Ședințe de judecată: Mai | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii dosar
Numărul dosarului:
16233/212/2018
Numărul vechi al dosarului:
-
Data formării dosarului la ÎCCJ:
20.10.2023
Data inițială a dosarului:
20.06.2018
Materia juridică din care face parte obiectul dosarului:
Penal
Secție:
Secţia Penală
Obiectul dosarului:
ucidere din culpă (art.192 NCP)
Obiectele secundare ale dosarului:
-
Stadiul procesual:
Recurs in casaţie
Stadiul procesual combinat:
-
Părțile din dosar:
 • CHIRU GIGI CHRISTIAN - Recurent (Inculpat)
 • SMADU CRISTIAN VALENTIN - Recurent (Inculpat)
 • SZASZ FERENC PRIN REPREZENTANT RENYI ERIKA - Intimat (Parte civilă)
 • SZASZ ILONKA PRIN REPREZENTANT RENYI ERIKA - Intimat (Parte civilă)
 • RENYI ERIKA - Intimat (Parte civilă)
 • SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" CONSTANTA - Intimat (Parte civilă)
Ședințe de judecată:
Dată de ședință Ora de începere a ședinței  
14.12.2023 09:00
 • Complet de judecată: C6 - filtru
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 14.12.2023
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere admitere in principiu
 • Soluție: Recurs în casaţie - Admis în principiu
 • Detalii soluţie: În temeiul art. 440 alin. 4 C.pr.pen., admite în principiu cererile de recurs formulate de inculpaţii Chiru Gigi Christian şi Smădu Cristian Valentin împotriva deciziei penale nr. 858/P din 17.08.2023, pronunţată de Curtea de Apel Constanţa – Sec?ia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, în dosarul nr. 16233/212/2018. Trimite cauza în vederea judecării recursului în casa?ie, Completului nr. 6. Fixează termen de judecată, în şedinţă publică, la data de 15 februarie 2023, cu citarea părţilor. Se vor încunoştiinţa apărătorii aleşi ai recurenţilor inculpaţi Chiru Gigi Christian şi Smădu Cristian Valentin, despre termenul fixat în cauză. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14 decembrie 2023.
15.02.2024 9:00
 • Complet de judecată: Completul nr. 6
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 15.02.2024
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
 • Soluție: Amână cauza
 • Detalii soluţie: Amână cauza şi acordă termne la data de 28.03.2024.
28.03.2024 9:00
 • Complet de judecată: Completul nr. 6
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 28.03.2024
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
 • Soluție: Amână pronunţarea
 • Detalii soluţie: Amână pronun?area la 11 aprilie 2024.
11.04.2024 9:00
 • Complet de judecată: Completul nr. 6 AP
 • Numărul documentului de soluționare: 230/2024
 • Data documentului de soluționare: 11.04.2024
 • Tipul documentului de soluționare: Hotarâre
 • Soluție: Recurs în casaţie - Admis în parte
 • Detalii soluţie: 1. Admite recursul în casaţie declarat de inculpatul Chiru Gigi - Christian împotriva deciziei penale nr. 858/P din 17 august 2023, pronun?ată de Curtea de Apel Constan?a – Sec?ia penală ?i pentru cauze penale cu minori ?i de familie în dosarul nr. 16233/212/2018. Casează, în parte, decizia penală recurată, precum ?i sentinţa penală nr. 1321 din data de 19 octombrie 2022, pronunţată de Judecătoria Constanţa, numai în ce prive?te pe inculpatul Chiru Gigi-Cristian ?i: În baza art. 396 alin. 1 ?i 5 C.pr.pen. cu referire la art. 16 alin. (1) lit. b teza I C.pr.pen., achită pe inculpatul Chiru Gigi - Christian sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, prevăzută de art. 192 alin. 1 şi 2 Cod penal. În baza art. 397 alin. 1 C.pr.pen. raportat la art. 25 alin. 5 C.pr.pen., lasă nesolu?ionată ac?iunea civilă exercitată de păr?ile civile Szasz Ferenc, Szasz Ilonka ?i Renyi Erika, precum ?i ac?iunea civilă exercitată de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, în ce prive?te pe inculpatul Chiru Gigi-Cristian. Înlătură dispozi?iile de obligare în solidar a inculpatului Chiru Gigi - Christian la plata de daune morale ?i daune materiale către păr?ile civile Szasz Ferenc, Szasz Ilonka, Renyi Erika, de cheltuieli de spitalizare către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, precum ?i dispozi?ia de obligare a acestuia la plata cheltuielilor judiciare către stat. Men?ine celelalte dispozi?ii ale hotărârilor casate care nu contravin prezentei decizii. Cheltuielile judiciare ocazionate cu soluţionarea cauzei în fond, apel şi recurs în casaţie rămân în sarcina statului. 2. Respinge, ca nefondat, recursul în casaţie declarat de inculpatul Smădu Cristian - Valentin împotriva deciziei penale nr. 858/P din 17 august 2023, pronun?ată de Curtea de Apel Constan?a – Sec?ia penală ?i pentru cauze penale cu minori ?i de familie în dosarul nr. 16233/212/2018. Obligă recurentul inculpat Smădu Cristian - Valentin la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariul par?ial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru recurentul inculpat Smădu Cristian – Valentin, în cuantum de 170 lei, rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11 aprilie 2024.
Căi de atac:
Data declarării Tip Parte declarantă
25.09.2023 Recurs in casaţie CHIRU GIGI CHRISTIAN
19.09.2023 Recurs in casaţie SMADU CRISTIAN VALENTIN
25.10.2022 Apel CHIRU GIGI CHRISTIAN
21.10.2022 Apel SMADU CRISTIAN VALENTIN