) -uz de fals, prev. de art. 323 Cod penal, toate cu aplic. art. 38 din Codul penal. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat, până la prezentarea apărătorului ales, în sumă de 170 lei, rămâne în sarcina statului. Copia încheierii motivate se comunică parchetului şi inculpatului, în conformitate cu art. 346 alin.(41) din Codul de procedură penală. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare, potrivit art. 347 alin.(1) din Codul de procedură penală. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, azi, 22 ianuarie 2024.
Căi de atac:
Data declarării Tip Parte declarantă
26.01.2024 Contestaţie(ICCJ) MIHAILIUC ALEXANDRU