Parlamentul României

 
Codul de Procedură Penală

din 01/07/2010
Versiune actualizata la data de 27/08/2021

Codul de Procedură Penală din 2010


 

    ___________
@Text actualizat la data de 27.08.2021. Actul include modificările din următoarele acte:
- Legea nr. 255/2013
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 515 din 14/08/2013.
- O.U.G. nr. 3/2014 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 98 din 07/02/2014.
- Decizia nr. 641/2014 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 887 din 05/12/2014.
- O.U.G. nr. 82/2014 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 911 din 15/12/2014.
- Decizia nr. 166/2015 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 264 din 21/04/2015.
- Decizia nr. 235/2015 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 364 din 26/05/2015.
- Decizia nr. 361/2015 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 419 din 12/06/2015.
- O.U.G. nr. 24/2015 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 473 din 30/06/2015.
- Decizia nr. 740/2015 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 927 din 15/12/2015.
- Legea nr. 318/2015 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 961 din 24/12/2015.
- Decizia nr. 733/2015 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 59 din 27/01/2016.
- O.U.G. nr. 6/2016 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 190 din 14/03/2016.
- Decizia nr. 23/2016 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 240 din 31/03/2016.
- O.U.G. nr. 18/2016 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 389 din 23/05/2016.
- Legea nr. 151/2016 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 545 din 20/07/2016.
- O.U.G. nr. 70/2016 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 866 din 31/10/2016.
- O.U.G. nr. 13/2017 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 92 din 01/02/2017.
- O.U.G. nr. 14/2017 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 101 din 05/02/2017.
- Decizia nr. 651/2017 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1000 din 18/12/2017.
- Legea nr. 49/2018 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 194 din 02/03/2018.
- Decizia nr. 102/2018 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 400 din 10/05/2018.
- Decizia nr. 573/2018 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 959 din 13/11/2018.
- Decizia nr. 248/2019 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 494 din 19/06/2019.
- Legea nr. 217/2020 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1012 din 30/10/2020.
- Legea nr. 228/2020 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1019 din 02/11/2020.
- Legea nr. 284/2020 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1201 din 09/12/2020.
- Legea nr. 6/2021 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 18/02/2021.
- Legea nr. 130/2021 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 493 din 12/05/2021.
- Legea nr. 146/2021 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 515 din 18/05/2021.
- Legea nr. 207/2021 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 720 din 22/07/2021.
- Legea nr. 219/2021 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 739 din 28/07/2021.

    ___________
@Pus în aplicare prin:
- Legea nr. 255/2013
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 515 din 14/08/2013.
- Regulamentul publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 571 din 31/07/2014.
- Ordinul nr. 64/2015 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 500 din 07/07/2015.
- O.U.G. nr. 18/2016 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 389 din 23/05/2016.
- Ordinul nr. 1274/2017 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 786 din 04/10/2017.
- Regulamentul publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 121 din 17/02/2020.

   
PARTEA GENERALĂ

   
TITLUL I

  Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale

   
Normele de procedură penală şi scopul acestora

   Art. 1. - (1) Normele de procedură penală reglementează desfăşurarea procesului penal şi a altor proceduri judiciare în legătură cu o cauză penală.
   (2) Normele de procedură penală urmăresc asigurarea exercitării eficiente a atribuţiilor organelor judiciare cu garantarea drepturilor părţilor şi ale celorlalţi participanţi în procesul penal astfel încât să fie respectate prevederile Constituţiei, ale tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, ale celorlalte reglementări ale Uniunii Europene în materie procesual penală, precum şi ale pactelor şi tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care România este parte.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Punere în aplicare Art. 1. prin Lege 255/2013 :
Art. 24. - Dispoziţiile procesual penale din legile speciale se completează cu cele ale Codului de procedură penală.

   
Legalitatea procesului penal

   Art. 2. - Procesul penal se desfăşoară potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege.

   
Separarea funcţiilor judiciare

   Art. 3. - (1) În procesul penal se exercită următoarele funcţii judiciare:
   a) funcţia de urmărire penală;
   b) funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei în faza de urmărire penală;
   c) funcţia de verificare a legalităţii trimiterii ori netrimiterii în judecată;
    ___________
    Litera c) a fost modificată prin punctul 2. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   d) funcţia de judecată.
   (2) Funcţiile judiciare se exercită din oficiu, în afară de cazul când, prin lege, se dispune altfel.
   (3) În desfăşurarea aceluiaşi proces penal, exercitarea unei funcţii judiciare este incompatibilă cu exercitarea unei alte funcţii judiciare, cu excepţia celei prevăzute la alin. (1) lit. c), care este compatibilă cu funcţia de judecată, mai puţin când se dispune începerea judecăţii potrivit art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. c).
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (4) În exercitarea funcţiei de urmărire penală, procurorul şi organele de cercetare penală strâng probele necesare pentru a se constata dacă există sau nu temeiuri de trimitere în judecată.
   (5) Asupra actelor şi măsurilor din cadrul urmăririi penale, care restrâng drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei, dispune judecătorul desemnat cu atribuţii în acest sens, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
   (6) Asupra legalităţii actului de trimitere în judecată şi probelor pe care se bazează acesta, precum şi asupra legalităţii soluţiilor de netrimitere în judecată se pronunţă judecătorul de cameră preliminară, în condiţiile legii.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (7) Judecata se realizează de către instanţă, în complete legal constituite.

   
Prezumţia de nevinovăţie

   Art. 4. - (1) Orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăţiei sale printr-o hotărâre penală definitivă.
   (2) După administrarea întregului probatoriu, orice îndoială în formarea convingerii organelor judiciare se interpretează în favoarea suspectului sau inculpatului.

   
Aflarea adevărului

   Art. 5. - (1) Organele judiciare au obligaţia de a asigura, pe bază de probe, aflarea adevărului cu privire la faptele şi împrejurările cauzei, precum şi cu privire la persoana suspectului sau inculpatului.
   (2) Organele de urmărire penală au obligaţia de a strânge şi de a administra probe atât în favoarea, cât şi în defavoarea suspectului ori inculpatului. Respingerea sau neconsemnarea cu rea-credinţă a probelor propuse în favoarea suspectului ori inculpatului se sancţionează conform dispoziţiilor prezentului cod.

   
Art. 5. A fost admisă pronunţarea unei hotărâri prealabile prin Decizie 10/2014 :
D E C I D E:
Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova - Secţia penală şi pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 30.259/215/2013 în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemelor de drept:
- dacă în aplicarea art. 418 din Codul de procedură penală, privind neagravarea situaţiei în propriul apel, circumstanţele atenuante reţinute de prima instanţă în favoarea inculpatei în condiţiile art. 74 alin. 1 din Codul penal anterior pot fi menţinute în condiţiile art. 5 din Codul penal de instanţa de control judiciar, învestită doar cu soluţionarea apelului declarat de inculpată, chiar dacă pentru fapta analizată legea penală mai favorabilă o reprezintă noul Cod penal;
- în măsura în care circumstanţele atenuante trebuie menţinute, efectele atenuante ale acestora sunt cele prevăzute de art. 76 din Codul penal anterior sau cele prevăzute de art. 76 din noul Cod penal.
Stabileşte că, în aplicarea art. 5 din Codul penal, circumstanţele atenuante se apreciază global în funcţie de incriminare şi sancţiune. În situaţia intrării în vigoare a unei noi legi, ce aduce modificări atât cu privire la pedepse, cât şi cu privire la circumstanţele atenuante, circumstanţele ca parte din instituţia sancţiunii unei infracţiuni nu pot fi privite şi analizate distinct faţă de instituţia pedepsei.
Înlăturarea circumstanţelor atenuante nu aduce atingere principiului neagravării situaţiei în propria cale de atac prevăzut în art. 418 din Codul de procedură penală, atunci când în concret, pentru aceeaşi faptă, se stabileşte o sancţiune mai puţin severă.
Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.
Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi, 2 iunie 2014.

   
Ne bis in idem

   Art. 6. - Nicio persoană nu poate fi urmărită sau judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni atunci când faţă de acea persoană s-a pronunţat anterior o hotărâre penală definitivă cu privire la aceeaşi faptă, chiar şi sub altă încadrare juridică.

   
Obligativitatea punerii în mişcare şi a exercitării acţiunii penale

   Art. 7. - (1) Procurorul este obligat să pună în mişcare şi să exercite acţiunea penală din oficiu atunci când există probe din care rezultă săvârşirea unei infracţiuni şi nu există vreo cauză legală de împiedicare, alta decât cele prevăzute la alin. (2) şi (3).
   (2) În cazurile şi în condiţiile prevăzute expres de lege, procurorul poate renunţa la exercitarea acţiunii penale dacă, în raport cu elementele concrete ale cauzei, nu există un interes public în realizarea obiectului acesteia.
   (3) În cazurile prevăzute expres de lege, procurorul pune în mişcare şi exercită acţiunea penală după introducerea plângerii prealabile a persoanei vătămate sau după obţinerea autorizării ori sesizării organului competent sau după îndeplinirea unei alte condiţii prevăzută de lege.

   
Caracterul echitabil şi termenul rezonabil al procesului penal

   Art. 8. - Organele judiciare au obligaţia de a desfăşura urmărirea penală şi judecata cu respectarea garanţiilor procesuale şi a drepturilor părţilor şi ale subiecţilor procesuali, astfel încât să fie constatate la timp şi în mod complet faptele care constituie infracţiuni, nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală, iar orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit legii, într-un termen rezonabil.

   
Dreptul la libertate şi siguranţă

   Art. 9. - (1) În cursul procesului penal este garantat dreptul oricărei persoane la libertate şi siguranţă.
   (2) Orice măsură privativă sau restrictivă de libertate se dispune în mod excepţional şi doar în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.
   (3) Orice persoană arestată are dreptul de a fi informată în cel mai scurt timp şi într-o limbă pe care o înţelege asupra motivelor arestării sale şi are dreptul de a formula contestaţie împotriva dispunerii măsurii.
   (4) Atunci când se constată că o măsură privativă sau restrictivă de libertate a fost dispusă în mod nelegal, organele judiciare competente au obligaţia de a dispune revocarea măsurii şi, după caz, punerea în libertate a celui reţinut sau arestat.
   (5) Orice persoană faţă de care s-a dispus în mod nelegal, în cursul procesului penal, o măsură privativă de libertate are dreptul la repararea pagubei suferite, în condiţiile prevăzute de lege.

   
Dreptul la apărare

   Art. 10. - (1) Părţile şi subiecţii procesuali principali au dreptul de a se apăra ei înşişi sau de a fi asistaţi de avocat.
   (2) Părţile, subiecţii procesuali principali şi avocatul au dreptul să beneficieze de timpul şi înlesnirile necesare pregătirii apărării.
   (3) Suspectul are dreptul de a fi informat de îndată şi înainte de a fi ascultat despre fapta pentru care se efectuează urmărirea penală şi încadrarea juridică a acesteia. Inculpatul are dreptul de a fi informat de îndată despre fapta pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva lui şi încadrarea juridică a acesteia.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (4) Înainte de a fi ascultaţi, suspectului şi inculpatului trebuie să li se pună în vedere că au dreptul de a nu face nicio declaraţie.
   (5) Organele judiciare au obligaţia de a asigura exercitarea deplină şi efectivă a dreptului la apărare de către părţi şi subiecţii procesuali principali în tot cursul procesului penal.
   (6) Dreptul la apărare trebuie exercitat cu bună-credinţă, potrivit scopului pentru care a fost recunoscut de lege.

   
Respectarea demnităţii umane şi a vieţii private

   Art. 11. - (1) Orice persoană care se află în curs de urmărire penală sau de judecată trebuie tratată cu respectarea demnităţii umane.
   (2) Respectarea vieţii private, a inviolabilităţii domiciliului şi a secretului corespondenţei sunt garantate. Restrângerea exercitării acestor drepturi nu este admisă decât în condiţiile legii şi dacă aceasta este necesară într-o societate democratică.

   
Limba oficială şi dreptul la interpret

   Art. 12. - (1) Limba oficială în procesul penal este limba română.
   (2) Cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să se exprime în limba maternă în faţa instanţelor de judecată, actele procedurale întocmindu-se în limba română.
   (3) Părţilor şi subiecţilor procesuali care nu vorbesc sau nu înţeleg limba română ori nu se pot exprima li se asigură, în mod gratuit, posibilitatea de a lua cunoştinţă de piesele dosarului, de a vorbi, precum şi de a pune concluzii în instanţă, prin interpret. În cazurile în care asistenţa juridică este obligatorie, suspectului sau inculpatului i se asigură în mod gratuit posibilitatea de a comunica, prin interpret, cu avocatul în vederea pregătirii audierii, a introducerii unei căi de atac sau a oricărei altei cereri ce ţine de soluţionarea cauzei.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (4) În cadrul procedurilor judiciare se folosesc interpreţi autorizaţi, potrivit legii. Sunt incluşi în categoria interpreţilor şi traducătorii autorizaţi, potrivit legii.

   
Aplicarea legii procesuale penale în timp şi spaţiu

   Art. 13. - (1) Legea procesuală penală se aplică în procesul penal actelor efectuate şi măsurilor dispuse, de la intrarea ei în vigoare şi până în momentul ieşirii din vigoare, cu excepţia situaţiilor prevăzute în dispoziţiile tranzitorii.
   (2) Legea procesuală penală română se aplică actelor efectuate şi măsurilor dispuse pe teritoriul României, cu excepţiile prevăzute de lege.

   
Punere în aplicare Art. 13. prin Lege 255/2013 :
Art. 4. - (1) Actele de procedură îndeplinite înainte de intrarea în vigoare a Codului de procedură penală, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data îndeplinirii lor, rămân valabile, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege.
(2) Nulitatea oricărui act sau oricărei lucrări efectuate înainte de intrarea în vigoare a legii noi poate fi invocată numai în condiţiile Codului de procedură penală.
(3) În cauzele aflate în curs de judecată la data intrării în vigoare a legii noi, încălcarea, în cursul urmăririi penale, a dispoziţiilor legale privind prezenţa obligatorie a învinuitului sau a inculpatului ori asistarea obligatorie a acestora de către apărător poate fi invocată până la începerea dezbaterilor.
Art. 3. - Legea nouă se aplică de la data intrării ei în vigoare tuturor cauzelor aflate pe rolul organelor judiciare, cu excepţiile prevăzute în cuprinsul prezentei legi.

   
TITLUL II

  Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal

   
CAPITOLUL I

  Acţiunea penală

   
Obiectul şi exercitarea acţiunii penale

   Art. 14. - (1) Acţiunea penală are ca obiect tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârşit infracţiuni.
   (2) Acţiunea penală se pune în mişcare prin actul de inculpare prevăzut de lege.
   (3) Acţiunea penală se poate exercita în tot cursul procesului penal, în condiţiile legii.

   
Condiţiile de punere în mişcare sau de exercitare a acţiunii penale

   Art. 15. - Acţiunea penală se pune în mişcare şi se exercită când există probe din care rezultă presupunerea rezonabilă că o persoană a săvârşit o infracţiune şi nu există cazuri care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acesteia.

   
Cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale

   Art. 16. - (1) Acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă:
   a) fapta nu există;
   b) fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege;
   c) nu există probe că o persoană a săvârşit infracţiunea;
   d) există o cauză justificativă sau de neimputabilitate;
   e) lipseşte plângerea prealabilă, autorizarea sau sesizarea organului competent ori o altă condiţie prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale;
   f) a intervenit amnistia sau prescripţia, decesul suspectului ori al inculpatului persoană fizică sau s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoană juridică;
   g) a fost retrasă plângerea prealabilă, în cazul infracţiunilor pentru care retragerea acesteia înlătură răspunderea penală, a intervenit împăcarea ori a fost încheiat un acord de mediere în condiţiile legii;
    ___________
   *) Potrivit Deciziei nr. 16/2013 privind examinarea recursului în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial nr. 190 din 20 martie 2007, în aplicarea prevederilor art. 11 pct. 2 lit. b), C.P.P. anterior [art. 17 alin. (2) şi art. 396 (6) C.P.P. actual ] cu referire la art. 10 alin. 1 lit. h) teza a II-a din C.P.P. anterior [ art. 16 alin. (1) lit. g) C.P.P. actual], Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că:
Încetarea procesului penal în cazul infracţiunilor pentru care împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală poate fi dispusă de instanţă numai atunci când aceasta constată nemijlocit acordul de voinţă al inculpatului şi al persoanei vătămate de a se împăca total, necondiţionat şi definitiv, exprimat în şedinţa de judecată de aceste părţi, personal sau prin persoane cu mandat special, ori prin înscrisuri autentice.
Decizia Curţii rămâne obligatorie pentru instanţe în condiţiile în care dispoziţiile legale actuale nu conţin modificări de natură să afecteze aplicabilitatea acesteia.

   h) există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege;
   i) există autoritate de lucru judecat;
   j) a intervenit un transfer de proceduri cu un alt stat, potrivit legii.
   (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi j), acţiunea penală poate fi pusă în mişcare ulterior, în condiţiile prevăzute de lege.

   
Stingerea acţiunii penale

   Art. 17. - (1) În cursul urmăririi penale acţiunea penală se stinge prin clasare sau prin renunţare la urmărirea penală, în condiţiile prevăzute de lege.
   (2) În cursul judecăţii acţiunea penală se stinge prin rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare, renunţare la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitare sau încetare a procesului penal.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.
    ___________
   *) Potrivit Deciziei nr. 16/2013 privind examinarea recursului în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial nr. 190 din 20 martie 2007, în aplicarea prevederilor art. 11 pct. 2 lit. b), C.P.P. anterior [art. 17 alin. (2) şi art. 396 (6) C.P.P. actual ] cu referire la art. 10 alin. 1 lit. h) teza a II-a din C.P.P. anterior [ art. 16 alin. (1) lit. g) C.P.P. actual], Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că:
Încetarea procesului penal în cazul infracţiunilor pentru care împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală poate fi dispusă de instanţă numai atunci când aceasta constată nemijlocit acordul de voinţă al inculpatului şi al persoanei vătămate de a se împăca total, necondiţionat şi definitiv, exprimat în şedinţa de judecată de aceste părţi, personal sau prin persoane cu mandat special, ori prin înscrisuri autentice.
Decizia Curţii rămâne obligatorie pentru instanţe în condiţiile în care dispoziţiile legale actuale nu conţin modificări de natură să afecteze aplicabilitatea acesteia.

   
Punere în aplicare Art. 17. prin Lege 255/2013 :
Art. 19. - Atunci când, în cursul procesului, se constată că în privinţa unei fapte comise anterior intrării în vigoare a Codului penal sunt aplicabile dispoziţiile art. 181 din Codul penal din 1968, ca lege penală mai favorabilă, procurorul dispune clasarea, iar instanţa dispune achitarea, în condiţiile Codului de procedură penală.

   
Continuarea procesului penal la cererea suspectului sau inculpatului

   Art. 18. - În caz de amnistie, de prescripţie, de retragere a plângerii prealabile, de existenţă a unei cauze de nepedepsire sau de neimputabilitate ori în cazul renunţării la urmărirea penală, suspectul sau inculpatul poate cere continuarea procesului penal.

   
CAPITOLUL II

  Acţiunea civilă

   
Obiectul şi exercitarea acţiunii civile

   Art. 19. - (1) Acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal are ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală a persoanelor responsabile potrivit legii civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face obiectul acţiunii penale.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 6. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (2) Acţiunea civilă se exercită de persoana vătămată sau de succesorii acesteia, care se constituie parte civilă împotriva inculpatului şi, după caz, a părţii responsabile civilmente.
   (3) Când persoana vătămată este lipsită de capacitate de exerciţiu sau are capacitate de exerciţiu restrânsă, acţiunea civilă se exercită în numele acesteia de către reprezentantul legal sau, după caz, de către procuror, în condiţiile art. 20 alin. (1) şi (2), şi are ca obiect, în funcţie de interesele persoanei pentru care se exercită, tragerea la răspundere civilă delictuală.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 6. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (4) Acţiunea civilă se soluţionează în cadrul procesului penal, dacă prin aceasta nu se depăşeşte durata rezonabilă a procesului.
   (5) Repararea prejudiciului material şi moral se face potrivit dispoziţiilor legii civile.

   
Art. 19. A fost admis recursul în interesul legii prin Decizie 17/2015 :
D E C I D E:
Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 19 din Codul de procedură penală stabileşte:
În cauzele penale având ca obiect infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute în Legea nr. 241/2005, instanţa, soluţionând acţiunea civilă, dispune obligarea inculpatului condamnat pentru săvârşirea acestor infracţiuni la plata sumelor reprezentând obligaţia fiscală principală datorată şi la plata sumelor reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală.
Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 474 alin. (4) din Codul de procedură penală.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 5 octombrie 2015.

   
Constituirea ca parte civilă

   Art. 20. - (1) Constituirea ca parte civilă se poate face până la începerea cercetării judecătoreşti. Organele judiciare au obligaţia de a aduce la cunoştinţa persoanei vătămate acest drept.
   (2) Constituirea ca parte civilă se face în scris sau oral, cu indicarea naturii şi a întinderii pretenţiilor, a motivelor şi a probelor pe care acestea se întemeiază.
   (3) În cazul în care constituirea ca parte civilă se face oral, organele judiciare au obligaţia de a consemna aceasta într-un proces-verbal sau, după caz, în încheiere.
   (4) În cazul nerespectării vreuneia dintre condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), persoana vătămată sau succesorii acesteia nu se mai pot constitui parte civilă în cadrul procesului penal, putând introduce acţiunea la instanţa civilă.
   (5) Până la terminarea cercetării judecătoreşti, partea civilă poate:
   a) îndrepta erorile materiale din cuprinsul cererii de constituire ca parte civilă;
   b) mări sau micşora întinderea pretenţiilor;
   c) solicita repararea prejudiciului material prin plata unei despăgubiri băneşti, dacă repararea în natură nu mai este posibilă.
   (6) În cazul în care un număr mare de persoane care nu au interese contrarii s-au constituit parte civilă, acestea pot desemna o persoană care să le reprezinte interesele în cadrul procesului penal. În cazul în care părţile civile nu şi-au desemnat un reprezentant comun, pentru buna desfăşurare a procesului penal, procurorul sau instanţa de judecată poate desemna, prin ordonanţă, respectiv prin încheiere motivată, un avocat din oficiu pentru a le reprezenta interesele. Încheierea sau ordonanţa va fi comunicată părţilor civile, care trebuie să încunoştinţeze procurorul sau instanţa în cazul în care refuză să fie reprezentaţi prin avocatul desemnat din oficiu. Toate actele de procedură comunicate reprezentantului sau de care reprezentantul a luat cunoştinţă sunt prezumate a fi cunoscute de către persoanele reprezentate.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 7. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (7) Dacă dreptul la repararea prejudiciului a fost transmis pe cale convenţională unei alte persoane, aceasta nu poate exercita acţiunea civilă în cadrul procesului penal. Dacă transmiterea acestui drept are loc după constituirea ca parte civilă, acţiunea civilă poate fi disjunsă.
    ___________
    Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 7. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (8) Acţiunea civilă care are ca obiect tragerea la răspundere civilă a inculpatului şi părţii responsabile civilmente, exercitată la instanţa penală sau la instanţa civilă, este scutită de taxă de timbru.

   
Introducerea în procesul penal a părţii responsabile civilmente

   Art. 21. - (1) Introducerea în procesul penal a părţii responsabile civilmente poate avea loc, la cererea părţii îndreptăţite potrivit legii civile, în termenul prevăzut la art. 20 alin. (1).
    ___________
    Alineatul (1) a fost declarat parţial neconstituţional prin punctul 1. din Decizie nr. 257/2017 începând cu 22.06.2017.
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (2) Atunci când exercită acţiunea civilă, procurorul este obligat să ceară introducerea în procesul penal a părţii responsabile civilmente, în condiţiile alin. (1).
   (3) Partea responsabilă civilmente poate interveni în procesul penal până la terminarea cercetării judecătoreşti la prima instanţă de judecată, luând procedura din stadiul în care se află în momentul intervenţiei.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (4) Partea responsabilă civilmente are, în ceea ce priveşte acţiunea civilă, toate drepturile pe care legea le prevede pentru inculpat.

   
Renunţarea la pretenţiile civile

   Art. 22. - (1) Partea civilă poate renunţa, în tot sau în parte, la pretenţiile civile formulate, până la terminarea dezbaterilor în apel.
   (2) Renunţarea se poate face fie prin cerere scrisă, fie oral în şedinţa de judecată.
   (3) Partea civilă nu poate reveni asupra renunţării şi nu poate introduce acţiune la instanţa civilă pentru aceleaşi pretenţii.

   
Tranzacţia, medierea şi recunoaşterea pretenţiilor civile

   Art. 23. - (1) În cursul procesului penal, cu privire la pretenţiile civile, inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă civilmente pot încheia o tranzacţie sau un acord de mediere, potrivit legii.
   (2) Inculpatul, cu acordul părţii responsabile civilmente, poate recunoaşte, în tot sau în parte, pretenţiile părţii civile.
   (3) În cazul recunoaşterii pretenţiilor civile, instanţa obligă la despăgubiri în măsura recunoaşterii. Cu privire la pretenţiile civile nerecunoscute pot fi administrate probe.

   
Exercitarea acţiunii civile de către sau faţă de succesori

   Art. 24. - (1) Acţiunea civilă rămâne în competenţa instanţei penale în caz de deces, reorganizare, desfiinţare sau dizolvare a părţii civile, dacă moştenitorii sau, după caz, succesorii în drepturi ori lichidatorii acesteia îşi exprimă opţiunea de a continua exercitarea acţiunii civile, în termen de cel mult două luni de la data decesului sau a reorganizării, desfiinţării ori dizolvării.
   (2) În caz de deces, reorganizare, desfiinţare sau dizolvare a părţii responsabile civilmente, acţiunea civilă rămâne în competenţa instanţei penale dacă partea civilă indică moştenitorii sau, după caz, succesorii în drepturi ori lichidatorii părţii responsabile civilmente, în termen de cel mult două luni de la data la care a luat cunoştinţă de împrejurarea respectivă.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (3) Abrogat prin punctul 10. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.
   
Rezolvarea acţiunii civile în procesul penal

   Art. 25. - (1) Instanţa se pronunţă prin aceeaşi hotărâre atât asupra acţiunii penale, cât şi asupra acţiunii civile.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 11. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (2) Când acţiunea civilă are ca obiect repararea prejudiciului material prin restituirea lucrului, iar aceasta este posibilă, instanţa dispune ca lucrul să fie restituit părţii civile.
   (3) Instanţa, chiar dacă nu există constituire de parte civilă, se pronunţă cu privire la desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris sau la restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii.
   (4) Abrogat prin punctul 12. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.
   (5) În caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal, în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi, lit. e), f) - cu excepţia prescripţiei, i) şi j), în caz de încetare a procesului penal ca urmare a retragerii plângerii prealabile, precum şi în cazul prevăzut de art. 486 alin. (2), instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 14/2017 începând cu 27.02.2017.

   (6) Instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă şi în cazul în care moştenitorii sau, după caz, succesorii în drepturi ori lichidatorii părţii civile nu îşi exprimă opţiunea de a continua exercitarea acţiunii civile sau, după caz, partea civilă nu indică moştenitorii, succesorii în drepturi ori lichidatorii părţii responsabile civilmente în termenul prevăzut la art. 24 alin. (1) şi (2).
    ___________
    Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 14. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Disjungerea acţiunii civile

   Art. 26. - (1) Instanţa poate dispune disjungerea acţiunii civile, când soluţionarea acesteia determină depăşirea termenului rezonabil de soluţionare a acţiunii penale. Soluţionarea acţiunii civile rămâne în competenţa instanţei penale.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 15. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (2) Disjungerea se dispune de către instanţă din oficiu ori la cererea procurorului sau a părţilor.
   (3) Probele administrate până la disjungere vor fi folosite la soluţionarea acţiunii civile disjunse.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 15. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (4) Abrogat prin punctul 16. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.
   (5) Încheierea prin care se disjunge acţiunea civilă este definitivă.

   
Cazurile de soluţionare a acţiunii civile la instanţa civilă

   Art. 27. - (1) Dacă nu s-au constituit parte civilă în procesul penal, persoana vătămată sau succesorii acesteia pot introduce la instanţa civilă acţiune pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune.
   (2) Persoana vătămată sau succesorii acesteia, care s-au constituit parte civilă în procesul penal, pot introduce acţiune la instanţa civilă dacă, prin hotărâre definitivă, instanţa penală a lăsat nesoluţionată acţiunea civilă. Probele administrate în cursul procesului penal pot fi folosite în faţa instanţei civile.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 17. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (3) Persoana vătămată sau succesorii acesteia care s-au constituit parte civilă în procesul penal pot să introducă acţiune în faţa instanţei civile dacă procesul penal a fost suspendat. În caz de reluare a procesului penal, acţiunea introdusă la instanţa civilă se suspendă în condiţiile prevăzute la alin. (7).
   (4) Persoana vătămată sau succesorii acesteia, care au pornit acţiunea în faţa instanţei civile, pot să părăsească această instanţă şi să se adreseze organului de urmărire penală, judecătorului ori instanţei, dacă punerea în mişcare a acţiunii penale a avut loc ulterior sau procesul penal a fost reluat după suspendare. Părăsirea instanţei civile nu poate avea loc dacă aceasta a pronunţat o hotărâre, chiar nedefinitivă.
   (5) În cazul în care acţiunea civilă a fost exercitată de procuror, dacă se constată din probe noi că prejudiciul nu a fost integral acoperit prin hotărârea definitivă a instanţei penale, diferenţa poate fi cerută pe calea unei acţiuni la instanţa civilă.
   (6) Persoana vătămată sau succesorii acesteia pot introduce acţiune la instanţa civilă, pentru repararea prejudiciului născut ori descoperit după constituirea ca parte civilă.
   (7) În cazul prevăzut la alin. (1), judecata în faţa instanţei civile se suspendă după punerea în mişcare a acţiunii penale şi până la rezolvarea în primă instanţă a cauzei penale, dar nu mai mult de un an.
    ___________
    Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 17. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Autoritatea hotărârii penale în procesul civil şi efectele hotărârii civile în procesul penal

   Art. 28. - (1) Hotărârea definitivă a instanţei penale are autoritate de lucru judecat în faţa instanţei civile care judecă acţiunea civilă, cu privire la existenţa faptei şi a persoanei care a săvârşit-o. Instanţa civilă nu este legată de hotărârea definitivă de achitare sau de încetare a procesului penal în ceea ce priveşte existenţa prejudiciului ori a vinovăţiei autorului faptei ilicite.
   (2) Hotărârea definitivă a instanţei civile prin care a fost soluţionată acţiunea civilă nu are autoritate de lucru judecat în faţa organelor judiciare penale cu privire la existenţa faptei penale, a persoanei care a săvârşit-o şi a vinovăţiei acesteia.

   
TITLUL III

  Participanţii în procesul penal

   
CAPITOLUL I

  Dispoziţii generale

   
Participanţii în procesul penal

   Art. 29. - Participanţii în procesul penal sunt: organele judiciare, avocatul, părţile, subiecţii procesuali principali, precum şi alţi subiecţi procesuali.

   
Organele judiciare

   Art. 30. - Organele specializate ale statului care realizează activitatea judiciară sunt:
   a) organele de cercetare penală;
   b) procurorul;
   c) judecătorul de drepturi şi libertăţi;
   d) judecătorul de cameră preliminară;
   e) instanţele judecătoreşti.

   
Avocatul

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 18. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 31. - Avocatul asistă sau reprezintă părţile ori subiecţii procesuali în condiţiile legii.
    ___________
    Art. 31. a fost modificat prin punctul 18. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Părţile

   Art. 32. - (1) Părţile sunt subiecţii procesuali care exercită sau împotriva cărora se exercită o acţiune judiciară.
   (2) Părţile din procesul penal sunt inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă civilmente.

   
Subiecţii procesuali principali

   Art. 33. - (1) Subiecţii procesuali principali sunt suspectul şi persoana vătămată.
   (2) Subiecţii procesuali principali au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi părţile, cu excepţia celor pe care legea le acordă numai acestora.

   
Alţi subiecţi procesuali

   Art. 34. - În afara participanţilor prevăzuţi la art. 33, sunt subiecţi procesuali: martorul, expertul, interpretul, agentul procedural, organele speciale de constatare, precum şi orice alte persoane sau organe prevăzute de lege având anumite drepturi, obligaţii sau atribuţii în procedurile judiciare penale.

   
CAPITOLUL II

  Competenţa organelor judiciare

   
SECŢIUNEA 1

  Competenţa funcţională, după materie şi după calitatea persoanei a instanţelor judecătoreşti

   
Competenţa judecătoriei

   Art. 35. - (1) Judecătoria judecă în primă instanţă toate infracţiunile, cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor instanţe.
   (2) Judecătoria soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege.

   
Competenţa tribunalului

   Art. 36. - (1) Tribunalul judecă în primă instanţă:
   a) infracţiunile prevăzute de Codul penal la art. 188-191, art. 209-211, art. 254, 2561, 263, 282, art. 289-294, art. 303, 304, 306, 307, 309, 345, 346, 354 şi art. 360-367;
    ___________
    Litera a) a fost modificată prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   b) infracţiunile săvârşite cu intenţie depăşită care au avut ca urmare moartea unei persoane;
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin punctul 19. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   c) infracţiunile cu privire la care urmărirea penală a fost efectuată de către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sau Direcţia Naţională Anticorupţie, dacă nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe ierarhic superioare;
   c1) infracţiunile de spălare a banilor şi infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;
    ___________
    Litera c^1) a fost introdusă prin punctul 20. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   c2) infracţiunile cu privire la care urmărirea penală a fost efectuată de către Parchetul European, potrivit Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO);
    ___________
    Litera c^2) a fost introdusă prin punctul 1. din Lege nr. 6/2021 începând cu 28.02.2021.

   d) alte infracţiuni date prin lege în competenţa sa.
   (2) Tribunalul soluţionează conflictele de competenţă ivite între judecătoriile din circumscripţia sa, precum şi contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorie în cazurile prevăzute de lege.
   (3) Tribunalul soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege.

   
Competenţa tribunalului militar

   Art. 37. - (1) Tribunalul militar judecă în primă instanţă toate infracţiunile comise de militari până la gradul de colonel inclusiv, cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor instanţe.
   (2) Tribunalul militar soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege.

   
Punere în aplicare Art. 37. prin Lege 255/2013 :
Art. 21. - (1) Cauzele aflate pe rolul Tribunalului Militar Bucureşti, care se desfiinţează, vor fi preluate pe cale administrativă, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, de Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti, redenumit conform art. 20 alin. (4), care continuă soluţionarea acestora.
(2) Cauzele aflate în curs de soluţionare la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, care se desfiinţează, vor fi preluate pe cale administrativă, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti, redenumit conform art. 20 alin. (4), care continuă soluţionarea acestora.
Art. 20. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Tribunalul Militar Bucureşti şi Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti se desfiinţează.
(2) Posturile ocupate şi personalul din cadrul Tribunalului Militar Bucureşti şi Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti se transferă la Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti sau, după caz, la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti, iar posturile vacante, în funcţie de necesităţi, se pot transfera şi la alte instanţe militare sau parchete militare. Persoanele care ocupă funcţii de conducere la instanţa sau parchetul desfiinţat se transferă pe posturi de execuţie la Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti sau, după caz, la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti.
(3) Spaţiile şi dotările materiale ale Tribunalului Militar Bucureşti şi ale Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti vor fi preluate prin redistribuire de Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti, respectiv de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti.
(4) La data desfiinţării Tribunalului Militar Bucureşti, Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti îşi schimbă denumirea în Tribunalul Militar Bucureşti, iar Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti îşi schimbă denumirea în Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti.
(5) Prin aplicarea dispoziţiilor alin. (1)-(4), tribunalele militare Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara devin echivalente în grad tribunalelor.
(6) Personalul din cadrul tribunalelor militare Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara care are grad profesional de judecătorie dobândeşte, la data intrării în vigoare a prezentei legi, gradul profesional de tribunal, precum şi drepturile şi obligaţiile aferente. Posturile de conducere de la tribunalele militare Cluj, Iaşi şi Timişoara se ocupă în condiţiile prevăzute de art. 48 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) Personalul din cadrul parchetelor militare de pe lângă tribunalele militare Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara care are grad profesional de parchet de pe lângă judecătorie dobândeşte, la data intrării în vigoare a prezentei legi, gradul profesional de parchet de pe lângă tribunal, precum şi drepturile şi obligaţiile aferente acestuia. Posturile de conducere de la parchetele militare de pe lângă tribunalele militare Cluj, Iaşi şi Timişoara se ocupă în condiţiile prevăzute de art. 49 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) Noile state de funcţii şi de personal pentru Tribunalul Militar Bucureşti şi pentru Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti se aprobă prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului apărării naţionale, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii.

   
Competenţa curţii de apel

   Art. 38. - (1) Curtea de apel judecă în primă instanţă:
   a) infracţiunile prevăzute de Codul penal la art. 394-397, 399-412 şi 438-445;
   b) infracţiunile privind securitatea naţională a României, prevăzute în legi speciale;
   c) infracţiunile săvârşite de judecătorii de la judecătorii, tribunale şi de procurorii de la parchetele care funcţionează pe lângă aceste instanţe;
   d) infracţiunile săvârşite de avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, de controlorii financiari ai Curţii de Conturi, precum şi auditori publici externi;
    ___________
    Litera d) a fost modificată prin punctul 21. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   e) infracţiunile săvârşite de şefii cultelor religioase organizate în condiţiile legii şi de ceilalţi membri ai înaltului cler, care au cel puţin rangul de arhiereu sau echivalent al acestuia;
    ___________
    Litera e) a fost introdusă prin punctul 22. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   f) infracţiunile săvârşite de magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de judecătorii de la curţile de apel şi Curtea Militară de Apel, precum şi de procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanţe;
    ___________
    Litera f) a fost introdusă prin punctul 22. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   g) infracţiunile săvârşite de membrii Curţii de Conturi, de preşedintele Consiliului Legislativ, de Avocatul Poporului, de adjuncţii Avocatului Poporului şi de chestori;
    ___________
    Litera g) a fost introdusă prin punctul 22. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   h) cererile de strămutare, în cazurile prevăzute de lege.
    ___________
    Litera h) a fost introdusă prin punctul 22. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (2) Curtea de apel judecă apelurile împotriva hotărârilor penale pronunţate în primă instanţă de judecătorii şi de tribunale.
   (3) Curtea de apel soluţionează conflictele de competenţă ivite între instanţele din circumscripţia sa, altele decât cele prevăzute la art. 36 alin. (2), precum şi contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în cazurile prevăzute de lege.
   (4) Curtea de apel soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege.

   
Competenţa curţii militare de apel

   Art. 39. - (1) Curtea militară de apel judecă în primă instanţă:
   a) infracţiunile prevăzute de Codul penal la art. 394-397, 399-412 şi 438-445, săvârşite de militari;
   b) infracţiunile privind securitatea naţională a României, prevăzute în legi speciale, săvârşite de militari;
   c) infracţiunile săvârşite de judecătorii tribunalelor militare şi de procurorii militari de la parchetele militare care funcţionează pe lângă aceste instanţe.
   d) infracţiunile săvârşite de generali, mareşali şi amirali;
    ___________
    Litera d) a fost introdusă prin punctul 23. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   e) cererile de strămutare, în cazurile prevăzute de lege.
    ___________
    Litera e) a fost introdusă prin punctul 23. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (2) Curtea militară de apel judecă apelurile împotriva hotărârilor penale pronunţate de tribunalele militare.
   (3) Curtea militară de apel soluţionează conflictele de competenţă ivite între tribunalele militare din circumscripţia sa, precum şi contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de acestea în cazurile prevăzute de lege.
   (4) Curtea militară de apel soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege.

   
Competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

   Art. 40. - (1) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă în primă instanţă infracţiunile de înaltă trădare, infracţiunile săvârşite de senatori, deputaţi şi membri din România în Parlamentul European, de membrii Guvernului, de judecătorii Curţii Constituţionale, de membrii Consiliului Superior al Magistraturii, de judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi de procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 24. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (2) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă apelurile împotriva hotărârilor penale pronunţate în primă instanţă de curţile de apel, de curţile militare de apel şi de Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
   (3) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă recursurile în casaţie împotriva hotărârilor penale definitive, precum şi recursurile în interesul legii.
   (4) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie soluţionează conflictele de competenţă în cazurile în care este instanţa superioară comună instanţelor aflate în conflict, cazurile în care cursul justiţiei este întrerupt, cererile de strămutare în cazurile prevăzute de lege, precum şi contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de curţile de apel în cazurile prevăzute de lege.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 25. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (5) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege.

   
Punere în aplicare Art. 40. prin Lege 255/2013 :
Art. 6. - (1) Cauzele aflate în curs de judecată în primă instanţă la data intrării în vigoare a legii noi în care nu s-a început cercetarea judecătorească se soluţionează de către instanţa competentă conform legii noi, potrivit regulilor prevăzute de aceeaşi lege.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), instanţa pe rolul căreia se află cauza o trimite judecătorului de cameră preliminară, pentru a proceda potrivit art. 342-348 din Codul de procedură penală, ori, după caz, o declină în favoarea instanţei competente.

   
SECŢIUNEA a 2-a

  Competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti

   
Competenţa pentru infracţiunile săvârşite pe teritoriul României

   Art. 41. - (1) Competenţa după teritoriu este determinată, în ordine, de:
   a) locul săvârşirii infracţiunii;
   b) locul în care a fost prins suspectul sau inculpatul;
   c) locuinţa suspectului sau inculpatului persoană fizică ori, după caz, sediul inculpatului persoană juridică, la momentul la care a săvârşit fapta;
   d) locuinţa sau, după caz, sediul persoanei vătămate.
   (2) Prin locul săvârşirii infracţiunii se înţelege locul unde s-a desfăşurat activitatea infracţională, în totul sau în parte, ori locul unde s-a produs urmarea acesteia.
   (3) În cazul în care, potrivit alin. (2), o infracţiune a fost săvârşită în circumscripţia mai multor instanţe, oricare dintre acestea este competentă să o judece.
   (4) Când niciunul dintre locurile prevăzute la alin. (1) nu este cunoscut sau când sunt sesizate succesiv două sau mai multe instanţe dintre cele prevăzute la alin. (1), competenţa revine instanţei mai întâi sesizate.
   (5) Ordinea de prioritate prevăzută la alin. (1) se aplică în cazul în care două sau mai multe instanţe sunt sesizate simultan ori urmărirea penală s-a efectuat cu nerespectarea acestei ordini.
   (6) Infracţiunea săvârşită pe o navă sub pavilion românesc este de competenţa instanţei în a cărei circumscripţie se află primul port român în care ancorează nava, în afară de cazul în care prin lege se dispune altfel.
   (7) Infracţiunea săvârşită pe o aeronavă înmatriculată în România este de competenţa instanţei în a cărei circumscripţie se află primul loc de aterizare pe teritoriul român.
   (8) Dacă nava nu ancorează într-un port român sau dacă aeronava nu aterizează pe teritoriul român, iar competenţa nu se poate determina potrivit alin. (1), competenţa este cea prevăzută la alin. (4).

   
Competenţa pentru infracţiunile săvârşite în afara teritoriului României

   Art. 42. - (1) Infracţiunile săvârşite în afara teritoriului României se judecă de către instanţele în a căror circumscripţie se află locuinţa suspectului sau inculpatului persoană fizică ori, după caz, sediul inculpatului persoană juridică.
   (2) Dacă inculpatul nu locuieşte sau, după caz, nu are sediul în România, iar infracţiunea este de competenţa judecătoriei, aceasta se judecă de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, iar în celelalte cazuri, de instanţa competentă după materie ori după calitatea persoanei din municipiul Bucureşti, în afară de cazul când prin lege se dispune altfel.
   (3) Infracţiunea săvârşită pe o navă este de competenţa instanţei în a cărei circumscripţie se află primul port român în care ancorează nava, în afară de cazul în care prin lege se dispune altfel.
   (4) Infracţiunea săvârşită pe o aeronavă este de competenţa instanţei în a cărei circumscripţie se află primul loc de aterizare pe teritoriul român.
   (5) Dacă nava nu ancorează într-un port român sau dacă aeronava nu aterizează pe teritoriul român, competenţa este cea prevăzută la alin. (1) şi (2), în afară de cazul în care prin lege se dispune altfel.

   
SECŢIUNEA a 3-a

  Dispoziţii speciale privind competenţa instanţelor judecătoreşti

   
Reunirea cauzelor

   Art. 43. - (1) Instanţa dispune reunirea cauzelor în cazul infracţiunii continuate, al concursului formal de infracţiuni sau în orice alte cazuri când două sau mai multe acte materiale alcătuiesc o singură infracţiune.
   (2) Instanţa poate dispune reunirea cauzelor, dacă prin aceasta nu se întârzie judecata, în următoarele situaţii:
   a) când două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi persoană;
   b) când la săvârşirea unei infracţiuni au participat două sau mai multe persoane;
   c) când între două sau mai multe infracţiuni există legătură şi reunirea cauzelor se impune pentru buna înfăptuire a justiţiei.
   (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi în cazurile în care în faţa aceleiaşi instanţe sunt mai multe cauze cu acelaşi obiect.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 26. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Competenţa în caz de reunire a cauzelor

   Art. 44. - (1) În caz de reunire, dacă, în raport cu diferiţii făptuitori ori diferitele fapte, competenţa aparţine, potrivit legii, mai multor instanţe de grad egal, competenţa de a judeca toate faptele şi pe toţi făptuitorii revine instanţei mai întâi sesizate, iar dacă, după natura faptelor sau după calitatea persoanelor, competenţa aparţine unor instanţe de grad diferit, competenţa de a judeca toate cauzele reunite revine instanţei superioare în grad.
   (2) Competenţa judecării cauzelor reunite rămâne dobândită chiar dacă pentru fapta sau pentru făptuitorul care a determinat competenţa unei anumite instanţe s-a dispus disjungerea sau încetarea procesului penal ori s-a pronunţat achitarea.
   (3) Tăinuirea, favorizarea infractorului şi nedenunţarea unor infracţiuni sunt de competenţa instanţei care judecă infracţiunea la care acestea se referă, iar în cazul în care competenţa după calitatea persoanelor aparţine unor instanţe de grad diferit, competenţa de a judeca toate cauzele reunite revine instanţei superioare în grad.
   (4) Dacă dintre instanţe una este civilă, iar alta este militară, competenţa revine instanţei civile.
   (5) Dacă instanţa militară este superioară în grad, competenţa revine instanţei civile echivalente în grad competente potrivit art. 41 şi 42.

   
Procedura de reunire a cauzelor

   Art. 45. - (1) Reunirea cauzelor se poate dispune la cererea procurorului, a părţilor, a persoanei vătămate şi din oficiu de către instanţa competentă.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (2) Cauzele se pot reuni dacă ele se află în faţa primei instanţe, chiar după desfiinţarea sau casarea hotărârii, sau în faţa instanţei de apel.
   (3) Instanţa se pronunţă prin încheiere care poate fi atacată numai odată cu fondul.

   
Disjungerea cauzelor

   Art. 46. - (1) Pentru motive temeinice privind mai buna desfăşurare a judecăţii, instanţa poate dispune disjungerea acesteia cu privire la unii dintre inculpaţi sau la unele dintre infracţiuni.
   (2) Disjungerea cauzei se dispune de instanţă, prin încheiere, din oficiu sau la cererea procurorului ori a părţilor.

   
Excepţiile de necompetenţă

   Art. 47. - (1) Excepţia de necompetenţă materială sau după calitatea persoanei a instanţei inferioare celei competente potrivit legii poate fi invocată în tot cursul judecăţii, până la pronunţarea hotărârii definitive.
   (2) Excepţia de necompetenţă materială sau după calitatea persoanei a instanţei superioare celei competente potrivit legii poate fi invocată până la începerea cercetării judecătoreşti.
   (3) Excepţia de necompetenţă teritorială poate fi invocată în condiţiile alin. (2).
   (4) Excepţiile de necompetenţă pot fi invocate din oficiu, de către procuror, de către persoana vătămată sau de către părţi.

   
Competenţa în caz de schimbare a calităţii inculpatului

   Art. 48. - (1) Când competenţa instanţei este determinată de calitatea inculpatului, instanţa rămâne competentă să judece chiar dacă inculpatul, după săvârşirea infracţiunii, nu mai are acea calitate, în cazurile când:
   a) fapta are legătură cu atribuţiile de serviciu ale făptuitorului;
   b) s-a dat citire actului de sesizare a instanţei.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 27. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (2) Dobândirea calităţii după săvârşirea infracţiunii nu determină schimbarea competenţei, cu excepţia infracţiunilor săvârşite de persoanele prevăzute la art. 40 alin. (1).

   
Competenţa în caz de schimbare a încadrării juridice sau a calificării faptei

   Art. 49. - (1) Instanţa sesizată cu judecarea unei infracţiuni rămâne competentă a o judeca, chiar dacă, după schimbarea încadrării juridice, infracţiunea este de competenţa instanţei inferioare.
   (2) Schimbarea calificării faptei printr-o lege nouă, intervenită în cursul judecării cauzei, nu atrage necompetenţa instanţei, în afară de cazul când prin acea lege s-ar dispune altfel.

   
Declinarea de competenţă

   Art. 50. - (1) Instanţa care îşi declină competenţa trimite, de îndată, dosarul instanţei de judecată desemnate ca fiind competentă prin hotărârea de declinare.
   (2) Dacă declinarea a fost determinată de competenţa materială sau după calitatea persoanei, instanţa căreia i s-a trimis cauza poate menţine, motivat, probele administrate, actele îndeplinite şi măsurile dispuse de instanţa care şi-a declinat competenţa.
   (3) În cazul declinării pentru necompetenţă teritorială, probele administrate, actele îndeplinite şi măsurile dispuse se menţin.
   (4) Hotărârea de declinare a competenţei nu este supusă căilor de atac.

   
Conflictul de competenţă

   Art. 51. - (1) Când două sau mai multe instanţe se recunosc competente a judeca aceeaşi cauză ori îşi declină competenţa reciproc, conflictul pozitiv sau negativ de competenţă se soluţionează de instanţa ierarhic superioară comună.
   (2) Instanţa ierarhic superioară comună este sesizată, în caz de conflict pozitiv, de către instanţa care s-a declarat cea din urmă competentă, iar în caz de conflict negativ, de către instanţa care şi-a declinat cea din urmă competenţa.
   (3) Sesizarea instanţei ierarhic superioare comune se poate face şi de procuror sau de părţi.
   (4) Până la soluţionarea conflictului pozitiv de competenţă, judecata se suspendă.
   (5) Instanţa care şi-a declinat competenţa ori care s-a declarat competentă cea din urmă ia măsurile şi efectuează actele ce reclamă urgenţă.
   (6) Instanţa ierarhic superioară comună se pronunţă asupra conflictului de competenţă, de urgenţă, prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac.
   (7) Când instanţa sesizată cu soluţionarea conflictului de competenţă constată că acea cauză este de competenţa altei instanţe decât cele între care a intervenit conflictul şi faţă de care nu este instanţă superioară comună, trimite dosarul instanţei superioare comune.
   (8) Instanţa căreia i s-a trimis cauza prin hotărârea de stabilire a competenţei nu se mai poate declara necompetentă, cu excepţia situaţiilor în care apar elemente noi care atrag competenţa altor instanţe.
   (9) Instanţa căreia i s-a trimis cauza aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 50 alin. (2) şi (3).

   
Chestiunile prealabile

   Art. 52. - (1) Instanţa penală este competentă să judece orice chestiune prealabilă soluţionării cauzei, chiar dacă prin natura ei acea chestiune este de competenţa altei instanţe, cu excepţia situaţiilor în care competenţa de soluţionare nu aparţine organelor judiciare.
   (2) Chestiunea prealabilă se judecă de către instanţa penală, potrivit regulilor şi mijloacelor de probă privitoare la materia căreia îi aparţine acea chestiune.
   (3) Hotărârile definitive ale altor instanţe decât cele penale asupra unei chestiuni prealabile în procesul penal au autoritate de lucru judecat în faţa instanţei penale, cu excepţia împrejurărilor care privesc existenţa infracţiunii.

    ___________
    Alineatul (3) a fost declarat parţial neconstituţional prin punctul 1. din Decizie nr. 102/2021 începând cu 07.04.2021.

   
SECŢIUNEA a 4-a

  Competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de cameră preliminară

   
Competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi

   Art. 53. - Judecătorul de drepturi şi libertăţi este judecătorul care, în cadrul instanţei, potrivit competenţei acesteia, soluţionează, în cursul urmăririi penale, cererile, propunerile, plângerile, contestaţiile sau orice alte sesizări privind:
   a) măsurile preventive;
   b) măsurile asigurătorii;
   c) măsurile de siguranţă cu caracter provizoriu;
   d) actele procurorului, în cazurile expres prevăzute de lege;
   e) încuviinţarea percheziţiilor, a folosirii metodelor şi tehnicilor speciale de supraveghere sau cercetare ori a altor procedee probatorii potrivit legii;
    ___________
    Litera e) a fost modificată prin punctul 28. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   f) procedura audierii anticipate;
    ___________
    Litera f) a fost modificată prin punctul 28. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   g) alte situaţii expres prevăzute de lege.

   
Competenţa judecătorului de cameră preliminară

   Art. 54. - Judecătorul de cameră preliminară este judecătorul care, în cadrul instanţei, potrivit competenţei acesteia:
   a) verifică legalitatea trimiterii în judecată dispuse de procuror;
   b) verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor procesuale de către organele de urmărire penală;
   c) soluţionează plângerile împotriva soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată;
   d) soluţionează alte situaţii expres prevăzute de lege.

   
SECŢIUNEA a 5-a

  Organele de urmărire penală şi competenţa acestora

   
Organele de urmărire penală

   Art. 55. - (1) Organele de urmărire penală sunt:
   a) procurorul;
   b) organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare;
   c) organele de cercetare penală speciale.
   (2) Procurorii sunt constituiţi în parchete care funcţionează pe lângă instanţele judecătoreşti şi îşi exercită atribuţiile în cadrul Ministerului Public.
   (3) În cadrul procesului penal procurorul are următoarele atribuţii:
   a) supraveghează sau efectuează urmărirea penală;
   b) sesizează judecătorul de drepturi şi libertăţi şi instanţa de judecată;
   c) exercită acţiunea penală;
   d) exercită acţiunea civilă, în cazurile prevăzute de lege:
   e) încheie acordul de recunoaştere a vinovăţiei, în condiţiile legii;
   f) formulează şi exercită contestaţiile şi căile de atac prevăzute de lege împotriva hotărârilor judecătoreşti;
   g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.
   (4) Atribuţiile organelor de cercetare penală ale poliţiei judiciare sunt îndeplinite de lucrători specializaţi din Ministerul Administraţiei şi Internelor anume desemnaţi în condiţiile legii speciale, care au primit avizul conform al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori avizul procurorului desemnat în acest sens.
   (5) Atribuţiile organelor de cercetare penală speciale sunt îndeplinite de ofiţeri anume desemnaţi în condiţiile legii, care au primit avizul conform al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
   (6) Organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare şi organele de cercetare penală speciale îşi desfăşoară activitatea de urmărire penală sub conducerea şi supravegherea procurorului.

   
Competenţa procurorului

   Art. 56. - (1) Procurorul conduce şi controlează nemijlocit activitatea de urmărire penală a poliţiei judiciare şi a organelor de cercetare penală speciale, prevăzute de lege. De asemenea, procurorul supraveghează ca actele de urmărire penală să fie efectuate cu respectarea dispoziţiilor legale.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 29. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (2) Procurorul poate să efectueze orice act de urmărire penală în cauzele pe care le conduce şi le supraveghează.
   (3) Urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror:
   a) în cazul infracţiunilor pentru care competenţa de judecată în primă instanţă aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau curţii de apel;
   b) în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 188-191, art. 257, 277, art. 279-283 şi art. 289-294 din Codul penal;
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin punctul 5. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   c) în cazul infracţiunilor săvârşite cu intenţie depăşită, care au avut ca urmare moartea unei persoane;
   d) în cazul infracţiunilor pentru care competenţa de a efectua urmărirea penală aparţine Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sau Direcţiei Naţionale Anticorupţie;
   e) în alte cazuri prevăzute de lege.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 29. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (4) Urmărirea penală în cazul infracţiunilor săvârşite de militari se efectuează, în mod obligatoriu, de procurorul militar.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 29. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (5) Procurorii militari din cadrul parchetelor militare sau secţiilor militare ale parchetelor efectuează urmărirea penală potrivit competenţei parchetului din care fac parte, faţă de toţi participanţii la săvârşirea infracţiunilor comise de militari, urmând a fi sesizată instanţa competentă potrivit art. 44.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 29. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (6) Este competent să efectueze ori, după caz, să conducă şi să supravegheze urmărirea penală procurorul de la parchetul corespunzător instanţei care, potrivit legii, judecă în primă instanţă cauza cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel.
    ___________
    Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 3/2014 începând cu 07.02.2014.

   
Competenţa organelor de cercetare penală

   Art. 57. - (1) Organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare efectuează urmărirea penală pentru orice infracţiune care nu este dată, prin lege, în competenţa organelor de cercetare penală speciale sau procurorului, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege.
   (2) Organele de cercetare penală speciale efectuează acte de urmărire penală numai în condiţiile art. 55 alin. (5) şi (6), corespunzător specializării structurii din care fac parte, în cazul săvârşirii infracţiunilor de către militari sau în cazul săvârşirii infracţiunilor de corupţie şi de serviciu prevăzute de Codul penal săvârşite de către personalul navigant al marinei civile, dacă fapta a pus sau a putut pune în pericol siguranţa navei sau navigaţiei ori a personalului. De asemenea, organele de cercetare penală speciale pot efectua, în cazul infracţiunilor contra securităţii naţionale prevăzute în titlul X din Codul penal şi infracţiunilor de terorism, din dispoziţia procurorului, punerea în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 6/2016 începând cu 14.03.2016.

   
Verificarea competenţei

   Art. 58. - (1) Organul de urmărire penală este dator să îşi verifice competenţa imediat după sesizare.
   (2) Dacă procurorul constată că nu este competent să efectueze sau să supravegheze urmărirea penală, dispune de îndată, prin ordonanţă, declinarea de competenţă şi trimite cauza procurorului competent.
   (3) Dacă organul de cercetare penală constată că nu este competent să efectueze urmărirea penală, trimite de îndată cauza procurorului care exercită supravegherea, în vederea sesizării organului competent.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 30. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Extinderea competenţei teritoriale

   Art. 59. - (1) Când anumite acte de urmărire penală trebuie să fie efectuate în afara razei teritoriale în care se face urmărirea, procurorul sau, după caz, organul de cercetare penală poate să le efectueze ori poate dispune efectuarea lor prin comisie rogatorie sau prin delegare.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (2) În cuprinsul aceleiaşi localităţi, procurorul sau organul de cercetare penală, după caz, efectuează toate actele de urmărire, chiar dacă unele dintre acestea trebuie îndeplinite în afara razei sale teritoriale.

   
Cazurile urgente

   Art. 60. - Procurorul sau organul de cercetare penală, după caz, este obligat să efectueze actele de urmărire penală care nu suferă amânare, chiar dacă acestea privesc o cauză care nu este de competenţa acestuia. Lucrările efectuate în astfel de cazuri se trimit, de îndată, procurorului competent.

   
Actele încheiate de unele organe de constatare

   Art. 61. - (1) Ori de câte ori există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni, sunt obligate să întocmească un proces-verbal despre împrejurările constatate:
   a) organele inspecţiilor de stat, ale altor organe de stat, cât şi ale autorităţilor publice, instituţiilor publice sau ale altor persoane juridice de drept public, pentru infracţiunile care constituie încălcări ale dispoziţiilor şi obligaţiilor a căror respectare o controlează, potrivit legii;
   b) organele de control şi cele de conducere ale autorităţilor administraţiei publice, ale altor autorităţi publice, instituţii publice sau ale altor persoane juridice de drept public, pentru infracţiunile săvârşite în legătură cu serviciul de către cei aflaţi în subordinea ori sub controlul lor;
   c) organele de ordine publică şi siguranţă naţională, pentru infracţiunile constatate în timpul exercitării atribuţiilor prevăzute de lege.
   (2) Organele prevăzute la alin. (1) au obligaţia să ia măsuri de conservare a locului săvârşirii infracţiunii şi de ridicare sau conservare a mijloacelor materiale de probă. În cazul infracţiunilor flagrante, aceleaşi organe au dreptul de a face percheziţii corporale sau ale vehiculelor, de a-l prinde pe făptuitor şi de a-l prezenta de îndată organelor de urmărire penală.
   (3) Când făptuitorul sau persoanele prezente la locul constatării au de făcut obiecţii ori precizări sau au de dat explicaţii cu privire la cele consemnate în procesul-verbal, organul de constatare are obligaţia de a le consemna în procesul-verbal.
   (4) Actele încheiate împreună cu mijloacele materiale de probă se înaintează, de îndată, organelor de urmărire penală.
   (5) Procesul-verbal încheiat în conformitate cu prevederile alin. (1) constituie act de sesizare a organelor de urmărire penală şi nu poate fi supus controlului pe calea contenciosului administrativ.

   
Actele încheiate de comandanţii de nave şi aeronave

   Art. 62. - (1) Comandanţii de nave şi aeronave sunt competenţi să facă percheziţii corporale sau ale vehiculelor şi să verifice lucrurile pe care făptuitorii le au cu sine sau le folosesc, pe timpul cât navele şi aeronavele pe care le comandă se află în afara porturilor sau aeroporturilor şi pentru infracţiunile săvârşite pe aceste nave sau aeronave, având totodată şi obligaţiile şi drepturile prevăzute la art. 61.
   (2) Actele încheiate împreună cu mijloacele materiale de probă se înaintează organelor de urmărire penală, de îndată ce nava sau aeronava ajunge în primul port sau aeroport românesc.
   (3) În cazul infracţiunilor flagrante, comandanţii de nave şi aeronave au dreptul de a face percheziţii corporale sau ale vehiculelor, de a-l prinde pe făptuitor şi de a-l prezenta organelor de urmărire penală.
   (4) Procesul-verbal încheiat în conformitate cu prevederile alin. (1) constituie act de sesizare a organelor de urmărire penală şi nu poate fi supus controlului pe calea contenciosului administrativ.

   
Dispoziţii comune

   Art. 63. - (1) Dispoziţiile prevăzute la art. 41-46 şi 48 se aplică în mod corespunzător şi în cursul urmăririi penale.
   (2) Prevederile art. 44 alin. (2) nu se aplică în faza de urmărire penală.
   (3) Urmărirea penală a infracţiunilor săvârşite în condiţiile prevăzute la art. 41 se efectuează de către organul de urmărire penală din circumscripţia instanţei competente să judece cauza, dacă legea nu dispune altfel.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 31. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (4) Conflictul de competenţă dintre 2 sau mai mulţi procurori se rezolvă de către procurorul ierarhic superior comun acestora. Când conflictul se iveşte între două sau mai multe organe de cercetare penală, competenţa se stabileşte de către procurorul care exercită supravegherea activităţii de cercetare penală a acestor organe. În cazul în care procurorul nu exercită supravegherea activităţii tuturor organelor de cercetare penală între care s-a ivit conflictul, competenţa se stabileşte de către prim-procurorul parchetului în circumscripţia căruia se află organele de cercetare penală.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 31. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Punere în aplicare Art. 63. prin Lege 255/2013 :
Art. 5. - (1) Cauzele aflate în cursul urmăririi penale la data intrării în vigoare a legii noi rămân în competenţa organelor de urmărire penală legal sesizate, urmând a fi soluţionate potrivit acesteia, cu excepţia cauzelor de competenţa parchetelor militare şi a secţiilor militare din cadrul parchetelor competente.
(2) Sesizarea instanţei în cauzele prevăzute la alin. (1) se va face potrivit normelor de competenţă din legea nouă.
(3) La judecarea cauzelor şi la soluţionarea propunerilor, contestaţiilor, plângerilor sau a oricăror alte cereri în care cercetarea penală a fost efectuată de Direcţia Naţională Anticorupţie potrivit legii vechi, precum şi a celor care au rămas în competenţa acesteia în condiţiile alin. (1), participă procurori din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

   
SECŢIUNEA a 6-a

  Incompatibilitatea şi strămutarea

   
Incompatibilitatea judecătorului

   Art. 64. - (1) Judecătorul este incompatibil dacă:
   a) a fost reprezentant sau avocat al unei părţi ori al unui subiect procesual principal, chiar şi în altă cauză;
   b) este rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, ori se află într-o altă situaţie dintre cele prevăzute la art. 177 din Codul penal cu una dintre părţi, cu un subiect procesual principal, cu avocatul ori cu reprezentantul acestora;
   c) a fost expert sau martor, în cauză;
   d) este tutore sau curator al unei părţi sau al unui subiect procesual principal;
   e) a efectuat, în cauză, acte de urmărire penală sau a participat, în calitate de procuror, la orice procedură desfăşurată în faţa unui judecător sau a unei instanţe de judecată;
   f) există o suspiciune rezonabilă că imparţialitatea judecătorului este afectată.
    ___________
   *) Potrivit Deciziei nr. 17/2012 publicată în Monitorul Oficial nr. 820 din 06 decembrie 2012 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, a stabilit că:
Judecătorul care a soluţionat cauza conform procedurii prevăzute de art. 3201 din Codul de procedură penală anterior [art. 374-375, 377 din Codul de procedură penală actual] cu privire la unii dintre inculpaţi nu devine incompatibil să judece acţiunea penală şi civilă cu privire la ceilalţi inculpaţi, în ipoteza în care trimiterea în judecată a tuturor inculpaţilor s-a făcut prin acelaşi rechizitoriu, pentru infracţiuni între care există stare de conexitate sau indivizibilitate.
Judecătorul devine incompatibil doar dacă în considerentele hotărârii pronunţate conform art. 3201 din Codul de procedură penală anterior [art. 374-375, 377 din Codul de procedură penală actual] şi-a exprimat părerea cu privire la soluţia ce ar putea fi dată în cauza disjunsă.
Decizia îşi menţine valabilitatea.
   *) Potrivit Deciziei nr. 1/2006 privind examinarea recursului în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial nr. 291 din 31 martie 2006,în aplicarea dispoziţiilor art. 47 alin. 2 din Codul de procedură penală anterior [art. 64 alin. (1) lit f) din Codul de procedură penală actual], Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că: "Schimbarea încadrării juridice a faptei ce face obiectul actului de sesizare a instanţei, prin încheiere pronunţată înainte de soluţionarea cauzei, nu atrage incompatibilitatea judecătorului care a făcut parte din completul de judecată."
Având în vedre că art. 64 alin. (1) lit f) din Codul de procedură penală actual include situaţia avută în vedere de vechiul text şi că în considerentele deciziei Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a argumentat această interpretare prin dispoziţiile art. 286 alin. (2) din Codul de procedură penală anterior, dispoziţii care au coresponent art. 386 alin. (2) din Codul de procedură penală acual, interpretarea dată în interesul legii îşi menţine valabilitatea, fiind în continuare obligatorie pentru instanţe.

