Ședințe de judecată: Februarie | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii dosar
Numărul dosarului:
1622/59/2021
Numărul vechi al dosarului:
-
Data formării dosarului la ÎCCJ:
27.06.2022
Data inițială a dosarului:
14.12.2021
Materia juridică din care face parte obiectul dosarului:
Contencios administrativ şi fiscal
Secție:
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal
Obiectul dosarului:
contestaţie act administrativ fiscal
Obiectele secundare ale dosarului:
-
Stadiul procesual:
Recurs
Stadiul procesual combinat:
-
Părțile din dosar:
 • MINISTERUL FINANŢELOR - STRUCTURA SPECIALIZATĂ DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR - Recurent (Pârât)
 • RESTOTIM BURGHER SRL - ÎN FALIMENT - Intimat (Reclamant)

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 06.07.2022

 • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞOARA-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ ÎN NUME PROPRIU ŞI ÎN REPREZENTAREA AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ DE SOLUTIONARE A CONTESTAŢIILOR - Recurent (Pârât)

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 17.10.2022

 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Recurent (Pârât)

  Data emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 17.10.2022

Ședințe de judecată:
Dată de ședință Ora de începere a ședinței  
15.09.2023 9:00
 • Complet de judecată: Completul nr.4 NCPC
 • Numărul documentului de soluționare: 3885/2023
 • Data documentului de soluționare: 15.09.2023
 • Tipul documentului de soluționare: Hotarâre
 • Soluție: Respingere recurs - Nefondat
 • Detalii soluţie: Respinge recursurile declarate de recurenta – pârâtă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală / Ministerul Finan?elor - Structura Specializată de Solu?ionare a Contesta?iilor şi de recurenta – pârâtă Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Timi?oara - Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Timi? în nume propriu ?i în reprezentarea Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscală - Direc?ia Generală de Solu?ionare a Contesta?iilor împotriva Sentin?ei civile nr. 212 din 28 aprilie 2022 pronun?ate de Curtea de Apel Timi?oara – Sec?ia de contencios administrativ ?i fiscal, ca nefondate. Definitivă. Soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15 septembrie 2023.
Căi de atac:
Data declarării Tip Parte declarantă
20.06.2022 Recurs AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
10.06.2022 Recurs DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞOARA-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞ ÎN NUME PROPRIU ŞI ÎN REPREZENTAREA AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ DE SOLUTIONARE A CONTESTAŢIILOR