Ședințe de judecată: Ianuarie | | 2022
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii dosar
Numărul dosarului:
1116/54/2019
Numărul vechi al dosarului:
-
Data formării dosarului la ÎCCJ:
21.10.2019
Data inițială a dosarului:
19.09.2018
Materia juridică din care face parte obiectul dosarului:
Contencios administrativ şi fiscal
Secție:
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal
Obiectul dosarului:
excepţie de neconstituţionalitate
Obiectele secundare ale dosarului:
-
Stadiul procesual:
Recurs
Stadiul procesual combinat:
-
Părțile din dosar:
 • DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR - SERVICIUL STARE CIVILĂ - Intimat

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 18.12.2019

 • IRIMIA EDUARD CRISTIAN - Recurent (Revizuent)

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 23.10.2019

 • PRIMĂRIA CRAIOVA - Intimat

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 18.12.2019

 • LIA OLGUŢA VASILESCU - PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA - Intimat

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 18.12.2019

 • NICOLA CAMELIA ANTOANETA - DIRECTOR EXECUTIV LA DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR DIN CADRUL PRIMĂRIEI CRAIOVA - Intimat

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 18.12.2019

 • VĂRGATU ADRIANA CRISTINA - ŞEF SERVICIU EXECUTIV LA DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR DIN CADRUL PRIMĂRIEI CRAIOVA - Intimat