   (2) Nu pot face parte din acelaşi complet de judecată judecătorii care sunt soţi, rude sau afini între ei, până la gradul al IV-lea inclusiv, ori se află într-o altă situaţie dintre cele prevăzute la art. 177 din Codul penal.
   (3) Judecătorul care a participat la judecarea unei cauze nu mai poate participa la judecarea aceleiaşi cauze într-o cale de atac sau la rejudecarea cauzei după desfiinţarea ori casarea hotărârii.
   
A fost admis recursul în interesul legii prin Decizie 32/2019 :
D E C I D E:
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 64 alin. (3) din Codul de procedură penală stabileşte că:
Judecătorul care a participat la judecarea unei cauze nu poate participa la judecarea aceleiaşi cauze într-o cale extraordinară de atac, în etapa admisibilităţii în principiu (contestaţie în anulare, revizuire şi recurs în casaţie).
Obligatorie, conform dispoziţiilor art. 474 alin. (4) din Codul de procedură penală.
Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 9 decembrie 2019.

   (4) Judecătorul de drepturi şi libertăţi nu poate participa, în aceeaşi cauză, la procedura de cameră preliminară, la judecata în fond sau în căile de atac.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 33. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.
    ___________
   *) Potrivit Deciziei nr. 7/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial nr. 732 din 30 octombrie 2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii declarat de procurorul general şi, în aplicarea dispoziţiilor art. 48 alin. 1 lit. a) teza ultimă din Codul de procedură penală anterior [art. 64 alin. (4) din Codul de procedură penală actual], a stabilit că: Judecătorul care a participat la judecarea recursului împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea ori prelungirea măsurii arestării preventive, în cursul urmăririi penale, nu devine incompatibil să judece un nou recurs, având ca obiect o altă încheiere, prin care s-a dispus în aceeaşi fază de urmărire penală cu privire la măsura arestării preventive în aceeaşi cauză.
Dispoziţiile art. 64 alin. (4) din Codul de procedură penală actual nu includ situaţia de incompatibilitate prevăzută în decizie astfel că interpretarea Înaltei Curţi rămâne valabilă.

   (5) Judecătorul care a participat la soluţionarea plângerii împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată nu poate participa, în aceeaşi cauză, la judecata în fond sau în căile de atac.
    ___________
    Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 34. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (6) Judecătorul care s-a pronunţat cu privire la o măsură supusă contestaţiei nu poate participa la soluţionarea contestaţiei.
    ___________
    Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 34. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Incompatibilitatea procurorului, a organului de cercetare penală, a magistratului-asistent şi a grefierului

   Art. 65. - (1) Dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. a) -d) şi f) se aplică procurorului şi organului de cercetare penală.
   (2) Dispoziţiile art. 64 alin. (1) se aplică magistratului-asistent şi grefierului.
   (3) Dispoziţiile art. 64 alin. (2) se aplică procurorului şi magistratului-asistent sau, după caz, grefierului, când cauza de incompatibilitate există între ei sau între vreunul dintre ei şi judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau unul dintre membrii completului de judecată.
   (4) Procurorul care a participat ca judecător într-o cauză nu poate, în aceeaşi cauză, să exercite funcţia de urmărire penală sau să pună concluzii la judecarea acelei cauze în primă instanţă şi în căile de atac.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 35. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Abţinerea

   Art. 66. - (1) Persoana incompatibilă este obligată să declare, după caz, preşedintelui instanţei, procurorului care supraveghează urmărirea penală sau procurorului ierarhic superior că se abţine de a participa la procesul penal, cu arătarea cazului de incompatibilitate şi a temeiurilor de fapt care constituie motivul abţinerii.
   (2) Declaraţia de abţinere se face de îndată ce persoana obligată la aceasta a luat cunoştinţă de existenţa cazului de incompatibilitate.

   
Recuzarea

   Art. 67. - (1) În cazul în care persoana incompatibilă nu a făcut declaraţie de abţinere, părţile, subiecţii procesuali principali sau procurorul pot face cerere de recuzare, de îndată ce au aflat despre existenţa cazului de incompatibilitate.
   (2) Cererea de recuzare se formulează doar împotriva persoanei din cadrul organului de cercetare penală, a procurorului sau a judecătorului care efectuează activităţi judiciare în cauză. Este inadmisibilă recuzarea judecătorului sau a procurorului chemat să decidă asupra recuzării.
   (3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător în cazul recuzării magistratului-asistent şi grefierului.
   (4) Cererea de recuzare se formulează oral sau în scris, cu arătarea, pentru fiecare persoană în parte, a cazului de incompatibilitate invocat şi a temeiurilor de fapt cunoscute la momentul formulării cererii. Cererea de recuzare formulată oral se consemnează într-un proces-verbal sau, după caz, în încheierea de şedinţă.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 36. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (5) Nerespectarea condiţiilor prevăzute la alin. (2) - (4) sau formularea unei cereri de recuzare împotriva aceleiaşi persoane pentru acelaşi caz de incompatibilitate cu aceleaşi temeiuri de fapt invocate într-o cerere anterioară de recuzare, care a fost respinsă, atrage inadmisibilitatea cererii de recuzare. Inadmisibilitatea se constată de procurorul sau de completul în faţa căruia s-a formulat cererea de recuzare.
   (6) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau completul în faţa căruia s-a formulat recuzarea, cu participarea judecătorului recuzat, se pronunţă asupra măsurilor preventive.

   
Procedura de soluţionare a abţinerii sau recuzării

   Art. 68. - (1) Abţinerea sau recuzarea judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de cameră preliminară se soluţionează de un judecător de la aceeaşi instanţă.
   (2) Abţinerea sau recuzarea judecătorului care face parte din completul de judecată se soluţionează de un alt complet de judecată.
   (3) Abţinerea sau recuzarea magistratului-asistent se soluţionează de completul de judecată.
   (4) Abţinerea sau recuzarea grefierului se soluţionează de judecătorul de drepturi şi libertăţi, de judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, de completul de judecată.
   (5) Soluţionarea abţinerii sau recuzării se face, în cel mult 24 de ore, în camera de consiliu. Dacă apreciază necesar pentru soluţionarea cererii, judecătorul sau completul de judecată, după caz, poate efectua orice verificări şi poate asculta procurorul, subiecţii procesuali principali, părţile şi persoana care se abţine sau a cărei recuzare se solicită.
   (6) În caz de admitere a abţinerii sau a recuzării, se va stabili în ce măsură actele îndeplinite ori măsurile dispuse se menţin.
   (7) Încheierea prin care se soluţionează abţinerea ori recuzarea nu este supusă niciunei căi de atac.
   (8) Când pentru soluţionarea abţinerii sau a recuzării nu poate fi desemnat un judecător din cadrul aceleiaşi instanţe sau, în cazul instanţelor organizate pe secţii, din cadrul aceleiaşi secţii şi nici din cadrul unei secţii cu aceeaşi specializare, cererea se soluţionează de un judecător de la instanţa ierarhic superioară.
    ___________
    Alineatul (8) a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (9) La instanţele care nu sunt organizate pe secţii, în cazul în care se admite abţinerea sau recuzarea şi nu se poate desemna un judecător de la instanţa competentă pentru soluţionarea cauzei, judecătorul de la instanţa ierarhic superioară desemnează o altă instanţă egală în grad cu instanţa în faţa căreia s-a formulat declaraţia de abţinere sau cererea de recuzare, din circumscripţia aceleiaşi curţi de apel sau din circumscripţia unei curţi de apel învecinate.
    ___________
    Alineatul (9) a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (91) În cazul în care se admite abţinerea sau recuzarea, dacă instanţa competentă pentru soluţionarea cauzei este organizată pe secţii şi nu se poate desemna un judecător de la secţia corespunzătoare a acestei instanţe, soluţionarea cauzei se realizează de o altă secţie a aceleiaşi instanţe, care are aceeaşi specializare. Dacă nu există o secţie cu aceeaşi specializare, judecătorul de la instanţa ierarhic superioară desemnează o altă instanţă egală în grad cu instanţa în faţa căreia s-a formulat declaraţia de abţinere sau cererea de recuzare, din circumscripţia aceleiaşi curţi de apel sau din circumscripţia unei curţi de apel învecinate.
    ___________
    Alineatul (9^1) a fost introdus prin punctul 8. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (10) Dispoziţiile alin. (8) - (91) se aplică în mod corespunzător şi în cazul soluţionării abţinerii sau recuzării judecătorului care face parte din completul de judecată.
    ___________
    Alineatul (10) a fost modificat prin punctul 9. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   
Procedura de soluţionare a abţinerii sau recuzării persoanei care efectuează urmărirea penală

   Art. 69. - (1) Asupra abţinerii sau recuzării persoanei care efectuează urmărirea penală se pronunţă procurorul care supraveghează urmărirea penală.
   (2) Cererea de recuzare se adresează fie persoanei recuzate, fie procurorului. În cazul în care cererea este adresată persoanei care efectuează urmărirea penală, aceasta este obligată să o înainteze împreună cu lămuririle necesare, în termen de 24 de ore, procurorului, fără a întrerupe cursul urmăririi penale.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 37. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (3) Procurorul soluţionează abţinerea sau recuzarea în cel mult 48 de ore, prin ordonanţă care nu este supusă niciunei căi de atac.
   (4) În caz de admitere a abţinerii sau a recuzării, se va stabili în ce măsură actele îndeplinite ori măsurile dispuse se menţin.

   
Procedura de soluţionare a abţinerii sau recuzării procurorului

   Art. 70. - (1) În tot cursul procesului penal, asupra abţinerii sau recuzării procurorului se pronunţă procurorul ierarhic superior.
   (2) Declaraţia de abţinere sau cererea de recuzare se adresează, sub sancţiunea inadmisibilităţii, procurorului ierarhic superior. Inadmisibilitatea se constată de procurorul, judecătorul sau de completul în faţa căruia s-a formulat cererea de recuzare.
   (3) Procurorul ierarhic superior soluţionează cererea în 48 de ore.
   (4) Procurorul ierarhic superior se pronunţă prin ordonanţă care nu este supusă niciunei căi de atac.
   (5) Procurorul recuzat poate participa la soluţionarea cererii privitoare la măsura preventivă şi poate efectua acte sau dispune orice măsuri care justifică urgenţa.
   (6) În caz de admitere a abţinerii sau a recuzării, se va stabili în ce măsură actele îndeplinite ori măsurile dispuse se menţin.

    ___________
    Art. 70. a fost declarat parţial neconstituţional prin punctul 2. din Decizie nr. 625/2016 începând cu 07.02.2017.

   
Temeiul strămutării

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 38. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 71. - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie strămută judecarea unei cauze de la curtea de apel competentă la o altă curte de apel, iar curtea de apel strămută judecarea unei cauze de la un tribunal sau, după caz, de la o judecătorie din circumscripţia sa la o altă instanţă de acelaşi grad din circumscripţia sa, atunci când există o suspiciune rezonabilă că imparţialitatea judecătorilor instanţei este afectată datorită împrejurărilor cauzei, calităţii părţilor ori atunci când există pericol de tulburare a ordinii publice. Strămutarea judecării unei cauze de la o instanţă militară competentă la o altă instanţă militară de acelaşi grad se dispune de curtea militară de apel, prevederile prezentei secţiuni privind strămutarea judecării cauzei de către curtea de apel competentă fiind aplicabile.
    ___________
    Art. 71. a fost modificat prin punctul 38. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Cererea de strămutare şi efectele acesteia

   Art. 72. - (1) Strămutarea poate fi cerută de părţi, de persoana vătămată sau de procuror.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 10. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (2) Cererea se depune la instanţa de unde se solicită strămutarea şi trebuie să cuprindă indicarea temeiului de strămutare, precum şi motivarea în fapt şi în drept.
   (3) La cerere se anexează înscrisurile pe care aceasta se întemeiază.
   (4) În cerere se face menţiune dacă inculpatul este supus unei măsuri preventive.
   (5) Cererea se înaintează de îndată Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau curţii de apel competente împreună cu înscrisurile anexate.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 39. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (6) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă poate solicita informaţii de la preşedintele instanţei de unde se solicită strămutarea sau de la preşedintele instanţei ierarhic superioare celei la care se află cauza a cărei strămutare se cere, comunicându-i totodată termenul fixat pentru judecarea cererii de strămutare. Când Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este instanţa ierarhic superioară, informaţiile se cer preşedintelui curţii de apel la care se află cauza a cărei strămutare se cere. Când curtea de apel competentă este instanţa ierarhic superioară, informaţiile se cer preşedintelui tribunalului la care se află cauza a cărei strămutare se cere.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 39. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (7) În cazul respingerii cererii de strămutare, în aceeaşi cauză nu mai poate fi formulată o nouă cerere pentru aceleaşi motive.
   (8) Introducerea unei cereri de strămutare nu suspendă judecarea cauzei.

   
Procedura de soluţionare a cererii de strămutare

   Art. 73. - (1) Soluţionarea cererii de strămutare se face în şedinţă publică, cu participarea procurorului, în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii.
   (2) Preşedintele instanţei ierarhic superioare celei la care se află cauza ia măsuri pentru încunoştinţarea părţilor despre introducerea cererii de strămutare, despre termenul fixat pentru soluţionarea acesteia, cu menţiunea că părţile pot trimite memorii şi se pot prezenta la termenul fixat pentru soluţionarea cererii.
   (3) În informaţiile trimise Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau curţii de apel se face menţiune expresă despre efectuarea încunoştinţărilor, ataşându-se şi dovezile de comunicare a acestora.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 40. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (4) Neprezentarea părţilor nu împiedică soluţionarea cererii. În cazul în care inculpatul se află în stare de arest preventiv sau arest la domiciliu, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă poate dispune aducerea acestuia la judecarea strămutării, dacă apreciază că prezenţa sa este necesară pentru soluţionarea cererii.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 40. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (5) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă acordă cuvântul părţii care a formulat cererea de strămutare, celorlalte părţi prezente, precum şi procurorului. Dacă procurorul a formulat cererea, acestuia i se acordă primul cuvântul.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 40. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Soluţionarea cererii

   Art. 74. - (1) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă soluţionează cererea de strămutare prin sentinţă.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 41. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (2) În cazul în care găseşte cererea întemeiată, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dispune strămutarea judecării cauzei la o curte de apel învecinată curţii de la care se solicită strămutarea, iar curtea de apel dispune strămutarea judecării cauzei la una dintre instanţele de acelaşi grad cu instanţa de la care se solicită strămutarea din circumscripţia sa.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 41. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (3) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă hotărăşte în ce măsură se menţin actele îndeplinite în faţa instanţei de la care s-a strămutat cauza.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 41. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (4) Instanţa de la care a fost strămutată cauza, precum şi instanţa la care s-a strămutat cauza vor fi înştiinţate de îndată despre admiterea cererii de strămutare.
   (5) Dacă instanţa de la care a fost strămutată cauza a procedat între timp la judecarea cauzei, hotărârea pronunţată este desfiinţată prin efectul admiterii cererii de strămutare.
   (6) Sentinţa prevăzută la alin. (1) nu este supusă niciunei căi de atac.

   
Alte dispoziţii

   Art. 75. - (1) După strămutarea cauzei, contestaţiile şi celelalte căi de atac se judecă de instanţele corespunzătoare din circumscripţia instanţei la care s-a strămutat cauza.
   (2) Prevederile art. 71-74 se aplică în mod corespunzător şi în procedura de cameră preliminară.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 42. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (3) Când strămutarea se dispune în cursul procedurii de cameră preliminară, judecarea cauzei se efectuează de către instanţa la care s-a strămutat cauza, iar procurorul căruia i-a fost restituit dosarul, dacă dispune din nou trimiterea în judecată, va sesiza tot instanţa la care s-a strămutat cauza, cu excepţia situaţiei în care aceasta nu mai este competentă.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 11. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (4) În cazul în care se dispune strămutarea judecării căii de atac a apelului, rejudecarea cauzei, în caz de desfiinţare a sentinţei cu trimitere spre rejudecare, se va efectua de către instanţa corespunzătoare în grad celei care a soluţionat fondul din circumscripţia celei la care s-a strămutat cauza, indicată prin decizia de desfiinţare.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 42. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Desemnarea altei instanţe pentru judecarea cauzei

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 43. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 76. - (1) Procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală poate cere Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să desemneze o altă curte de apel decât cea căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă, care să fie sesizată în cazul în care se va emite rechizitoriul.
   (2) Procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală poate cere curţii de apel competente să desemneze un alt tribunal sau, după caz, o altă judecătorie decât cea căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă, care să fie sesizate în cazul în care se va emite rechizitoriul.
   (3) Dispoziţiile art. 71 se aplică în mod corespunzător.
   (4) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă soluţionează cererea în camera de consiliu, în termen de 15 zile.
   (5) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă dispune, prin încheiere motivată, fie respingerea cererii, fie admiterea cererii şi desemnarea unei instanţe egale în grad cu cea căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă, care să fie sesizată în cazul în care se va emite rechizitoriul.
   (6) Încheierea prin care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă soluţionează cererea nu este supusă niciunei căi de atac.
   (7) În cazul respingerii cererii de desemnare a altei instanţe pentru judecarea cauzei formulate, în aceeaşi cauză nu mai poate fi formulată o nouă cerere pentru aceleaşi motive.
    ___________
    Art. 76. - a fost modificat prin punctul 43. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.
    ___________
    SECŢIUNEA a 6-a a fost introdusă prin punctul 32. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
CAPITOLUL III

  Subiecţii procesuali principali şi drepturile acestora

   
Suspectul

   Art. 77. - Persoana cu privire la care, din datele şi probele existente în cauză, rezultă bănuiala rezonabilă că a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală se numeşte suspect.

   
Drepturile suspectului

   Art. 78. - Suspectul are drepturile prevăzute de lege pentru inculpat, dacă legea nu prevede altfel.

   
Persoana vătămată

   Art. 79. - Persoana care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală prin fapta penală se numeşte persoană vătămată.

   
Desemnarea unui reprezentant al persoanelor vătămate

   Art. 80. - (1) În situaţia în care în cauză există un număr mare de persoane vătămate care nu au interese contrarii, acestea pot desemna o persoană care să le reprezinte interesele în cadrul procesului penal. În cazul în care persoanele vătămate nu şi-au desemnat un reprezentant comun, pentru buna desfăşurare a procesului penal, procurorul sau instanţa de judecată poate desemna, prin ordonanţă, respectiv prin încheiere motivată, un avocat din oficiu pentru a le reprezenta interesele. Încheierea sau ordonanţa va fi comunicată persoanelor vătămate, care trebuie să încunoştinţeze, în termen de 3 zile de la primirea comunicării, procurorul sau instanţa în cazul în care refuză să fie reprezentaţi prin avocatul desemnat din oficiu. Toate actele de procedură comunicate reprezentantului sau de care reprezentantul a luat cunoştinţă sunt prezumate a fi cunoscute de către persoanele reprezentate.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 44. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (2) Reprezentantul persoanelor vătămate exercită toate drepturile recunoscute de lege acestora.

   
Drepturile persoanei vătămate

   Art. 81. - În cadrul procesului penal, persoana vătămată are următoarele drepturi:
   a) dreptul de a fi informată cu privire la drepturile sale;
   b) dreptul de a propune administrarea de probe de către organele judiciare, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii;
   c) dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale a cauzei;
   d) dreptul de a fi informată, într-un termen rezonabil, cu privire la stadiul urmăririi penale, la cererea sa expresă, cu condiţia de a indica o adresă pe teritoriul României, o adresă de poştă electronică sau mesagerie electronică, la care aceste informaţii să îi fie comunicate;
   e) dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii;
   f) dreptul de a fi ascultată;
   g) dreptul de a adresa întrebări inculpatului, martorilor şi experţilor;
   g1) dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română. În cazurile urgente se pot folosi mijloace tehnice de comunicare, dacă se apreciază că acest lucru este necesar şi că nu împiedică exercitarea drepturilor persoanei vătămate;
    ___________
    Litera g^1) a fost modificată prin punctul 12. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   g2) dreptul de a i se comunica traducerea într-o limbă pe care o înţelege a oricărei soluţii de netrimitere în judecată, atunci când nu înţelege limba română;
    ___________
    Litera g^2) a fost introdusă prin punctul 13. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   h) dreptul de a fi asistată de avocat sau reprezentată;
   i) dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;
   j) alte drepturi prevăzute de lege.
   (2) Persoana care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală printr-o faptă penală pentru care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu şi care nu doreşte să participe la procesul penal trebuie să înştiinţeze despre aceasta organul judiciar, care, dacă apreciază necesar, o va putea audia în calitate de martor.
    ___________
    Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 46. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
CAPITOLUL IV

  Inculpatul şi drepturile acestuia

   
Inculpatul

   Art. 82. - Persoana împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală devine parte în procesul penal şi se numeşte inculpat.

   
Drepturile inculpatului

   Art. 83. - În cursul procesului penal, inculpatul are următoarele drepturi:
   a) dreptul de a nu da nicio declaraţie pe parcursul procesului penal, atrăgându-i-se atenţia că dacă refuză să dea declaraţii nu va suferi nicio consecinţă defavorabilă, iar dacă va da declaraţii acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa;
   a1) dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care este cercetat şi încadrarea juridică a acesteia;
    ___________
    Litera a^1) a fost introdusă prin punctul 47. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   b) dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii;
   c) dreptul de a avea un avocat ales, iar dacă nu îşi desemnează unul, în cazurile de asistenţă obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu;
   d) dreptul de a propune administrarea de probe în condiţiile prevăzute de lege, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii;
   e) dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale şi civile a cauzei;
   f) dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română;
   g) dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;
   g1) dreptul de a fi informat cu privire la drepturile sale;
    ___________
    Litera g^1) a fost introdusă prin punctul 48. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   h) alte drepturi prevăzute de lege.

   
CAPITOLUL V

  Partea civilă şi drepturile acesteia
   
 
Partea civilă

   Art. 84. - (1) Persoana vătămată care exercită acţiunea civilă în cadrul procesului penal este parte în procesul penal şi se numeşte parte civilă.
   (2) Au calitatea de parte civilă şi succesorii persoanei prejudiciate, dacă exercită acţiunea civilă în cadrul procesului penal.

   
Drepturile părţii civile

   Art. 85. - (1) În cursul procesului penal, partea civilă are drepturile prevăzute la art. 81.
   (2) Calitatea de parte civilă a persoanei care a suferit o vătămare prin infracţiune nu înlătură dreptul acestei persoane de a participa în calitate de persoană vătămată în aceeaşi cauză.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 49. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (3) Dispoziţiile art. 80 se aplică în mod corespunzător în cazul în care există un număr foarte mare de părţi civile.

   
CAPITOLUL VI

  Partea responsabilă civilmente şi drepturile acesteia
   
 
Partea responsabilă civilmente

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 50. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 86. - Persoana care, potrivit legii civile, are obligaţia legală sau convenţională de a repara în întregime sau în parte, singură sau în solidar, prejudiciul cauzat prin infracţiune şi care este chemată să răspundă în proces este parte în procesul penal şi se numeşte parte responsabilă civilmente.
    ___________
    Art. 86. a fost modificat prin punctul 50. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Art. 86. A fost admis recursul în interesul legii prin Decizie 1/2016 :
D E C I D E:
Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi în consecinţă:
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 86 din Codul de procedură penală stabileşte că:
În cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, societatea de asigurare are calitate de parte responsabilă civilmente şi are obligaţia de a repara singură prejudiciul cauzat prin infracţiune, în limitele stabilite în contractul de asigurare şi prin dispoziţiile legale privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă.
Obligatorie, conform dispoziţiilor art. 474 alin. (4) din Codul de procedură penală.
Pronunţată în şedinţa publică din 15 februarie 2016.

   
Art. 86. A fost admis recursul în interesul legii prin Decizie 26/2017 :
D E C I D E:
Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 86 din Codul de procedură penală stabileşte că:
În procesul penal, Fondul de garantare a asiguraţilor în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule asigurate la o societate de asigurare aflată în faliment nu are calitatea de parte responsabilă civilmente.
Obligatorie, potrivit art. 474 alin. (4) din Codul de procedură penală.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 20 noiembrie 2017.

   
Drepturile părţii responsabile civilmente

   Art. 87. - (1) În cursul procesului penal, partea responsabilă civilmente are drepturile prevăzute la art. 81.
   (2) Drepturile părţii responsabile civilmente se exercită în limitele şi în scopul soluţionării acţiunii civile.

   
CAPITOLUL VII

  Avocatul. Asistenţa juridică şi reprezentarea

   
Avocatul

   Art. 88. - (1) Avocatul asistă sau reprezintă, în procesul penal, părţile ori subiecţii procesuali principali, în condiţiile legii.
   (2) Nu poate fi avocat al unei părţi sau al unui subiect procesual principal:
   a) soţul ori ruda până la gradul al IV-lea cu procurorul sau cu judecătorul;
   b) martorul citat în cauză;
   c) cel care a participat în aceeaşi cauză în calitate de judecător sau de procuror;
   d) o altă parte sau un alt subiect procesual.
   (3) Avocatul ales sau desemnat din oficiu este obligat să asigure asistenţa juridică a părţilor ori a subiecţilor procesuali principali.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 51. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (4) Părţile sau subiecţii procesuali principali cu interese contrare nu pot fi asistaţi sau reprezentaţi de acelaşi avocat.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 51. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Asistenţa juridică a suspectului sau a inculpatului

   Art. 89. - (1) Suspectul sau inculpatul are dreptul să fie asistat de unul ori de mai mulţi avocaţi în tot cursul urmăririi penale, al procedurii de cameră preliminară şi al judecăţii, iar organele judiciare sunt obligate să îi aducă la cunoştinţă acest drept. Asistenţa juridică este asigurată atunci când cel puţin unul dintre avocaţi este prezent.
   (2) Persoana reţinută sau arestată are dreptul să ia contact cu avocatul, asigurându-i-se confidenţialitatea comunicărilor, cu respectarea măsurilor necesare de supraveghere vizuală, de pază şi securitate, fără să fie interceptată sau înregistrată convorbirea dintre ei. Probele obţinute cu încălcarea prezentului alineat se exclud.

   
Asistenţa juridică obligatorie a suspectului sau a inculpatului

   Art. 90. - Asistenţa juridică este obligatorie:
   a) când suspectul sau inculpatul este minor, internat într-un centru de detenţie ori într-un centru educativ, când este reţinut sau arestat, chiar în altă cauză, când faţă de acesta a fost dispusă măsura de siguranţă a internării medicale, chiar în altă cauză, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege;
   b) în cazul în care organul judiciar apreciază că suspectul ori inculpatul nu şi-ar putea face singur apărarea;
   c) în cursul procedurii în cameră preliminară şi în cursul judecăţii în cauzele în care legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani.
    ___________
    Litera c) a fost modificată prin punctul 14. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   
A fost admisă pronunţarea unei hotărâri prealabile prin Decizie 21/2016 :
D E C I D E:
Admite sesizarea formulată de către Curtea de Apel Constanţa - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie în Dosarul nr. 15.074/118/2012, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: "Dacă în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 90 lit. c) din Codul de procedură penală, în cauzele în care legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, asistenţa juridică este obligatorie pentru inculpatul persoană juridică, în raport cu dispoziţiile art. 187 din Codul penal, sau asistenţa juridică este obligatorie numai pentru inculpatul persoană fizică, în raport cu dispoziţiile art. 136 alin. (2) şi (3) din Codul penal, ce reglementează pedepsele aplicabile persoanei juridice."
Statuează în sensul că în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 90 lit. c) din Codul de procedură penală, în cursul procedurii de cameră preliminară şi în cursul judecăţii, în cauzele în care legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, asistenţa juridică este obligatorie pentru inculpatul persoană juridică, în raport cu dispoziţiile art. 187 din Codul penal.
Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit dispoziţiilor art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11 octombrie 2016.

   
Avocatul din oficiu

   Art. 91. - (1) În cazurile prevăzute în art. 90, dacă suspectul sau inculpatul nu şi-a ales un avocat, organul judiciar ia măsuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu.
   (2) În tot cursul procesului penal, când asistenţa juridică este obligatorie, dacă avocatul ales lipseşte nejustificat, nu asigură substituirea sau refuză nejustificat să exercite apărarea, deşi a fost asigurată exercitarea tuturor drepturilor procesuale, organul judiciar ia măsuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu care să îl înlocuiască, acordându-i acestuia un termen rezonabil şi înlesnirile necesare pentru pregătirea unei apărări efective, făcându-se menţiune despre aceasta într-un proces-verbal ori, după caz, în încheierea de şedinţă. În cursul judecăţii, când asistenţa juridică este obligatorie, dacă avocatul ales lipseşte nejustificat la termenul de judecată, nu asigură substituirea sau refuză să efectueze apărarea, deşi a fost asigurată exercitarea tuturor drepturilor procesuale, instanţa ia măsuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu care să îl înlocuiască, acordându-i un termen de minimum 3 zile pentru pregătirea apărării.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 52. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (3) Avocatul din oficiu desemnat este obligat să se prezinte ori de câte ori este solicitat de organul judiciar, asigurând o apărare concretă şi efectivă în cauză.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 52. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (4) Delegaţia apărătorului din oficiu încetează la prezentarea apărătorului ales.
   (5) Dacă la judecarea cauzei avocatul lipseşte şi nu poate fi înlocuit în condiţiile alin. (2), cauza se amână.

   
Drepturile avocatului suspectului şi inculpatului

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 53. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 92. - (1) În cursul urmăririi penale, avocatul suspectului sau inculpatului are dreptul să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală, cu excepţia:
   a) situaţiei în care se utilizează metodele speciale de supraveghere ori cercetare, prevăzute în cap. IV din titlul IV;
   b) percheziţiei corporale sau a vehiculelor în cazul infracţiunilor flagrante.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 54. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (2) Avocatul suspectului sau inculpatului poate solicita să fie încunoştinţat de data şi ora efectuării actului de urmărire penală ori a audierii realizate de judecătorul de drepturi şi libertăţi. Încunoştinţarea se face prin notificare telefonică, fax, e-mail sau prin alte asemenea mijloace, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.
   (3) Lipsa avocatului nu împiedică efectuarea actului de urmărire penală sau a audierii, dacă există dovada că acesta a fost încunoştinţat în condiţiile alin. (2).
   (4) Avocatul suspectului sau inculpatului are de asemenea dreptul să participe la audierea oricărei persoane de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, să formuleze plângeri, cereri şi memorii.
   (5) În cazul efectuării percheziţiei domiciliare, încunoştinţarea prevăzută la alin. (2) se poate face şi după prezentarea organului de urmărire penală la domiciliul persoanei ce urmează să fie percheziţionată.
   (6) În cazul în care avocatul suspectului sau al inculpatului este prezent la efectuarea unui act de urmărire penală, se face menţiune despre aceasta şi despre eventualele obiecţiuni formulate, iar actul este semnat şi de avocat.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 54. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (7) În cursul procedurii de cameră preliminară şi în cursul judecăţii, avocatul are dreptul să consulte actele dosarului, să îl asiste pe inculpat, să exercite drepturile procesuale ale acestuia, să formuleze plângeri, cereri, memorii, excepţii şi obiecţiuni.
    ___________
    Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 54. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (8) Avocatul suspectului sau inculpatului are dreptul să beneficieze de timpul şi înlesnirile necesare pentru pregătirea şi realizarea unei apărări efective.

   
Asistenţa juridică a persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente

   Art. 93. - (1) În cursul urmăririi penale, avocatul persoanei vătămate, al părţii civile sau al părţii responsabile civilmente are dreptul să fie încunoştinţat în condiţiile art. 92 alin. (2), să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală în condiţiile art. 92, dreptul de a consulta actele dosarului şi de a formula cereri şi a depune memorii. Dispoziţiile art. 89 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 55. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (2) Avocatul persoanei vătămate, al părţii civile sau al părţii responsabile civilmente are dreptul prevăzut la art. 92 alin. (8).
   (3) În cursul judecăţii, avocatul persoanei vătămate, al părţii civile sau al părţii responsabile civilmente exercită drepturile persoanei asistate, cu excepţia celor pe care aceasta le exercită personal, şi dreptul de a consulta actele dosarului.
   (4) Asistenţa juridică este obligatorie când persoana vătămată sau partea civilă este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu ori cu capacitate de exerciţiu restrânsă.
   (5) Când organul judiciar apreciază că din anumite motive persoana vătămată, partea civilă sau partea responsabilă civilmente nu şi-ar putea face singură apărarea, dispune luarea măsurilor pentru desemnarea unui avocat din oficiu.

   
Consultarea dosarului

   Art. 94. - (1) Avocatul părţilor şi al subiecţilor procesuali principali are dreptul de a solicita consultarea dosarului pe tot parcursul procesului penal. Acest drept nu poate fi exercitat, nici restrâns în mod abuziv.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 56. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (2) Consultarea dosarului presupune dreptul de a studia actele acestuia, dreptul de a nota date sau informaţii din dosar, precum şi de a obţine fotocopii pe cheltuiala clientului.
    ___________
    Pus în aplicare prin Ordin nr. 64/2015 începând cu 07.07.2015.

   (3) În cursul urmăririi penale, procurorul stabileşte data şi durata consultării într-un termen rezonabil. Acest drept poate fi delegat organului de cercetare penală.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 56. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (4) În cursul urmăririi penale, procurorul poate restricţiona motivat consultarea dosarului, dacă prin aceasta s-ar putea aduce atingere bunei desfăşurări a urmăririi penale. După punerea în mişcare a acţiunii penale, restricţionarea se poate dispune pentru cel mult 10 zile.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 56. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (5) În cursul urmăririi penale, avocatul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea sau secretul datelor şi actelor de care a luat cunoştinţă cu ocazia consultării dosarului.
   (6) În toate cazurile, avocatului nu îi poate fi restricţionat dreptul de a consulta declaraţiile părţii sau ale subiectului procesual principal pe care îl asistă ori îl reprezintă.
   (7) În vederea pregătirii apărării, avocatul inculpatului are dreptul de a lua cunoştinţă de întreg materialul dosarului de urmărire penală în procedurile desfăşurate în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi privind măsurile privative sau restrictive de drepturi, la care avocatul participă.
   (8) Dispoziţiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător cu privire la dreptul părţilor şi al subiecţilor procesuali principali de a consulta dosarul.
    ___________
    Alineatul (8) a fost introdus prin punctul 57. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Dreptul de a formula plângere

   Art. 95. - (1) Avocatul are dreptul de a formula plângere, potrivit art. 336-339.
   (2) În situaţiile prevăzute la art. 89 alin. (2), art. 92 alin. (2) şi art. 94, procurorul ierarhic superior este obligat să rezolve plângerea şi să comunice soluţia, precum şi motivarea acesteia, în cel mult 48 de ore.

   
Reprezentarea

   Art. 96. - În cursul procesului penal, suspectul, inculpatul, celelalte părţi, precum şi persoana vătămată pot fi reprezentaţi, cu excepţia cazurilor în care prezenţa acestora este obligatorie sau este apreciată ca fiind necesară de procuror, judecător sau instanţa de judecată, după caz.

    ___________
   *) Potrivit Deciziei nr. 27/2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 772 din 14 noiembrie 2007, Înalta Curte de Casaţie şi din Justiţie a admis recursul în interesul legii declarat de procurorul general şi a stabilit că asistenţa juridică acordată în procesul penal unui inculpat sau învinuit de o persoană care nu a dobândit calitatea de avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995, modificată şi completată prin Legea nr. 255/2004, echivalează cu lipsa de apărare a acestuia.
Prin Legea nr. 51/1991 cu modificările şi completările ulterioare s-au instituit reguli stricte privind exercitarea profesiei de avocat iar dispoziţiile legale actuale [art. 88-96 din Codul de procedură penală actual] nu au suferit modificări esenţiale faţă de dispoziţiile prevăzute în Codul de procedură penală anterior [art. 171-172 C.P.P. anterior] de natură să afecteze aplicabilitatea acestei decizii, astfel că interpretarea dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie îşi păstrează obligativitatea pentru instanţe.

   
TITLUL IV

  Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii

   
CAPITOLUL I

  Reguli generale

   
Proba şi mijloacele de probă

   Art. 97. - (1) Constituie probă orice element de fapt care serveşte la constatarea existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni, la identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei şi care contribuie la aflarea adevărului în procesul penal.
   (2) Proba se obţine în procesul penal prin următoarele mijloace:
   a) declaraţiile suspectului sau ale inculpatului;
   b) declaraţiile persoanei vătămate;
   c) declaraţiile părţii civile sau ale părţii responsabile civilmente;
   d) declaraţiile martorilor;
   e) înscrisuri, rapoarte de expertiză sau constatare, procese-verbale, fotografii, mijloace materiale de probă;
    ___________
    Litera e) a fost modificată prin punctul 58. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   f) orice alt mijloc de probă care nu este interzis prin lege.
   (3) Procedeul probatoriu este modalitatea legală de obţinere a mijlocului de probă.
    ___________
    Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 59. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Obiectul probaţiunii

   Art. 98. - Constituie obiect al probei:
   a) existenţa infracţiunii şi săvârşirea ei de către inculpat;
   b) faptele privitoare la răspunderea civilă, atunci când există parte civilă;
   c) faptele şi împrejurările de fapt de care depinde aplicarea legii;
   d) orice împrejurare necesară pentru justa soluţionare a cauzei.

   
Sarcina probei

   Art. 99. - (1) În acţiunea penală sarcina probei aparţine în principal procurorului, iar în acţiunea civilă, părţii civile ori, după caz, procurorului care exercită acţiunea civilă în cazul în care persoana vătămată este lipsită de capacitate de exerciţiu sau are capacitate de exerciţiu restrânsă.
   (2) Suspectul sau inculpatul beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, nefiind obligat să îşi dovedească nevinovăţia, şi are dreptul de a nu contribui la propria acuzare.
   (3) În procesul penal, persoana vătămată, suspectul şi părţile au dreptul de a propune organelor judiciare administrarea de probe.

   
Administrarea probelor

   Art. 100. - (1) În cursul urmăririi penale, organul de urmărire penală strânge şi administrează probe atât în favoarea, cât şi în defavoarea suspectului sau a inculpatului, din oficiu ori la cerere.
   (2) În cursul judecăţii, instanţa administrează probe la cererea procurorului, a persoanei vătămate sau a părţilor şi, în mod subsidiar, din oficiu, atunci când consideră necesar pentru formarea convingerii sale.
   (3) Cererea privitoare la administrarea unor probe formulată în cursul urmăririi penale sau în cursul judecăţii se admite ori se respinge, motivat, de către organele judiciare.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 60. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (4) Organele judiciare pot respinge o cerere privitoare la administrarea unor probe atunci când:
   a) proba nu este relevantă în raport cu obiectul probaţiunii din cauză;
   b) se apreciază că pentru dovedirea elementului de fapt care constituie obiectul probei au fost administrate suficiente mijloace de probă;
   c) proba nu este necesară, întrucât faptul este notoriu;
   d) proba este imposibil de obţinut;
   e) cererea a fost formulată de o persoană neîndreptăţită;
   f) administrarea probei este contrară legii.

   
Principiul loialităţii administrării probelor

   Art. 101. - (1) Este oprit a se întrebuinţa violenţe, ameninţări ori alte mijloace de constrângere, precum şi promisiuni sau îndemnuri în scopul de a se obţine probe.
   (2) Nu pot fi folosite metode sau tehnici de ascultare care afectează capacitatea persoanei de a-şi aminti şi de a relata în mod conştient şi voluntar faptele care constituie obiectul probei. Interdicţia se aplică chiar dacă persoana ascultată îşi dă consimţământul la utilizarea unei asemenea metode sau tehnici de ascultare.
   (3) Este interzis organelor judiciare penale sau altor persoane care acţionează pentru acestea să provoace o persoană să săvârşească ori să continue săvârşirea unei fapte penale, în scopul obţinerii unei probe.

   
Excluderea probelor obţinute în mod nelegal

   Art. 102. - (1) Probele obţinute prin tortură, precum şi probele derivate din acestea nu pot fi folosite în cadrul procesului penal.
   (2) Probele obţinute în mod nelegal nu pot fi folosite în procesul penal.
   (3) Nulitatea actului prin care s-a dispus sau autorizat administrarea unei probe ori prin care aceasta a fost administrată determină excluderea probei.
    ___________
    Alineatul (3) a fost declarat parţial neconstituţional prin punctul 1. din Decizie nr. 22/2018 începând cu 26.02.2018.
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 61. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (4) Probele derivate se exclud dacă au fost obţinute în mod direct din probele obţinute în mod nelegal şi nu puteau fi obţinute în alt mod.
   (5) Abrogat prin punctul 62. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.
   
Aprecierea probelor

   Art. 103. - (1) Probele nu au o valoare dinainte stabilită prin lege şi sunt supuse liberei aprecieri a organelor judiciare în urma evaluării tuturor probelor administrate în cauză.
   (2) În luarea deciziei asupra existenţei infracţiunii şi a vinovăţiei inculpatului instanţa hotărăşte motivat, cu trimitere la toate probele evaluate. Condamnarea se dispune doar atunci când instanţa are convingerea că acuzaţia a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă.
   (3) Hotărârea de condamnare, de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei nu se poate întemeia în măsură determinantă pe declaraţiile investigatorului, ale colaboratorilor ori ale martorilor protejaţi.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 63. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
CAPITOLUL II

  Audierea persoanelor

   
SECŢIUNEA 1

  Reguli generale în materia audierii persoanelor

   
Persoanele audiate în cursul procesului penal

   Art. 104. - În cursul procesului penal, în condiţiile prevăzute de lege, pot fi audiate următoarele persoane: suspectul, inculpatul, persoana vătămată, partea civilă, partea responsabilă civilmente, martorii şi experţii.

   
Audierea prin interpret

   Art. 105. - (1) Ori de câte ori persoana audiată nu înţelege, nu vorbeşte sau nu se exprimă bine în limba română, audierea se face prin interpret. Interpretul poate fi desemnat de organele judiciare sau ales de părţi ori persoana vătămată, dintre interpreţii autorizaţi, potrivit legii.
   (2) În mod excepţional, în situaţia în care se impune luarea urgentă a unei măsuri procesuale sau dacă nu se poate asigura un interpret autorizat, audierea poate avea loc în prezenţa oricărei persoane care poate comunica cu cel ascultat, organul judiciar având însă obligaţia de a relua audierea prin interpret imediat ce aceasta este posibilă.
   (3) Dacă persoana audiată este surdă, mută sau surdo-mută, audierea se face cu participarea unei persoane care are capacitatea de a comunica prin limbajul special. În această situaţie comunicarea se poate face şi în scris.
   (4) În cazuri excepţionale, dacă nu este prezentă o persoană autorizată care poate comunica prin limbajul special, iar comunicarea nu se poate realiza în scris, audierea persoanelor prevăzute la alin. (3) se va face cu ajutorul oricărei persoane care are aptitudini de comunicare, dispoziţiile alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 64. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Reguli speciale privind ascultarea

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 65. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 106. - (1) Dacă, în timpul audierii unei persoane, aceasta prezintă semne vizibile de oboseală excesivă sau simptomele unei boli care îi afectează capacitatea fizică ori psihică de a participa la ascultare, organul judiciar dispune întreruperea ascultării şi, dacă este cazul, ia măsuri pentru ca persoana să fie consultată de un medic.
   (2) Persoana aflată în detenţie poate fi audiată la locul de deţinere prin videoconferinţă, în cazuri excepţionale şi dacă organul judiciar apreciază că aceasta nu aduce atingere bunei desfăşurări a procesului ori drepturilor şi intereselor părţilor.
   (3) În cazul prevăzut la alin. (2), dacă persoana audiată se află în vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 90, ascultarea nu poate avea loc decât în prezenţa avocatului la locul de deţinere.
    ___________
    Art. 106. - a fost modificat prin punctul 65. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
SECŢIUNEA a 2-a

  Audierea suspectului sau a inculpatului

   
Întrebările privind persoana suspectului sau a inculpatului

   Art. 107. - (1) La începutul primei audieri, organul judiciar adresează întrebări suspectului sau inculpatului cu privire la nume, prenume, poreclă, data şi locul naşterii, codul numeric personal, numele şi prenumele părinţilor, cetăţenia, starea civilă, situaţia militară, studiile, profesia ori ocupaţia, locul de muncă, domiciliul şi adresa unde locuieşte efectiv şi adresa la care doreşte să îi fie comunicate actele de procedură, antecedentele penale sau dacă împotriva sa se desfăşoară un alt proces penal, dacă solicită un interpret în cazul în care nu vorbeşte sau nu înţelege limba română ori nu se poate exprima, precum şi cu privire la orice alte date pentru stabilirea situaţiei sale personale.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 66. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (2) Întrebările prevăzute la alin. (1) se repetă la audierile ulterioare doar atunci când organul judiciar consideră necesar.

   
Comunicarea drepturilor şi a obligaţiilor

   Art. 108. - (1) Organul judiciar comunică suspectului sau inculpatului calitatea în care este audiat, fapta prevăzută de legea penală pentru săvârşirea căreia este suspectat sau pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi încadrarea juridică a acesteia.
   (2) Suspectului sau inculpatului i se aduc la cunoştinţă drepturile prevăzute la art. 83, precum şi următoarele obligaţii:
   a) obligaţia de a se prezenta la chemările organelor judiciare, atrăgându-i-se atenţia că, în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, se poate emite mandat de aducere împotriva sa, iar în cazul sustragerii, judecătorul poate dispune arestarea sa preventivă;
   b) obligaţia de a comunica în scris, în termen de 3 zile, orice schimbare a adresei, atrăgându-i-se atenţia că, în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, citaţiile şi orice alte acte comunicate la prima adresă rămân valabile şi se consideră că le-a luat la cunoştinţă.
   (3) În cursul urmăririi penale, înainte de prima audiere a suspectului sau inculpatului, i se aduc la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile prevăzute la alin. (2). Aceste drepturi şi obligaţii i se comunică şi în scris, sub semnătură, iar în cazul în care nu poate ori refuză să semneze, se va încheia un proces-verbal.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 67. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (4) Organul judiciar trebuie să aducă la cunoştinţa inculpatului posibilitatea încheierii, în cursul urmăririi penale, a unui acord, ca urmare a recunoaşterii vinovăţiei, iar în cursul judecăţii posibilitatea de a beneficia de reducerea pedepsei prevăzute de lege, ca urmare a recunoaşterii învinuirii.
    ___________
    Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 68. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Modul de ascultare

   Art. 109. - (1) După îndeplinirea dispoziţiilor art. 107 şi 108, suspectul sau inculpatul este lăsat să declare tot ceea ce doreşte referitor la fapta prevăzută de legea penală care i-a fost comunicată, după care i se pot pune întrebări.
   (2) Suspectul sau inculpatul are dreptul să se consulte cu avocatul atât înainte, cât şi în cursul audierii, iar organul judiciar, când consideră necesar, poate permite acestuia să utilizeze însemnări şi notiţe proprii.
   (3) În cursul audierii, suspectul sau inculpatul îşi poate exercita dreptul la tăcere cu privire la oricare dintre faptele ori împrejurările despre care este întrebat.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 69. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Consemnarea declaraţiilor

   Art. 110. - (1) Declaraţiile suspectului sau inculpatului se consemnează în scris. În declaraţie se consemnează întrebările adresate pe parcursul ascultării, menţionându-se cine le-a formulat, şi se menţionează de fiecare dată ora începerii şi ora încheierii ascultării.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 70. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (2) Dacă este de acord cu conţinutul declaraţiei scrise, suspectul sau inculpatul o semnează. Dacă suspectul sau inculpatul are de făcut completări, rectificări ori precizări, acestea sunt indicate în finalul declaraţiei, fiind urmate de semnătura suspectului sau a inculpatului.
   (3) Când suspectul sau inculpatul nu poate sau refuză să semneze, organul judiciar consemnează acest lucru în declaraţia scrisă.
   (4) Declaraţia scrisă este semnată şi de organul de urmărire penală care a procedat la audierea suspectului sau a inculpatului, de judecătorul de drepturi şi libertăţi ori de preşedintele completului de judecată şi de grefier, de avocatul suspectului, inculpatului, al persoanei vătămate, părţii civile sau părţii responsabile civilmente, dacă aceştia au fost prezenţi, precum şi de interpret când declaraţia a fost luată printr-un interpret.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 70. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (5) În cursul urmăririi penale, audierea suspectului sau inculpatului se înregistrează cu mijloace tehnice audio sau audiovideo. Atunci când înregistrarea nu este posibilă, acest lucru se consemnează în declaraţia suspectului sau inculpatului, cu indicarea concretă a motivului pentru care înregistrarea nu a fost posibilă.

   
SECŢIUNEA a 3-a

  Audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente

   
Modul de audiere a persoanei vătămate

   Art. 111. - (1) La începutul primei audieri, organul judiciar adresează persoanei vătămate întrebările prevăzute la art. 107, care se aplică în mod corespunzător.
   (2) Persoanei vătămate i se aduc la cunoştinţă următoarele drepturi şi obligaţii:
   a) dreptul de a fi asistată de avocat, iar în cazurile de asistenţă obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu;
   b) dreptul de a apela la un mediator în cazurile permise de lege;
   c) dreptul de a propune administrarea de probe, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii, în condiţiile prevăzute de lege;
   d) dreptul de a fi încunoştinţată cu privire la desfăşurarea procedurii, dreptul de a formula plângere prealabilă, precum şi dreptul de a se constitui parte civilă;
   e) obligaţia de a se prezenta la chemările organelor judiciare;
   f) obligaţia de a comunica orice schimbare de adresă;
   g) Abrogată prin punctul 71. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.
   (3) Dispoziţiile art. 109 alin. (1) şi (2) şi ale art. 110 se aplică în mod corespunzător.
   (4) În cursul urmăririi penale, audierea persoanei vătămate se înregistrează prin mijloace tehnice audio sau audiovideo, atunci când organul de urmărire penală consideră necesar sau atunci când persoana vătămată a solicitat aceasta în mod expres, iar înregistrarea este posibilă.
   (5) Persoanei vătămate i se aduce la cunoştinţă cu ocazia primei audieri faptul că, în cazul în care inculpatul va fi privat de libertate, respectiv condamnat la o pedeapsă privativă de libertate, poate să fie informată cu privire la punerea în libertate în orice mod sau evadarea acestuia.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 15. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (6) În cazul persoanelor vătămate pentru care a fost stabilită în condiţiile legii existenţa unor nevoi specifice de protecţie, organul judiciar poate dispune una sau mai multe dintre următoarele măsuri, atunci când este posibil şi când acesta apreciază că nu se aduce atingere bunei desfăşurări a procesului ori drepturilor şi intereselor părţilor:
   a) audierea acestora în incinte concepute sau adaptate acestui scop;
   b) audierea acestora prin intermediul sau în prezenţa unui psiholog sau a altui specialist în consilierea victimelor;
   c) audierea acestora, cât şi eventuala lor reaudiere se realizează de aceeaşi persoană, dacă acest lucru este posibil şi dacă organul judiciar apreciază că aceasta nu aduce atingere bunei desfăşurări a procesului ori drepturilor şi intereselor părţilor.
    ___________
    Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 16. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (7) Audierea de către organele de cercetare penală a persoanelor vătămate care au fost victime ale infracţiunii de violenţă în familie, prevăzută de art. 199 din Codul penal, ale infracţiunilor de viol, agresiune sexuală, act sexual cu un minor şi corupere sexuală a minorilor, prevăzute la art. 218-221 din Codul penal, ale infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului, prevăzută la art. 197 din Codul penal, hărţuire, prevăzută de art. 208 din Codul penal, şi hărţuire sexuală, prevăzută de art. 223 din Codul penal, precum şi în alte cazuri în care, din cauza împrejurărilor comiterii faptei, acest lucru se apreciază ca fiind necesar, se efectuează numai de către o persoană de acelaşi sex cu persoana vătămată, la cererea acesteia, cu excepţia cazului când organul judiciar apreciază că aceasta aduce atingere bunei desfăşurări a procesului ori drepturilor şi intereselor părţilor.
    ___________
    Alineatul (7) a fost introdus prin punctul 16. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (8) Dacă persoana vătămată este minor, înregistrarea audierii acesteia prin mijloace tehnice audio sau audiovideo este obligatorie în toate cazurile. Atunci când înregistrarea nu este posibilă, acest lucru se consemnează în declaraţia persoanei vătămate, cu indicarea concretă a motivului pentru care înregistrarea nu a fost posibilă.
    ___________
    Alineatul (8) a fost introdus prin punctul 16. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (9) Audierea persoanei vătămate de către organul judiciar care a înregistrat o plângere cu privire la săvârşirea unei infracţiuni se desfăşoară de îndată, iar, dacă acest lucru nu este posibil, se va realiza ulterior depunerii plângerii, fără întârzieri nejustificate.
    ___________
    Alineatul (9) a fost introdus prin punctul 16. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (10) Declaraţia dată de persoana vătămată în condiţiile alin. (9) constituie mijloc de probă chiar dacă a fost administrată înainte de începerea urmăririi penale.
    ___________
    Alineatul (10) a fost introdus prin punctul 16. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   
Modul de audiere a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente

   Art. 112. - (1) Audierea părţii civile şi a părţii responsabile civilmente se face potrivit dispoziţiilor art. 111 alin. (1), (3) şi (4), care se aplică în mod corespunzător.
   (2) Părţii civile, precum şi părţii responsabile civilmente li se aduc la cunoştinţă următoarele drepturi:
   a) dreptul de a fi asistate de avocat, iar în cazurile de asistenţă obligatorie, dreptul de a li se desemna un avocat din oficiu;
   b) dreptul de a apela la un mediator în cazurile permise de lege;
   c) dreptul de a propune administrarea de probe, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii în legătură cu soluţionarea laturii civile a cauzei, în condiţiile prevăzute de lege.

   
Protecţia persoanei vătămate şi a părţii civile

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 17. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   Art. 113. - (1) Atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege referitoare la statutul de martor ameninţat sau vulnerabil ori pentru protecţia vieţii private sau a demnităţii, organul de urmărire penală poate dispune faţă de persoana vătămată ori faţă de partea civilă măsurile de protecţie prevăzute la art. 124-130, care se aplică în mod corespunzător.
   (2) Sunt prezumate vulnerabile victimele copii, victimele care sunt în relaţie de dependenţă faţă de autorul infracţiunii, victimele terorismului, ale criminalităţii organizate, ale traficului de persoane, ale violenţei în cadrul relaţiilor apropiate, ale violenţei sexuale sau ale exploatării, victimele infracţiunilor săvârşite din ură şi victimele afectate de o infracţiune din cauza prejudecăţilor sau din motive de discriminare care ar putea avea legătură în special cu caracteristicile lor personale, victimele cu dizabilităţi, precum şi victimele care au suferit un prejudiciu considerabil ca urmare a gravităţii infracţiunii.
   (3) Dacă persoana vătămată sau partea civilă se află în vreuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (2), organul de urmărire penală îi aduce la cunoştinţă măsurile de protecţie care pot fi luate, conţinutul lor şi posibilitatea de a renunţa la acestea. Renunţarea persoanei vătămate sau a părţii civile la luarea măsurilor de protecţie se consemnează în scris şi se semnează de către aceasta, în prezenţa reprezentantului legal, dacă este cazul.
   (4) Reaudierea persoanei vătămate se face numai dacă acest lucru este strict necesar pentru desfăşurarea procesului penal.
   (5) La audiere, persoana vătămată poate fi însoţită, la cererea sa, de către reprezentantul său legal şi de către o altă persoană desemnată de către persoana vătămată, cu excepţia cazului în care organul judiciar decide motivat în sens contrar.
   (6) Ori de câte ori organul judiciar nu poate stabili vârsta persoanei vătămate şi există motive pentru a se considera că aceasta este minor, persoana vătămată va fi prezumată a fi minor.
    ___________
    Art. 113. - a fost modificat prin punctul 17. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   
SECŢIUNEA a 4-a

  Audierea martorilor

   
Persoanele audiate ca martor

   Art. 114. - (1) Poate fi audiată în calitate de martor orice persoană care are cunoştinţă despre fapte sau împrejurări de fapt care constituie probă în cauza penală.
   (2) Orice persoană citată în calitate de martor are următoarele obligaţii:
   a) de a se prezenta în faţa organului judiciar care a citat-o la locul, ziua şi ora arătate în citaţie;
   b) de a depune jurământ sau declaraţie solemnă în faţa instanţei;
   c) de a spune adevărul.
   (3) Calitatea de martor are întâietate faţă de calitatea de expert sau de avocat, de mediator ori de reprezentant al uneia dintre părţi sau al unui subiect procesual principal, cu privire la faptele şi împrejurările de fapt pe care persoana le-a cunoscut înainte de a dobândi această calitate.
   (4) Pot fi audiate în calitate de martor şi persoanele care au întocmit procese-verbale în temeiul art. 61 şi 62.

   
Capacitatea de a fi martor

   Art. 115. - (1) Orice persoană poate fi citată şi audiată în calitate de martor, cu excepţia părţilor şi a subiecţilor procesuali principali.
   (2) Persoanele care se află într-o situaţie ce pune la îndoială, în mod rezonabil, capacitatea de a fi martor pot fi audiate doar atunci când organul judiciar constată că persoana este capabilă să relateze în mod conştient fapte şi împrejurări de fapt conforme cu realitatea.
   (3) Pentru a decide cu privire la capacitatea unei persoane de a fi martor, organul judiciar dispune, la cerere sau din oficiu, orice examinare necesară, prin mijloacele prevăzute de lege.

   
Obiectul şi limitele declaraţiei martorului

   Art. 116. - (1) Martorul este audiat asupra unor fapte sau împrejurări de fapt care constituie obiectul probaţiunii în cauza în care a fost citat.
   (2) Audierea martorului poate fi extinsă asupra tuturor împrejurărilor necesare pentru verificarea credibilităţii sale.
   (3) Nu pot face obiectul declaraţiei martorului acele fapte sau împrejurări al căror secret ori confidenţialitate poate fi opusă prin lege organelor judiciare.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 72. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (4) Faptele sau împrejurările prevăzute la alin. (3) pot face obiectul declaraţiei martorului atunci când autoritatea competentă sau persoana îndreptăţită îşi exprimă acordul în acest sens sau atunci când există o altă cauză legală de înlăturare a obligaţiei de a păstra secretul sau confidenţialitatea.
   (5) Abrogat prin punctul 73. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.
   
Persoanele care au dreptul de a refuza să dea declaraţii în calitate de martor

   Art. 117. - (1) Au dreptul de a refuza să fie audiate în calitate de martor următoarele persoane:
   a) soţul, ascendenţii şi descendenţii în linie directă, precum şi fraţii şi surorile suspectului sau inculpatului;
   b) persoanele care au avut calitatea de soţ al suspectului sau al inculpatului.
    ___________
    Alineatul (1) a fost declarat parţial neconstituţional prin paragraful din Decizie nr. 562/2017 începând cu 23.10.2017.

   (2) După comunicarea drepturilor şi obligaţiilor potrivit art. 120, organele judiciare comunică persoanelor prevăzute la alin. (1) dreptul de a nu da declaraţii în calitate de martor.
   (3) Dacă persoanele prevăzute la alin. (1) sunt de acord să dea declaraţii, în privinţa acestora sunt aplicabile dispoziţiile privitoare la drepturile şi obligaţiile martorilor.
   (4) Persoana care îndeplineşte una dintre calităţile prevăzute la alin. (1) în raport cu unul dintre suspecţi sau inculpaţi este scutită de obligaţia de a depune mărturie şi împotriva celorlalţi suspecţi sau inculpaţi, în cazul în care declaraţia sa nu poate fi limitată doar la aceştia din urmă.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 74. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Dreptul martorului de a nu se acuza

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 75. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 118. - Declaraţia de martor dată de o persoană care, în aceeaşi cauză, anterior declaraţiei a avut sau, ulterior, a dobândit calitatea de suspect ori inculpat nu poate fi folosită împotriva sa. Organele judiciare au obligaţia să menţioneze, cu ocazia consemnării declaraţiei, calitatea procesuală anterioară.
    ___________
    Art. 118. - a fost declarat parţial neconstituţional prin punctul 3. din Decizie nr. 236/2020 începând cu 08.07.2020.
    Art. 118. - a fost modificat prin punctul 75. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Întrebările privind persoana martorului

   Art. 119. - (1) Dispoziţiile art. 107 se aplică în mod corespunzător în cazul audierii martorului.
   (2) Martorului i se comunică obiectul cauzei şi apoi este întrebat dacă este membru de familie sau fost soţ al suspectului, inculpatului, persoanei vătămate ori al celorlalte părţi din procesul penal, dacă se află în relaţii de prietenie sau de duşmănie cu aceste persoane, precum şi dacă a suferit vreo pagubă în urma săvârşirii infracţiunii.
   (3) Martorului nu i se adresează întrebările privind persoana sa atunci când faţă de acesta s-a dispus o măsură de protecţie a datelor de identitate.

   
Comunicarea drepturilor şi obligaţiilor

   Art. 120. - (1) Organul judiciar comunică martorului calitatea în care este audiat şi faptele sau împrejurările de fapt pentru dovedirea cărora a fost propus ca martor.
   (2) Martorului i se aduc apoi la cunoştinţă următoarele drepturi şi obligaţii:
   a) dreptul de a fi supus măsurilor de protecţie şi de a beneficia de restituirea cheltuielilor prilejuite de chemarea în faţa organelor judiciare, atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;
   b) obligaţia de a se prezenta la chemările organelor judiciare, atrăgându-i-se atenţia că, în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, se poate emite mandat de aducere împotriva sa;
   c) obligaţia de a comunica în scris, în termen de 5 zile, orice schimbare a adresei la care este citat, atrăgându-i-se atenţia că, în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, se poate dispune împotriva sa sancţiunea prevăzută de art. 283 alin. (1);
   d) obligaţia de a da declaraţii conforme cu realitatea, atrăgându-i-se atenţia că legea pedepseşte infracţiunea de mărturie mincinoasă.

   
Jurământul şi declaraţia solemnă a martorului

   Art. 121. - (1) În cursul urmăririi penale şi judecăţii, după îndeplinirea dispoziţiilor art. 119 şi 120, organul de urmărire penală şi preşedintele completului solicită martorului depunerea jurământului sau a declaraţiei solemne.
   (2) Organul de urmărire penală şi preşedintele completului îl întreabă pe martor dacă doreşte să depună jurământ religios sau declaraţie solemnă.
   (3) Textul jurământului este următorul: "Jur că voi spune adevărul şi nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!". Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă în funcţie de credinţa religioasă a martorului.
   (4) În timpul depunerii jurământului, cu excepţiile impuse de credinţa religioasă, martorul ţine mâna dreaptă pe cruce sau pe Biblie.
   (5) În cazul în care martorul alege să facă o declaraţie solemnă, textul acesteia este următorul: "Mă oblig că voi spune adevărul şi nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu."
   (6) Dispoziţiile alin. (1) - (5) se aplică în mod corespunzător în procedura audierii anticipate, în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 76. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Modul de audiere a martorului

   Art. 122. - (1) Fiecare martor este audiat separat şi fără prezenţa altor martori.
   (2) Martorul este lăsat să declare tot ceea ce ştie în legătură cu faptele sau împrejurările de fapt pentru dovedirea cărora a fost propus, apoi i se pot adresa întrebări.
   (3) Martorului nu i se pot adresa întrebări privind opţiunile politice, ideologice sau religioase ori alte circumstanţe personale şi de familie, cu excepţia cazului în care acestea sunt strict necesare pentru aflarea adevărului în cauză sau pentru verificarea credibilităţii martorului.

   
Consemnarea declaraţiilor

   Art. 123. - (1) Consemnarea declaraţiilor se face potrivit dispoziţiilor art. 110, care se aplică în mod corespunzător.
   (2) În cursul urmăririi penale, audierea martorului se înregistrează prin mijloace tehnice audio sau audiovideo, dacă organul de urmărire penală consideră necesar sau dacă martorul solicită expres aceasta şi înregistrarea este posibilă.

   
Cazurile speciale de audiere a martorului

   Art. 124. - (1) Audierea martorului minor în vârstă de până la 14 ani are loc în prezenţa unuia dintre părinţi, a tutorelui sau a persoanei ori a reprezentantului instituţiei căreia îi este încredinţat minorul spre creştere şi educare.
   (2) Dacă persoanele arătate la alin. (1) nu pot fi prezente sau au calitatea de suspect, inculpat, persoană vătămată, parte civilă, parte responsabilă civilmente ori martor în cauză ori există suspiciunea rezonabilă că pot influenţa declaraţia minorului, audierea acestuia are loc în prezenţa unui reprezentant al autorităţii tutelare sau a unei rude cu capacitate deplină de exerciţiu, stabilite de organul judiciar.
   (3) Dacă se consideră necesar, la cerere sau din oficiu, organul de urmărire penală sau instanţa dispune ca la audierea martorului minor să asiste un psiholog.
   (4) Audierea martorului minor trebuie să evite producerea oricărui efect negativ asupra stării psihice a acestuia.
   (5) Martorului minor care la data audierii nu a împlinit vârsta de 14 ani nu i se comunică obligaţiile prevăzute la art. 120 alin. (2) lit. d) şi nu depune jurământ, dar i se atrage atenţia să spună adevărul.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 18. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (6) Abrogat prin punctul 77. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.
   (7) Abrogat prin punctul 77. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.
   
SECŢIUNEA a 5-a

  Protecţia martorilor

   
§1.
Protecţia martorilor ameninţaţi
   
 
Martorul ameninţat

   Art. 125. - În cazul în care există o suspiciune rezonabilă că viaţa, integritatea corporală, libertatea, bunurile sau activitatea profesională a martorului ori a unui membru de familie al acestuia ar putea fi puse în pericol ca urmare a datelor pe care le furnizează organelor judiciare sau a declaraţiilor sale, organul judiciar competent acordă acestuia statutul de martor ameninţat şi dispune una ori mai multe dintre măsurile de protecţie prevăzute la art. 126 sau 127, după caz.

   
Măsurile de protecţie dispuse în cursul urmăririi penale

   Art. 126. - (1) În cursul urmăririi penale, odată cu acordarea statutului de martor ameninţat, procurorul dispune aplicarea uneia sau a mai multora dintre următoarele măsuri:
   a) supravegherea şi paza locuinţei martorului sau asigurarea unei locuinţe temporare;
   b) însoţirea şi asigurarea protecţiei martorului sau a membrilor de familie ai acestuia în cursul deplasărilor;
   c) protecţia datelor de identitate, prin acordarea unui pseudonim cu care martorul va semna declaraţia sa;
   d) audierea martorului fără ca acesta să fie prezent, prin intermediul mijloacelor audiovideo de transmitere, cu vocea şi imaginea distorsionate, atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente.
   (2) Procurorul dispune aplicarea unei măsuri de protecţie din oficiu sau la cererea martorului, a uneia dintre părţi sau a unui subiect procesual principal.
   (3) În cazul aplicării măsurilor de protecţie prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d), declaraţia martorului nu va cuprinde adresa reală sau datele sale de identitate, acestea fiind consemnate într-un registru special la care vor avea acces doar organul de urmărire penală, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa, în condiţii de confidenţialitate.
   (4) Procurorul dispune acordarea statutului de martor ameninţat şi aplicarea măsurilor de protecţie prin ordonanţă motivată, care se păstrează în condiţii de confidenţialitate.
   (5) Procurorul verifică, la intervale de timp rezonabile, dacă se menţin condiţiile care au determinat luarea măsurilor de protecţie, iar în caz contrar dispune, prin ordonanţă motivată, încetarea acestora.
   (6) Abrogat prin punctul 2. din Decizie nr. 248/2019 începând cu 04.08.2019.
   (7) Dacă starea de pericol a apărut în cursul procedurii de cameră preliminară, judecătorul de cameră preliminară, din oficiu sau la sesizarea procurorului, dispune măsurile de protecţie prevăzute la art. 127. Dispoziţiile art. 128 se aplică în mod corespunzător.
   (8) Măsurile de protecţie prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se comunică autorităţii desemnate cu punerea în executare a măsurii.

   
Măsurile de protecţie dispuse în cursul judecăţii

   Art. 127. - În cursul judecăţii, odată cu acordarea statutului de martor ameninţat, instanţa dispune aplicarea uneia sau a mai multora dintre următoarele măsuri:
   a) supravegherea şi paza locuinţei martorului sau asigurarea unei locuinţe temporare;
   b) însoţirea şi asigurarea protecţiei martorului sau a membrilor de familie ai acestuia în cursul deplasărilor;
   c) nepublicitatea şedinţei de judecată pe durata ascultării martorului;
   d) ascultarea martorului fără ca acesta să fie prezent în sala de judecată, prin intermediul mijloacelor audiovideo de transmitere, cu vocea şi imaginea distorsionate, atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente;
   e) protecţia datelor de identitate ale martorului şi acordarea unui pseudonim sub care acesta va depune mărturie.

   
Dispunerea măsurii protecţiei martorului în cursul judecăţii

   Art. 128. - (1) Instanţa dispune aplicarea unei măsuri de protecţie din oficiu, la cererea procurorului, a martorului, a părţilor sau a persoanei vătămate.
   (2) Propunerea formulată de procuror cuprinde:
   a) numele martorului care urmează a fi ascultat în faza de judecată şi faţă de care se doreşte dispunerea măsurii de protecţie;
   b) motivarea concretă a gravităţii pericolului şi a necesităţii măsurii.
   (3) Atunci când cererea este formulată de celelalte persoane prevăzute la alin. (1), instanţa poate dispune ca procurorul să efectueze de urgenţă verificări cu privire la temeinicia cererii de protecţie.
   (4) Cererea se soluţionează în camera de consiliu, fără participarea persoanei care a formulat cererea.
   (5) Participarea procurorului este obligatorie.
   (6) Instanţa se pronunţă prin încheiere motivată, care nu este supusă căilor de atac.
   (7) Încheierea prin care se dispune măsura de protecţie se păstrează în condiţii de confidenţialitate. Dacă protecţia martorului este necesară şi după rămânerea definitivă a hotărârii, sunt aplicabile dispoziţiile legii speciale.
   (8) Măsurile de protecţie prevăzute la art. 127 lit. a) şi b) se comunică autorităţii desemnate de lege cu punerea în executare a măsurilor.

   
Audierea martorului protejat

   Art. 129. - (1) În situaţiile prevăzute la art. 126 alin. (1) lit. d) şi art. 127 lit. d), audierea martorului se poate efectua prin intermediul mijloacelor audiovideo, fără ca martorul să fie prezent fizic în locul unde se află organul judiciar.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 78. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (2) Abrogat prin punctul 79. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.
   (3) Subiecţii procesuali principali, părţile şi avocaţii acestora pot adresa întrebări martorului audiat în condiţiile alin. (1). Organul judiciar respinge întrebările care ar putea conduce la identificarea martorului.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 80. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (4) Declaraţia martorului protejat se înregistrează prin mijloace tehnice video şi audio şi se redă integral în formă scrisă.
   (5) În cursul urmăririi penale declaraţia se semnează de organul de urmărire penală ori, după caz, de judecătorul de drepturi şi libertăţi şi de procurorul care a fost prezent la audierea martorului şi se depune la dosarul cauzei. Declaraţia martorului, transcrisă, va fi semnată şi de acesta şi va fi păstrată în dosarul depus la parchet, într-un loc special, în condiţii de confidenţialitate.
   (6) În cursul judecăţii, declaraţia martorului se semnează de preşedintele completului de judecată.
   (7) Suportul pe care a fost înregistrată declaraţia martorului, în original, sigilat cu sigiliul parchetului sau, după caz, al instanţei de judecată în faţa căreia s-a făcut declaraţia, se păstrează în condiţii de confidenţialitate. Suportul care conţine înregistrările efectuate în cursul urmăririi penale este înaintat la terminarea urmăririi penale instanţei competente, împreună cu dosarul cauzei, şi este păstrat în aceleaşi condiţii privind confidenţialitatea.

   
§2.
Protecţia martorilor vulnerabili
   
 
Martorul vulnerabil

   Art. 130. - (1) Procurorul sau, după caz, instanţa poate decide acordarea statutului de martor vulnerabil următoarelor categorii de persoane:
   a) martorului care a suferit o traumă ca urmare a săvârşirii infracţiunii ori ca urmare a comportamentului ulterior al suspectului sau inculpatului;
   b) martorului minor.
   (2) Odată cu acordarea statutului de martor vulnerabil, procurorul şi instanţa pot dispune măsurile de protecţie prevăzute la art. 126 alin. (1) lit. b) şi d) sau, după caz, art. 127 lit. b) -e), care se aplică în mod corespunzător. Distorsionarea vocii şi a imaginii nu este obligatorie.
   (3) Dispoziţiile art. 126 şi 128 se aplică în mod corespunzător.

   
SECŢIUNEA a 6-a

  Confruntarea

   
Confruntarea

   Art. 131. - (1) Când se constată că există contraziceri între declaraţiile persoanelor audiate în aceeaşi cauză, se procedează la confruntarea lor dacă aceasta este necesară pentru lămurirea cauzei.
   (2) Persoanele confruntate sunt audiate cu privire la faptele şi împrejurările în privinţa cărora declaraţiile date anterior se contrazic.
   (3) Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate încuviinţa ca persoanele confruntate să îşi pună reciproc întrebări.
   (4) Întrebările şi răspunsurile se consemnează într-un proces-verbal.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 81. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
CAPITOLUL III

  Identificarea persoanelor şi a obiectelor

   
Scopul şi obiectul măsurii

   Art. 132. - (1) Identificarea persoanelor sau obiectelor se poate dispune dacă este necesară în scopul clarificării împrejurărilor cauzei.
   (2) Identificarea persoanelor sau obiectelor poate fi dispusă de procuror ori de organele de cercetare penală, în cursul urmăririi penale, sau de instanţă, în cursul judecăţii.

   
Audierea prealabilă a persoanei care face identificarea

   Art. 133. - (1) După dispunerea măsurii şi înainte ca identificarea să fie realizată, persoana care face identificarea trebuie audiată cu privire la persoana sau obiectul pe care urmează să îl identifice.
   (2) Audierea constă în descrierea tuturor caracteristicilor persoanei sau ale obiectului, precum şi a împrejurărilor în care au fost văzute. Persoana care face identificarea este întrebată dacă a mai participat anterior la o altă procedură de identificare privind aceeaşi persoană sau acelaşi obiect ori dacă persoana sau obiectul de identificat i-au fost indicate ori descrise anterior.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 82. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Identificarea persoanelor

   Art. 134. - (1) Persoana care urmează să fie identificată este prezentată împreună cu alte 4-6 persoane necunoscute, cu trăsături asemănătoare celor descrise de persoana care face identificarea.
   (2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător şi în situaţia identificării persoanelor după fotografii.
   (3) Identificarea se desfăşoară astfel încât persoanele care urmează să fie identificate să nu o vadă pe cea care le identifică.
   (4) Desfăşurarea activităţii de identificare a persoanelor, precum şi declaraţiile persoanei care face identificarea sunt consemnate într-un proces-verbal.
   (5) Procesul-verbal trebuie să cuprindă, pe lângă menţiunile prevăzute la art. 135 alin. (2), numele, prenumele şi adresa persoanelor care au fost introduse în grupul de identificare sau ale căror fotografii au fost prezentate persoanei care face identificarea, numele şi prenumele persoanei identificate, precum şi ordonanţa sau încheierea prin care s-a dispus efectuarea identificării de persoane.
   (6) În cursul urmăririi penale, în situaţia în care organul de urmărire penală consideră necesar, activitatea de identificare este înregistrată audiovideo. Înregistrarea identificării este anexată procesului-verbal ca parte integrantă a acestuia şi poate fi folosită ca mijloc de probă.

   
Identificarea obiectelor

   Art. 135. - (1) Obiectele despre care se presupune că pot contribui la aflarea adevărului în legătură cu săvârşirea unei infracţiuni sunt prezentate în vederea identificării, după ce persoana care face identificarea le-a descris în prealabil. Dacă aceste obiecte nu pot fi aduse pentru a fi prezentate, persoana care face identificarea poate fi condusă la locul unde se află obiectele.
   (2) Desfăşurarea activităţii de identificare a obiectelor, precum şi declaraţiile persoanei care face identificarea sunt consemnate într-un proces-verbal ce trebuie să cuprindă menţiuni cu privire la: ordonanţa sau încheierea prin care s-a dispus măsura, locul unde a fost încheiat, data, ora la care a început şi ora la care s-a terminat activitatea, cu menţionarea oricărui moment de întrerupere, numele, prenumele persoanelor prezente şi calitatea în care acestea participă, numele şi prenumele persoanei care face identificarea, descrierea amănunţită a obiectelor identificate.
   (3) În cursul urmăririi penale, în situaţia în care organul de urmărire consideră necesar, activitatea de identificare şi declaraţia persoanei care face identificarea sunt înregistrate audiovideo. Înregistrarea identificării este anexată procesului-verbal ca parte integrantă a acestuia şi poate fi folosită ca mijloc de probă.

   
Art. 135. A fost admisă pronunţarea unei hotărâri prealabile prin Decizie 1/2016 :
D E C I D E:
Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală în Dosarul nr. 4.039/1/2015, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: "dacă întreprinderea individuală, persoană juridică fără personalitate juridică, poate fi subiect activ al unei infracţiuni săvârşite în realizarea obiectului de activitate".
Stabileşte că întreprinderea individuală, formă de activitate economică organizată de întreprinzătorul persoană fizică în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, nu are calitatea de persoană juridică şi, prin urmare, nu poate răspunde penal în condiţiile prevăzute de art. 135 din Codul penal.
Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 13 ianuarie 2016.

   
Alte identificări

   Art. 136. - Identificarea vocilor, sunetelor sau a altor elemente ce fac obiectul percepţiei senzoriale se dispune şi se efectuează cu respectarea procedurii prevăzute la art. 134.

   
Pluralitatea de identificări

   Art. 137. - (1) În cazul în care mai multe persoane sunt chemate să identifice aceeaşi persoană sau acelaşi obiect, organele judiciare competente iau măsuri prin care să fie evitată comunicarea între cei care au făcut identificarea şi cei care urmează să o efectueze.
   (2) Dacă aceeaşi persoană urmează să participe la mai multe proceduri de identificare a unor persoane sau a unor obiecte, organele judiciare competente iau măsuri ca persoana supusă identificării să fie situată între persoane diferite de cele ce au participat la procedurile anterioare, respectiv obiectul supus identificării să fie plasat printre obiecte diferite de cele utilizate anterior.

   
CAPITOLUL IV

  Metode speciale de supraveghere sau cercetare

   
Dispoziţii generale

   Art. 138. - (1) Constituie metode speciale de supraveghere sau cercetare următoarele:
   a) interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanţă;
   b) accesul la un sistem informatic;
   c) supravegherea video, audio sau prin fotografiere;
   d) localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice;
   e) obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane;
   f) reţinerea, predarea sau percheziţionarea trimiterilor poştale;
   g) utilizarea investigatorilor sub acoperire şi a colaboratorilor;
   h) participarea autorizată la anumite activităţi;
   i) livrarea supravegheată;
   j) obţinerea datelor de trafic şi de localizare prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.
    ___________
    Litera j) a fost modificată prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 82/2014 începând cu 02.05.2016.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 84. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (2) Prin interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare se înţelege interceptarea, accesul, monitorizarea, colectarea sau înregistrarea comunicărilor efectuate prin telefon, sistem informatic ori prin orice alt mijloc de comunicare.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 84. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (3) Prin acces la un sistem informatic se înţelege pătrunderea într-un sistem informatic sau mijloc de stocare a datelor informatice fie direct, fie de la distanţă, prin intermediul unor programe specializate ori prin intermediul unei reţele, în scopul de a identifica probe.
   (4) Prin sistem informatic se înţelege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate ori aflate în relaţie funcţională, dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a datelor, cu ajutorul unui program informatic.
   (5) Prin date informatice se înţelege orice reprezentare de fapte, informaţii sau concepte sub o formă adecvată prelucrării într-un sistem informatic, inclusiv un program capabil să determine executarea unei funcţii de către un sistem informatic.
   (6) Prin supraveghere video, audio sau prin fotografiere se înţelege fotografierea persoanelor, observarea sau înregistrarea conversaţiilor, mişcărilor ori a altor activităţi ale acestora.
   (7) Prin localizare sau urmărire prin mijloace tehnice se înţelege folosirea unor dispozitive care determină locul unde se află persoana sau obiectul la care sunt ataşate.
   (8) Prin percheziţionarea trimiterilor poştale se înţelege verificarea, prin mijloace fizice sau tehnice, a scrisorilor, a altor trimiteri poştale sau a obiectelor transmise prin orice alt mijloc.
   (9) Prin obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane se înţelege operaţiunile prin care se asigură cunoaşterea conţinutului tranzacţiilor financiare şi al altor operaţiuni efectuate sau care urmează să fie efectuate prin intermediul unei instituţii de credit ori al altei entităţi financiare, precum şi obţinerea de la o instituţie de credit sau de la altă entitate financiară de înscrisuri ori informaţii aflate în posesia acesteia referitoare la tranzacţiile sau operaţiunile unei persoane.
    ___________
    Alineatul (9) a fost modificat prin punctul 84. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (10) Prin utilizarea investigatorilor sub acoperire şi a colaboratorilor se înţelege folosirea unei persoane cu o altă identitate decât cea reală în scopul obţinerii de date şi informaţii cu privire la săvârşirea unei infracţiuni.
    ___________
    Alineatul (10) a fost modificat prin punctul 84. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (11) Prin participarea autorizată la anumite activităţi se înţelege comiterea unei fapte similare laturii obiective a unei infracţiuni de corupţie, efectuarea de tranzacţii, operaţiuni sau orice fel de înţelegeri privind un bun sau privind o persoană despre care se bănuieşte că ar fi dispărută, că este victima traficului de persoane ori a unei răpiri, efectuarea de operaţiuni privind droguri sau substanţe dopante, precum şi prestarea unui serviciu, desfăşurate cu autorizarea organului judiciar competent, în scopul obţinerii de mijloace de probă.
    ___________
    Alineatul (11) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 219/2021 începând cu 27.08.2021.

   (12) Prin livrare supravegheată se înţelege tehnica de supraveghere şi cercetare prin care se permit intrarea, circulaţia sau ieşirea de pe teritoriul ţării a unor bunuri în privinţa cărora există o suspiciune cu privire la caracterul ilicit al deţinerii sau obţinerii acestora, sub supravegherea ori cu autorizarea autorităţilor competente, în scopul investigării unei infracţiuni sau al identificării persoanelor implicate în săvârşirea acesteia.
    ___________
    Alineatul (12) a fost modificat prin punctul 19. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (13) Prin supraveghere tehnică se înţelege utilizarea uneia dintre metodele prevăzute la alin. (1) lit. a) -d).
    ___________
    Alineatul (13) a fost modificat prin punctul 19. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   
Supravegherea tehnică

   Art. 139. - (1) Supravegherea tehnică se dispune de judecătorul de drepturi şi libertăţi atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
   a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la alin. (2);
   b) măsura să fie proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, date fiind particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor ori a probelor ce urmează a fi obţinute sau gravitatea infracţiunii;
   c) probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare.
   (2) Supravegherea tehnică se poate dispune în cazul infracţiunilor contra securităţii naţionale prevăzute de Codul penal şi de legi speciale, precum şi în cazul infracţiunilor de trafic de droguri, infracţiunilor la regimul privind substanţele dopante, de efectuare de operaţiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, infracţiunilor privind nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, de trafic şi exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism, de spălare a banilor, de falsificare de monede, timbre sau de alte valori, de falsificare de instrumente de plată electronică, în cazul infracţiunilor care se săvârşesc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică, contra patrimoniului, de şantaj, de viol, de lipsire de libertate în mod ilegal, de evaziune fiscală, în cazul infracţiunilor de corupţie şi al infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene ori în cazul altor infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 219/2021 începând cu 27.08.2021.

   (3) Înregistrările prevăzute în prezentul capitol, efectuate de părţi sau de alte persoane, constituie mijloace de probă când privesc propriile convorbiri sau comunicări pe care le-au purtat cu terţii. Orice alte înregistrări pot constitui mijloace de probă dacă nu sunt interzise de lege.
    ___________
    Alineatul (3) a fost declarat parţial neconstituţional prin punctul 2. din Decizie nr. 55/2020 începând cu 17.06.2020.

   (4) Raportul dintre avocat şi persoana pe care o asistă sau o reprezintă nu poate forma obiectul supravegherii tehnice decât dacă există date că avocatul săvârşeşte ori pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la alin. (2). Dacă pe parcursul sau după executarea măsurii rezultă că activităţile de supraveghere tehnică au vizat şi raporturile dintre avocat şi suspectul ori inculpatul pe care acesta îl apără, probele obţinute nu pot fi folosite în cadrul niciunui proces penal, urmând a fi distruse, de îndată, de către procuror. Judecătorul care a dispus măsura este informat, de îndată, de către procuror. Atunci când apreciază necesar, judecătorul dispune informarea avocatului.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 85. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Procedura de emitere a mandatului de supraveghere tehnică

   Art. 140. - (1) Supravegherea tehnică poate fi dispusă în cursul urmăririi penale, pe o durată de cel mult 30 de zile, la cererea procurorului, de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care face parte procurorul care a formulat cererea.
   (2) Cererea formulată de procuror trebuie să cuprindă: indicarea măsurilor de supraveghere tehnică care se solicită a fi dispuse, numele sau alte date de identificare a persoanei împotriva căreia se dispune măsura, dacă sunt cunoscute, indicarea probelor ori a datelor din care rezultă suspiciunea rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni pentru care se poate dispune măsura, indicarea faptei şi a încadrării juridice, iar, în cazul măsurii supravegherii video, audio sau prin fotografiere, dacă se solicită şi încuviinţarea ca organele de urmărire penală să pătrundă în spaţii private indicate pentru a activa sau a dezactiva mijloacele tehnice ce urmează a fi folosite pentru executarea măsurii supravegherii tehnice, motivarea caracterului proporţional şi subsidiar al măsurii. Procurorul trebuie să înainteze dosarul judecătorului de drepturi şi libertăţi.
   (3) Cererea prin care se solicită încuviinţarea supravegherii tehnice se soluţionează în aceeaşi zi, în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Participarea procurorului este obligatorie.
   (4) În cazul în care apreciază că cererea este întemeiată, judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune, prin încheiere, admiterea cererii procurorului şi emite de îndată mandatul de supraveghere tehnică. Întocmirea minutei este obligatorie.
   (5) Încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi şi mandatul trebuie să cuprindă:
   a) denumirea instanţei;
   b) data, ora şi locul emiterii;
   c) numele, prenumele şi calitatea persoanei care a dat încheierea şi a emis mandatul;
   d) indicarea măsurii concrete încuviinţate;
   e) perioada şi scopul pentru care s-a autorizat măsura;
   f) numele persoanei supuse măsurii de supraveghere tehnică ori datele de identificare ale acesteia, dacă sunt cunoscute;
   g) indicarea, în cazul în care este necesar faţă de natura măsurii încuviinţate, a elementelor de identificare a fiecărui telefon, a punctului de acces la un sistem informatic, a oricăror date cunoscute pentru identificarea căii de comunicare sau a numărului de cont;
   h) în cazul măsurii supravegherii video, audio sau prin fotografiere în spaţii private, menţiunea privind încuviinţarea solicitării ca organele de urmărire penală să pătrundă în spaţii private pentru a activa sau dezactiva mijloacele tehnice ce urmează a fi folosite pentru executarea măsurii supravegherii tehnice;
   i) semnătura judecătorului şi ştampila instanţei.
   (6) În cazul în care judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 139 şi prevederile alin. (1) din prezentul articol, dispune, prin încheiere, respingerea cererii de încuviinţare a măsurii supravegherii tehnice.
   (7) Încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă asupra măsurilor de supraveghere tehnică nu este supusă căilor de atac.
   (8) O nouă cerere de încuviinţare a aceleiaşi măsuri poate fi formulată numai dacă au apărut ori s-au descoperit fapte sau împrejurări noi, necunoscute la momentul soluţionării cererii anterioare de către judecătorul de drepturi şi libertăţi.
   (9) La cererea motivată a persoanei vătămate, procurorul poate solicita judecătorului autorizarea interceptării comunicaţiilor ori înregistrării acestora, precum şi a oricăror tipuri de comunicări efectuate de aceasta prin orice mijloc de comunicare, indiferent de natura infracţiunii ce formează obiectul cercetării. Dispoziţiile alin. (1) - (8) se aplică în mod corespunzător.
    ___________
    Alineatul (9) a fost introdus prin punctul 86. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Autorizarea unor măsuri de supraveghere tehnică de către procuror

   Art. 141. - (1) Procurorul poate autoriza, pe o durată de maximum 48 de ore, măsurile de supraveghere tehnică atunci când:
   a) există urgenţă, iar obţinerea mandatului de supraveghere tehnică în condiţiile art. 140 ar conduce la o întârziere substanţială a cercetărilor, la pierderea, alterarea sau distrugerea probelor ori ar pune în pericol siguranţa persoanei vătămate, a martorului sau membrilor familiilor acestora; şi
   b) sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 139 alin. (1) şi (2).
   (2) Ordonanţa procurorului prin care se autorizează măsura de supraveghere tehnică trebuie să cuprindă menţiunile prevăzute la art. 140 alin. (5).
   (3) Procurorul are obligaţia de a sesiza, în termen de cel mult 24 de ore de la expirarea măsurii, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care face parte procurorul care a emis ordonanţa, în vederea confirmării măsurii, înaintând totodată un proces-verbal de redare rezumativă a activităţilor de supraveghere tehnică efectuate şi dosarul cauzei.
   (4) În cazul în care judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), confirmă în termen de 24 de ore măsura dispusă de procuror, prin încheiere, pronunţată în camera de consiliu, fără citarea părţilor.
   (5) Cu privire la datele informatice identificate prin accesul la un sistem informatic, procurorul poate dispune, prin ordonanţă:
   a) realizarea şi conservarea unei copii a acestor date informatice;
   b) suprimarea accesării sau îndepărtarea acestor date informatice din sistemul informatic.
    Copiile se realizează cu mijloace tehnice şi proceduri adecvate, de natură să asigure integritatea informaţiilor conţinute de acestea.
   (6) În cazul în care judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că nu au fost respectate condiţiile prevăzute la alin. (1), infirmă măsura luată de către procuror şi dispune distrugerea probelor obţinute în temeiul acesteia. Procurorul distruge probele astfel obţinute şi întocmeşte un proces-verbal în acest sens.
   (7) Odată cu cererea de confirmare a măsurii sau separat, procurorul poate solicita judecătorului de drepturi şi libertăţi luarea măsurii supravegherii tehnice în condiţiile art. 140.
   (8) Încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă asupra măsurilor dispuse de procuror nu este supusă căilor de atac.

   
Punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică

   Art. 142. - (1) Procurorul pune în executare supravegherea tehnică ori poate dispune ca aceasta să fie efectuată de organul de cercetare penală sau de lucrători specializaţi din cadrul poliţiei.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 6/2016 începând cu 14.03.2016.

   (11) Pentru realizarea activităţilor prevăzute la art. 138 alin. (1) lit. a) -d), procurorul, organele de cercetare penală sau lucrătorii specializaţi din cadrul poliţiei folosesc nemijlocit sistemele tehnice şi proceduri adecvate, de natură să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor şi informaţiilor colectate.
    ___________
    Alineatul (1^1) a fost introdus prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 6/2016 începând cu 14.03.2016.

   (2) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de orice tip de comunicare sunt obligaţi să colaboreze cu procurorul, organele de cercetare penală sau lucrătorii specializaţi din cadrul poliţiei, în limitele competenţelor acestora, pentru punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 21. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (3) Persoanele care sunt chemate să dea concurs tehnic la executarea măsurilor de supraveghere au obligaţia să păstreze secretul operaţiunii efectuate, sub sancţiunea legii penale.
   (4) Procurorul are obligaţia de a înceta imediat supravegherea tehnică înainte de expirarea duratei mandatului dacă nu mai există temeiurile care au justificat măsura, informând de îndată despre aceasta judecătorul care a emis mandatul.
   (5) Datele rezultate din măsurile de supraveghere tehnică pot fi folosite şi în altă cauză penală dacă din cuprinsul acestora rezultă date sau informaţii concludente şi utile privitoare la pregătirea ori săvârşirea unei alte infracţiuni dintre cele prevăzute la art. 139 alin. (2).
   (6) Datele rezultate din măsurile de supraveghere care nu privesc fapta ce formează obiectul cercetării sau care nu contribuie la identificarea ori localizarea persoanelor, dacă nu sunt folosite în alte cauze penale potrivit alin. (5), se arhivează la sediul parchetului, în locuri speciale, cu asigurarea confidenţialităţii. Din oficiu sau la solicitarea părţilor, judecătorul ori completul învestit poate solicita datele sigilate dacă există noi probe din care rezultă că totuşi o parte dintre acestea privesc fapta ce formează obiectul cercetării. După un an de la soluţionarea definitivă a cauzei, acestea sunt distruse de către procuror, care întocmeşte un proces-verbal în acest sens.
   Art. 1421. - (1) Orice persoană autorizată care realizează activităţi de supraveghere tehnică, în baza prezentei legi, are posibilitatea de a asigura semnarea electronică a datelor rezultate din activităţile de supraveghere tehnică, utilizând o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
   (2) Orice persoană autorizată care transmite date rezultate din activităţile de supraveghere tehnică, în baza prezentei legi, are posibilitatea să semneze datele transmise, utilizând şi o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat şi care permite identificarea neambiguă a persoanei autorizate, aceasta asumându-şi astfel responsabilitatea în ceea ce priveşte integritatea datelor transmise.
   (3) Orice persoană autorizată care primeşte date rezultate din activităţile de supraveghere tehnică, în baza prezentei legi, are posibilitatea să verifice integritatea datelor primite şi să certifice această integritate prin semnarea datelor, utilizând o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat şi care permite identificarea neambiguă a persoanei autorizate.
   (4) Fiecare persoană care certifică datele sub semnătură electronică răspunde potrivit legii pentru securitatea şi integritatea acestor date.
    ___________
    Art. 142^1. - a fost introdus prin punctul 88. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Consemnarea activităţilor de supraveghere tehnică

   Art. 143. - (1) Procurorul sau organul de cercetare penală întocmeşte un proces-verbal pentru fiecare activitate de supraveghere tehnică, în care sunt consemnate rezultatele activităţilor efectuate care privesc fapta ce formează obiectul cercetării sau contribuie la identificarea ori localizarea persoanelor, datele de identificare ale suportului care conţine rezultatul activităţilor de supraveghere tehnică, numele persoanelor la care se referă, dacă sunt cunoscute, sau alte date de identificare, precum şi, după caz, data şi ora la care a început activitatea de supraveghere şi data şi ora la care s-a încheiat.
   (2) La procesul-verbal se ataşează, în plic sigilat, o copie a suportului care conţine rezultatul activităţilor de supraveghere tehnică. Suportul sau o copie certificată a acestuia se păstrează la sediul parchetului, în locuri speciale, în plic sigilat şi va fi pus la dispoziţia instanţei, la solicitarea acesteia. După sesizarea instanţei, copia suportului care conţine activităţile de supraveghere tehnică şi copii de pe procesele-verbale se păstrează la grefa instanţei, în locuri speciale, în plic sigilat, la dispoziţia exclusivă a judecătorului sau completului învestit cu soluţionarea cauzei.
   (21) Orice persoană autorizată care realizează copii ale unui suport de stocare a datelor informatice care conţine rezultatul activităţilor de supraveghere tehnică are posibilitatea să verifice integritatea datelor incluse în suportul original şi, după efectuarea copiei, să semneze datele incluse în aceasta, utilizând o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat şi care permite identificarea neambiguă a persoanei autorizate, aceasta asumându-şi astfel responsabilitatea în ceea ce priveşte integritatea datelor.
    ___________
    Alineatul (2^1) a fost introdus prin punctul 89. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (3) Convorbirile, comunicările sau conversaţiile purtate într-o altă limbă decât cea română sunt transcrise în limba română, prin intermediul unui interpret, care are obligaţia de a păstra confidenţialitatea.
   (4) Convorbirile, comunicările sau conversaţiile interceptate şi înregistrate, care privesc fapta ce formează obiectul cercetării ori contribuie la identificarea ori localizarea persoanelor, sunt redate de către procuror sau organul de cercetare penală într-un proces-verbal în care se menţionează mandatul emis pentru efectuarea acestora, numerele posturilor telefonice, datele de identificare ale sistemelor informatice ori ale punctelor de acces, numele persoanelor ce au efectuat comunicările, dacă sunt cunoscute, data şi ora fiecărei convorbiri sau comunicări. Procesul-verbal este certificat pentru autenticitate de către procuror.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 90. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (5) După încetarea măsurii de supraveghere, procurorul informează judecătorul de drepturi şi libertăţi despre activităţile efectuate.

   
Prelungirea măsurii supravegherii tehnice

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 22. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   Art. 144. - (1) Măsura supravegherii tehnice poate fi prelungită, pentru motive temeinic justificate, de către judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa competentă, la cererea motivată a procurorului, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 139, fiecare prelungire neputând depăşi 30 de zile.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 22. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă în camera de consiliu, fără citarea părţilor, prin încheiere care nu este supusă căilor de atac. Întocmirea minutei este obligatorie.
   (3) Durata totală a măsurilor de supraveghere tehnică, cu privire la aceeaşi persoană şi aceeaşi faptă, nu poate depăşi, în aceeaşi cauză, 6 luni, cu excepţia măsurii de supraveghere video, audio sau prin fotografiere în spaţii private, care nu poate depăşi 120 de zile.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 91. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Informarea persoanei supravegheate

   Art. 145. - (1) După încetarea măsurii de supraveghere tehnică, procurorul informează, în scris, în cel mult 10 zile, pe fiecare subiect al unui mandat despre măsura de supraveghere tehnică ce a fost luată în privinţa sa.
   (2) După momentul informării, persoana supravegheată are dreptul de a lua cunoştinţă, la cerere, de conţinutul proceselor-verbale în care sunt consemnate activităţile de supraveghere tehnică efectuate. De asemenea, procurorul trebuie să asigure, la cerere, ascultarea convorbirilor, comunicărilor sau conversaţiilor ori vizionarea imaginilor rezultate din activitatea de supraveghere tehnică.
   (3) Termenul de formulare a cererii este de 20 de zile de la data comunicării informării scrise prevăzute la alin. (1).
   (4) Procurorul poate să amâne motivat efectuarea informării sau a prezentării suporturilor pe care sunt stocate activităţile de supraveghere tehnică ori a proceselor- verbale de redare, dacă aceasta ar putea conduce la:
   a) perturbarea sau periclitarea bunei desfăşurări a urmăririi penale în cauză;
   b) punerea în pericol a siguranţei victimei, a martorilor sau a membrilor familiilor acestora;
   c) dificultăţi în supravegherea tehnică asupra altor persoane implicate în cauză.
   (5) Amânarea prevăzută la alin. (4) se poate dispune cel mai târziu până la terminarea urmăririi penale sau până la clasarea cauzei.

    ___________
    Art. 145. a fost declarat parţial neconstituţional prin paragraful din Decizie nr. 244/2017 începând cu 06.07.2017.

   
Conservarea materialelor rezultate din supravegherea tehnică

   Art. 146. - (1) Dacă în cauză s-a dispus o soluţie de clasare, împotriva căreia nu a fost formulată plângere în termenul legal prevăzut la art. 340 sau plângerea a fost respinsă, procurorul înştiinţează de îndată despre aceasta pe judecătorul de drepturi şi libertăţi.
   (2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune conservarea suportului material sau a copiei certificate a acestuia, prin arhivare la sediul instanţei în locuri speciale, în plic sigilat, cu asigurarea confidenţialităţii.
   (3) Dacă în cauză instanţa a pronunţat o hotărâre de condamnare, de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei, de achitare ori încetare a procesului penal, rămasă definitivă, suportul material sau copia acestuia se conservă prin arhivare odată cu dosarul cauzei la sediul instanţei, în locuri speciale, cu asigurarea confidenţialităţii.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 92. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane

    ___________
    Paragraful a fost introdus prin punctul 23. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   Art. 1461. - (1) Obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare efectuate se poate dispune de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care face parte procurorul care a întocmit propunerea, cu privire la tranzacţiile financiare ale făptuitorului, suspectului, inculpatului sau ale oricărei persoane care este bănuită că realizează asemenea operaţiuni cu făptuitorul, suspectul sau inculpatul, dacă:
   a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni;
   b) măsura este necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, date fiind particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor sau a probelor ce urmează a fi obţinute ori gravitatea infracţiunii;
   c) probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare.
   (2) Obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ce urmează a fi efectuate poate fi dispusă pe o durată de cel mult 30 de zile de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care face parte procurorul care a întocmit propunerea, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1).
   (3) Dispoziţiile art. 140 alin. (2) - (9) se aplică în mod corespunzător.
   (4) Mandatul prin care este autorizată obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ce urmează a fi efectuate poate fi prelungit în condiţiile art. 144, durata totală a măsurii neputând depăşi, în aceeaşi cauză şi cu privire la aceeaşi persoană, 6 luni.
   (5) În cazurile în care există urgenţă, iar obţinerea mandatului în condiţiile alin. (1) sau (2) ar conduce la o întârziere substanţială a cercetărilor, la pierderea, alterarea sau distrugerea probelor ori ar pune în pericol siguranţa victimei sau a altor persoane şi sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) sau, după caz, alin. (2), procurorul poate dispune obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare efectuate sau care urmează a fi efectuate. Dispoziţiile art. 141 se aplică în mod corespunzător.
   (6) Este interzisă obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare dintre avocat şi suspect, inculpat sau orice altă persoană pe care acesta o apără, cu excepţia situaţiilor în care există date că avocatul săvârşeşte sau pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la art. 139 alin. (2).
   (7) Instituţiile de credit sau entităţile financiare care efectuează tranzacţiile financiare sunt obligate să predea înscrisurile sau informaţiile la care se face referire în mandatul dispus de judecător sau în autorizaţia emisă de procuror.
   (8) După efectuarea activităţilor autorizate, procurorul îl informează, în cel mult 10 zile, în scris, pe fiecare subiect al unui mandat despre măsura ce a fost luată în privinţa sa. După momentul informării, persoana ale cărei tranzacţii financiare au fost vizate de această măsură are dreptul de a lua cunoştinţă de activităţile efectuate.
   (9) Dispoziţiile art. 145 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător.
    ___________
    Art. 146^1. - a fost declarat parţial neconstituţional prin paragraful din Decizie nr. 421/2020 începând cu 27.07.2020.
    Art. 146^1. - a fost introdus prin punctul 23. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   
Reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale

   Art. 147. - (1) Reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale se poate dispune de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care face parte procurorul care a întocmit propunerea, cu privire la scrisorile, trimiterile poştale sau obiectele trimise ori primite de făptuitor, suspect, inculpat sau de orice persoană care este bănuită că primeşte ori trimite prin orice mijloc aceste bunuri de la făptuitor, suspect sau inculpat ori bunuri destinate acestuia, dacă:
   a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni;
   b) măsura este necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, date fiind particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor sau a probelor ce urmează a fi obţinute ori gravitatea infracţiunii;
   c) probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare.
   (2) Este interzisă reţinerea, predarea şi percheziţionarea corespondenţei sau a trimiterilor poştale trimise ori primite în raporturile dintre avocat şi suspectul, inculpatul sau orice altă persoană pe care acesta o apără, cu excepţia situaţiilor în care există date că avocatul săvârşeşte sau pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la art. 139 alin. (2).
   (3) Dispoziţiile art. 140 se aplică în mod corespunzător.
   (4) În cazurile în care există urgenţă, iar obţinerea mandatului de reţinere, predare şi percheziţionare a trimiterilor poştale în condiţiile art. 140 ar conduce la o întârziere substanţială a cercetărilor, la pierderea, alterarea sau distrugerea probelor ori ar pune în pericol siguranţa victimei sau a altor persoane şi sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), procurorul poate dispune, pe o durată de maximum 48 de ore, măsurile prevăzute la alin. (1). Dispoziţiile art. 141 alin. (2) - (8) se aplică în mod corespunzător.
   (5) Unităţile poştale sau de transport şi orice alte persoane fizice sau juridice care efectuează activităţi de transport sau transfer de informaţii sunt obligate să reţină şi să predea procurorului scrisorile, trimiterile poştale ori obiectele la care se face referire în mandatul dispus de judecător sau în autorizaţia emisă de procuror.
   (6) Corespondenţa, trimiterile poştale sau obiectele ridicate şi percheziţionate care nu au legătură cu cauza se restituie destinatarului.
   (7) După efectuarea activităţilor autorizate, procurorul îl informează, în cel mult 10 zile, în scris, pe fiecare subiect al unui mandat despre măsura ce a fost luată în privinţa sa. După momentul informării, persoana ale cărei corespondenţă, trimiteri poştale sau obiecte au fost ridicate şi percheziţionate are dreptul de a lua cunoştinţă de activităţile efectuate.
   (8) Dispoziţiile art. 145 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător.
   (9) Măsura poate fi prelungită în condiţiile art. 144, durata totală a măsurii neputând depăşi, în aceeaşi cauză şi cu privire la aceeaşi persoană, 6 luni.
    ___________
    Alineatul (9) a fost modificat prin punctul 24. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   
Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală şi a colaboratorilor

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 93. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 148. - (1) Autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire se poate dispune de procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală, pe o perioadă de maximum 60 de zile, dacă:
   a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale prevăzute de Codul penal şi de alte legi speciale, precum şi în cazul infracţiunilor de trafic de droguri, infracţiunilor la regimul privind substanţele dopante, de efectuare de operaţiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, infracţiunilor privind nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, trafic şi exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism sau asimilate acestora, de finanţare a terorismului, spălare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte valori, falsificare de instrumente de plată electronică, în cazul infracţiunilor care se săvârşesc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică, şantaj, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, în cazul infracţiunilor de corupţie, al infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, al infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene ori în cazul altor infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 7 ani sau mai mare ori există o suspiciune rezonabilă că o persoană este implicată în activităţi infracţionale ce au legătură cu infracţiunile enumerate mai sus;
    ___________
    Litera a) a fost modificată prin punctul 3. din Lege nr. 219/2021 începând cu 27.08.2021.

   b) măsura este necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, date fiind particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor sau a probelor ce urmează a fi obţinute ori gravitatea infracţiunii;
   c) probele sau localizarea şi identificarea făptuitorului, suspectului ori inculpatului nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare.
   (2) Măsura se dispune de procuror, din oficiu sau la cererea organului de cercetare penală, prin ordonanţă care trebuie să cuprindă, în afara menţiunilor prevăzute la art. 286 alin. (2):
   a) indicarea activităţilor pe care investigatorul sub acoperire este autorizat să le desfăşoare;
   b) perioada pentru care s-a autorizat măsura;
   c) identitatea atribuită investigatorului sub acoperire.
   (3) În cazul în care procurorul apreciază că este necesar ca investigatorul sub acoperire să poată folosi dispozitive tehnice pentru a obţine fotografii sau înregistrări audio şi video, sesizează judecătorul de drepturi şi libertăţi în vederea emiterii mandatului de supraveghere tehnică. Dispoziţiile art. 141 se aplică în mod corespunzător.
   (4) Investigatorii sub acoperire sunt lucrători operativi din cadrul poliţiei judiciare. În cazul investigării infracţiunilor contra securităţii naţionale şi infracţiunilor de terorism pot fi folosiţi ca investigatori sub acoperire şi lucrători operativi din cadrul organelor de stat care desfăşoară, potrivit legii, activităţi de informaţii în vederea asigurării securităţii naţionale.
   (5) Investigatorul sub acoperire culege date şi informaţii în baza ordonanţei emise potrivit alin. (1) - (3), pe care le pune, în totalitate, la dispoziţia procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală, întocmind un proces-verbal.
   (6) În cazul în care desfăşurarea activităţii investigatorului impune participarea autorizată la anumite activităţi, procurorul procedează potrivit dispoziţiilor art. 150.
   (7) Organele judiciare pot folosi sau pune la dispoziţia investigatorului sub acoperire orice înscrisuri ori obiecte necesare pentru desfăşurarea activităţii autorizate. Activitatea persoanei care pune la dispoziţie sau foloseşte înscrisurile ori obiectele nu constituie infracţiune.
   (8) Investigatorii sub acoperire pot fi audiaţi ca martori în cadrul procesului penal în aceleaşi condiţii ca şi martorii ameninţaţi.
   (9) Durata măsurii poate fi prelungită pentru motive temeinic justificate, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), fiecare prelungire neputând depăşi 60 de zile. Durata totală a măsurii, în aceeaşi cauză şi cu privire la aceeaşi persoană, nu poate depăşi un an, cu excepţia infracţiunilor contra vieţii, securităţii naţionale, infracţiunilor de trafic de droguri, infracţiunilor la regimul privind substanţele dopante, nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, trafic şi exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism sau asimilate acestora, de finanţare a terorismului, spălare a banilor, precum şi infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.
    ___________
    Alineatul (9) a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 219/2021 începând cu 27.08.2021.

   (10) În situaţii excepţionale, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), iar folosirea investigatorului sub acoperire nu este suficientă pentru obţinerea datelor sau informaţiilor ori nu este posibilă, procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală poate autoriza folosirea unui colaborator, căruia îi poate fi atribuită o altă identitate decât cea reală. Dispoziţiile alin. (2) - (3) şi (5) - (9) se aplică în mod corespunzător.
    ___________
    Art. 148. - a fost modificat prin punctul 93. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Măsurile de protecţie a investigatorilor sub acoperire şi a colaboratorilor

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 94. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 149. - (1) Identitatea reală a investigatorilor sub acoperire şi a colaboratorilor cu o altă identitate decât cea reală nu poate fi dezvăluită.
   (2) Procurorul, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată are dreptul de a cunoaşte adevărata identitate a investigatorului sub acoperire şi a colaboratorului, cu respectarea secretului profesional.
   (3) Investigatorul sub acoperire, colaboratorul, informatorul, precum şi membrii de familie ai acestora sau alte persoane supuse ameninţărilor, intimidărilor sau actelor de violenţă, în legătură cu activitatea desfăşurată de investigatorul sub acoperire, informator sau colaborator, pot beneficia de măsuri specifice de protecţie a martorilor, potrivit legii.
    ___________
    Art. 149. - a fost modificat prin punctul 94. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Participarea autorizată la anumite activităţi

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 95. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 150. - (1) Participarea autorizată la anumite activităţi în condiţiile art. 138 alin. (11) se poate dispune de către procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală, pe o perioadă de maximum 60 de zile, dacă:
   a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni de trafic de droguri, infracţiuni la regimul privind substanţele dopante, de efectuare de operaţiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, infracţiuni privind nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, trafic şi exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism sau asimilate acestora, de finanţare a terorismului, spălare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte valori, unei infracţiuni care se săvârşeşte prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică, şantaj, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, în cazul infracţiunilor de corupţie, al infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie şi al infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene sau în cazul altor infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 7 ani sau mai mare ori dacă există o suspiciune rezonabilă că o persoană este implicată în activităţi infracţionale care au legătură, potrivit art. 43, cu infracţiunile enumerate mai sus;
    ___________
    Litera a) a fost modificată prin punctul 5. din Lege nr. 219/2021 începând cu 27.08.2021.

   b) măsura este necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, date fiind particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor sau a probelor ce urmează a fi obţinute ori gravitatea infracţiunii;
   c) probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta ori un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare.
   (2) Măsura se dispune de către procuror, din oficiu sau la cererea organului de cercetare penală, prin ordonanţă care trebuie să cuprindă, în afara menţiunilor prevăzute la art. 286 alin. (2):
   a) indicarea activităţilor autorizate;
   b) perioada pentru care s-a autorizat măsura;
   c) persoana care desfăşoară activităţile autorizate.
   (3) Activităţile autorizate pot fi desfăşurate de un organ de cercetare penală, de un investigator cu identitate reală, de un investigator sub acoperire sau de un colaborator.
   (4) Desfăşurarea activităţilor autorizate de către persoana prevăzută la alin. (2) lit. c) nu constituie contravenţie sau infracţiune.
   (5) Punerea în executare a acestor măsuri se consemnează într-un proces-verbal care conţine: datele la care măsura a început şi s-a încheiat, date cu privire la persoanele care au desfăşurat activităţile autorizate, descrierea dispozitivelor tehnice utilizate în cazul în care s-a autorizat de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, folosirea mijloacelor tehnice de supraveghere, identitatea persoanelor cu privire la care a fost pusă în aplicare măsura.
   (6) Persoana care a desfăşurat activităţile autorizate poate fi audiată ca martor în cadrul procesului penal, cu respectarea dispoziţiilor privind audierea martorilor ameninţaţi, dacă organul judiciar apreciază că audierea este necesară.
   (7) Organele judiciare pot folosi sau pune la dispoziţia persoanei care desfăşoară activităţile autorizate orice înscrisuri sau obiecte necesare pentru desfăşurarea activităţii autorizate. Persoana care pune la dispoziţie sau foloseşte înscrisurile ori obiectele nu va comite o infracţiune prin desfăşurarea acestor activităţi, în cazul în care acestea constituie infracţiuni.
   (8) Măsura dispusă poate fi prelungită de către procuror, pentru motive temeinic justificate, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), fiecare prelungire neputând depăşi 60 de zile.
   (9) Durata totală a măsurii, cu privire la aceeaşi persoană şi aceeaşi faptă, nu poate depăşi un an.
    ___________
    Art. 150. - a fost modificat prin punctul 95. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Livrarea supravegheată

   Art. 151. - (1) Livrarea supravegheată poate fi autorizată, prin ordonanţă, de către procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală, la solicitarea instituţiilor sau organelor competente, cu sau fără sustragerea ori substituirea totală sau parţială a bunurilor care fac obiectul livrării.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 28. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (2) Livrarea supravegheată poate fi autorizată numai în următoarele cazuri:
   a) dacă descoperirea sau arestarea persoanelor implicate în transportul ilegal de droguri, substanţe dopante, arme, obiecte furate, materiale explozive şi precursori de explozivi restricţionaţi, nucleare, alte materiale radioactive, sume de bani şi alte obiecte care rezultă din activităţi ilicite ori obiecte utilizate în scopul comiterii de infracţiuni nu ar putea fi făcută în alt mod sau ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta ori un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare;
    ___________
    Litera a) a fost modificată prin punctul 6. din Lege nr. 219/2021 începând cu 27.08.2021.

   b) dacă descoperirea ori dovedirea infracţiunilor săvârşite în legătură cu livrarea de transporturi ilegale sau suspecte ar fi imposibilă ori foarte dificilă în alt mod.
   (21) Livrarea supravegheată poate fi realizată pe teritoriul ţării numai dacă procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală se asigură că autorităţile care au, potrivit legii, atribuţii în legătură cu verificarea sau supravegherea intrării, circulaţiei sau ieşirii de pe teritoriul ţării a bunurilor vizate:
   a) păstrează confidenţialitatea activităţilor desfăşurate;
   b) garantează supravegherea permanentă a transportului ilegal sau suspect.
    ___________
    Alineatul (2^1) a fost introdus prin punctul 29. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (3) În situaţia în care livrarea supravegheată presupune activităţi transfrontaliere, aceasta poate fi realizată numai dacă procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală ia măsuri şi se asigură ca autorităţile statelor tranzitate:
   a) să fie de acord cu intrarea pe teritoriul acestora a transportului ilegal sau suspect şi cu ieşirea acestuia de pe teritoriul statului;
   b) să garanteze faptul că transportul ilegal sau suspect este supravegheat permanent de către autorităţile competente;
   c) să garanteze faptul că procurorul, organele de poliţie sau alte autorităţi de stat competente sunt înştiinţate în ceea ce priveşte rezultatul urmăririi penale împotriva persoanelor acuzate de infracţiuni care au constituit obiectul metodei speciale de cercetare la care se face referire la alin. (1).
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 30. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (4) Dispoziţiile alin. (3) nu se aplică în cazul în care un tratat internaţional la care România este parte are dispoziţii contrare.
   (5) Pentru fiecare livrare supravegheată procurorul emite câte o ordonanţă, care trebuie să cuprindă, pe lângă menţiunile prevăzute la art. 286 alin. (2):
   a) numele suspectului sau inculpatului, dacă sunt cunoscute;
   b) motivele concrete care justifică măsura;
   c) indicarea bunurilor care fac obiectul livrării supravegheate şi a dovezilor din care rezultă caracterul ilicit al acestora, a bunurilor care urmează a fi sustrase sau substituite, precum şi a bunurilor care urmează a le înlocui pe acestea, după caz;
   d) timpul şi locul efectuării livrării sau, după caz, itinerarul ce urmează a fi parcurs în vederea efectuării livrării, dacă acestea sunt cunoscute;
   e) modalităţile în care va fi efectuată supravegherea;
   f) datele de identificare a persoanelor autorizate să supravegheze livrarea.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 30. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (6) Livrarea supravegheată este pusă în aplicare de către poliţie sau de altă autoritate competentă. Procurorul stabileşte, coordonează şi controlează modul de punere în aplicare a livrării supravegheate.
   (7) Punerea în aplicare a livrării supravegheate nu constituie infracţiune.
   (8) Organele prevăzute la alin. (6) au obligaţia de a întocmi, la finalizarea livrării supravegheate pe teritoriul României, un proces-verbal cu privire la activităţile desfăşurate, pe care îl înaintează procurorului.
    ___________
    Alineatul (8) a fost modificat prin punctul 96. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Obţinerea datelor de trafic şi de localizare prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului
    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 82/2014 începând cu 02.05.2016.

   Art. 152. - (1) Organele de urmărire penală, cu autorizarea prealabilă a judecătorului de drepturi şi libertăţi, pot solicita date de trafic şi localizare prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
   a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la art. 139 alin. (2) sau a unei infracţiuni de concurenţă neloială, de evadare, de fals în înscrisuri, infracţiuni privind nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, a unei infracţiuni privind nerespectarea dispoziţiilor privind introducerea în ţară de deşeuri şi reziduuri, a unei infracţiuni privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc ori a unei infracţiuni privind regimul juridic al precursorilor de droguri, şi infracţiuni referitoare la operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive asemănătoare celor determinate de substanţele şi produsele stupefiante sau psihotrope;
    ___________
    Litera a) a fost modificată prin punctul 1. din Lege nr. 49/2018 începând cu 01.04.2018.

   b) există temeiuri justificate pentru a se crede că datele solicitate constituie probe;
   c) probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare;
   d) măsura este proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, date fiind particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor ori a probelor ce urmează a fi obţinute sau gravitatea infracţiunii.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 82/2014 începând cu 02.05.2016.

   (2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă în termen de 48 de ore cu privire la solicitarea organelor de urmărire penală de transmitere a datelor, prin încheiere motivată, în camera de consiliu.
   (3) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului care colaborează cu organele de urmărire penală au obligaţia de a păstra secretul operaţiunii efectuate.
    ___________
    Art. 152. a fost modificat prin punctul 97. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Obţinerea de date privind situaţia financiară a unei persoane

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 98. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 153. - (1) Procurorul poate solicita unei instituţii de credit sau oricărei altei instituţii care deţine date privind situaţia financiară a unei persoane comunicarea datelor privind existenţa şi conţinutul conturilor unei persoane, în cazul în care există indicii temeinice cu privire la săvârşirea unei infracţiuni şi există temeiuri pentru a se crede că datele solicitate constituie probe.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 31. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (2) Măsura prevăzută la alin. (1) se dispune din oficiu sau la cererea organului de cercetare penală, prin ordonanţă care trebuie să cuprindă, în afara menţiunilor prevăzute la art. 286 alin. (2): instituţia care este în posesia ori care are sub control datele, numele suspectului sau inculpatului, motivarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), menţionarea obligaţiei instituţiei de a comunica imediat, în condiţii de confidenţialitate, datele solicitate.
   (3) Instituţia prevăzută la alin. (1) este obligată să pună de îndată la dispoziţie datele solicitate.
    ___________
    Art. 153. - a fost modificat prin punctul 98. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.
    ___________
    CAPITOLUL IV a fost modificat prin punctul 83. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
CAPITOLUL V

  Conservarea datelor informatice

   
Conservarea datelor informatice

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 100. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 154. - (1) Dacă există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni, în scopul strângerii de probe ori identificării făptuitorului, suspectului sau a inculpatului, procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală poate dispune conservarea imediată a anumitor date informatice, inclusiv a datelor referitoare la traficul informaţional, care au fost stocate prin intermediul unui sistem informatic şi care se află în posesia sau sub controlul unui furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice ori unui furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, în cazul în care există pericolul pierderii sau modificării acestora.
   (2) Conservarea se dispune de procuror, din oficiu sau la cererea organului de cercetare penală, pe o durată de maximum 60 de zile, prin ordonanţă care trebuie să cuprindă, în afara menţiunilor prevăzute la art. 286 alin. (2): furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului în posesia cărora se află datele informatice ori care le au sub control, numele făptuitorului, suspectului sau inculpatului, dacă este cunoscut, descrierea datelor ce trebuie conservate, motivarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), durata pentru care a fost emisă, menţionarea obligaţiei persoanei sau furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului de a conserva imediat datele informatice indicate şi de a le menţine integritatea, în condiţii de confidenţialitate.
   (3) Măsura conservării poate fi prelungită, pentru motive temeinic justificate, de procuror, o singură dată, pe o durată de maximum 30 de zile.
   (4) Ordonanţa procurorului se transmite, de îndată, oricărui furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului în posesia căruia se află datele prevăzute la alin. (1) ori care le are sub control, acesta fiind obligat să le conserve imediat, în condiţii de confidenţialitate.
   (5) În cazul în care datele referitoare la traficul informaţional se află în posesia mai multor furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, furnizorul în posesia sau sub controlul căruia se află datele informatice are obligaţia de a pune, de îndată, la dispoziţia organului de urmărire penală informaţiile necesare identificării celorlalţi furnizori, în vederea cunoaşterii tuturor elementelor din lanţul de comunicare folosit.
   (6) În termenul prevăzut la alin. (2) şi (3), procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală poate, cu autorizarea prealabilă a judecătorului de drepturi şi libertăţi, să solicite unui furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice ori unui furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului transmiterea datelor conservate potrivit legii ori poate dispune ridicarea acestei măsuri. Dispoziţiile art. 170 alin. (21) - (25), alin. (4) şi (5) şi ale art. 171 se aplică în mod corespunzător.
   (7) Judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă în termen de 48 de ore cu privire la solicitarea organelor de urmărire penală de transmitere a datelor, prin încheiere motivată, în camera de consiliu.
   (71) Dispoziţiile alin. (1) - (7) se aplică în mod corespunzător şi cu privire la datele informatice, inclusiv la datele referitoare la traficul informaţional, stocate prin intermediul unui sistem informatic care se află în posesia sau sub controlul altor persoane.
    ___________
    Alineatul (7^1) a fost introdus prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 82/2014 începând cu 02.05.2016.

   (8) Până la terminarea urmăririi penale, procurorul este obligat să încunoştinţeze, în scris, persoanele faţă de care se efectuează urmărirea penală şi ale căror date au fost conservate.
    ___________
    Art. 154. - a fost modificat prin punctul 100. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Abrogat prin punctul 101. din Lege nr. 255/2013
începând cu 01.02.2014.
   Art. 155. Abrogat prin punctul 101. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.
    ___________
    CAPITOLUL V a fost modificat prin punctul 99. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
CAPITOLUL VI

  Percheziţia şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri

   
Dispoziţii comune

   Art. 156. - (1) Percheziţia poate fi domiciliară, corporală, informatică sau a unui vehicul.
   (2) Percheziţia se efectuează cu respectarea demnităţii, fără a constitui ingerinţă disproporţională în viaţa privată.

   
SECŢIUNEA 1

  Percheziţia domiciliară

   
Cazurile şi condiţiile în care se poate dispune percheziţia domiciliară

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 103. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 157. - (1) Percheziţia domiciliară ori a bunurilor aflate în domiciliu poate fi dispusă dacă există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni de către o persoană ori la deţinerea unor obiecte sau înscrisuri ce au legătură cu o infracţiune şi se presupune că percheziţia poate conduce la descoperirea şi strângerea probelor cu privire la această infracţiune, la conservarea urmelor săvârşirii infracţiunii sau la prinderea suspectului ori inculpatului.
   (2) Prin domiciliu se înţelege o locuinţă sau orice spaţiu delimitat în orice mod ce aparţine ori este folosit de o persoană fizică sau juridică.
    ___________
    Art. 157. - a fost modificat prin punctul 103. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Procedura de emitere a mandatului de percheziţie domiciliară

   Art. 158. - (1) Percheziţia domiciliară poate fi dispusă în cursul urmăririi penale, la cererea procurorului, de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care face parte procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală. În cursul judecăţii, percheziţia se dispune, din oficiu sau la cererea procurorului, de către instanţa învestită cu judecarea cauzei.
   (2) Cererea formulată de procuror trebuie să cuprindă:
   a) descrierea locului unde urmează a se efectua percheziţia, iar dacă sunt suspiciuni rezonabile privind existenţa sau posibilitatea transferării probelor, datelor sau persoanelor căutate în locuri învecinate, descrierea acestor locuri;
   b) indicarea probelor ori a datelor din care rezultă suspiciunea rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni sau cu privire la deţinerea obiectelor ori înscrisurilor ce au legătură cu o infracţiune;
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin punctul 104. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   c) indicarea infracţiunii, a probelor sau a datelor din care rezultă că în locul în care se solicită efectuarea percheziţiei se află suspectul ori inculpatul sau pot fi descoperite probe cu privire la săvârşirea infracţiunii ori urme ale săvârşirii infracţiunii;
   d) numele, prenumele şi, dacă este necesar, descrierea suspectului sau inculpatului despre care se bănuieşte că se află în locul unde se efectuează percheziţia, precum şi indicarea urmelor săvârşirii infracţiunii ori a altor obiecte despre care se presupune că există în locul ce urmează a fi percheziţionat.
    ___________
    Litera d) a fost modificată prin punctul 104. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (3) În cazul în care, în timpul efectuării percheziţiei, se constată că au fost transferate probe, date sau că persoanele căutate s-au ascuns în locuri învecinate, mandatul de percheziţie este valabil, în condiţiile legii, şi pentru aceste locuri. Continuarea efectuării percheziţiei în această situaţie se încuviinţează de către procuror.
   (4) Procurorul înaintează cererea împreună cu dosarul cauzei judecătorului de drepturi şi libertăţi.
   (5) Cererea prin care se solicită încuviinţarea efectuării percheziţiei domiciliare se soluţionează, în termen de 24 de ore, în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Participarea procurorului este obligatorie.
   (6) Judecătorul dispune, prin încheiere, admiterea cererii, atunci când este întemeiată, şi încuviinţarea efectuării percheziţiei şi emite de îndată mandatul de percheziţie. Întocmirea minutei este obligatorie.
   (7) Încheierea instanţei şi mandatul de percheziţie trebuie să cuprindă:
   a) denumirea instanţei;
   b) data, ora şi locul emiterii;
   c) numele, prenumele şi calitatea persoanei care a emis mandatul de percheziţie;
   d) perioada pentru care s-a emis mandatul, care nu poate depăşi 15 zile;
   e) scopul pentru care a fost emis;
   f) descrierea locului unde urmează a se efectua percheziţia sau, dacă este cazul, şi a locurilor învecinate acestuia;
   g) numele sau denumirea persoanei la domiciliul, reşedinţa ori sediul căreia se efectuează percheziţia, dacă este cunoscută;
   h) numele făptuitorului, suspectului sau inculpatului, dacă este cunoscut;
   i) descrierea făptuitorului, suspectului sau inculpatului despre care se bănuieşte că se află în locul unde se efectuează percheziţia, indicarea urmelor săvârşirii infracţiunii sau a altor obiecte despre care se presupune că există în locul ce urmează a fi percheziţionat;
    ___________
    Litera i) a fost modificată prin punctul 104. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   j) menţiunea că mandatul de percheziţie poate fi folosit o singură dată;
   k) semnătura judecătorului şi ştampila instanţei.
   (8) În cazul în care judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 157, dispune, prin încheiere, respingerea cererii de efectuare a percheziţiei domiciliare.
    ___________
    Alineatul (8) a fost modificat prin punctul 104. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (9) Încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă asupra cererii de încuviinţare a efectuării percheziţiei domiciliare nu este supusă căilor de atac.
   (10) O nouă cerere de efectuare a unei percheziţii domiciliare în acelaşi loc poate fi formulată dacă au apărut ori s-au descoperit fapte sau împrejurări noi, necunoscute la momentul soluţionării cererii anterioare de către judecător.
   (11) În cursul judecăţii, din oficiu sau la cererea procurorului, instanţa de judecată poate dispune efectuarea unei percheziţii în vederea punerii în executare a mandatului de arestare preventivă a inculpatului, precum şi în cazul în care există suspiciuni rezonabile că în locul unde se solicită efectuarea percheziţiei există mijloace materiale de probă ce au legătură cu infracţiunea ce face obiectul cauzei. Dispoziţiile alin. (2) - (8) şi ale art. 157 se aplică în mod corespunzător.

   
Efectuarea percheziţiei domiciliare

   Art. 159. - (1) Mandatul de percheziţie se comunică procurorului, care ia măsuri pentru executarea acestuia.
   (2) Percheziţia se efectuează de procuror sau de organul de cercetare penală, însoţit, după caz, de lucrători operativi.
   (3) Percheziţia domiciliară nu poate fi începută înainte de ora 6,00 sau după ora 20,00, cu excepţia infracţiunii flagrante sau când percheziţia urmează să se efectueze într-un local deschis publicului la acea oră.
   (4) În cazul în care este necesar, organele judiciare pot restricţiona libertatea de mişcare a persoanelor prezente sau accesul altor persoane în locul unde se efectuează percheziţia, pe durata efectuării acesteia.
   (5) Înainte de începerea percheziţiei, organul judiciar se legitimează şi înmânează o copie a mandatului emis de judecător persoanei la care se va efectua percheziţia, reprezentantului acesteia sau unui membru al familiei, iar în lipsă, oricărei alte persoane cu capacitate deplină de exerciţiu care cunoaşte persoana la care se va efectua percheziţia şi, dacă este cazul, custodelui.
   (6) În cazul percheziţiei efectuate la sediul unei persoane juridice, mandatul de percheziţie se înmânează reprezentantului acesteia sau, în lipsa reprezentantului, oricărei alte persoane cu capacitate deplină de exerciţiu care se află în sediu ori este angajat al persoanei juridice respective.
   (7) În cazul în care efectuarea percheziţiei este extinsă în locuinţele învecinate în condiţiile art. 158 alin. (3), persoanele din aceste spaţii vor fi înştiinţate cu privire la extinderea efectuării percheziţiei.
   (8) Persoanelor prevăzute la alin. (5) şi (6) li se solicită, înainte de începerea percheziţiei, predarea de bunăvoie a persoanelor sau a obiectelor căutate. Percheziţia nu se mai efectuează dacă persoanele sau obiectele indicate în mandat sunt predate.
   (9) Persoanelor prevăzute la alin. (5) şi (6) li se aduce la cunoştinţă că au dreptul ca la efectuarea percheziţiei să participe un avocat. Dacă se solicită prezenţa unui avocat, începerea percheziţiei este amânată până la sosirea acestuia, dar nu mai mult de două ore de la momentul la care acest drept este comunicat, luându-se măsuri de conservare a locului ce urmează a fi percheziţionat. În cazuri excepţionale, ce impun efectuarea percheziţiei de urgenţă, sau în cazul în care avocatul nu poate fi contactat, percheziţia poate începe şi înainte de expirarea termenului de două ore.
   (10) De asemenea, persoanei percheziţionate i se va permite să fie asistată ori reprezentată de o persoană de încredere.
    ___________
    Alineatul (10) a fost modificat prin punctul 105. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (11) Când persoana la care se face percheziţia este reţinută ori arestată, va fi adusă la percheziţie. În cazul în care nu poate fi adusă, ridicarea de obiecte şi înscrisuri, precum şi percheziţia domiciliară se fac în prezenţa unui reprezentant ori martor asistent.
   (12) Organul judiciar care efectuează percheziţia are dreptul să deschidă, prin folosirea forţei, încăperile, spaţiile, mobilierul şi alte obiecte în care s-ar putea găsi obiectele, înscrisurile, urmele infracţiunii sau persoanele căutate, în cazul în care posesorul acestora nu este prezent sau nu doreşte să le deschidă de bunăvoie. La deschiderea acestora, organele judiciare ce efectuează percheziţia trebuie să evite daunele nejustificate.
   (13) Organul judiciar este obligat să se limiteze la ridicarea numai a obiectelor şi înscrisurilor care au legătură cu fapta pentru care se efectuează urmărirea penală. Obiectele sau înscrisurile a căror circulaţie ori deţinere este interzisă sau în privinţa cărora există suspiciunea că pot avea o legătură cu săvârşirea unei infracţiuni pentru care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu se ridică întotdeauna.
   (14) În mod excepţional, percheziţia poate începe fără înmânarea copiei mandatului de percheziţie, fără solicitarea prealabilă de predare a persoanei sau a obiectelor, precum şi fără informarea prealabilă privind posibilitatea solicitării prezenţei unui avocat ori a unei persoane de încredere, în următoarele cazuri:
   a) când este evident faptul că se fac pregătiri pentru acoperirea urmelor sau distrugerea probelor ori a elementelor ce prezintă importanţă pentru cauză;
   b) dacă există suspiciunea că în spaţiul în care urmează a se efectua percheziţia se află o persoană a cărei viaţă sau integritate fizică este pusă în pericol;
   c) dacă există suspiciunea că persoana căutată s-ar putea sustrage procedurii.
    ___________
    Litera c) a fost modificată prin punctul 106. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (15) În cazul în care în spaţiul unde urmează a fi efectuată percheziţia nu se află nicio persoană, aceasta se efectuează în prezenţa unui martor asistent.
   (16) În cazurile prevăzute la alin. (14) şi (15), copia mandatului de percheziţie se înmânează de îndată ce este posibil.
   (17) Organele judiciare care efectuează percheziţia pot folosi forţa, în mod adecvat şi proporţional, pentru a pătrunde într-un domiciliu:
   a) dacă există motive temeinice pentru a anticipa rezistenţă armată sau alte tipuri de violenţă ori există un pericol cu privire la distrugerea probelor;
   b) în cazul unui refuz sau dacă nu a fost primit niciun răspuns la solicitările organelor judiciare de a pătrunde în domiciliu.
   (18) Este interzisă efectuarea în acelaşi timp cu percheziţia a oricăror acte procedurale în aceeaşi cauză, care prin natura lor împiedică persoana la care se face percheziţia să participe la efectuarea acesteia, cu excepţia situaţiei în care se desfăşoară, în aceeaşi cauză, simultan mai multe percheziţii.
   (19) Locul în care se desfăşoară percheziţia, precum şi persoanele sau obiectele găsite pe parcursul percheziţionării pot fi fotografiate ori înregistrate audiovideo.
   (20) Înregistrarea audiovideo sau fotografiile efectuate sunt anexate procesului-verbal de percheziţie şi fac parte integrantă din acesta.

   
Identificarea şi păstrarea obiectelor

   Art. 160. - (1) După identificare, obiectele sau înscrisurile se prezintă persoanei de la care sunt ridicate şi persoanelor prezente, pentru a fi recunoscute şi a fi însemnate de către acestea spre neschimbare, după care se etichetează şi se sigilează.
   (2) Obiectele care nu pot fi însemnate ori pe care nu se pot aplica etichete şi sigilii se împachetează sau se închid, pe cât posibil împreună, după care se aplică sigilii.
   (3) Obiectele care nu pot fi ridicate se lasă în păstrarea celui la care se află sau a unui custode. Persoanei căreia i se lasă spre păstrare obiectele i se pune în vedere că are obligaţia de a le păstra şi conserva, precum şi de a le pune la dispoziţia organelor de urmărire penală, la cererea acestora, sub sancţiunea prevăzută la art. 275 din Codul penal.
   (4) Probele pentru analiză se iau cel puţin în dublu şi se sigilează. Una dintre probe se lasă celui de la care se ridică, iar în lipsa acestuia, uneia dintre persoanele prevăzute la art. 159 alin. (11).

   
Procesul-verbal de percheziţie

   Art. 161. - (1) Activităţile desfăşurate cu ocazia efectuării percheziţiei sunt consemnate într-un proces-verbal.
   (2) Procesul-verbal trebuie să cuprindă:
   a) numele, prenumele şi calitatea celui care îl încheie;
   b) numărul şi data mandatului de percheziţie;
   c) locul unde este încheiat;
   d) data şi ora la care a început şi ora la care s-a terminat efectuarea percheziţiei, cu menţionarea oricărei întreruperi intervenite;
   e) numele, prenumele, ocupaţia şi adresa persoanelor ce au fost prezente la efectuarea percheziţiei, cu menţionarea calităţii acestora;
   f) efectuarea informării persoanei la care se va efectua percheziţia cu privire la dreptul de a contacta un avocat care să participe la percheziţie;
   g) descrierea amănunţită a locului şi condiţiilor în care înscrisurile, obiectele sau urmele infracţiunii au fost descoperite şi ridicate, enumerarea şi descrierea lor amănunţită, pentru a putea fi recunoscute; menţiuni cu privire la locul şi condiţiile în care suspectul sau inculpatul a fost prins;
   h) obiecţiile şi explicaţiile persoanelor care au participat la efectuarea percheziţiei, precum şi menţiunile referitoare la înregistrarea audiovideo sau fotografiile efectuate;
   i) menţiuni despre obiectele care nu au fost ridicate, dar au fost lăsate în păstrare;
   j) menţiunile prevăzute de lege pentru cazurile speciale.
   (3) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină şi la sfârşit de cel care îl încheie, de persoana la care s-a făcut percheziţia, de avocatul acesteia, dacă a fost prezent, precum şi de persoanele arătate la alin. (2) lit. e). Dacă vreuna dintre aceste persoane nu poate sau refuză să semneze, se face menţiune despre aceasta, precum şi despre motivele imposibilităţii sau refuzului de a semna.
   (4) O copie de pe procesul-verbal se lasă persoanei la care s-a făcut percheziţia sau de la care s-au ridicat obiectele şi înscrisurile ori uneia dintre persoanele prevăzute la art. 159 alin. (5) sau (6) care au participat la percheziţie.

   
Măsurile privind obiectele ori înscrisurile ridicate

   Art. 162. - (1) Obiectele ori înscrisurile ridicate care constituie mijloace de probă sunt ataşate la dosar sau păstrate în alt mod, iar urmele săvârşirii infracţiunii se ridică şi sunt conservate.
   (2) Obiectele, înscrisurile şi urmele ridicate, care nu sunt ataşate la dosar, pot fi fotografiate. Fotografiile se vizează de organul de urmărire penală şi se ataşează la dosar.
   (3) Mijloacele materiale de probă se păstrează de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată la care se găseşte dosarul, până la soluţionarea definitivă a cauzei.
   (4) Obiectele care nu au legătură cu cauza se restituie persoanei căreia îi aparţin, cu excepţia celor care sunt supuse confiscării, în condiţiile legii.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 107. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (5) Obiectele ce servesc ca mijloc de probă, dacă nu sunt supuse confiscării, în condiţiile legii, pot fi restituite, chiar înainte de soluţionarea definitivă a procesului, persoanei căreia îi aparţin, în afară de cazul când prin această restituire s-ar putea stânjeni aflarea adevărului. Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată pune în vedere persoanei căreia i-au fost restituite obiectele că este obligată să le păstreze până la soluţionarea definitivă a cauzei.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 107. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Conservarea sau valorificarea obiectelor ridicate

   Art. 163. - Obiectele ce servesc ca mijloc de probă, dacă sunt dintre acelea prevăzute la art. 252 alin. (2) şi dacă nu sunt restituite, se conservă sau se valorifică potrivit prevederilor art. 252.

   
Dispoziţii speciale privind percheziţiile efectuate la o autoritate publică, instituţie publică sau la alte persoane juridice de drept public

   Art. 164. - Percheziţia la o autoritate publică, instituţie publică sau la alte persoane juridice de drept public se efectuează potrivit prevederilor prezentei secţiuni, după cum urmează:
   a) organul judiciar se legitimează şi înmânează o copie a mandatului de percheziţie reprezentantului autorităţii, instituţiei sau persoanei juridice de drept public;
   b) percheziţia se efectuează în prezenţa reprezentantului autorităţii, instituţiei sau persoanei juridice de drept public ori a altei persoane cu capacitate deplină de exerciţiu;
   c) o copie de pe procesul-verbal de percheziţie se lasă reprezentantului autorităţii, instituţiei sau persoanei juridice de drept public.

   
SECŢIUNEA a 2-a

  Alte forme de percheziţie

   
Cazurile şi condiţiile în care se efectuează percheziţia corporală

   Art. 165. - (1) Percheziţia corporală presupune examinarea corporală externă a unei persoane, a cavităţii bucale, a nasului, a urechilor, a părului, a îmbrăcămintei, a obiectelor pe care o persoană le are asupra sa sau sub controlul său, la momentul efectuării percheziţiei.
   (2) În cazul în care există o suspiciune rezonabilă că prin efectuarea unei percheziţii corporale vor fi descoperite urme ale infracţiunii, corpuri delicte ori alte obiecte ce prezintă importanţă pentru aflarea adevărului în cauză, organele judiciare sau orice autoritate cu atribuţii în asigurarea ordinii şi securităţii publice procedează la efectuarea acesteia.

   
Efectuarea percheziţiei corporale

   Art. 166. - (1) Organul judiciar trebuie să ia măsuri ca percheziţia să fie efectuată cu respectarea demnităţii umane.
   (2) Percheziţia se efectuează de o persoană de acelaşi sex cu persoana percheziţionată.
   (3) Înainte de începerea percheziţiei, persoanei percheziţionate i se solicită predarea de bunăvoie a obiectelor căutate. Dacă obiectele căutate sunt predate, nu se mai efectuează percheziţia, cu excepţia cazului când se consideră util să se procedeze la aceasta, pentru căutarea altor obiecte sau urme.
   (4) Procesul-verbal de percheziţie trebuie să cuprindă:
   a) numele şi prenumele persoanei percheziţionate;
   b) numele, prenumele şi calitatea persoanei care a efectuat percheziţia;
   c) enumerarea obiectelor găsite cu ocazia percheziţiei;
   d) locul unde este încheiat;
   e) data şi ora la care a început şi ora la care s-a terminat efectuarea percheziţiei, cu menţionarea oricărei întreruperi intervenite;
   f) descrierea amănunţită a locului şi condiţiilor în care înscrisurile, obiectele sau urmele infracţiunii au fost descoperite şi ridicate, enumerarea şi descrierea lor amănunţită, pentru a putea fi recunoscute; menţiuni cu privire la locul şi condiţiile în care suspectul sau inculpatul a fost găsit.
   (5) Procesul-verbal trebuie semnat pe fiecare pagină şi la sfârşit de cel care îl încheie şi de persoana percheziţionată. Dacă persoana percheziţionată nu poate sau refuză să semneze, se face menţiune despre aceasta, precum şi despre motivele imposibilităţii sau refuzului de a semna.
   (6) O copie a procesului-verbal se lasă persoanei percheziţionate.
   (7) Dispoziţiile art. 162 se aplică în mod corespunzător.

   
Percheziţia unui vehicul

   Art. 167. - (1) Percheziţia unui vehicul constă în examinarea exteriorului ori interiorului unui vehicul sau a altui mijloc de transport ori a componentelor acestora.
   (2) Percheziţia unui vehicul se efectuează în condiţiile prevăzute la art. 165 alin. (2).
   (3) Prevederile art. 162, 165 şi 166 se aplică în mod corespunzător.

   
Percheziţia informatică

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 108. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 168. - (1) Prin percheziţie în sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice se înţelege procedeul de cercetare, descoperire, identificare şi strângere a probelor stocate într-un sistem informatic sau suport de stocare a datelor informatice, realizat prin intermediul unor mijloace tehnice şi proceduri adecvate, de natură să asigure integritatea informaţiilor conţinute de acestea.
   (2) În cursul urmăririi penale, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care face parte procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală poate dispune efectuarea unei percheziţii informatice, la cererea procurorului, atunci când pentru descoperirea şi strângerea probelor este necesară cercetarea unui sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 109. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (3) Procurorul înaintează cererea prin care se solicită încuviinţarea efectuării percheziţiei informatice împreună cu dosarul cauzei judecătorului de drepturi şi libertăţi.
   (4) Cererea se soluţionează în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Participarea procurorului este obligatorie.
   (5) Judecătorul dispune prin încheiere admiterea cererii, atunci când aceasta este întemeiată, încuviinţarea efectuării percheziţiei informatice şi emite de îndată mandatul de percheziţie.
   (6) Încheierea instanţei trebuie să cuprindă:
   a) denumirea instanţei;
   b) data, ora şi locul emiterii;
   c) numele, prenumele şi calitatea persoanei care a emis mandatul;
   d) perioada pentru care s-a emis mandatul şi în cadrul căreia trebuie efectuată activitatea dispusă;
   e) scopul pentru care a fost emis;
   f) sistemul informatic sau suportul de stocare a datelor informatice care urmează a fi percheziţionat, precum şi numele suspectului sau inculpatului, dacă este cunoscut;
    ___________
    Litera f) a fost modificată prin punctul 109. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   g) semnătura judecătorului şi ştampila instanţei.
   (7) Încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă asupra cererii de încuviinţare a efectuării percheziţiei informatice nu este supusă căilor de atac.
   (8) În cazul în care, cu ocazia efectuării percheziţiei unui sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice, se constată că datele informatice căutate sunt cuprinse într-un alt sistem informatic ori suport de stocare a datelor informatice şi sunt accesibile din sistemul sau suportul iniţial, procurorul dispune de îndată conservarea, copierea datelor informatice identificate şi va solicita de urgenţă completarea mandatului, dispoziţiile alin. (1) - (7) aplicându-se în mod corespunzător.
    ___________
    Alineatul (8) a fost modificat prin punctul 109. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (9) În vederea executării percheziţiei dispuse, pentru asigurarea integrităţii datelor informatice stocate pe obiectele ridicate, procurorul dispune efectuarea de copii.
   (10) Dacă ridicarea obiectelor care conţin datele informatice prevăzute la alin. (1) ar afecta grav desfăşurarea activităţii persoanelor care deţin aceste obiecte, procurorul poate dispune efectuarea de copii, care servesc ca mijloc de probă. Copiile se realizează cu mijloace tehnice şi proceduri adecvate, de natură să asigure integritatea informaţiilor conţinute de acestea.
   (11) Percheziţia în sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice se efectuează în prezenţa suspectului ori a inculpatului, dispoziţiile art. 159 alin. (10) şi (11) aplicându-se în mod corespunzător.
    ___________
    Alineatul (11) a fost modificat prin punctul 109. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (12) Percheziţia în sistem informatic ori a unui suport de stocare a datelor informatice se efectuează de un specialist care funcţionează în cadrul organelor judiciare sau din afara acestora, în prezenţa procurorului sau a organului de cercetare penală.
    ___________
    Alineatul (12) a fost modificat prin punctul 109. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (13) Procesul-verbal de percheziţie informatică trebuie să cuprindă:
   a) numele persoanei de la care a fost ridicat sistemul informatic sau suporturile de stocare a datelor informatice ori numele persoanei al cărei sistem informatic este cercetat;
    ___________
    Litera a) a fost modificată prin punctul 109. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   b) numele persoanei care a efectuat percheziţia;
   c) numele persoanelor prezente la efectuarea percheziţiei;
   d) descrierea şi enumerarea sistemelor informatice ori suporturilor de stocare a datelor informatice faţă de care s-a dispus percheziţia;
   e) descrierea şi enumerarea activităţilor desfăşurate;
   f) descrierea şi enumerarea datelor informatice descoperite cu ocazia percheziţiei;
   g) semnătura sau ştampila persoanei care a efectuat percheziţia;
   h) semnătura persoanelor prezente la efectuarea percheziţiei.
   (14) Organele de urmărire penală trebuie să ia măsuri ca percheziţia informatică să fie efectuată fără ca faptele şi împrejurările din viaţa personală a celui la care se efectuează percheziţia să devină, în mod nejustificat, publice.
   (15) Datele informatice identificate cu caracter secret se păstrează în condiţiile legii.
   (16) În cursul judecăţii, percheziţia informatică se dispune de către instanţă, din oficiu sau la cererea procurorului, a părţilor ori a persoanei vătămate, în cazurile prevăzute la alin. (2). Mandatul de efectuare a percheziţiei informatice dispuse de instanţă se comunică procurorului, care procedează potrivit alin. (8) - (15).
    ___________
    Alineatul (16) a fost introdus prin punctul 109. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Efectuarea percheziţiei informatice de lucrători de poliţie

    ___________
    Paragraful a fost introdus prin punctul 32. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   Art. 1681. - Efectuarea percheziţiei informatice prevăzută la art. 168 alin. (12) se poate realiza şi de către lucrători de poliţie specializaţi, în prezenţa procurorului sau a organului de cercetare penală.
    ___________
    Art. 168^1. - a fost introdus prin punctul 32. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   
SECŢIUNEA a 3-a

  Ridicarea de obiecte şi înscrisuri

   
Ridicarea de obiecte şi înscrisuri

   Art. 169. - Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată are obligaţia să ridice obiectele şi înscrisurile ce pot servi ca mijloc de probă în procesul penal.

   
Predarea obiectelor, înscrisurilor sau a datelor informatice

   Art. 170. - (1) În cazul în care există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni şi sunt temeiuri de a se crede că un obiect ori un înscris poate servi ca mijloc de probă în cauză, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune persoanei fizice sau juridice în posesia căreia se află să le prezinte şi să le predea, sub luare de dovadă.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 111. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (2) De asemenea, în condiţiile alin. (1), organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune ca:
   a) orice persoană fizică sau juridică de pe teritoriul României să comunice anumite date informatice aflate în posesia sau sub controlul său, care sunt stocate într-un sistem informatic ori pe un suport de stocare a datelor informatice;
   b) orice furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice sau furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului să comunice anumite date referitoare la abonaţi, utilizatori şi la serviciile prestate, aflate în posesia sau sub controlul său, altele decât conţinutul comunicaţiilor şi decât cele prevăzute la art. 138 alin. (1) lit. j).
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 112. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (21) Persoanele fizice sau juridice, inclusiv furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, au posibilitatea să asigure semnarea datelor solicitate în baza alin. (2), utilizând o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
    ___________
    Alineatul (2^1) a fost introdus prin punctul 113. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (22) Orice persoană autorizată care transmite date solicitate în baza alin. (2) are posibilitatea să semneze datele transmise utilizând o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat şi care permite identificarea neambiguă a persoanei autorizate, aceasta asumându-şi astfel responsabilitatea în ceea ce priveşte integritatea datelor transmise.
    ___________
    Alineatul (2^2) a fost introdus prin punctul 113. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (23) Orice persoană autorizată care primeşte date solicitate în baza alin. (2) are posibilitatea să verifice integritatea datelor primite şi să certifice această integritate prin semnarea datelor, utilizând o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat şi care permite identificarea neambiguă a persoanei autorizate.
    ___________
    Alineatul (2^3) a fost introdus prin punctul 113. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (24) Fiecare persoană care certifică datele sub semnătură electronică răspunde potrivit legii pentru integritatea şi securitatea acestor date.
    ___________
    Alineatul (2^4) a fost introdus prin punctul 113. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (25) Aplicarea prevederilor alin. (21) - (24) se face cu respectarea procedurilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    ___________
    Alineatul (2^5) a fost introdus prin punctul 113. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (3) Abrogat prin punctul 114. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.
   (4) Abrogat prin punctul 33. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.
   (5) Abrogat prin punctul 33. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.
   (6) Abrogat prin punctul 33. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.
   
Ridicarea silită de obiecte şi înscrisuri

   Art. 171. - (1) Dacă obiectul sau înscrisul cerut nu este predat de bunăvoie, organul de urmărire penală, prin ordonanţă, sau instanţa de judecată, prin încheiere, dispune ridicarea silită. În cursul judecăţii dispoziţia de ridicare silită a obiectelor sau înscrisurilor se comunică procurorului, care ia măsuri de aducere la îndeplinire, prin organul de cercetare penală.
   (2) Împotriva măsurii dispuse potrivit alin. (1) sau a modului de aducere la îndeplinire a acesteia se poate face plângere de către orice persoană interesată. Dispoziţiile art. 250 se aplică în mod corespunzător.
   (3) Ordonanţa organului de urmărire penală sau încheierea instanţei trebuie să cuprindă: numele şi semnătura persoanei care a dispus predarea, numele persoanei care este obligată să predea obiectul, înscrisul ori datele informatice, descrierea obiectului, înscrisului sau a datelor informatice ce trebuie predate, precum şi data şi locul unde trebuie să fie predate.
    ___________
    Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 34. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (4) Dacă organul de urmărire penală sau instanţa de judecată apreciază că şi o copie a unui înscris sau a datelor informatice poate servi ca mijloc de probă, reţine numai copia.
    ___________
    Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 34. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (5) Dacă obiectul, înscrisul sau datele informatice au caracter secret ori confidenţial, prezentarea sau predarea se face în condiţii care să asigure păstrarea secretului ori a confidenţialităţii.
    ___________
    Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 34. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.
    ___________
    SECŢIUNEA a 3-a a fost introdusă prin punctul 110. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.
    ___________
    CAPITOLUL VI a fost modificat prin punctul 102. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
CAPITOLUL VII

  Expertiza şi constatarea

   
Dispunerea efectuării expertizei sau a constatării

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 116. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 172. - (1) Efectuarea unei expertize se dispune când pentru constatarea, clarificarea sau evaluarea unor fapte ori împrejurări ce prezintă importanţă pentru aflarea adevărului în cauză este necesară şi opinia unui expert.
   (2) Expertiza se dispune, în condiţiile art. 100, la cerere sau din oficiu, de către organul de urmărire penală, prin ordonanţă motivată, iar în cursul judecăţii se dispune de către instanţă, prin încheiere motivată.
   (3) Cererea de efectuare a expertizei trebuie formulată în scris, cu indicarea faptelor şi împrejurărilor supuse evaluării şi a obiectivelor care trebuie lămurite de expert.
   (4) Expertiza poate fi efectuată de experţi oficiali din laboratoare sau instituţii de specialitate ori de experţi independenţi autorizaţi din ţară sau din străinătate, în condiţiile legii.
   (5) Expertiza şi examinarea medico-legală se efectuează în cadrul instituţiilor medico-legale.
   (6) Ordonanţa organului de urmărire penală sau încheierea instanţei prin care se dispune efectuarea expertizei trebuie să indice faptele sau împrejurările pe care expertul trebuie să le constate, să le clarifice şi să le evalueze, obiectivele la care trebuie să răspundă, termenul în care trebuie efectuată expertiza, precum şi instituţia ori experţii desemnaţi.
   (7) În domeniile strict specializate, dacă pentru înţelegerea probelor sunt necesare anumite cunoştinţe specifice sau alte asemenea cunoştinţe, instanţa ori organul de urmărire penală poate solicita opinia unor specialişti care funcţionează în cadrul organelor judiciare sau în afara acestora. Dispoziţiile relative la audierea martorului sunt aplicabile în mod corespunzător.
   (8) La efectuarea expertizei pot participa experţi independenţi autorizaţi, numiţi la solicitarea părţilor sau subiecţilor procesuali principali.
   (9) Când există pericol de dispariţie a unor mijloace de probă sau de schimbare a unor situaţii de fapt ori este necesară lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări ale cauzei, organul de urmărire penală poate dispune prin ordonanţă efectuarea unei constatări.
   (10) Constatarea este efectuată de către un specialist care funcţionează în cadrul organelor judiciare sau din afara acestora.
   (11) Certificatul medico-legal are valoarea unui raport de constatare.
   (12) După finalizarea raportului de constatare, când organul judiciar apreciază că este necesară opinia unui expert sau când concluziile raportului de constatare sunt contestate, se poate dispune efectuarea unei expertize.
    ___________
    Alineatul (12) a fost modificat prin punctul 35. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.
    ___________
    Art. 172. - a fost modificat prin punctul 116. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Numirea expertului

   Art. 173. - (1) Expertul este numit prin ordonanţa organului de urmărire penală sau prin încheierea instanţei.
   (2) Organul de urmărire penală sau instanţa desemnează, de regulă, un singur expert, cu excepţia situaţiilor în care, ca urmare a complexităţii expertizei, sunt necesare cunoştinţe specializate din discipline distincte, situaţie în care desemnează doi sau mai mulţi experţi.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 117. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (3) Când expertiza urmează să fie efectuată de o instituţie medico-legală, de un institut sau laborator de specialitate, desemnarea unuia sau a mai multor experţi se face de către acea instituţie, potrivit legii.
   (4) Părţile şi subiecţii procesuali principali au dreptul să solicite ca la efectuarea expertizei să participe un expert recomandat de acestea. În cazul în care expertiza este dispusă de instanţă, procurorul poate solicita ca un expert recomandat de acesta să participe la efectuarea expertizei.
   (5) Expertul, instituţia medico-legală, institutul sau laboratorul de specialitate, la cererea expertului, poate solicita, atunci când consideră necesar, participarea specialiştilor de la alte instituţii sau avizul acestora.
   (6) Instituţia medico-legală, institutul sau laboratorul de specialitate comunică organului judiciar care a dispus efectuarea expertizei numele experţilor desemnaţi.

   
Incompatibilitatea expertului

   Art. 174. - (1) Persoana aflată în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de art. 64 nu poate fi desemnată ca expert, iar în cazul în care a fost desemnată, hotărârea judecătorească nu se poate întemeia pe constatările şi concluziile acesteia. Motivul de incompatibilitate trebuie dovedit de cel ce îl invocă.
    ___________
    Alineatul (1) a fost declarat parţial neconstituţional prin punctul 1. din Decizie nr. 87/2019 începând cu 19.06.2019.

   (2) În aceeaşi cauză, o persoană nu poate avea atât calitatea de expert desemnat de organul judiciar, cât şi pe aceea de expert recomandat de unul dintre subiecţii procesuali.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 36. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (21) Nu poate fi desemnată ca expert recomandat de părţi în aceeaşi cauză o persoană care funcţionează în cadrul aceleiaşi instituţii medico-legale, institut sau laborator de specialitate cu expertul desemnat de conducerea instituţiei respective la solicitarea organului judiciar.
    ___________
    Alineatul (2^1) a fost introdus prin punctul 37. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (3) Abrogat prin punctul 118. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.
   (4) Dispoziţiile art. 66-68 se aplică în mod corespunzător.

   
Drepturile şi obligaţiile expertului

   Art. 175. - (1) Expertul are dreptul de a refuza efectuarea expertizei pentru aceleaşi motive pentru care martorul poate refuza depunerea mărturiei.
   
A fost admisă pronunţarea unei hotărâri prealabile prin Decizie 20/2014 :
D E C I D E:
Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova - Secţia penală şi pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 1.373/95/2014, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile în vederea rezolvării de principiu a modalităţii de interpretare a dispoziţiilor art. 175 alin. (1) şi (2) din Codul penal privind funcţionarii publici, respectiv dacă expertul tehnic judiciar este funcţionar public în sensul alin. (1) ori alin. (2).
Stabileşte că expertul tehnic judiciar este funcţionar public în conformitate cu dispoziţiile art. 175 alin. (2) teza întâi din Codul penal.
Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 29 septembrie 2014.

   (2) Expertul are dreptul să ia cunoştinţă de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei.
   
A fost admisă pronunţarea unei hotărâri prealabile prin Decizie 20/2014 :
D E C I D E:
Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova - Secţia penală şi pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 1.373/95/2014, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile în vederea rezolvării de principiu a modalităţii de interpretare a dispoziţiilor art. 175 alin. (1) şi (2) din Codul penal privind funcţionarii publici, respectiv dacă expertul tehnic judiciar este funcţionar public în sensul alin. (1) ori alin. (2).
Stabileşte că expertul tehnic judiciar este funcţionar public în conformitate cu dispoziţiile art. 175 alin. (2) teza întâi din Codul penal.
Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 29 septembrie 2014.

   (3) Expertul poate cere lămuriri organului judiciar care a dispus efectuarea expertizei cu privire la anumite fapte ori împrejurări ale cauzei ce trebuie evaluate.
   (4) Expertul poate cere lămuriri părţilor şi subiecţilor procesuali principali, cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organele judiciare.
   (5) Expertul are dreptul la un onorariu pentru activitatea depusă în vederea efectuării expertizei, pentru cheltuielile pe care ar trebui să le suporte sau le-a suportat pentru efectuarea expertizei. Cuantumul onorariului este stabilit de către organele judiciare în funcţie de natura şi complexitatea cauzei şi de cheltuielile suportate sau care urmează a fi suportate de către expert. Dacă expertiza este efectuată de instituţia medico-legală ori institutul sau laboratorul de specialitate, costul expertizei este stabilit în condiţiile prevăzute de legea specială.
   (6) Expertul poate beneficia şi de măsuri de protecţie, în condiţiile prevăzute la art. 125.
   (7) Expertul are obligaţia de a se prezenta în faţa organelor de urmărire penală sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat şi de a-şi întocmi raportul de expertiză cu respectarea termenului-limită stabilit în ordonanţa organului de urmărire penală sau în încheierea instanţei. Termenul-limită din ordonanţă sau încheiere poate fi prelungit, la cererea expertului, pentru motive întemeiate, fără ca prelungirea totală acordată să fie mai mare de 6 luni.
   (8) Întârzierea sau refuzul nejustificat de efectuare a expertizei atrage aplicarea unei amenzi judiciare, precum şi răspunderea civilă a expertului sau a instituţiei desemnate să o efectueze pentru prejudiciile cauzate.

   
Înlocuirea expertului

   Art. 176. - (1) Expertul poate fi înlocuit dacă refuză sau, în mod nejustificat, nu finalizează raportul de expertiză până la termenul fixat.
   (2) Înlocuirea se dispune prin ordonanţă de către organul de urmărire penală sau prin încheiere de către instanţă, după citarea expertului, şi se comunică asociaţiei sau corpului profesional de care aparţine acesta.
   (3) Expertul este, de asemenea, înlocuit când este admisă declaraţia sa de abţinere sau cererea de recuzare ori în cazul în care se află în imposibilitate obiectivă de a efectua sau finaliza expertiza.
   (4) Expertul înlocuit trebuie, sub sancţiunea prevăzută la art. 283 alin. (4), să pună de îndată la dispoziţia organului judiciar toate actele sau obiectele încredinţate, precum şi observaţiile cu privire la activităţile desfăşurate până la momentul înlocuirii sale.

   
Procedura efectuării expertizei

   Art. 177. - (1) Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată, când dispune efectuarea unei expertize, fixează un termen la care sunt chemate părţile, subiecţii procesuali principali, precum şi expertul, dacă acesta a fost desemnat.
   (2) La termenul fixat se aduce la cunoştinţa procurorului, a părţilor, a subiecţilor procesuali principali şi a expertului obiectul expertizei şi întrebările la care expertul trebuie să răspundă şi li se pune în vedere că au dreptul să facă observaţii cu privire la aceste întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. De asemenea, după caz, sunt indicate expertului obiectele pe care urmează să le analizeze.
   (3) Expertul este înştiinţat cu privire la faptul că are obligaţia de a analiza obiectul expertizei, de a indica cu exactitate orice observaţie sau constatare şi de a expune o opinie imparţială cu privire la faptele sau împrejurările evaluate, în conformitate cu regulile ştiinţei şi expertizei profesionale.
   (4) Părţile şi subiecţii procesuali principali sunt încunoştinţaţi că au dreptul să ceară numirea câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele, care să participe la efectuarea expertizei.
   (5) După examinarea obiecţiilor şi cererilor făcute de părţi, de subiecţii procesuali principali şi expert, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată pune în vedere expertului termenul în care urmează a fi efectuată expertiza, încunoştinţându-l totodată dacă la efectuarea acesteia urmează să participe părţile sau subiecţii procesuali principali.
   (6) Atunci când expertiza urmează să fie efectuată de o instituţie medico-legală, de un laborator de expertiză criminalistică sau de orice institut de specialitate, sunt aplicabile dispoziţiile art. 173 alin. (3), nefiind necesară prezenţa expertului în faţa organului judiciar.

   
Raportul de expertiză

   Art. 178. - (1) După efectuarea expertizei, constatările, clarificările, evaluările şi opinia expertului sunt consemnate într-un raport.
   (2) Când sunt mai mulţi experţi se întocmeşte un singur raport de expertiză. Opiniile separate se motivează în acelaşi raport.
   (3) Raportul de expertiză se depune la organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei.
   (4) Raportul de expertiză cuprinde:
   a) partea introductivă, în care se arată organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei, data când s-a dispus efectuarea acesteia, numele şi prenumele expertului, obiectivele la care expertul urmează să răspundă, data la care a fost efectuată, materialul pe baza căruia expertiza a fost efectuată, dovada încunoştinţării părţilor, dacă au participat la aceasta şi au dat explicaţii în cursul expertizei, data întocmirii raportului de expertiză;
   b) partea expozitivă prin care sunt descrise operaţiile de efectuare a expertizei, metodele, programele şi echipamentele utilizate;
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin punctul 119. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   c) concluziile, prin care se răspunde la obiectivele stabilite de organele judiciare, precum şi orice alte precizări şi constatări rezultate din efectuarea expertizei, în legătură cu obiectivele expertizei.
   (5) În situaţia în care expertiza a fost efectuată în lipsa părţilor ori a subiecţilor procesuali principali, aceştia sau avocatul lor sunt încunoştinţaţi cu privire la întocmirea raportului de expertiză şi cu privire la dreptul la studierea raportului.

   
Audierea expertului

   Art. 179. - (1) În cursul urmăririi penale sau al judecăţii, expertul poate fi audiat de organul de urmărire penală sau de instanţă, la cererea procurorului, a părţilor, a subiecţilor procesuali principali sau din oficiu, dacă organul judiciar apreciază că audierea este necesară pentru lămurirea constatărilor sau concluziilor expertului.
   (2) Dacă expertiza a fost efectuată de o instituţie medico-legală, institut sau laborator de specialitate, instituţia va desemna un expert, dintre persoanele care au participat la efectuarea expertizei, ce urmează a fi audiat de către organul de urmărire penală sau de instanţă.
   (3) Audierea expertului se efectuează potrivit dispoziţiilor privitoare la audierea martorilor.

   
Suplimentul de expertiză

   Art. 180. - (1) Când organul de urmărire penală sau instanţa constată, la cerere sau din oficiu, că expertiza nu este completă, iar această deficienţă nu poate fi suplinită prin audierea expertului, dispune efectuarea unui supliment de expertiză de către acelaşi expert. Când nu este posibilă desemnarea aceluiaşi expert, se dispune efectuarea unei alte expertize de către un alt expert.
   (2) Când expertiza a fost efectuată în cadrul instituţiei medico-legale, unui institut sau laborator de specialitate, organul de urmărire penală sau instanţa se adresează instituţiei respective în vederea efectuării suplimentului de expertiză.

   
Efectuarea unei noi expertize

   Art. 181. - (1) Organul de urmărire penală sau instanţa dispune efectuarea unei noi expertize atunci când concluziile raportului de expertiză sunt neclare sau contradictorii ori între conţinutul şi concluziile raportului de expertiză există contradicţii, iar aceste deficienţe nu pot fi înlăturate prin audierea expertului.
   (2) Când organul de urmărire penală sau instanţa de judecată dispune efectuarea unei noi expertize de către o instituţie medico-legală, aceasta este efectuată de o comisie, în condiţiile legii.

   
Obiectul constatării şi raportul de constatare

    ___________
    Paragraful a fost introdus prin punctul 120. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 1811. - (1) Organul de urmărire penală stabileşte prin ordonanţă obiectul constatării, întrebările la care trebuie să răspundă specialistul şi termenul în care urmează a fi efectuată lucrarea.
   (2) Raportul de constatare cuprinde descrierea operaţiilor efectuate de specialist, a metodelor, programelor şi echipamentelor utilizate şi concluziile constatării.
    ___________
    Art. 181^1. - a fost introdus prin punctul 120. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Lămuririle cerute la institutul de emisiune

   Art. 182. - În cazurile privitoare la infracţiunea de falsificare de monedă ori de alte valori, organul de urmărire penală sau instanţa poate cere lămuriri institutului de emisiune.

   
Prezentarea scriptelor de comparaţie

   Art. 183. - (1) În cauzele privind infracţiuni de fals în înscrisuri, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune să fie prezentate scripte de comparaţie.
   (2) Dacă scriptele se găsesc în depozite publice, autorităţile în drept sunt obligate a le elibera.
   (3) Dacă scriptele se găsesc la o persoană, organul de urmărire penală sau instanţa îi pune în vedere să le prezinte.
   (4) Scriptele se introduc într-un plic sigilat care se vizează de organul de urmărire penală sau de preşedintele completului de judecată şi se semnează de acela care le prezintă.
   (5) Organul de urmărire penală ori instanţa poate solicita suspectului sau inculpatului să prezinte o piesă scrisă cu mâna sa ori să scrie după dictare.
   (6) Dacă suspectul sau inculpatul refuză, se face menţiune în procesul-verbal. Refuzul de a se conforma solicitării organului de urmărire penală sau instanţei nu poate fi interpretat în defavoarea suspectului sau inculpatului.

   
Expertiza medico-legală psihiatrică

   Art. 184. - (1) În cazul infracţiunilor comise de minorii cu vârsta între 14 şi 16 ani, în cazul uciderii sau vătămării copilului nou-născut ori a fătului de către mamă, precum şi atunci când organul de urmărire penală sau instanţa are o îndoială asupra discernământului suspectului ori inculpatului în momentul săvârşirii infracţiunii ce face obiectul acuzaţiei, se dispune efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice, stabilindu-se totodată termenul de prezentare în vederea examinării.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 121. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (2) Expertiza se efectuează în cadrul instituţiei medico-legale de către o comisie, constituită potrivit legii.
   (3) Expertiza medico-legală psihiatrică se efectuează după obţinerea consimţământului scris al persoanei ce urmează a fi supusă expertizei, exprimat, în prezenţa unui avocat ales sau din oficiu, în faţa organului judiciar, iar în cazul minorului, şi în prezenţa ocrotitorului legal.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 121. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (4) În cazul în care suspectul sau inculpatul refuză în cursul urmăririi penale efectuarea expertizei ori nu se prezintă în vederea examinării la comisia medico-legală psihiatrică, organul de cercetare penală sesizează procurorul sau judecătorul de drepturi şi libertăţi în vederea emiterii unui mandat de aducere în scopul prezentării la comisia medico-legală psihiatrică. Dispoziţiile art. 265 alin. (4) - (9) se aplică în mod corespunzător.
   (5) În cazul în care consideră că este necesară o examinare complexă, ce necesită internarea medicală a suspectului sau a inculpatului într-o instituţie sanitară de specialitate, iar acesta refuză internarea, comisia medico-legală sesizează organul de urmărire penală sau instanţa cu privire la necesitatea luării măsurii internării nevoluntare.
   (6) În cursul urmăririi penale, procurorul, dacă apreciază că solicitarea comisiei medico-legale este întemeiată, poate cere judecătorului de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află locul de internare ori sediul parchetului din care face parte procurorul care a întocmit propunerea luarea măsurii internării nevoluntare, pentru maximum 30 de zile, în vederea efectuării expertizei psihiatrice.
   (7) Propunerea procurorului de luare a măsurii internării nevoluntare trebuie să cuprindă, după caz, menţiuni cu privire la: fapta pentru care se efectuează cercetarea penală, încadrarea juridică, denumirea infracţiunii; faptele şi împrejurările din care rezultă îndoiala asupra discernământului suspectului sau inculpatului, sesizarea comisiei medico-legale psihiatrice cu privire la refuzul suspectului sau inculpatului de a se interna, motivarea necesităţii luării măsurii internării şi a proporţionalităţii acesteia cu scopul urmărit. Propunerea împreună cu dosarul cauzei se prezintă judecătorului de drepturi şi libertăţi.
   (8) Judecătorul de drepturi şi libertăţi fixează ziua şi ora de soluţionare a propunerii de luare a măsurii internării nevoluntare, în cel mult 3 zile de la data sesizării, având obligaţia de a-l cita pe suspect sau inculpat pentru termenul fixat. Termenul se comunică procurorului, precum şi avocatului suspectului sau inculpatului, căruia i se acordă, la cerere, dreptul de a studia dosarul cauzei şi propunerea formulată de procuror.
   (9) Soluţionarea propunerii de luare a măsurii internării nevoluntare se face numai în prezenţa suspectului sau inculpatului, în afară de cazul când acesta este dispărut, se sustrage sau când din cauza stării sănătăţii sau din cauză de forţă majoră ori stare de necesitate nu se poate prezenta.
   (10) Participarea procurorului şi a avocatului ales sau numit din oficiu al suspectului ori inculpatului este obligatorie.
   (11) În cazul admiterii propunerii de internare nevoluntară, încheierea judecătorului trebuie să cuprindă:
   a) datele de identitate ale suspectului sau inculpatului;
   b) descrierea faptei de care este acuzat suspectul sau inculpatul, încadrarea juridică şi denumirea infracţiunii;
   c) faptele şi împrejurările din care rezultă îndoială asupra stării psihice a suspectului sau inculpatului;
   d) motivarea necesităţii luării măsurii internării nevoluntare în vederea efectuării expertizei medico-legale psihiatrice şi a proporţionalităţii acesteia cu scopul urmărit;
   e) durata măsurii internării.
   (12) După luarea măsurii, suspectului sau inculpatului i se aduc la cunoştinţă, de îndată, în limba pe care o înţelege, motivele internării, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.
   (13) După dispunerea internării, dacă suspectul sau inculpatul se află în stare de deţinere, judecătorul de drepturi şi libertăţi informează administraţia locului de deţinere despre măsura internării şi dispune transferul arestatului într-o secţie de psihiatrie a unui penitenciar-spital.
   (14) Împotriva încheierii judecătorului de drepturi şi libertăţi se poate face contestaţie la judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa ierarhic superioară de către suspect, inculpat sau de procuror în termen de 24 de ore de la pronunţare. Contestaţia împotriva încheierii prin care se dispune internarea nevoluntară nu suspendă executarea.
    ___________
    Alineatul (14) a fost modificat prin punctul 121. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (15) Contestaţia formulată de suspect sau inculpat împotriva încheierii prin care s-a dispus internarea nevoluntară se soluţionează în termen de 3 zile de la data înregistrării acesteia şi nu este suspensivă de executare.
   (16) În vederea soluţionării contestaţiei formulate de procuror, judecătorul de la instanţa ierarhic superioară dispune citarea suspectului sau inculpatului. Participarea avocatului ales sau numit din oficiu al suspectului ori inculpatului este obligatorie.
    ___________
    Alineatul (16) a fost modificat prin punctul 121. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (17) În vederea soluţionării contestaţiei formulate de suspect sau de inculpat, judecătorul de la instanţa ierarhic superioară comunică acestuia şi procurorului data stabilită pentru judecarea contestaţiei şi le acordă posibilitatea de a depune observaţii scrise până la acea dată, în afară de cazul când apreciază că prezenţa suspectului sau inculpatului, participarea procurorului şi formularea de concluzii orale de către aceştia sunt necesare pentru justa soluţionare a contestaţiei.
   (18) În cazul admiterii contestaţiei formulate de suspect sau inculpat, judecătorul de la instanţa ierarhic superioară dispune respingerea propunerii de internare şi externarea, dacă este cazul, de îndată, a suspectului sau inculpatului, dacă acesta nu este deţinut sau arestat chiar şi în altă cauză.
   (19) Dosarul cauzei se restituie procurorului în termen de 24 de ore de la soluţionarea contestaţiei. Dacă încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi nu este atacată cu contestaţie, acesta restituie dosarul procurorului în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de contestaţie.
   (20) În cursul judecăţii, dacă inculpatul refuză efectuarea expertizei ori nu se prezintă în vederea examinării la comisia medico-legală psihiatrică, instanţa, din oficiu sau la cererea procurorului, dispune emiterea unui mandat de aducere în condiţiile art. 265.
   (21) Măsura internării nevoluntare poate fi luată de instanţă în cursul judecăţii la propunerea comisiei medico-legale psihiatrice. Dispoziţiile alin. (6) - (19) se aplică în mod corespunzător.
   (22) Imediat după luarea măsurii internării nevoluntare sau în cazul schimbării ulterioare a locului de internare, judecătorul de drepturi şi libertăţi sau, după caz, preşedintele completului de judecată care a dispus măsura încunoştinţează despre aceasta şi despre locul internării un membru al familiei suspectului sau inculpatului ori o altă persoană desemnată de acesta, precum şi instituţia medico-legală care efectuează expertiza, încheindu-se în acest sens un proces-verbal. Instituţia de specialitate are obligaţia de a informa organele judiciare despre schimbarea locului internării.
   (23) Hotărârea prin care dispune internarea nevoluntară se pune în executare de procuror prin intermediul organelor de poliţie.
   (24) În cazul în care suspectul sau inculpatul se află în stare de deţinere, judecătorul de drepturi şi libertăţi sau instanţa ce a dispus măsura internării într-o instituţie de specialitate în vederea efectuării expertizei medico-legale psihiatrice informează, de îndată, administraţia locului de deţinere sau arestare despre măsura dispusă.
   (25) Măsura internării medicale în vederea efectuării expertizei medico-legale psihiatrice poate fi prelungită o singură dată, pe o durată de cel mult 30 de zile. Comisia de expertiză medico-legală psihiatrică sesizează procurorul sau, după caz, instanţa asupra necesităţii prelungirii măsurii internării cu cel puţin 7 zile înainte de expirarea acesteia. Sesizarea trebuie să conţină descrierea activităţilor efectuate, motivele pentru care examinarea nu a fost finalizată pe parcursul internării, examinările ce urmează a fi efectuate, precizarea perioadei pentru care este necesară prelungirea. Dispoziţiile alin. (6) - (24) se aplică în mod corespunzător.
   (26) În cazul în care înainte de expirarea duratei internării nevoluntare se constată că aceasta nu mai este necesară, comisia de expertiză medico-legală psihiatrică sau persoana internată sesizează de îndată organul care a dispus măsura, în vederea revocării acesteia. Sesizarea se soluţionează de urgenţă, în camera de consiliu, cu participarea procurorului, după audierea avocatului ales sau din oficiu al persoanei internate. Încheierea pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de instanţă nu este supusă niciunei căi de atac.
   (27) Dacă în cursul efectuării expertizei medico-legale psihiatrice se constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 247, comisia de expertiză medico-legală psihiatrică sesizează organele judiciare în vederea luării măsurii de siguranţă a internării medicale provizorii.
   (28) Perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat într-o instituţie de specialitate în vederea efectuării expertizei psihiatrice se deduce din durata pedepsei, în condiţiile art. 72 din Codul penal.

   
A fost admis recursul în interesul legii prin Decizie 22/2018 :
D E C I D E:
Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 184 alin. (28) din Codul de procedură penală, din durata pedepsei se deduce perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat voluntar sau nevoluntar într-o instituţie de specialitate, în vederea efectuării expertizei psihiatrice.
Obligatorie, conform dispoziţiilor art. 474 alin. (4) din Codul de procedură penală.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12 noiembrie 2018.

   
Autopsia medico-legală

   Art. 185. - (1) Autopsia medico-legală se dispune de către organul de urmărire penală sau de către instanţa de judecată, în caz de moarte violentă ori când aceasta este suspectă de a fi violentă sau când nu se cunoaşte cauza morţii ori există o suspiciune rezonabilă că decesul a fost cauzat direct sau indirect printr-o infracţiune ori în legătură cu comiterea unei infracţiuni. În cazul în care corpul victimei a fost înhumat, este dispusă exhumarea pentru examinarea cadavrului prin autopsie.
   (2) Procurorul dispune de îndată efectuarea unei autopsii medico-legale dacă decesul s-a produs în perioada în care persoana se află în custodia poliţiei, a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în timpul internării medicale nevoluntare sau în cazul oricărui deces care ridică suspiciunea nerespectării drepturilor omului, a aplicării torturii sau a oricărui tratament inuman.
   (3) Pentru a constata dacă există motive pentru a efectua autopsia medico-legală, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate solicita opinia medicului legist.
   (4) Autopsia se efectuează în cadrul instituţiei medico-legale, potrivit legii speciale.
   (5) La efectuarea autopsiei medico-legale pot fi cooptaţi şi specialişti din alte domenii medicale, în vederea stabilirii cauzei decesului, la solicitarea medicului legist, cu excepţia medicului care a tratat persoana decedată.
   (6) Cu ocazia efectuării autopsiei medico-legale pot fi utilizate orice metode legale pentru stabilirea identităţii, inclusiv prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii profilului genetic judiciar.
   (7) Organul de urmărire penală trebuie să încunoştinţeze un membru de familie despre data autopsiei şi despre dreptul de a desemna un expert independent autorizat care să asiste la efectuarea autopsiei.
   (8) Medicul legist care a efectuat autopsia întocmeşte un raport de expertiză, care cuprinde constatările şi concluziile sale cu privire la:
   a) identitatea persoanei decedate sau elemente de identificare, dacă identitatea nu este cunoscută;
   b) felul morţii;
   c) cauza medicală a morţii;
   d) existenţa leziunilor traumatice, mecanismul de producere a acestora, natura agentului vulnerant şi legătura de cauzalitate dintre leziunile traumatice şi deces;
   e) rezultatele investigaţiilor de laborator efectuate asupra probelor biologice prelevate de la cadavru şi a substanţelor suspecte descoperite;
    ___________
    Litera e) a fost modificată prin punctul 122. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   f) urmele biologice găsite pe corpul persoanei decedate;
   g) data probabilă a morţii;
   h) orice alte elemente care pot contribui la lămurirea împrejurărilor producerii morţii.

   
Exhumarea

   Art. 186. - (1) Exhumarea poate fi dispusă de către procuror sau de către instanţa de judecată în vederea stabilirii felului şi cauzei morţii, a identificării cadavrului sau pentru stabilirea oricăror elemente necesare soluţionării cauzei.
   (2) Exhumarea se face în prezenţa organului de urmărire penală.
   (3) Dispoziţiile art. 185 alin. (4) - (8) se aplică în mod corespunzător.

   
Autopsia medico-legală a fetusului sau a nou-născutului

   Art. 187. - (1) Autopsia medico-legală a unui fetus se dispune pentru a se stabili vârsta intrauterină, capacitatea de supravieţuire extrauterină, felul şi cauza morţii, precum şi pentru stabilirea filiaţiei, când este cazul.
   (2) Autopsia medico-legală a unui nou-născut se dispune pentru a se stabili dacă copilul a fost născut viu, viabilitatea, durata supravieţuirii extrauterine, felul şi cauza medicală a morţii, data morţii, dacă i s-au acordat îngrijiri medicale după naştere, precum şi pentru stabilirea filiaţiei, când este cazul.

   
Expertiza toxicologică

   Art. 188. - (1) În cazul în care există o suspiciune cu privire la producerea unei intoxicaţii, se dispune efectuarea unei expertize toxicologice.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 123. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (2) Produsele considerate suspecte că ar fi determinat intoxicaţia sunt trimise instituţiei medico-legale sau unei alte instituţii specializate.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 123. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (3) Concluziile expertizei toxicologice cuprind constatări de specialitate cu privire la tipul substanţei toxice, cantitatea, calea de administrare, precum şi consecinţele posibile ale substanţei descoperite, cât şi alte elemente care să ajute la stabilirea adevărului.

   
Examinarea medico-legală a persoanei

   Art. 189. - (1) Examinarea medico-legală a persoanei în vederea constatării urmelor şi a consecinţelor unei infracţiuni se efectuează conform legii speciale.
   (2) Medicul legist care a efectuat examinarea medico-legală întocmeşte un certificat medico-legal sau, după caz, un raport de expertiză.
   (3) Constatarea leziunilor traumatice este efectuată, de regulă, printr-o examinare fizică. În cazul în care nu este posibilă sau necesară examinarea fizică, expertiza este efectuată în baza documentaţiei medicale puse la dispoziţia expertului.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 124. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (4) Raportul de expertiză sau certificatul medico-legal trebuie să cuprindă: descrierea leziunilor traumatice, precum şi opinia expertului cu privire la natura şi gravitatea leziunilor, mecanismul şi data producerii acestora, urmările pe care acestea le-au produs.

   
Examinarea fizică

   Art. 190. - (1) Examinarea fizică a unei persoane presupune examinarea externă şi internă a corpului acesteia, precum şi prelevarea de probe biologice. Organul de urmărire penală trebuie să solicite, în prealabil, consimţământul scris al persoanei care urmează a fi examinată. În cazul persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu, consimţământul la examinarea fizică este solicitat reprezentantului legal, iar în cazul celor cu capacitate restrânsă de exerciţiu, consimţământul scris al acestora trebuie exprimat în prezenţa ocrotitorilor legali.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 125. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (2) În lipsa consimţământului scris al persoanei care urmează a fi examinată, al reprezentantului legal ori a încuviinţării din partea ocrotitorului legal, judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune, prin încheiere, la cererea motivată a procurorului, examinarea fizică a persoanei, dacă această măsură este necesară pentru stabilirea unor fapte sau împrejurări care să asigure buna desfăşurare a urmăririi penale ori pentru a se determina dacă o anumită urmă sau consecinţă a infracţiunii poate fi găsită pe corpul sau în interiorul corpului acesteia.
   (3) Cererea organului de urmărire penală trebuie să cuprindă: numele persoanei a cărei examinare fizică este cerută, motivarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2), modalitatea în care examinarea fizică urmează a fi efectuată, infracţiunea de care este acuzat suspectul sau inculpatul.
   (4) Judecătorul de drepturi şi libertăţi soluţionează cererea de efectuare a examinării fizice în camera de consiliu, prin încheiere ce nu este supusă niciunei căi de atac.
   (5) În cazul în care persoana examinată nu îşi exprimă în scris consimţământul şi există urgenţă, iar obţinerea autorizării judecătorului în condiţiile alin. (4) ar conduce la o întârziere substanţială a cercetărilor, la pierderea, alterarea sau distrugerea probelor, organul de urmărire penală poate dispune, prin ordonanţă, efectuarea examinării fizice. Ordonanţa organului de urmărire penală, precum şi procesul- verbal în care sunt consemnate activităţile desfăşurate cu ocazia examinării fizice sunt înaintate de îndată judecătorului de drepturi şi libertăţi. În cazul în care judecătorul constată că au fost respectate condiţiile prevăzute la alin. (2), dispune, prin încheiere motivată, validarea examinării fizice efectuate de organele de urmărire penală. Încălcarea de către organele de urmărire penală a condiţiilor prevăzute la alin. (2) atrage excluderea probelor obţinute prin examinarea fizică.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 38. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (6) Validarea examinării fizice efectuate de organele de urmărire penală se efectuează potrivit alin. (4).
   (7) Examinarea fizică internă a corpului unei persoane sau recoltarea de probe biologice trebuie efectuată de un medic, asistent medical sau de o persoană cu pregătire medicală de specialitate, cu respectarea vieţii private şi a demnităţii umane. Examinarea fizică internă a minorului care nu a împlinit 14 ani se poate face în prezenţa unuia dintre părinţi, la solicitarea părintelui. Recoltarea prin metode noninvazive de probe biologice în vederea efectuării expertizei genetice judiciare se poate efectua şi de către personalul de specialitate al Poliţiei Române.
    ___________
    Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 125. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (8) În cazul conducerii unui vehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe, recoltarea de probe biologice se efectuează din dispoziţia organelor de constatare şi cu consimţământul celui supus examinării, de către un medic, asistent medical sau de o persoană cu pregătire medicală de specialitate, în cel mai scurt timp, într-o instituţie medicală, în condiţiile stabilite de legile speciale.
    ___________
    Alineatul (8) a fost modificat prin punctul 125. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (9) Activităţile efectuate cu ocazia examinării fizice sunt consemnate de organele de urmărire penală într-un proces-verbal ce trebuie să cuprindă: numele şi prenumele organului de urmărire penală care îl încheie, ordonanţa sau încheierea prin care s-a dispus măsura, locul unde a fost încheiat, data, ora la care a început şi ora la care s-a terminat activitatea, numele şi prenumele persoanei examinate, natura examinării fizice, descrierea activităţilor desfăşurate, lista probelor recoltate în urma examinării fizice.
    ___________
    Alineatul (9) a fost modificat prin punctul 125. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (10) Rezultatele obţinute din analiza probelor biologice pot fi folosite şi în altă cauză penală, dacă servesc la aflarea adevărului.
    ___________
    Alineatul (10) a fost modificat prin punctul 125. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (11) Probele biologice care nu au fost consumate cu ocazia analizelor efectuate sunt conservate şi păstrate în instituţia unde au fost prelucrate, pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la epuizarea căilor ordinare de atac ale hotărârii judecătoreşti.

   
Expertiza genetică judiciară

   Art. 191. - (1) Expertiza genetică judiciară se poate dispune de către organul de urmărire penală, prin ordonanţă, în cursul urmăririi penale, sau de instanţă, prin încheiere, în cursul judecăţii, cu privire la probele biologice recoltate de la persoane sau orice alte probe ce au fost găsite ori ridicate.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 126. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (2) Expertiza genetică judiciară se efectuează în cadrul instituţiilor medico-legale, al unei instituţii ori unui laborator de specialitate sau al oricărei alte instituţii de specialitate certificate şi acreditate în acest tip de analize.
   (3) Probele biologice recoltate cu ocazia examinării corporale pot fi folosite numai la identificarea profilului genetic judiciar.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 126. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (4) Profilul genetic judiciar obţinut în condiţiile alin. (3) poate fi folosit şi în altă cauză penală, dacă serveşte la aflarea adevărului.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 126. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (5) Datele obţinute ca urmare a expertizei genetice judiciare constituie date personale şi sunt protejate conform legii.

    ___________
    CAPITOLUL VII a fost modificat prin punctul 115. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
CAPITOLUL VIII

  Cercetarea locului faptei şi reconstituirea

   
Cercetarea la faţa locului

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 127. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 192. - (1) Cercetarea la faţa locului se dispune de către organul de urmărire penală, iar în cursul judecăţii de către instanţa de judecată, atunci când este necesară constatarea directă în scopul determinării sau clarificării unor împrejurări de fapt ce prezintă importanţă pentru stabilirea adevărului, precum şi ori de câte ori există suspiciuni cu privire la decesul unei persoane.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 127. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (2) Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate interzice persoanelor care se află ori care vin la locul unde se efectuează cercetarea să comunice între ele sau cu alte persoane.

   
Reconstituirea

   Art. 193. - (1) Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată, dacă găseşte necesar pentru verificarea şi precizarea unor date sau probe administrate ori pentru a stabili împrejurări de fapt ce prezintă importanţă pentru soluţionarea cauzei, poate să procedeze la reconstituirea, în întregime sau în parte, a modului şi a condiţiilor în care s-a comis fapta.
   (2) Organele judiciare procedează la reconstituirea activităţilor sau a situaţiilor, având în vedere împrejurările în care fapta a avut loc, pe baza probelor administrate. În cazul în care declaraţiile martorilor, ale părţilor sau ale subiecţilor procesuali principali cu privire la activităţile sau situaţiile ce trebuie reconstituite sunt diferite, reconstituirea trebuie efectuată separat pentru fiecare variantă a desfăşurării faptei descrise de aceştia.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 128. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (3) Când suspectul sau inculpatul se află în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 90, reconstituirea se face în prezenţa acestuia, asistat de apărător. Atunci când suspectul sau inculpatul nu poate sau refuză să participe la reconstituire, aceasta se efectuează cu participarea altei persoane.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 128. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (4) Reconstituirea trebuie să fie efectuată astfel încât să nu fie încălcată legea sau ordinea publică, să nu fie adusă atingere moralei publice şi să nu fie pusă în pericol viaţa sau sănătatea persoanelor.

   
Prezenţa altor persoane la cercetarea la faţa locului şi la reconstituire

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 129. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 194. - Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune prezenţa medicului legist sau a oricăror persoane a căror prezenţă o consideră necesară.

   
Procesul-verbal de cercetare la faţa locului sau de reconstituire

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 130. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 195. - (1) Despre efectuarea cercetării la faţa locului sau a reconstituirii se încheie un proces-verbal, care trebuie să cuprindă, pe lângă menţiunile prevăzute la art. 199, următoarele:
   a) indicarea ordonanţei sau a încheierii prin care s-a dispus măsura;
   b) numele, prenumele persoanelor prezente şi calitatea în care acestea participă;
   c) numele şi prenumele suspectului sau inculpatului, dacă este cazul;
   d) descrierea amănunţită a situaţiei locului, a urmelor găsite, a obiectelor examinate şi a celor ridicate, a poziţiei şi stării celorlalte mijloace materiale de probă, astfel încât acestea să fie redate cu precizie şi pe cât posibil cu dimensiunile respective. În cazul reconstituirii se consemnează amănunţit şi desfăşurarea reconstituirii.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 130. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (2) În toate cazurile se pot face schiţe, desene sau fotografii ori alte asemenea lucrări, care se anexează la procesul-verbal.
   (3) Activitatea desfăşurată şi constatările expertului se consemnează în procesul-verbal.
   (4) Procesul-verbal trebuie semnat pe fiecare pagină şi la sfârşit de către cel care îl încheie şi de către persoanele care au participat la cercetare sau reconstituire. Dacă vreuna dintre aceste persoane nu poate sau refuză să semneze procesul-verbal, se face menţiune despre aceasta, precum şi despre motivele imposibilităţii sau refuzului de a semna.

   
CAPITOLUL IX

  Fotografierea şi luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane

   
Fotografierea şi luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane

   Art. 196. - (1) Organele de urmărire penală pot dispune fotografierea şi luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane cu privire la care există o suspiciune că au legătură cu fapta comisă sau că au fost prezente la locul faptei, chiar şi în lipsa consimţământului acestora.
   (2) Organul de urmărire penală poate autoriza să se dea publicităţii fotografia unei persoane, când această măsură este necesară pentru stabilirea identităţii persoanei sau în alte cazuri în care publicarea fotografiei prezintă importanţă pentru buna desfăşurare a urmăririi penale.
   (3) Dacă este necesară identificarea amprentelor ce au fost găsite pe anumite obiecte sau a persoanelor care pot fi puse în legătură cu fapta ori locul comiterii faptei, organele de urmărire penală pot dispune luarea amprentelor persoanelor despre care se presupune că au intrat în contact cu acele obiecte, respectiv fotografierea acelora despre care se presupune că au avut legătură cu fapta comisă sau au fost prezente la locul faptei.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 131. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
CAPITOLUL X

  Mijloace materiale de probă

   
Obiectele ca mijloace de probă

   Art. 197. - (1) Obiectele care conţin sau poartă o urmă a faptei săvârşite, precum şi orice alte obiecte care pot servi la aflarea adevărului sunt mijloace materiale de probă.
   (2) Sunt corpuri delicte mijloacele materiale de probă care au fost folosite sau au fost destinate să servească la săvârşirea unei infracţiuni, precum şi obiectele care sunt produsul infracţiunii.

   
CAPITOLUL XI

  Înscrisurile

   
Mijloacele de probă scrise

   Art. 198. - (1) Înscrisurile pot servi ca mijloace de probă, dacă, din conţinutul lor, rezultă fapte sau împrejurări de natură să contribuie la aflarea adevărului.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 132. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (2) Procesul-verbal ce cuprinde constatările personale ale organului de urmărire penală sau ale instanţei de judecată este mijloc de probă. Procesele-verbale întocmite de organele prevăzute la art. 61 alin. (1) lit. a) -c) constituie acte de sesizare a organului de urmărire penală şi nu au valoarea unor constatări de specialitate în procesul penal.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 132. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Cuprinsul şi forma procesului-verbal

   Art. 199. - (1) Procesul-verbal cuprinde:
   a) numele, prenumele şi calitatea celui care îl încheie;
   b) locul unde este încheiat;
   c) data la care s-a încheiat procesul-verbal;
   d) data şi ora la care a început şi s-a sfârşit activitatea consemnată în procesul- verbal;
   e) numele, prenumele, codul numeric personal şi adresa persoanelor ce au fost prezente la întocmirea procesului-verbal, cu menţionarea calităţii acestora;
   f) descrierea amănunţită a celor constatate, precum şi a măsurilor luate;
   g) numele, prenumele, codul numeric personal şi adresa persoanelor la care se referă procesul-verbal, obiecţiile şi explicaţiile acestora;
   h) menţiunile prevăzute de lege pentru cazurile speciale.
   (2) Procesul-verbal trebuie semnat pe fiecare pagină şi la sfârşit de cel care îl încheie, precum şi de persoanele arătate la lit. e) şi g). Dacă vreuna dintre aceste persoane nu poate sau refuză să semneze, se face menţiune despre aceasta, precum şi despre motivele imposibilităţii ori refuzului de a semna.

   
Comisia rogatorie

   Art. 200. - (1) Când un organ de urmărire penală sau instanţa de judecată nu are posibilitatea să asculte un martor, să facă o cercetare la faţa locului, să procedeze la ridicarea unor obiecte sau să efectueze orice alt act procedural, se poate adresa unui alt organ de urmărire penală ori unei alte instanţe, care are posibilitatea să le efectueze.
   (2) Punerea în mişcare a acţiunii penale, luarea măsurilor preventive, încuviinţarea de probatorii, precum şi dispunerea celorlalte acte procesuale sau măsuri procesuale nu pot forma obiectul comisiei rogatorii.
   (3) Comisia rogatorie se poate adresa numai unui organ sau unei instanţe egale în grad.
   (4) Ordonanţa sau încheierea prin care s-a dispus comisia rogatorie trebuie să conţină toate lămuririle referitoare la îndeplinirea actului care face obiectul acesteia, iar în cazul când urmează să fie ascultată o persoană, se vor arăta şi întrebările ce trebuie să i se pună.
   (5) Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care efectuează comisia rogatorie poate pune şi alte întrebări, dacă necesitatea acestora rezultă în cursul ascultării.
   (6) Când comisia rogatorie s-a dispus de instanţa de judecată, părţile pot formula în faţa acesteia întrebări, care vor fi transmise instanţei ce urmează a efectua comisia rogatorie.
   (7) Totodată, oricare dintre părţi poate cere să fie citată la efectuarea comisiei rogatorii.
   (8) Când inculpatul este arestat, instanţa care urmează a efectua comisia rogatorie dispune desemnarea unui avocat din oficiu, care îl va reprezenta, în absenţa avocatului ales.

