Ședințe de judecată: Ianuarie | | 2023
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii dosar
Numărul dosarului:
22617/3/2019
Numărul vechi al dosarului:
-
Data formării dosarului la ÎCCJ:
10.05.2022
Data inițială a dosarului:
23.07.2019
Materia juridică din care face parte obiectul dosarului:
Penal
Secție:
Secţia Penală
Obiectul dosarului:
constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Obiectele secundare ale dosarului:
traficul de droguri (Legea 143/2000 art. 2), trafic internaţional de droguri (Legea 143/2000 art. 3), consumul ilicit de droguri (Legea 143/2000 art. 4), punerea la dispoziţie a unui local/locuinţe pentru consum de droguri (Legea 143/2000 art. 5), conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP)
Stadiul procesual:
Recurs in casaţie
Stadiul procesual combinat:
-
Părțile din dosar:
 • MLADENOVIC DUMITRU MILORAD - Recurent (Inculpat)
Ședințe de judecată:
Dată de ședință Ora de începere a ședinței  
28.06.2022 09:00
 • Complet de judecată: C10 - filtru
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 28.06.2022
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere admitere in principiu
 • Soluție: Recurs în casaţie - Admis în principiu
 • Detalii soluţie: Admite, în principiu, cererea de recurs în casaţie formulată de inculpatul Mladenovic Dumitru Milorad împotriva deciziei penale nr. 87/A din 01 februarie 2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală. Trimite cauza Completului nr. 10, în compunere de 3 judecători. Acordă termen la data de 11 octombrie 2022, Sala Secţiilor Unite, cu citarea recurentului inculpat la locul de detenţie şi asigurarea apărării (încunoştinţarea apărătorului ales şi desemnarea apărătorului din oficiu). Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 28 iunie 2022.
11.10.2022 09:00
 • Complet de judecată: Completul nr. 10
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 11.10.2022
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
 • Soluție: Amână cauza
 • Detalii soluţie: Amână cauza şi acordă termen la data de 22.11.2022.
22.11.2022 10:05
 • Complet de judecată: Completul nr. 10
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 22.11.2022
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
 • Soluție: Amână pronunţarea
 • Detalii soluţie: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 06.12.2022.
06.12.2022 9:00
 • Complet de judecată: Completul nr. 10 AP
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 06.12.2022
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
 • Soluție: Amână pronunţarea
 • Detalii soluţie: Amână pronunţarea la data de 09.12.2022.
09.12.2022 9:00
 • Complet de judecată: Completul nr. 10 AP
 • Numărul documentului de soluționare: 660/2022
 • Data documentului de soluționare: 09.12.2022
 • Tipul documentului de soluționare: Hotarâre
 • Soluție: Recurs în casaţie - Admis în parte
 • Detalii soluţie: Admite recursul în casaţie formulat de inculpatul Mladenovic Dumitru Milorad împotriva deciziei penale nr. 87/A din 01.02.2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală. Casează, în parte, decizia penală recurată numai în ceea ce prive?te pedepsele de 5 ani închisoare, 1 an închisoare ?i 1 an ?i 6 luni închisoare aplicate pentru infrac?iunile prevăzute de art. 367 alin. (1) ?i (2) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. (1) ?i (3) C.pen. ?i art. 19 din Legea nr. 682/2002; art. 4 alin. (1) ?i (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (1) ?i (3) C.pen. ?i art. 19 din Legea nr. 682/2002 ?i art. 335 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. (1) ?i (3) C.pen., art. 19 din Legea nr. 682/2002, şi, rejudecând: Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 11 ani închisoare aplicată inculpatului Mladenovic Dumitru Milorad în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor: - 5 ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de constituire a unui grup infrac?ional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) ?i (2) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. (1) ?i (3) C.pen., art. 43 alin. (5) C.pen., art. 19 din Legea nr. 682/2002 ?i art. 396 alin. (10) C.pr.pen.; - 6 ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de trafic interna?ional de droguri de mare risc, în formă continuată prevăzută de art. 3 alin. (1) ?i (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., art. 41 alin. (1) ?i (3) C.pen., art. 43 alin. (5) C.pen., art. 19 din Legea nr. 682/2002 ?i art. 396 alin. (10) C.pr.pen.; - 5 ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de trafic de droguri de mare risc, în formă continuată prevăzută de art. 2 alin. (1) ?i (2) din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., art. 41 alin. (1) ?i (3) C.pen., art. 43 alin. (5) C.pen., art. 19 din Legea nr. 682/2002 ?i art. 396 alin. (10) C.pr.pen.; - 2 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de punere la dispozi?ie a unei locuin?e în vederea consumului ilicit de droguri, în formă continuată prevăzută de art. 5 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., art. 41 alin. (1) ?i (3) C.pen., art. 43 alin. (5) C.pen., art. 19 din Legea nr. 682/2002 ?i art. 396 alin. (10) C.pr.pen.; - 1 an închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de de?inere de droguri de mare risc, pentru consum propriu prevăzută de art. 4 alin. (1) ?i (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (1) ?i (3) C.pen., art. 43 alin. (5) C.pen., art. 19 din Legea nr. 682/2002 ?i art. 396 alin. (10) C.pr.pen.; - 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prevăzută de art. 335 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. (1) ?i (3) C.pen., art. 43 alin. (5) C.pen., art. 19 din Legea nr. 682/2002 ?i art. 396 alin. (10) C.pr.pen. În baza art. 38 alin. (1) C.pen., art. 39 alin. (1) lit. b) C.pen. contopeşte pedepsele de 6 ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii prevăzută de art. 3 alin. (1) ?i (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., art. 41 alin. (1) ?i (3) C.pen., art. 43 alin. (5) C.pen., art. 19 din Legea nr. 682/2002 ?i art. 396 alin. (10) C.pr.pen., de 5 ani închisoare, pentru infrac?iunea prevăzută de art. 2 alin. (1) ?i (2) din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., art. 41 alin. (1) ?i (3) C.pen., art. 43 alin. (5) C.pen., art. 19 din Legea nr. 682/2002 ?i art. 396 alin. (10) C.pr.pen. ?i de 2 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii prevăzută de art. 5 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., art. 41 alin. (1) ?i (3) C.pen., art. 43 alin. (5) C.pen., art. 19 din Legea nr. 682/2002 ?i art. 396 alin. (10) C.pr.pen., inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, la care se adaugă un spor de 1/3 din cuantumul celorlalte pedepse, respectiv 2 ani ?i 6 luni închisoare, în final inculpatul având de executat pedeapsa rezultantă de 8 ani ?i 6 luni închisoare. Dispune rejudecarea de către Curtea de Apel Bucure?ti sub aspectul stabilirii pedepselor pentru infrac?iunile prevăzute de art. 367 alin. (1) ?i (2) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. (1) ?i (3) C.pen. ?i art. 19 din Legea nr. 682/2002; art. 4 alin. (1) ?i (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (1) ?i (3) C.pen. ?i art. 19 din Legea nr. 682/2002 ?i art. 335 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. (1) ?i (3) C.pen. ?i art. 19 din Legea nr. 682/2002. Menţine celelalte dispoziţii ale deciziei penale atacate. Deduce reţinerea, arestul preventiv ?i arestul la domiciliu de la 03.04.2019 la 01.02.2022 şi perioada deja executată de la data de 02.02.2022 la zi. Anulează mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 2435 din 01.02.2022 emis de Tribunalul Bucureşti şi dispune emiterea unui nou mandat. Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea recursului în casa?ie rămân în sarcina statului. Onorariul parţial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, în cuantum de 170 lei, se suportă din fondul Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 09 decembrie 2022.
Căi de atac:
Data declarării Tip Parte declarantă
11.03.2022 Recurs in casaţie -
24.08.2020 Apel -
21.08.2020 Apel -
19.08.2020 Apel -
18.08.2020 Apel -
14.08.2020 Apel -
14.08.2020 Apel HÂRŢU VALENTIN