Ședințe de judecată: Decembrie | | 2022

Comunicate privind deciziile pronunţate de Completurile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept - în materie civilă - 2021

Comunicat privind deciziile pronunţate de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă în şedinţa din 17 mai 2021

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 

C O M U N I C A T

 

În şedinţa din 17 mai 2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluționat cinci sesizări în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunțate următoarele soluții:

 

Decizia nr.29  în dosarul nr.411/1/2021

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj -Secţia a IV-a pentru litigii de muncă şi asigurări sociale, în dosarul nr. 213/117/2020, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:

Dacă în interpretarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal- bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu trimitere la art. II alin. (1) din Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările ulterioare, se va concluziona că majorarea de 25% are în vedere componenta valorii de referinţă sectorială în formula de calcul a salariului/indemnizaţiei de bază brute lunare a beneficiarilor legii, sau această majorare vizează în mod special cuantumul brut al salariilor de bază ale destinatarilor legii.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 17 mai 2021.

 

Decizia nr.30  în dosarul nr.497/1/2021

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Maramureş - Secţia I Civilă în dosarul nr. 681/336/2019 în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

„Modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 906 alin. (4) din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin art. 1 pct. 68 din Legea nr. 310/2018, respectiv dacă dispoziţia modificată se aplică doar executărilor silite începute după intrarea în vigoare a Legii nr. 310/2018 sau se aplică şi cererilor de stabilire a despăgubirilor, introduse după intrarea în vigoare a Legii nr. 310/2018, indiferent de data la care a fost formulată cererea de executare silită”.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 17 mai 2021.

 

Decizia nr.31  în dosarul nr.536/1/2021

Admite sesizarea formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 2270/2/2018 şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea principiului ierarhizării pe verticală, cât şi pe orizontală, în cadrul aceluiaşi domeniu, în funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate, potrivit prevederilor art. 6 lit. f) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul personalului din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism care nu are o grilă proprie de salarizare, trimiterea la prevederile nr. crt. 4 lit. B de la capitolul I din anexa nr. V, din acelaşi act normativ, vizează aplicarea acestor dispoziţii doar în ceea ce priveşte vechimea în muncă, nu şi vechimea în funcţie.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 17 mai 2021.

 

Decizia nr.32  în dosarul nr.593/1/2021

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea - Secţia I civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:

„Dacă, în urma abrogării, prin Ordinul nr. 901/2460/2019, publicat în  Monitorul Oficial nr. 574/12.07.2019, a dispoziţiilor alin. (2) al art. 10 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014, norme ce au fost aprobate prin Ordinul nr. 2073/1623/2014, abrogare ce a avut în vedere sentinţa civilă nr. 313/17.10.2016, pronunţată de Curtea de Apel Cluj - Secţia a III-a de Contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. 620/33/2016, rămasă definitivă prin decizia nr. 2251/2019 dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dispoziţiile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 125/2014, privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, se interpretează în sensul că nu se mai recuperează nici debitele corespunzătoare perioadei ulterioare datei de 01.10.2014 şi pentru care s-au emis decizii de debit în conformitate cu dispoziţiile art. 179 din Legea nr. 263/2010.”

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 17 mai 2021.

 

Decizia nr.33  în dosarul nr.372/1/2021

Admite sesizarea formulată de Tribunalul Sibiu - Secția I civilă, în dosarul nr. 2241/306/2018, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, stabilește că:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 55 alin. (1) din Legea nr. 4/1953 – Codul familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 54 alin. (2) din acelaşi cod, ca urmare a efectelor Deciziei Curţii Constituţionale nr. 349 din 19 decembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 10 aprilie 2002, stabileşte că acţiunea în tăgăduirea paternităţii introdusă de copilul născut în timpul căsătoriei are caracter imprescriptibil.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 17 mai 2021.

 

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice