ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

Informații referitoare la dosare și ședințele de judecată

Anul 2023

Ultima actualizare – 15 aprilie 2024

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

1

519/1/2023

24.02.2023

7660/118/2021/a1

Curtea de Apel Constanța

penal

măsuri și excepții dispuse de judecătorul de cameră preliminară

art. 158 alin. (3) cod procedură penală, art. 158 alin. (7) lit. f cod procedură penală

1.Aplicarea dispozițiilor art. 158 alin. (3) cod procedură penală ( în referire la abilitarea procurorului de a încuviința continuarea efectuării percheziției în locurile învecinate celui cu privire la care judecătorul de drepturi și libertăți a autorizat efectuarea percheziției) este sau nu este condiționată de către descrierea acestor locuri învecinate în conținutul încheierii  prin care s-a încuviințat efectuarea percheziției , respectiv în cuprinsul mandatului de percheziție, raportat la prevederile art. 158 alin. (7) lit. f cod procedură penală.
2.Pot sau nu pot fi supuse verificării de legalitate, în procedura de cameră preliminară având de soluționat legalitatea administrării probelor, eventualele neregularități ale încheierii pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți prin care s-a încuviințat efectuarea percheziției.

15.05.2023

21.04.2023

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

2

672/1/2023

10.03.2023

1120/122/2019

Curtea de Apel București

penal

infracțiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

art. 10 alin. (1)  ind.1 din Legea nr. 241/2005

Dacă dispozițiile art. 10 alin. (1)  ind.1 din Legea nr. 241/2005 sunt aplicabile în ipoteza acoperirii prejudiciului ca urmare a unei activități nevoluntare, respectiv a unei proceduri de executare silită?

15.05.2023

25.04.2023

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

3

677/1/2023

10.03.2023

581/36/2022

Curtea de Apel Constanța

penal

încăierarea (art.198 NCP)

Deciziei Curții Constituționale a României nr.358/26.05.2022; art.426 lit. b Cod procedură penală; art.1 alin.(5) și art.147 alin.(4) din Constituția României;  art.6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului; art.11 alin.(3) din Legea nr.47/1992

Dacă eroarea de procedură, constând în omisiunea instanței de apel de a analiza o cauză de încetare a procesului penal, întemeiată pe incidența dispozițiilor referitoare la prescripția răspunderii penale și efectele Deciziei Curții Constituționale a României nr.358/26.05.2022, poate fi examinată ca motiv al contestației în anulare, prevăzute de art.426 lit. b Cod procedură penală, în etapa admiterii în principiu sau după parcurgerea acestei etape, în raport cu existența unor circumstanțe noi, evidențiate după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare cu privire la cauza de încetare a procesului penal și dispozițiile art.1 alin.(5) și art.147 alin.(4) din Constituția României, coroborate cu dispozițiile art.6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și cele ale art.11 alin.(3) din Legea nr.47/1992, privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, referitoare la efectele obligatorii și pentru viitor ale deciziilor Curții Constituționale a României în cauzele definitiv soluționate.

15.05.2023

25.04.2023

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

4

680/1/2023

10.03.2023

419/64/2022

Curtea de Apel Brașov

penal

constituirea unui grup infracțional organizat (art.367 NCP)

art. 426 lit. b din Codul de procedură penală

În interpretarea dispozițiilor art. 426 lit. b din Codul de procedură penală, constituie o eroare de procedură omisiunea instanței de apel de a analiza, potrivit art. 5 din Codul penal, incidența în cauză unei legi penale mai favorabile cu privire la o cauză de încetare a procesului penal, respectiv împlinirea termenului de prescripție a răspunderii penale?

conexat la dosarul nr. 677/1/2022 cu termen de judecată la 15.05.2023

 

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

5

914/1/2023

24.03.2023

500/39/2022

Curtea de Apel Suceava

penal

tăinuirea (art.270 NCP)

art.426 lit.b) și art.431 din Codul de porocedură penală

Dispozițiile art. 426 lit. b) și art. 431 din Codul de procedură penală se interpretează în sensul că instanța care soluționează pe fond contestația în anulare are competența să reanalizeze care dintre legile penale care s-au succedat în timp este mai favorabilă în cazul în care se invocă incidența unei cauze de încetare a procesului penal în raport de o lege succesivă care nu a fost reținută ca fiind mai favorabilă în cauză?

