ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă

Informații referitoare la dosare și ședințele de judecată

Anul 2013

Ultima actualizare – 23 mai 2014

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

1

1/1/2013/HP

05.06.2013

259/64/2013

Curtea de Apel Brașov

executare silită imobiliară - instanța competentă să judece cererea de încuviințare a executării silite

conflict de competență

art. 650 și art. 665 raportat la art. 818 și art. 819 din Legea nr.134/2010 privind Noul cod de procedură civilă.

Dezlegarea modului de interpretare și aplicare a dispozițiilor art. 650 și art. 665 raportat la art. 818 și art. 819 din Legea nr. 134/2010 privind Noul cod de procedură civilă, respectiv determinarea instanței de executare competentă teritorial să judece cererea de încuviințare a executării silite imobiliare atunci când imobilul supus urmăririi este situat în raza unei instanțe iar biroul executorului judecătoresc sesizat cu efectuarea executării se află în raza altei instanțe, dar ambele instanțe se află în raza aceleiași curți de apel.

18.11.2013

01.10.2013

-

Minuta deciziei

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

2

2/1/2013/HP

27.11.2013

2748/91/2013

Curtea de Apel Galați

 

asigurări sociale

 

drepturi speciale prevăzute pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.

 

 

art.20 alin.2 anexa VII, Cap.II Secțiunea III din Legea nr.284/2010 în corelare cu prevederile art.10 din Legea nr.164/2001, art.40 din Legea nr.19/2000  (art.51 din Legea nr.263/2010), art.85 din Legea nr.80/1995 și art.1 și art.2 din Legea nr.119/2010.

 

Întrebare privind interpretarea  și aplicarea prevederilor art.20 alin.2 anexa VII, Cap.II Secțiunea III din Legea nr.284/2010 în corelare cu prevederile art.10 din Legea nr.164/2001, art.40 din Legea nr.19/2000  (art.51 din Legea nr.263/2010), art.85 din Legea nr.80/1995 și art.1 și art.2 din Legea nr.119/2010.

17.02.2014

29.01.2014

17.02.2014

Minuta deciziei

nr. 1

 

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

3

 

3/1/2013/HP

 

 

04.12.2013

 

 

1067/334/2013

 

 

Tribunalul Suceava

 

 

drept civil

 

 

fond funciar

 

 

art.36 din Legea nr.1/2000, astfel cum a fost modificat prin Legea nr.212/2008  în corelare cu prevederile art.33 din Legea nr.1/2000

 

Cum se interpretează și se aplică prevederile art.36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, astfel cum au fost modificate prin Legea nr.212/2008, în corelare cu prevederile art.33 din Legea nr.1/2000.

17.02.2014

29.01.2014

10.02.2014

12.02.2014

Minuta deciziei nr. 2

(click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.