   
Delegarea

   Art. 201. - (1) Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune, în condiţiile arătate la art. 200 alin. (1) şi (2), efectuarea unui act de procedură şi prin delegare. Delegarea poate fi dată numai unui organ sau unei instanţe de judecată ierarhic inferioare.
   (2) Dispoziţiile privitoare la comisia rogatorie se aplică în mod corespunzător şi în caz de delegare.

   
TITLUL V

  Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale

   
CAPITOLUL I

  Măsurile preventive

   
SECŢIUNEA 1

  Dispoziţii generale

   
Scopul, condiţiile generale de aplicare şi categoriile măsurilor preventive

   Art. 202. - (1) Măsurile preventive pot fi dispuse dacă există probe sau indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o persoană a săvârşit o infracţiune şi dacă sunt necesare în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii suspectului ori a inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârşirii unei alte infracţiuni.
   (2) Nicio măsură preventivă nu poate fi dispusă, confirmată, prelungită sau menţinută dacă există o cauză care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale.
   (3) Orice măsură preventivă trebuie să fie proporţională cu gravitatea acuzaţiei aduse persoanei faţă de care este luată şi necesară pentru realizarea scopului urmărit prin dispunerea acesteia.
   (4) Măsurile preventive sunt:
   a) reţinerea;
   b) controlul judiciar;
   c) controlul judiciar pe cauţiune;
   d) arestul la domiciliu;
   e) arestarea preventivă.

   
Punere în aplicare Art. 202. prin Lege 255/2013 :
Art. 16. - (1) Măsurile preventive aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a legii noi continuă şi se menţin pe durata pentru care au fost dispuse, în condiţiile prevăzute de legea veche. La expirarea acestei durate, măsurile preventive pot fi prelungite ori, după caz, menţinute, revocate sau înlocuite cu o altă măsură preventivă, în condiţiile legii noi.
(2) La expirarea duratei măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea ori a obligării de a nu părăsi ţara, aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a legii noi, se poate lua împotriva inculpatului oricare dintre măsurile preventive prevăzute de legea nouă.
(3) În cauzele aflate în curs de judecată la data intrării în vigoare a legii noi, măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea ori cea a obligării de a nu părăsi ţara, aflată în curs de executare, se menţine până la termenul de judecată acordat în cauză, când instanţa poate lua împotriva inculpatului oricare dintre măsurile preventive prevăzute de legea nouă.

   
Organul judiciar competent şi actul prin care se dispune asupra măsurilor preventive

   Art. 203. - (1) Măsura preventivă prevăzută la 202 alin. (4) lit. a) poate fi luată faţă de suspect sau inculpat de către organul de cercetare penală sau de către procuror, numai în cursul urmăririi penale.
   (2) Măsurile preventive prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. b) şi c) pot fi luate faţă de inculpat, în cursul urmăririi penale, de către procuror şi de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, în procedura de cameră preliminară, de către judecătorul de cameră preliminară, iar în cursul judecăţii, de către instanţa de judecată.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 133. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (3) Măsurile preventive prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. d) şi e) pot fi luate faţă de inculpat, în cursul urmăririi penale, de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, în procedura de cameră preliminară, de către judecătorul de cameră preliminară, iar în cursul judecăţii, de către instanţa de judecată.
   (4) Organul de cercetare penală şi procurorul dispun asupra măsurilor preventive prin ordonanţă motivată.
   (5) În cursul urmăririi penale şi al procedurii de cameră preliminară, cererile, propunerile, plângerile şi contestaţiile privitoare la măsurile preventive se soluţionează în camera de consiliu, prin încheiere motivată, care se pronunţă în camera de consiliu.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 133. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
A fost admis recursul în interesul legii prin Decizie 4/2014 :
D E C I D E:
Admite recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov şi, în consecinţă:
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 203 alin. (5) şi art. 4251 alin. (1) din Codul de procedură penală stabileşte că în cursul urmăririi penale şi al procedurii de cameră preliminară contestaţia împotriva încheierii judecătorului de drepturi şi libertăţi sau, după caz, a judecătorului de cameră preliminară privitoare la măsurile preventive se soluţionează în camera de consiliu, prin încheiere motivată, care se pronunţă în camera de consiliu.
Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 474 alin. (4) din Codul de procedură penală.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29 septembrie 2014.

   (6) În cursul judecăţii, instanţa de judecată se pronunţă asupra măsurilor preventive prin încheiere motivată.
   (7) Încheierile pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi, de judecătorul de cameră preliminară sau de instanţa de judecată se comunică inculpatului şi procurorului care au lipsit de la pronunţare.

   
Punere în aplicare Art. 203. prin Lege 255/2013 :
Art. 17. - (1) Propunerile, cererile sau orice alte cauze privind luarea, prelungirea, revocarea, înlocuirea sau încetarea măsurilor preventive, în cursul urmăririi penale, aflate în curs de soluţionare în primă instanţă la data intrării în vigoare a legii noi, se soluţionează de către judecătorul de drepturi şi libertăţi competent conform legii noi, potrivit regulilor prevăzute de aceeaşi lege.
(2) Recursurile aflate în curs de judecată la data intrării în vigoare a legii noi, declarate împotriva încheierilor din cursul urmăririi penale privitoare la măsurile preventive, rămân în competenţa aceleiaşi instanţe şi se judecă potrivit regulilor prevăzute de legea veche. Dacă instanţa admite recursul şi casează încheierea, procedează la rejudecarea cauzei conform legii noi, putând lua oricare dintre măsurile preventive prevăzute de aceasta.

   
Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul urmăririi penale

   Art. 204. - (1) Împotriva încheierilor prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune asupra măsurilor preventive, inculpatul şi procurorul pot formula contestaţie, în termen de 48 de ore de la pronunţare sau, după caz, de la comunicare. Contestaţia se depune la judecătorul de drepturi şi libertăţi care a pronunţat încheierea atacată şi se înaintează, împreună cu dosarul cauzei, judecătorului de drepturi şi libertăţi de la instanţa ierarhic superioară, în termen de 48 de ore de la înregistrare.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 134. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (2) Contestaţiile împotriva încheierilor prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dispune asupra măsurilor preventive se soluţionează de un complet compus din judecători de drepturi şi libertăţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dispoziţiile prezentului articol aplicându-se în mod corespunzător.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 134. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (3) Contestaţia formulată împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau prelungirea unei măsuri preventive ori prin care s-a constatat încetarea de drept a acesteia nu este suspensivă de executare.
   (4) Contestaţia formulată de inculpat se soluţionează în termen de 5 zile de la înregistrare.
   (5) Contestaţia formulată de procuror împotriva încheierii prin care s-a dispus respingerea propunerii de prelungire a arestării preventive, revocarea unei măsuri preventive sau înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă se soluţionează înainte de expirarea duratei măsurii preventive dispuse anterior.
    ___________
   *) Potrivit Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 25/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial nr. 372 din 03/06/2009, dispoziţiile art. 159 alin. 8 fraza a II-a din Codul de procedură penală anterior se interpretau în sensul că: 1. sintagma folosită de legiuitor "înainte de expirarea duratei arestării preventive dispuse anterior încheierii atacate" are caracter imperativ, şi nu de recomandare.
Având în vedere că sintagma a fost preluată prin art. 204 alin. (5) şi în noul Cod de procedură penală, interpretarea de la punctul 1 al deciziei îşi menţine valabilitatea.

   (6) În vederea soluţionării contestaţiei, inculpatul se citează.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 134. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (7) Soluţionarea contestaţiei se face în prezenţa inculpatului, în afară de cazul când acesta lipseşte nejustificat, este dispărut, se sustrage ori din cauza stării sănătăţii, din cauză de forţă majoră sau stare de necesitate nu poate fi adus în faţa judecătorului. Se consideră că este prezent şi inculpatul privat de libertate care, cu acordul său şi în prezenţa apărătorului ales sau numit din oficiu şi, după caz, şi a interpretului, participă la soluţionarea contestaţiei prin videoconferinţă, la locul de deţinere.
    ___________
    Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 39. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (8) În toate cazurile, este obligatorie acordarea asistenţei juridice pentru inculpat de către un avocat, ales sau numit din oficiu.
   (9) Participarea procurorului este obligatorie.
   (10) În cazul admiterii contestaţiei formulate de procuror şi dispunerii arestării preventive a inculpatului, dispoziţiile art. 226 se aplică în mod corespunzător. În cazul admiterii contestaţiei formulate de procuror şi dispunerii prelungirii arestării preventive a inculpatului, dispoziţiile art. 236 alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător.
   (11) Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, se poate dispune luarea uneia dintre măsurile preventive prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. b) -d) sau majorarea cuantumului cauţiunii.
    ___________
    Alineatul (11) a fost modificat prin punctul 134. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (12) În cazul admiterii contestaţiei formulate de inculpat împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau prelungirea măsurii arestării preventive, se poate dispune, în condiţiile prevăzute de lege, respingerea propunerii de luare sau de prelungire a măsurii preventive ori, după caz, înlocuirea acesteia cu o altă măsură preventivă mai uşoară şi, după caz, punerea de îndată în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.
    ___________
    Alineatul (12) a fost modificat prin punctul 134. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (13) Dosarul cauzei se restituie procurorului în termen de 48 de ore de la soluţionarea contestaţiei.
   (14) Dacă încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi de la prima instanţă nu este atacată cu contestaţie, acesta restituie dosarul procurorului în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de contestaţie.

   
Punere în aplicare Art. 204. prin Lege 255/2013 :
(2) Recursurile aflate în curs de judecată la data intrării în vigoare a legii noi, declarate împotriva încheierilor din cursul urmăririi penale privitoare la măsurile preventive, rămân în competenţa aceleiaşi instanţe şi se judecă potrivit regulilor prevăzute de legea veche. Dacă instanţa admite recursul şi casează încheierea, procedează la rejudecarea cauzei conform legii noi, putând lua oricare dintre măsurile preventive prevăzute de aceasta.

   
Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în procedura camerei preliminare

   Art. 205. - (1) Împotriva încheierilor prin care judecătorul de cameră preliminară de la instanţa sesizată cu rechizitoriu dispune asupra măsurilor preventive, inculpatul şi procurorul pot formula contestaţie, în termen de 48 de ore de la pronunţare sau, după caz, de la comunicare. Contestaţia se depune la judecătorul de cameră preliminară care a pronunţat încheierea atacată şi se înaintează, împreună cu dosarul cauzei, judecătorului de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară, în termen de 48 de ore de la înregistrare.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 82/2014 începând cu 02.05.2016.

   (2) Contestaţiile împotriva încheierilor prin care judecătorul de cameră preliminară de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dispune în procedura camerei preliminare asupra măsurilor preventive se soluţionează de un alt complet al aceleiaşi instanţe, în condiţiile legii.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 135. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (3) Contestaţia formulată împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau menţinerea unei măsuri preventive ori prin care s-a constatat încetarea de drept a acesteia nu este suspensivă de executare.
   (4) Contestaţia formulată de inculpat se soluţionează în termen de 5 zile de la înregistrare.
   (5) Contestaţia formulată de procuror împotriva încheierii prin care s-a dispus revocarea unei măsuri preventive sau înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă se soluţionează înainte de expirarea duratei măsurii preventive dispuse anterior.
   (6) În vederea soluţionării contestaţiei, inculpatul se citează.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 135. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (7) Dispoziţiile art. 204 alin. (7) se aplică în mod corespunzător.
    ___________
    Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 40. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (8) În toate cazurile, este obligatorie acordarea asistenţei juridice pentru inculpat de către un avocat, ales sau numit din oficiu.
   (9) Participarea procurorului este obligatorie.
   (10) Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, odată cu soluţionarea contestaţiei se poate dispune luarea uneia dintre măsurile preventive prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. b) -d) sau majorarea cuantumului cauţiunii.
    ___________
    Alineatul (10) a fost modificat prin punctul 135. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul judecăţii

   Art. 206. - (1) Împotriva încheierilor prin care instanţa dispune, în primă instanţă, asupra măsurilor preventive inculpatul şi procurorul pot formula contestaţie, în termen de 48 de ore de la pronunţare sau, după caz, de la comunicare. Contestaţia se depune la instanţa care a pronunţat încheierea atacată şi se înaintează, împreună cu dosarul cauzei, instanţei ierarhic superioare, în termen de 48 de ore de la înregistrare.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 3/2014 începând cu 07.02.2014.

   (2) Încheierile prin care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dispune în primă instanţă asupra măsurilor preventive pot fi contestate la completul competent de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 3/2014 începând cu 07.02.2014.

   (3) Contestaţia se soluţionează în şedinţă publică, cu participarea procurorului şi cu citarea inculpatului.
   (4) Contestaţia formulată împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau menţinerea unei măsuri preventive ori prin care s-a constatat încetarea de drept a acesteia nu este suspensivă de executare.
   (5) Contestaţia formulată de inculpat se soluţionează în termen de 5 zile de la înregistrare.
   (6) Contestaţia formulată de procuror împotriva încheierii prin care s-a dispus revocarea unei măsuri preventive sau înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă se soluţionează înainte de expirarea duratei măsurii preventive dispuse anterior.
   (7) Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, instanţa poate dispune luarea uneia dintre măsurile preventive prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. b) -d) sau majorarea cuantumului cauţiunii.
    ___________
    Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 136. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Punere în aplicare Art. 206. prin Lege 255/2013 :
Art. 18. - Recursurile aflate în curs de judecată la data intrării în vigoare a legii noi, declarate împotriva încheierilor prin care, în cursul judecăţii, s-a dispus luarea, menţinerea, revocarea, înlocuirea sau încetarea măsurilor preventive, rămân în competenţa aceleiaşi instanţe şi se judecă potrivit regulilor prevăzute de legea veche. Dacă instanţa admite recursul şi casează încheierea, procedează la rejudecarea cauzei conform legii noi, putând lua oricare dintre măsurile preventive prevăzute de aceasta.

   
Verificarea măsurilor preventive în procedura de cameră preliminară

   Art. 207. - (1) Când procurorul dispune trimiterea în judecată a inculpatului faţă de care s-a dispus o măsură preventivă, rechizitoriul, împreună cu dosarul cauzei, se înaintează judecătorului de cameră preliminară de la instanţa competentă, cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei acesteia.
   
A fost admis recursul în interesul legii prin Decizie 16/2018 :
D E C I D E:
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti şi, în consecinţă:
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 207 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală stabileşte că:
Termenul "cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei acesteia" este un termen peremptoriu, iar încălcarea sa atrage decăderea procurorului din dreptul de a formula cereri privind măsurile preventive şi nulitatea actului făcut în acest sens peste termen, precum şi imposibilitatea judecătorului de cameră preliminară de a verifica din oficiu legalitatea şi temeinicia măsurii preventive înainte de expirarea duratei acesteia.
Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 474 alin. (4) din Codul de procedură penală.
Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi, 17 septembrie 2018.

   (2) În termen de 3 zile de la înregistrarea dosarului, judecătorul de cameră preliminară verifică din oficiu legalitatea şi temeinicia măsurii preventive, înainte de expirarea duratei acesteia, cu citarea inculpatului.
   
A fost admis recursul în interesul legii prin Decizie 16/2018 :
D E C I D E:
Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti şi, în consecinţă:
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 207 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală stabileşte că:
Termenul "cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei acesteia" este un termen peremptoriu, iar încălcarea sa atrage decăderea procurorului din dreptul de a formula cereri privind măsurile preventive şi nulitatea actului făcut în acest sens peste termen, precum şi imposibilitatea judecătorului de cameră preliminară de a verifica din oficiu legalitatea şi temeinicia măsurii preventive înainte de expirarea duratei acesteia.
Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 474 alin. (4) din Codul de procedură penală.
Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi, 17 septembrie 2018.

   (3) Dispoziţiile art. 235 alin. (4) - (6) se aplică în mod corespunzător.
   (4) Când constată că temeiurile care au determinat luarea măsurii se menţin sau există temeiuri noi care justifică o măsură preventivă, judecătorul de cameră preliminară dispune prin încheiere menţinerea măsurii preventive faţă de inculpat.
   (5) Când constată că au încetat temeiurile care au determinat luarea sau prelungirea măsurii arestării preventive şi nu există temeiuri noi care să o justifice ori în cazul în care au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii preventive, judecătorul de cameră preliminară dispune prin încheiere revocarea acesteia şi punerea în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.
   (6) În tot cursul procedurii de cameră preliminară, judecătorul de cameră preliminară, din oficiu, verifică periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii arestării preventive şi a măsurii arestului la domiciliu sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestor măsuri. Dispoziţiile alin. (2) - (5) se aplică în mod corespunzător.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 24/2015 începând cu 30.06.2015.

   (7) Judecătorul de cameră preliminară, în cursul procedurii de cameră preliminară, verifică, din oficiu, periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestei măsuri. Dispoziţiile alin. (2) - (5) se aplică în mod corespunzător.
    ___________
    Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonanţă de urgenţă nr. 82/2014 începând cu 02.05.2016.

   
Verificarea măsurilor preventive în cursul judecăţii

   Art. 208. - (1) Judecătorul de cameră preliminară înaintează dosarul instanţei de judecată cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea măsurii preventive.
   (2) Instanţa de judecată verifică din oficiu dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea, prelungirea sau menţinerea măsurii preventive, înainte de expirarea duratei acesteia, cu citarea inculpatului.
   (3) Dispoziţiile art. 207 alin. (3) - (5) se aplică în mod corespunzător.
   (4) În tot cursul judecăţii, până la pronunţarea hotărârii, instanţa, din oficiu, prin încheiere, verifică periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat menţinerea măsurii arestării preventive şi a măsurii arestului la domiciliu dispuse faţă de inculpat sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestor măsuri. Dispoziţiile art. 207 alin. (3) - (5) se aplică în mod corespunzător.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 130/2021 începând cu 15.05.2021.

   (5) În tot cursul judecăţii, până la pronunţarea hotărârii, instanţa verifică, prin încheiere, din oficiu, periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestei măsuri. Dispoziţiile art. 207 alin. (3- (5) se aplică în mod corespunzător.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 130/2021 începând cu 15.05.2021.

   
Modificarea conţinutului unor măsuri preventive

    ___________
    Paragraful a fost introdus prin punctul 41. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   Art. 2081. - În cadrul procedurii de verificare a măsurilor preventive potrivit art. 207 şi 208 se poate dispune şi modificarea obligaţiilor din conţinutul acestora.
    ___________
    Art. 208^1. - a fost introdus prin punctul 41. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   
SECŢIUNEA a 2-a

  Reţinerea

   
Reţinerea

   Art. 209. - (1) Organul de cercetare penală sau procurorul poate dispune reţinerea, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 202.
   (2) Persoanei reţinute i se aduc la cunoştinţă, de îndată, în limba pe care o înţelege, infracţiunea de care este suspectat şi motivele reţinerii.
   (3) Reţinerea se poate dispune pentru cel mult 24 de ore. În durata reţinerii nu se include timpul strict necesar conducerii suspectului sau inculpatului la sediul organului judiciar, conform legii.
   (4) Dacă suspectul sau inculpatul a fost adus în faţa organului de cercetare penală sau a procurorului pentru a fi audiat, în baza unui mandat de aducere legal emis, în termenul prevăzut la alin. (3) nu se include perioada cât suspectul sau inculpatul s-a aflat sub puterea acelui mandat.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 137. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (5) Măsura reţinerii poate fi luată numai după audierea suspectului sau inculpatului, în prezenţa avocatului ales ori numit din oficiu.
   (6) Înainte de audiere, organul de cercetare penală ori procurorul este obligat să aducă la cunoştinţa suspectului sau inculpatului că are dreptul de a fi asistat de un avocat ales ori numit din oficiu şi dreptul de a nu face nicio declaraţie, cu excepţia furnizării de informaţii referitoare la identitatea sa, atrăgându-i atenţia că ceea ce declară poate fi folosit împotriva sa.
   (7) Suspectul sau inculpatul are dreptul de a-şi încunoştinţa personal avocatul ales sau de a solicita organului de cercetare penală ori procurorului să îl încunoştinţeze pe acesta. Modul de realizare a încunoştinţării se consemnează într-un proces- verbal. Exercitarea dreptului de a face personal încunoştinţarea nu se poate refuza decât pentru motive temeinice, care vor fi consemnate în procesul-verbal.
    ___________
    Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 42. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (8) Avocatul ales are obligaţia de a se prezenta la sediul organului judiciar în termen de cel mult două ore de la încunoştinţare. În caz de neprezentare a avocatului ales, organul de cercetare penală sau procurorul numeşte un avocat din oficiu.
   (9) Avocatul suspectului sau inculpatului are dreptul de a comunica direct cu acesta, în condiţii care să asigure confidenţialitatea.
   (10) Reţinerea se dispune de organul de cercetare penală sau de procuror prin ordonanţă, care va cuprinde motivele care au determinat luarea măsurii, ziua şi ora la care reţinerea începe, precum şi ziua şi ora la care reţinerea se sfârşeşte.
   (11) Suspectului sau inculpatului reţinut i se înmânează un exemplar al ordonanţei prevăzute la alin. (10).
   (12) Pe perioada reţinerii suspectului sau inculpatului, organul de cercetare penală sau procurorul care a dispus măsura are dreptul de a proceda la fotografierea şi luarea amprentelor acestuia.
   (13) Dacă reţinerea a fost dispusă de organul de cercetare penală, acesta are obligaţia de a-l informa pe procuror cu privire la luarea măsurii preventive, de îndată şi prin orice mijloace.
   (14) Împotriva ordonanţei organului de cercetare penală prin care s-a luat măsura reţinerii suspectul sau inculpatul poate face plângere la procurorul care supraveghează urmărirea penală, înainte de expirarea duratei acesteia. Procurorul se pronunţă de îndată, prin ordonanţă. În cazul când constată că au fost încălcate dispoziţiile legale care reglementează condiţiile de luare a măsurii reţinerii, procurorul dispune revocarea ei şi punerea de îndată în libertate a celui reţinut.
   (15) Împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a luat măsura reţinerii suspectul sau inculpatul poate face plângere, înainte de expirarea duratei acesteia, la prim-procurorul parchetului sau, după caz, la procurorul ierarhic superior. Prim-procurorul sau procurorul ierarhic superior se pronunţă de îndată, prin ordonanţă. În cazul când constată că au fost încălcate dispoziţiile legale care reglementează condiţiile de luare a măsurii reţinerii, prim-procurorul sau procurorul ierarhic superior dispune revocarea ei şi punerea de îndată în libertate a inculpatului.
   (16) Procurorul sesizează judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa competentă, în vederea luării măsurii arestării preventive faţă de inculpatul reţinut, cu cel puţin 6 ore înainte de expirarea duratei reţinerii acestuia.
   (17) Persoanei reţinute i se comunică, sub semnătură, în scris, drepturile prevăzute la art. 83, la art. 210 alin. (1) şi (2), dreptul de acces la asistenţă medicală de urgenţă, durata maximă pentru care se poate dispune măsura reţinerii, precum şi dreptul de a face plângere împotriva măsurii dispuse, iar în cazul în care persoana reţinută nu poate ori refuză să semneze, se va încheia un proces-verbal.
    ___________
    Alineatul (17) a fost introdus prin punctul 138. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Punere în aplicare prin Ordonanţă de urgenţă 18/2016 :
Art. IV. - (1) În aplicarea art. 209 alin. (17), art. 218 alin. (4), respectiv art. 228 alin. (2) din Codul de procedură penală, precum şi a titlului III "Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru 2002/584/JAI a Consiliului Uniunii Europene din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre" din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, organele judiciare prezintă suspectului, inculpatului sau persoanei condamnate o informare scrisă cu privire la drepturile acesteia pe parcursul procesului penal sau al procedurii de executare a mandatului european de arestare. Informarea se va face în limba română, în limba maternă sau într-o limbă pe care acesta o înţelege, după caz.
(2) Modelul în limba română al formularului care va cuprinde informarea prevăzută la alin. (1) va fi stabilit prin ordin comun al ministrului justiţiei, ministrului afacerilor interne, preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

   
Punere în aplicare prin Ordin 1274/2017 :
ANEXA Nr. 2
INFORMARE
privind drepturile persoanei private de libertate în baza unui mandat european de arestare
Dacă sunteţi privat de libertate în procedura de executare a unui mandat european de arestare, aveţi următoarele drepturi:
A. Dreptul de a fi informat cu privire la conţinutul mandatului european de arestare
Aveţi dreptul să fiţi informat, în limba pe care o înţelegeţi, cu privire la motivele reţinerii şi la conţinutul mandatului european de arestare.
Aveţi dreptul de a vi se înmâna o copie a mandatului european de arestare şi traducerea acestuia.
B. Dreptul de a păstra tăcerea
Nu sunteţi obligat să daţi vreo declaraţie în faţa procurorului sau judecătorului. Un avocat vă poate reprezenta şi consilia în legătură cu legea română aplicabilă în materia mandatului european de arestare şi vă poate ajuta să decideţi dacă veţi răspunde sau nu la întrebări.
C. Dreptul de a fi asistat de un avocat
Aveţi dreptul de a fi asistat de un avocat, ales sau numit din oficiu. Dacă nu aveţi posibilitatea să vă angajaţi un avocat ales, organele de poliţie, procurorul sau judecătorul în faţa căruia veţi fi prezentat trebuie să vă informeze cum puteţi obţine asistenţă juridică gratuită.
Măsura reţinerii sau arestării provizorii poate fi luată numai după ascultarea dumneavoastră în prezenţa avocatului.
Dacă vi se acordă asistenţă juridică din oficiu, aceasta este gratuită.
Avocatul este independent de organele de poliţie, procuror şi judecător şi nu va divulga, fără acordul dumneavoastră, nicio informaţie pe care i-o comunicaţi. Aveţi dreptul de a discuta cu un avocat în condiţii de confidenţialitate.
D. Dreptul la interpretare şi traducere
Dacă nu vorbiţi sau nu înţelegeţi limba vorbită de autorităţile române, aveţi dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret. Interpretul vă va ajuta să comunicaţi cu avocatul dumneavoastră şi autorităţile române, să vorbiţi, să daţi declaraţii şi să puneţi concluzii în instanţă.
E. Dreptul de a anunţa pe cineva că aţi fost privat de libertate
Aveţi dreptul de a solicita autorităţilor române să fie încunoştinţat(ă) despre măsura luată un membru de familie ori o altă persoană desemnată de dumneavoastră. Atât cererea, cât şi încunoştinţarea se consemnează într-un proces-verbal.
În mod excepţional, dacă procurorul român apreciază că acest lucru ar afecta executarea mandatului european de arestare emis împotriva dumneavoastră, are dreptul să refuze solicitarea dumneavoastră.
F. Pentru cetăţenii străini: Dreptul de a informa ambasada ţării dumneavoastră
Dacă sunteţi străin, puteţi cere autorităţilor judiciare să informeze ambasada sau serviciul consular al ţării dumneavoastră cu privire la reţinerea dumneavoastră şi la locul de detenţie. Autorităţile judiciare trebuie să vă ajute dacă doriţi să discutaţi cu oficiali ai ambasadei sau ai serviciului consular al ţării dumneavoastră.
Aveţi dreptul de a scrie ambasadei sau serviciului consular al ţării dumneavoastră. Dacă nu cunoaşteţi adresa, autorităţile judiciare trebuie să vă ajute. Ambasada sau serviciul consular vă poate ajuta să găsiţi un avocat.
G. Dreptul de a fi de acord cu predarea dumneavoastră din România
Aveţi dreptul să declaraţi în faţa instanţei române că renunţaţi la beneficiile pe care vi le poate conferi legea română de a vă apăra împotriva mandatului european de arestare şi că vă daţi consimţământul să fiţi predat autorităţilor competente ale statului solicitant.
Trebuie să aveţi în vedere că odată ce aţi fost de acord cu predarea nu mai aveţi posibilitatea de a reveni asupra deciziei dumneavoastră, consimţământul la predare fiind irevocabil.
H. Dreptul de a vă opune la predare
Dacă nu sunteţi de acord cu predarea dumneavoastră către autoritatea judiciară emitentă, aveţi dreptul la o audiere în faţa autorităţii judiciare de executare, audiere care se limitează la consemnarea poziţiei dumneavoastră faţă de existenţa unuia dintre motivele obligatorii sau opţionale de neexecutare, precum şi la eventuale obiecţii în ceea ce priveşte identitatea.
I. Regula specialităţii
Persoana predată ca efect al mandatului european de arestare nu va fi nici urmărită, nici judecată, nici privată de libertate, nici supusă oricărei altei restricţii a libertăţii, pentru orice fapt anterior predării, altul decât cel care a motivat mandatul european de arestare. Un avocat vă poate ajuta şi consilia în acest sens.
Aveţi dreptul să declaraţi în faţa instanţei române că renunţaţi la beneficiile pe care vi le poate conferi regula specialităţii. Consimţământul este irevocabil.
J. Dreptul la asistenţă medicală de urgenţă
Dacă sunteţi privat de libertate, aveţi dreptul la asistenţă medicală de urgenţă. Vă rugăm să comunicaţi organului judiciar dacă aveţi nevoie de astfel de asistenţă.
K. Căi de atac
Aveţi dreptul de a formula contestaţie împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea, menţinerea, înlocuirea sau încetarea arestării provizorii în termen de 24 de ore de la pronunţare.
De asemenea, în cazul în care s-a dispus predarea dumneavoastră, aveţi dreptul de a formula contestaţie împotriva hotărârii instanţei, în termen de 5 zile de la pronunţare, cu excepţia cazului în care aţi consimţit la predare, când hotărârea este definitivă.
L. Durata totală a arestării
Durata totală a arestării, până la predarea efectivă către statul emitent, nu poate depăşi 180 de zile.

   
Punere în aplicare prin Ordin 1274/2017 :
ANEXA Nr. 1
INFORMARE
privind drepturile persoanei private de libertate în cadrul procesului penal
Dacă împotriva dumneavoastră s-a dispus măsura reţinerii, a arestului la domiciliu sau a arestării preventive, aveţi următoarele drepturi:
A. Dreptul de a nu da nicio declaraţie pe parcursul procesului penal
Refuzul de a da declaraţii nu va fi interpretat ca o declaraţie de vinovăţie şi nu va atrage alte consecinţe defavorabile asupra dumneavoastră.
Dacă veţi da declaraţii, acestea vor putea fi folosite ca mijloc de probă împotriva dumneavoastră.
B. Dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care sunteţi arestat/reţinut şi la încadrarea juridică a acesteia
C. Dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii
Puteţi consulta dosarul dumneavoastră în condiţiile prevăzute de lege, personal sau prin avocat. Aceasta înseamnă că puteţi studia actele dosarului, puteţi nota date sau informaţii din dosar şi puteţi obţine fotocopii (copii xerox) pe cheltuiala dumneavoastră.
Data şi durata consultării, în cursul urmăririi penale, vor fi stabilite de către procuror.
În cursul urmăririi penale, procurorul poate restricţiona motivat consultarea dosarului, pentru motive temeinice. Dacă aveţi calitatea de inculpat, această restricţionare nu poate dura mai mult de 10 zile.
În toate cazurile, avocatului care vă asistă sau vă reprezintă nu îi poate fi restricţionat dreptul de a consulta declaraţiile dumneavoastră.
D. Dreptul de a avea un avocat ales
Aveţi dreptul de a fi asistat şi reprezentat de un avocat ales şi plătit de dumneavoastră.
În toate cazurile în care prezenţa avocatului este obligatorie, dacă nu doriţi să vă desemnaţi un avocat ales, vi se va desemna un avocat din oficiu.
Dacă vi se acordă asistenţă juridică din oficiu, aceasta este gratuită.
E. Dreptul de a propune administrarea de probe în condiţiile prevăzute de lege, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii
Puteţi propune administrarea de probe (de exemplu, audierea unor persoane, efectuarea unor expertize, prezentarea unor înscrisuri sau mijloace materiale de probă), puteţi ridica excepţii (de exemplu, excepţii de necompetenţă, excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală - în procedura camerei preliminare, excepţii de neconstituţionalitate) şi puteţi pune concluzii prin exprimarea punctului dumneavoastră de vedere cu privire la toate aspectele cauzei.
F. Dreptul de a formula orice alte cereri pe parcursul procesului penal, ce ţin de soluţionarea laturii penale şi civile a cauzei
Puteţi formula orice alte cereri care contribuie la soluţionarea cauzei dumneavoastră (spre exemplu, cereri de recuzare, cereri de acordare a înlesnirilor necesare pregătirii apărării efective, cereri de schimbare a încadrării juridice).
G. Dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret
Dacă nu vorbiţi sau nu înţelegeţi limba vorbită de autorităţi, aveţi dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret, care vă va ajuta să comunicaţi cu autorităţile, să luaţi cunoştinţă de piesele dosarului, să vorbiţi şi să puneţi concluzii în instanţă.
Dacă nu vorbiţi sau nu înţelegeţi limba vorbită de autorităţi, aveţi dreptul de a vă fi comunicată o traducere scrisă a rechizitoriului, precum şi a minutei şi a hotărârii instanţei.
În cazurile în care asistenţa juridică este obligatorie, interpretul vă poate ajuta în mod gratuit să comunicaţi cu avocatul dumneavoastră.
Aveţi dreptul de a vi se comunica în limba pe care o înţelegeţi motivele pentru care aţi fost reţinut/arestat la domiciliu/arestat preventiv.
H. Dreptul de a apela la un mediator
În cazurile permise de lege, aveţi dreptul de a folosi procedura medierii pentru stingerea conflictului.
Nu puteţi fi constrâns să folosiţi medierea dacă nu doriţi acest lucru.
I. Dreptul de a fi informat cu privire la drepturile dumneavoastră
Aveţi dreptul ca organele judiciare (poliţist, procuror, judecător) să vă comunice care sunt drepturile dumneavoastră pe parcursul urmăririi penale şi al judecăţii.
J. Dreptul de a informa o altă persoană cu privire la arestare sau reţinere/informarea consulatului sau ambasadei ţării dumneavoastră
Imediat după luarea măsurii reţinerii sau a arestului la domiciliu aveţi dreptul de a anunţa personal sau de a solicita organului judiciar care a dispus măsura să anunţe un membru al familiei dumneavoastră sau o altă persoană aleasă de dumneavoastră despre măsura care a fost luată şi despre locul unde vă aflaţi.
Dacă asupra dumneavoastră a fost luată măsura arestului preventiv:
- judecătorul va informa de îndată un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană desemnată de dumneavoastră;
- imediat după ce veţi fi dus într-un loc de deţinere, aveţi dreptul de a anunţa personal sau de a cere administraţiei locului de deţinere să anunţe un membru al familiei sau o altă persoană aleasă de dumneavoastră despre locul unde vă aflaţi.
Atât în cazul reţinerii, cât şi al arestării preventive, dacă veţi fi mutat într-un alt loc de deţinere, aveţi de asemenea dreptul de a anunţa personal sau de a cere administraţiei locului de deţinere să înştiinţeze un membru al familiei sau o altă persoană aleasă de dumneavoastră asupra locului în care aţi fost transferat.
În cazul reţinerii şi al arestării preventive, dreptul de a anunţa personal aceste persoane vă poate fi refuzat doar pentru motive temeinice, care se consemnează în procesul-verbal.
Dacă nu sunteţi cetăţean român, aveţi dreptul de a anunţa sau de a cere poliţistului sau procurorului (dacă sunteţi reţinut) sau judecătorului ori instanţei de judecată (dacă sunteţi arestat preventiv sau arestat la domiciliu) anunţarea misiunii diplomatice ori oficiului consular al statului al cărui cetăţean sunteţi.
Dacă nu doriţi să anunţaţi autorităţile din ţara dumneavoastră, puteţi anunţa sau cere anunţarea unei organizaţii internaţionale umanitare.
De asemenea, dacă sunteţi refugiat sau, din orice alt motiv, vă aflaţi sub protecţia unei organizaţii internaţionale puteţi anunţa sau solicita anunţarea reprezentanţei acesteia.
K. Dreptul la asistenţă medicală de urgenţă
Dacă sunteţi arestat sau reţinut, aveţi dreptul la asistenţă medicală în caz de urgenţă. Vă rugăm să spuneţi organului judiciar dacă aveţi nevoie de astfel de asistenţă.
L. Perioada de privare de libertate
Puteţi fi reţinut de către poliţist sau procuror pentru cel mult 24 de ore. În durata reţinerii nu se includ timpul strict necesar conducerii la sediul organului judiciar şi nici termenul de 8 ore în cazul în care aţi fost adus cu mandat de aducere.
Măsura arestului la domiciliu şi măsura arestării preventive pot fi luate împotriva dumneavoastră, atât în timpul urmăririi penale, cât şi în procedura camerei preliminare şi în timpul judecăţii, pentru o perioadă de 30 de zile.
În cursul urmăririi penale această perioadă poate fi prelungită de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, fiecare prelungire neputând să depăşească 30 de zile. Durata maximă a măsurii arestului la domiciliu sau arestării preventive, în cursul urmăririi penale, este de 180 de zile.
În cursul procedurii de cameră preliminară şi al judecăţii judecătorul poate menţine măsura după expirarea celor 30 de zile.
În cursul judecăţii în primă instanţă, durata totală a arestului la domiciliu sau a arestului preventiv nu poate fi mai mare de jumătatea maximului pedepsei prevăzute în lege pentru infracţiunea pentru care sunteţi judecat. În toate cazurile, durata arestului la domiciliu sau a arestării preventive în primă instanţă nu poate depăşi 5 ani.
M. Dreptul de a contesta măsura dispusă
- Dacă sunteţi reţinut:
Dacă aţi fost reţinut de poliţie, aveţi dreptul de a contesta măsura la procurorul care supraveghează urmărirea penală, înainte de expirarea duratei acesteia. Procurorul se va pronunţa de îndată.
Dacă aţi fost reţinut de către procuror, puteţi contesta măsura la prim-procurorul parchetului sau, după caz, la procurorul ierarhic superior. Acesta se va pronunţa de îndată.
- Dacă sunteţi arestat preventiv sau la domiciliu, în cursul urmăririi penale sau în cursul procedurii de cameră preliminară, puteţi formula o contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare, dacă aţi fost prezent la pronunţare, sau de când măsura v-a fost comunicată, dacă nu aţi fost prezent la pronunţare.
Contestaţia o veţi depune la judecătorul de drepturi şi libertăţi sau la judecătorul de cameră preliminară care a luat măsura arestării preventive sau la domiciliu a dumneavoastră.
Dacă sunteţi arestat preventiv sau la domiciliu în cursul judecăţii:
Puteţi formula o contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare (dacă aţi fost prezent la pronunţare) sau de când măsura v-a fost comunicată, dacă nu aţi fost prezent la pronunţare.
Contestaţia o veţi depune la instanţa care a dispus măsura.
N. Dreptul de a cere revocarea sau înlocuirea măsurii arestului la domiciliu sau a arestării preventive
Aveţi dreptul de a cere revocarea măsurii privative de libertate, în cazul în care consideraţi că au încetat temeiurile care au determinat-o sau au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii, precum şi dreptul de a cere înlocuirea măsurii privative de libertate cu o altă măsură preventivă mai uşoară.
O. Dreptul de a contesta durata procesului penal
Dacă activitatea de urmărire penală sau de judecată nu se îndeplineşte într-o durată rezonabilă, aveţi dreptul de a introduce o contestaţie prin care solicitaţi accelerarea procedurii.
Contestaţia poate fi introdusă după cel puţin un an de la începerea urmăririi penale (pentru cauzele aflate în cursul urmăririi penale), după cel puţin un an de la trimiterea în judecată (pentru cauzele aflate în cursul judecăţii în primă instanţă) şi după cel puţin 6 luni de la sesizarea instanţei cu o cale de atac (pentru cauzele aflate în căile de atac ordinare sau extraordinare).

   
Încunoştinţarea despre reţinere

   Art. 210. - (1) Imediat după reţinere, persoana reţinută are dreptul de a încunoştinţa personal sau de a solicita organului judiciar care a dispus măsura să încunoştinţeze un membru al familiei sale ori o altă persoană desemnată de aceasta despre luarea măsurii reţinerii şi despre locul unde este reţinută.
   (2) Dacă persoana reţinută nu este cetăţean român, aceasta are şi dreptul de a încunoştinţa sau de a solicita încunoştinţarea misiunii diplomatice ori oficiului consular al statului al cărui cetăţean este sau, după caz, a unei organizaţii internaţionale umanitare, dacă nu doreşte să beneficieze de asistenţa autorităţilor din ţara sa de origine, ori a reprezentanţei organizaţiei internaţionale competente, dacă este refugiat sau, din orice alt motiv, se află sub protecţia unei astfel de organizaţii. Inspectoratul General pentru Imigrări este informat în toate situaţiile cu privire la dispunerea măsurii preventive faţă de această categorie de persoane.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 139. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul schimbării ulterioare a locului de reţinere.
   (4) Abrogat prin punctul 140. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.
   (5) Persoanei reţinute nu i se poate refuza exercitarea dreptului de a face personal încunoştinţarea decât pentru motive temeinice, care vor fi consemnate în procesul- verbal.
   (6) În mod excepţional, pentru motive temeinice, încunoştinţarea poate fi întârziată cel mult 4 ore.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 141. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
SECŢIUNEA a 3-a

  Controlul judiciar

   
Condiţii generale

   Art. 211. - (1) În cursul urmăririi penale, procurorul poate dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpat, dacă această măsură preventivă este necesară pentru realizarea scopului prevăzut la art. 202 alin. (1).
   (2) Judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii, poate dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpat, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1).

   
Luarea măsurii controlului judiciar de către procuror

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 142. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 212. - (1) Procurorul dispune citarea inculpatului aflat în stare de libertate sau aducerea inculpatului aflat în stare de reţinere.
   (2) Inculpatului prezent i se aduc la cunoştinţă, de îndată, în limba pe care o înţelege, infracţiunea de care este suspectat şi motivele luării măsurii controlului judiciar.
   (3) Măsura controlului judiciar poate fi luată numai după audierea inculpatului, în prezenţa avocatului ales ori numit din oficiu. Dispoziţiile art. 209 alin. (6) - (9) se aplică în mod corespunzător.
   (4) Procurorul dispune luarea măsurii controlului judiciar prin ordonanţă motivată, care se comunică inculpatului.
    ___________
    Art. 212. - a fost modificat prin punctul 142. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Calea de atac împotriva măsurii controlului judiciar dispuse de procuror

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 143. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 213. - (1) Împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a luat măsura controlului judiciar, în termen de 48 de ore de la comunicare, inculpatul poate face plângere la judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond.
   (2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi sesizat conform alin. (1) fixează termen de soluţionare în camera de consiliu şi dispune citarea inculpatului.
    ___________
    Alineatul (2) a fost declarat parţial neconstituţional prin punctul 1. din Decizie nr. 17/2017 începând cu 13.04.2017.

   (3) Neprezentarea inculpatului nu împiedică judecătorul de drepturi şi libertăţi să dispună asupra măsurii luate de procuror.
   (4) Judecătorul de drepturi şi libertăţi îl ascultă pe inculpat atunci când acesta este prezent.
   (5) Asistenţa juridică a inculpatului şi participarea procurorului sunt obligatorii.
   (6) Judecătorul de drepturi şi libertăţi poate revoca măsura, dacă au fost încălcate dispoziţiile legale care reglementează condiţiile de luare a acesteia, sau poate modifica obligaţiile din conţinutul controlului judiciar.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 43. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (61) Încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi soluţionează plângerea este definitivă.
    ___________
    Alineatul (6^1) a fost introdus prin punctul 44. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (7) Dosarul cauzei se restituie procurorului în termen de 48 de ore de la pronunţarea încheierii.
    ___________
    Art. 213. - a fost modificat prin punctul 143. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Art. 213. - A fost admis recursul în interesul legii prin Decizie 25/2015 :
D E C I D E:
Admite recursul în interesul legii formulat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 213 şi art. 2151 alin. (5) din Codul de procedură penală stabileşte:
Încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi soluţionează plângerea formulată de inculpat împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a luat ori s-a prelungit măsura preventivă a controlului judiciar este definitivă.
Obligatorie, potrivit art. 474 alin. (4) din Codul de procedură penală.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 7 decembrie 2015.

   
Luarea măsurii controlului judiciar de către judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată

   Art. 214. - (1) Judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată în faţa căreia se află cauza poate dispune, prin încheiere, luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpat, la cererea motivată a procurorului sau din oficiu.
   (2) Judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată sesizat potrivit alin. (1) dispune citarea inculpatului. Ascultarea inculpatului este obligatorie dacă acesta se prezintă la termenul fixat.
   (3) Prezenţa avocatului inculpatului şi participarea procurorului sunt obligatorii.

   
Conţinutul controlului judiciar

   Art. 215. - (1) Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte următoarele obligaţii:
   a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat;
   b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei;
   c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat.
   (2) Organul judiciar care a dispus măsura poate impune inculpatului ca, pe timpul controlului judiciar, să respecte una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:
   a) să nu depăşească o anumită limită teritorială, fixată de organul judiciar, decât cu încuviinţarea prealabilă a acestuia;
   b) să nu se deplaseze în locuri anume stabilite de organul judiciar sau să se deplaseze doar în locurile stabilite de acesta;
   c) să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere;
    ___________
    Litera c) a fost modificată prin punctul 1. din Lege nr. 146/2021 începând cu 21.05.2021.

   d) să nu revină în locuinţa familiei, să nu se apropie de persoana vătămată sau de membrii familiei acesteia, de alţi participanţi la comiterea infracţiunii, de martori ori experţi sau de alte persoane anume desemnate de organul judiciar şi să nu comunice cu acestea direct sau indirect, pe nicio cale;
    ___________
    Litera d) a fost modificată prin punctul 144. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   e) să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta;
   f) să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă;
   g) să se supună unor măsuri de control, îngrijire sau tratament medical, în special în scopul dezintoxicării;
   h) să nu participe la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice;
   i) să nu conducă vehicule anume stabilite de organul judiciar;
   
A fost admisă pronunţarea unei hotărâri prealabile prin Decizie 18/2019 :
D E C I D E:
Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Suceava - Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori în Dosarul nr. 7.322/285/2017, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: "Dacă obligaţia inculpatului de a nu conduce vehicule anume stabilite, impusă de organul judiciar pe timpul măsurii preventive a controlului judiciar conform art. 215 alin. (2) lit. i) din Codul de procedură penală, constituie o suspendare a exercitării dreptului de a conduce şi întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii prevăzute de art. 335 alin. (2) din Codul penal" şi stabileşte că:
Obligaţia inculpatului de a nu conduce vehicule anume stabilite, impusă de organul judiciar pe timpul măsurii preventive a controlului judiciar conform art. 215 alin. (2) lit. i) din Codul de procedură penală, nu constituie o suspendare a exercitării dreptului de a conduce, iar încălcarea acesteia nu întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii prevăzute de art. 335 alin. (2) din Codul penal.
Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 29 octombrie 2019.

   j) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme;
   k) să nu emită cecuri.
   (3) În cuprinsul actului prin care se dispune luarea măsurii controlului judiciar sunt prevăzute în mod expres obligaţiile pe care inculpatul trebuie să le respecte pe durata acestuia şi i se atrage atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.
   (4) Supravegherea respectării de către inculpat a obligaţiilor care îi revin pe durata controlului judiciar se realizează de către instituţia, organul sau autoritatea anume desemnate de organul judiciar care a dispus măsura, în condiţiile legii.
   (5) Dacă s-a impus inculpatului obligaţia prevăzută la alin. (2) lit. a), câte o copie a ordonanţei procurorului ori, după caz, a minutei, se comunică, în ziua emiterii ordonanţei sau a pronunţării încheierii, inculpatului, unităţii de poliţie în a cărei circumscripţie locuieşte, precum şi serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, Poliţiei de Frontieră Române şi Inspectoratului General pentru Imigrări, în situaţia celui care nu este cetăţean român, în vederea asigurării respectării de către inculpat a obligaţiei care îi revine. Organele în drept dispun darea inculpatului în consemn la punctele de trecere a frontierei.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 45. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (6) Instituţia, organul sau autoritatea prevăzute la alin. (4) verifică periodic respectarea obligaţiilor de către inculpat, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii.
   (7) În cazul în care, pe durata măsurii controlului judiciar, inculpatul încalcă, cu rea-credinţă, obligaţiile care îi revin sau există suspiciunea rezonabilă că a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, la cererea procurorului ori din oficiu, poate dispune înlocuirea acestei măsuri cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive, în condiţiile prevăzute de lege.
    ___________
    Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 145. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (8) În cursul urmăririi penale, procurorul poate dispune, din oficiu sau la cererea motivată a inculpatului, prin ordonanţă, impunerea unor noi obligaţii pentru inculpat ori înlocuirea sau încetarea celor dispuse iniţial, dacă apar motive temeinice care justifică aceasta, după ascultarea inculpatului. Împotriva ordonanţei procurorului, inculpatul poate face plângere la judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond, dispoziţiile art. 213 aplicându-se în mod corespunzător.
    ___________
    Alineatul (8) a fost modificat prin punctul 45. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (81) Dispoziţiile alin. (8) sunt aplicabile şi în cazul în care măsura a fost luată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi.
    ___________
    Alineatul (8^1) a fost introdus prin punctul 46. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (9) Dispoziţiile alin. (8) teza I se aplică în mod corespunzător şi în procedura de cameră preliminară sau în cursul judecăţii, când judecătorul de cameră preliminară ori instanţa de judecată dispune, prin încheiere, la cererea motivată a procurorului sau a inculpatului ori din oficiu, după ascultarea inculpatului. Încheierea poate fi contestată în condiţiile art. 205 şi, respectiv, art. 206, care se aplică în mod corespunzător.
    ___________
    Alineatul (9) a fost modificat prin punctul 47. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (10) Abrogat prin punctul 146. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.
   (11) Abrogat prin punctul 146. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.
   (12) Abrogat prin punctul 146. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.
   (13) Abrogat prin punctul 146. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.
   (14) Abrogat prin punctul 146. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.
   (15) Abrogat prin punctul 146. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.
   
Durata controlului judiciar
    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanţă de urgenţă nr. 82/2014 începând cu 02.05.2016.

   Art. 2151. - (1) În cursul urmăririi penale, măsura controlului judiciar se poate dispune de către procuror sau de către judecătorul de drepturi şi libertăţi pe o durată de cel mult 60 de zile.
   (2) În cursul urmăririi penale, controlul judiciar poate fi prelungit de către procuror, prin ordonanţă, dacă se menţin temeiurile care au determinat luarea măsurii sau au apărut temeiuri noi care să justifice prelungirea acestuia, fiecare prelungire neputând să depăşească 60 de zile. Prevederile art. 212 alin. (1) şi (3) se aplică în mod corespunzător.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 14/2017 începând cu 27.02.2017.

   (3) Dispoziţiile alin. (2) sunt aplicabile şi în cazul în care măsura a fost luată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi.
   (4) Ordonanţa procurorului prin care, în condiţiile alin. (2) sau (3), s-a prelungit măsura controlului judiciar se comunică în aceeaşi zi inculpatului.
   (5) Împotriva ordonanţei procurorului prin care, în condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), s-a prelungit măsura controlului judiciar, inculpatul poate face plângere la judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond, dispoziţiile art. 213 aplicându-se în mod corespunzător.
   (6) În cursul urmăririi penale, durata măsurii controlului judiciar nu poate să depăşească un an, dacă pedeapsa prevăzută de lege este amenda sau închisoarea de cel mult 5 ani, respectiv 2 ani, dacă pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă sau închisoarea mai mare de 5 ani.
   (7) Judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa, în cursul judecăţii, poate dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpat pe o durată ce nu poate depăşi 60 de zile.
   (8) În cursul judecăţii în primă instanţă, durata totală a controlului judiciar nu poate depăşi un termen rezonabil şi, în toate cazurile, nu poate depăşi 5 ani de la momentul trimiterii în judecată.
   (9) La expirarea termenelor prevăzute la alin. (8), instanţa de judecată poate dispune luarea unei alte măsuri preventive, în condiţiile legii.
    ___________
    Art. 215^1. - a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanţă de urgenţă nr. 82/2014 începând cu 02.05.2016.

   
SECŢIUNEA a 4-a

  Controlul judiciar pe cauţiune

   
Condiţii generale

   Art. 216. - (1) În cursul urmăririi penale, procurorul poate dispune luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune faţă de inculpat, dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 223 alin. (1) şi (2), luarea acestei măsuri este suficientă pentru realizarea scopului prevăzut la art. 202 alin. (1), iar inculpatul depune o cauţiune a cărei valoare este stabilită de către organul judiciar.
   (2) Judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii, poate dispune luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune faţă de inculpat, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1).
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 147. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (3) Dispoziţiile art. 212-2151 se aplică în mod corespunzător.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 8. din Ordonanţă de urgenţă nr. 82/2014 începând cu 02.05.2016.

   
Conţinutul cauţiunii

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 148. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 217. - (1) Consemnarea cauţiunii se face pe numele inculpatului, prin depunerea unei sume de bani determinate la dispoziţia organului judiciar ori prin constituirea unei garanţii reale, mobiliare ori imobiliare, în limita unei sume de bani determinate, în favoarea aceluiaşi organ judiciar.
   (2) Valoarea cauţiunii este de cel puţin 1.000 lei şi se determină în raport cu gravitatea acuzaţiei aduse inculpatului, situaţia materială şi obligaţiile legale ale acestuia.
   (3) Pe perioada măsurii, inculpatul trebuie să respecte obligaţiile prevăzute la art. 215 alin. (1) şi i se poate impune respectarea uneia ori mai multora dintre obligaţiile prevăzute la art. 215 alin. (2). Dispoziţiile art. 215 alin. (3) - (9) se aplică în mod corespunzător.
   (4) Cauţiunea garantează participarea inculpatului la procesul penal şi respectarea de către acesta a obligaţiilor prevăzute la alin. (3).
   (5) Instanţa de judecată dispune prin hotărâre confiscarea cauţiunii, dacă măsura controlului judiciar pe cauţiune a fost înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive, pentru motivele prevăzute la alin. (9).
   (6) În celelalte cazuri, instanţa de judecată, prin hotărâre, dispune restituirea cauţiunii.
   (7) Dispoziţiile alin. (5) şi (6) se aplică în măsura în care nu s-a dispus plata din cauţiune, în ordinea următoare, a despăgubirilor băneşti acordate pentru repararea pagubelor cauzate de infracţiune, a cheltuielilor judiciare sau a amenzii.
   (8) În cazul în care dispune o soluţie de netrimitere în judecată, procurorul dispune şi restituirea cauţiunii.
   (9) În cazul în care, pe durata măsurii controlului judiciar pe cauţiune, inculpatul încalcă, cu rea-credinţă, obligaţiile care îi revin sau există suspiciunea rezonabilă că a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, la cererea motivată a procurorului ori din oficiu, poate dispune înlocuirea acestei măsuri cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive, în condiţiile prevăzute de lege.
    ___________
    Art. 217. - a fost modificat prin punctul 148. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
SECŢIUNEA a 5-a

  Arestul la domiciliu

   
Condiţiile generale de luare a măsurii arestului la domiciliu

   Art. 218. - (1) Arestul la domiciliu se dispune de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, de către judecătorul de cameră preliminară sau de către instanţa de judecată, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 223 şi luarea acestei măsuri este necesară şi suficientă pentru realizarea unuia dintre scopurile prevăzute la art. 202 alin. (1).
   (2) Aprecierea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) se face ţinându-se seama de gradul de pericol al infracţiunii, de scopul măsurii, de sănătatea, vârsta, situaţia familială şi alte împrejurări privind persoana faţă de care se ia măsura.
   (3) Măsura nu poate fi dispusă cu privire la inculpatul faţă de care există suspiciunea rezonabilă că a săvârşit o infracţiune asupra unui membru de familie cu care acesta locuieşte, cu privire la inculpatul care locuieşte cu persoanele prevăzute la art. 221 alin. (2) lit. b) ori cu privire la persoana cercetată sau condamnată pentru infracţiunea de evadare.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 146/2021 începând cu 21.05.2021.

   (4) Persoanei faţă de care s-a dispus măsura arestului la domiciliu i se comunică, sub semnătură, în scris, drepturile prevăzute la art. 83, dreptul prevăzut la art. 210 alin. (1) şi (2), dreptul de acces la asistenţă medicală de urgenţă, dreptul de a contesta măsura şi dreptul de a solicita revocarea sau înlocuirea acestei măsuri cu o altă măsură preventivă, iar în cazul în care persoana nu poate ori refuză să semneze, se va încheia un proces-verbal.
    ___________
    Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 149. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Punere în aplicare prin Ordonanţă de urgenţă 18/2016 :
Art. IV. - (1) În aplicarea art. 209 alin. (17), art. 218 alin. (4), respectiv art. 228 alin. (2) din Codul de procedură penală, precum şi a titlului III "Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru 2002/584/JAI a Consiliului Uniunii Europene din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre" din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, organele judiciare prezintă suspectului, inculpatului sau persoanei condamnate o informare scrisă cu privire la drepturile acesteia pe parcursul procesului penal sau al procedurii de executare a mandatului european de arestare. Informarea se va face în limba română, în limba maternă sau într-o limbă pe care acesta o înţelege, după caz.
(2) Modelul în limba română al formularului care va cuprinde informarea prevăzută la alin. (1) va fi stabilit prin ordin comun al ministrului justiţiei, ministrului afacerilor interne, preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

   
Punere în aplicare prin Ordin 1274/2017 :
ANEXA Nr. 2
INFORMARE
privind drepturile persoanei private de libertate în baza unui mandat european de arestare
Dacă sunteţi privat de libertate în procedura de executare a unui mandat european de arestare, aveţi următoarele drepturi:
A. Dreptul de a fi informat cu privire la conţinutul mandatului european de arestare
Aveţi dreptul să fiţi informat, în limba pe care o înţelegeţi, cu privire la motivele reţinerii şi la conţinutul mandatului european de arestare.
Aveţi dreptul de a vi se înmâna o copie a mandatului european de arestare şi traducerea acestuia.
B. Dreptul de a păstra tăcerea
Nu sunteţi obligat să daţi vreo declaraţie în faţa procurorului sau judecătorului. Un avocat vă poate reprezenta şi consilia în legătură cu legea română aplicabilă în materia mandatului european de arestare şi vă poate ajuta să decideţi dacă veţi răspunde sau nu la întrebări.
C. Dreptul de a fi asistat de un avocat
Aveţi dreptul de a fi asistat de un avocat, ales sau numit din oficiu. Dacă nu aveţi posibilitatea să vă angajaţi un avocat ales, organele de poliţie, procurorul sau judecătorul în faţa căruia veţi fi prezentat trebuie să vă informeze cum puteţi obţine asistenţă juridică gratuită.
Măsura reţinerii sau arestării provizorii poate fi luată numai după ascultarea dumneavoastră în prezenţa avocatului.
Dacă vi se acordă asistenţă juridică din oficiu, aceasta este gratuită.
Avocatul este independent de organele de poliţie, procuror şi judecător şi nu va divulga, fără acordul dumneavoastră, nicio informaţie pe care i-o comunicaţi. Aveţi dreptul de a discuta cu un avocat în condiţii de confidenţialitate.
D. Dreptul la interpretare şi traducere
Dacă nu vorbiţi sau nu înţelegeţi limba vorbită de autorităţile române, aveţi dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret. Interpretul vă va ajuta să comunicaţi cu avocatul dumneavoastră şi autorităţile române, să vorbiţi, să daţi declaraţii şi să puneţi concluzii în instanţă.
E. Dreptul de a anunţa pe cineva că aţi fost privat de libertate
Aveţi dreptul de a solicita autorităţilor române să fie încunoştinţat(ă) despre măsura luată un membru de familie ori o altă persoană desemnată de dumneavoastră. Atât cererea, cât şi încunoştinţarea se consemnează într-un proces-verbal.
În mod excepţional, dacă procurorul român apreciază că acest lucru ar afecta executarea mandatului european de arestare emis împotriva dumneavoastră, are dreptul să refuze solicitarea dumneavoastră.
F. Pentru cetăţenii străini: Dreptul de a informa ambasada ţării dumneavoastră
Dacă sunteţi străin, puteţi cere autorităţilor judiciare să informeze ambasada sau serviciul consular al ţării dumneavoastră cu privire la reţinerea dumneavoastră şi la locul de detenţie. Autorităţile judiciare trebuie să vă ajute dacă doriţi să discutaţi cu oficiali ai ambasadei sau ai serviciului consular al ţării dumneavoastră.
Aveţi dreptul de a scrie ambasadei sau serviciului consular al ţării dumneavoastră. Dacă nu cunoaşteţi adresa, autorităţile judiciare trebuie să vă ajute. Ambasada sau serviciul consular vă poate ajuta să găsiţi un avocat.
G. Dreptul de a fi de acord cu predarea dumneavoastră din România
Aveţi dreptul să declaraţi în faţa instanţei române că renunţaţi la beneficiile pe care vi le poate conferi legea română de a vă apăra împotriva mandatului european de arestare şi că vă daţi consimţământul să fiţi predat autorităţilor competente ale statului solicitant.
Trebuie să aveţi în vedere că odată ce aţi fost de acord cu predarea nu mai aveţi posibilitatea de a reveni asupra deciziei dumneavoastră, consimţământul la predare fiind irevocabil.
H. Dreptul de a vă opune la predare
Dacă nu sunteţi de acord cu predarea dumneavoastră către autoritatea judiciară emitentă, aveţi dreptul la o audiere în faţa autorităţii judiciare de executare, audiere care se limitează la consemnarea poziţiei dumneavoastră faţă de existenţa unuia dintre motivele obligatorii sau opţionale de neexecutare, precum şi la eventuale obiecţii în ceea ce priveşte identitatea.
I. Regula specialităţii
Persoana predată ca efect al mandatului european de arestare nu va fi nici urmărită, nici judecată, nici privată de libertate, nici supusă oricărei altei restricţii a libertăţii, pentru orice fapt anterior predării, altul decât cel care a motivat mandatul european de arestare. Un avocat vă poate ajuta şi consilia în acest sens.
Aveţi dreptul să declaraţi în faţa instanţei române că renunţaţi la beneficiile pe care vi le poate conferi regula specialităţii. Consimţământul este irevocabil.
J. Dreptul la asistenţă medicală de urgenţă
Dacă sunteţi privat de libertate, aveţi dreptul la asistenţă medicală de urgenţă. Vă rugăm să comunicaţi organului judiciar dacă aveţi nevoie de astfel de asistenţă.
K. Căi de atac
Aveţi dreptul de a formula contestaţie împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea, menţinerea, înlocuirea sau încetarea arestării provizorii în termen de 24 de ore de la pronunţare.
De asemenea, în cazul în care s-a dispus predarea dumneavoastră, aveţi dreptul de a formula contestaţie împotriva hotărârii instanţei, în termen de 5 zile de la pronunţare, cu excepţia cazului în care aţi consimţit la predare, când hotărârea este definitivă.
L. Durata totală a arestării
Durata totală a arestării, până la predarea efectivă către statul emitent, nu poate depăşi 180 de zile.

