Hearings: January | | 2023
You are here: Home » Detalii dosar
Case number:
309/1/2019
Old case number:
-
Case data:
01/25/2019
Initial case date:
01/25/2019
Case object judicial matter:
Penal
Chamber:
Completul de 5 Judecători
Case object:
luarea de mită (art.289 NCP)
Secondary case objects:
dare de mită (art.290 NCP), infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000), infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005), abuzul în serviciu (art.297 NCP)
Stage:
Recurs in casaţie
Combined stage:
Apel
Docket parties:
 • UDREA ELENA GABRIELA - Recurent (Condamnat)
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM - Intimat (Parte civilă)
 • OBREJA RUDEL - Recurent (Condamnat)
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat (Parte civilă)
Hearings:
Hearing date Hearing start hour  
03/04/2019 9:00
 • Panel: Completul Penal 3 RC - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 03/04/2019
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 16 aprilie 2019.
04/16/2019 9:00
 • Panel: Completul Penal 3 RC - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 04/16/2019
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 14 mai 2019.
05/14/2019 9:00
 • Panel: Completul Penal 3 RC - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 05/14/2019
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Stabileşte termen la data de 11 iunie 2019.
06/11/2019 9:00
 • Panel: Completul Penal 3 RC - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 06/11/2019
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Stabileşte termen la data de 15 octombrie 2019.
10/15/2019 9:00
 • Panel: Completul Penal 3 RC - 2019
 • Solution number: 225/2019
 • Solution date: 10/15/2019
 • Solution type: Încheiere finală (dezinvestire)
 • Solution: Filtru - Admite în principiu cererea de recurs
 • Details: Minuta încheierii penale nr. 225/RC În baza art. 440 alin. (4) din Codul de procedură penală, admite în principiu cererea de recurs în casaţie formulată de inculpata Udrea Elena Gabriela împotriva deciziei penale nr. 93 din data de 5 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 Judecători, în dosarul nr. 2303/1/2017. Trimite cauza în vederea judecării recursului în casa?ie, la Completul de 5 Judecători – Penal P3 - 2019. Fixează termen de judecată, în şedinţă publică, la data de 12 noiembrie 2019, pentru când se citează recurenta inculpată Udrea Elena Gabriela şi partea civilă Autoritatea Naţională pentru Turism. Se va încunoştinţa apărătorul ales al recurentei inculpate Udrea Elena Gabriela cu privire la termenul acordat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15 octombrie 2019.
11/12/2019 9:00
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 11/12/2019
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza şi stabileşte termen la data de 10 decembrie 2019.
12/10/2019 9:00
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 12/10/2019
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Stabileşte termen la data de 11 februarie 2020.
02/11/2020 9:00
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 02/11/2020
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: ÎNCHEIERE: Stabileşte termen la data de 07.04.2020, ora 09.00, sala M3.
02/11/2020 9:00
 • Panel: CC Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 02/11/2020
 • Solution type: Încheiere – abţinere
 • Solution: Încheiere
 • Details: MINUTA ÎNCHEIERII: Respinge declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Ioana Alina Ilie în dosarul nr. 309/1/2019 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul de 5 Judecători, P3 - 2019, având ca obiect soluţionarea recursurilor în casaţie formulate de condamnaţii Udrea Elena Gabriela şi Obreja Rudel împotriva deciziei penale nr. 93 din data de 5 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 Judecători, în dosarul nr. 2303/1/2017. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11 februarie 2020.
04/07/2020 9:00
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: -
 • Solution type: -
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Având în vedere încetarea stării de urgenţă instituită prin Decretul Preşedintelui României nr. 195 din 16 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 212 din 16 martie 2020, prelungită prin Decretul Pre?edintelui României nr. 240 din data de 14 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 311 din 14 aprilie 2020, precum şi dispoziţiile art. 64 alin. (6) din cuprinsul Anexei 1 la acest din urmă decret, potrivit cărora, în termen de 10 zile, se vor lua măsurile necesare pentru fixarea termenelor de judecată şi efectuarea actelor de procedură, DISPUNE Stabileşte termen de judecată la data de 2 iunie 2020, ora 9,20 , Sala Secţiilor Unite, pentru când se vor cita părţile, cu respectarea dispoziţiilor art. 23 din Ordinul Preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr.138 din data de 13 mai 2020 şi se vor încunoştinţa apărătorii aleşi şi apărătorii desemnaţi din oficiu. Men?iunea corespunzătoare privind stabilirea termenului de judecată se va efectua în sistemul informatizat ECRIS. Având în vedere Decretul Presedintelui României nr. 195 din 16 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 212, privind instituirea stării de urgen?ă pe teritoriul României, în conformitate cu dispozitiile art. 43 alin. (2) din cuprinsul Anexei 1 la actul normativ anterior menţionat şi ale Ordinului nr. 71 emis de Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din data de 3 martie 2020, forma consolidată la data de 17 martie 2020, constatând existenta unor motive obiective ce pun instanţa în imposibilitatea desfăsurării sedindei de judecată la termenul fixat în data de 7 aprilie 2020, CONSTATĂ: Intervenită de drept suspendarea judecării prezentei cauze pe toată durata stării de urgenţă. În termen de 10 zile de la încetarea acestei stări se va proceda la fixarea unui termen de judecată pentru soluţionarea dosarului. Menţiunile corespunzătoare, privind suspendarea de drept a prezentei cauze, se vor efectua în sistemul informatizat ECRIS.
06/02/2020 9:20
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 06/02/2020
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: amână cauza la data de 19 octombrie 2020, ora 09:00
10/19/2020 9:00
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 10/19/2020
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza la data de 15 martie 2021, sala Secţiei penale - P8.
03/15/2021 9:00
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 03/15/2021
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 14 iunie 2021, Sala Secţiei Penale - P8.
06/14/2021 9:00
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 06/14/2021
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână cauza şi acordă termen la data de 22 noiembrie 2021, ora 13:00, sala Secţiilor Unite - 103.
11/22/2021 13:00
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 11/22/2021
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 14 martie 2022, ora 13:00, Sala Secţiilor Unite - 103.
03/14/2022 13:00
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 03/14/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 16 mai 2022, ora 13:00, Sala Secţiilor Unite - 103.
05/16/2022 13:00
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 05/16/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Respinge cererea formulată de recurentul condamnat Obreja Rudel privind suspendarea executării deciziei penale nr. 93 din data de 5 iunie 2019, pronunţate de Completul de 5 Judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în dosarul nr. 2303/1/2017. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16 mai 2022. ------------------------------------ Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 23 mai 2022, ora 13:00.
04/21/2022 9:00
 • Panel: CC Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 04/21/2022
 • Solution type: Încheiere – abţinere
 • Solution: Încheiere
 • Details: Minuta încheierii Cu majoritate, Respinge declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Ioana Alina Ilie în dosarul nr. 309/1/2019 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul de 5 Judecători, P3 - 2019, având ca obiect soluţionarea recursurilor în casaţie formulate de condamnaţii Udrea Elena Gabriela şi Obreja Rudel împotriva deciziei penale nr. 93 din data de 5 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 Judecători, în dosarul nr. 2303/1/2017. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 21 aprilie 2022. Cu opinie separată, în sensul admiterii declaraţiei de abţinere formulate doamna judecător Ioana Alina Ilie în dosarul nr. 309/1/2019 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul de 5 Judecători, P3 - 2019, având ca obiect soluţionarea recursurilor în casaţie formulate de condamnaţii Udrea Elena Gabriela şi Obreja Rudel împotriva deciziei penale nr. 93 din data de 5 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 Judecători, în dosarul nr. 2303/1/2017
05/16/2022 9:00
 • Panel: CC Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 05/16/2022
 • Solution type: Încheiere – abţinere
 • Solution: Încheiere
 • Details: Cu majoritate, Respinge declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Ioana Alina Ilie în dosarul nr. 309/1/2019 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul de 5 Judecători, P3 - 2019, având ca obiect soluţionarea recursurilor în casaţie formulate de condamnaţii Udrea Elena Gabriela şi Obreja Rudel împotriva deciziei penale nr. 93 din data de 5 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 Judecători, în dosarul nr. 2303/1/2017. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16 mai 2022. Cu opinie separată, în sensul admiterii declaraţiei de abţinere formulate doamna judecător Ioana Alina Ilie în dosarul nr. 309/1/2019 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul de 5 Judecători, P3 - 2019, având ca obiect soluţionarea recursurilor în casaţie formulate de condamnaţii Udrea Elena Gabriela şi Obreja Rudel împotriva deciziei penale nr. 93 din data de 5 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 Judecători, în dosarul nr. 2303/1/2017
05/23/2022 13:00
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 05/23/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 20 iunie 2022, ora 13:00.