29.05.2023

 

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

6

924/1/2023

24.03.2023

547/33/2022

Curtea de Apel Cluj

penal

infracțiunea de spălare de bani (Legea 656/2003 art.23)

art.426 lit.b Cod Procedură Penală

1.Dispozițiile art.426 lit.b Cod Procedură Penală se interpretează în sensul că instanța care soluționează contestația în anulare are competența, în etapa soluționării pe fond a contestației, să reanalizeze care dintre legile penale care s-au succedat în timp este mai favorabilă, în cazul în care se invocă incidența unei cauze de încetare a procesului penal în raport de o lege succesivă care nu a fost avută în vedere în procesul de analiză a legii penale aplicabile cauzei? 2.Omisiunea instanței de apel de a se pronunța asupra incidenței unei cauze de încetare a procesului penal în raport de legea penală mai favorabilă de la data comiterii faptei până la data judecării cauzei în apel, poate fi invocată prin intermediul contestației în anulare, întemeiate pe dispozițiile art.426 lit.b Cod Procedură Penală?

conexat la dosarul nr.914/1/2023 cu termen de soluționare la 29.05.2023

 

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

7

1048/1/2023

07.04.2023

4392/118/2022/a1

Curtea de Apel Constanța

penal

măsuri și excepții dispuse de judecătorul de cameră preliminară

art. 16 alin.(1) lit. f Cod procedură penală, art. 309 alin.(1) Cod procedură penală și art. 315 alin.(1) lit. b Cod procedură

Cu privire la modul de aplicare al dispozițiilor art. 16 alin.(1) lit. f Cod procedură penală, art. 309 alin.(1) Cod procedură penală și art. 315 alin.(1) lit. b Cod procedură penală, în cadrul procedurii de cameră preliminară reglementată de art. 342 și urm. Cod procedură penală, respectiv dacă, în cadrul acestei proceduri - vizând verificarea legalității sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală (în contextul analizării, în principal, a unor excepții de nelegalitate a actului de punere în mișcare a acțiunii penale și a actului de sesizare a instanței, pentru motivul emiterii acestora după împlinirea termenului de prescripție a răspunderii penale) - judecătorul de cameră preliminară poate reține împlinirea acestui termen, pe cale incidentală, ca temei concret al unor nelegalități  ale actelor contestate, respectiv al unei nelegalități privind administrarea probelor ulterior împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale, în mod subsecvent constatării nulității actului de punere în mișcare a acțiunii penale.

19.06.2023

12.06.2023

 16.06.2023

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

8

1235/1/2023

28.04.2023

2485/90/2022/a1

Curtea de Apel Pitești

penal

măsuri și excepții dispuse de judecătorul de cameră preliminară

 

1. Dacă, procedeul probator al accesului la un sistem informatic poate fi utilizat atunci când (i) suportul informatic se află în detenția fizica a organului de urmărire penală, sau dacă acest procedeu probator permite doar (i) pătrunderea de la distanță într-un astfel de sistem în vederea monitorizării/supravegherii activității derulate?

        2. Dacă opțiunea asupra emiterii, obținerii și/sau utilizării unui mandat de acces la un sistem informatic sau a unui mandat de percheziție informatică în vederea copierii integrale a datelor aflate într-un sistem informatic aflat în posesia organului de urmărire penală reprezintă o chestiune de oportunitate, aflată strict în sfera de apreciere a organului de urmărire penală, sau o chestiune de legalitate, supusă cenzurii judecătorului de cameră preliminară?

18.09.2023

16.08.2023

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

9

1407/1/2023

17.05.2023

10596/180/2021

Curtea de Apel Bacău

penal

conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP)

art. 335 alin.(3) din Codul Penal

Constituie infracțiune, în condițiile art. 335 alin.(3) din Codul Penal, acțiunea de încredințare a unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care știa că se află sub influența alcoolului, în cazul în care aceasta din urmă săvârșește infracțiunea de refuz de prelevare de probe biologice în vederea determinării alcoolemiei, fiind trimisă în judecată pentru această infracțiune?