   
Punere în aplicare prin Ordin 1274/2017 :
ANEXA Nr. 1
INFORMARE
privind drepturile persoanei private de libertate în cadrul procesului penal
Dacă împotriva dumneavoastră s-a dispus măsura reţinerii, a arestului la domiciliu sau a arestării preventive, aveţi următoarele drepturi:
A. Dreptul de a nu da nicio declaraţie pe parcursul procesului penal
Refuzul de a da declaraţii nu va fi interpretat ca o declaraţie de vinovăţie şi nu va atrage alte consecinţe defavorabile asupra dumneavoastră.
Dacă veţi da declaraţii, acestea vor putea fi folosite ca mijloc de probă împotriva dumneavoastră.
B. Dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care sunteţi arestat/reţinut şi la încadrarea juridică a acesteia
C. Dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii
Puteţi consulta dosarul dumneavoastră în condiţiile prevăzute de lege, personal sau prin avocat. Aceasta înseamnă că puteţi studia actele dosarului, puteţi nota date sau informaţii din dosar şi puteţi obţine fotocopii (copii xerox) pe cheltuiala dumneavoastră.
Data şi durata consultării, în cursul urmăririi penale, vor fi stabilite de către procuror.
În cursul urmăririi penale, procurorul poate restricţiona motivat consultarea dosarului, pentru motive temeinice. Dacă aveţi calitatea de inculpat, această restricţionare nu poate dura mai mult de 10 zile.
În toate cazurile, avocatului care vă asistă sau vă reprezintă nu îi poate fi restricţionat dreptul de a consulta declaraţiile dumneavoastră.
D. Dreptul de a avea un avocat ales
Aveţi dreptul de a fi asistat şi reprezentat de un avocat ales şi plătit de dumneavoastră.
În toate cazurile în care prezenţa avocatului este obligatorie, dacă nu doriţi să vă desemnaţi un avocat ales, vi se va desemna un avocat din oficiu.
Dacă vi se acordă asistenţă juridică din oficiu, aceasta este gratuită.
E. Dreptul de a propune administrarea de probe în condiţiile prevăzute de lege, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii
Puteţi propune administrarea de probe (de exemplu, audierea unor persoane, efectuarea unor expertize, prezentarea unor înscrisuri sau mijloace materiale de probă), puteţi ridica excepţii (de exemplu, excepţii de necompetenţă, excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală - în procedura camerei preliminare, excepţii de neconstituţionalitate) şi puteţi pune concluzii prin exprimarea punctului dumneavoastră de vedere cu privire la toate aspectele cauzei.
F. Dreptul de a formula orice alte cereri pe parcursul procesului penal, ce ţin de soluţionarea laturii penale şi civile a cauzei
Puteţi formula orice alte cereri care contribuie la soluţionarea cauzei dumneavoastră (spre exemplu, cereri de recuzare, cereri de acordare a înlesnirilor necesare pregătirii apărării efective, cereri de schimbare a încadrării juridice).
G. Dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret
Dacă nu vorbiţi sau nu înţelegeţi limba vorbită de autorităţi, aveţi dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret, care vă va ajuta să comunicaţi cu autorităţile, să luaţi cunoştinţă de piesele dosarului, să vorbiţi şi să puneţi concluzii în instanţă.
Dacă nu vorbiţi sau nu înţelegeţi limba vorbită de autorităţi, aveţi dreptul de a vă fi comunicată o traducere scrisă a rechizitoriului, precum şi a minutei şi a hotărârii instanţei.
În cazurile în care asistenţa juridică este obligatorie, interpretul vă poate ajuta în mod gratuit să comunicaţi cu avocatul dumneavoastră.
Aveţi dreptul de a vi se comunica în limba pe care o înţelegeţi motivele pentru care aţi fost reţinut/arestat la domiciliu/arestat preventiv.
H. Dreptul de a apela la un mediator
În cazurile permise de lege, aveţi dreptul de a folosi procedura medierii pentru stingerea conflictului.
Nu puteţi fi constrâns să folosiţi medierea dacă nu doriţi acest lucru.
I. Dreptul de a fi informat cu privire la drepturile dumneavoastră
Aveţi dreptul ca organele judiciare (poliţist, procuror, judecător) să vă comunice care sunt drepturile dumneavoastră pe parcursul urmăririi penale şi al judecăţii.
J. Dreptul de a informa o altă persoană cu privire la arestare sau reţinere/informarea consulatului sau ambasadei ţării dumneavoastră
Imediat după luarea măsurii reţinerii sau a arestului la domiciliu aveţi dreptul de a anunţa personal sau de a solicita organului judiciar care a dispus măsura să anunţe un membru al familiei dumneavoastră sau o altă persoană aleasă de dumneavoastră despre măsura care a fost luată şi despre locul unde vă aflaţi.
Dacă asupra dumneavoastră a fost luată măsura arestului preventiv:
- judecătorul va informa de îndată un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană desemnată de dumneavoastră;
- imediat după ce veţi fi dus într-un loc de deţinere, aveţi dreptul de a anunţa personal sau de a cere administraţiei locului de deţinere să anunţe un membru al familiei sau o altă persoană aleasă de dumneavoastră despre locul unde vă aflaţi.
Atât în cazul reţinerii, cât şi al arestării preventive, dacă veţi fi mutat într-un alt loc de deţinere, aveţi de asemenea dreptul de a anunţa personal sau de a cere administraţiei locului de deţinere să înştiinţeze un membru al familiei sau o altă persoană aleasă de dumneavoastră asupra locului în care aţi fost transferat.
În cazul reţinerii şi al arestării preventive, dreptul de a anunţa personal aceste persoane vă poate fi refuzat doar pentru motive temeinice, care se consemnează în procesul-verbal.
Dacă nu sunteţi cetăţean român, aveţi dreptul de a anunţa sau de a cere poliţistului sau procurorului (dacă sunteţi reţinut) sau judecătorului ori instanţei de judecată (dacă sunteţi arestat preventiv sau arestat la domiciliu) anunţarea misiunii diplomatice ori oficiului consular al statului al cărui cetăţean sunteţi.
Dacă nu doriţi să anunţaţi autorităţile din ţara dumneavoastră, puteţi anunţa sau cere anunţarea unei organizaţii internaţionale umanitare.
De asemenea, dacă sunteţi refugiat sau, din orice alt motiv, vă aflaţi sub protecţia unei organizaţii internaţionale puteţi anunţa sau solicita anunţarea reprezentanţei acesteia.
K. Dreptul la asistenţă medicală de urgenţă
Dacă sunteţi arestat sau reţinut, aveţi dreptul la asistenţă medicală în caz de urgenţă. Vă rugăm să spuneţi organului judiciar dacă aveţi nevoie de astfel de asistenţă.
L. Perioada de privare de libertate
Puteţi fi reţinut de către poliţist sau procuror pentru cel mult 24 de ore. În durata reţinerii nu se includ timpul strict necesar conducerii la sediul organului judiciar şi nici termenul de 8 ore în cazul în care aţi fost adus cu mandat de aducere.
Măsura arestului la domiciliu şi măsura arestării preventive pot fi luate împotriva dumneavoastră, atât în timpul urmăririi penale, cât şi în procedura camerei preliminare şi în timpul judecăţii, pentru o perioadă de 30 de zile.
În cursul urmăririi penale această perioadă poate fi prelungită de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, fiecare prelungire neputând să depăşească 30 de zile. Durata maximă a măsurii arestului la domiciliu sau arestării preventive, în cursul urmăririi penale, este de 180 de zile.
În cursul procedurii de cameră preliminară şi al judecăţii judecătorul poate menţine măsura după expirarea celor 30 de zile.
În cursul judecăţii în primă instanţă, durata totală a arestului la domiciliu sau a arestului preventiv nu poate fi mai mare de jumătatea maximului pedepsei prevăzute în lege pentru infracţiunea pentru care sunteţi judecat. În toate cazurile, durata arestului la domiciliu sau a arestării preventive în primă instanţă nu poate depăşi 5 ani.
M. Dreptul de a contesta măsura dispusă
- Dacă sunteţi reţinut:
Dacă aţi fost reţinut de poliţie, aveţi dreptul de a contesta măsura la procurorul care supraveghează urmărirea penală, înainte de expirarea duratei acesteia. Procurorul se va pronunţa de îndată.
Dacă aţi fost reţinut de către procuror, puteţi contesta măsura la prim-procurorul parchetului sau, după caz, la procurorul ierarhic superior. Acesta se va pronunţa de îndată.
- Dacă sunteţi arestat preventiv sau la domiciliu, în cursul urmăririi penale sau în cursul procedurii de cameră preliminară, puteţi formula o contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare, dacă aţi fost prezent la pronunţare, sau de când măsura v-a fost comunicată, dacă nu aţi fost prezent la pronunţare.
Contestaţia o veţi depune la judecătorul de drepturi şi libertăţi sau la judecătorul de cameră preliminară care a luat măsura arestării preventive sau la domiciliu a dumneavoastră.
Dacă sunteţi arestat preventiv sau la domiciliu în cursul judecăţii:
Puteţi formula o contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare (dacă aţi fost prezent la pronunţare) sau de când măsura v-a fost comunicată, dacă nu aţi fost prezent la pronunţare.
Contestaţia o veţi depune la instanţa care a dispus măsura.
N. Dreptul de a cere revocarea sau înlocuirea măsurii arestului la domiciliu sau a arestării preventive
Aveţi dreptul de a cere revocarea măsurii privative de libertate, în cazul în care consideraţi că au încetat temeiurile care au determinat-o sau au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii, precum şi dreptul de a cere înlocuirea măsurii privative de libertate cu o altă măsură preventivă mai uşoară.
O. Dreptul de a contesta durata procesului penal
Dacă activitatea de urmărire penală sau de judecată nu se îndeplineşte într-o durată rezonabilă, aveţi dreptul de a introduce o contestaţie prin care solicitaţi accelerarea procedurii.
Contestaţia poate fi introdusă după cel puţin un an de la începerea urmăririi penale (pentru cauzele aflate în cursul urmăririi penale), după cel puţin un an de la trimiterea în judecată (pentru cauzele aflate în cursul judecăţii în primă instanţă) şi după cel puţin 6 luni de la sesizarea instanţei cu o cale de atac (pentru cauzele aflate în căile de atac ordinare sau extraordinare).

   
Luarea măsurii arestului la domiciliu de către judecătorul de drepturi şi libertăţi

   Art. 219. - (1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află locul unde s-a constatat săvârşirea infracţiunii ori sediul parchetului din care face parte procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală poate dispune, la propunerea motivată a procurorului, arestul la domiciliu al inculpatului.
   (2) Procurorul înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi propunerea prevăzută la alin. (1) împreună cu dosarul cauzei.
   (3) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, sesizat conform alin. (1), fixează termen de soluţionare în camera de consiliu în termen de 24 de ore de la înregistrarea propunerii şi dispune citarea inculpatului.
   (4) Neprezentarea inculpatului nu împiedică judecătorul de drepturi şi libertăţi să soluţioneze propunerea înaintată de procuror.
   (5) Judecătorul de drepturi şi libertăţi îl audiază pe inculpat atunci când acesta este prezent.
   (6) Asistenţa juridică a inculpatului şi participarea procurorului sunt obligatorii.
   (7) Judecătorul de drepturi şi libertăţi admite sau respinge propunerea procurorului prin încheiere motivată.
   (8) Dosarul cauzei se restituie organului de urmărire penală, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de formulare a contestaţiei.
   (9) Judecătorul de drepturi şi libertăţi care respinge propunerea de luare a măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpat poate dispune, prin aceeaşi încheiere, luarea uneia dintre măsurile preventive prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. b) şi c), dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege.
    ___________
    Alineatul (9) a fost modificat prin punctul 48. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   
Luarea măsurii arestului la domiciliu de către judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată

   Art. 220. - (1) Judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată în faţa căreia se află cauza poate dispune, prin încheiere, arestul la domiciliu al inculpatului, la cererea motivată a procurorului sau din oficiu.
    ___________
    Alineatul (1) a fost declarat parţial neconstituţional prin paragraful din Decizie nr. 22/2017 începând cu 03.03.2017.

   (2) Judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, sesizată conform alin. (1), dispune citarea inculpatului. Audierea inculpatului este obligatorie dacă acesta se prezintă la termenul fixat.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 150. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (3) Asistenţa juridică a inculpatului şi participarea procurorului sunt obligatorii.
   (4) Dispoziţiile art. 219 alin. (4), (7) şi (9) se aplică în mod corespunzător.
    ___________
    Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 151. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Conţinutul măsurii arestului la domiciliu

   Art. 221. - (1) Măsura arestului la domiciliu constă în obligaţia impusă inculpatului, pe o perioadă determinată, de a nu părăsi imobilul unde locuieşte, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza şi de a se supune unor restricţii stabilite de acesta.
   (2) Pe durata arestului la domiciliu, inculpatul are următoarele obligaţii:
   a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat;
   b) să nu comunice cu persoana vătămată sau membrii de familie ai acesteia, cu alţi participanţi la comiterea infracţiunii, cu martorii ori experţii, precum şi cu alte persoane stabilite de organul judiciar.
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin punctul 152. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (3) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată poate dispune ca pe durata arestului la domiciliu inculpatul să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere şi/sau să respecte una sau mai multe dintre obligaţiile prevăzute la art. 215 alin. (2) lit. d) -k). Prevederile art. 215 alin. (8), (81) şi (9) se aplică în mod corespunzător.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 146/2021 începând cu 21.05.2021.

   (4) În cuprinsul încheierii prin care se dispune măsura sunt prevăzute în mod expres obligaţiile pe care inculpatul trebuie să le respecte şi i se atrage atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive.
   (5) Pe durata măsurii, inculpatul poate părăsi imobilul prevăzut la alin. (1) pentru prezentarea în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora.
   (6) La cererea scrisă şi motivată a inculpatului, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, prin încheiere, îi poate permite acestuia părăsirea imobilului pentru prezentarea la locul de muncă, la cursuri de învăţământ sau de pregătire profesională ori la alte activităţi similare sau pentru procurarea mijloacelor esenţiale de existenţă, precum şi în alte situaţii temeinic justificate, pentru o perioadă determinată de timp, dacă acest lucru este necesar pentru realizarea unor drepturi ori interese legitime ale inculpatului.
   (61) În situaţia prevăzută la alin. (6), în încheiere se va indica în mod expres perioada de timp, precum şi, după caz, locul de muncă, instituţia de învăţământ, unitatea sanitară sau alt loc în care s-a aprobat deplasarea inculpatului.
    ___________
    Alineatul (6^1) a fost introdus prin punctul 4. din Lege nr. 146/2021 începând cu 21.05.2021.

   (7) În cazuri urgente, pentru motive întemeiate, inculpatul poate părăsi imobilul, fără permisiunea judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, pe durata de timp strict necesară, informând imediat despre aceasta instituţia, organul sau autoritatea desemnată cu supravegherea sa şi organul judiciar care a luat măsura arestului la domiciliu ori în faţa căruia se află cauza.
    ___________
    Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 152. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (8) Copia încheierii judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată prin care s-a luat măsura arestului la domiciliu se comunică, de îndată, inculpatului şi instituţiei, organului sau autorităţii desemnate cu supravegherea sa, organului de poliţie în a cărei circumscripţie locuieşte acesta, serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor şi organelor de frontieră.
   (9) Instituţia, organul sau autoritatea desemnate de organul judiciar care a dispus arestul la domiciliu verifică periodic respectarea măsurii şi a obligaţiilor de către inculpat, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii.
   (10) Pentru supravegherea respectării măsurii arestului la domiciliu sau a obligaţiilor impuse inculpatului pe durata acesteia, organul de poliţie poate pătrunde în imobilul unde se execută măsura, fără învoirea inculpatului sau a persoanelor care locuiesc împreună cu acesta.
   (11) În cazul în care inculpatul încalcă cu rea-credinţă măsura arestului la domiciliu sau obligaţiile care îi revin ori există suspiciunea rezonabilă că a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară ori instanţa de judecată, la cererea motivată a procurorului sau din oficiu, poate dispune înlocuirea arestului la domiciliu cu măsura arestării preventive, în condiţiile prevăzute de lege.
   (12) Atunci când, cu rea-credinţă, inculpatul încalcă obligaţia de a nu părăsi imobilul ori nu respectă itinerarul sau condiţiile de deplasare, stabilite potrivit legii, organul de supraveghere are dreptul de a-l prinde pe inculpat şi de a-l prezenta de îndată procurorului, în cursul urmăririi penale, judecătorului de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţei de judecată, în cursul judecăţii, pentru a proceda potrivit alin. (11).
    ___________
    Alineatul (12) a fost introdus prin punctul 5. din Lege nr. 146/2021 începând cu 21.05.2021.

   
Durata arestului la domiciliu

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 24/2015 începând cu 30.06.2015.

   Art. 222. - (1) În cursul urmăririi penale, arestul la domiciliu poate fi luat pe o durată de cel mult 30 de zile.
   (2) Arestul la domiciliu poate fi prelungit în cursul urmăririi penale, numai în caz de necesitate, dacă se menţin temeiurile care au determinat luarea măsurii sau au apărut temeiuri noi, fiecare prelungire neputând să depăşească 30 de zile.
   (3) În cazul prevăzut la alin. (2), prelungirea arestului la domiciliu poate fi dispusă de către judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află locul unde s-a constatat săvârşirea infracţiunii ori sediul parchetului din care face parte procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală.
   (4) Judecătorul de drepturi şi libertăţi este sesizat în vederea prelungirii măsurii de către procuror, prin propunere motivată, însoţită de dosarul cauzei, cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei acesteia.
   (5) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, sesizat potrivit alin. (4), fixează termen de soluţionare a propunerii procurorului, în camera de consiliu, mai înainte de expirarea duratei arestului la domiciliu şi dispune citarea inculpatului.
   (6) Participarea procurorului este obligatorie.
   (7) Judecătorul de drepturi şi libertăţi admite sau respinge propunerea procurorului prin încheiere motivată.
   (8) Dosarul cauzei se restituie organului de urmărire penală în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de formulare a contestaţiei.
   (9) Durata maximă a măsurii arestului la domiciliu, în cursul urmăririi penale, este de 180 de zile.
   (10) Durata privării de libertate dispusă prin măsura arestului la domiciliu se ia în considerare pentru calculul duratei maxime a măsurii arestării preventive a inculpatului în cursul urmăririi penale.
    ___________
    Alineatul (10) a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 24/2015 începând cu 05.06.2016.

   (11) Dispoziţiile art. 219 alin. (4) - (6) se aplică în mod corespunzător.
   (12) În procedura de cameră preliminară şi în cursul judecăţii, măsura arestului la domiciliu poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult 30 de zile. Dispoziţiile art. 239 se aplică în mod corespunzător.
    ___________
    Art. 222. - a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 24/2015 începând cu 30.06.2015.

   
SECŢIUNEA a 6-a

  Arestarea preventivă

   
Condiţiile şi cazurile de aplicare a măsurii arestării preventive

   Art. 223. - (1) Măsura arestării preventive poate fi luată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi penale, de către judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau de către instanţa de judecată în faţa căreia se află cauza, în cursul judecăţii, numai dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârşit o infracţiune şi există una dintre următoarele situaţii:
   a) inculpatul a fugit ori s-a ascuns, în scopul de a se sustrage de la urmărirea penală sau de la judecată, ori a făcut pregătiri de orice natură pentru astfel de acte;
   b) inculpatul încearcă să influenţeze un alt participant la comiterea infracţiunii, un martor ori un expert sau să distrugă, să altereze, să ascundă ori să sustragă mijloace materiale de probă sau să determine o altă persoană să aibă un astfel de comportament;
   c) inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau încearcă să realizeze o înţelegere frauduloasă cu aceasta;
   d) există suspiciunea rezonabilă că, după punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa, inculpatul a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune sau pregăteşte săvârşirea unei noi infracţiuni.
   (2) Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată şi dacă, din probe, rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârşit o infracţiune intenţionată contra vieţii, o infracţiune prin care s-a cauzat vătămarea corporală sau moartea unei persoane, o infracţiune contra securităţii naţionale prevăzută de Codul penal şi alte legi speciale, o infracţiune de trafic de droguri, o infracţiune la regimul privind substanţele dopante, de efectuare de operaţiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, o infracţiune privind nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, trafic şi exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte valori, şantaj, viol, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, ultraj, ultraj judiciar, o infracţiune de corupţie, o infracţiune săvârşită prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică sau o altă infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani ori mai mare şi, pe baza evaluării gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului din care acesta provine, a antecedentelor penale şi a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 7. din Lege nr. 219/2021 începând cu 27.08.2021.

   
Propunerea de arestare preventivă a inculpatului în cursul urmăririi penale

   Art. 224. - (1) Procurorul, dacă apreciază că sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, întocmeşte o propunere motivată de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpat, cu indicarea temeiului de drept.
   (2) Propunerea prevăzută la alin. (1), împreună cu dosarul cauzei, se prezintă judecătorului de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află locul de reţinere, locul unde s-a constatat săvârşirea infracţiunii ori sediul parchetului din care face parte procurorul care a întocmit propunerea.

   
Soluţionarea propunerii de arestare preventivă în cursul urmăririi penale

   Art. 225. - (1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi sesizat conform art. 224 alin. (2) stabileşte termenul de soluţionare a propunerii de arestare preventivă, fixând data şi ora la care soluţionarea va avea loc.
   (2) În cazul inculpatului aflat în stare de reţinere, termenul de soluţionare a propunerii de arestare preventivă trebuie fixat înainte de expirarea duratei reţinerii. Ziua şi ora se comunică procurorului, care are obligaţia de a asigura prezenţa inculpatului în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi. De asemenea, ziua şi ora se aduc la cunoştinţa avocatului inculpatului, căruia, la cerere, i se pune la dispoziţie dosarul cauzei pentru studiu.
   (3) Inculpatul aflat în stare de libertate se citează pentru termenul fixat. Termenul se aduce la cunoştinţa procurorului şi avocatului inculpatului, acestuia din urmă acordându-i-se, la cerere, posibilitatea de a studia dosarul cauzei.
   (4) Soluţionarea propunerii de arestare preventivă se face numai în prezenţa inculpatului, în afară de cazul când acesta lipseşte nejustificat, este dispărut, se sustrage ori din cauza stării sănătăţii, din cauză de forţă majoră sau stare de necesitate nu se prezintă sau nu poate fi adus în faţa judecătorului.
   (5) În toate cazurile, este obligatorie asistenţa juridică a inculpatului de către un avocat, ales sau numit din oficiu.
   (6) Participarea procurorului este obligatorie.
   (7) Judecătorul de drepturi şi libertăţi îl audiază pe inculpatul prezent despre fapta de care este acuzat şi despre motivele pe care se întemeiază propunerea de arestare preventivă formulată de procuror.
   (8) Înainte de a proceda la ascultarea inculpatului, judecătorul de drepturi şi libertăţi îi aduce la cunoştinţă infracţiunea de care este acuzat şi dreptul de a nu face nicio declaraţie, atrăgându-i atenţia că ceea ce declară poate fi folosit împotriva sa.

   
Admiterea propunerii de arestare preventivă în cursul urmăririi penale

   Art. 226. - (1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, dacă apreciază că sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, admite propunerea procurorului şi dispune arestarea preventivă a inculpatului, prin încheiere motivată.
   (2) Arestarea preventivă a inculpatului poate fi dispusă pentru cel mult 30 de zile. Durata reţinerii nu se deduce din durata arestării preventive.
   (3) După luarea măsurii, inculpatului i se aduc la cunoştinţă, de îndată, în limba pe care o înţelege, motivele pentru care s-a dispus arestarea preventivă.

   
Respingerea propunerii de arestare preventivă în cursul urmăririi penale

   Art. 227. - (1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, dacă apreciază că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru arestarea preventivă a inculpatului, respinge, prin încheiere motivată, propunerea procurorului, dispunând punerea în libertate a inculpatului reţinut.
   (2) Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, judecătorul de drepturi şi libertăţi poate dispune aplicarea uneia dintre măsurile preventive prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. b) -d).
   (3) Abrogat prin punctul 50. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.
    ___________
    Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 154. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Încunoştinţarea despre arestarea preventivă şi locul de deţinere a inculpatului arestat preventiv

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 155. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 228. - (1) Abrogat prin punctul 51. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.
   (2) Persoanei faţă de care s-a dispus măsura arestării preventive i se comunică, sub semnătură, în scris, drepturile prevăzute la art. 83, dreptul prevăzut la art. 210 alin. (1) şi (2), precum şi dreptul de acces la asistenţă medicală de urgenţă, dreptul de a contesta măsura şi dreptul de a solicita revocarea sau înlocuirea arestării cu o altă măsură preventivă, iar în cazul în care nu poate ori refuză să semneze, se va încheia un proces-verbal.
   
Punere în aplicare prin Ordonanţă de urgenţă 18/2016 :
Art. IV. - (1) În aplicarea art. 209 alin. (17), art. 218 alin. (4), respectiv art. 228 alin. (2) din Codul de procedură penală, precum şi a titlului III "Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru 2002/584/JAI a Consiliului Uniunii Europene din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre" din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, organele judiciare prezintă suspectului, inculpatului sau persoanei condamnate o informare scrisă cu privire la drepturile acesteia pe parcursul procesului penal sau al procedurii de executare a mandatului european de arestare. Informarea se va face în limba română, în limba maternă sau într-o limbă pe care acesta o înţelege, după caz.
(2) Modelul în limba română al formularului care va cuprinde informarea prevăzută la alin. (1) va fi stabilit prin ordin comun al ministrului justiţiei, ministrului afacerilor interne, preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

   
Punere în aplicare prin Ordin 1274/2017 :
ANEXA Nr. 2
INFORMARE
privind drepturile persoanei private de libertate în baza unui mandat european de arestare
Dacă sunteţi privat de libertate în procedura de executare a unui mandat european de arestare, aveţi următoarele drepturi:
A. Dreptul de a fi informat cu privire la conţinutul mandatului european de arestare
Aveţi dreptul să fiţi informat, în limba pe care o înţelegeţi, cu privire la motivele reţinerii şi la conţinutul mandatului european de arestare.
Aveţi dreptul de a vi se înmâna o copie a mandatului european de arestare şi traducerea acestuia.
B. Dreptul de a păstra tăcerea
Nu sunteţi obligat să daţi vreo declaraţie în faţa procurorului sau judecătorului. Un avocat vă poate reprezenta şi consilia în legătură cu legea română aplicabilă în materia mandatului european de arestare şi vă poate ajuta să decideţi dacă veţi răspunde sau nu la întrebări.
C. Dreptul de a fi asistat de un avocat
Aveţi dreptul de a fi asistat de un avocat, ales sau numit din oficiu. Dacă nu aveţi posibilitatea să vă angajaţi un avocat ales, organele de poliţie, procurorul sau judecătorul în faţa căruia veţi fi prezentat trebuie să vă informeze cum puteţi obţine asistenţă juridică gratuită.
Măsura reţinerii sau arestării provizorii poate fi luată numai după ascultarea dumneavoastră în prezenţa avocatului.
Dacă vi se acordă asistenţă juridică din oficiu, aceasta este gratuită.
Avocatul este independent de organele de poliţie, procuror şi judecător şi nu va divulga, fără acordul dumneavoastră, nicio informaţie pe care i-o comunicaţi. Aveţi dreptul de a discuta cu un avocat în condiţii de confidenţialitate.
D. Dreptul la interpretare şi traducere
Dacă nu vorbiţi sau nu înţelegeţi limba vorbită de autorităţile române, aveţi dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret. Interpretul vă va ajuta să comunicaţi cu avocatul dumneavoastră şi autorităţile române, să vorbiţi, să daţi declaraţii şi să puneţi concluzii în instanţă.
E. Dreptul de a anunţa pe cineva că aţi fost privat de libertate
Aveţi dreptul de a solicita autorităţilor române să fie încunoştinţat(ă) despre măsura luată un membru de familie ori o altă persoană desemnată de dumneavoastră. Atât cererea, cât şi încunoştinţarea se consemnează într-un proces-verbal.
În mod excepţional, dacă procurorul român apreciază că acest lucru ar afecta executarea mandatului european de arestare emis împotriva dumneavoastră, are dreptul să refuze solicitarea dumneavoastră.
F. Pentru cetăţenii străini: Dreptul de a informa ambasada ţării dumneavoastră
Dacă sunteţi străin, puteţi cere autorităţilor judiciare să informeze ambasada sau serviciul consular al ţării dumneavoastră cu privire la reţinerea dumneavoastră şi la locul de detenţie. Autorităţile judiciare trebuie să vă ajute dacă doriţi să discutaţi cu oficiali ai ambasadei sau ai serviciului consular al ţării dumneavoastră.
Aveţi dreptul de a scrie ambasadei sau serviciului consular al ţării dumneavoastră. Dacă nu cunoaşteţi adresa, autorităţile judiciare trebuie să vă ajute. Ambasada sau serviciul consular vă poate ajuta să găsiţi un avocat.
G. Dreptul de a fi de acord cu predarea dumneavoastră din România
Aveţi dreptul să declaraţi în faţa instanţei române că renunţaţi la beneficiile pe care vi le poate conferi legea română de a vă apăra împotriva mandatului european de arestare şi că vă daţi consimţământul să fiţi predat autorităţilor competente ale statului solicitant.
Trebuie să aveţi în vedere că odată ce aţi fost de acord cu predarea nu mai aveţi posibilitatea de a reveni asupra deciziei dumneavoastră, consimţământul la predare fiind irevocabil.
H. Dreptul de a vă opune la predare
Dacă nu sunteţi de acord cu predarea dumneavoastră către autoritatea judiciară emitentă, aveţi dreptul la o audiere în faţa autorităţii judiciare de executare, audiere care se limitează la consemnarea poziţiei dumneavoastră faţă de existenţa unuia dintre motivele obligatorii sau opţionale de neexecutare, precum şi la eventuale obiecţii în ceea ce priveşte identitatea.
I. Regula specialităţii
Persoana predată ca efect al mandatului european de arestare nu va fi nici urmărită, nici judecată, nici privată de libertate, nici supusă oricărei altei restricţii a libertăţii, pentru orice fapt anterior predării, altul decât cel care a motivat mandatul european de arestare. Un avocat vă poate ajuta şi consilia în acest sens.
Aveţi dreptul să declaraţi în faţa instanţei române că renunţaţi la beneficiile pe care vi le poate conferi regula specialităţii. Consimţământul este irevocabil.
J. Dreptul la asistenţă medicală de urgenţă
Dacă sunteţi privat de libertate, aveţi dreptul la asistenţă medicală de urgenţă. Vă rugăm să comunicaţi organului judiciar dacă aveţi nevoie de astfel de asistenţă.
K. Căi de atac
Aveţi dreptul de a formula contestaţie împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea, menţinerea, înlocuirea sau încetarea arestării provizorii în termen de 24 de ore de la pronunţare.
De asemenea, în cazul în care s-a dispus predarea dumneavoastră, aveţi dreptul de a formula contestaţie împotriva hotărârii instanţei, în termen de 5 zile de la pronunţare, cu excepţia cazului în care aţi consimţit la predare, când hotărârea este definitivă.
L. Durata totală a arestării
Durata totală a arestării, până la predarea efectivă către statul emitent, nu poate depăşi 180 de zile.
ANEXA Nr. 1
INFORMARE
privind drepturile persoanei private de libertate în cadrul procesului penal
Dacă împotriva dumneavoastră s-a dispus măsura reţinerii, a arestului la domiciliu sau a arestării preventive, aveţi următoarele drepturi:
A. Dreptul de a nu da nicio declaraţie pe parcursul procesului penal
Refuzul de a da declaraţii nu va fi interpretat ca o declaraţie de vinovăţie şi nu va atrage alte consecinţe defavorabile asupra dumneavoastră.
Dacă veţi da declaraţii, acestea vor putea fi folosite ca mijloc de probă împotriva dumneavoastră.
B. Dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care sunteţi arestat/reţinut şi la încadrarea juridică a acesteia
C. Dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii
Puteţi consulta dosarul dumneavoastră în condiţiile prevăzute de lege, personal sau prin avocat. Aceasta înseamnă că puteţi studia actele dosarului, puteţi nota date sau informaţii din dosar şi puteţi obţine fotocopii (copii xerox) pe cheltuiala dumneavoastră.
Data şi durata consultării, în cursul urmăririi penale, vor fi stabilite de către procuror.
În cursul urmăririi penale, procurorul poate restricţiona motivat consultarea dosarului, pentru motive temeinice. Dacă aveţi calitatea de inculpat, această restricţionare nu poate dura mai mult de 10 zile.
În toate cazurile, avocatului care vă asistă sau vă reprezintă nu îi poate fi restricţionat dreptul de a consulta declaraţiile dumneavoastră.
D. Dreptul de a avea un avocat ales
Aveţi dreptul de a fi asistat şi reprezentat de un avocat ales şi plătit de dumneavoastră.
În toate cazurile în care prezenţa avocatului este obligatorie, dacă nu doriţi să vă desemnaţi un avocat ales, vi se va desemna un avocat din oficiu.
Dacă vi se acordă asistenţă juridică din oficiu, aceasta este gratuită.
E. Dreptul de a propune administrarea de probe în condiţiile prevăzute de lege, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii
Puteţi propune administrarea de probe (de exemplu, audierea unor persoane, efectuarea unor expertize, prezentarea unor înscrisuri sau mijloace materiale de probă), puteţi ridica excepţii (de exemplu, excepţii de necompetenţă, excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală - în procedura camerei preliminare, excepţii de neconstituţionalitate) şi puteţi pune concluzii prin exprimarea punctului dumneavoastră de vedere cu privire la toate aspectele cauzei.
F. Dreptul de a formula orice alte cereri pe parcursul procesului penal, ce ţin de soluţionarea laturii penale şi civile a cauzei
Puteţi formula orice alte cereri care contribuie la soluţionarea cauzei dumneavoastră (spre exemplu, cereri de recuzare, cereri de acordare a înlesnirilor necesare pregătirii apărării efective, cereri de schimbare a încadrării juridice).
G. Dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret
Dacă nu vorbiţi sau nu înţelegeţi limba vorbită de autorităţi, aveţi dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret, care vă va ajuta să comunicaţi cu autorităţile, să luaţi cunoştinţă de piesele dosarului, să vorbiţi şi să puneţi concluzii în instanţă.
Dacă nu vorbiţi sau nu înţelegeţi limba vorbită de autorităţi, aveţi dreptul de a vă fi comunicată o traducere scrisă a rechizitoriului, precum şi a minutei şi a hotărârii instanţei.
În cazurile în care asistenţa juridică este obligatorie, interpretul vă poate ajuta în mod gratuit să comunicaţi cu avocatul dumneavoastră.
Aveţi dreptul de a vi se comunica în limba pe care o înţelegeţi motivele pentru care aţi fost reţinut/arestat la domiciliu/arestat preventiv.
H. Dreptul de a apela la un mediator
În cazurile permise de lege, aveţi dreptul de a folosi procedura medierii pentru stingerea conflictului.
Nu puteţi fi constrâns să folosiţi medierea dacă nu doriţi acest lucru.
I. Dreptul de a fi informat cu privire la drepturile dumneavoastră
Aveţi dreptul ca organele judiciare (poliţist, procuror, judecător) să vă comunice care sunt drepturile dumneavoastră pe parcursul urmăririi penale şi al judecăţii.
J. Dreptul de a informa o altă persoană cu privire la arestare sau reţinere/informarea consulatului sau ambasadei ţării dumneavoastră
Imediat după luarea măsurii reţinerii sau a arestului la domiciliu aveţi dreptul de a anunţa personal sau de a solicita organului judiciar care a dispus măsura să anunţe un membru al familiei dumneavoastră sau o altă persoană aleasă de dumneavoastră despre măsura care a fost luată şi despre locul unde vă aflaţi.
Dacă asupra dumneavoastră a fost luată măsura arestului preventiv:
- judecătorul va informa de îndată un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană desemnată de dumneavoastră;
- imediat după ce veţi fi dus într-un loc de deţinere, aveţi dreptul de a anunţa personal sau de a cere administraţiei locului de deţinere să anunţe un membru al familiei sau o altă persoană aleasă de dumneavoastră despre locul unde vă aflaţi.
Atât în cazul reţinerii, cât şi al arestării preventive, dacă veţi fi mutat într-un alt loc de deţinere, aveţi de asemenea dreptul de a anunţa personal sau de a cere administraţiei locului de deţinere să înştiinţeze un membru al familiei sau o altă persoană aleasă de dumneavoastră asupra locului în care aţi fost transferat.
În cazul reţinerii şi al arestării preventive, dreptul de a anunţa personal aceste persoane vă poate fi refuzat doar pentru motive temeinice, care se consemnează în procesul-verbal.
Dacă nu sunteţi cetăţean român, aveţi dreptul de a anunţa sau de a cere poliţistului sau procurorului (dacă sunteţi reţinut) sau judecătorului ori instanţei de judecată (dacă sunteţi arestat preventiv sau arestat la domiciliu) anunţarea misiunii diplomatice ori oficiului consular al statului al cărui cetăţean sunteţi.
Dacă nu doriţi să anunţaţi autorităţile din ţara dumneavoastră, puteţi anunţa sau cere anunţarea unei organizaţii internaţionale umanitare.
De asemenea, dacă sunteţi refugiat sau, din orice alt motiv, vă aflaţi sub protecţia unei organizaţii internaţionale puteţi anunţa sau solicita anunţarea reprezentanţei acesteia.
K. Dreptul la asistenţă medicală de urgenţă
Dacă sunteţi arestat sau reţinut, aveţi dreptul la asistenţă medicală în caz de urgenţă. Vă rugăm să spuneţi organului judiciar dacă aveţi nevoie de astfel de asistenţă.
L. Perioada de privare de libertate
Puteţi fi reţinut de către poliţist sau procuror pentru cel mult 24 de ore. În durata reţinerii nu se includ timpul strict necesar conducerii la sediul organului judiciar şi nici termenul de 8 ore în cazul în care aţi fost adus cu mandat de aducere.
Măsura arestului la domiciliu şi măsura arestării preventive pot fi luate împotriva dumneavoastră, atât în timpul urmăririi penale, cât şi în procedura camerei preliminare şi în timpul judecăţii, pentru o perioadă de 30 de zile.
În cursul urmăririi penale această perioadă poate fi prelungită de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, fiecare prelungire neputând să depăşească 30 de zile. Durata maximă a măsurii arestului la domiciliu sau arestării preventive, în cursul urmăririi penale, este de 180 de zile.
În cursul procedurii de cameră preliminară şi al judecăţii judecătorul poate menţine măsura după expirarea celor 30 de zile.
În cursul judecăţii în primă instanţă, durata totală a arestului la domiciliu sau a arestului preventiv nu poate fi mai mare de jumătatea maximului pedepsei prevăzute în lege pentru infracţiunea pentru care sunteţi judecat. În toate cazurile, durata arestului la domiciliu sau a arestării preventive în primă instanţă nu poate depăşi 5 ani.
M. Dreptul de a contesta măsura dispusă
- Dacă sunteţi reţinut:
Dacă aţi fost reţinut de poliţie, aveţi dreptul de a contesta măsura la procurorul care supraveghează urmărirea penală, înainte de expirarea duratei acesteia. Procurorul se va pronunţa de îndată.
Dacă aţi fost reţinut de către procuror, puteţi contesta măsura la prim-procurorul parchetului sau, după caz, la procurorul ierarhic superior. Acesta se va pronunţa de îndată.
- Dacă sunteţi arestat preventiv sau la domiciliu, în cursul urmăririi penale sau în cursul procedurii de cameră preliminară, puteţi formula o contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare, dacă aţi fost prezent la pronunţare, sau de când măsura v-a fost comunicată, dacă nu aţi fost prezent la pronunţare.
Contestaţia o veţi depune la judecătorul de drepturi şi libertăţi sau la judecătorul de cameră preliminară care a luat măsura arestării preventive sau la domiciliu a dumneavoastră.
Dacă sunteţi arestat preventiv sau la domiciliu în cursul judecăţii:
Puteţi formula o contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare (dacă aţi fost prezent la pronunţare) sau de când măsura v-a fost comunicată, dacă nu aţi fost prezent la pronunţare.
Contestaţia o veţi depune la instanţa care a dispus măsura.
N. Dreptul de a cere revocarea sau înlocuirea măsurii arestului la domiciliu sau a arestării preventive
Aveţi dreptul de a cere revocarea măsurii privative de libertate, în cazul în care consideraţi că au încetat temeiurile care au determinat-o sau au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii, precum şi dreptul de a cere înlocuirea măsurii privative de libertate cu o altă măsură preventivă mai uşoară.
O. Dreptul de a contesta durata procesului penal
Dacă activitatea de urmărire penală sau de judecată nu se îndeplineşte într-o durată rezonabilă, aveţi dreptul de a introduce o contestaţie prin care solicitaţi accelerarea procedurii.
Contestaţia poate fi introdusă după cel puţin un an de la începerea urmăririi penale (pentru cauzele aflate în cursul urmăririi penale), după cel puţin un an de la trimiterea în judecată (pentru cauzele aflate în cursul judecăţii în primă instanţă) şi după cel puţin 6 luni de la sesizarea instanţei cu o cale de atac (pentru cauzele aflate în căile de atac ordinare sau extraordinare).

   (3) Imediat după luarea măsurii arestării preventive, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la prima instanţă sau de la instanţa ierarhic superioară, care a dispus măsura, încunoştinţează despre aceasta un membru al familiei inculpatului ori o altă persoană desemnată de acesta. Dispoziţiile art. 210 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Efectuarea încunoştinţării se consemnează într-un proces-verbal.
   (4) Îndată după introducerea sa într-un loc de deţinere, inculpatul are dreptul de a încunoştinţa personal sau de a solicita administraţiei locului respectiv să încunoştinţeze persoanele prevăzute la alin. (3) despre locul unde este deţinut.
   (5) Dispoziţiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi în cazul schimbării ulterioare a locului de deţinere, imediat după producerea schimbării.
   (6) Administraţia locului de deţinere are obligaţia de a aduce la cunoştinţa inculpatului arestat preventiv dispoziţiile alin. (2) - (5), precum şi de a consemna într-un proces-verbal modul în care s-a realizat încunoştinţarea.
   (7) Inculpatului arestat preventiv nu i se poate refuza exercitarea dreptului de a face personal încunoştinţarea decât pentru motive temeinice, care se consemnează în procesul-verbal întocmit potrivit alin. (6).
    ___________
    Art. 228. - a fost modificat prin punctul 155. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Luarea măsurilor de ocrotire în caz de arestare preventivă în cursul urmăririi penale

   Art. 229. - (1) Când măsura arestării preventive a fost luată faţă de un inculpat în a cărui ocrotire se află un minor, o persoană pusă sub interdicţie, o persoană căreia i s-a instituit tutela sau curatela ori o persoană care, datorită vârstei, bolii sau altei cauze, are nevoie de ajutor, autoritatea competentă este încunoştinţată, de îndată, în vederea luării măsurilor legale de ocrotire pentru persoana respectivă.
   (2) Obligaţia de încunoştinţare revine judecătorului de drepturi şi libertăţi de la prima instanţă sau de la instanţa ierarhic superioară, care a luat măsura arestării preventive, modul de îndeplinire a acestei obligaţii fiind consemnat într-un proces- verbal.

   
Mandatul de arestare preventivă

   Art. 230. - (1) În baza încheierii prin care s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la prima instanţă sau, după caz, de la instanţa ierarhic superioară emite de îndată mandatul de arestare preventivă.
   (2) Dacă, prin aceeaşi încheiere, s-a dispus arestarea preventivă a mai multor inculpaţi, se emite câte un mandat pentru fiecare dintre ei.
   (3) În mandatul de arestare preventivă se arată:
   a) instanţa din care face parte judecătorul de drepturi şi libertăţi care a dispus luarea măsurii arestării preventive;
   b) data emiterii mandatului;
   c) numele, prenumele şi calitatea judecătorului de drepturi şi libertăţi care a emis mandatul;
   d) datele de identitate ale inculpatului;
   e) durata pentru care s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului, cu menţionarea datei la care încetează;
   f) arătarea faptei de care este acuzat inculpatul, cu indicarea datei şi locului comiterii acesteia, încadrarea juridică, infracţiunea şi pedeapsa prevăzută de lege;
   g) temeiurile concrete care au determinat arestarea preventivă;
   h) ordinul de a fi arestat inculpatul;
   i) indicarea locului unde va fi deţinut inculpatul arestat preventiv;
   j) semnătura judecătorului de drepturi şi libertăţi;
   k) semnătura inculpatului prezent. În cazul în care acesta refuză să semneze, se va face menţiune corespunzătoare în mandat.
   (4) Când mandatul de arestare a fost emis după ascultarea inculpatului, judecătorul care a emis mandatul înmânează un exemplar al mandatului persoanei arestate şi organului de poliţie.
    ___________
   *) Potrivit Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 14/2012, publicate în Monitorul Oficial nr. 849/2012, în toate cazurile în care mandatul de arestare a fost emis după ascultarea inculpatului, însă procedura de executare nu s-a putut realiza potrivit art. 152 alin. 1 din Codul de procedură penală anterior (art. 230 alin. (4) din Codul de procedură penală actual), nu sunt incidente dispoziţiile privind măsura arestării preventive în lipsa inculpatului.

   (41) Mandatul de arestare poate fi transmis organelor de poliţie şi prin fax, poştă electronică sau prin orice mijloc în măsură să producă un document scris în condiţii care să permită autorităţilor destinatare să îi stabilească autenticitatea.
    ___________
    Alineatul (4^1) a fost introdus prin punctul 156. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (5) Dacă persoana vătămată a solicitat înştiinţarea sa cu privire la eliberarea în orice mod sau evadarea persoanei arestate, judecătorul care a emis mandatul consemnează aceasta într-un proces-verbal, pe care îl predă organului de poliţie.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 52. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (6) Organul de poliţie predă exemplarul original al mandatului de arestare preventivă şi procesul-verbal prevăzut la alin. (5) administraţiei locului de deţinere.

   
Executarea mandatului de arestare preventivă emis în lipsa inculpatului

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 157. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 231. - (1) Când măsura arestării preventive a fost dispusă în lipsa inculpatului, două exemplare originale ale mandatului emis se înaintează organului de poliţie de la domiciliul sau reşedinţa inculpatului în vederea executării. În cazul în care inculpatul nu are domiciliul sau reşedinţa în România, exemplarele se înaintează organului de poliţie în raza teritorială a căruia se află instanţa de judecată.
   (2) Mandatul de arestare poate fi transmis organului de poliţie şi prin fax, poştă electronică sau prin orice mijloc în măsură să producă un document scris în condiţii care să permită autorităţilor destinatare să îi stabilească autenticitatea.
   (3) În situaţia în care mandatul de arestare conţine erori materiale, dar permite identificarea persoanei şi stabilirea măsurii dispuse în raport cu datele de identificare ale persoanei existente în evidenţele organelor de poliţie şi hotărârea instanţei de judecată, organul de poliţie execută măsura, solicitând în acelaşi timp instanţei de judecată îndreptarea erorilor materiale sesizate.
   (4) Organul de poliţie procedează la arestarea persoanei arătate în mandat, căreia îi predă un exemplar al acestuia, într-una din formele prevăzute la alin. (1) sau (2), după care o conduce în cel mult 24 de ore la judecătorul de drepturi şi libertăţi care a dispus măsura arestării preventive sau, după caz, la judecătorul de cameră preliminară ori completul la care se află spre soluţionare dosarul cauzei.
   (5) În vederea executării mandatului de arestare preventivă, organul de poliţie poate pătrunde în domiciliul sau reşedinţa oricărei persoane fizice, fără învoirea acesteia, precum şi în sediul oricărei persoane juridice, fără învoirea reprezentantului legal al acesteia, dacă există indicii temeinice din care să rezulte bănuiala rezonabilă că persoana din mandat se află în domiciliul sau reşedinţa respectivă.
   (6) În cazul în care arestarea preventivă a inculpatului a fost dispusă în lipsă din cauza stării sănătăţii, din cauză de forţă majoră sau stare de necesitate, inculpatul este prezentat, la încetarea acestor motive, judecătorului de drepturi şi libertăţi care a luat măsura ori, după caz, judecătorului de cameră preliminară sau completului la care se află spre soluţionare dosarul cauzei.
   (7) Judecătorul de drepturi şi libertăţi procedează la audierea inculpatului conform art. 225 alin. (7) şi (8), în prezenţa avocatului acestuia, şi, evaluând declaraţia inculpatului în contextul probelor administrate şi al motivelor avute în vedere la luarea măsurii, dispune prin încheiere, după audierea concluziilor procurorului, confirmarea arestării preventive şi a executării mandatului ori, după caz, în condiţiile prevăzute de lege, revocarea arestării preventive sau înlocuirea acesteia cu una dintre măsurile preventive prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. b) -d) şi punerea în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.
    ___________
    Art. 231. - a fost modificat prin punctul 157. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Negăsirea persoanei prevăzute în mandatul de arestare preventivă

   Art. 232. - Când persoana menţionată în mandatul de arestare preventivă nu a fost găsită, organul de poliţie însărcinat cu executarea mandatului încheie un proces- verbal prin care constată aceasta şi înştiinţează judecătorul de drepturi şi libertăţi care a dispus măsura arestării preventive, precum şi organele competente pentru darea în urmărire şi în consemn la punctele de trecere a frontierei.

   
Durata arestării preventive a inculpatului în cursul urmăririi penale

   Art. 233. - (1) În cursul urmăririi penale, durata arestării preventive a inculpatului nu poate depăşi 30 de zile, în afară de cazul când este prelungită în condiţiile legii.
   (2) Termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data punerii în executare a măsurii faţă de inculpatul arestat preventiv.
   (3) Când o cauză este trecută pentru continuarea urmăririi penale de la un organ de urmărire la altul, arestarea preventivă dispusă sau prelungită anterior rămâne valabilă. Durata arestării preventive se calculează potrivit dispoziţiilor alin. (1) şi (2).

   
Prelungirea arestării preventive în cursul urmăririi penale

   Art. 234. - (1) Arestarea preventivă a inculpatului poate fi prelungită, în cursul urmăririi penale, dacă temeiurile care au determinat arestarea iniţială impun în continuare privarea de libertate a inculpatului sau există temeiuri noi care justifică prelungirea măsurii.
   (2) Prelungirea arestării preventive se poate dispune numai la propunerea motivată a procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală.
   (3) În cazul prevăzut la alin. (1), prelungirea arestării preventive poate fi dispusă de către judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere, locul unde s-a constatat săvârşirea infracţiunii ori sediul parchetului din care face parte procurorul care a întocmit propunerea.
   (4) Dacă arestarea preventivă a fost dispusă iniţial de către un judecător de drepturi şi libertăţi de la o instanţă inferioară celei căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă, prelungirea acestei măsuri se poate dispune numai de un judecător de drepturi şi libertăţi de la instanţa competentă în momentul soluţionării propunerii de prelungire sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere, locul unde s-a constatat săvârşirea infracţiunii ori sediul parchetului din care face parte procurorul care a întocmit propunerea.
   (5) Când, în aceeaşi cauză, se găsesc mai mulţi inculpaţi arestaţi pentru care durata arestării preventive expiră la date diferite, procurorul poate sesiza judecătorul de drepturi şi libertăţi cu propunerea de prelungire a arestării preventive pentru toţi inculpaţii.

   
Procedura prelungirii arestării preventive în cursul urmăririi penale

   Art. 235. - (1) Propunerea de prelungire a arestării preventive împreună cu dosarul cauzei se depun la judecătorul de drepturi şi libertăţi cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei arestării preventive.
    ___________
    Alineatul (1) a fost declarat parţial neconstituţional prin paragraful din Decizie nr. 336/2015 începând cu 19.05.2015.

   
A fost admis recursul în interesul legii prin Decizie 20/2017 :
D E C I D E:
Admite recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Târgu Mureş şi, în consecinţă:
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 235 alin. (1) din Codul de procedură penală, stabileşte că:
Termenul de 5 zile prevăzut de art. 235 alin. (1) din Codul de procedură penală se calculează potrivit art. 269 alin. (1), (2) şi (4) din Codul de procedură penală.
Obligatorie, conform dispoziţiilor art. 474 alin. (4) din Codul de procedură penală.
Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 16 octombrie 2017.

   (2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi fixează termen pentru soluţionarea propunerii de prelungire a arestării preventive înainte de expirarea măsurii. Ziua şi ora stabilite se comunică procurorului, care are obligaţia de a asigura prezenţa în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi a inculpatului arestat preventiv. Avocatul inculpatului este încunoştinţat şi i se acordă, la cerere, posibilitatea de a studia dosarul cauzei.
   (3) Inculpatul este ascultat de judecătorul de drepturi şi libertăţi asupra tuturor motivelor pe care se întemeiază propunerea de prelungire a arestării preventive, în prezenţa unui avocat, ales sau numit din oficiu. Ascultarea inculpatului se poate face cu acordul acestuia şi în prezenţa unui apărător ales sau numit din oficiu şi, după caz, şi a unui interpret, şi prin videoconferinţă, la locul de deţinere.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 53. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (4) În cazul în care inculpatul arestat preventiv se află internat în spital şi din cauza stării sănătăţii nu poate fi adus în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi sau când, din cauză de forţă majoră ori stare de necesitate, deplasarea sa nu este posibilă, propunerea va fi examinată în lipsa inculpatului, dar numai în prezenţa avocatului acestuia, căruia i se dă cuvântul pentru a pune concluzii. Dispoziţiile art. 204 alin. (7) teza finală se aplică în mod corespunzător.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 53. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (5) Participarea procurorului este obligatorie.
   (6) Judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă asupra propunerii de prelungire a arestării preventive înainte de expirarea duratei acesteia.

   
Admiterea propunerii de prelungire a arestării preventive în cursul urmăririi penale

   Art. 236. - (1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, dacă apreciază că sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, admite propunerea procurorului şi dispune prelungirea arestării preventive a inculpatului, prin încheiere motivată.
   (2) Prelungirea arestării preventive a inculpatului se poate dispune pentru o durată de cel mult 30 de zile.
   (3) Judecătorul de drepturi şi libertăţi poate acorda în cursul urmăririi penale şi alte prelungiri, fiecare neputând depăşi 30 de zile. Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător.
   (4) Durata totală a arestării preventive a inculpatului în cursul urmăririi penale nu poate depăşi un termen rezonabil şi nu poate fi mai mare de 180 de zile.

   
Respingerea propunerii de prelungire a arestării preventive în cursul urmăririi penale

   Art. 237. - (1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, dacă apreciază că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru prelungirea arestării preventive a inculpatului, respinge, prin încheiere motivată, propunerea procurorului, dispunând punerea în libertate a inculpatului la expirarea duratei acesteia, dacă nu este arestat în altă cauză.
   (2) Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, judecătorul de drepturi şi libertăţi poate dispune înlocuirea arestării preventive cu una dintre măsurile preventive prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. b) -d).

   
Arestarea preventivă a inculpatului în procedura de cameră preliminară şi în cursul judecăţii

   Art. 238. - (1) Arestarea preventivă a inculpatului poate fi dispusă în procedura de cameră preliminară şi în cursul judecăţii, de către judecătorul de cameră preliminară sau de către instanţa de judecată în faţa căreia se află cauza, din oficiu ori la propunerea motivată a procurorului, pentru o perioadă de cel mult 30 de zile, pentru aceleaşi temeiuri şi în aceleaşi condiţii ca şi arestarea preventivă dispusă de către judecătorul de drepturi şi libertăţi în cursul urmăririi penale. Dispoziţiile art. 225-232 se aplică în mod corespunzător.
    ___________
    Alineatul (1) a fost declarat parţial neconstituţional prin punctul 1. din Decizie nr. 704/2016 începând cu 02.03.2017.
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 54. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (2) În cursul judecăţii, măsura prevăzută la alin. (1) se poate dispune de către instanţa de judecată în compunerea prevăzută de lege. În acest caz, mandatul de arestare preventivă este emis de către preşedintele completului.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 158. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (3) Faţă de inculpatul care a mai fost anterior arestat preventiv în aceeaşi cauză, în cursul urmăririi penale, al procedurii de cameră preliminară sau al judecăţii, se poate dispune din nou această măsură numai dacă au intervenit temeiuri noi care fac necesară privarea sa de libertate.

   
Durata maximă a arestării preventive a inculpatului în cursul judecăţii în primă instanţă

   Art. 239. - (1) În cursul judecăţii în primă instanţă, durata totală a arestării preventive a inculpatului nu poate depăşi un termen rezonabil şi nu poate fi mai mare de jumătatea maximului special prevăzut de lege pentru infracţiunea care face obiectul sesizării instanţei de judecată. În toate cazurile, durata arestării preventive în primă instanţă nu poate depăşi 5 ani.
   (2) Termenele prevăzute la alin. (1) curg de la data sesizării instanţei de judecată, în cazul în care inculpatul se află în stare de arest preventiv, şi, respectiv, de la data punerii în executare a măsurii, când faţă de acesta s-a dispus arestarea preventivă în procedura de cameră preliminară sau în cursul judecăţii sau în lipsă.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 159. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (3) La expirarea termenelor prevăzute la alin. (1), instanţa de judecată poate dispune luarea unei alte măsuri preventive, în condiţiile legii.

   
Tratamentul medical sub pază permanentă

   Art. 240. - (1) În cazul în care, pe baza actelor medicale, se constată că cel arestat preventiv suferă de o boală care nu poate fi tratată în reţeaua medicală a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, administraţia locului de deţinere dispune efectuarea tratamentului sub pază permanentă în reţeaua medicală a Ministerului Sănătăţii. Motivele care au determinat luarea acestei măsuri sunt comunicate de îndată procurorului, în cursul urmăririi penale, judecătorului de cameră preliminară, în cursul acestei proceduri, sau instanţei de judecată, în cursul judecăţii.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 160. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (2) Timpul în care inculpatul este internat sub pază permanentă, conform alin. (1), intră în durata arestării preventive.

   
SECŢIUNEA a 7-a

  Încetarea de drept, revocarea şi înlocuirea măsurilor preventive

   
Încetarea de drept a măsurilor preventive

   Art. 241. - (1) Măsurile preventive încetează de drept:
   a) la expirarea termenelor prevăzute de lege sau stabilite de organele judiciare ori, în cursul urmăririi penale sau în cursul judecăţii în primă instanţă, la împlinirea duratei maxime prevăzute de lege;
    ___________
    Litera a) a fost modificată prin punctul 55. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.
    ___________
   *) Potrivit Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 7/2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 475 din 01 iunie 2006, neverificarea de către instanţă, în cursul judecăţii, a legalităţii şi temeiniciei arestării preventive:
- a inculpatului major înainte de împlinirea duratei de 60 de zile, la care se referă art. 160b alin. 1 din CPP anterior [art. 241 alin. 1 lit. a) CPP actual],
- a inculpatului minor cu vârsta între 14 şi 16 ani înainte de expirarea duratei de 30 de zile prevăzute în art. 160h alin. 2 din CPP anterior [art. 207 alin. 6 CPP actual] şi
- a inculpatului minor mai mare de 16 ani înainte de expirarea duratei de 40 de zile prevăzute în art. 160h alin. 3 din CPP anterior [ art. 208 alin. (4) CPP actual],
atrage încetarea de drept a măsurii arestării preventive luate faţă de inculpaţi şi punerea lor de îndată în libertate.
Dispoziţiile Deciziei nr. 7/2006, îşi menţin carcaterul obligatoriu pentru instanţe în condiţiile în care dispoziţiile corespondente din Cod de procedură penală actual prevăd cazuri identice de încetare de drept cu cele asupra cărora curtea le-a interpretat prin prezenta decizie.

   b) în cazurile în care procurorul dispune o soluţie de netrimitere în judecată ori instanţa de judecată pronunţă o hotărâre de achitare, de încetare a procesului penal, de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei ori o pedeapsă cu amendă, care nu însoţeşte pedeapsa închisorii, chiar nedefinitivă;
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin punctul 55. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   c) la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus condamnarea inculpatului;
   d) în alte cazuri anume prevăzute de lege.
    ___________
    Litera d) a fost modificată prin punctul 161. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   e) Abrogată prin punctul 162. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.
   f) Abrogată prin punctul 162. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.
   g) Abrogată prin punctul 162. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.
   (11) Arestarea preventivă şi arestul la domiciliu încetează de drept şi în următoarele situaţii:
   a) la pronunţarea în primă instanţă a unei hotărâri de condamnare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau la o pedeapsă cu închisoare cel mult egală cu durata reţinerii, arestului la domiciliu şi arestării preventive ori, după caz, a unei hotărâri prin care s-a aplicat o măsură educativă neprivativă de libertate;
   b) în apel, dacă durata măsurii a atins durata pedepsei pronunţate în hotărârea de condamnare.
    ___________
    Alineatul (1^1) a fost modificat prin punctul 56. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (2) Organul judiciar care a dispus această măsură sau, după caz, procurorul, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară ori instanţa de judecată în faţa căreia se află cauza constată, prin ordonanţă sau încheiere, din oficiu, la cerere sau la sesizarea administraţiei locului de deţinere, încetarea de drept a măsurii preventive, dispunând, în cazul celui reţinut sau arestat preventiv, punerea de îndată în libertate, dacă nu este reţinut ori arestat în altă cauză.
   (3) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată se pronunţă, prin încheiere motivată, asupra încetării de drept a măsurii preventive chiar şi în lipsa inculpatului. Asistenţa juridică a inculpatului şi participarea procurorului sunt obligatorii.
   (4) Persoanei faţă de care s-a dispus măsura preventivă, precum şi tuturor instituţiilor cu atribuţii în executarea măsurii li se comunică de îndată câte o copie de pe ordonanţa sau încheierea prin care organul judiciar constată încetarea de drept a măsurii preventive.

   
Revocarea măsurilor preventive şi înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă

   Art. 242. - (1) Măsura preventivă se revocă, din oficiu sau la cerere, în cazul în care au încetat temeiurile care au determinat-o ori au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii, dispunându-se, în cazul reţinerii şi arestării preventive, punerea în libertate a suspectului ori a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.
   (2) Măsura preventivă se înlocuieşte, din oficiu sau la cerere, cu o măsură preventivă mai uşoară, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru luarea acesteia şi, în urma evaluării împrejurărilor concrete ale cauzei şi a conduitei procesuale a inculpatului, se apreciază că măsura preventivă mai uşoară este suficientă pentru realizarea scopului prevăzut la art. 202 alin. (1).
   (3) Măsura preventivă se înlocuieşte, din oficiu sau la cerere, cu o măsură preventivă mai grea, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru luarea acesteia şi, în urma evaluării împrejurărilor concrete ale cauzei şi a conduitei procesuale a inculpatului, se apreciază că măsura preventivă mai grea este necesară pentru realizarea scopului prevăzut la art. 202 alin. (1).
   (4) În cazul în care măsura preventivă a fost luată în cursul urmăririi penale de către procuror sau de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, organul de cercetare penală are obligaţia să îl informeze de îndată, în scris, pe procuror despre orice împrejurare care ar putea conduce la revocarea sau înlocuirea măsurii preventive. Dacă apreciază că informaţiile comunicate justifică revocarea sau înlocuirea măsurii preventive, procurorul dispune aceasta sau, după caz, sesizează judecătorul de drepturi şi libertăţi care a luat măsura, în termen de 24 de ore de la primirea informării. Procurorul este obligat să sesizeze şi din oficiu judecătorul de drepturi şi libertăţi, când constată el însuşi existenţa vreunei împrejurări care justifică revocarea sau înlocuirea măsurii preventive luate de acesta.
   (41) În cursul urmăririi penale, revocarea măsurilor preventive ale controlului judiciar şi controlului judiciar pe cauţiune, precum şi înlocuirea acestor măsuri între ele se dispun de procuror, chiar dacă măsura a fost luată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi. La înlocuirea măsurii preventive a controlului judiciar cu măsura controlului judiciar pe cauţiune, dispoziţiile art. 216 alin. (1) şi (3) şi art. 217 se aplică în mod corespunzător.
    ___________
    Alineatul (4^1) a fost introdus prin punctul 57. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (42) Împotriva ordonanţei procurorului, dispuse potrivit alin. (41), se poate formula plângere, în condiţiile art. 213.
    ___________
    Alineatul (4^2) a fost introdus prin punctul 57. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (5) Cererea de revocare sau înlocuire a măsurii preventive formulată de inculpat se adresează, în scris, procurorului, judecătorului de drepturi şi libertăţi, judecătorului de cameră preliminară sau instanţei de judecată, după caz.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 58. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (6) În cursul urmăririi penale, procurorul înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi dosarul cauzei sau copie de pe acesta certificată de grefa parchetului, în termen de 24 de ore de la solicitarea acestuia de către judecător.
   (7) În vederea soluţionării cererii, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată fixează data de soluţionare a acesteia şi dispune citarea inculpatului.
    ___________
    Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 164. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (8) Când inculpatul este prezent, soluţionarea cererii se face numai după ascultarea acestuia asupra tuturor motivelor pe care se întemeiază cererea, în prezenţa unui avocat ales sau numit din oficiu. Cererea se soluţionează şi în lipsa inculpatului, atunci când acesta nu se prezintă, deşi a fost legal citat sau când, din cauza stării de sănătate, din cauză de forţă majoră ori stare de necesitate, nu poate fi adus, dar numai în prezenţa avocatului, ales sau numit din oficiu, căruia i se dă cuvântul pentru a pune concluzii.
    ___________
    Alineatul (8) a fost modificat prin punctul 164. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (9) Participarea procurorului este obligatorie.
   (10) Dacă cererea are ca obiect înlocuirea măsurii arestării preventive sau a măsurii arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar pe cauţiune, dacă găseşte cererea întemeiată, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, prin încheiere, dată în camera de consiliu, admite în principiu cererea şi stabileşte valoarea cauţiunii, acordând inculpatului termen pentru depunerea ei.
   (11) Dacă se depune cauţiunea în termenul fixat, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, prin încheiere dată în camera de consiliu, admite cererea de înlocuire a măsurii preventive cu măsura controlului judiciar pe cauţiune, stabileşte obligaţiile ce vor reveni inculpatului pe durata măsurii şi dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.
   (12) Dacă nu se depune cauţiunea în termenul fixat, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, prin încheiere dată în camera de consiliu, în lipsa inculpatului şi a procurorului, respinge ca neîntemeiată cererea formulată de inculpat.
   (13) Termenul prevăzut la alin. (10) curge de la data rămânerii definitive a încheierii prin care se stabileşte valoarea cauţiunii.

   
SECŢIUNEA a 8-a

  Dispoziţii speciale privind măsurile preventive aplicate minorilor

   
Condiţii speciale de aplicare faţă de minori a măsurilor preventive

   Art. 243. - (1) Faţă de suspectul şi inculpatul minor se pot dispune măsuri preventive potrivit dispoziţiilor prevăzute în secţiunile 1-7 din prezentul capitol, cu derogările şi completările prevăzute în prezentul articol.
   (2) Reţinerea şi arestarea preventivă pot fi dispuse faţă de un minor, în mod excepţional, numai dacă efectele pe care privarea de libertate le-ar avea asupra personalităţii şi dezvoltării acestuia nu sunt disproporţionate faţă de scopul urmărit prin luarea măsurii.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 59. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (3) La stabilirea duratei pentru care se ia măsura arestării preventive se are în vedere vârsta inculpatului de la data când se dispune asupra luării, prelungirii sau menţinerii acestei măsuri.
   (4) Când s-a dispus reţinerea sau arestarea preventivă a unui minor, încunoştinţarea prevăzută la art. 210 şi 228 se face, în mod obligatoriu, şi către reprezentantul legal al acestuia sau, după caz, către persoana în îngrijirea ori supravegherea căreia se află minorul.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 165. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Condiţii speciale de executare a reţinerii şi arestării preventive dispuse faţă de minori

   Art. 244. - Regimul special de detenţie al minorilor, în raport cu particularităţile vârstei, astfel încât măsurile preventive luate faţă de aceştia să nu prejudicieze dezvoltarea lor fizică, psihică sau morală, va fi stabilit prin legea privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

   
Informarea privind condiţiile speciale de executare a reţinerii şi arestării preventive dispuse faţă de minor

    ___________
    Paragraful a fost introdus prin punctul 1. din Lege nr. 284/2020 începând cu 12.12.2020.

   Art. 2441. - (1) Dacă persoana reţinută sau arestată este minor, odată cu informarea prevăzută la art. 209 alin. (17) şi art. 228 alin. (2), acesteia i se comunică şi dreptul la condiţii speciale de executare, potrivit art. 244.
   (2) Informarea prevăzută la alin. (1) se face şi către părinţi sau, după caz, tutore, curator ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul.
   (3) Dacă părinţii sau, după caz, tutorele, curatorul ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul nu au putut fi găsiţi ori informarea acestora ar afecta interesul superior al minorului sau desfăşurarea procesului penal, informarea se va face către un alt adult care este desemnat de minor şi acceptat în această calitate de organul judiciar.
   (4) În cazul în care minorul nu desemnează un alt adult conform alin. (3) sau adultul desemnat nu este acceptat de organul judiciar, informarea se va face către o altă persoană aleasă de organul judiciar, ţinând seama de interesul superior al minorului.
   (5) În cazul în care circumstanţele prevăzute la alin. (3) sau (4) încetează, informarea se va face potrivit alin. (2).
    ___________
    Art. 244^1. - a fost introdus prin punctul 1. din Lege nr. 284/2020 începând cu 12.12.2020.