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 18.12.2019

 • MIULESCU NICOLETA - SECRETAR ÎN CADRUL PRIMĂRIEI CRAIOVA - Intimat

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 18.12.2019

Ședințe de judecată:
Dată de ședință Ora de începere a ședinței  
05.03.2020 9:00
 • Complet de judecată: Completul nr.9-NCPC
 • Numărul documentului de soluționare: 1382/2020
 • Data documentului de soluționare: 05.03.2020
 • Tipul documentului de soluționare: Hotarâre
 • Soluție: Respingere recurs - Nefondat
 • Detalii soluţie: Respinge excepţia necompetenţei generale . Respinge recursul formulat de Eduard Cristian Irimiea împotriva deciziei nr. 2090/2019 din 25 septembrie 2019 a Curţii de Apel Craiova – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 5 martie 2020. Respinge cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. 5 din Legea nr. 47/1991, formulată de recurentul-reclamant Eduard Cristian Irimiea în dosarul nr. 1116/54/2019 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, ca inadmisibilă. Definitivă. Cu recurs în 48 de ore de la pronunţare. Recursul se va depune la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 5 martie 2020.
09.07.2020 10:00
 • Complet de judecată: CC9-NCPC
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 09.07.2020
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
 • Soluție: Încheiere
 • Detalii soluţie: Respinge cererea de lămurire a dispozitivului deciziei nr.1382 din 5 martie 2020 formulată de recurentul Eduard Cristian Ieremia în dosarul nr. 1116/54/2019 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, ca neîntemeiată. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 9 iulie 2020.
22.04.2021 9:00
 • Complet de judecată: Completul nr.9 NCPC
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: -
 • Tipul documentului de soluționare: -
 • Soluție: Termen intermediar
 • Detalii soluţie: Eroare
09.07.2020 9:00
 • Complet de judecată: Completul nr.9 NCPC
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 09.07.2020
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
 • Soluție: Încheiere
 • Detalii soluţie: Respinge contestaţia la tergiversare formulată de recurentul-reclamant Eduard Cristian Irimiea în dosarul nr. 1116/54/2019 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, ca neîntemeiată. Cu drept de a formula plângere în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 9 iulie 2020.
10.12.2020 9:00
 • Complet de judecată: Completul nr.9-NCPC
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 10.12.2020
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
 • Soluție: Amână cauza
 • Detalii soluţie: Amână cauza la data de 11 februarie 2021.
16.12.2020 10:00
 • Complet de judecată: CC10-NCPC
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 16.12.2020
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere – abţinere
 • Soluție: Încheiere
 • Detalii soluţie: Admite declaraţia de abţinere formulată de membrii completului de judecată nr.9, respectiv a domnilor judecători Severin Daniel-Gheorghe, Secreţeanu Adriana-Florina şi Grecu Mădălina-Elena, în dosarul nr. 1116/54/2019. În temeiul art. 110 alin.(2) din Regulamentul de ordine interioară al instan?elor de judecată, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.1375 din 17 decembrie 2015, trimite cauza la registratură în vederea repartizării aleatorii. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16 decembrie 2020.
11.02.2021 9:00
 • Complet de judecată: Completul nr.9 NCPC
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: -
 • Tipul documentului de soluționare: -
 • Soluție: Încheiere
 • Detalii soluţie: Urmare admiterii declaraţiei de abţinere formulate de membrii completului de judecată C9, dosarul a fost repartizat aleatoriu la completul de judecată C7.
21.01.2021 9:00
 • Complet de judecată: Completul nr.7 NCPC
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 21.01.2021
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă
 • Soluție: Amână cauza
 • Detalii soluţie: acordă termen la data de 18.02.2021.
20.01.2021 10:00
 • Complet de judecată: CC10-NCPC
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 20.01.2021
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - îndreptare eroare materială
 • Soluție: Încheiere
 • Detalii soluţie: Admite sesizarea din oficiu. Îndreaptă eroarea materială strecurată în considerentele încheierii de şedinţă din data de 16 decembrie 2020, în sensul că, în loc de:„ 1.Declaraţia a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 41 alin.(1) Cod procedură civilă, fiind justificată de împrejurarea că domnii judecători, în aceeaşi compunere, au pronunţat Decizia civilă nr.1422 din 14 martie 2019, în dosarul nr.246/1/2019 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia contencios administrativ şi fiscal, în care au soluţionat cererea de revizuire, ce a fost casată de Completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu trimitere spre rejudecare; 2. Examinând declaraţia de abţinere formulată, Înalta Curte, reţinând dispoziţiile art.41 alin.(1) Cod procedură civilă, potrivit cărora: „(1) Judecătorul care a pronun?at o încheiere interlocutorie sau o hotărâre prin care s-a solu?ionat cauza nu poate judeca aceea?i pricină în apel, recurs, contesta?ie în anulare sau revizuire ?i nici după trimiterea spre rejudecare, cu excep?ia cazului în care este chemat să se pronun?e asupra altor chestiuni decât cele dezlegate de instan?a de apel sau, după caz, de recurs”, se va scrie: „1.Declaraţia a fost întemeiată pe dispoziţiile art.42 alin.(1) pct.13 Cod procedură civilă, fiind justificată de împrejurarea că recurentul din prezenta cauză, Eduard Cristian Irimia, a formulat cerere de chemare în judecată împotriva domnilor judecători Severin Daniel-Gheorghe, Secreţeanu Adriana-Florina şi Grecu Mădălina-Elena, pârâţi în dosarul nr.18745/3/2020 al Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal. 2.Examinând declaraţia de abţinere formulată, Înalta Curte, reţine că în cauză sunt incidente dispoziţiile art.42 alin.(1) pct.13 Cod procedură civilă, potrivit cărora: „(1) Judecătorul este, de asemenea, incompatibil de a judeca în următoarele situa?ii: (...) 13. atunci când există alte elemente care nasc în mod întemeiat îndoieli cu privire la impar?ialitatea sa.”, (...)”, precum şi faptul că petentul, Eduard Cristian Irimia, a formulat cerere de chemare în judecată împotriva domnilor judecători Severin Daniel-Gheorghe, Secreţeanu Adriana-Florina şi Grecu Mădălina-Elena, pârâţi în dosarul nr.18745/3/2020 al Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal. ” Respinge cererea formulată de petentul Eduard Cristian Irimia privind îndreptarea erorii materiale strecurate în considerentele încheierii de şedinţă din 16.12.2020, ca rămasă fără obiect. Prezenta încheiere face parte integrantă din încheierea de şedinţă din data de 16 decembrie 2020, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 1116/54/2019. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 20 ianuarie 2021.
18.02.2021 9:00
 • Complet de judecată: Completul nr.7 NCPC
 • Numărul documentului de soluționare: 1004/2021
 • Data documentului de soluționare: 18.02.2021
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere finală (dezinvestire)
 • Soluție: Recurs (alte soluţii)
 • Detalii soluţie: Respinge cererea de completare a dispozitivului încheierii pronunţate la data de 9 iulie 2020 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, prin care s-a soluţionat cererea de lămurire a dispozitivului Deciziei nr. 1382/2020, formulată de recurentul-revizuent Irimia Eduard Cristian Respinge cererea de completare a dispozitivului încheierii pronunţate la data de 9 iulie 2020 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, prin care s-a soluţionat contestaţia la tergiversarea procesului, formulată de recurentul-revizuent Irimia Eduard Cristian. Definitivă. Soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată astăzi, 18 februarie 2021.
03.02.2021 10:00
 • Complet de judecată: CC10-NCPC
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 03.02.2021
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere - îndreptare eroare materială
 • Soluție: Încheiere
 • Detalii soluţie: Respinge cererea formulată de petentul Eduard Cristian Irimia de îndreptare a încheierii de şedinţă din 20 ianuarie 2021. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 3 februarie 2021.
14.04.2021 10:00
 • Complet de judecată: CC10-NCPC
 • Numărul documentului de soluționare: -
 • Data documentului de soluționare: 14.04.2021
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere – abţinere
 • Soluție: Încheiere
 • Detalii soluţie: Respinge excepţia de necompetenţă funcţională a Completului C.10. Admite declaraţia de abţinere de la soluţionarea recursului ce formează obiectul dosarului nr. 1116/54/2019, formulată de membrii completului de judecată nr.9, respectiv a domnilor judecători Severin Daniel-Gheorghe, Secreţeanu Adriana-Florina şi Grecu Mădălina-Elena. În conformitate cu prevederile art.110 alin.(2) din Regulamentul de Ordine Interioară al Instanţelor Judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.1375/2015, trimite dosarul în vederea repartizării aleatorii. Fără cale de atac, conform art.53 alin.(2) din Codul de procedură civilă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 14 aprilie 2021.
16.09.2021 11:00
 • Complet de judecată: Completul nr.8 NCPC
 • Numărul documentului de soluționare: 4021/2021
 • Data documentului de soluționare: 16.09.2021
 • Tipul documentului de soluționare: Hotarâre
 • Soluție: Respingere recurs - Nefondat
 • Detalii soluţie: Respinge cererea de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile. Respinge recursul declarat de reclamantul Irimia Eduard Cristian împotriva deciziei nr. 2090 din 25 septembrie 2019 a Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 16 septembrie 2021.
27.05.2021 9:00
 • Complet de judecată: Completul nr.7 NCPC
 • Numărul documentului de soluționare: 3249/2021
 • Data documentului de soluționare: 27.05.2021
 • Tipul documentului de soluționare: Încheiere finală (dezinvestire)
 • Soluție: Încheiere
 • Detalii soluţie: Respinge cererea de completare a încheierii nr.1004/2021 pronunţate la data de 18 februarie 2021 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, formulată de recurentul-revizuent Irimia Eduard Cristian. Definitivă. Soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată astăzi, 27 mai 2021.
Căi de atac:
Data declarării Tip Parte declarantă
20.04.2021 Recurs IRIMIA EDUARD CRISTIAN
27.09.2019 Recurs IRIMIA EDUARD CRISTIAN