18.09.2023

01.09.2023

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

10

1470/1/2023

24.05.2023

2168/321/2021

Curtea de Apel Bacău

penal

lovirea sau alte violențe (art.193 NCP)

art.193 alin.(2) Cod penal cu aplicarea art.199 alin.(1) Cod penal, ambele norme raportate la art.187 Cod penal; art.154 alin.(1) lit.c Cod penal; art.154 alin.(1) lit.d Cod penal; art.199 alin.(1) Cod penal

Termenul general de prescripție pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe în modalitatea violenței în familie, prevăzută de art.193 alin.(2) Cod penal cu aplicarea art.199 alin.(1) Cod penal, ambele norme raportate la art.187 Cod penal privind înțelesul noțiunii de pedeapsa prevăzută de lege, este cel arătat de art.154 alin.(1) lit.c Cod penal sau cel indicat de art.154 alin.(1) lit.d Cod penal, respectiv natura juridică a art.199 alin.(1) Cod penal este: 1. de infracțiune de sine-stătătoare (autonomă), 2. de formă agravată a infracțiunii pe lângă care se aplică (în primele 2 situații termenul general de prescripție fiind astfel de 8 ani) sau 3. de cauză specială de agravare a pedepsei în anumite circumstanțe (în această din urmă situație termenul general de prescripție fiind astfel de 5 ani)?

18.09.2023

05.07.2023

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

11

1519/1/2023

29.05.2023

1/751/2023

Curtea Militară de Apel București

penal

conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe (art.336 NCP)

art.85 alin.(2) lit.g) C.pen.; art.84 C.pen.

Dacă, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art.85 alin.(2) lit.g) C.pen., instanța poate impune persoanei față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei să execute obligația de a nu conduce anumite vehicule stabilite de instanță, pe o perioadă mai mică decât durata termenului de supraveghere, prevăzut la art.84 C.pen.

18.09.2023

Amână soluționarea cauzei la 23.10.2023

16.08.2023

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

12

1796/1/2023

28.06.2023

3556/103/2022/a1

Curtea de Apel Bacău

penal

măsuri și excepții dispune de judecătorul de camerp preliminară

art.142 Cod procedură penală, art.148 alin. (3) Cod procedură penală, art.150 alin. (5) Cod procedură penală

Dacă punerea la dispoziție a infrastructurii necesare, de către C.N.I.C. din cadrul S.R.I., în sensul asigurării condițiilor tehnice pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică, reprezintă o activitate de punere în executare a mandatului de supraveghere tehnică, conform art.142 Cod procedură penală?
Dacă în procedura prevăzută de art.148 alin. (3) Cod procedură penală, precum și de art.150 alin. (5) Cod procedură penală, sesizarea judecătorului de drepturi și libertăți  în vederea emiterii mandatului de supraveghere tehnică este obligatorie în cazul în care procurorul apreciază că este necesar ca investigatorul să poată folosi dispozitive tehnice de înregistrare,  aceste dispoziții legale instituind o procedură specială derogatorie de la dispozițiile art.139 Cod procedură penală, în cauză existând un mandat de supraveghere tehnică, emis  anterior în  temeiul acestor din urmă dispoziții.

02.10.2023

12.09.2023

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

13

1910/1/2023

12.07.2023

8371/118/2021/a1*

Curtea de Apel Constanța

penal

măsuri și excepții dispuse de judecătorul de cameră preliminară

art. 324 alin. (3) Cod procedură penală; art. 201 Cod procedură penală; art. 200 Cod  procedură penală;  art. 56 alin. (3) Cod procedură penală; art. 281 alin. (1) lit. b Cod procedură penală; decizia nr. 302/ 2017 a Curții Constituționale; art. 7 alin. (1) și alin. (6) din Ordonanța de urgență  nr. 78 din 16 noiembrie 2016 a Guvernului României, aprobată prin Legea nr. 120/2018; art. 56 alin. (3) Cod procedură penală