   
CAPITOLUL II

  Aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical

   
SECŢIUNEA 1

  Obligarea provizorie la tratament medical

   
Condiţiile de aplicare şi conţinutul măsurii

   Art. 245. - (1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, pe durata urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în cursul procedurii de cameră preliminară, sau instanţa, în cursul judecăţii, poate dispune obligarea provizorie la tratament medical a suspectului sau inculpatului, dacă se află în situaţia prevăzută de art. 109 alin. (1) din Codul penal.
   (2) Măsura prevăzută la alin. (1) constă în obligarea suspectului sau inculpatului să urmeze în mod regulat tratamentul medical prescris de un medic de specialitate, până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol.
   (3) Judecătorul de drepturi şi libertăţi şi judecătorul de cameră preliminară se pronunţă asupra măsurii prevăzute la alin. (1) în camera de consiliu, prin încheiere motivată. Instanţa se pronunţă asupra măsurii prin încheiere motivată.

   
Procedura de aplicare şi de ridicare a măsurii

   Art. 246. - (1) În cursul urmăririi penale sau al procedurii de cameră preliminară, dacă apreciază că sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, procurorul înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi sau judecătorului de cameră preliminară de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă o propunere motivată de luare faţă de inculpat a măsurii obligării provizorii la tratament medical.
   (2) Propunerea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de expertiza medico-legală din care să rezulte necesitatea aplicării măsurii obligării la tratament medical.
   (3) Judecătorul sesizat conform alin. (1) fixează termen de soluţionare a propunerii în cel mult 5 zile de la data înregistrării acesteia şi dispune citarea suspectului sau inculpatului.
   (4) Când suspectul sau inculpatul este prezent, soluţionarea propunerii se face numai după audierea acestuia, în prezenţa unui avocat, ales sau numit din oficiu. Propunerea se soluţionează şi în lipsa suspectului sau inculpatului, atunci când acesta nu se prezintă, deşi a fost legal citat, dar numai în prezenţa avocatului, ales sau numit din oficiu, căruia i se dă cuvântul pentru a pune concluzii.
   (5) Participarea procurorului este obligatorie.
   (6) Suspectul sau inculpatul are dreptul ca la soluţionarea propunerii de luare a măsurii obligării provizorii la tratament medical să fie asistat şi de către un medic desemnat de acesta, care poate prezenta concluzii judecătorului de drepturi şi libertăţi. Suspectul sau inculpatul are dreptul să fie asistat de medicul specialist desemnat de acesta şi la alcătuirea planului terapeutic.
   (7) Judecătorul se pronunţă asupra propunerii printr-o încheiere, care poate fi contestată în 5 zile de la pronunţare. Contestarea nu suspendă punerea în aplicare a măsurii de siguranţă.
   (8) Dacă admite propunerea, judecătorul dispune obligarea provizorie la tratament medical a suspectului sau inculpatului şi efectuarea unei expertize medico-legale, în cazul în care aceasta nu a fost depusă potrivit alin. (2).
   (9) În cazul când după dispunerea măsurii s-a produs însănătoşirea suspectului sau inculpatului ori a intervenit o ameliorare a stării sale de sănătate care înlătură starea de pericol pentru siguranţa publică, judecătorul de drepturi şi libertăţi sau judecătorul de cameră preliminară care a luat măsura dispune, la sesizarea procurorului ori a medicului de specialitate sau la cererea suspectului ori inculpatului sau a unui membru de familie al acestuia, ridicarea măsurii luate. Dispoziţiile alin. (2) - (7) se aplică în mod corespunzător.
   (10) Dacă după dispunerea măsurii a fost sesizată instanţa prin rechizitoriu, ridicarea acesteia, potrivit alin. (9), se dispune de către judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, de către instanţa de judecată în faţa căreia se află cauza.
   (11) În cursul judecăţii în primă instanţă şi în apel, la propunerea procurorului ori din oficiu, inculpatul poate fi obligat provizoriu la tratament medical de către instanţa de judecată în faţa căreia se află cauza, care solicită acte medicale concludente sau efectuarea unei expertize medico-legale. Dispoziţiile alin. (4) - (9) se aplică în mod corespunzător.
   (12) Dacă suspectul sau inculpatul încalcă cu rea-credinţă măsura obligării provizorii la tratament medical, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa care a luat măsura ori în faţa căreia se află cauza dispune, la sesizarea procurorului sau a medicului de specialitate ori din oficiu, internarea medicală provizorie a suspectului sau inculpatului, în condiţiile prevăzute la art. 247.
   (13) În cazul în care dispune o soluţie de netrimitere în judecată, procurorul sesizează judecătorul de cameră preliminară pentru confirmarea ori, după caz, înlocuirea sau încetarea măsurii. Acesta, în camera de consiliu, cu participarea procurorului, ascultă, dacă este posibil, persoana supusă măsurii provizorii, în prezenţa avocatului său, şi, după efectuarea unei expertize medico-legale, se pronunţă prin încheiere motivată. Împotriva încheierii se poate formula contestaţie, în termen de 3 zile de la pronunţare, care se soluţionează de către judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară celei sesizate sau, după caz, de completul competent de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în camera de consiliu.
    ___________
    Alineatul (13) a fost introdus prin punctul 60. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   
SECŢIUNEA a 2-a

  Internarea medicală provizorie

   
Condiţiile de aplicare şi conţinutul măsurii

   Art. 247. - (1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, pe durata procedurii de cameră preliminară, sau instanţa, în cursul judecăţii, poate dispune internarea medicală provizorie a suspectului sau inculpatului care este bolnav mintal ori consumator cronic de substanţe psihoactive, dacă luarea măsurii este necesară pentru înlăturarea unui pericol concret şi actual pentru siguranţa publică.
   (2) Măsura prevăzută la alin. (1) constă în internarea medicală nevoluntară a suspectului sau inculpatului într-o unitate specializată de asistenţă medicală, până la însănătoşire sau până la ameliorarea care înlătură starea de pericol ce a determinat luarea măsurii.
   (3) Dispoziţiile art. 245 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

   
Procedura de aplicare şi de ridicare a măsurii

   Art. 248. - (1) În cursul urmăririi penale sau al procedurii de cameră preliminară, dacă apreciază că sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, procurorul înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi sau judecătorului de cameră preliminară de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă o propunere motivată de luare faţă de suspect sau inculpat a măsurii internării medicale provizorii.
   (2) Propunerea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de acte medicale concludente sau de expertiza medico-legală psihiatrică.
   (3) Judecătorul sesizat conform alin. (1) fixează de îndată termen de soluţionare a propunerii şi dispune aducerea cu mandat a suspectului sau a inculpatului.
   (4) Soluţionarea propunerii se face numai după audierea suspectului sau inculpatului, dacă starea sa de sănătate o permite, în prezenţa unui avocat, ales sau numit din oficiu. Când suspectul sau inculpatul se află deja internat într-o unitate de asistenţă medicală şi deplasarea sa nu este posibilă, judecătorul de drepturi şi libertăţi procedează la audierea acestuia, în prezenţa avocatului, în locul unde se află.
   (5) Când propunerea prevăzută la alin. (1) nu este însoţită de expertiza medico- legală psihiatrică, instanţa sesizată dispune efectuarea acesteia, luând, dacă este cazul, şi măsura internării necesare pentru efectuarea expertizei.
   (6) Participarea procurorului este obligatorie.
   (7) Suspectul sau inculpatul are dreptul ca la soluţionarea propunerii de luare a măsurii internării medicale ori la alcătuirea concretă a planului terapeutic să fie asistat şi de către un medic desemnat de acesta, ale cărui concluzii sunt înaintate judecătorului de drepturi şi libertăţi.
   (8) Judecătorul se pronunţă de îndată asupra propunerii, printr-o încheiere care poate fi contestată în 5 zile de la pronunţare. Contestarea nu suspendă punerea în aplicare a măsurii de siguranţă.
   (9) Dacă admite propunerea, judecătorul dispune internarea medicală provizorie a suspectului sau inculpatului şi ia măsuri pentru efectuarea unei expertize medico- legale psihiatrice, dacă aceasta nu a fost făcută potrivit alin. (2).
   (10) Dacă judecătorul dispune internarea medicală provizorie, se iau şi măsurile prevăzute la art. 229.
   (11) Dacă după dispunerea măsurii s-a produs însănătoşirea suspectului sau inculpatului ori a intervenit o ameliorare a stării sale de sănătate care înlătură starea de pericol, judecătorul de drepturi şi libertăţi sau judecătorul de cameră preliminară care a luat măsura dispune, prin încheiere, la sesizarea procurorului ori a medicului curant sau la cererea suspectului ori inculpatului sau a unui membru de familie al acestuia, efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice în vederea ridicării măsurii aplicate.
   (12) Dacă după dispunerea măsurii a fost sesizată instanţa prin rechizitoriu, ridicarea acesteia, potrivit alin. (11), se dispune de către judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, de către instanţa de judecată în faţa căreia se află cauza.
   (13) În cursul judecăţii în primă instanţă şi în apel, faţă de inculpat se poate dispune internarea medicală provizorie, la propunerea procurorului ori din oficiu, de către instanţa în faţa căreia se află cauza, pe baza expertizei medico-legale psihiatrice. Dispoziţiile alin. (4) - (11) se aplică în mod corespunzător.
   (14) Dispoziţiile art. 246 alin. (13) se aplică în mod corespunzător.
    ___________
    Alineatul (14) a fost introdus prin punctul 61. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   
CAPITOLUL III

  Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii

   
Condiţiile generale de luare a măsurilor asigurătorii

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 166. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 249. - (1) Procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecăţii, poate lua măsuri asigurătorii, prin ordonanţă sau, după caz, prin încheiere motivată, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracţiune.
   (2) Măsurile asigurătorii constau în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile, prin instituirea unui sechestru asupra acestora.
   (3) Măsurile asigurătorii pentru garantarea executării pedepsei amenzii se pot lua numai asupra bunurilor suspectului sau inculpatului.
   (4) Măsurile asigurătorii în vederea confiscării speciale sau confiscării extinse se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului ori ale altor persoane în proprietatea sau posesia cărora se află bunurile ce urmează a fi confiscate.
   (41) În cazul bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse, luarea de către procuror a măsurilor asigurătorii pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a acestor bunuri este obligatorie.
    ___________
    Alineatul (4^1) a fost introdus prin punctul 1. din Lege nr. 228/2020 începând cu 05.11.2020.

   (5) Măsurile asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune şi pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului şi ale persoanei responsabile civilmente, până la concurenţa valorii probabile a acestora.
   (6) Măsurile asigurătorii prevăzute la alin. (5) se pot lua, în cursul urmăririi penale, al procedurii de cameră preliminară şi al judecăţii, şi la cererea părţii civile. Măsurile asigurătorii luate din oficiu de către organele judiciare prevăzute la alin. (1) pot folosi şi părţii civile.
   (7) Măsurile asigurătorii luate în condiţiile alin. (1) sunt obligatorii în cazul în care persoana vătămată este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă.
   (8) Nu pot fi sechestrate bunuri care aparţin unei autorităţi sau instituţii publice ori unei alte persoane de drept public şi nici bunurile exceptate de lege.
    ___________
    Art. 249. - a fost modificat prin punctul 166. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Punere în aplicare Art. 249. - prin Regulament Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de ... din 09/07/2014 :
(5) Măsura asigurătoare dispusă în condiţiile art. 249 din Codul de procedură penală se va nota în cartea funciară în baza actului prin care aceasta a fost dispusă, respectiv ordonanţa emisă de procuror, hotărârea instanţei de judecată sau certificatul care cuprinde soluţia pronunţată, însoţit de procesul- verbal de sechestru. În cuprinsul notării se va menţiona scopul în vederea căruia a fost dispusă măsura asigurătoare. Radierea notării se efectuează în baza:
a) ordonanţei emise de procuror sau a hotărârii judecătoreşti care dispune ridicarea măsurii asigurătoare;
b) actului de adjudecare emis de executorul judecătoresc;
c) hotărârii judecătoreşti definitive pronunţate într-o acţiune în rectificarea cărţii funciare;
d) certificatului emis de instanţa de judecată, care să cuprindă soluţia cu privire la dispunerea radierii sechestrului;
e) altor înscrisuri prevăzute de lege.

   
Art. 249. - A fost admis recursul în interesul legii prin Decizie 2/2018 :
Admite recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bacău, Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov şi Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti şi, în consecinţă, stabileşte următoarele: Cu referire la dispoziţiile art. 249 din Codul de procedură penală (art. 163 din Codul de procedură penală de la 1968) şi art. 2.345 din Codul civil, existenţa unui sechestru asigurător penal asupra imobilelor unei persoane fizice sau juridice nu suspendă executarea silită începută de un creditor ipotecar, al cărui drept de ipotecă asupra aceloraşi bunuri a devenit opozabil terţilor anterior înfiinţării măsurii asigurătorii din procesul penal şi nu determină nulitatea actelor de executare ulterioare înfiinţării măsurii asigurătorii din procesul penal asupra aceloraşi bunuri.

   
Contestarea măsurilor asigurătorii

   Art. 250. - (1) Împotriva măsurii asigurătorii luate de procuror sau a modului de aducere la îndeplinire a acesteia suspectul ori inculpatul sau orice altă persoană interesată poate face contestaţie, în termen de 3 zile de la data comunicării ordonanţei de luare a măsurii sau de la data aducerii la îndeplinire a acesteia, la judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond.
   (2) Contestaţia nu este suspensivă de executare.
   (3) Procurorul înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi dosarul cauzei, în termen de 24 de ore de la solicitarea dosarului de către acesta.
   (4) Soluţionarea contestaţiei se face în camera de consiliu, cu citarea celui care a făcut contestaţia şi a persoanelor interesate, prin încheiere motivată, care este definitivă. Participarea procurorului este obligatorie.
   (5) Dosarul cauzei se restituie procurorului în termen de 48 de ore de la soluţionarea contestaţiei.
   (51) Dacă, până la soluţionarea contestaţiei formulate conform alin. (1), a fost sesizată instanţa prin rechizitoriu, contestaţia se înaintează, spre competentă soluţionare, judecătorului de cameră preliminară. Dispoziţiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
    ___________
    Alineatul (5^1) a fost introdus prin punctul 62. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (6) Împotriva modului de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii luate de către judecătorul de cameră preliminară ori de către instanţa de judecată, procurorul, suspectul ori inculpatul sau orice altă persoană interesată poate face contestaţie la acest judecător ori la această instanţă, în termen de 3 zile de la data punerii în executare a măsurii.
    ___________
    Alineatul (6) a fost declarat parţial neconstituţional prin paragraful din Decizie nr. 24/2016 începând cu 12.04.2016.

   (7) Contestaţia nu suspendă executarea şi se soluţionează, în şedinţă publică, prin încheiere motivată, cu citarea părţilor, în termen de 5 zile de la înregistrarea acesteia. Participarea procurorului este obligatorie.
   (8) După rămânerea definitivă a hotărârii, se poate face contestaţie potrivit legii civile numai asupra modului de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii.
   (9) Întocmirea minutei este obligatorie.

   
Contestarea măsurilor asigurătorii dispuse în cursul judecăţii

    ___________
    Paragraful a fost introdus prin punctul 63. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   Art. 2501. - (1) Împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea unei măsuri asigurătorii de către judecătorul de cameră preliminară, de instanţa de judecată sau de instanţa de apel, inculpatul, procurorul sau orice altă persoană interesată poate face contestaţie, în termen de 48 de ore de la pronunţare sau, după caz, de la comunicare. Contestaţia se depune, după caz, la judecătorul de cameră preliminară, instanţa de judecată sau instanţa de apel care a pronunţat încheierea atacată şi se înaintează, împreună cu dosarul cauzei, după caz, judecătorului de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară, respectiv instanţei ierarhic superioare, în termen de 48 de ore de la înregistrare.
   (2) Contestaţia împotriva încheierii prin care judecătorul de cameră preliminară de la Secţia penală a Înaltei Curte de Casaţie şi Justiţie a luat o măsură asigurătorie se soluţionează de un complet format din 2 judecători de cameră preliminară, iar contestaţia împotriva încheierii prin care Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în primă instanţă sau în apel, a luat o măsură asigurătorie se soluţionează de Completul de 5 judecători.
   (3) Contestaţia formulată potrivit alin. (1) nu este suspensivă de executare. Contestaţia se soluţionează în termen de 5 zile de la înregistrare, în şedinţă publică, cu participarea procurorului şi cu citarea inculpatului şi a părţilor interesate care au formulat-o. Prevederile art. 4251 şi următoarele se aplică în mod corespunzător.
   (4) În cazul în care măsura asigurătorie s-a dispus direct prin hotărârea instanţei de apel, dispoziţiile alin. (1) - (3) se aplică în mod corespunzător.
    ___________
    Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 2. din Lege nr. 228/2020 începând cu 05.11.2020.
    ___________
    Art. 250^1. - a fost introdus prin punctul 63. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   
Verificarea măsurii asigurătorii

    ___________
    Paragraful a fost introdus prin punctul 2. din Lege nr. 6/2021 începând cu 28.02.2021.

   Art. 2502. - În tot cursul procesului penal, procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, instanţa de judecată verifică periodic, dar nu mai târziu de 6 luni în cursul urmăririi penale, respectiv un an în cursul judecăţii, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea sau menţinerea măsurii asigurătorii, dispunând, după caz, menţinerea, restrângerea sau extinderea măsurii dispuse, respectiv ridicarea măsurii dispuse, prevederile art. 250 şi 2501 aplicându-se în mod corespunzător.
    ___________
    Art. 250^2. - a fost introdus prin punctul 2. din Lege nr. 6/2021 începând cu 28.02.2021.

   
Organele care aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 64. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   Art. 251. - Ordonanţa sau încheierea de luare a măsurii asigurătorii se aduce la îndeplinire de către organele de cercetare penală, precum şi de către organele competente potrivit legii, din dispoziţia organului de urmărire penală sau a judecătorului de cameră preliminară ori a instanţei de judecată, după caz.
    ___________
    Art. 251. - a fost modificat prin punctul 64. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   
Procedura sechestrului

   Art. 252. - (1) Organul care procedează la aplicarea sechestrului este obligat să identifice şi să evalueze bunurile sechestrate, putând recurge, dacă este cazul, la evaluatori sau experţi.
   (2) Bunurile perisabile, obiectele din metale sau pietre preţioase, mijloacele de plată străine, titlurile de valoare interne, obiectele de artă şi de muzeu, colecţiile de valoare, precum şi sumele de bani care fac obiectul sechestrului vor fi ridicate în mod obligatoriu.
   (3) Bunurile perisabile se predau autorităţilor competente, potrivit profilului de activitate, care sunt obligate să le primească şi să le valorifice de îndată.
   (4) Metalele sau pietrele preţioase ori obiectele confecţionate cu acestea şi mijloacele de plată străine se depun la cea mai apropiată instituţie bancară.
   (5) Titlurile de valoare interne, obiectele de artă sau de muzeu şi colecţiile de valoare se predau spre păstrare instituţiilor de specialitate.
   (6) Obiectele prevăzute la alin. (4) şi (5) se predau în termen de 48 de ore de la ridicare. Dacă obiectele sunt strict necesare urmăririi penale, procedurii de cameră preliminară sau judecăţii, depunerea se face ulterior, dar nu mai târziu de 48 de ore de la pronunţarea în cauză a unei soluţii definitive.
   (7) Obiectele sechestrate se păstrează până la ridicarea sechestrului.
   (8) Sumele de bani rezultate din valorificarea făcută potrivit alin. (3), precum şi sumele de bani ridicate potrivit alin. (2) se depun în contul constituit potrivit legii speciale, în termen de cel mult 3 zile de la ridicarea banilor ori de la valorificarea bunurilor.
    ___________
    Alineatul (8) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 318/2015 începând cu 27.12.2015.

   (9) Celelalte bunuri mobile sechestrate sunt puse sub sigiliu sau ridicate, putându-se numi un custode.

   
Cazuri speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate

    ___________
    Paragraful a fost introdus prin punctul 167. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 2521. - (1) În cursul procesului penal, înainte de pronunţarea unei hotărâri definitive, procurorul sau instanţa de judecată care a instituit sechestrul poate dispune de îndată valorificarea bunurilor mobile sechestrate, la cererea proprietarului bunurilor sau atunci când există acordul acestuia.
   (2) În cursul procesului penal, înainte de pronunţarea unei hotărâri definitive, atunci când nu există acordul proprietarului, bunurile mobile asupra cărora s-a instituit sechestrul asigurător pot fi valorificate, în mod excepţional, în următoarele situaţii:
   a) atunci când, în termen de un an de la data instituirii sechestrului, valoarea bunurilor sechestrate s-a diminuat în mod semnificativ, respectiv cu cel puţin 40% în raport cu cea de la momentul dispunerii măsurii asigurătorii. Dispoziţiile art. 252 alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în acest caz;
   b) atunci când există riscul expirării termenului de garanţie sau când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra unor animale sau păsări vii;
   c) atunci când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra produselor inflamabile sau petroliere;
   d) atunci când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra unor bunuri a căror depozitare sau întreţinere necesită cheltuieli disproporţionate în raport cu valoarea bunului.
   (3) În cursul procesului penal, înainte de pronunţarea unei hotărâri definitive, atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: proprietarul nu a putut fi identificat şi valorificarea nu se poate face potrivit alin. (2), autovehiculele asupra cărora s-a instituit sechestrul asigurător pot fi valorificate, în următoarele situaţii:
   a) atunci când acestea au fost folosite, în orice mod, la săvârşirea unei infracţiuni;
   b) dacă de la data instituirii măsurii asigurătorii asupra acestor bunuri a trecut o perioadă de un an sau mai mare.
   (4) Sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor mobile făcută potrivit alin. (1), (2) şi (3) se depun în contul prevăzut de art. 252 alin. (8).
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 318/2015 începând cu 27.12.2015.

   (5) Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 318/2015 începând cu 27.12.2015.
    ___________
    Art. 252^1. - a fost introdus prin punctul 167. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul urmăririi penale

    ___________
    Paragraful a fost introdus prin punctul 167. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 2522. - (1) În cursul urmăririi penale, atunci când nu există acordul proprietarului, dacă procurorul care a instituit sechestrul apreciază că se impune valorificarea bunurilor mobile sechestrate, îl sesizează cu o propunere motivată de valorificare a bunurilor sechestrate pe judecătorul de drepturi şi libertăţi.
   (2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi sesizat în condiţiile alin. (1) fixează un termen, care nu poate fi mai scurt de 10 zile, la care sunt chemate părţile, precum şi custodele bunurilor, atunci când a fost desemnat unul. Participarea procurorului este obligatorie.
   (3) La termenul fixat, în cameră de consiliu, se aduce la cunoştinţa părţilor şi a custodelui faptul că se intenţionează valorificarea bunurilor mobile sechestrate şi li se pune în vedere că au dreptul de face observaţii sau cereri legate de bunurile ce urmează a fi valorificate. După examinarea obiecţiilor şi cererilor făcute de părţi sau custode, judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune prin încheiere motivată asupra valorificării bunurilor mobile prevăzute la art. 2521 alin. (2). Lipsa părţilor legal citate nu împiedică desfăşurarea procedurii.
   (4) Împotriva încheierii judecătorului de drepturi şi libertăţi prevăzute la alin. (2) se poate face contestaţie la judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa ierarhic superioară de către părţi, custode, procuror, precum şi de către orice altă persoană interesată în termen de 10 zile.
   (5) Termenul prevăzut la alin. (4) curge de la comunicare pentru procuror, părţi sau custode sau de la data când au luat la cunoştinţă de încheiere în cazul altor persoane interesate.
   (6) Părţile sau custodele pot face contestaţie numai împotriva încheierii prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi a dispus valorificarea bunurilor mobile sechestrate. Procurorul poate face contestaţie numai împotriva încheierii prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi a respins propunerea de valorificare a bunurilor mobile sechestrate.
   (7) Contestaţia prevăzută la alin. (4) este suspensivă de executare. Judecarea cauzei se face de urgenţă şi cu precădere, iar hotărârea prin care se soluţionează contestaţia este definitivă.
    ___________
    Art. 252^2. - a fost introdus prin punctul 167. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul judecăţii

    ___________
    Paragraful a fost introdus prin punctul 167. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 2523. - (1) În cursul judecăţii, instanţa de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, a uneia dintre părţi sau a custodelui, poate dispune asupra valorificării bunurilor mobile sechestrate. În acest scop, instanţa de judecată fixează un termen, care nu poate fi mai scurt de 10 zile, la care sunt citate în camera de consiliu părţile, precum şi custodele bunurilor, atunci când a fost desemnat unul. Participarea procurorului este obligatorie.
   (2) La termenul fixat, se pune în discuţia părţilor, în camera de consiliu, valorificarea bunurilor mobile sechestrate şi li se pune în vedere că au dreptul de a face observaţii sau cereri legate de acestea. Lipsa părţilor legal citate nu împiedică desfăşurarea procedurii.
   (3) Asupra valorificării bunurilor mobile sechestrate, precum şi cu privire la cererile prevăzute la alin. (2), instanţa de judecată dispune prin încheiere motivată. Încheierea instanţei este definitivă.
    ___________
    Alineatul (3) a fost declarat parţial neconstituţional prin paragraful din Decizie nr. 354/2018 începând cu 09.07.2018.
    ___________
    Art. 252^3. - a fost introdus prin punctul 167. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Contestarea modului de valorificare a bunurilor mobile sechestrate

    ___________
    Paragraful a fost introdus prin punctul 167. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 2524. - (1) Împotriva modului de aducere la îndeplinire a încheierii prevăzute de art. 2522 alin. (3) sau a hotărârii judecătoreşti de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevăzută de art. 2522 alin. (7) sau art. 2523 alin. (3), suspectul sau inculpatul, partea responsabilă civilmente, custodele, orice altă persoană interesată, precum şi procurorul pot formula, în cursul procesului penal, contestaţie la instanţa competentă să soluţioneze cauza în primă instanţă.
   (2) Contestaţia prevăzută la alin. (1) se face în termen de 15 zile de la îndeplinirea actului contestat.
   (3) Instanţa soluţionează contestaţia de urgenţă şi cu precădere, în şedinţă publică, cu citarea părţilor, prin încheiere definitivă.
   (4) După soluţionarea definitivă a procesului penal, dacă nu s-a făcut contestaţie împotriva modului de aducere la îndeplinire a încheierii sau a hotărârii judecătoreşti de valorificare a bunurilor mobile sechestrate prevăzute la alin. (1), se poate face contestaţie potrivit legii civile.
    ___________
    Art. 252^4. - a fost introdus prin punctul 167. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Procesul-verbal de sechestru şi notarea sau înscrierea ipotecară

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 168. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 253. - (1) Organul care aplică sechestrul încheie un proces-verbal despre toate actele efectuate potrivit art. 252, descriind în amănunt bunurile sechestrate, cu indicarea valorii lor. În procesul-verbal se arată şi bunurile exceptate de lege de la urmărire, potrivit dispoziţiilor art. 249 alin. (8), găsite la persoana căreia i s-a aplicat sechestru. De asemenea, se consemnează obiecţiile suspectului sau inculpatului ori ale părţii responsabile civilmente, precum şi cele ale altor persoane interesate.
   (2) În procesul-verbal prevăzut la alin. (1) se menţionează şi faptul că părţile au fost încunoştinţate că:
   a) pot solicita valorificarea bunului sau bunurilor sechestrate, în temeiul art. 2521 alin. (1);
   b) în cursul procesului penal, înainte de pronunţarea unei hotărâri definitive, bunurile mobile asupra cărora s-a instituit sechestrul asigurător pot fi valorificate de către organul judiciar, chiar şi fără consimţământul proprietarului, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 2521 alin. (2).
   (3) Un exemplar al procesului-verbal prevăzut la alin. (1) se lasă persoanei asupra bunurilor căreia s-a aplicat sechestrul, iar în lipsa acesteia, celor cu care locuieşte, administratorului, portarului sau celui care în mod obişnuit îl înlocuieşte ori unui vecin. În cazul când o parte din bunuri sau totalitatea lor au fost predate unui custode, se lasă acestuia o copie de pe procesul-verbal. Un exemplar se înaintează şi organului judiciar care a dispus luarea măsurii asigurătorii, în termen de 24 de ore de la încheierea procesului-verbal.
   (4) Pentru bunurile imobile sechestrate, procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată care a dispus instituirea sechestrului cere organului competent notarea ipotecară asupra bunurilor sechestrate, anexând copie de pe ordonanţa sau încheierea prin care s-a dispus sechestrul şi un exemplar al procesului-verbal de sechestru.
   (5) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi cu privire la dispunerea înscrierii ipotecare asupra bunurilor mobile.
    ___________
    Art. 253. - a fost modificat prin punctul 168. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Poprirea

   Art. 254. - (1) Sumele de bani datorate cu orice titlu suspectului ori inculpatului sau părţii responsabile civilmente de către o a treia persoană ori de către cel păgubit sunt poprite în mâinile acestora, în limitele prevăzute de lege, de la data primirii ordonanţei sau încheierii prin care se înfiinţează sechestrul.
   (2) Sumele de bani prevăzute la alin. (1) vor fi consemnate de către debitori, după caz, la dispoziţia organului judiciar care a dispus poprirea sau a organului de executare, în termen de 5 zile de la scadenţă, recipisele urmând a fi predate procurorului, judecătorului de cameră preliminară ori instanţei de judecată în termen de 24 de ore de la consemnare.

   
Restituirea lucrurilor

   Art. 255. - (1) Dacă procurorul sau judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecăţii, constată, la cerere sau din oficiu, că lucrurile ridicate de la suspect ori inculpat sau de la orice persoană care le-a primit spre a le păstra sunt proprietatea persoanei vătămate sau a altei persoane ori au fost luate pe nedrept din posesia sau deţinerea acestora, dispune restituirea acestor lucruri. Dispoziţiile art. 250 se aplică în mod corespunzător.
   (2) Restituirea lucrurilor ridicate are loc numai dacă prin aceasta nu sunt îngreunate stabilirea situaţiei de fapt şi justa soluţionare a cauzei şi cu obligaţia pentru cel căruia îi sunt restituite să le păstreze până la pronunţarea unei soluţii definitive în procesul penal.

   
Restabilirea situaţiei anterioare

   Art. 256. - Instanţa de judecată, în cursul judecăţii, poate lua măsuri de restabilire a situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii, când schimbarea acelei situaţii a rezultat din comiterea infracţiunii, iar restabilirea este posibilă.

   
CAPITOLUL III A fost admis recursul în interesul legii prin Decizie 19/2017 :
D E C I D E:
Admite recursul în interesul legii declarat de Curtea de Apel Braşov şi, în consecinţă, stabileşte că:
Atunci când se instituie măsuri asigurătorii în procesul penal nu este necesar să se indice sau să se dovedească ori să se individualizeze bunurile asupra cărora se înfiinţează măsura asigurătorie.
Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 474 alin. (4) din Codul de procedură penală.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16 octombrie 2017.

   
TITLUL VI

  Acte procesuale şi procedurale comune

   
CAPITOLUL I

  Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere

   
Modul de citare

   Art. 257. - (1) Chemarea unei persoane în faţa organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată se face prin citaţie scrisă. Citarea se poate face şi prin notă telefonică sau telegrafică, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.
   (2) Comunicarea citaţiilor şi a tuturor actelor de procedură se va face, din oficiu, prin agenţii procedurali ai organelor judiciare sau prin orice alt salariat al acestora, prin intermediul poliţiei locale ori prin serviciul poştal sau de curierat.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 169. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (3) Persoanele prevăzute la alin. (2) sunt obligate să îndeplinească procedura de citare şi să comunice dovezile de îndeplinire a acesteia înainte de termenul de citare stabilit de organul judiciar.
   (4) În cazul prevăzut la art. 80, persoanele vătămate şi părţile civile pot fi citate prin reprezentantul legal sau printr-o publicaţie de circulaţie naţională.
   (5) Citarea se poate realiza şi prin intermediul poştei electronice sau prin orice alt sistem de mesagerie electronică, cu acordul persoanei citate.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 169. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (6) Minorul cu o vârstă mai mică de 16 ani va fi citat, prin intermediul părinţilor sau al tutorelui, cu excepţia cazului în care acest lucru nu este posibil.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 169. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (7) Organul judiciar poate comunica şi oral persoanei prezente termenul următor, aducându-i la cunoştinţă consecinţele neprezentării. În cursul urmăririi penale, aducerea la cunoştinţă a termenului se menţionează într-un proces-verbal, care se semnează de către persoana astfel citată.
   (8) Citarea şi comunicarea actelor procedurale se fac în plic închis, care va purta menţiunea «Pentru justiţie. A se înmâna cu prioritate».
    ___________
    Alineatul (8) a fost introdus prin punctul 170. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Conţinutul citaţiei

   Art. 258. - (1) Citaţia este individuală şi trebuie sa cuprindă următoarele:
   a) denumirea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată care emite citaţia, sediul său, data emiterii şi numărul dosarului;
   b) numele şi prenumele celui citat, calitatea în care este citat şi indicarea obiectului cauzei;
   c) adresa celui citat;
   d) ora, ziua, luna şi anul, locul de înfăţişare, precum şi invitarea celui citat să se prezinte la data şi locul indicate;
   e) menţiunea că partea citată are dreptul la un avocat cu care să se prezinte la termenul fixat;
   f) dacă este cazul, menţiunea că, potrivit art. 90 sau art. 93 alin. (4), apărarea este obligatorie, iar în cazul în care partea nu îşi alege un avocat, care să se prezinte la termenul fixat, i se va desemna un avocat din oficiu;
   g) menţiunea că partea citată poate, în vederea exercitării dreptului la apărare, să consulte dosarul aflat la arhiva instanţei sau a parchetului;
   h) consecinţele neprezentării în faţa organului judiciar.
   (2) Citaţia transmisă suspectului sau inculpatului trebuie să cuprindă încadrarea juridică şi denumirea infracţiunii de care este acuzat, atenţionarea că, în caz de neprezentare, poate fi adus cu mandat de aducere.
   (3) Citaţia se semnează de cel care o emite.

   
Locul de citare

   Art. 259. - (1) Suspectul, inculpatul, părţile în proces, precum şi alte persoane se citează la adresa unde locuiesc, iar dacă aceasta nu este cunoscută, la adresa locului lor de muncă, prin serviciul de personal al unităţii la care lucrează.
   (2) Suspectul sau inculpatul are obligaţia de a comunica în termen de cel mult 3 zile organului judiciar schimbarea adresei unde locuieşte. Suspectul sau inculpatul este informat cu privire la această obligaţie în cadrul audierii şi cu privire la consecinţele nerespectării obligaţiei.
   (3) Suspectul sau inculpatul care a indicat, printr-o declaraţie dată în cursul procesului penal, un alt loc pentru a fi citat este citat la locul indicat.
   (4) Suspectul sau inculpatul poate fi citat la sediul avocatului ales, dacă nu s-a prezentat după prima citare legal îndeplinită.
   (5) Dacă nu se cunosc nici adresa unde locuieşte suspectul sau inculpatul şi nici locul său de muncă, la sediul organului judiciar se afişează o înştiinţare care trebuie să cuprindă:
   a) anul, luna, ziua şi ora când a fost făcută;
   b) numele şi prenumele celui care a făcut afişarea şi funcţia acestuia;
   c) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, reşedinţa, respectiv sediul celui citat;
   d) numărul dosarului în legătură cu care se face înştiinţarea şi denumirea organului judiciar pe rolul căruia se află dosarul;
   e) menţiunea că înştiinţarea se referă la actul procedural al citaţiei;
   f) menţiunea termenului stabilit de organul judiciar care a emis citaţia în care destinatarul este în drept să se prezinte la organul judiciar pentru a i se comunica citaţia;
   g) menţiunea că, în cazul în care destinatarul nu se prezintă pentru comunicarea citaţiei în interiorul termenului prevăzut la lit. f), citaţia se consideră comunicată la împlinirea acestui termen;
   h) semnătura celui care a afişat înştiinţarea.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 171. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (6) Bolnavii sau persoanele aflate, după caz, în spitale, aşezăminte medicale ori de asistenţă socială se citează prin administraţia acestora.
   (7) Persoanele private de libertate se citează la locul de deţinere, prin administraţia acestuia. O copie a citaţiei se comunică şi administraţiei locului de deţinere.
    ___________
    Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 65. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (71) Militarii se citează la unitatea din care fac parte, prin comandantul acesteia.
    ___________
    Alineatul (7^1) a fost introdus prin punctul 172. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (8) Pentru persoanele care alcătuiesc echipajul unei nave maritime sau fluviale, aflate în cursă, citarea se face la căpitănia portului unde este înregistrată nava.
   (9) Dacă suspectul sau inculpatul locuieşte în străinătate, citarea se face, pentru primul termen, potrivit normelor de drept internaţional penal aplicabile în relaţia cu statul solicitat, în condiţiile legii. În absenţa unei asemenea norme sau în cazul în care instrumentul juridic internaţional aplicabil o permite, citarea se face prin scrisoare recomandată. În acest caz, avizul de primire a scrisorii recomandate, semnat de destinatar, sau refuzul de primire a acesteia ţine loc de dovadă a îndeplinirii procedurii de citare. Pentru primul termen de judecată, suspectul sau inculpatul va fi înştiinţat prin citaţie că are obligaţia de a indica o adresă pe teritoriul României, o adresă de poştă electronică sau mesagerie electronică, unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul. În cazul în care nu se conformează, comunicările i se vor face prin scrisoare recomandată, recipisa de predare la poşta română a scrisorii, în cuprinsul căreia vor fi menţionate actele care se expediază, ţinând loc de dovadă de îndeplinire a procedurii.
   (10) Personalul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare şi cetăţenii români trimişi să lucreze în cadrul organizaţiilor internaţionale, membrii de familie care locuiesc cu ei, cât timp se află în străinătate, precum şi cetăţenii români aflaţi în străinătate în interes de serviciu, inclusiv membrii de familie care îi însoţesc, se citează prin intermediul unităţilor care i-au trimis în străinătate.
   (11) La stabilirea termenului pentru înfăţişarea suspectului sau inculpatului aflat în străinătate se ţine seama de normele internaţionale aplicabile în relaţia cu statul pe teritoriul căruia se afla suspectul sau inculpatul, iar în lipsa unor asemenea norme, de necesitatea ca citaţia în vederea înfăţişării să fie primită cel mai târziu cu 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru înfăţişare.
   (12) Instituţiile, autorităţile publice şi alte persoane juridice se citează la sediul acestora, iar în cazul neidentificării sediului, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile alin. (5).
   (13) Citarea prin intermediul poştei electronice sau al unui sistem de mesagerie electronică se face la adresa electronică ori la coordonatele care au fost indicate în acest scop organului judiciar de către persoana citată sau de către reprezentantul ei.
    ___________
    Alineatul (13) a fost introdus prin punctul 173. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Înmânarea citaţiei

   Art. 260. - (1) Citaţia se înmânează, oriunde este găsit, personal celui citat, care va semna dovada de primire.
   (2) Dacă persoana citată refuză să primească citaţia, persoana însărcinată să comunice citaţia va afişa pe uşa destinatarului o înştiinţare, încheind un proces-verbal cu privire la împrejurările constatate. Înştiinţarea trebuie să cuprindă:
   a) anul, luna, ziua şi ora când afişarea a fost făcută;
   b) numele şi prenumele celui care a făcut afişarea şi funcţia acestuia;
   c) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, reşedinţa, respectiv sediul celui înştiinţat;
   d) numărul dosarului în legătură cu care se face înştiinţarea şi denumirea organului judiciar pe rolul căruia se află dosarul, cu indicarea sediului acestuia;
   e) menţiunea că înştiinţarea se referă la actul procedural al citaţiei;
   f) menţiunea termenului stabilit de organul judiciar care a emis citaţia în care destinatarul este în drept să se prezinte la organul judiciar pentru a i se comunica citaţia;
   g) menţiunea că, în cazul în care destinatarul nu se prezintă pentru comunicarea citaţiei în interiorul termenului prevăzut la lit. f), citaţia se consideră comunicată la împlinirea acestui termen;
   h) semnătura celui care a afişat înştiinţarea.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 174. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (21) Dacă persoana citată, primind citaţia, refuză sau nu poate să semneze dovada de primire, persoana însărcinată să comunice citaţia încheie despre aceasta proces-verbal.
    ___________
    Alineatul (2^1) a fost introdus prin punctul 175. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (3) În cazul în care scrisoarea recomandată prin care se citează un suspect sau inculpat care locuieşte în străinătate nu poate fi înmânată, precum şi în cazul în care statul destinatarului nu permite citarea prin poştă, citaţia se va afişa la sediul parchetului sau al instanţei, după caz.
   (4) Citarea se poate realiza şi prin intermediul autorităţilor competente ale statului străin dacă:
   a) adresa celui citat este necunoscută sau inexactă;
   b) nu a fost posibilă trimiterea citaţiei prin intermediul poştei;
   c) dacă citarea prin poştă a fost ineficientă sau necorespunzătoare.
   (5) Când citarea se face potrivit art. 259 alin. (6) - (8), unităţile acolo arătate sunt obligate a înmâna de îndată citaţia persoanei citate sub luare de dovadă, certificându-i semnătura sau arătând motivul pentru care nu s-a putut obţine semnătura acesteia. Dovada este predată agentului procedural, iar acesta o înaintează organului de urmărire penală sau instanţei de judecată care a emis citaţia.
   (6) Citaţia destinată unei instituţii sau autorităţi publice ori altei persoane juridice se predă la registratură sau funcţionarului însărcinat cu primirea corespondenţei. Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
   (7) Când citarea se realizează potrivit art. 257 alin. (5), persoana care realizează citarea întocmeşte un proces-verbal.
    ___________
    Alineatul (7) a fost introdus prin punctul 176. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Înmânarea citaţiei altor persoane

   Art. 261. - (1) Dacă persoana citată nu se află acasă, agentul înmânează citaţia soţului, unei rude sau oricărei persoane care locuieşte cu ea ori care în mod obişnuit îi primeşte corespondenţa. Citaţia nu poate fi înmânată unui minor sub 14 ani sau unei persoane lipsite de discernământ.
   (2) Dacă persoana citată locuieşte într-un imobil cu mai multe apartamente sau într-un hotel, în lipsa persoanelor arătate la alin. (1), citaţia se predă administratorului, portarului ori celui care în mod obişnuit îl înlocuieşte.
   (3) Persoana care primeşte citaţia semnează dovada de primire, iar agentul, certificând identitatea şi semnătura, încheie proces-verbal. Dacă aceasta refuză sau nu poate semna dovada de primire, agentul afişează citaţia pe uşa locuinţei, încheind proces-verbal.
   (4) În lipsa persoanelor arătate la alin. (1) şi (2), agentul este obligat să se intereseze când poate găsi persoana citată pentru a-i înmâna citaţia. Când persoana citată nu poate fi găsită, agentul afişează pe uşa locuinţei persoanei citate o înştiinţare care trebuie să cuprindă:
   a) anul, luna, ziua şi ora când depunerea sau, după caz, afişarea a fost făcută;
   b) numele şi prenumele celui care a făcut afişarea şi funcţia acestuia;
   c) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, reşedinţa, respectiv sediul celui înştiinţat;
   d) numărul dosarului în legătură cu care se face înştiinţarea şi denumirea organului judiciar pe rolul căruia se află dosarul, cu indicarea sediului acestuia;
   e) menţiunea că înştiinţarea se referă la actul procedural al citaţiei;
   f) menţiunea termenului stabilit de organul judiciar care a emis citaţia în care destinatarul este în drept să se prezinte la organul judiciar pentru a i se comunica citaţia;
   g) menţiunea că, în cazul în care destinatarul nu se prezintă pentru comunicarea citaţiei în interiorul termenului prevăzut la lit. f), citaţia se consideră comunicată la împlinirea acestui termen;
   h) semnătura celui care a afişat înştiinţarea.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 177. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (5) În cazul când persoana citată locuieşte într-un imobil cu mai multe apartamente sau într-un hotel, dacă în citaţie nu s-a indicat apartamentul ori camera în care locuieşte, agentul este obligat să facă investigaţii pentru a afla aceasta. Dacă investigaţiile au rămas fără rezultat, agentul afişează citaţia pe uşa principală a clădirii, încheind proces-verbal şi făcând menţiune despre împrejurările care au făcut imposibilă înmânarea citaţiei.
   (6) Abrogat prin punctul 178. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.
   
Imposibilitatea de a comunica citaţia

    ___________
    Paragraful a fost introdus prin punctul 179. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 2611. - Când comunicarea citaţiei nu se poate face, deoarece imobilul nu există, este nelocuit ori destinatarul nu mai locuieşte în imobilul respectiv, sau atunci când comunicarea nu poate fi făcută din alte motive asemănătoare, agentul întocmeşte un proces-verbal în care menţionează situaţiile constatate, pe care îl trimite organului judiciar care a dispus citarea.
    ___________
    Art. 261^1. - a fost introdus prin punctul 179. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Dovada de primire şi procesul-verbal de predare a citaţiei

   Art. 262. - (1) Dovada de primire a citaţiei trebuie să cuprindă numărul dosarului, denumirea organului de urmărire penală sau a instanţei care a emis citaţia, numele, prenumele şi calitatea persoanei citate, precum şi data pentru care este citată. De asemenea, trebuie să cuprindă data înmânării citaţiei, numele, prenumele, calitatea şi semnătura celui care înmânează citaţia, certificarea de către acesta a identităţii şi semnăturii persoanei căreia i s-a înmânat citaţia, precum şi arătarea calităţii acesteia.
   (2) Ori de câte ori, cu prilejul predării, afişării sau transmiterii electronice a unei citaţii se încheie un proces-verbal, acesta va cuprinde în mod corespunzător şi menţiunile prevăzute la alin. (1). În situaţia în care citarea se realizează prin intermediul poştei electronice sau prin orice alt sistem de mesagerie electronică, la procesul-verbal se ataşează, dacă este posibil, dovada transmiterii acesteia.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 180. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Incidente privind citarea

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 181. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 263. - (1) În cursul judecăţii, neregularitatea cu privire la citare este luată în considerare doar dacă partea lipsă la termenul la care s-a produs neregularitatea o invocă la termenul următor la care este prezentă sau legal citată, dispoziţiile privind sancţiunea nulităţii aplicându-se în mod corespunzător.
   (2) Cu excepţia situaţiei în care prezenţa inculpatului este obligatorie, neregularitatea privind procedura de citare a unei părţi poate fi invocată de către procuror, de către celelalte părţi ori din oficiu numai la termenul la care ea s-a produs.
    ___________
    Art. 263. - a fost modificat prin punctul 181. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Comunicarea altor acte procedurale

   Art. 264. - (1) Comunicarea celorlalte acte de procedură se face potrivit dispoziţiilor prevăzute în prezentul capitol.
   (2) În cazul persoanelor private de libertate, comunicarea celorlalte acte de procedură se face prin fax sau prin orice alt mijloc de comunicare electronică disponibil la locul de detenţie.

   
Mandatul de aducere

   Art. 265. - (1) O persoană poate fi adusă în faţa organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată pe baza unui mandat de aducere, dacă, fiind anterior citată, nu s-a prezentat, în mod nejustificat, iar ascultarea ori prezenţa ei este necesară, sau dacă nu a fost posibilă comunicarea corespunzătoare a citaţiei şi împrejurările indică fără echivoc că persoana se sustrage de la primirea citaţiei.
   (2) Suspectul sau inculpatul poate fi adus cu mandat de aducere, chiar înainte de a fi fost chemat prin citaţie, dacă această măsură se impune în interesul rezolvării cauzei.
   (3) În cursul urmăririi penale mandatul de aducere se emite de către organul de urmărire penală, iar în cursul judecăţii de către instanţă.
   (4) În cazul în care pentru executarea mandatului de aducere este necesară pătrunderea fără consimţământ într-un domiciliu sau sediu, în cursul urmăririi penale mandatul de aducere poate fi dispus, la cererea motivată a procurorului, de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care face parte procurorul.
   (5) Cererea formulată de procuror, în cursul urmăririi penale, trebuie să cuprindă:
   a) motivarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2);
   b) indicarea infracţiunii care constituie obiectul urmăririi penale şi numele suspectului sau al inculpatului;
   c) indicarea adresei unde se află persoana pentru care se solicită emiterea mandatului de aducere.
   (6) Cererea prin care se solicită, în cursul urmăririi penale, emiterea unui mandat de aducere se soluţionează în camera de consiliu, fără citarea părţilor.
   (7) În cazul în care apreciază că cererea este întemeiată, judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune motivat, prin încheiere definitivă, admiterea solicitării parchetului şi încuviinţarea aducerii persoanei solicitate, emiţând de îndată mandatul de aducere.
   (8) Mandatul de aducere emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi trebuie să cuprindă:
   a) denumirea instanţei;
   b) data, ora şi locul emiterii;
   c) numele, prenumele şi calitatea persoanei care a emis mandatul de aducere;
   d) scopul pentru care a fost emis;
   e) numele persoanei care urmează a fi adusă cu mandat şi adresa unde locuieşte. În cazul suspectului sau inculpatului, mandatul de aducere trebuie să menţioneze infracţiunea care constituie obiectul urmăririi penale;
   f) indicarea temeiului şi motivarea necesităţii emiterii mandatului de aducere;
   g) menţiunea că mandatul de aducere poate fi folosit o singură dată;
   h) semnătura judecătorului şi ştampila instanţei.
   (9) În cazul în care judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că nu sunt satisfăcute condiţiile prevăzute la alin. (1), (2) şi (4), dispune, prin încheiere definitivă, respingerea cererii, ca neîntemeiată.
   (10) Mandatul de aducere emis de organul de urmărire penală, în cursul urmăririi penale, sau de instanţă, în cursul judecăţii, trebuie să cuprindă, în mod corespunzător, menţiunile prevăzute la alin. (8).
   (11) Organul judiciar ascultă, de îndată, persoana adusă cu mandat de aducere sau, după caz, efectuează de îndată actul care a necesitat prezenţa acesteia.
   (12) Persoanele aduse cu mandat rămân la dispoziţia organului judiciar numai pe durata impusă de audiere sau de îndeplinirea actului procesual care a făcut necesară prezenţa lor, dar nu mai mult de 8 ore, în afară de cazul când s-a dispus reţinerea ori arestarea preventivă a acestora.

   
Executarea mandatului de aducere

   Art. 266. - (1) Mandatul de aducere se execută prin organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare şi organele de ordine publică. Persoana căreia i se încredinţează executarea mandatului transmite mandatul persoanei pentru care acesta a fost emis şi îi solicită să o însoţească. În cazul în care persoana indicată în mandat refuză să însoţească persoana care execută mandatul sau încearcă să fugă, aceasta va fi adusă prin constrângere.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 182. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (2) În vederea executării mandatului emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de instanţa de judecată, organele prevăzute la alin. (1) pot pătrunde în locuinţa sau sediul oricărei persoane, în care există indicii că se află cel căutat, în cazul în care acesta refuză să coopereze, împiedică executarea mandatului sau pentru orice alt motiv temeinic justificat şi proporţional cu scopul urmărit.
   (3) Dacă persoana arătată în mandatul de aducere nu poate fi adusă din motive de boală, cel însărcinat cu executarea mandatului constată aceasta într-un proces- verbal, care se înaintează de îndată organului de urmărire penală sau, după caz, instanţei de judecată.
   (4) Dacă cel însărcinat cu executarea mandatului de aducere nu găseşte persoana prevăzută în mandat la adresa indicată, face cercetări şi, dacă acestea au rămas fără rezultat, încheie un proces-verbal care va cuprinde menţiuni despre cercetările făcute. Procesul-verbal se înaintează, de îndată, organului de urmărire penală sau, după caz, instanţei de judecată.
   (5) Executarea mandatelor de aducere privind pe militari se face prin comandantul unităţii militare sau prin poliţia militară.
   (6) Activităţile desfăşurate cu ocazia executării mandatului de aducere sunt consemnate într-un proces-verbal, care trebuie să cuprindă:
   a) numele, prenumele şi calitatea celui care îl încheie;
   b) locul unde este încheiat;
   c) menţiuni despre activităţile desfăşurate.
   
Accesul la bazele electronice de date

    ___________
    Paragraful a fost introdus prin punctul 183. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 267 - (1) În vederea realizării procedurii de citare, a comunicării actelor de procedură sau a aducerii cu mandat la desfăşurarea procedurilor, procurorul sau instanţa au drept de acces direct la bazele electronice de date deţinute de organele administraţiei de stat.
   (2) Organele administraţiei de stat care deţin baze electronice de date sunt obligate să colaboreze cu procurorul sau cu instanţa de judecată în vederea asigurării accesului direct al acestora la informaţiile existente în bazele electronice de date, în condiţiile legii.

   
CAPITOLUL II

  Termenele

   
Consecinţele nerespectării termenului

   Art. 268. - (1) Când pentru exercitarea unui drept procesual legea prevede un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exerciţiul dreptului şi nulitatea actului făcut peste termen.
   (2) Când o măsură procesuală nu poate fi luată decât pe un anumit termen, expirarea acestuia atrage de drept încetarea efectului măsurii.
   (3) Pentru celelalte termene procedurale se aplică, în caz de nerespectare, dispoziţiile privitoare la nulităţi.

   
Calculul termenelor procedurale

   Art. 269. - (1) La calcularea termenelor procedurale se porneşte de la ora, ziua, luna sau anul prevăzut în actul care a provocat curgerea termenului, în afară de cazul când legea dispune altfel.
   (2) La calcularea termenelor pe ore sau pe zile nu se socoteşte ora sau ziua de la care începe să curgă termenul, nici ora sau ziua în care acesta se împlineşte.
   (3) Termenele socotite pe luni sau pe ani expiră, după caz, la sfârşitul zilei corespunzătoare a ultimei luni ori la sfârşitul zilei şi lunii corespunzătoare din ultimul an. Dacă această zi cade într-o lună care nu are zi corespunzătoare, termenul expiră în ultima zi a acelei luni.
   (4) Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul expiră la sfârşitul primei zile lucrătoare care urmează.

   
Art. 269. A fost admisă pronunţarea unei hotărâri prealabile prin Decizie 12/2020 :
D E C I D E:
Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Timişoara -- Secţia penală în Dosarul nr. 1.934/220/2019, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: "Dacă, în interpretarea dispoziţiilor art. 269 şi art. 270 din Codul de procedură penală, actul de procedură care trebuie făcut într-un anumit termen este trimis prin e-mail/fax, în ultima zi a termenului care se calculează pe zile, este socotit a fi făcut în termen, chiar dacă actul de procedură se înregistrează la organul judiciar după expirarea termenului."
Stabileşte că în interpretarea dispoziţiilor art. 269 şi art. 270 din Codul de procedură penală, dacă actul de procedură care trebuie făcut într-un anumit termen este trimis prin e-mail sau fax, în ultima zi a termenului care se calculează pe zile, este socotit a fi făcut în termen, chiar dacă actul de procedură se înregistrează la organul judiciar după expirarea termenului.
Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 28 aprilie 2020.

   
Acte considerate ca făcute în termen

   Art. 270. - (1) Actul depus înăuntrul termenului prevăzut de lege la administraţia locului de deţinere ori la unitatea militară sau la oficiul poştal prin scrisoare recomandată este considerat ca făcut în termen. Înregistrarea sau atestarea făcută de către administraţia locului de deţinere pe actul depus, recipisa oficiului poştal, precum şi înregistrarea ori atestarea făcută de unitatea militară pe actul depus servesc ca dovadă a datei depunerii actului.
   (2) Dacă un act care trebuia făcut într-un anumit termen a fost comunicat sau transmis, din necunoaştere ori dintr-o greşeală vădită a expeditorului, înainte de expirarea termenului, unui organ judiciar care nu are competenţă, se consideră că a fost depus în termen, chiar dacă actul ajunge la organul judiciar competent după expirarea termenului fixat.
   (3) Cu excepţia căilor de atac, actul efectuat de procuror este considerat ca făcut în termen dacă data la care a fost trecut în registrul de ieşire al parchetului este înăuntrul termenului cerut de lege pentru efectuarea actului.

   
Art. 270. A fost admisă pronunţarea unei hotărâri prealabile prin Decizie 12/2020 :
D E C I D E:
Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Timişoara -- Secţia penală în Dosarul nr. 1.934/220/2019, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: "Dacă, în interpretarea dispoziţiilor art. 269 şi art. 270 din Codul de procedură penală, actul de procedură care trebuie făcut într-un anumit termen este trimis prin e-mail/fax, în ultima zi a termenului care se calculează pe zile, este socotit a fi făcut în termen, chiar dacă actul de procedură se înregistrează la organul judiciar după expirarea termenului."
Stabileşte că în interpretarea dispoziţiilor art. 269 şi art. 270 din Codul de procedură penală, dacă actul de procedură care trebuie făcut într-un anumit termen este trimis prin e-mail sau fax, în ultima zi a termenului care se calculează pe zile, este socotit a fi făcut în termen, chiar dacă actul de procedură se înregistrează la organul judiciar după expirarea termenului.
Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 28 aprilie 2020.

   
Calculul termenelor în cazul măsurilor privative sau restrictive de drepturi

   Art. 271. - În calculul termenelor privind măsurile preventive sau orice măsuri restrictive de drepturi, ora sau ziua de la care începe şi cea la care se sfârşeşte termenul intră în durata acestuia.

   
CAPITOLUL III

  Cheltuielile judiciare

   
Acoperirea cheltuielilor judiciare

   Art. 272. - (1) Cheltuielile necesare pentru efectuarea actelor de procedură, administrarea probelor, conservarea mijloacelor materiale de probă, administrarea şi, după caz, valorificarea în cursul procesului penal a bunurilor indisponibilizate, onorariile avocaţilor, precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea procesului penal se acoperă din sumele avansate de stat sau plătite de părţi.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 6/2021 începând cu 28.02.2021.

   (2) Cheltuielile judiciare prevăzute la alin. (1), avansate de stat, sunt cuprinse distinct, după caz, în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei, al Ministerului Public, precum şi al altor ministere de resort.

   
Sumele cuvenite martorului, expertului şi interpretului

   Art. 273. - (1) Martorul, expertul şi interpretul chemaţi de organul de urmărire penală ori de instanţă au dreptul la restituirea cheltuielilor de transport, întreţinere, locuinţă şi a altor cheltuieli necesare, prilejuite de chemarea lor.
   (2) Martorul, expertul şi interpretul care sunt salariaţi au dreptul la venitul de la locul de muncă, pe durata lipsei de la serviciu pricinuite de chemarea la organul de urmărire penală sau la instanţă.
   (3) Martorul care nu este salariat, dar are venit din muncă, este îndreptăţit să primească o compensare.
   (4) Expertul şi interpretul au dreptul la o retribuţie pentru îndeplinirea însărcinării date, în cazurile şi în condiţiile prevăzute prin dispoziţii legale.
   (5) Sumele acordate potrivit alin. (1), (3) şi (4) se plătesc pe baza dispoziţiilor luate de organul care a dispus chemarea şi în faţa căruia s-a prezentat martorul, expertul sau interpretul, din fondul cheltuielilor judiciare special alocat.

   
Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de renunţare la urmărirea penală, condamnare, amânarea aplicării pedepsei sau renunţarea la aplicarea pedepsei

   Art. 274. - (1) În caz de renunţare la urmărirea penală, condamnare, amânare a aplicării pedepsei sau renunţare la aplicarea pedepsei, suspectul sau, după caz, inculpatul este obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, cu excepţia cheltuielilor privind avocaţii din oficiu şi interpreţii desemnaţi de organele judiciare, care rămân in sarcina statului.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 66. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (2) Când sunt mai mulţi suspecţi sau, după caz, inculpaţi, procurorul sau, după caz, instanţa hotărăşte partea din cheltuielile judiciare datorate de fiecare. La stabilirea acestei părţi se ţine seama, pentru fiecare dintre suspecţi sau, după caz, inculpaţi, de măsura în care a provocat cheltuielile judiciare.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 66. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (3) Partea responsabilă civilmente, în măsura în care este obligată solidar cu inculpatul la repararea pagubei, este obligată în mod solidar cu acesta şi la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

   
Plata cheltuielilor avansate de stat în celelalte cazuri

   Art. 275. - (1) Cheltuielile judiciare avansate de stat sunt suportate după cum urmează:
   1. în caz de achitare, de către:
   a) persoana vătămată, în măsura în care i se reţine o culpă procesuală;
    ___________
    Potrivit Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţienr. 58/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial nr. 574 din 30 iulie 2008, dispoziţiile art. 192 alin. 1 pct. 1 lit. a) şi pct. 2 lit. b) şi c) din Codul de procedură penală anterior [art. 275 alin. (1) pct. 1 lit. a) şi b), pct. 2 lit. b), c), d), pct. 3 lit. a) Cod procedră penală actual] se interpretează în sensul că: În cazul în care partea vătămată este minor, cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea cauzei vor fi suportate de minorul parte vătămată, prin reprezentant legal.
Dispoziţiile acestei decizii îşi menţin valabilitatea şi sub imperiul Codului de procedură penală actual, cu diferenţele impuse de noua reglementare şi anume că persoana vatamată nu va mai suporta cheltuielile în cazul în care acestea au fost determinate de aceasta ci în cazul în care i se reţine o culpă procesuală.

   b) partea civilă căreia i s-au respins în totul pretenţiile civile, în măsura în care i se reţine o culpă procesuală;
   c) inculpatul care a fost obligat la repararea prejudiciului;
   2. în caz de încetare a procesului penal, de către:
   a) inculpat, dacă există o cauză de nepedepsire;
   b) persoana vătămată, în caz de retragere a plângerii prealabile sau în cazul în care plângerea prealabilă a fost tardiv introdusă;
   c) partea prevăzută în acordul de mediere, în cazul în care a intervenit medierea penală;
   d) inculpatul şi persoana vătămată, în caz de împăcare.
    ___________
    Litera d) a fost introdusă prin punctul 184. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   3. dacă inculpatul cere continuarea procesului penal, cheltuielile judiciare sunt suportate de către:
   a) persoana vătămată, atunci când aceasta şi-a retras plângerea prealabilă ori s-a dispus clasarea în temeiul dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. a) -c) sau achitarea inculpatului, în măsura în care i se reţine o culpă procesuală;
    ___________
    Litera a) a fost modificată prin punctul 67. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   b) inculpat, atunci când se dispune clasarea pentru alte situaţii decât cele prevăzute în dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. a) -c) ori încetarea procesului penal;
   4. în caz de restituire a cauzei la parchet în procedura camerei preliminare, cheltuielile judiciare sunt suportate de către stat.
   (2) În cazul declarării apelului, recursului în casaţie ori al introducerii unei contestaţii sau oricărei alte cereri, cheltuielile judiciare sunt suportate de către persoana căreia i s-a respins ori care şi-a retras apelul, recursul în casaţie, contestaţia sau cererea.
    ___________
   *) Potrivit Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 82/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial nr. 780 din 21 noiembrie 2008, dispoziţiile art. 192 alin. 2 din Codul de procedură penală anterior [art. 275 alin. (2) Cod procedură penală actual] se interpretează în sensul că: În cazul respingerii plângerii formulate în condiţiile art. 2781 din Codul de procedură penală anterior [art. 340 Cod procedură penală actual] împotriva rezoluţiei sau ordonanţei procurorului de netrimitere în judecată ori a dispoziţiei de netrimitere în judecată cuprinse în rechizitoriu, cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea acesteia vor fi suportate de către persoana căreia i s-a respins plângerea.
Decizia Curţii rămâne obligatorie pentru instanţe în condiţiile în care dispoziţiile legale actuale nu conţin modificări de natură să afecteze aplicabilitatea acesteia.

   (3) În toate celelalte cazuri, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
    ___________
   *) Potrivit Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 29/2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 772 din 14 noiembrie 2007, în cazul respingerii cererii de înlocuire a măsurii internării medicale cu obligarea la tratament medical, formulată de persoana internată, cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea acesteia rămân în sarcina statului, potrivit art. 192 alin. (3) din Codul de procedură penală anterior [art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală actual].
Dispoziţiile acestei decizii râmân obligatoirii pentru instanţe în condiţiile în care prevederile legale actuale nu au suferit modificări esenţiale.

   (4) În cazul când mai multe părţi sau persoane vătămate sunt obligate la suportarea cheltuielilor judiciare, instanţa hotărăşte partea din cheltuielile judiciare datorate de fiecare.
   (5) Dispoziţiile alin. (1) pct. 1 şi 2 şi ale alin. (2) - (4) se aplică în mod corespunzător în cazul dispunerii în cursul urmăririi penale a unei soluţii de clasare şi în situaţia respingerii unei plângeri formulate împotriva actelor şi măsurilor dispuse de organele de urmărire penală.
   (6) Cheltuielile privind avocaţii din oficiu şi interpreţii desemnaţi de organele judiciare, potrivit legii, rămân în sarcina statului.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 68. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (7) În situaţia contestaţiilor formulate de către administraţia penitenciarului în cazurile prevăzute de Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.
    ___________
    Alineatul (7) a fost introdus prin punctul 69. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   
Plata cheltuielilor judiciare făcute de părţi

   Art. 276. - (1) În caz de condamnare, renunţare la urmărirea penală, renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei, inculpatul este obligat să plătească persoanei vătămate, precum şi părţii civile căreia i s-a admis acţiunea civilă cheltuielile judiciare făcute de acestea.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 185. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (2) Când acţiunea civilă este admisă numai în parte, instanţa îl poate obliga pe inculpat la plata totală sau parţială a cheltuielilor judiciare.
   (3) În caz de renunţare la pretenţiile civile, precum şi în caz de tranzacţie, mediere ori recunoaştere a pretenţiilor civile, instanţa dispune asupra cheltuielilor conform înţelegerii părţilor.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 185. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (4) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), când sunt mai mulţi inculpaţi ori dacă există şi parte responsabilă civilmente, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 274 alin. (2) şi (3).
   (5) În caz de achitare, persoana vătămată sau partea civilă este obligată să plătească inculpatului şi, după caz, părţii responsabile civilmente cheltuielile judiciare făcute de aceştia, în măsura în care au fost provocate de persoana vătămată sau de partea civilă.
   (6) În celelalte cazuri instanţa stabileşte obligaţia de restituire potrivit legii civile.

   
CAPITOLUL IV

  Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite

   
Modificări în acte procedurale

   Art. 277. - (1) Orice adăugare, corectură ori suprimare făcută în cuprinsul unui act procedural este luată în considerare numai dacă aceste modificări sunt confirmate în scris, în cuprinsul sau la sfârşitul actului, de către cei care l-au semnat.
   (2) Modificările neconfirmate, dar care nu schimbă înţelesul frazei, rămân valabile.
   (3) Locurile nescrise în cuprinsul unei declaraţii trebuie barate, astfel încât să nu se poată face adăugări.