05/23/2022 12:30
 • Panel: CC Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 05/23/2022
 • Solution type: Încheiere – abţinere
 • Solution: Încheiere
 • Details: Cu majoritate, Respinge declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Ioana Alina Ilie în dosarul nr. 309/1/2019 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul de 5 Judecători, P3 - 2019, având ca obiect soluţionarea recursurilor în casaţie formulate de condamnaţii Udrea Elena Gabriela şi Obreja Rudel împotriva deciziei penale nr. 93 din data de 5 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 Judecători, în dosarul nr. 2303/1/2017 şi în dosarul nr. 309/1/2019/a2, având ca obiect cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţiile de neconstituţionale invocate de recurenta condamnată Udrea Elena Gabriela şi cererea de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile, formulată tot de recurenta condamnată udrea Elena Gabriela. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 23 mai 2022. Cu opinie separată, în sensul admiterii declaraţiei de abţinere formulate doamna judecător Ioana Alina Ilie în dosarul nr. 309/1/2019 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul de 5 Judecători, P3 - 2019, având ca obiect soluţionarea recursurilor în casaţie formulate de condamnaţii Udrea Elena Gabriela şi Obreja Rudel împotriva deciziei penale nr. 93 din data de 5 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 Judecători, în dosarul nr. 2303/1/2017 şi în dosarul nr. 309/1/2019/a2, având ca obiect cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţiile de neconstituţionale invocate de recurenta condamnată Udrea Elena Gabriela şi cererea de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile, formulată tot de recurenta condamnată udrea Elena Gabriela.
06/20/2022 13:00
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 06/20/2022
 • Solution type: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Details: Amână pronunţarea la data de 22 iunie 2022.
06/22/2022 9:00
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 06/22/2022
 • Solution type: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Details: Amână pronunţarea la data de 29.06.2022.
06/29/2022 9:00
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 06/29/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Minuta încheierii:I. Respinge cererea formulată de recurenta condamnată Udrea Elena Gabriela privind suspendarea executării deciziei penale nr. 93 din data de 5 iunie 2019 pronunţată de Completul de 5 Judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în dosarul nr. 2303/1/2017. II. Ia act de retragerea cererilor de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, formulate de aceea?i recurentă condamnată. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 29 iunie 2022.
09/26/2022 09:00
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 09/26/2022
 • Solution type: Încheiere de şedinţă
 • Solution: Amână cauza
 • Details: Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 10 octombrie 2022, ora 09:00, Sala Secţiilor Unite - 103.
10/10/2022 9:00
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 10/10/2022
 • Solution type: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Details: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 24 octombrie 2022.
10/24/2022 9:00
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: -
 • Solution date: 10/24/2022
 • Solution type: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării
 • Solution: Amână pronunţarea
 • Details: Pentru imposibilitatea constituirii legale a completului, amână pronunţarea la data de 31 octombrie 2022.
10/31/2022 9:00
 • Panel: Completul Penal 3 - 2019
 • Solution number: 76/2022
 • Solution date: 10/31/2022
 • Solution type: Hotarâre
 • Solution: Recurs în casaţie - Respins
 • Details: Minuta deciziei penale nr. 76 Respinge, ca nefondate, recursurile în casaţie formulate de condamnaţii Udrea Elena Gabriela şi Obreja Rudel împotriva deciziei penale nr. 93 din data de 5 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul de 5 Judecători, în dosarul nr. 2303/1/2017. În baza art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, obligă recurenţii condamnaţi la plata sumei de câte 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 275 alin. (6) din Codul de procedură penală, onorariile cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru recurenţii condamnaţi, până la prezentarea apărătorilor aleşi, în sumă de câte 170 lei, rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 31 octombrie 2022.
Avenues of appeal:
-