1. Aplicarea dispozițiilor art. 324 alin. (3) Cod procedură penală - în cauze în care urmărirea penală este obligatoriu a fi efectuată de către procuror - constând în delegarea de către procurorul care efectuează urmărirea penală a efectuării unor acte de urmărire penală către organele de cercetare ale poliției judiciare, este sau nu este condiționată de respectarea  dispozițiilor art. 201 Cod procedură penală, cu trimitere la dispozițiile art. 200 Cod  procedură penală?                                   2. În aplicarea dispozițiilor art. 56 alin. (3) Cod procedură penal㠖 cu eventuala incidență a dispozițiilor art. 281 alin. (1) lit. b Cod procedură penală, corelate cu decizia nr. 302/ 2017 a Curții Constituționale - este sau nu este limitată delegarea efectuării unui act de urmărire penală, de către procurorul ce efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală, la ipoteza imposibilității efectuării actului de către acesta, sau la un anume volum/proporție a efectuării actelor de urmărire penală prin delegare?                                                                                        3. Dispozițiile art. 7 alin. (1) și alin. (6) din Ordonanța de urgență  nr. 78 din 16 noiembrie 2016 a Guvernului României, aprobată prin Legea nr. 120/2018, înlătură efectele dispozițiilor art. 56 alin. (3) Cod procedură penală - eventual corelate cu cele ale art. 201 Cod procedură penală, cu trimitere la dispozițiile art. 200 Cod  procedură penală - în sensul  că actele de urmărire penală efectuate de către ofițerii și agenții de poliție judiciară detașați la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, din dispoziția procurorului sunt considerate acte de urmărire penală efectuate nemijlocit de către procuror în exercitarea atribuției de efectuare în mod obligatoriu a urmăririi penale, fără alte condiționări în afara efectuării acestora din dispoziția scrisă a procurorului?

02.10.2023

13.09.2023

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

14

2770/1/2023

20.11.2023

2395/102/2021

Curtea de Apel Târgu Mureș

penal

constituirea unui grup infracțional organizat (art.367 NCP)

art. 351 Cod penal;  art. 112 alin. (1) lit. b Cod penal; art. 112 alin. (1) lit. e Cod penal

În cazul infracțiunii de camătă, incriminată de art. 351 Cod penal, banii dați cu dobândă, ca îndeletnicire, intră în categoria bunurilor supuse măsurii de siguranță a confiscării speciale, conform art. 112 alin. (1) lit. b Cod penal, sau obiect al acestei măsuri de siguranță poate să îl constituie doar dobânda obținută prin săvârșirea infracțiunii, potrivit art. 112 alin. (1) lit. e Cod penal?

05.02.2024

- amânare pronunțare la 04.03.2024

 - amânare pronunțare la 21.03.2024

- amânare pronunțare la 15.04.2024

- repunere pe rol a cauzei,  termen de soluționare la data de 20.05.2024

16.01.2024

30.01.2024 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanța care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conținutul sesizării

Termenul de soluționare a sesizării

Data comunicării raportului către părți

Data transmiterii punctelor de vedere ale părților

Soluția

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

15

3017/1/2023

29.12.2023

5157/99/2020

Curtea de Apel Iași

penal

infracțiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

art. 9 din Legea nr. 241/2005; art. 9 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 241/2005; art. 9 alin. (1) din Legea nr. 241/2005; art. 5 Cod penal

În situația infracțiunilor de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005, pentru care încadrarea în variantele agravate, incriminate de art. 9 alin. (2) și (3) din aceeași lege, este condiționată de o valoare a prejudiciului mai mare de 100.000 euro, respectiv de 500.000 euro, în echivalentul monedei naționale, modificarea cursului valutar stabilit de BNR ulterior consumării faptei, astfel încât aceeași faptă concretă, analizată în raport de un curs valutar superior valoric, nu s-ar mai încadra în varianta agravantă prevăzută de art. 9 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 241/2005, ci în varianta de bază, reglementată de art. 9 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, este de natură să activeze principiul aplicării legii penale mai favorabile, cu consecința stabilirii în cauză a încadrării juridice care este cea mai favorabilă inculpatului în condițiile art. 5 Cod penal, în raport de cursurile valutare succesive ulterioare consumării faptei sau dimpotrivă, într-o astfel de situație, se are în vedere, în mod exclusiv, cursul valutar BNR aplicabil la momentul consumării faptei?

11.03.2024

19.02.2024

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fișierul.