   
Îndreptarea erorilor materiale

   Art. 278. - (1) Erorile materiale evidente din cuprinsul unui act procedural se îndreaptă de însuşi organul de urmărire penală, de judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de cameră preliminară ori de instanţa care a întocmit actul, la cererea celui interesat ori din oficiu.
   (2) În vederea îndreptării erorii, părţile pot fi chemate spre a da lămuriri.
   (3) Despre îndreptarea efectuată organul judiciar întocmeşte, după caz, un proces-verbal sau o încheiere, făcându-se menţiune şi la sfârşitul actului corectat.

   
Înlăturarea unor omisiuni vădite

   Art. 279. - Dispoziţiile art. 278 se aplică şi în cazul când organul judiciar, ca urmare a unei omisiuni vădite, nu s-a pronunţat asupra sumelor pretinse de martori, experţi, interpreţi, avocaţi, potrivit art. 272 şi 273, precum şi cu privire la restituirea lucrurilor sau la ridicarea măsurilor asigurătorii.

   
CAPITOLUL V

  Nulităţile

   
Efectele nulităţii

   Art. 280. - (1) Încălcarea dispoziţiilor legale care reglementează desfăşurarea procesului penal atrage nulitatea actului în condiţiile prevăzute expres de prezentul cod.
   (2) Actele îndeplinite ulterior actului care a fost declarat nul sunt la rândul lor lovite de nulitate, atunci când există o legătură directă între acestea şi actul declarat nul.
   (3) Atunci când constată nulitatea unui act, organul judiciar dispune, când este necesar şi dacă este posibil, refacerea acelui act cu respectarea dispoziţiilor legale.

   
Punere în aplicare Art. 280. prin Lege 255/2013 :
(3) În cauzele aflate în curs de judecată la data intrării în vigoare a legii noi, încălcarea, în cursul urmăririi penale, a dispoziţiilor legale privind prezenţa obligatorie a învinuitului sau a inculpatului ori asistarea obligatorie a acestora de către apărător poate fi invocată până la începerea dezbaterilor.
(2) Nulitatea oricărui act sau oricărei lucrări efectuate înainte de intrarea în vigoare a legii noi poate fi invocată numai în condiţiile Codului de procedură penală.

   
Nulităţile absolute

   Art. 281. - (1) Determină întotdeauna aplicarea nulităţii încălcarea dispoziţiilor privind:
   a) compunerea completului de judecată;
   b) competenţa materială şi competenţa personală a instanţelor judecătoreşti, atunci când judecata a fost efectuată de o instanţă inferioară celei legal competente;
    ___________
    Litera b) a fost declarată parţial neconstituţională prin paragraful din Decizie nr. 302/2017 începând cu 17.07.2017.

   c) publicitatea şedinţei de judecată;
   d) participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii;
   e) prezenţa suspectului sau a inculpatului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii;
   f) asistarea de către avocat a suspectului sau a inculpatului, precum şi a celorlalte părţi, atunci când asistenţa este obligatorie.
   (2) Nulitatea absolută se constată din oficiu sau la cerere.
   (3) Încălcarea dispoziţiilor legale prevăzute la alin. (1) lit. a) -d) poate fi invocată în orice stare a procesului.
   (4) Încălcarea dispoziţiilor legale prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f) trebuie invocată:
   a) până la încheierea procedurii în camera preliminară, dacă încălcarea a intervenit în cursul urmăririi penale sau în procedura camerei preliminare;
    ___________
    Litera a) a fost declarată parţial neconstituţională prin paragraful din Decizie nr. 88/2019 începând cu 20.06.2019.

   b) în orice stare a procesului, dacă încălcarea a intervenit în cursul judecăţii;
   c) în orice stare a procesului, indiferent de momentul la care a intervenit încălcarea, când instanţa a fost sesizată cu un acord de recunoaştere a vinovăţiei.

   
Nulităţile relative

   Art. 282. - (1) Încălcarea oricăror dispoziţii legale în afara celor prevăzute la art. 281 determină nulitatea actului atunci când prin nerespectarea cerinţei legale s-a adus o vătămare drepturilor părţilor ori ale subiecţilor procesuali principali, care nu poate fi înlăturată altfel decât prin desfiinţarea actului.
   (2) Nulitatea relativă poate fi invocată de procuror, suspect, inculpat, celelalte părţi sau persoana vătămată, atunci când există un interes procesual propriu în respectarea dispoziţiei legale încălcate.
    ___________
    Alineatul (2) a fost declarat parţial neconstituţional prin paragraful din Decizie nr. 554/2017 începând cu 21.12.2017.

   (3) Nulitatea relativă se invocă în cursul sau imediat după efectuarea actului ori cel mai târziu în termenele prevăzute la alin. (4).
   (4) Încălcarea dispoziţiilor legale prevăzute la alin. (1) poate fi invocată:
   a) până la închiderea procedurii de cameră preliminară, dacă încălcarea a intervenit în cursul urmăririi penale sau în această procedură;
   b) până la primul termen de judecată cu procedura legal îndeplinită, dacă încălcarea a intervenit în cursul urmăririi penale, când instanţa a fost sesizată cu un acord de recunoaştere a vinovăţiei;
   c) până la următorul termen de judecată cu procedura completă, dacă încălcarea a intervenit în cursul judecăţii.
   (5) Nulitatea relativă se acoperă atunci când:
   a) persoana interesată nu a invocat-o în termenul prevăzut de lege;
   b) persoana interesată a renunţat în mod expres la invocarea nulităţii.

    ___________
   *) Potrivit Deciziei nr. 24/2006 privind examinarea recursului în interesul legii, în aplicarea prevederilor art. 310, art. 357 alin. 4 şi ale art. 358 din CPP anterior [art. 405 şi art. 404 (7) CPP actual], Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că: Dispozitivul hotărârii trebuie să cuprindă menţiunea că pronunţarea acesteia s-a făcut în şedinţă publică. Nerespectarea acestei cerinţe atrage nulitatea hotărârii, în condiţiile reglementate prin art. 197 alin. 1 şi 4 din CPP anterior [art. 282 CPP actual], numai atunci când se dovedeşte că s-a adus o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin anularea acelui act, iar anularea actului este necesară pentru aflarea adevărului şi pentru justa soluţionare a cauzei.
Decizia Curţii rămâne obligatorie pentru instanţe în condiţiile în care dispoziţiile legale actuale nu conţin modificări de natură să afecteze aplicabilitatea acesteia.

   
CAPITOLUL VI

  Amenda judiciară

   
Abateri judiciare

   Art. 283. - (1) Următoarele abateri săvârşite în cursul procesului penal se sancţionează cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei:
   a) neîndeplinirea în mod nejustificat sau îndeplinirea greşită ori cu întârziere a lucrărilor de citare sau de comunicare a actelor procedurale, de transmitere a dosarelor, precum şi a oricăror alte lucrări, dacă prin aceasta s-au provocat întârzieri în desfăşurarea procesului penal;
   b) neîndeplinirea ori îndeplinirea greşită a îndatoririlor de înmânare a citaţiilor sau a celorlalte acte procedurale, precum şi neexecutarea mandatelor de aducere.
   (2) Lipsa nejustificată a martorului, precum şi a persoanei vătămate, părţii civile sau părţii civilmente responsabile, chemate să dea declaraţii, sau părăsirea, fără permisiune ori fără un motiv întemeiat, a locului unde urmează a fi audiate se sancţionează cu amendă judiciară de la 250 lei la 5.000 lei.
   (3) Lipsa nejustificată a avocatului ales sau desemnat din oficiu, fără a asigura substituirea, în condiţiile legii, sau refuzul nejustificat al acestuia de a asigura apărarea, în condiţiile în care s-a asigurat exercitarea deplină a tuturor drepturilor procesuale, se sancţionează cu amendă judiciară de la 500 lei la 5.000 lei. Baroul de avocaţi este informat cu privire la amendarea unui membru al baroului.
   (4) Următoarele abateri săvârşite în cursul procesului penal se sancţionează cu amendă judiciară de la 500 lei la 5.000 lei:
   a) împiedicarea în orice mod a exercitării, în legătură cu procesul, a atribuţiilor care revin organelor judiciare, personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, experţilor desemnaţi de organul judiciar în condiţiile legii, agenţilor procedurali, precum şi altor salariaţi ai instanţelor şi parchetelor;
   b) lipsa nejustificată a expertului sau interpretului legal citat;
   c) tergiversarea de către expert sau interpret a îndeplinirii însărcinărilor primite;
   d) neîndeplinirea de către orice persoană a obligaţiei de prezentare, la cererea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată, a obiectelor ori înscrisurilor cerute de acestea, precum şi neîndeplinirea aceleiaşi obligaţii de către reprezentantul legal al persoanei juridice sau de cel însărcinat cu aducerea la îndeplinire a acestei obligaţii;
   e) nerespectarea obligaţiei de păstrare, prevăzută la art. 160 alin. (3);
   f) neluarea de către reprezentantul legal al persoanei juridice în cadrul căreia urmează a se efectua o expertiză a măsurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei, precum şi împiedicarea de către orice persoană a efectuării expertizei în condiţiile legii;
   g) nerespectarea de către părţi, avocaţii acestora, martori, experţi, interpreţi sau orice alte persoane a măsurilor luate de către preşedintele completului de judecată potrivit art. 352 alin. (9) sau art. 359;
    ___________
    Litera g) a fost modificată prin punctul 186. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   h) nerespectarea de către avocaţii părţilor a măsurilor luate de către preşedintele completului de judecată potrivit art. 359, cu excepţia situaţiilor când aceştia susţin cereri, excepţii, concluzii pe fondul cauzei, precum şi atunci când procedează la audierea părţilor, martorilor şi experţilor;
   i) manifestările ireverenţioase ale părţilor, martorilor, experţilor, interpreţilor sau ale oricăror alte persoane faţă de judecător sau procuror;
   j) Abrogată prin punctul 187. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.
   k) nerespectarea de către suspect sau inculpat a obligaţiei de a încunoştinţa în scris, în termen de cel mult 3 zile, organele judiciare despre orice schimbare a locuinţei pe parcursul procesului penal;
   l) neîndeplinirea de către martor a obligaţiei de a încunoştinţa organele judiciare, în termen de cel mult 5 zile, despre schimbarea locuinţei pe parcursul procesului penal, potrivit art. 120 alin. (2) lit. c);
   m) neîndeplinirea în mod nejustificat de către organul de cercetare penală a dispoziţiilor scrise ale procurorului, în termenul stabilit de acesta;
   n) abuzul de drept constând în exercitarea cu rea-credinţă a drepturilor procesuale şi procedurale de către părţi, reprezentanţii legali ai acestora ori consilierii juridici;
   o) neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 142 alin. (2) sau a obligaţiei prevăzute la art. 152 alin. (3) de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului;
    ___________
    Litera o) a fost modificată prin punctul 70. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   o1) neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1461 alin. (7) de către instituţiile de credit sau entităţile financiare care efectuează tranzacţiile financiare;
    ___________
    Litera o^1) a fost introdusă prin punctul 71. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   p) neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 147 alin. (5) de către unităţile poştale ori de transport sau orice alte persoane fizice ori juridice care efectuează activităţi de transport sau transfer de informaţii;
   q) neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 153 alin. (3) de către furnizorul de servicii sau de persoana în posesia căreia sunt sau care are sub control datele prevăzute la art. 153 alin. (1).
    ___________
    Litera q) a fost modificată prin punctul 72. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (5) Amenzile judiciare aplicate constituie venituri la bugetul de stat, cuprinzându-se distinct în bugetul Ministerului Public sau al Ministerului Administraţiei şi Internelor, al Ministerului Justiţiei, după caz, potrivit legii.
   (6) Aplicarea amenzii judiciare nu înlătură răspunderea penală, în cazul în care fapta constituie infracţiune.

   
Procedura privitoare la amenda judiciară

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 189. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 284. - (1) Amenda se aplică de organul de urmărire penală prin ordonanţă, iar de judecătorul de drepturi şi libertăţi, de judecătorul de cameră preliminară şi de instanţa de judecată, prin încheiere.
   (2) Persoana amendată poate cere anularea ori reducerea amenzii. Cererea de anulare sau de reducere se poate face în termen de 10 zile de la comunicarea ordonanţei ori a încheierii de amendare.
   (3) Dacă persoana amendată justifică de ce nu şi-a putut îndeplini obligaţia, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată poate dispune anularea ori reducerea amenzii.
   (4) Cererea de anulare sau de reducere a amenzii aplicate prin ordonanţă va fi soluţionată de judecătorul de drepturi şi libertăţi, prin încheiere.
   (5) Cererea de anulare sau de reducere a amenzii aplicate prin încheiere va fi soluţionată de un alt judecător de drepturi şi libertăţi, respectiv de un alt judecător de cameră preliminară ori de un alt complet, prin încheiere.
    ___________
    Art. 284. - a fost modificat prin punctul 189. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
PARTEA SPECIALĂ

   
TITLUL I

  Urmărirea penală

   
CAPITOLUL I

  Dispoziţii generale

   
Obiectul urmăririi penale

   Art. 285. - (1) Urmărirea penală are ca obiect strângerea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunilor, la identificarea persoanelor care au săvârşit o infracţiune şi la stabilirea răspunderii penale a acestora, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată.
   (2) Procedura din cursul urmăririi penale este nepublică.

   
Actele organelor de urmărire penală

   Art. 286. - (1) Procurorul dispune asupra actelor sau măsurilor procesuale şi soluţionează cauza prin ordonanţă, dacă legea nu prevede altfel.
   (2) Ordonanţa trebuie să cuprindă:
   a) denumirea parchetului şi data emiterii;
   b) numele, prenumele şi calitatea celui care o întocmeşte;
   c) fapta care face obiectul urmăririi penale, încadrarea juridică a acesteia şi, după caz, datele privitoare la persoana suspectului sau inculpatului;
   d) obiectul actului sau măsurii procesuale ori, după caz, tipul soluţiei, precum şi motivele de fapt şi de drept ale acestora;
   d1) atunci când este cazul, menţiunea căii de atac disponibile, cu arătarea termenului în care aceasta poate fi exercitată;
    ___________
    Litera d^1) a fost introdusă prin punctul 73. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   e) date referitoare la măsurile asigurătorii, măsurile de siguranţă cu caracter medical şi măsurile preventive luate în cursul urmăririi;
   f) alte menţiuni prevăzute de lege;
   g) semnătura celui care a întocmit-o.
   (3) Abrogat prin punctul 190. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.
   (4) Organele de cercetare penală dispun, prin ordonanţă, asupra actelor şi măsurilor procesuale şi formulează propuneri prin referat. Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 191. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Păstrarea unor acte de urmărire penală

   Art. 287. - (1) Când legea prevede că un act sau o măsură procesuală trebuie să fie încuviinţată, autorizată sau confirmată, un exemplar al actului rămâne la procuror.
   (2) În cazurile în care procurorul sesizează judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară ori alte autorităţi prevăzute de lege, în vederea soluţionării propunerilor ori cererilor formulate în cursul urmăririi penale, va înainta copii numerotate şi certificate de grefa parchetului de pe actele dosarului ori numai de pe cele care au legătură cu cererea sau propunerea formulată. Organul de urmărire penală păstrează originalul actelor, în vederea continuării urmăririi penale.

   
CAPITOLUL II

  Sesizarea organelor de urmărire penală

   
SECŢIUNEA 1

  Reglementări generale

   
Modurile de sesizare

   Art. 288. - (1) Organul de urmărire penală este sesizat prin plângere sau denunţ, prin actele încheiate de alte organe de constatare prevăzute de lege ori se sesizează din oficiu.
   (2) Când, potrivit legii, punerea în mişcare a acţiunii penale se face numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, la sesizarea formulată de persoana prevăzută de lege ori cu autorizarea organului prevăzut de lege, acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare în lipsa acestora.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 192. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (3) În cazul infracţiunilor săvârşite de militari, sesizarea comandantului este necesară numai în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute la art. 413-417 din Codul penal.

   
Plângerea

   Art. 289. - (1) Plângerea este încunoştinţarea făcută de o persoană fizică sau juridică, referitoare la o vătămare ce i s-a cauzat prin infracţiune.
   (2) Plângerea trebuie să cuprindă: numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea şi domiciliul petiţionarului ori, pentru persoane juridice, denumirea, sediul, codul unic de înregistrare, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar, indicarea reprezentantului legal ori convenţional, descrierea faptei care formează obiectul plângerii, precum şi indicarea făptuitorului şi a mijloacelor de probă, dacă sunt cunoscute.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 193. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (3) Plângerea se poate face personal sau prin mandatar. Mandatul trebuie să fie special, iar procura rămâne ataşată plângerii.
   (4) Dacă este făcută în scris, plângerea trebuie semnată de persoana vătămată sau de mandatar.
   (5) Plângerea în formă electronică îndeplineşte condiţiile de formă numai dacă este certificată prin semnătură electronică, în conformitate cu prevederile legale.
   (6) Plângerea formulată oral se consemnează într-un proces-verbal de către organul care o primeşte.
   (7) Plângerea se poate face şi de către unul dintre soţi pentru celălalt soţ sau de către copilul major pentru părinţi. Persoana vătămată poate să declare că nu îşi însuşeşte plângerea.
   (8) Pentru persoana lipsită de capacitatea de exerciţiu, plângerea se face de reprezentantul său legal. Persoana cu capacitate de exerciţiu restrânsă poate face plângere cu încuviinţarea persoanelor prevăzute de legea civilă. În cazul în care făptuitorul este persoana care reprezintă legal sau încuviinţează actele persoanei vătămate, sesizarea organelor de urmărire penală se face din oficiu.
   (9) Plângerea greşit îndreptată la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată se trimite, pe cale administrativă, organului judiciar competent.
   (10) În cazul în care plângerea este întocmită de către o persoană care locuieşte pe teritoriul României, cetăţean român, străin sau persoană fără cetăţenie, şi prin aceasta se sesizează săvârşirea unei infracţiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, organul judiciar este obligat să primească plângerea şi să o transmită organului competent din ţara pe teritoriul căreia a fost comisă infracţiunea. Regulile privind cooperarea judiciară în materie penală se aplică în mod corespunzător.
   (11) Persoana care nu vorbeşte sau nu înţelege limba română poate depune plângerea în limba pe care o înţelege. Odată cu depunerea plângerii aceasta poate solicita ca, atunci când este citată, să primească şi o traducere a citaţiei.
    ___________
    Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 74. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   
Denunţul

   Art. 290. - (1) Denunţul este încunoştinţarea făcută de către o persoană fizică sau juridică despre săvârşirea unei infracţiuni.
   (2) Denunţul se poate face numai personal, dispoziţiile art. 289 alin. (2), (4) - (6) şi (8) - (10) aplicându-se în mod corespunzător.
   (3) Abrogat prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 14/2017 începând cu 05.02.2017.
    ___________
    Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 13/2017 începând cu 01.02.2017.

   
Sesizările făcute de persoane cu funcţii de conducere şi de alte persoane

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 194. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 291. - (1) Orice persoană cu funcţie de conducere în cadrul unei autorităţi a administraţiei publice sau în cadrul altor autorităţi publice, instituţii publice ori al altor persoane juridice de drept public, precum şi orice persoană cu atribuţii de control, care, în exercitarea atribuţiilor lor, au luat cunoştinţă de săvârşirea unei infracţiuni pentru care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu, sunt obligate să sesizeze de îndată organul de urmărire penală şi să ia măsuri pentru ca urmele infracţiunii, corpurile delicte şi orice alte mijloace de probă să nu dispară.
   (2) Orice persoană care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu de interes public, care în exercitarea atribuţiilor sale a luat cunoştinţă de săvârşirea unei infracţiuni pentru care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu, este obligată să sesizeze de îndată organul de urmărire penală.
    ___________
    Art. 291. - a fost modificat prin punctul 194. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Sesizarea din oficiu

   Art. 292. - Organul de urmărire penală se sesizează din oficiu dacă află că s-a săvârşit o infracţiune pe orice altă cale decât cele prevăzute la art. 289-291 şi încheie un proces-verbal în acest sens.

   
Constatarea infracţiunii flagrante

   Art. 293. - (1) Este flagrantă infracţiunea descoperită în momentul săvârşirii sau imediat după săvârşire.
   (2) Este de asemenea considerată flagrantă şi infracţiunea al cărei făptuitor, imediat după săvârşire, este urmărit de organele de ordine publică şi de siguranţă naţională, de persoana vătămată, de martorii oculari sau de strigătul public ori prezintă urme care justifică suspiciunea rezonabilă că ar fi săvârşit infracţiunea sau este surprins aproape de locul comiterii infracţiunii cu arme, instrumente sau orice alte obiecte de natură a-l presupune participant la infracţiune.
   (3) În cazul infracţiunii flagrante, organele de ordine publică şi siguranţă naţională întocmesc un proces-verbal, în care consemnează toate aspectele constatate şi activităţile desfăşurate, pe care îl înaintează de îndată organului de urmărire penală.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 195. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (4) Plângerile şi cererile prezentate în scris, corpul delict, precum şi obiectele şi înscrisurile ridicate cu ocazia constatării infracţiunii sunt puse la dispoziţia organului de urmărire penală.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 195. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.
    ___________
    Art. 293. Derogare prin alineatul din Lege nr. 407/2006 începând cu 24.07.2015.

   
Examinarea sesizării

   Art. 294 - (1) La primirea sesizării, organul de urmărire penală procedează la verificarea competenţei sale, iar în cazul prevăzut la art. 58 alin. (3) înaintează procurorului cauza, împreună cu propunerea de trimitere a sesizării organului competent.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 196. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (2) În situaţia în care plângerea sau denunţul nu îndeplineşte condiţiile de formă prevăzute de lege ori descrierea faptei este incompletă ori neclară, se restituie pe cale administrativă petiţionarului, cu indicarea elementelor care lipsesc.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 196. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (3) Atunci când sesizarea îndeplineşte condiţiile legale de admisibilitate, dar din cuprinsul acesteia rezultă vreunul dintre cazurile de împiedicare a exercitării acţiunii penale prevăzute de art. 16 alin. (1), organele de cercetare penală înaintează procurorului actele, împreună cu propunerea de clasare.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 196. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (4) În cazul în care procurorul apreciază propunerea întemeiată, dispune, prin ordonanţă, clasarea.

   
Autorizări sau alte condiţii prealabile efectuării în continuare a urmăririi penale faţă de o persoană

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 75. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   Art. 2941. - Ori de câte ori este necesară o autorizare sau îndeplinirea unei alte condiţii prealabile pentru a se dispune efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de o anumită persoană, parchetul, odată cu sesizarea instituţiei competente, înaintează un referat întocmit de procuror, care va cuprinde date şi informaţii cu privire la săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală de către persoana cu privire la care se solicită autorizarea.
    ___________
    Art. 294^1. - a fost modificat prin punctul 75. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   
SECŢIUNEA a 2-a

  Plângerea prealabilă

   
Plângerea prealabilă

   Art. 295. - (1) Punerea în mişcare a acţiunii penale se face numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, în cazul infracţiunilor pentru care legea prevede că este necesară o astfel de plângere.
   (2) Plângerea prealabilă se adresează organului de cercetare penală sau procurorului, potrivit legii.
   (3) Dispoziţiile art. 289 alin. (1) - (6) şi (8) se aplică în mod corespunzător.

   
Termenul de introducere a plângerii prealabile

   Art. 296. - (1) Plângerea prealabilă trebuie să fie introdusă în termen de 3 luni din ziua în care persoana vătămată a aflat despre săvârşirea faptei.
   (2) Când persoana vătămată este un minor sau un incapabil, termenul de 3 luni curge de la data când reprezentantul său legal a aflat despre săvârşirea faptei.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 198. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (3) În cazul în care făptuitorul este reprezentantul legal al persoanelor prevăzute la alin. (2), termenul de 3 luni curge de la data numirii unui nou reprezentant legal.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 198. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (4) Plângerea prealabilă greşit îndreptată se consideră valabilă, dacă a fost introdusă în termen la organul judiciar necompetent.
   (5) Plângerea prealabilă greşit îndreptată la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată se trimite, pe cale administrativă, organului judiciar competent.

   
Obligaţiile organului de urmărire penală în procedura plângerii prealabile

   Art. 297. - (1) La primirea plângerii prealabile, organul de urmărire penală verifică dacă aceasta îndeplineşte condiţiile de formă şi dacă a fost depusă în termenul prevăzut de lege. În cazul în care constată că este tardivă, organul de cercetare penală înaintează procurorului actele încheiate împreună cu propunerea de clasare.
   (2) Dacă într-o cauză în care s-au făcut acte de urmărire penală se constată că este necesară plângerea prealabilă, organul de urmărire penală cheamă persoana vătămată şi o întreabă dacă înţelege să facă plângere. În caz afirmativ, organul de urmărire penală continuă cercetarea. În caz contrar, înaintează procurorului actele încheiate şi propunerea de clasare.

   
Procedura în cazul infracţiunii flagrante

   Art. 298. - (1) În caz de infracţiune flagrantă, organul de cercetare penală este obligat să constate săvârşirea acesteia, chiar în lipsa plângerii prealabile.
   (2) După constatarea infracţiunii flagrante, organul de urmărire penală cheamă persoana vătămată şi, dacă aceasta declară că face plângere prealabilă, începe urmărirea penală. În caz contrar, organul de cercetare penală înaintează procurorului actele încheiate şi propunerea de clasare.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 199. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
CAPITOLUL III

  Conducerea şi supravegherea activităţii organelor de cercetare penală de către procuror

   
Obiectul supravegherii

   Art. 299. - (1) Procurorul supraveghează activitatea organelor de cercetare penală, astfel ca orice infracţiune să fie descoperită şi orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie trasă la răspundere penală.
   (2) De asemenea, procurorul exercită supravegherea activităţii organelor de cercetare penală astfel ca niciun suspect sau inculpat să nu fie reţinut decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.

   
Modalităţile de exercitare a supravegherii

   Art. 300. - (1) Procurorul, în exercitarea atribuţiei de a conduce şi supraveghea activitatea organelor de cercetare penală, veghează ca actele de urmărire penală să fie efectuate cu respectarea dispoziţiilor legale.
   (2) Organele de cercetare penală sunt obligate după sesizare să îl informeze pe procuror despre activităţile pe care le efectuează sau urmează să le efectueze.
   (3) În exercitarea atribuţiei de a conduce activitatea de urmărire penală, procurorul ia măsurile necesare sau dă dispoziţii organelor de cercetare penală care iau aceste măsuri. Procurorul poate să asiste la efectuarea oricărui act de cercetare penală sau să îl efectueze personal.
   (4) În exercitarea atribuţiei de supraveghere a activităţii de urmărire penală, procurorul poate să ceară spre verificare orice dosar de la organul de cercetare penală, care este obligat să îl trimită de îndată, cu toate actele, materialele şi datele privitoare la fapta care formează obiectul cercetării. Procurorul poate reţine orice cauză în vederea efectuării urmăririi penale.

   
Trimiterea la organul competent

   Art. 301. - (1) Când procurorul constată că urmărirea penală nu se efectuează de organul de cercetare penală prevăzut de lege, ia măsuri ca urmărirea să fie făcută de organul competent, procedând potrivit art. 63.
   (2) În cazul prevăzut la alin. (1), actele sau măsurile procesuale legal efectuate rămân valabile.
   (3) Când procurorul constată că există vreunul dintre cazurile prevăzute la art. 43, dispune reunirea cauzelor, trimiţând ulterior cauza organului competent.

   
Trecerea cauzei de la un organ de cercetare penală la altul

   Art. 302. - (1) Procurorul poate să dispună, după necesitate, ca într-o cauză urmărirea penală să fie efectuată de un alt organ de cercetare decât cel sesizat.
   (2) Preluarea unei cauze de către un organ de cercetare penală ierarhic superior se dispune de procurorul de la parchetul care exercită supravegherea urmăririi penale în acea cauză, pe baza propunerii motivate a organului de cercetare penală care preia cauza.

   
Dispoziţiile date de procuror

   Art. 303. - (1) Procurorul poate să dispună cu privire la efectuarea oricărui act de urmărire penală de organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare sau de organele de cercetare penală speciale, după caz.
   (2) Dispoziţiile date de procuror în legătură cu efectuarea actelor de cercetare penală sunt obligatorii şi prioritare pentru organul de cercetare, precum şi pentru alte organe ce au atribuţii prevăzute de lege în constatarea infracţiunilor. Organele ierarhic superioare ale poliţiei judiciare sau ale organelor de cercetare penală speciale nu pot da îndrumări sau dispoziţii privind cercetarea penală.
   (3) În cazul neîndeplinirii sau al îndeplinirii în mod defectuos de către organul de cercetare penală a dispoziţiilor date de procuror, acesta poate sesiza conducătorul organului de cercetare penală, care are obligaţia ca în termen de 3 zile de la sesizare să comunice procurorului măsurile dispuse, ori poate aplica sancţiunea amenzii judiciare pentru abaterile judiciare prevăzute la art. 283 alin. (1) lit. a) sau, după caz, alin. (4) lit. m) ori poate solicita retragerea avizului prevăzut la art. 55 alin. (4) şi (5).

   
Infirmarea actelor procesuale sau procedurale

   Art. 304. - (1) Când procurorul constată că un act sau o măsură procesuală a organului de cercetare penală nu este dată cu respectarea dispoziţiilor legale sau este neîntemeiată, o infirmă motivat, din oficiu sau la plângerea persoanei interesate.
   (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul verificării efectuate de către procurorul ierarhic superior cu privire la actele procurorului ierarhic inferior.

   
CAPITOLUL IV

  Efectuarea urmăririi penale

   
SECŢIUNEA 1

  Desfăşurarea urmăririi penale

   
Începerea urmăririi penale

   Art. 305. - (1) Când actul de sesizare îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, organul de urmărire penală dispune începerea urmăririi penale cu privire la fapta săvârşită ori a cărei săvârşire se pregăteşte, chiar dacă autorul este indicat sau cunoscut.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 76. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (2) Începerea urmăririi penale şi respectiv continuarea efectuării urmăririi penale se dispun prin ordonanţă care cuprinde, după caz, menţiunile prevăzute la art. 286 alin. (2) lit. a) -c) şi g).
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 76. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (3) Atunci când există probe din care să rezulte bănuiala rezonabilă că o anumită persoană a săvârşit fapta pentru care s-a început urmărirea penală şi nu există vreunul dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1), organul de urmărire penală dispune ca urmărirea penală să se efectueze în continuare faţă de aceasta, care dobândeşte calitatea de suspect. Măsura dispusă de organul de cercetare penală se supune, în termen de 3 zile, confirmării procurorului care supraveghează urmărirea penală, organul de cercetare penală fiind obligat să prezinte acestuia şi dosarul cauzei.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 76. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (4) Faţă de persoanele pentru care urmărirea penală este condiţionată de obţinerea unei autorizaţii prealabile sau de îndeplinirea unei alte condiţii prealabile, efectuarea urmăririi penale se poate dispune numai după obţinerea autorizaţiei ori după îndeplinirea condiţiei.
    ___________
    Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 201. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Obligaţiile organelor de urmărire penală

   Art. 306. - (1) Pentru realizarea obiectului urmăririi penale, organele de cercetare penală au obligaţia ca, după sesizare, să caute şi să strângă datele ori informaţiile cu privire la existenţa infracţiunilor şi identificarea persoanelor care au săvârşit infracţiuni, să ia măsuri pentru limitarea consecinţelor acestora, să strângă şi să administreze probele cu respectarea prevederilor art. 100 şi 101.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 202. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (2) Organele de cercetare penală au obligaţia de a efectua actele de cercetare care nu suferă amânare, chiar dacă privesc o cauză pentru care nu au competenţa de a efectua urmărirea penală.
   (3) După începerea urmăririi penale, organele de cercetare penală strâng şi administrează probele, atât în favoarea, cât şi în defavoarea suspectului ori inculpatului.
   (4) Organul de urmărire penală se pronunţă, prin ordonanţă motivată, în condiţiile art. 100 alin. (3) şi (4), asupra cererilor de administrare a probelor, în limita competenţei sale.
   (5) Când organul de cercetare penală apreciază că este necesară administrarea unor mijloace de probă sau folosirea unor metode speciale de supraveghere, care pot fi autorizate ori dispuse, în faza de urmărire penală, numai de procuror sau, după caz, de judecătorul de drepturi şi libertăţi, formulează propuneri motivate, care trebuie să cuprindă datele şi informaţiile care sunt obligatorii în cadrul acelei proceduri. Referatul este trimis procurorului împreună cu dosarul cauzei.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 202. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (6) Secretul bancar şi cel profesional, cu excepţia secretului profesional al avocatului, nu sunt opozabile procurorului, după începerea urmăririi penale.
    ___________
    Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 203. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (7) Organul de urmărire penală este obligat să strângă probele necesare pentru identificarea bunurilor şi valorilor supuse confiscării speciale şi confiscării extinse, potrivit Codului penal.
    ___________
    Alineatul (7) a fost introdus prin punctul 203. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
Aducerea la cunoştinţă a calităţii de suspect

   Art. 307. - Persoanei care a dobândit calitatea de suspect i se aduc la cunoştinţă, înainte de prima sa audiere, această calitate, fapta pentru care este suspectată, încadrarea juridică a acesteia, drepturile procesuale prevăzute la art. 83, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.

   
Procedura audierii anticipate

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 77. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   Art. 308. - (1) Atunci când există riscul ca persoana vătămată, partea civilă, partea responsabilă civilmente sau un martor să nu mai poată fi audiat în cursul judecăţii, procurorul poate sesiza judecătorul de drepturi şi libertăţi în vederea audierii anticipate a acestuia.
   (2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, dacă apreciază cererea întemeiată, stabileşte de îndată data şi locul audierii, dispunându-se citarea părţilor şi subiecţilor procesuali principali. Când audierea are loc la sediul instanţei, aceasta se desfăşoară în camera de consiliu.
   (3) Participarea procurorului este obligatorie.
   (4) Dispoziţiile alin. (1) - (3) se aplică în mod corespunzător cu privire la audierea minorului martor sau parte civilă, precum şi cu privire la audierea persoanei vătămate dacă, în raport cu persoana acestora sau cu natura cauzei, procurorul apreciază că evitarea audierii repetate pe parcursul procesului este în interesul acestora.
    ___________
    Art. 308. - a fost modificat prin punctul 77. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   
Punerea în mişcare a acţiunii penale

   Art. 309. - (1) Acţiunea penală se pune în mişcare de procuror, prin ordonanţă, în cursul urmăririi penale, când acesta constată că există probe din care rezultă că o persoană a săvârşit o infracţiune şi nu există vreunul dintre cazurile de împiedicare prevăzute la art. 16 alin. (1).
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 3/2014 începând cu 07.02.2014.

   (2) Punerea în mişcare a acţiunii penale este comunicată inculpatului de către organul de urmărire penală care îl cheamă pentru a-l audia. Dispoziţiile art. 108 se aplică în mod corespunzător, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.
   (3) La cerere, inculpatului i se eliberează o copie a ordonanţei prin care a fost dispusă măsura.
   (4) Atunci când consideră necesar, procurorul poate proceda personal la audierea inculpatului şi la comunicarea prevăzute la alin. (2).
   (5) Organul de urmărire penală continuă urmărirea şi fără a-l audia pe inculpat atunci când acesta lipseşte nejustificat, se sustrage sau este dispărut.

   
Dispoziţii privind luarea unor măsuri faţă de făptuitor

   Art. 310. - (1) În cazul infracţiunii flagrante, orice persoană are dreptul să îl prindă pe făptuitor.
   (2) Dacă făptuitorul a fost prins în condiţiile alin. (1), persoana care l-a reţinut trebuie să îl predea de îndată, împreună cu corpurile delicte, precum şi cu obiectele şi înscrisurile ridicate, organelor de urmărire penală, care întocmesc un proces-verbal.

   
Extinderea urmăririi penale sau schimbarea încadrării juridice

   Art. 311. - (1) În cazul în care, după începerea urmăririi penale, organul de urmărire penală constată fapte noi, date cu privire la participarea unor alte persoane sau împrejurări, care pot duce la schimbarea încadrării juridice a faptei, dispune extinderea urmăririi penale sau schimbarea încadrării juridice.
   (2) Când urmărirea penală se efectuează faţă de o persoană, extinderea dispusă de organul de cercetare penală se supune confirmării motivate a procurorului care supraveghează urmărirea penală, în termen de cel mult 3 zile de la data emiterii ordonanţei, organul de cercetare penală fiind obligat să prezinte totodată şi dosarul cauzei.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 78. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (3) Organul judiciar care a dispus extinderea urmăririi penale sau schimbarea încadrării juridice este obligat să îl informeze pe suspect despre faptele noi cu privire la care s-a dispus extinderea ori cu privire la schimbarea încadrării juridice.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 228/2020 începând cu 05.11.2020.

   (4) În cazul în care extinderea urmăririi penale s-a dispus cu privire la mai multe persoane, organul de urmărire penală are obligaţia să procedeze faţă de aceste persoane potrivit art. 307.
   (5) Procurorul sesizat de organul de cercetare în urma extinderii urmăririi penale sau din oficiu cu privire la ipotezele prevăzute la alin. (1) poate dispune extinderea acţiunii penale cu privire la aspectele noi.

   
SECŢIUNEA a 2-a

  Suspendarea urmăririi penale

   
Cazurile de suspendare

   Art. 312. - (1) În cazul când se constată printr-o expertiză medico-legală că suspectul sau inculpatul suferă de o boală gravă, care îl împiedică să ia parte la procesul penal, organul de cercetare penală înaintează procurorului propunerile sale împreună cu dosarul, pentru a dispune suspendarea urmăririi penale.
   (11) Procurorul dispune suspendarea urmăririi penale numai dacă, luând în considerare toate circumstanţele cauzei, apreciază că suspectul sau inculpatul nu ar putea fi audiat la locul unde se află sau prin intermediul videoconferinţei ori că audierea lui în acest mod ar aduce atingere drepturilor sale ori bunei desfăşurări a urmăririi penale.
    ___________
    Alineatul (1^1) a fost introdus prin punctul 4. din Lege nr. 228/2020 începând cu 05.11.2020.

   (12) Dacă nu se dispune suspendarea urmăririi penale, audierea suspectului sau inculpatului la locul unde se află sau prin videoconferinţă nu poate avea loc decât în prezenţa avocatului.
    ___________
    Alineatul (1^2) a fost introdus prin punctul 4. din Lege nr. 228/2020 începând cu 05.11.2020.

   (2) Suspendarea urmăririi penale se dispune şi în situaţia în care există un impediment legal temporar pentru punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de o persoană.
   (3) Suspendarea urmăririi penale se dispune şi pe perioada desfăşurării procedurii de mediere, potrivit legii.

   
Sarcina organului de urmărire pe timpul suspendării

   Art. 313. - (1) După suspendarea urmăririi penale, procurorul restituie dosarul cauzei organului de cercetare penală ori poate dispune preluarea sa.
   (2) Ordonanţa de suspendare a urmăririi penale se comunică părţilor şi subiecţilor procesuali principali.
   (3) În timpul cât urmărirea este suspendată, organele de cercetare penală continuă să efectueze toate actele a căror îndeplinire nu este împiedicată de situaţia suspectului sau inculpatului, cu respectarea dreptului la apărare al părţilor sau subiecţilor procesuali. La reluarea urmăririi penale, actele efectuate în timpul suspendării pot fi refăcute, dacă este posibil, la cererea suspectului sau inculpatului.
   (4) Organul de cercetare penală este obligat să verifice periodic, dar nu mai târziu de 3 luni de la data dispunerii suspendării, dacă mai subzistă cauza care a determinat suspendarea urmăririi penale.

   
SECŢIUNEA a 3-a

  Clasarea şi renunţarea la urmărirea penală

   
Soluţiile de neurmărire şi netrimitere în judecată

   Art. 314. - (1) După examinarea sesizării, când constată că au fost strânse probele necesare potrivit dispoziţiilor art. 285, procurorul, la propunerea organului de urmărire penală sau din oficiu, soluţionează cauza prin ordonanţă, dispunând:
   a) clasarea, când nu exercită acţiunea penală ori, după caz, stinge acţiunea penală exercitată, întrucât există unul dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1);
   b) renunţarea la urmărirea penală, când nu există interes public pentru continuarea urmăririi penale.
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin punctul 79. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (2) Procurorul întocmeşte o singură ordonanţă chiar dacă lucrările dosarului privesc mai multe fapte ori mai mulţi suspecţi sau inculpaţi şi chiar dacă se dau acestora rezolvări diferite conform alin. (1).

   
Clasarea

   Art. 315. - (1) Clasarea se dispune când:
   a) nu se poate începe urmărirea penală, întrucât nu sunt întrunite condiţiile de fond şi formă esenţiale ale sesizării;
   b) există unul dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1).
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 207. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (2) Ordonanţa de clasare cuprinde menţiunile prevăzute la art. 286 alin. (2), precum şi dispoziţii privind:
   a) ridicarea sau menţinerea măsurilor asigurătorii; aceste măsuri încetează de drept dacă persoana vătămată nu introduce acţiune în faţa instanţei civile, în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei;
   b) restituirea bunurilor ridicate sau a cauţiunii;
   c) sesizarea judecătorului de cameră preliminară cu propunerea de luare a măsurii de siguranţă a confiscării speciale;
   d) sesizarea judecătorului de cameră preliminară cu propunerea de desfiinţare totală sau parţială a unui înscris;
   e) sesizarea judecătorului de cameră preliminară cu propunerea de luare ori, după caz, de confirmare, de înlocuire sau de încetare a măsurilor de siguranţă prevăzute de art. 109 sau 110 din Codul penal, dispoziţiile art. 246 alin. (13) aplicându-se în mod corespunzător;
    ___________
    Litera e) a fost modificată prin punctul 80. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   f) cheltuielile judiciare.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 207. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (3) Dacă în cursul urmăririi penale s-a luat una dintre măsurile de siguranţă prevăzute de lege, se va face menţiune despre aceasta.
   (4) În ordonanţă se va face menţiune şi cu privire la încetarea de drept a măsurii preventive dispuse în cauză.
   (5) Menţionarea motivelor de fapt şi de drept este obligatorie numai dacă procurorul nu îşi însuşeşte argumentele cuprinse în propunerea organului de cercetare penală ori dacă a existat un suspect în cauză.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 81. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   
Punere în aplicare Art. 315. prin Lege 255/2013 :
Art. 19. - Atunci când, în cursul procesului, se constată că în privinţa unei fapte comise anterior intrării în vigoare a Codului penal sunt aplicabile dispoziţiile art. 181 din Codul penal din 1968, ca lege penală mai favorabilă, procurorul dispune clasarea, iar instanţa dispune achitarea, în condiţiile Codului de procedură penală.

   
Înştiinţarea despre clasare

   Art. 316. - (1) Ordonanţa de clasare se comunică în copie persoanei care a făcut sesizarea, suspectului, inculpatului sau, după caz, altor persoane interesate. Dacă ordonanţa nu cuprinde motivele de fapt şi de drept, se comunică şi o copie a referatului organului de cercetare penală.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 209. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (2) În cazul în care inculpatul este arestat preventiv, procurorul înştiinţează prin adresă administraţia locului de deţinere cu privire la încetarea de drept a măsurii arestării preventive, în vederea punerii de îndată în libertate a inculpatului.

   
Restituirea dosarului organului de cercetare penală

   Art. 317. - Procurorul sesizat cu propunerea de clasare de către organul de cercetare penală, atunci când constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru a dispune clasarea sau când dispune clasarea parţial şi disjunge cauza conform art. 46, restituie dosarul organului de cercetare penală.

   
Renunţarea la urmărire penală

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 82. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   Art. 318. - (1) În cazul infracţiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani, procurorul poate renunţa la urmărirea penală când constată că nu există un interes public în urmărirea faptei.
   (2) Interesul public se analizează în raport cu:
   a) conţinutul faptei şi împrejurările concrete de săvârşire a faptei;
   b) modul şi mijloacele de săvârşire a faptei;
   c) scopul urmărit;
   d) urmările produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârşirea infracţiunii;
   e) eforturile organelor de urmărire penală necesare pentru desfăşurarea procesului penal prin raportare la gravitatea faptei şi la timpul scurs de la data săvârşirii acesteia;
   f) atitudinea procesuală a persoanei vătămate;
   g) existenţa unei disproporţii vădite între cheltuielile pe care le-ar implica desfăşurarea procesului penal şi gravitatea urmărilor produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârşirea infracţiunii.
   (3) Când autorul faptei este cunoscut, la aprecierea interesului public sunt avute în vedere şi persoana suspectului sau a inculpatului, conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, atitudinea suspectului sau a inculpatului după săvârşirea infracţiunii şi eforturile depuse pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii.
   (4) Atunci când autorul faptei nu este identificat, se poate dispune renunţarea la urmărirea penală prin raportare doar la criteriile prevăzute la alin. (2) lit. a), b), e) şi g).
   (5) Nu se poate dispune renunţarea la urmărirea penală pentru infracţiunile care au avut ca urmare moartea victimei.
   (6) Procurorul poate dispune, după consultarea suspectului sau a inculpatului, ca acesta să îndeplinească una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:
   a) să înlăture consecinţele faptei penale sau să repare paguba produsă ori să convină cu partea civilă o modalitate de reparare a acesteia;
   b) să ceară public scuze persoanei vătămate;
   c) să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă cuprinsă între 30 şi 60 de zile, în afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această muncă;
   
A fost admis recursul în interesul legii prin Decizie 15/2019 :
D E C I D E:
Admite recursul în interesul legii promovat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă, în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 318 alin. (6) lit. c) din Codul de procedură penală, stabileşte că:
În ipoteza renunţării la urmărirea penală faţă de un suspect sau inculpat minor care a împlinit vârsta de 16 ani poate fi dispusă faţă de acesta obligaţia prestării unei munci neremunerate în folosul comunităţii.
Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 474 alin. (4) din Codul de procedură penală.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 20 mai 2019.

   d) să frecventeze un program de consiliere.
   (7) În cazul în care procurorul dispune ca suspectul sau inculpatul să îndeplinească obligaţiile prevăzute la alin. (6), stabileşte prin ordonanţă termenul până la care acestea urmează a fi îndeplinite, care nu poate fi mai mare de 6 luni sau de 9 luni pentru obligaţii asumate prin acord de mediere încheiat cu partea civilă şi care curge de la comunicarea ordonanţei.
   (8) Ordonanţa de renunţare la urmărire cuprinde, după caz, menţiunile prevăzute la art. 286 alin. (2), precum şi dispoziţii privind măsurile dispuse conform alin. (6) din prezentul articol şi art. 315 alin. (2) - (4), termenul până la care trebuie îndeplinite obligaţiile prevăzute la alin. (6) din prezentul articol şi sancţiunea nedepunerii dovezilor la procuror, precum şi cheltuielile judiciare.
   (9) În cazul neîndeplinirii cu rea-credinţă a obligaţiilor în termenul prevăzut la alin. (7), procurorul revocă ordonanţa. Sarcina de a face dovada îndeplinirii obligaţiilor sau prezentarea motivelor de neîndeplinire a acestora revine suspectului ori inculpatului.
   (10) Ordonanţa prin care s-a dispus renunţarea la urmărirea penală este verificată sub aspectul legalităţii şi temeiniciei de prim-procurorul parchetului sau, după caz, de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, iar când a fost întocmită de acesta, verificarea se face de procurorul ierarhic superior. Când a fost întocmită de un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ordonanţa este verificată de procurorul-şef de secţie, iar când a fost întocmită de acesta, verificarea se face de către procurorul general al acestui parchet.
   (11) Dispoziţiile alin. (10) se aplică în mod corespunzător atunci când ierarhia funcţiilor într-o structură a parchetului e stabilită prin lege specială.
   (12) Ordonanţa prin care s-a dispus renunţarea la urmărirea penală, verificată potrivit alin. (10), se comunică în copie, după caz, persoanei care a făcut sesizarea, părţilor, suspectului, persoanei vătămate şi altor persoane interesate şi se transmite, spre confirmare, în termen de 10 zile de la data la care a fost emisă, judecătorului de cameră preliminară de la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă.
   (13) Judecătorul de cameră preliminară stabileşte termenul de soluţionare şi dispune citarea persoanelor prevăzute la alin. (12).
   (14) Judecătorul de cameră preliminară hotărăşte prin încheiere motivată, în camera de consiliu, cu citarea persoanelor prevăzute la alin. (12), precum şi cu participarea procurorului, asupra legalităţii şi temeiniciei soluţiei de renunţare la urmărirea penală. Neprezentarea persoanelor legal citate nu împiedică soluţionarea cererii de confirmare.
   (15) Judecătorul de cameră preliminară verifică legalitatea şi temeinicia soluţiei de renunţare la urmărirea penală pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul de urmărire penală şi a înscrisurilor noi prezentate şi, prin încheiere, admite sau respinge cererea de confirmare formulată de procuror. În cazul în care respinge cererea de confirmare, judecătorul de cameră preliminară:
   a) desfiinţează soluţia de renunţare la urmărire penală şi trimite cauza la procuror pentru a începe sau a completa urmărirea penală ori, după caz, pentru a pune în mişcare acţiunea penală şi a completa urmărirea penală;
   b) desfiinţează soluţia de renunţare la urmărirea penală şi dispune clasarea.
   (16) Încheierea prin care s-a pronunţat una dintre soluţiile prevăzute la alin. (15) este definitivă. În cazul în care judecătorul a respins cererea de confirmare a soluţiei de renunţare la urmărirea penală, o nouă renunţare nu mai poate fi dispusă, indiferent de motivul invocat.
    ___________
    Art. 318. - a fost modificat prin punctul 82. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   
Continuarea urmăririi penale la cererea suspectului sau a inculpatului

   Art. 319. - (1) În caz de clasare ca urmare a constatării că a intervenit amnistia, prescripţia, retragerea plângerii prealabile sau a existenţei unei cauze de nepedepsire, suspectul sau inculpatul poate cere, în termen de 20 de zile de la primirea copiei de pe ordonanţa de soluţionare a cauzei, continuarea urmăririi penale.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 83. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (2) Dacă după introducerea cererii în termenul legal se constată un alt caz de netrimitere în judecată decât cele prevăzute la alin. (1), procurorul va dispune clasarea cauzei în raport cu acesta.
   (3) Dacă nu se constată situaţia prevăzută la alin. (2), se va adopta prima soluţie de netrimitere în judecată.

   
Modul de sesizare a procurorului pentru soluţionarea cauzei

   Art. 320. - Organul de cercetare penală care constată incidenţa unuia dintre cazurile care determină clasarea cauzei sau renunţarea la urmărire penală trimite dosarul la procuror cu propunere corespunzătoare.

   
SECŢIUNEA a 4-a

  Terminarea urmăririi penale

   
Înaintarea dosarului privind pe inculpat

   Art. 321. - (1) De îndată ce urmărirea penală este terminată, organul de cercetare înaintează dosarul procurorului, însoţit de un referat.
   (2) Referatul trebuie să cuprindă menţiunile prevăzute la art. 286 alin. (4), precum şi date suplimentare privitoare la mijloacele materiale de probă şi măsurile luate cu privire la ele în cursul cercetării penale, precum şi locul unde acestea se află.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 211. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (3) Când urmărirea penală priveşte mai multe fapte sau mai mulţi inculpaţi, referatul trebuie să cuprindă menţiunile arătate la alin. (2) cu privire la toate faptele şi la toţi inculpaţii şi, dacă este cazul, trebuie să se arate pentru care fapte ori făptuitori se propune clasarea sau renunţarea la urmărire.

   
Verificarea lucrărilor urmăririi penale

   Art. 322. - (1) În termen de cel mult 15 zile de la primirea dosarului trimis de organul de cercetare penală potrivit art. 320 şi art. 321 alin. (1), procurorul procedează la verificarea lucrărilor urmăririi penale şi se pronunţă asupra acestora.
   (2) Rezolvarea cauzelor în care sunt arestaţi se face de urgenţă şi cu precădere.

   
Restituirea cauzei sau trimiterea la alt organ de urmărire penală

   Art. 323. - (1) În situaţia în care procurorul constată că urmărirea penală nu este completă sau că nu a fost efectuată cu respectarea dispoziţiilor legale, restituie cauza organului care a efectuat urmărirea penală în vederea completării sau refacerii urmăririi penale sau trimite cauza la alt organ de cercetare penală potrivit dispoziţiilor art. 302.
   (2) Atunci când completarea sau refacerea urmăririi penale este necesară numai cu privire la unele fapte sau la unii inculpaţi, iar disjungerea nu este posibilă, procurorul dispune restituirea sau trimiterea întregii cauze la organul de cercetare penală.
   (3) Ordonanţa de restituire sau de trimitere cuprinde, pe lângă menţiunile arătate la art. 286 alin. (2), indicarea actelor de urmărire penală ce trebuie efectuate ori refăcute, a faptelor sau împrejurărilor ce urmează a fi constatate şi a mijloacelor de probă ce urmează a fi administrate.

   
SECŢIUNEA a 5-a

  Dispoziţii privind efectuarea urmăririi penale de către procuror

   
Efectuarea urmăririi penale de către procuror

   Art. 324. - (1) Urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror în cazurile prevăzute de lege.
   (2) Procurorul poate dispune preluarea oricărei cauze în care exercită supravegherea, indiferent de stadiul acesteia, pentru a efectua urmărirea penală.
   (3) În cazurile în care procurorul efectuează urmărirea penală, poate delega, prin ordonanţă, organelor de cercetare penală efectuarea unor acte de urmărire penală.
   (4) Punerea în mişcare a acţiunii penale, luarea sau propunerea măsurilor restrictive de drepturi şi libertăţi, încuviinţarea de probatorii ori dispunerea celorlalte acte sau măsuri procesuale nu pot forma obiectul delegării prevăzute la alin. (3).

   
Preluarea cauzelor de la alte parchete

   Art. 325. - (1) Procurorii din cadrul parchetului ierarhic superior pot prelua, în vederea efectuării sau supravegherii urmăririi penale, cauze de competenţa parchetelor ierarhic inferioare, prin dispoziţia motivată a conducătorului parchetului ierarhic superior.
   (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi când legea prevede o altă subordonare ierarhică.

   
Trimiterea cauzei la un alt parchet

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 212. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   Art. 326. - Când există o suspiciune rezonabilă că activitatea de urmărire penală este afectată din pricina împrejurărilor cauzei sau calităţii părţilor ori a subiecţilor procesuali principali ori există pericolul de tulburare a ordinii publice, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la cererea părţilor, a unui subiect procesual principal sau din oficiu, poate trimite cauza la un parchet egal în grad, dispoziţiile art. 73 şi 74 fiind aplicabile în mod corespunzător.
    ___________
    Art. 326. - a fost modificat prin punctul 212. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   
CAPITOLUL V

  Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei

   
Rezolvarea cauzelor

   Art. 327. - Atunci când constată că au fost respectate dispoziţiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă şi există probele necesare şi legal administrate, procurorul:
   a) emite rechizitoriu prin care dispune trimiterea în judecată, dacă din materialul de urmărire penală rezultă că fapta există, că a fost săvârşită de inculpat şi că acesta răspunde penal;
   b) emite ordonanţă prin care clasează sau renunţă la urmărire, potrivit dispoziţiilor legale.

   
Cuprinsul rechizitoriului

   Art. 328. - (1) Rechizitoriul se limitează la fapta şi persoana pentru care s-a efectuat urmărirea penală şi cuprinde în mod corespunzător menţiunile prevăzute la art. 286 alin. (2), datele privitoare la fapta reţinută în sarcina inculpatului şi încadrarea juridică a acesteia, probele şi mijloacele de probă, cheltuielile judiciare, menţiunile prevăzute la art. 330 şi 331, dispoziţia de trimitere în judecată, precum şi alte menţiuni necesare pentru soluţionarea cauzei. Rechizitoriul este verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei de prim-procurorul parchetului sau, după caz, de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, iar când a fost întocmit de acesta, verificarea se face de procurorul ierarhic superior. Când a fost întocmit de un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, rechizitoriul este verificat de procurorul-şef de secţie, iar când a fost întocmit de acesta, verificarea se face de către procurorul general al acestui parchet. În cauzele cu arestaţi, verificarea se face de urgenţă şi înainte de expirarea duratei arestării preventive.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 213. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.
    ___________
   *) Potrivit Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 9/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial nr. 831 din 10.12.2008, dispoziţiile art. 264 alin. 3 din Codul de procedură penală anterior [art. 328 alin. (1) din Codul de procedură penală actual] se interpretează în sensul că, rechizitoriul trebuie să conţină menţiunea "verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei".
Această interpretare a Curţii produce efecte în continuare. Lipsa acestor menţiuni atrage neregularitatea actului de sesizare incidente fiind în acest caz dispoziţiile art. 345, art. 346 din Codul de procedură penală actual.

   (2) În rechizitoriu se arată numele şi prenumele persoanelor care trebuie citate în instanţă, cu indicarea calităţii lor în proces, şi locul unde urmează a fi citate.
   (3) Procurorul întocmeşte un singur rechizitoriu chiar dacă lucrările urmăririi penale privesc mai multe fapte ori mai mulţi suspecţi şi inculpaţi şi chiar dacă se dau acestora rezolvări diferite, potrivit art. 327.

   
Actul de sesizare a instanţei

   Art. 329. - (1) Rechizitoriul constituie actul de sesizare a instanţei de judecată.
   (2) Rechizitoriul însoţit de dosarul cauzei şi de un număr necesar de copii certificate ale rechizitoriului, pentru a fi comunicate inculpaţilor, se trimit instanţei competente să judece cauza în fond.
   (3) În situaţia în care inculpatul nu cunoaşte limba română, se vor lua măsuri pentru traducerea autorizată a rechizitoriului, care va fi ataşată actelor menţionate la alin. (2). Când nu există traducători autorizaţi, traducerea rechizitoriului se face de o persoană care poate comunica cu inculpatul.
   (4) Inculpatul, cetăţean român aparţinând unei minorităţi naţionale, poate solicita să îi fie comunicată o traducere a rechizitoriului în limba maternă.

   
Dispoziţiile privitoare la măsurile preventive sau asigurătorii

   Art. 330. - Când procurorul dispune trimiterea în judecată a inculpatului, rechizitoriul poate să cuprindă şi propunerea de luare, menţinere, revocare ori de înlocuire a unei măsuri preventive sau a unei măsuri asigurătorii.

   
Dispoziţiile privitoare la măsurile de siguranţă

   Art. 331. - Dacă apreciază că faţă de inculpat este necesară luarea unei măsuri de siguranţă cu caracter medical, procurorul, prin rechizitoriu, propune luarea acelei măsuri.

   
CAPITOLUL VI

  Reluarea urmăririi penale

   
Cazurile de reluare a urmăririi penale

   Art. 332. - (1) Urmărirea penală este reluată în caz de:
   a) încetare a cauzei de suspendare;
   b) restituire a cauzei de către judecătorul de cameră preliminară;
   c) redeschidere a urmăririi penale.
   (2) Reluarea urmăririi penale nu poate avea loc dacă a intervenit o cauză care împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale sau continuarea procesului penal.

   
Reluarea urmăririi penale după suspendare

   Art. 333. - Reluarea urmăririi penale după suspendare are loc când se constată de procuror ori de organul de cercetare penală, după caz, că a încetat cauza care a determinat suspendarea. Organul de cercetare penală care constată că a încetat cauza de suspendare înaintează dosarul procurorului pentru a dispune asupra reluării.

   
Reluarea urmăririi penale în caz de restituire

   Art. 334. - (1) Urmărirea penală este reluată atunci când judecătorul de cameră preliminară a dispus restituirea cauzei la parchet în temeiul art. 346 alin. (3) lit. b).
   (2) În cazul în care hotărârea se întemeiază pe dispoziţiile art. 346 alin. (3) lit. a), reluarea se dispune de către conducătorul parchetului ori procurorul ierarhic superior prevăzut de lege, numai atunci când constată că pentru remedierea neregularităţii este necesară efectuarea unor acte de urmărire penală. Prin ordonanţa de reluare a urmăririi penale se vor menţiona şi actele ce urmează a fi efectuate.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 214. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (3) În cazurile de restituire prevăzute la alin. (1) şi (2) procurorul efectuează urmărirea penală ori, după caz, trimite cauza la organul de cercetare, dispunând prin ordonanţă actele de urmărire penală ce urmează a fi efectuate.

   
Reluarea în caz de redeschidere a urmăririi penale

   Art. 335. - (1) Dacă procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluţia constată, ulterior, că nu a existat împrejurarea pe care se întemeia clasarea, infirmă ordonanţa şi dispune redeschiderea urmăririi penale. Dispoziţiile art. 317 se aplică în mod corespunzător.
   
A fost admis recursul în interesul legii prin Decizie 23/2020 :
D E C I D E:
Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală privind reluarea în caz de redeschidere a urmăririi penale stabileşte că:
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în cazul infirmării unei soluţii dispuse de către un procuror din cadrul parchetelor din subordine ori structurilor specializate ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Direcţia Naţională Anticorupţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism), nu are în toate situaţiile calitatea expres prevăzută de art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală în care se face referire la "procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluţia".
Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 474 alin. (4) din Codul de procedură penală.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 14 septembrie 2020.

   (2) În cazul în care au apărut fapte sau împrejurări noi din care rezultă că a dispărut împrejurarea pe care se întemeia clasarea, procurorul revocă ordonanţa şi dispune redeschiderea urmăririi penale.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 215. din Lege nr. 255/2013 începând cu 01.02.2014.

   (3) Când constată că suspectul sau inculpatul nu şi-a îndeplinit cu rea-credinţă obligaţiile stabilite conform art. 318 alin. (6), procurorul revocă ordonanţa şi dispune redeschiderea urmăririi penale.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 84. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (4) Redeschiderea urmăririi penale este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară, în termen de cel mult 3 zile, sub sancţiunea nulităţii. Judecătorul de cameră preliminară hotărăşte prin încheiere motivată, în camera de consiliu, cu citarea suspectului sau, după caz, a inculpatului şi cu participarea procurorului, asupra legalităţii şi temeiniciei ordonanţei prin care s-a dispus redeschiderea urmăririi penale. Neprezentarea persoanelor legal citate nu împiedică soluţionarea cererii de confirmare.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 84. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (41) Judecătorul de cameră preliminară, soluţionând cererea de confirmare, verifică legalitatea şi temeinicia ordonanţei prin care s-a dispus redeschiderea urmăririi penale pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul de urmărire penală şi a oricăror înscrisuri noi prezentate. Încheierea judecătorului de cameră preliminară este definitivă.
    ___________
    Alineatul (4^1) a fost introdus prin punctul 85. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (5) În cazul în care s-a dispus clasarea, redeschiderea urmăririi penale are loc şi atunci când judecătorul de cameră preliminară a admis plângerea împotriva soluţiei şi a trimis cauza la procuror în vederea completării urmăririi penale. Dispoziţiile judecătorului de cameră preliminară sunt obligatorii pentru organul de urmărire penală.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 86. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (6) Dacă procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluţia infirmă soluţia de netrimitere în judecată şi dispune redeschiderea urmăririi penale, anterior comunicării ordonanţei care cuprinde această soluţie, redeschiderea urmăririi penale nu este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară.
    ___________
    Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 87. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   
CAPITOLUL VII

  Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală

   
Dreptul de a face plângere

   Art. 336. - (1) Orice persoană poate face plângere împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală, dacă prin acestea s-a adus o vătămare intereselor sale legitime.
   (2) Plângerea se adresează procurorului care supraveghează activitatea organului de cercetare penală şi se depune fie direct la acesta, fie la organul de cercetare penală.
   (3) Introducerea plângerii nu suspendă aducerea la îndeplinire a măsurii sau a actului care formează obiectul plângerii.

   
Obligaţia de înaintare a plângerii

   Art. 337. - Când plângerea a fost depusă la organul de cercetare penală, acesta este obligat ca în termen de 48 de ore de la primirea ei să o înainteze procurorului împreună cu explicaţiile sale, atunci când acestea sunt necesare.

   
Termenul de rezolvare

   Art. 338. - Procurorul este obligat să rezolve plângerea în termen de cel mult 20 de zile de la primire şi să comunice de îndată persoanei care a făcut plângerea un exemplar al ordonanţei.

    ___________
    Art. 338. Derogare prin alineatul (1) din Ordonanţă de urgenţă nr. 70/2020 începând cu 14.05.2020.

   
Plângerea împotriva actelor procurorului

   Art. 339. - (1) Plângerea împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispoziţiilor date de acesta se rezolvă, după caz, de prim-procurorul parchetului, de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, de procurorul şef de secţie al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 88. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (2) În cazul când măsurile şi actele sunt ale prim-procurorului, ale procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel, ale procurorului şef de secţie al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori au fost luate sau efectuate pe baza dispoziţiilor date de către aceştia, plângerea se rezolvă de procurorul ierarhic superior.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 88. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător atunci când ierarhia funcţiilor într-o structură a parchetului e stabilită prin lege specială.
   (4) În cazul soluţiilor de clasare, plângerea se face în termen de 20 de zile de la comunicarea copiei actului prin care s-a dispus soluţia.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 88. din Ordonanţă de urgenţă nr. 18/2016 începând cu 23.05.2016.

   (5) Ordonanţele prin care se soluţionează plângerile împotriva soluţiilor, actelor sau măsurilor nu mai pot fi atacate cu plângere la procurorul ierarhic superior şi se comunică persoanei care a făcut plângerea şi celorlalte persoane interesate.
    ___________
   *) Potrivit Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 1/2009 privind examinarea recursului în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial nr. 418 din 18 iunie 2009, în aplicarea dispoziţiilor art. 278 alin. (2) şi (3) CPP anterior [art. 339 alin. (5) CPP actual] şi ale art. 2781 alin. (1) şi (2) teza a II-a CPP anterior [art. 340 CPP actual] organul judiciar competent să soluţioneze plângerea împotriva rezoluţiei sau ordonanţei prim-procurorului, prin care s-a infirmat rezoluţia sau ordonanţa procurorului de netrimitere în judecată şi s-a dat aceeaşi ori altă soluţie de netrimitere în judecată, pentru alte motive sau pentru unele dintre motivele invocate de petent, este procurorul ierarhic superior.
Numai în situaţia în care, la rândul său, procurorul ierarhic superior, astfel sesizat, a respins plângerea şi a menţinut soluţia prim-procurorului sau nu a soluţionat plângerea în termenul legal prevăzut la art. 277 CPP anterior [art. 340 CPP actual], persoana vătămată, precum şi orice alte persoane ale căror interese legitime sunt afectate se pot adresa cu plângere instanţei de judecată.
Decizia îşi menţine valabilitatea, dispozi